Thứ Tư, 3 tháng 7, 2013

PHONG HỎA GIA NHÂN - quẻ 37

Quẻ Phong Hỏa Gia Nhân

PHONG HỎA GIA NHÂN

 đồ hình |:|:|| còn gọi là quẻ Gia Nhân (家人 jia1 ren2), là quẻ thứ 37 trong Kinh Dịch.
  • Nội quái là ☲ (|:| 離 li2) Ly hay Hỏa (火).
  • Ngoại quái là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn hay Gió (風).
Giải nghĩa: Đồng dã. Nảy nở. Người nhà, gia đinh, cùng gia đình, đồng chủng, đồng nghiệp, cùng xóm, sinh sôi, khai thác mở mang thêm. Khai hoa kết tử chi tượng: trổ bông sinh trái, nảy mầm. việc tr3 con, phát sinh, việc phụ, việc nhỏ, làm thêm nữa, nhân sự

* Sự lý tiêu biểu đặc trưng của Tượng Gia Nhân
1. Nội tượng trống rỗng ☲, bên ngoài nhập vô ☴ là gia nhân, đưa vào trong, cho thêm, nạp vô, nap (☴) năng lượng  (☲), nạp pin, charge pin, thêm nữa, như nhà trống ☲ thêm ☴ người là nhập hộ khẩu vào.......

2. Bên ngoài nhập vào☴ , bên trong nở ra, tỏa ra ☲ là hiện tượng thụ phấn kết trái gọi là "Khai hoa kết tử chi tượng": tượng trổ bông sinh trái, sinh sôi nảy nở, là nhà thêm người, sinh con sinh cháu, trẻ em, con nít, là người nhà, gia đinh, gia đình, gia tộc, gia phả, gia bảo.....

3. Tượng gia nhân là người trong nhà nên giống nhau về máu huyết, sinh hoạt, môi trường, phong tục tập tính....... nên gọi là đồng dã là giống nhau vậy.

4. Trong Kinh Dịch có 2 quẻ nói về nhân là Đồng Nhân và Gia Nhân, Đồng Nhân là người ngoài còn Gia Nhân là người nhà, người trong nhà, người trong họ, người trong xóm, người trong công sở, người đồng nghiệp, đồng chủng.......mang tính chất giống nhau.


* Lý Gia Nhân trong thiên nhiên và xã hội con người:
- Lý của Gia Nhân là sinh sôi nảy nở, trong thiên nhiên đã rõ lý đó qua sự sinh trưởng tự phân chia nhân mà phát triển của từng tế bào, nhờ đó mà Vũ Trụ ngày một nở ra lớn hơn, mọi sinh động vật cũng sinh sôi mãi không ngường......

- Mỗi giống nòi sinh sôi nảy nở truyền thừa kế tục mà tồn tại mãi mãi, mọi sự sống đều nhờ Lý Gia Nhân mới phát triển lớn mạnh.

- Trong mỗi loại quả đều có hạt mầm là manh nha của sự sinh trưởng sau này........

- Bộ phận sinh dục, sinh sản là lý của Gia Nhân là Tinh Trùng, Buồng Trứng, Tử Cung......

- Trong xã hội loài người có Gia Nhân là vợ chồng, con cháu ruột hoặc nuôi, là người trong nhà như gia đình là người làm trong nhà, gia đạo, gia quyến là đạo lý trong nhà, là người thân thuộc trong nhà, gia tộc nhà người trong họ hàng dòng tộc, gia phả là sổ ghi chép thứ bậc trong họ hàng.....

- Gia Nhân là thêm vào trong, là phụ liệu thêm vào cho đậm đà gọi là gia vị....... Chất phụ gia là chất thêm vào thúc đẩy cho quá trình hóa thành được nhanh chóng và bền bỉ.....

- Người học chuyên ngành và làm cho môn học đó phát triển thêm, nảy nở thêm, mở mang thêm nên gọi là chuyên gia, sử gia.....

* Âm Dương lý.
- Ta được sinh ra - Ta bị sinh ra
- Ta phát sinh - Ta bị phát sinh
- Ta trổ tài - Người trổ tài
- Ta trẻ con - Người trẻ con
- Ta nhờ người nhà - Ta nợ người nhà

* Tính tình.
- Người có tính hiếu học, và phát triển môn học...
- Người thích nhiều con cháu, sinh sôi nảy nở, di truyền nói giống......
- Tính giống trẻ con, con nít như hay giận, hờn mát....
- Có tinh thần phát triển, phát sinh, manh nha, bén rễ....
- Tinh thần gia đình, gia tộc, nòi giống, đồng đội, dân tộc...

* Ngành nghề:
- Các ngành hộ sản, bảo sanh, thai sản, thai nhi, trẻ con, mẫu giáo.....
- Các ngành sản xuất sản phẩm phục vụ trẻ em, con nít, sơ sinh......
-Ngành nhân giống, chiết cành, chiết nhánh, lai giống.............
- Các ngành sản xuất phụ liệu, phụ kiện............

* Thời vận:
- Thời của Gia Nhân là giai đoạn khai hoa kết nhụy trổ bông sinh trái, phát triển, triển  khai chi nhánh............ là kết quả thu hoạch, như lúa vào mùa gặt, như thóc nẩy mầm sinh cây con lúa mạ.............
- Là giai đoạn trẻ em mới sinh ra, là mầm non mới nhú, đâm tược nẩy chồi........
- Là giai đoạn kết nạp nhân sự con người, nhập quốc tịch, nhập hộ khẩu................
- Là việc nhỏ cỏn con, trẻ con, trò con nít, là lúc tuổi trẻ đắc thời, việc nhỏ đắc lợi..................
- Hỏi thời này việc lớn có tốt không?
Đắc lợi ở việc nhỏ, việc lớn cần phân bổ triển khai nhiều chi nhánh nhỏ thì lợi............
- Là vai trò tuổi trẻ đóng vai chính, trẻ con là vai chính.................
- Là thời phát triển phụ tùng, gia vị, phụ gia, phụ liệu, chất xúc tác, thợ phụ................

* Câu ca dao nói về Gia Nhân
- " Nói đặng trẻ con dỗ ngon người lớn"
- " Khi đi hỏi già, khi về hỏi trẻ"
- Giọng quê không đổi, tóc đà khác bao
- Trẻ con nhìn lạ không chào
- Cho nên cười hỏi: " Khách nào lại chơi"
- " Đã giàu thì lại giàu thêm
- Đã khó lại khó cả đêm lẫn ngày"
- Bấy lâu anh bận chị nhà
- Để em dệt gấm thêu hoa thêm (chịu) sầu.
- " Con ông cháu cha"
- "Con dòng cháu giống"
- " Con hư tại mẹ cháu hư tại bà"
- " Khen ai kiếp trước khéo tu
- Đời nay con cháu võng dù nghênh ngang"

* Câu sấm
GIA NHÂN - TIỆM
- Mở mang tài lộc
- Phát triển phúc lộc
- Làn sau mới có lộc
- Nảy nở từ từ tuần tự
- Thời làm ăn có lộc
- Có bước tiến chắc
(Ý nghĩa của "Tiệm": Tiến dã - TUẦN TỰ. từ từ, thong thả đến, lần lần, bậc thang, bò tời, chậm chạp, nhai nhỏ nuốt vào. Phúc lộc đồng tâm chi tượng: Tượng phúc lộc cùng đến; đi tới, tiến hành, tiến trình)

GIA NHÂN - ÍCH
- Nhân viên bỏ đi
- Nhân viên có lợi
- Mở chi nhánh có lợi
- Chi nhánh phát triển hơn
- Phụ kiện có lợi
- Trẻ con nhanh lẹ
- Thời làm ăn có lợi
(Ý nghĩa của "Ích": Ích dã - TIẾN ÍCH. Thêm được lợi, giúp dùm, tiếng dội xa, vượt lên, phóng mình tới. Hồng hộc xung tiêu chi tượng: Tượng chim Hồng, chim Hộc bay qua mây mù; vọt đi bay mất)

GIA NHÂN - BÍ
- Phát triển sáng sủa
- Mở mang bề ngoài
- Hoa quả đẹp
- Con cái sáng sủa
- Gia đình sửa sang, hiểu rõ
- Phát triển sửa sang
(Ý nghĩa của "Bí": Sức dã - QUANG MINH. Trang sức, phản chiếu, sửa sang, trang điểm, thấu suốt, nội soi, rõ ràng. Quang minh thông đạt chi tượng: Tượng quan minh , sáng sủa, thấu suốt, bày tỏ....)


GIẢI NGHĨA BỨC TRANH CỔ PHONG HOẢ GIA NHÂN

Nghĩa Bức Tranh
1.Một người trương cung ý nói tập luyện dưỡng sức mạnh để chuẩn bị cho một trận thách đấu.
2.Sợi dây lưng bên bờ nước ý nói lội dưới bùn sình không thể quyết định được gì.
3.Một tờ bằng sắc ở trên mây ý nói ân huệ của triều đình.
4.Vị quan quỳ gối, cúi nhận chiếu chỉ, ý nói lòng biết ơn trong việc được bổ nhiệm.
5.Người đàn bà đưa tay cho ông quan, chỉ điềm lành trong hôn nhân.

Hình Và Tượng
Hình: Nhập hải cầu châu (Xuống biển tìm ngọc).
Tượng: Khai hoa kết quả (Đâm bông kết trái).

Thoán Từ
Gia nhân: Lợi nữ trinh.
Quẻ Gia Nhân nghĩa là người trong gia đình. Phụ nữ giữ lòng trinh chính thì tốt.


Diễn Giải
Thân dã,
Tượng quẻ: Thượng hạ tương đồng, thương hạ đồng tâm, thời chẳng hiểm trở nào, chẳng gian nguy nào mà không lọt qua được, là cảnh tượng đại đồng vui vẻ.

Chiêm
1. Đây là quẻ tháng sáu. Tốt trong mùa Xuân. Xấu về mùa Hạ và mùa Đông.
2. Thấy các bạn mình có ý tưởng và hành động xấu. Bạn định chống lại nhưng thấy cuộc sống họ thấp kém và đó là nguyên nhân của vấn đề. Bạn nên tạo điều kiện để nâng cao đời sống cho họ.GIẢI NGHĨA ĐỒ HÌNH

Mô hình dự báo hay quẻ Phong Hỏa Gia Nhân         
Khi dự báo, gặp mô hình dự báo hay quẻ này, cho biết: dù ở cương vị nào cũng phải có trách nhiệm chung với mọi người thì mới có lợi. Nếu chỉ thu mình, sẽ mắc sai lầm.

Quẻ Gia NhânVề quẻ này, sách xưa ghi: Đời Thục Hán Tam Quốc, sau khi Gia Cát Khổng Minh qua đời, trên chiến trận, tạm giao cho Dương Nghi quyền chỉ huy quân đội để rút về Tây Xuyên. Dương Nghi là vị quan chưa nổi tiếng như Khương Duy... băn khoăn về địa vị hiện tại của mình, bèn mời người xem Dịch cho mình, được quẻ Phong Hỏa Gia Nhân. Được quẻ này, Dương Nghi không vui vì biết mình sẽ không còn ở vị trí này. Vì quẻ này nói: phải giữ mình tu dưỡng chứ không phải tiến lên điều hành công việc nào đó.
Đồ hình hướng không gian Trái đất Phong Hỏa Gia Nhân:

Đồ hình hướng không gian trái đất Phong Hỏa Gia Nhâna. Nếu chi tiết hóa từng sự việc, cho biết:

Thế vận: bình an, gia đạo êm ấm.
Hy vọng: thành đạt
Xem tài lộc: đầy đủ.
Xem sự nghiệp: thành công.
Xem nhậm chức: được đưa vào chức vụ tốt.
Xem nghề nghiệp: nếu chuyển nghề, không lợi.
Xem tình yêu: thuận lợi, đôi bên thành tâm.
Xem hôn nhân: có thể thành lương duyên.
Xem đợi người: họ không đến.
Xem đi xa: chuyến đi vui vẻ.
Xem pháp lý: hòa giải thì tốt.
Xem sự việc: cần bàn bạc với mọi người trong gia đình.
Xem bệnh tật: bệnh thuyên giảm.
Xem thi cử: đạt kết quả tốt.
Xem mất của: tìm thấy ở nhà.
Xem người ra đi: họ ra đi bình thường.

b. Nếu dự báo theo từng hào động cho biết:

Nếu hào 1 động: cho biết nếu phòng ngừa những điều xấu ngay từ trong nhà, từ ban đầu thì không mắc sai lầm.
Cũng cho biết: mọi gian khổ đã qua, thời thuận lợi đã tới. Đối với những ai làm công tác văn hóa - nghệ thuật, mong muốn sự sum hợp gia đình và bạn bè thì rất tốt.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: bình thường, đề phòng thất thoát tiền của.
- Xem khai trương: chưa nên khai trương.
- Xem buôn bán và giao dịch: nên làm việc theo nguyên tắc thị trường.

Nếu hào 2 động: cho biết nếu thấy khả năng không đương nổi công việc, mà lại có trọng trách (hay nhiệm vụ nào đó), thì nhún nhường, nhờ người khác giúp đố, song bản thân cũng phải làm một việc gì đó cho tốt dù nhỏ, thì việc tất thành công.
Cũng cho biết: điều kiện thuận lợi đã có, song đòi hỏi người thực hiện phải có ý chí, mục tiêu và năng lực, nhân cách thì mới thành đạt.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: trước mắt thì đang tốt, song có thể gặp tổn thất tiền của.
- Xem khai trương: khai trương đại cát.
- Xem buôn bán và giao dịch: không phải kinh doanh mặt hàng nào cũng thu được lợi nhuận. Nên kinh doanh mặt hàng lương thực thực phẩm.

Nếu hào 3 động: cho biết đã giữ trọng trách thì phải nghiêm túc, nghiêm khắc, tuy có lúc làm quá đấy, song lại được việc.
Cũng cho biết mọi việc thành hay không thành đều do thiên định. Nếu làm việc nơi xa, rất lợi cho mình, không nên quá lưu luyến gia đình thì mọi sự đều thành đạt. Công danh sự nghiệp chỉ thành đạt nơi xứ lạ.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: bình thường.
- Xem khai trương: chưa nên khai trương.
- Xem buôn bán và giao dịch: chỉ thành công khi tuân thủ các nguyên tắc của thị trường.

Nếu hào 4 động: cho biết phải làm tốt mọi mặt cho mình, cho gia đình thì mới tốt cho chính mình và cho thiên hạ.
Cũng cho biết: đang có vấn đề thiếu tích đức, tích phúc cho con cháu, cần phải thực hiện điều này mọi việc mới tốt. Xem xét lại vấn đề thờ cúng tổ tiên, thần linh.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: đang khá vượng.
- Xem khai trương: khai trương đại cát.
- Xem buôn bán và giao dịch: thành công và thu được lợi nhuận.

Nếu hào 5 động: cho biết phải tự tin vào năng lực của
bản thân để giải quyết công việc với tình cảm khoan hòa thì thành đạt.
Cũng cho biết: trước tốt, sau xấu. Đề phòng vợ, bạn gái bị hao tổn. Đề phòng sông nước, cần tỉnh ngộ mọi chuyện.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: khá vượng.
- Xem khai trương: khai trương đại cát.
- Xem buôn bán và giao dịch: thành công và thu được lợi nhuận khi hai bên thành ý.

Nếu hào 6 động: cho biết người đang ở cương vị trên nếu có lòng chí thành và uy nghiêm thì mọi việc sẽ tốt. về gia đình, mọi việc đã tốt.
Cũng cho biết dù vào hoàn cảnh gian nan song biết giữ lòng kiên nhẫn và ý chí phấn đấu thì cuối cùng có nhiều triển vọng tốt đẹp.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: khá vượng, thu được tiền của.
- Xem khai trương: khai trương đại cát, làm ăn hưng thịnh.
- Xem buôn bán và giao dịch: có thể thành công do bản thân mình có chữ tín.

Nguồn: Quang Tuệ