THẦN TOÁN

THAM KHẢO 384 Thần Toán LÝ DỊCH
- LÝ do tại sao nói là tham khảo? Trong dịch lý khi ta muốn dịch một sự việc gì điều chúng ta cần phải quan tâm rất nhiều đó chính là cái lý (mà cái lý là không gian, thời gian, sự việc......). Vậy Dịch 384 quẻ dịch trong mục "Thần Toàn" là để chúng ta tham khảo thêm phần hiểu biết rộng hơn môn LÝ Dịch mà nhân loại đã tìm ra thông hiểu trong vũ trụ này.

"Cây tốt tươi nhờ gốc,
Người phúc lộc nhờ nguồn".

- Cảm ơn tiền nhân đã để lại cho chúng ta những kiến thức sâu thẳm LÝ Dịch này để ngày nay và mãi sau này luôn là những lời giải cho chúng ta khi gặp bế tắc.


QUẺ THUẦN KIỀN
Quẻ Thuần Kiền

QUẺ 1 - THƯỢNG THƯỢNG

Bát Thuần Kiền
Động Hào Nhất
Ngoại Quái: Kiền
Nội Quái: Kiền
Thiên môn nhất quải bảng,
Dự định đoạt tiêu nhân. Mã tô phường thảo địa,
Thu cao thính lọc minh.

Cửa trời treo bảng đề danh,
Càng treo giá ngọc, càng dành phẩm tiên.
Âm vang ngựa thét băng miền,
Cuối thu ồ ạt vẫn truyền tiếng nai.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ: Con Rồng hiện trên ruộng, rất lợi khi gặp người đại nhân quân tử. Được thì suốt ngày nơm nớp, chiều tới thì lo lắng giữ gìn. Bởi thế nên lấy đó mà tự cường ở trên thì không kêu, ở dưới thì không lo. Thật là Đại cát vậy.
Quẻ này cầu bất cứ việc gì cũng đều được may mắn, vì câu thứ ba tả rằng "Nay người xin cầu như con ngựa hí ngoài đồng cỏ xanh tươi” và câu thứ tư còn thêm rằng “Cuối thu được nghe tiếng nay”. Cảnh thanh thản an nhàn biết bao, vậy còn gì hơn nữa.
Ý quẻ muốn nói rằng: cầu xin việc gì đều toại nguyện. Buổi phú quý, vinh hoa ắt đến, và hoá rủi thành may, đó là một quẻ đại cát, cầu danh cầu việc đắt thành vậy.
Hơn nữa, câu thứ nhất đã nói rất rõ rồi "Cửa trời treo bảng đề danh”, cầu danh, cầu mưu, cầu lợi đều đạt. Còn lo gì nữa.
*Giải:rất tốt , sự nghiệp 、tài vận 、sức khỏe 、hôn nhân đều thuận toại.
Số hên: 10, 11, 21, 31, 1. Nếu muốn đánh số hên, đều đạt thành mỹ mãn 1 quẻ tốt cho việc cầu lợi.


QUẺ 2 - THƯỢNG THƯỢNG

Bát Thuần Kiền
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Kiền
Nội Quái: KiềnĐịa hữu thần,
Thậm uy nghiêm.
Hưng bang, phụ quốc,
Tôn chủ tà dân.

Đất này là đất có thần
Hữu cầu tất ứng, bội phần hiển linh,
Hưng bang Quốc phụ dân sanh,
Khuôn phù đức cả, thanh bình công cao.

LỜI BÀN:
Quẻ này chủ mưu vọng bất cứ một chuyện gì đều được thuận toại. Quan lại bói xem thì có cái vui thăng quan tiến chức. Kẻ sĩ bói xem thì có cái mừng đạt được công danh. Kẻ muốn xem về tiến trình thì phúc lộc lâu dài. Người muốn xem về sự nghiệp thì cơ sở vững bền. Tất cả đều tốt đẹp, duy chỉ có cầu tài thì vô vọng.
Quẻ này khá lắm, cầu mưu việc gì đều không trở ngại. Cầu tài có tiền, cầu công danh được lên chức, cầu duyên nợ được toại lòng, nhưng phải tận tụy và thành tâm với việc cầu, đừng làm những đều trái với lương tâm.
Bởi vì ta đã hiểu rằng: Đức là tất cả, đức tạo nên hạnh phúc cho người. Cho nên quẻ chú ý khuyên nhủ người nên tạo đức thêm dày, để được trọn việc sở cầu.
Căn cứ ý quẻ nói trên, sự cầu xin của người, hãy nén lòng góp sức người trong gia đình, đừng nản chí, ráng sức tiến tới, thì sẽ giải quyết được vấn đề của người trông mong trong mai sau. Dẫu là quá tốt đẹp, mọi sự hanh thông, chỉ hiềm cần cố gắng mới được. Chớ không phải việc dễ, mà chẳng cố. Đánh số rất tốt. Số hên: 22, 20, 2, 32.
*Giải : Quẻ được thần phù hộ, lời nói và việc làm vào nề nếp, có quí nhân tương trợ sự nghiệp, hôn nhân được người, sức khỏe tốt.


QUẺ 3 - TRUNG BÌNH

Bát Thuần Kiền
Động Hào Tam
Ngoại Quái:Kiền
Nội Quái:KiềnTràng An hoa bất khả cập,
Xuân phong trung mã đề tật.
Cấp tảo gia tiên,
Sau nhiên sinh sắc.

Trường An hoa nở khó thay,
Gió xuân, vó ngựa, tràn đầy đường xa.
Thời lai, mệnh xấu sẽ qua,
Cành cây nở rộ sắc hoa trổ màu.

LỜI BÀN:
Có nếm được cái khó bậc nhất trong muôn khó mới là người thượng đại nhân. Người xin được quẻ này nên hết sức tiến lên. Nếu chỉ ỷ thân cậy thế không lo hoạt động thì chẳng những không tiến mà còn thoái nữa là khác.
Những việc cầu xin của người. Như là bông hoa ở nơi kinh kỳ Trường An, thơm đẹp vô cùng mà lại ở nơi xa xôi. Song chẳng sao cả, người chỉ nên tính toán kỹ lưỡng và nắm lấy cơ hội, rồi mau tiến tới thì sẽ thấy sáng lạn và thành đạt trong việc cầu xin.
Ý quẻ nói: Việc cầu xin tuy còn xa xôi, nhưng ý đã định làm thì nên thực hành ngay đi, đừng chần chờ nữa ắt sẽ lỡ dịp may. Vận may sắp đến cần đưa tay ra bắt lấy thì sẽ ắt thành.
*Giải : E rằng không thể bay cao chạy xa, trước mắt tình trạng chẳng được tốt lắm.
Quẻ dạy: Làm ăn phải đi xa chổ khác. Mưu sự ở một chỗ chẳng thông, cần trì chí. Quẻ này nếu cầu tài chỉ có thề đạt một nửa và phải gắng sức đi xa mới mong. Số hên: 43, 13, 23, 33, 30, 3.

QUẺ 4 - TRUNG BÌNH

Bát Thuần Kiền
Động Hào Tứ
Ngoại Quái:Kiền
Nội Quái:KiềnXuân hoa kiều mỵ,
Bất cấm vũ đả phong nhiêu.
Thu cúc u phương,
Phản nại sương lăng tuyết ngạo.

Hoa Xuân khoe sắc màu tươi,
Nhưng không chịu nổi dập vùi gió mưa.
Cúc cô đơn, nở trễ mùa,
Tuyết sương dầu dãi vẫn thừa sắc hương.

LỜI BÀN:
Quẻ này chủ đại khí vãn thành, người có chí lớn muốn đắc ý phải lúc về già. Ví thử lúc thanh xuân đà đắc ý thì rồi đây cũng như Cam La đời Tần, Vương Bột đời Đường mà thôi. Vũ đã phong nhiêu: gió đạp mưa vùi ý nói gian nan lận đận cuộc đời phong trần như Cam và Vương.
Người cầu được quẻ này, muốn cầu xin việc gì, hãy nên hoãn lại, hãy dò dẫm tiến tới mới hay. Bởi như hoa xuân rất tươi đẹp nhưng đâu chịu nổi mưa đùa gió tạt. Ngược lại hoa cúc tuy sanh trưởng trong mùa thu khí hậu hàn lạnh mà vẫn thơm tươi, chẳng sợ tuyết sương gì cả. Vậy ý quẻ khuyên ta nên chờ thời, đừng nên quá nóng, dù giàu sang hay công danh có muộn mấy đi nữa cũng đừng buồn, vì như hoa Cúc mùa Thu nở muộn mà vẫn thơm tho, hương sắc tốt tươi, chờ đợi là tốt, nhứt là thay đổi chổ ở, nơi làm càng không nên nóng ruột.
Quẻ dạy: Nhẫn nhẫn! Bôn ba chẳng qua thời vận. Công danh tiền bạc như mây nổi giửa trời, hơi nào phải lụy. Khương Tử Nha 80 tuổi mới nên danh, Cam La 12 tuổi đã nên phận, thì đã sao? Cầu tài nên chờ đợi.
*Giải : Mọi việc đang không thuận lợi, cố gắng hết sức may ra còn có chút hy vọng. Số hên: 44, 4, 14, 34, 24, 40.


QUẺ 5 - THƯỢNG THƯỢNG

Bát Thuần Kiền
Động Hào Ngũ
Ngoại Quái:Kiền
Nội Quái:KiềnXuân sơn Chấn, Hạ phong Tốn,
Ngọa long khỏi, mãnh hổ kinh.
Phong vân hội họp,
Cứu tế thương sinh.

Xuân Lôi chấn, Hạ giao hòa,
Rồng nằm thức dậy, giỡn già trên mây,
Cọp kia thấy sợ chạy ngay,
Gió mây hội họp dịp may cứu người.

LỜI BÀN:
Quẻ này chủ đợi thời hãy hành động, Người xin được quẻ này nên chờ nuôi tinh thần để chờ dịp thần phân phát, nhất thiết chớ khinh cử vọng động để đến nổi chịu hại. Thuận theo thì khá, ngược lại ắt mệt đó.
Quẻ này tốt lắm. Vận thời sắp đến lúc hanh thông, vì đã đến lúc thuận theo thiên thời. Bởi quẻ nói: Mùa Xuân có sấm động, mùa hạ có gió đông, đó là hiện tượng của trời đất giao thái, thì con Rồng ắt đến lúc tung hoành trong mây, mà Cọp dữ kia cũng phải kinh sợ, và khi gió mây tụ họp càng là lúc đắc chí của Rồng. Hơn nữa, Rồng là tượng trưng cho thần oai cao thượng, thanh bình an vui. Cho nên người cầu xin được quẻ này, sở cầu mưu ắt được toại nguyện.
Tuy nhiên, thời vận hanh thông cần phải chờ có cơ duyên, như câu chót trong quẻ nói “gió mây hội họp, mới là dịp may thành đạt” vậy.
*Giải : Hết bĩ thì đến thái, nắng lâu gặp mưa rào, hôn nhân sợ có sóng gió, không nên ra ngoài du lịch xa.
Quẻ dạy: Cầu tài, cầu danh thì tốt nhất, nếu cần chờ ngày Dần, ngày Thìn thì đẹp hơn. Vì quẻ có biểu tượng Rồng và Cọp. Đánh số nên lấy con nầy làm căn bản. Tốt lắm. Số hên: 5, 15, 25, 35, 50, 55.


QUẺ 6 - TRUNG HẠ

Bát Thuần Kiền
Động Hào Lục
Ngoại Quái:Kiền
Nội Quái:Kiền
Phi huyền phi ảo,
Phi thiên phi thâm.
Nhất cá diệu đạo,
Trước ý sưu tầm.

Không huyền chẳng ảo cũng không sâu,
Việc tính cầu xin từ khởi đầu.
Có dốc lòng đi, nên khéo léo,
Dò tìm hay dở tránh âu sầu.

LỜI BÀN:
Tưởng rằng điều khó hiểu ai ngờ đã tìm ra. Lâu nay không biết chỉ tại ít để ý tới việc đời, không nghiên cứu kỹ sự vật đó thôi. Quẻ này ngụ ý khuyên ta nên đi tìm tìm lấy cái đạo huyền diệu cho cuộc sống của mình. Thực ra thì cái diệu đạo chẳng ở đâu xa, chỉ là sự giác ngộ của mình đó thôi.
Người cầu xin được quẻ này nên lưu tâm về việc đã định cầm mưu và phải tính toán kỹ lưỡng từ đầu, bởi trong quẻ câu thứ nhất nói rất là tế nhị. Hơn nữa, ta muốn thành đạt theo ý nguyện thì càng nên khéo léo và dò dẫm từng bước tiến, chớ quá nóng nảy gây những điều không hay.
Ý quẻ muốn khuyên nhủ ta thận trọng, cân nhắc trong mọi công việc nhất là việc đang tính làm ăn tiểu tâm nghiên cứu chu đáo, rồi hãy tiến tới thì mới mong thành đạt. Sách có câu Dục tốc bất đạt vậy.
Quẻ vừa phải. Cầu tài không mấy lợi. Cầu danh phải cố gắng, may ra mới mong thành đạt. Nhẫn Nhẫn. Việc đánh số, cầu hên xuôi, ít thuận lợi. Thận trọng. Số hên: 16, 26, 36, 6, 60, 66.
*Giải :Lòng đừng chán nản, ra sức kiếm tìm, ắt được như sự mong cầu.


QỦE THIÊN TRẠCH LÝ

Thiên Trạch LÝ

QUẺ 7 - TRUNG BÌNH
Thiên Trạch Lý
Động Hào Nhất
Ngoại Quái:Kiền
Nội Quái: Đoài


Quân tu ngộ, vật ngộ nghi,
Hữu bình lộ, nhiệm khu trì.
Tùy thời biến,
Kiện kiện hàm nghi.

Tỉnh đi, chớ quá hoài nghi,
Con đường bằng thẳng, có gì bận tâm.
Tùy cơ ứng biến công thành,
Rồi đây muôn sự đem lành với ta.

LỜI BÀN
Nhân tình đen bạc, thế thái nhạt nồng.
Nhưng nếu ta nắm vững được phương châm hành động, rồi tùy cơ ứng biến, thì cũng có thể gọi là người tuấn kiệt thực thời vụ vậy. Có thế thì mới tránh được lỗi lầm.
Quẻ này cho hay sự cầu xin của người, như đi con đường bằng thẳng. Chớ nên nghi ngờ, và hãy nên tiến tới chẳng có gì trở ngại đâu. Nhưng có điều phải giữ lấy phước đức và ối với người phải tùy cơ khéo léo, đừng làm những gì trái với lương tâm, thì sự cầu xin của người ắt được công thành.
Nên uyển chuyển, tùy thời, tùy thế, mà hành động mới mong thành đạt. Làm như tánh người quân tử. Quân tử tánh như thủy năng phương, năng viên, ủy khúc tùy hành, nghĩa là uyển chuyển tánh tình và công việc như nước, thì chui chỗ nào cũng lọt. Cầu tài cứ tiến tới. Cầu danh cứ hành động. Số hên: 70, 7, 17, 27, 77, 37.
*Giải :Tùy thực tế mà giải quyết khéo léo, mới dần dần đạt mục tiêu.


QUẺ 8 - TRUNG BÌNH

Thiên Trạch Lý
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Kiền
Nội Quái: Đoài


Hổ luyến cao sơn biệt hữu cơ,
Chứng nhân mục hạ thượng vô nghi.
Nhạn lai liều lượng hoàng hoa phát,
Thử tế thanh danh đế kỳ.

Cọp kia luyến núi ắt mưu cơ,
Mục hạ người ta vẫn ý ngờ,
Nhạn đến, hoa hoàng đầy phát nở,
Thanh danh vang dội khắp kinh đô.

LỜI BÀN
Đã từ lâu đành chịu nhục trong cảnh bi, nhưng ý vẫn lặng xét thời cơ để hành động. Rồi đây một sớm vạn đến, tự nhiên hanh thông. Người xin được quẻ này, nên nhớ kỹ điều này: nhất thiết mọi mưu vọng đều phải đợi đến lúc cúc vàng đua nở (tức mùa thu).
Theo bài thơ của quẻ cho rằng: Sự cầu mưu của người hiện giờ, còn có sự trở ngại và chưa được thuận lợi lắm như trong quẻ câu thứ hai nói, người ta chưa tin tưởng nơi mình và ang nghi ngờ việc làm của ta. Nên phải chờ một thời gian nữa đến lúc nhạn về bóng nở thì khi ấy mới thành đạt ý muốn.
Ý quẻ nói rằng: nên nhẫn nại mà chờ đợi nhạn đến hoa nỡ, lúc đó hành động thì mới có kết quả và thu hoạch mỹ mãn vậy.
Quẻ dạy: Dục tốc thì bất thông chờ mùa thu, vì mùa thu là mùa chim nhạn bay về nam. Cầu tài chỉ thông một nửa . Nên lấy biểu tượng cọp và nhạn làm tượng trưng mà cầu may rủi. Số hên: 38, 28, 8, 18, 80, 88.
*Giải :Hiện tại thì chưa ai biết, về sau được mọi người ca tụng, đây là quẻ chỉ cho người có tài mà chưa gặp thời, chắc chắn về sau sẽ phát đạt.


QUẺ 9 - TRUNG THƯỢNG

Thiên Trạch Lý
Động Hào Tam
Ngoại Quái: Kiền
Nội Quái: Đoài

Quý khách tương phùng cánh khả kỳ,
Đình tiên kho mộc phượng lai nghi.
Hảo tương đoàn sự tòng trường sự,
Hữu thính bàn nhân thuyết thị phi.

Tương phùng khách quý nẻo đường mai,
Trước ngõ cây khô phụng trổ tài.
Tà vọng đứng nghe làm việc thiện,
Theo người phải trái sẽ ương tai.

LỜI BÀN

Có người đề bạt, mọi việc đều toại lòng, ngoài hẳn ý liệu của mình. Tuy nhiên, nếu không có tu nhân tích đức thì quyết không thể có cái hy vọng đó được. Bởi thế, người quân tử bói được quẻ này thì nên, nhưng đứa tiểu nhân bói được quẻ này thì hung.

Theo ý quẻ nói, người cầu xin được quẻ này, thì hoàn cảnh sắp gặp may, mà chỉ còn một thời gian rất ngắn thôi.

Nhưng ý quẻ cũng khuyên nhủ rằng đừng nghe theo những lời tà vọng, mà phải tu tâm, tích đức thì mới tốt lành.

Quẻ dạy: Gần gặp lúc Thới lai phong tống rồi đó không cần phải lo âu, buồn khổ làm gì. Thời đến như cây sắt trổ bông! Chỉ hiềm phải giữ lòng ngay thật mới mong có kết quả tốt đẹp. Cầu tài sắp vượng. Cầu danh sắp được thông. Có thể tính chuyện hên xuôi. Số hên: 99, 9, 19, 29, 90.
*Giải:Chắc chắn mọi việc có quí nhân giúp đỡ, trai chưa vợ sẽ gặp người đẹp, buôn bán sẽ được trúng mối mang, bắt đầu thu hoạch lợi lộc.

QUẺ 10 - THƯỢNG THƯỢNG

Thiên Trạch Lý
Động Hào Tứ
Ngoại Quái: Kiền
Nội Quái: Đoài


Liêu lệ chinh hồng đôc xuất quan,
Cao phi vũ dục cánh nhan nhan.
Nam chinh bắc tiến, hỏa gia tranh đấu,
Triều vân mộ vũ, ân giao hữu nhạt.

Cô hồng xuất chúng vút bay cao,
Phấn khởi nương mây chí khí hào.
Hướng Bắc đường xa tin sẽ lại,
Nhờ nơi giúp rập toại đường bao.

LỜI BÀN
Công danh phú quý, có cần khổ mới có được. Hoàn thành công việc mình thì hoàng thiên ắt chẳng phụ ta. Trái lại, nếu dục vọng nhiều mà biếng nhác quen thân, hoặc trước siêng sau nhác thì chắng khác nào mui xe ở bắc mà trục bánh xe ở nam vậy.
Quẻ này tốt lắm, thời vận đến lúc hanh thông rồi vậy. Quẻ cho biết rằng: Người tuy là cô đơn, nhưng là kẻ có tài, nên nay lại được xuất chúng. Có thể bay cao chơi xa, tất cả sự cầu mưu đều được may mắn toại lòng. Phủ khứ thái lai đấy.
Nhưng có điều hãy nên lưu ý, theo ý quẻ hướng làm ăn thuận lợi về hướng bắc hơn,như trong câu thơ thứ 3 nói: Hướng bắc đường xa tin sẽ lại, đó là ám chỉ đại lợi về hướng Bắc vậy.
Quẻ dạy: Cầu mưu, cầu tài nên tìm về hướng Bắc cầu tài đạt mười phân vẹn mười. Biểu tượng chim: chim Hồng. Số hên: 1, 10, 100, 11, 21, 31.
*Giải:- Có tài xuất chúng mà chưa gặp thời. Nên đi về hướng Bắc sẽ gặp điều may mắn đang chờ.


QUẺ 11 - THƯỢNG THƯỢNG

Thiên Trạch Lý
Động Hào Ngũ
Ngoại Quái: Kiền
Nội Quái: Đoài


Vô tung diệc vô tích,
Viễn cận quan nạn mịch.
Bình địa khởi phong ba,
Tự tiêu hoàn thành khap.

Lưng treo đao kiếm thanh cao.
Bước vào cung điện lạy chào đế vương,
Đảm đương công việc phi thường,
Trăm ngàn rèn luyện, đường đời mới nên.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ có cái lo chết chóc tan thương, cái buồn khóc lóc bi ai. Mọi việc đều bất lợi, có danh mà không có thực. Đã thế mà còn những tai biến phi thường. Người xin được quẻ này cần biết giới căn lúc nào cũng lo tu tâm để mong giải bớt tai họa.
Ý quẻ cho hay rằng hiện hoàn cảnh của con người, lưng treo đao kiếm nghĩa là có quyền cao đó, và ra vào cửa cổng. Nhưng muốn thành đạt sự nghiệp cần trải qua trăm ngàn rèn luyện thử thách nữa mới nên.
Như vậy sự cầu xin của người. Trong giai đoạn này chỉ có tiếng mà chưa có miếng. Nếu muốn thành đạt được sở cầu phải cố gắng trên đường đời thì mới mong.
Tuy tốt nhưng chưa hẳn là tốt, tuy ở giai đoạn vinh sang, nhưng chưa có quyền thực lực. Cần cố gắng ra sức và rèn luyện tri thức, may ra mới có tương lai hơn bây giờ. Tính chuyện may rủi khá hạp. Cầu danh, cầu lợi và tình duyên đều tốt. Số hên: 1, 10, 11, 21.
*Giải:Mọi việc bất lợi .

QUẺ 12 - HẠ HẠ

Thiên Trạch Lý
Động Hào Lục
Ngoại Quái: Kiền
Nội Quái: Đoài
Thần ảm ảm,
Ỷ du du.
Thu khước tuyên,
Mạc hạ câu.

Phần buồn ý lại sầu.
Còn biết làm gì đâu.
Ta hãy rút dây mất.
Cá nào mà thả câu.

LỜI BÀN
Quẻ này khuyên ta chớ vọng tưởng, chỉ nên giữ gìn cẩn thận để tránh tai họa, và tránh chuyện thị phi. Nếu không nghe lời răn ắt xảy ra chuyện lầm lạc tội lỗi, hối thì đã muộn.
Theo ý quẻ nói, hiện nay vận tình của bạn còn xấu xa lắm, chưa thấy may mắn chút nào như công việc mưu cầu, nên ngừng lại chờ thờ tốt hơn, nếu có làm tới e rằng sẽ bị tổn hao không thì cũng phí sức hao công chứ chẳng lợi gì.
Quẻ dạy: Xấu! Nhẫn nhẫn chờ thời Hai câu sao rất dở đi câu bị mất dây thì cá làm sao ăn? Cầu mưu cầu lợi chẳng thông chút nào đánh số chẳng hạp. Biểu tượng lả cá. Chỉ cầu may chút thôi. Số hên: 10, 11, 22, 2, 12, 20.
*Giải:mọi việc tạm dừng lại để tránh những việc đáng tiếc có thể xảy ra, có hối cũng không kịp.


QUẺ THIEN HỎA ĐỒNG NHÂNQUẺ 13 - THƯỢNG THƯỢNG

Thiên Hỏa Đồng Nhân
Động Hào Nhất
Ngoại Quái: Kiền
Nội Quái: Ly


Đắc ý nghi phung phụ,
Tiền trình khứ hữu duyên.
Lợi danh chung hữu vọng,
Tam ngũ nguyệt đoàn viên.

Công thành nghĩ lại chuyện xưa
"Ở thì ăn xổi" lọc lừa nên khi
Duyên may ắt gặp còn chi
Trăng tròn danh lợi định kỳ vàng son.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ: mưu việc ắt thành, mọi việc đều có duyên may. Kén vợ thì được vợ đẹp, tìm việc thì được y việc hay. Trong cuộc trò chuyện, lập tức thành công, đấy mới gọi là người lành được trời giúp. Năm ba tháng ý nói cái ngày tốt đẹp gần kề.
Quẻ này khá lắm. Cầu mưu việc gì chẳng hề lo ngại, nhất là cầu xin về duyên nợ và tài lộc, chắc chắn thành đạt toại lòng. Nhưng một khi công thành rồi, nên nhớ lại cảnh cũ ngày xưa, mà ừng nên ăn xổi ở thì quên những ngày cay đắng cũ, mà ăn ở sao cho phải đạo làm người mới được. Được như vậy, cảnh giàu sang, phú quý sẽ được vững bền lâu.
Ý quẻ khuyên nên ăn ở đạo đức thì sẽ gặp duyên may. Tuy cũng cần chờ đợi khi trăng sáng tròn mới mong thành
Quẻ dạy: tốt, cầu danh đắc danh, cầu lợi đắc lợi. Thời vận đã đến lúc hanh thông. Chẳng còn lo gì lận đận về sau nữa . Tuy nhiên cần giữ gìn lòng đạo đức, chớ theo phường “Có trăng rồi lại phụ đèn”. Cầu tài, cầu lợi thông. Tính chuyện rủi may rất hạp. Số hên: 3, 11, 33, 13, 10, 30.
*Giải :Tốt, lưu ý những ngày tháng mang số 3, số 5. Có thể gặp gỡ hoặc có tin vui.QUẺ 14 - HẠ HẠ


Thiên Hỏa Đồng Nhân
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Kiền
Nội Quái: Ly

Đỉnh phi khởi phong ba,
Cô chu yếu độ hà.
Xảo trung khước tàng chuyết,
Nhân sự chuyên tha là.

Nước đèo đổ động phong ba
Thuyền nan một mảnh giang hà muốn sang.
Khó khăn lắm chuyện nguy nan.
Không điểu xảo, cũng gian nan một chèo.

LỜI BÀN
Tránh dữ tìm lành, đó là thường tình của nhân thế. Nếu một ngày nào đó gặp phải biến cố, tất nhiên ta phải khôn khéo tránh dữ tìm lành. Sống trong biến cố, chẳng phải mình ta tự cảm thấy bất an mà đến cả mọi người cũng đều lo lắng giùm ta. Việc người lần lửa chứa cái ý khuyên răn sau đó.
Người xin được quẻ này không nên tránh gian hiểm, cần phải cố gắng chống chọi quyết liệt với nguy cảnh là khác.
Người cầu xin được quẻ này, không được may mắn lắm. Phàm việc cầu mưu khó tránh điều trắc trở, nguy nan, nhất là về việc xin sở làm càng khó lòng vừa ý.
Ý quẻ dạy rằng: Công việc cầu xin kkhó mà thành công, nếu cố mà làm sẽ gặp nguy nan và những điều gian hiểm, nên bình tĩnh mà chờ thời thì tốt hơn.
Quẻ dạy: Xấu! Chớ tính toán. Gặp nhiều gian, mà chẳng nên công gì. Hoàn cảnh đang rắc rối. Cần ẩn nhẫn chờ thời, thì tốt hơn hết. Cầu tài, Cầu danh chẳng thông. Tính chuyện may rủi lại càng đỡ hơn. Nếu chờ đợi xin quẻ khác. Số hên: 10, 4, 44, 11, 40. Vì quẻ xấu, chớ nên tin tưởng lắm.
*Giải :Không tốt. Đề phòng cây bị gió to thổi bật rễ. Nếu hỏi về hôn nhân, hoặc tìm cầu người thân, mịt mờ ai biết được, chờ đợi biết bao lần.


QUẺ 15 - HẠ TRUNG

Thiên Hỏa Đồng Nhân
Động Hào Tam
Ngoại Quái: Kiền
Nội Quái: Ly

Ý tại nhân trung tín vị lai,
Cố nhân thiên lý tự bồi hồi.
Thiên biên nhạn túc truyền tiêu tức,
Nhất điểm mai hoa xuân sắc hồi.

Nóng nảy chờ tin, tin chẳng lại,
Cố nhân dịu viễn cách trùng quan.
Nhạn về tin báo mai vàng nở,
Xuân đến hồng lên ngập ngút ngàn.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ cái tượng: trầm trệ đã lâu, khốn quẫn nhiều ngày nhưng sắp được hạnh thông. Tuy vật song song cũng phải đợi đến mùa mai nở thì lúc đó mới có tin vui. Người xin được quẻ này nên chờ đợi ít lâu, đừng nóng lòng vội tiến.
Những sự cầu xin của bạn vẫn chưa chút tia sáng nào tất cả sự trông chờ vẫn còn nơi xa, nhưng bạn hãy chờ một thời gian nữa sẽ được toại nguyện mai sau, như câu thứ tư, ba trong quẻ nói: "Nhạn báo Mai nở xuân sắp về".
Ý quẻ dạy: Chờ đợi và nhẫn nại thì tốt hơn, vì chờ tin, thì tin chưa lại, cố nhân vẫn còn lẩn quẩn nơi xa.
Quẻ dạy: Ẫn nhẫn chờ thời. Công việc tính chưa tiện vì quý nhân, hay người bảo bọc còn ở xa thì làm sao giúp bạn được. Tuy nhiên, cũng gần đến lúc thời vận tốt chỉ chờ vào mùa Thu, mùa Xuân, ắt đắt quả đạt thành. Biểu tượng nhạn hay chim. Cầu tài chưa toại mấy. Số hên: 11, 50, 55, 5, 10.
*Giải:mọi việc mong chờ đều có thể được, rán nhẫn nại chờ thêm ít lâu nửa xem.


QUẺ 16 - TRUNG THƯỢNG

Thiên Hỏa Đồng Nhân
Động Hào Tứ
Ngoại Quái: Kiền
Nội Quái: Ly

Tâm hòa đồng,
Sự hòa đồng.
Môn ngoại hảo thi công,
Giao gia sự hữu chung.

Việc nào việc nấy hiệp hòa
Đùa vui cười nói thật là thảnh thơi,
Tin này tùy ở nữa trời,
Thong dong bước tới cuộc đời vinh quang.

LỜI BÀN
Cùng hội cùng thuyền, cùng lòng cùng giúp, hễ ra khỏi cửa là có công, đó là cái tượng của quẻ này. Người xin được quẻ này chớ nên ít kỹ hại nhân, cũng chẳng nên duy ngã độc tôn, nếu không, thì đầu cọp đuôi rắn quyết không thể có lợi lộc được.
Ý quẻ cho biết rằng: Việc cầu xin của bạn ắt được vừa ýtrong mai sau. Bởi quẻ đã cho người rất rõ, hiện nay mọi việc đều được hòa hiệp, đàm tiếu chơi vui, nghĩa là hiện tình cảnh đã dễ chịu lắm rồi. Nếu cứ thong dong tiến tới nữa, thì sẽ hạnh phúc cuộc đời.
Do những lời phán xét của quẻ, thì sự cầu xin của bạn tuy còn hơi xa vời, nhưng rút cuộc đạt đến mục tiêu tốt đẹp. Nếu theo đúng lời khuyên của quẻ thong dong bước tới.
Quẻ dạy: Thời sắp đến, Nên gắng sức ắt thành công. Cầu tài tuy nhiên đạt nữa phần. Cầu danh còn đợi dịp một chúc. Cần chờ đợi chớ nóng nảy.
Số hên: 60, 11, 16, 66, 10.
*Giải:Được quẻ nầy, những gì chưa hợp sẽ được hợp.QUẺ 17 - HẠ TRUNG

Thiên Hỏa Đồng Nhân
Động Hào Ngũ
Ngoại Quái: Kiền
Nội Quái: Ly

Dục hành hoàn chỉ,
Bồi hồi bạt dĩ.
Tàng ngọc hoài châu,
Thốn tâm thiên lý.

Muốn đi sao lại ngập ngừng,
Chi mà quanh quuẩn lừng chừng nghĩ sao,
Đã từng nuôi dưỡng chí cao,
Hùng tâm ngàn dặm ai nào rút lui.

LỜI BÀN
Quẻ này khuyên ta nên cẩn thận làm đầu. Phàm công việc thường kéo tới bề bộn ngổn ngang, ta cần phải xét tín cẩn thận mà tiến lui. Nếu ta không cẩn thận, liều lĩnh hành động thì có khác chi ném ngọc quăng châu xuống vũng lầy, và như thế thì tránh sao khỏi tự bạo, tự khí. Coi chừng đấy.
Ý quẻ nói rằng: phàm mưu tính việc gì, phải quyết chí một lòng tiến tới, nhất là đã nuôi mộng cao đẹp, thì càng phải kiên quyết hơn, nếu không, công lao nữa chừng, và sẽ tốn của hao sức chẳng nên gì cả.
Vậy những việc mưu tính của mình, phải theo ý nguyện để tiến tới, ắt sẽ toại lòng, xưa có câu "Hữu chí cảnh thành".
Quẻ dạy: Chớ chần chừ, cứ tiến tới ắt thành công. Đừng sợ thất bại. Thất bại là mẹ của thành công, lo gì. Hơn nữa, quẻ tốt chớ không xấu. Cầu tài, cầu danh, cần cố gắng. Số hên: 77, 7, 17, 11, 10.
*Giải:Đang ngon trớn bổng khởi lòng nghi, trù trừ do dự. Mau hạ quyết tâm, hoàn thành nghiệp lớn.


QUẺ 18 - HẠ HẠ

Thiên Hỏa Đồng Nhân
Động Hào Lục
Ngoại Quái: Kiền
Nội Quái: Ly

Tâm thích thích,
Khẩu thu thu.
Nhất phiên tư lự nhất phiên ưu,
Thuyết liễu hưu thời hậu bất hưu.

Lòng xa xót, ý bơ thờ!
Than thầm trong dạ, hững hờ lòng ai.
Suy tư đã lắm ưu hoài,
Chẳng ra manh mối lạc loài hư không.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ vừa lo được vừa lo mất, chẳng khác gì con ngựa con quyến luyến giàn đậu non, chẳng có hành động quả quyết, cho nên uổng phí cả tâm trường, chỉ mua lấy phiền não mà thôi.
Theo quẻ thơ cho biết, người cầu xin được quẻ này, hiện tâm tình rất lo âu cho việc đang mưu tính vô cùng. Bởi công việc quá rắc rối, nên rất buồn lòng phẫn trí. Vì vậy, người xin được quẻ này mà sự cầu mong hiện đang lưng chừng và hơi khó thành. Nhưng riêng tôi lại khuyên người rằng "Thế gian vô nan sự, chỉ sợ chí không kiên".
Quẻ dạy: Xấu. Mọi sự tính toán đều hư hỏng, chỉ nên chờ đợi. Tuy nhiên, dù sao ta cũng phải cố gắng tính toan chứ không phải làm như Đại Lản chờ sung "Có chí thì nên". Cầu danh, cầu lợi còn xa. Tính chuyện rủi may không hạp mấy. Số hên: 88, 8, 18, 11.
*Giải:Bất lợi. Kết quả khó chờ mong.


QUẺ THIÊN LÔI VÔ VỌNG
Quẻ Vông Vọng


QUẺ 19 - TRUNG TRUNG

Thiên Lôi Vô Vọng
Động Hào Nhất
Ngoại Quái: Kiền
Nội Quái: Chấn

Bất viễn bất cận,
Tự dị tự nan.
Đẳng nhàn nhất sự,
Vân trung tiếu khan.

Ý xa mà lại như gần,
Ý gần mà lại như gần như xa.
Dễ như mà lại khó hòa,
Trông mây cười nu ïkhi mà tin sang.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ bất cứ nghi nan nào dù xa gần, dù khó dễ, thảy đều phải do chính ta chủ trương lấy. Song, nếu ta chịu khó tìm hiểu cơ huyền của tạo hóa thì càng dễ dàng trong việc giải quyết công việc. Cười nói ngâm trong mây ngụ ý nói lúc đắc thời đắc ý.
Những việc cầu xin ở đây, thấy dễ nhưng chẳng dễ, tưởng khó nhưng mà chẳng khó. Cần phải chờ dịp thuận tiện thì mới thành tựu.
Vậy xin được quẻ này, phải tính toán cho kỹ về việc sở cầu và chờ đợi một thời gian nào đó, đừng quá vội vả mà hư hại công việc đang cầu xin. Ý quẻ dạy rằng: Chờ đợi đến lúc thuận dịp sẽ thành, việc tuy dễ mà lại khó, tuy khó mà lại dễ. Dễ khó, hay khó dể đều do tài mình và nơi hoàn cảnh thuận tiện đưa đẩy mà tạo nên.
Quẻ dạy: Do ở tài mình, và trí lực của mình. Cương cầu cũng vô ích, nếu ta không đủ tài. Quẻ không hoàn toàn tốt, mà cũng chẳng hoàn toàn xấu. Xấu tốt, tùy ở hành động của ta. Cầu tài, cầu mưu tuy chậm, nhưng cố thì thành. Số hên: 99, 9, 19, 10, 90.
*Giải:Trung bình , kết quả hay không là do sự phấn đấu nỗ lực của mình.


QUẺ 20 - HẠ HẠ

Thiên Lôi Vô Vọng
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Kiền
Nội Quái: Chấn

Đào Lý tạ xuân phong,
Tây phi hựu hậu đông.
Gia trùng vô ý tự,
Thuyền tại lãng đào trung.

Đào Lý tạ, gió xuân đưa,
Đông Tây tản mác hương thừa hết vương.
Trong nhà không có chủ trương,
Như thuyền một mảnh tang thương ba đào.

LỜI BÀN
Quẻ này bói sự nghiệp bất lợi, bói bệnh tật bất định, bói hôn nhân vô hy vọng, bói ra đi bị ngăn trở, bói kiện tụng lành ít dữ nhiều, đó là cái tượng thăng trầm thôi nổi, không tốt đẹp thanh thản gì. Người xin quẻ này phải hết sức tu chính mới được.
Người cầu xin được quẻ này, nên phải cẩn thận công ăn việc làm. Và khó thành đạt toại nguyện trong những việc cầu mưu. Bởi hoàn cảnh thời vận của bạn hiện đang như cây lý chào biệt gió xuân, như chiếc thuyền đang gặp sóng gió. Vậy đã cho ta thấy rằng còn gì gọi là may mắn!
Hơn nữa thơ quẻ còn tả cảnh người thêm rằng: Trong nhà không chủ trương, bay chạy đông tây. Đó là ý nói người sầu buồn và vất vả vô cùng vậy.
Quẻ dạy: Chớ tính toán vô ích thời chưa đến thì dù cho tài mấy, cũng như cá mắc cạn. "Bôn Ba Chẳng Qua Thời Vận". Suy cho kỹ, nghĩ cho cùng, chờ dịp thuận lợi hãy hay. Cầu tài, cầu mưu đều bất thông. Không mấy hạp cho việc tính chuyện may rủi. Vì quẻ quá xấu. Số hên: 22, 2, 12, 32, 20.
*Giải :Trồng trọt chẳng đúng tiết, phiêu lưu không chắc ăn, đi xa đâu có lợi, trong nhà nổi phong ba.


QUẺ 21 - TRUNG TRUNG

Thiên Lôi Vô Vọng
Động Hào Tam
Ngoại Quái: Kiền
Nội Quái: Chấn


Nhật thủy viễn nhất thủy,
Nhất sơn tuyền nhất sơn.
Thủy cùng sơn tận xứ,
Danh lợi bất vi nan.

Nước non non nước dặm ngàn,
Non càng quanh quất, nước càng mênh mông.
Đến nơi non nước tận cùng,
Công danh tài lợi hanh thông khó gì.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ trải khắp mọi gian hiểm mới có thể cáo thành. Tuyệt địa phùng sinh cuối cùng mới tới được thôn đầy liễu, am hoa minh. Do đó, ta mới thấy rằng cùng khốn mới làm đẹp được ta, nhẩn nhục mới luyện được chí cho ta.
Những việc cầu xin của bạn lúc bắt đầu ắt phải gian nan khổ cực. Song nếu là người dốc lòng bước tới, chung quy sẽ được toại nguyện, chớ không đến nỗi làm cho người thất vọng đâu.
Bởi ý quẻ có mách người rằng: Đến nỗi non nước tận cùng, danh lợi ắt chẳng khó gì. Vậy lo chi bạn không thắng lợi cuối cùng. Nhưng tôi khuyên bạn hãy kiên nhẫn và cố gắng bước tới, đừng nửa đường nản chí, thành công sẽ về với bạn.
Quẻ dạy: Cố gắng ắt đạt thành công. Cầu danh, tuy chưa thông buổi này, nhưng về sau ắt đạt, chỉ cần có chí kiên nhẫn. Cầu tài hơi chậm. Tính chuyện rủi may có hạp 1 phần. Số hên: 20, 21, 11, 22, 10.
*Giải :Hãy cố gắng làm hết sức mình, kết quả tốt đang chờ.


QUẺ 22 - TRUNG TRUNG

Thiên Lôi Vô Vọng
Động Hào Tứ
Ngoại Quái: Kiền
Nội Quái: Chấn

Sự tương phù,
Tại bán đo.
Phiên phúc chung khả miên,
Phong ba nhất diêm vo.

Nửa đường được sự giúp nhau,
Đừng nên áy náy lo rầu làm chi.
Gió mưa tắc nẻo chẳng gì,
Ba đào êm lặng, vậy thì yên vui.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ bỉ thử tương trợ nhau, không có việc gì là không xong. Người chính nhân quân tử một lòng thành kính cùng nhau tương thân tương trợ, không bao giờ có cái lo lật lọng trắng đen, điều gì cũng thuận buồm xuôi gió, chén chú chén anh.
Ý quẻ cho hay rằng: Việc cầu xin của bạn, tuy chưa được toại nguyện tức khắc, nhưng dần dần sẽ thành công tốt đẹp.
Như lời thơ quẻ nói: Nửa đường được quý nhân giúp đỡ, dù vấp phải những khó khăn gì, cũng sẽ vượt qua được, dù cho gặp gió mưa cũng chẳng sao, và rốt cuộc cũng không có sóng gió nổi dậy làm cản trở bước tiến của ta. Vậy hãy cố gắng đến bến vinh quang.
Quẻ dạy: Có quý nhân hỗ trợ, lo gì chẳng nên công. Gặp gian nan buổi đầu sau sẽ hanh thông. Chỉ cần cố gắng ắt đạt thành. Cầu danh, cầu tài có kẻ giúp. Chớ lo. Số hên: 20, 22, 2, 12.
*Giải :Trước mắt khó khăn, không quá nguy hiểm, an tâm đi tới.


QUẺ 23 - THƯỢNG THƯỢNG

Thiên Lôi Vô Vọng
Động Hào Ngũ
Ngoại Quái: Kiền
Nội Quái: Chấn

Hỉ, hỉ, hỉ,
Xuân phong nhập đào lý.
Bất dụng cưởng ưu tiên,
Nguyệt minh nhan thiên lý.

Vui thay ôi, lắm vui thay!
Xuân xanh Đào, Lý, đêm ngày hồng tươi.
Lo âu gì, cái nỗi đời,
Dặm ngàn trăng sáng một trời hoàng huy.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ bỉ cực thái lai, từ chổ khốn quẩn trở về. Cố nhân từ ngoài xa muôn dặm đem hết tâm lực để giúp ta, khiến mọi việc của ta đều được thuận lợi toại lòng. Như vậy thì là tất cả ta phải lo lắng buồn rầu, chỉ tổ khổ thân ta mà thôi.
Người xin được quẻ này rất là tốt phước. Cầu gì được nấy, muôn việc như ý, nhứt là xin cầu về tình duyên cưới gả, nhưng phải nhớ tu tâm tích đức thì mới nên sự nghiệp.
Quẻ dạy: Tốt đẹp vô cùng. Cầu được ước thấy. Sự hanh thông. Cầu danh đắc danh, cầu lợi đắc lợi. Hoàn cảnh đang gặp đại vận hanh thông như cảnh phong vân gặp hội. Tính chuyện rủi may càng hạp hơn. Số hên: 33, 22, 23, 3, 2.
*Giải:Tin mừng đã đến, người xưa bình an không sao Bệnh hoạn sẽ lành, hôn nhân sẽ hợp.

QUẺ 24 - HẠ HẠ

Thiên Lôi Vô Vọng
Động Hào Lục
Ngoại Quái: Kiền
Nội Quái: Chấn


Ý kiết kiết,
Tâm thích thích.
Yếu bình an,
Phòng xuất nhập.

Ý buồn biết tính gì đây,
Cho thêm xót dạ, cho khuây ý tình.
Muốn yên chớ có đăng trình,
Mà thêm gian khổ phận mình đắng cay.

LỜI BÀN
Người xin được quẻ này hãy an tâm, an phận thủ kỷ, đề phòng cẩn thận lúc ra vào. Buôn bán thì chớ có đấu lưng cân nhẹ. Học trò thì chớ có khinh thánh miệt hiền. Làm quan tại triều thì chớ có tham lam hối lộ. Ở nơi nhà quê thì chớ có gây gổ đấu tranh. Tóm lại cần có một thái độ vô cùng thận trọng việc xử thế tiếp việt.
Theo ý quẻ cho biết, hiện nay hoàn cảnh của người rất là buồn phiền, đang lâm cảnh lúng túng. Do đó, tất cả công ăn việc làm của bạn cần nên cẩn thận, nhứt là đi xa không tốt, và thận trọng đừng làm những chuyện xa với sức mình, mà nên an phận chờ thời là tốt hơn.
Quẻ dạy: Mọi sự bất thông. Làm đâu hỏng đó. Đi xa còn gặp nguy. Chẳng lợi mà còn hao tổn tâm cơ, tiền bạc là khác. Chỉ nên ẩn nhẫn chờ thời là tốt nhất. Cầu tài bất thông. Chưa thuận dịp. Xấu lắm. Số hên: 20, 44, 22, 4, 24.
*Giải:Giữ gìn lời nói, cẩn thận việc làm, ắt được an ổn.


THIÊN PHONG CẤU
Quẻ Cấu

QUẺ 25 - HẠ HẠ

Thiên Phong Cấu
Động Hào Nhất
Ngoại Quái: Kiền
Nội Quái: Tốn

Kiến bất kiến,
Dã phòng nhân hội diện.
Ngộ bất ngộ,
Đao đê vô bằng cứ.

Hư không, vô ích, vô tăm,
Giả chân, chân giả chớ lầm mà nguy.
Phòng người trở mặt thị phi,
Không bằng, không chứng làm gì mà mong.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ mệnh kệt thời xui, bị bọn tiểu nhân giởn mặt. Mất vật thì khó tìm. Lục giáp thì thiếu an lành. Ta nên ăn ở mực thước, hành động hợp lý để may ra khỏi vạ.
Quẻ này không được may gì, mọi sự cầu mưu khó được vừa ý và càng nên đề phòng tiểu nhân. Tốt hơn là phải giữ mình, ít giao du để tránh những việc không may đưa đến.
Bởi quẻ ý có cho hay như trên, nên sự cầu xin của người phải cẩn thận và tính toán cho kỹ. Chớ nên nóng nảy gấp gáp tiến hành thì hỏng.
Quẻ dạy: Phòng ngừa tiểu nhân xấu thời vận bất tề. Nên ẫn nhẫn chờ thời là tốt. Dù cố gắng đến mấy, cũng khó mong, vì có kẻ phản bội, thọc gậy. Phòng thị phi quan sự. Cầu tài cầu danh còn xa vời, tính toán đỏ đen càng không hạp. Số hên: 5, 2, 55, 22, 25.
*Giải:Đề phòng mũi tên bắn lén từ hướng Tây tới. Điều đang thắc mắc đó, chẳng phải lo âu nữa.


QUẺ 26 - TRUNG HẠ

Thiên Phong Cấu
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Kiền
Nội Quái: Tốn


Nhất phiên đài lý nhất phiên xuân,
Thùy thức đương sơ khí tượng tan.
Lâm hạ thủy biên tầm hoạt kê,
Kiến sơ lỉu lỉu xứng tâm tình.

Cây tươi là một lần xuân,
Nhưng ai biết được nghĩa xuân là gì?
Sanh nhai rừng núi đặng chi,
Bao giờ thấy rõ việc thì mới hay.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ tiến chẳng bằng lui, hành chẳng bằng tàng, giàu chẳng bằng nghèo, đạt chẳng bằng cùng bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào, nếu ta giữ được thái độ điềm đạm thì tức là giữ được tư cách của ta và hạnh phúc của ta. Ngư tiều nong pho, đây là những lối sống có thể giúp ta an cư. Phú quý tôn nghiêm, ngày nay đâu có còn so sánh được với ngày xưa.
Ý quẻ nói rằng: Tình đời thường hay thay đổi. Chẳng ai đoán biết trước sự may rủi của nó. Nhưng một khi trông thấy sự thực rõ ràng rồi thì lúc đó mới tỉnh ngộ. Vậy thì cầu xin của người, đừng tin nơi người mà hãy tin nơi ta. Tất cả sự việc mưu cầu, nên thận trọng.
Quẻ dạy: Vừa phải, tin nơi lòng ta và tài ta là hơn. Mọi sự sở cầu đều chậm chạp, chưa ra gì cả. E rằng còn nên công, cần chờ thời vận là tốt. Bôn ba chẳng lợi gì. Cầu danh cầu tài không lợi. Còn hơi xa vời. Tính việc may rủi khó có may mắn. Số hên: 66, 26, 22, 6, 2.
*Giải :Có thể nhậm chức mới. Nên kinh doanh nghề rừng hoặc thủy sản. Trị bệnh nên đổi thầy thuốc khác hoặc đến chỗ có núi sông mà tịnh dưỡng.


QUẺ 27 - TRUNG HẠ

Thiên Phong Cấu
Động Hào Tam
Ngoại Quái: Kiền
Nội Quái: Tốn

Mạc quái ngã kiên thác,
Tâm tính tự thành kha.
Thiên tịch bất thông tâm,
Chân nhân khước bát ma.

Ầy ơi đừng tưởng ta lầm,
Hiểm sâu gian ác, tại tâm ngược trời.
Ở ăn hiền đức một đời,
Người tiên nào sợ chuyện thời tà ma.

LỜI BÀN
Kẻ trí ôm ngọc châu ở trong lòng, người thành đạt giữ trúc tại bên sườn. Không bị chịu cái ngu của kẻ khác, không bị mê lầm cái mê muội của kẻ khác, thấy lầm lẩn của đời nên không thể nhầm lẩn, chỉ có người chân nhân mới có những điều chân thực, Người xin được quẻ này chính nhờ đó mà tự quyết được đời sống của mình khiến được an lành. Nếu theo ý kẻ khác thì dữ, không lành đâu.
Người xin được quẻ này, hãy nên suy tính đường chính, đừng nên mộng tưởng những điều giàu sang bất nghĩa thì mới được an lành và khỏi bị ma quỷ cám dỗ trong đời.
Ý quẻ dạy: Nên ăn ở hiền lành đạo đức ắt sẽ thọ, sẽ sung sướng mà không sợ đến sự trả vay nhân quả thảm khốc ở ngày mai vậy.
Lời quẻ dạy: Nên giữ đạo làm người là tốt. Gieo nhân tốt, gặp quả tốt. Gieo gió thì gặt bão. Đó là định luật bất biến của tạo hóa. Cho nên mới có câu họa phúc vô môn tự do nhân tự triện. Quẻ không xấu, không tốt lắm. Cầu danh cầu tài chưa đạt, đánh số khó nên công. Số hên: 7, 2, 77, 22, 70, 20.
*Giải :Đừng quá cố chấp theo ý mình, mau sửa đổi tánh nết cho đằm (vững vàng) trở lại.


QUẺ 28 - THƯỢNG THƯỢNG

Thiên Phong Cấu
Động Hào Tứ
Ngoại Quái: Kiền
Nội Quái: Tốn


Lộc mã giao trì,
Nam nhi đắc chí thì.
Hành trình tảo biện,
Vinh quy lạc kỳ di.

Ngựa kia đang trẩy thôi đường,
Nam nhi đang thuở, bốn phương tung hoành.
Lên đường mau, mộng bình sanh
Hồi hương áo gấm công thành nên danh.

LỜI BÀN
Quẻ này cho biết thời đã tới vận đã sang. Ta hãy nghe tiếng gà gáy dòn là phải dậy ngay chớ có ngồi rốn màhết thời cơ. Rồi một ngày mai áo gấm về làng hưởng phúc mãi tới già lúc đó mới biết cái thời giờ quyết định đó là quan trọng.
Người cầu được quẻ này thì tốt lắm. Nhứt là cầu xin về việc công danh, thi cử. Nếu cầu về kinh doanh, gia đạo, hôn nhân v.v cũng đều được xứng ý, không gì đáng ngại.
Quẻ dạy rằng: Đang tính việc gì thì nên cấp tốc thực hành đừng để trễ nữa. Cuộc đời đang bắt đầu lên hương với cảnh vàng son, hoa mộng đẹp đẽ lắm rồi.
Quẻ dạy: Tốt đẹp lắm. Quẻ khuyên chớ chần chờ. Tiến tới ắt kết quả đạt thành. Cầu được ước thấy. Vạn sự đều thông, cầu danh, cầu lợi đều thông suốt. Đánh số càng hạp. Số hên: 8, 2, 88, 22, 80, 20.
*Giải:- Tốt lành. Nếu đang cầu hoạn lộ công danh ở xa, chắc chắn gặp may.


QUẺ 29 - THƯỢNG THƯỢNG

Thiên Phong Cấu
Động Hào Ngũ
Ngoại Quái: Kiền
Nội Quái: Tốn


Liễu khước tâm đầu sự,
Tam sinh túc hữu duyên.
Hương văn thập lý quế,
Di bộ nhập thiên biên.

Đáy lòng sự việc đã làm xong,
Duyên nợ tiền sanh kỹ ngộ phùng.
Mười dặm quế thơm tràn nở rộ,
Bước vào trời nọ chẳng hao công.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ vì mình mà chính là vì người, cho nên khi đặc thân lên cõi trên, cõi trời mây cao rộng khiến hương thơm bay đi xa hàng mười dặm, phải chăng là đã có túc duyên hương lửa và tự được hưởng cái công quả của chính mình. Người xin được quẻ này càng cần phải làm sao cho lợi ít nhiều hơn nữa, mong đáp lại lòng trời.
Ý quẻ cho biết, tất cả sự cầu xin của bạn sẽ được toại nguyện trong tương lai gần đây. Nhứt là cầu xin về hôn nhân thì càng tốt đẹp hạnh phúc vô cùng.
Cầu xin về những việc như công danh, gia đạo, kinh doanh, tiền tài, bịnh tật đều gặp được may mắn và yên lành. Chẳng có gì lo ngại.
Quẻ dạy: Gặp thời cây sắt trổ bông, tốt đẹp vô cùng. Vạn sự như ý sở cầu. Mọi sự hanh thông. Thuận chèo mát mái. Cầu danh, cầu lợi đều thành đạt. Đánh số thuận lợi. Số hên: 22, 99, 2, 9, 29, 90, 20. Biểu tượng: Bản quế.
*Giải:Đại cát đại lợi, nhất là tình duyên nam nữ. Nói đến quế thơm , ý nói đến mùa Thu sẽ tốt đẹp.


QUẺ 30 - HẠ TRUNG

Thiên Phong Cấu
Động Hào Lục
Ngoại Quái: Kiền
Nội Quái: Tốn


Lục hoàng các bạch liểu đầu,
Tất cánh thành hà tế.
Bất như xu thử tinh thần,
Do hảo mãi ta chân khí.

Hoạn lộ công danh có nghĩa gì?
Bạc đầu gối mỏi còn nên chi!
Hư không rút cuộc hư không cả,
Dưỡng khí thừa nay chẳng mấy khi!

LỜI BÀN
Quẻ này cố khuyên ta chớ nên vội vả hành động cố giữ sự yên tỉnh, chớ tham lam tìm đường phải trái, chớ liều lỉnh vọng tưởng. Ta phải làm sao giữ được cái tinh thần có hại của ta, bồi bổ được cái nguyên khí vô cùng của ta. Người quân tử bói được quẻ này, có thể cầu phúc, kẻ tiểu nhân bói được quẻ này có thể lấy đó khỏi vạ.
Người cầu xin quẻ này hiện như một ông lão, đầu đã bạc và khí sắc tàn phai, ngày dương oai, điệu võ không còn nữa. Mà tốt hơn hết là thừa dịp nuôi dưỡng tinh thần để khỏe mạnh tuổi già.
Vậy ý quẻ có ý nói rằng: Nên yên phận, chớ nên cưỡng cầu và cần phải tu tâm dưỡng tính, làm điều phước lành, thì mới yên thân hơn.
Quẻ dạy: An phận thủ thường. Tài ba không có, thời vận cũng không, hay hơn hết nên thủ thường, để tìm hai chữ bình an là tốt hơn hết. Dù cho cố gắng mấy cũng chẳng nên công gì. Cầu tài, cầu danh trầm trệ, đánh đỏ đen khó trúng. Số hên: 3, 30, 33, 23.
*Giải:Tìm công danh, trắng cả đầu,
Mà danh lợi, chẳng thấy đâu bến bờ.
Mau quay về với nơi xưa,
Cuộc đời làm lại, được nhờ tấm thân.


THIÊN THỦY TỤNG

Quẻ Tụng


QUẺ 031 - TRUNG TRUNG

Thiên Thủy Tụng
Động Hào Nhất
Ngoại Quái: Kiền
Nội Quái: Khảm


Ly biệt gian, tuy bất dị.
Bạn đồng hành, di bất trệ.
Tảo tảo khởi trình,
Miển tha thất ý.

Khi xa nhau, chẳng dễ gì,
Lúc cùng đi, chẳng ngại khi đăng trình.
Cứ đi cho vạn ý tình,
Sớm hôm cho trọn nghĩa mình thì thôi.

LỜI BÀN
Quẻ này cho biết cuộc mưu vi tuy lúc đầu chẳng khỏi trở trệ, nhưng lâu sau vẫn được thuận lợi. Rất nên tùy cơ phán đoán mà hành động, chớ có dùng dằng do dự mà lở việc, khiến luôn tuổi già nua, ngồi than thân thở phận.
Ý quẻ dạy rằng: Việc cầu xin của người, bỏ chẳng mà làm thì khó. Vậy cứ cố gắng ráng sức tiến tới đi, để khỏi băn khoăn còn thành công hay thất bại, do Trời an bày cho mà thôi, lo lắng làm chi cho mệt trí.
Tuy nhiên, ta muốn thành đạt việc gì cũng phải cố gắng, bền chí, có kế hoạch và phối hợp hoàn cảnh thì mới nên vậy.
Quẻ khuyên: Cố gắng chớ nản chí, cócông mài sắc, có ngày nên kim, cứ cố sức mình, rồi cũng có ngày cũng được hưởng công xứng đáng, lo gì. Cuộc đời là một trường thử thách của con người. Hay dở đều ở đó, chỉ sợ không có tài trí, lo gì chẳng nên công. Cầu tài, cầu danh còn chậm. Đánh số hên xui không có lợi. Số hên: 11, 33, 1, 3, 30, 10.
*Giải :- Trung bình, muốn lập nghiệp phải có bạn .


QUẺ 32 - HẠ HẠ

Thiên Thủy Tụng
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Kiền
Nội Quái: Khảm


Lạc chi cực hỉ, ưu tương chí,
Thiên thủy phân minh cát dữ hung.
Tài năng quang đại u chung ám,
Nhật lạc tây sơn phản chiếu trùng.

Sướng quá mức rồi nay sắp rầu,
Đông tây rõ rệt vui cùng sầu.
Nếu không sáng sủa thì u ám,
Trời lặn hướng tây còn sáng đâu!

LỜI BÀN
Điều kiện thuận lợi tới với ta thường không lâu, trái lại điều hoảnh nghịch ít khi ta thoát khỏi. Trời ở trên là tốt nước ở dưới là hung. Người xin được quẻ này bị cái cảnh nghịch lai mà thuận thụ, bị co mà mong được duổi.
Hiện tại cuộc đời thực có vẻ đen tối nhưng lần về sau cũng sẻ được sáng sủa. Y như cái cảnh mặt trời chiếu ánh vàng trên nền trời thành một lớp ráng vàng tuyệt đẹp.
Người cầu xin được quẻ này, nên phải cẩn thận công ăn việc làm của mình, tiền tài không nên tin người, kinh doanh nên giữ mức cũ mà đừng khuếch trương, nhứt là bệnh tật cần nên lưu ý mới tránh được đau thương đưa đến. Bởi vì toàn thơ của quẻ không có một lời may mắn hay khuyên dạy điều tránh gì cả.
Quẻ dạy: Cẩn thận đề phòng mọi việc Cực lạc sinh bi Đó là chuyện thường tình của đời người. Chỉ nên ẩn nhẫn và an phận cho qua lúc bỉ là hay. Cầu tài, cầu danh chẳng ra gì. Đánh số chẳng thông. Số hên: 3, 2, 22, 33, 30, 20.
*Giải:Không tốt.


QUẺ 33 - THƯỢNG THƯỢNG

Thiên Thủy Tụng
Động Hào Tam
Ngoại Quái: Kiền
Nội Quái: Khảm


Dược quá ba đào tam ngũ lý,
Thùy tri lãng tỉnh hựu vô phong.
Hạnh mong trực tông thanh vạn lọ,
Dụng xả, hành tàng, chẳng phí công.

Mây độ ba đào đã vượt qua,
Gió êm sóng lặn khí ôn hòa.
Đường mây nhẹ bước ngay thang thái,
Ằt đạt thành, nào phí sức ta.

LỜI BÀN
Khổ chưa hết thì cam đã về, gió lặng sóng êm, tiến thẳng bước trên đường mây rộng thênh thang. Người xin được quẻ này mọi việc đều cát lợi, khỏi lo buồn rầu.
Thơ quẻ cho hay, những việc không hay đã qua rồi, từ nay về sau được bình an vô sự, vận thời hanh thông.
Vậy, những việc cầu xin của bạn, dù có trở ngại gì đi nữa, cuối cùng sẽ thành đạt sở nguyện. Cầu tài lợi gia đạo, hôn nhân, kinh doanh, viễn du, nhứt là thi cử sẽ thành công vinh quang.
Quẻ dạy: Tốt đẹp như gấm thêu hoa. Bây giờ là lúc hết cơn bỉ cực đến hồi thái lai. May mắn đến thì chẳng còn lo, mà cũng chẳng phí sức. Thời không đến, thì như cảnh lôi oanh tấn phúc bi?". Cuộc đời hanh thông đến rồi lo gì nữa. Cầu tài, cầu danh đều hanh thông. Đánh số hên xui đắc lợi. Số hên: 3, 33, 30, 13, 23.
*Giải:Trung bình .


QUẺ 34 - THƯỢNG THƯỢNG

Thiên Thủy Tụng
Động Hào Tứ
Ngoại Quái: Kiền
Nội Quái: Khảm


Nguyệt khuyết hựu trùng viên,
Khô ghi sắc cánh tiên.
Nhất diều di thản lộ,
Kiều thủ vọng thanh thiên.

Trăng kia hết khuyết lại tròn,
Cây khô nầy lại xanh tròn xinh thay.
Đường đi quang quẻ ven mây,
Ngẩng đầu lên ngó, trời nầy xanh xanh.

LỜI BÀN
Vận hạn tạm thời vẫn còn kẹt, nhưng rốt cuộc vẫn được đạt phát, cuộc đời xinh đẹp như cây khô gặp được tiết xuân, rừng rậm được khai hoang. Thật là một cảnh buồn gây ngạc nhiên không nhỏ cho mọi người. Song người ta sống ở đời trọng điều nghĩa thì sẻ không lo người không biết đến mình.
Ý quẻ cho biết: Người cầu xin đang đến lúc thịnh, điều xui xẻo đều đã qua, việc sung sướng và hạnh phúc sắp về người, bởi cảnh tình của người, như trăng khuyết lại tròn, cây khô nay lại mọc xanh tươi.
Vậy tất cả sự cầu xin của người ắt được toại nguyện như ý. Nhứt là cầu xin về thi cử và công danh ắt càng gặp nhiều may mắn.
Quẻ dạy: Thời vận hanh thông. Vạn sự như ý sở cầu. Trăng có khi tròn khi khuyết, bèo cũng lúc hợp lúc tan thì người cũng có lúc hẩm, lúc thái, đó là chuyện dĩ nhiên của cuộc đời. Bây giờ là lúc gặp vận thái, lo gì chẳng giàu sang, vinh hiển. Cầu được ước thấy. Đánh số tốt. Số hên: 3, 44, 4, 33, 40, 34.
*Giải:Tốt lành.


QUẺ 35 - HẠ TRUNG

Thiên Thủy Tụng
Động Hào Ngũ
Ngoại Quái: Kiền
Nội Quái: Khảm


Hành lộ nan, hành lộ nan,
Kim nhật phương tri hành lộ nan.
Tiền trình quảng đại hà túc lự,
Miên lực kim triều độ thử than.

Đường đi khó, khó đường đi,
Đi đường mới biết những gì khó khăn.
Tương lai tốt, chớ băn khoăn,
Bờ này ráng sức, hãy cần vượt qua.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ mọi việc đình trệ, nhưng nhờ có định thức định lực, bạt thiệp san hà nên mới có ngày đáo bỉ ngạn (qua bờ bên kia). Phàm những việc mưu tính đạt được thành đạt đều do ở người có chí. Không thể ngồi phởn ron ăn chơi mà rồi công việc xong được. Đấy là cái nghĩa sâu xa, tế nhị, và quan thiết.
Quẻ dạy: Đường đi tuy khó, nhưng ta cố gắng vượt qua thì muôn sự khó cũng không thể nào cản bước chân ta. Không đáng lo ở sự đường đi khó, mà chỉ đáng lo vì ta bị nhụt chí mà thôi.
Vậy sự cầu xin của người, ắt tránh được điều khó khăn, trắc trở, nhưng cần cố gắng vượt qua, thì sở cầu vẫn được thành công toại nguyện.
Quẻ dạy: Ẫn nhẫn chờ đợi và gắng sức vận thời chưa tới, băn khoăn làm gì? Chỉ nên tích đức, luyện tài chờ thời đến thì mặc sức vẫy vùng. Cầu danh, cầu tài còn chậm. Đánh số chưa thông. Số hên: 5, 3, 33, 55, 30, 50, 35.
*Giải :Đang lúc thuận lợi, bổng gặp khó khăn, rồi cũng qua mà thôi.


QUẺ 36 - THƯỢNG THƯỢNG

Thiên Thủy Tụng
Động Hào Lục
Ngoại Quái: Kiền
Nội Quái: Khảm


Xuân cảnh minh xuân sắc,
Xuân ý bàng thủy sinh.
Xuân thiên vô hạn hảo,
Háp khứ yên quỳnh lâm.

Cảnh xuân sáng, sắc xuân tươi,
Ý xuân đem lại cuộc đời lên hương.
Ngày xuân đẹp đẽ lạ thường,
Ta nên thết tiệc một trường hoan ca.

LỜI BÀN
Mùa xuân là vạn vật bắt đầu đổi mới. Con người được hưởng ngoạn gió xuân tươi mát, nói rằng: đẹp vô hạn, tức là cố lẹ chí khí, biết thừa thời mà hành động.
Nói rằng phó yên Quỳnh Lâm, tức là nói kết quả tốt đẹp, phải tốt. Đó chính là tượng trưng cho cái cảnh thịnh vượng chấn phát. Người xin được quẻ này thực hết sức phấn phát rồi vậy.
Quẻ cho biết rằng: Người cầu được quẻ này rất may mắn vô cùng. Cầu danh sẽ được lên chức, thi cử chắc đậu, gia đạo bình an vui vẻ, tiền tài được vừa ý, hôn nhân tình duyên được hạnh phúc và vợ hiền chồng sang, kinh doanh thì thuận lợi. Tóm lại thời vận được hanh thông, vạn sự như ý sở cầu.
Quẻ dạy: Vận thời lên hương. Cầu danh, cầu lợi dễ dàng, xuôi chèo mát mái. Tốt đẹp vô cùng. Đánh số hạp. Số hên: 6, 3, 36, 66, 30, 33, 60.
*Giải :sự nghiệp phát đạt , sức khỏe tốt , tâm tình cởi mở , giao du rộng rãi .THIÊN SƠN ĐỘN

Quẻ Độn


QUẺ 37 - THƯỢNG THƯỢNG

Thiên Sơn Độn
Động Hào Nhất
Ngoại Quái: Kiền
Nội Quái: Cấn


Vạn mã quy nguyên,
Thiên viên triều động.
Hổ phục long giáng,
Đạo cao đức trọng.

Ngựa dần chung một đường về,
Vượn hầu cùng một sơn khê huy hoàng.
Rồng hầu hổ phục tề toàn,
Tài cao đức trọng huy hoàng công danh.

LỜI BÀN
Quẻ này chỉ người quân tử, hiền nhân thì danh vọng tất nhiên phải có. Ví thử có kẻ lòng tham, lòng lang dạ thú, dèm pha phỉ báng, thì cũng chẳng làm mai một được cái chân tài thực học của họ. Về chuồng, chầu động, chỉ là những tỉ so sánh với núi Thái, với sao Bắc Đẩu đủ để cho mọi người phải ngưỡng mộ.
Người cầu xin được quẻ này thì may mắn vô cùng, trăm việc hanh thông, cầu tài có tài, hôn nhân được vợ chồng, làm quan nổi tiếng. Gia đạo vui vẻ, kinh doanh thành đạt, bịnh tật mau khỏi. Tóm lại ý quẻ nói: Rồng mây gặp hội, công danh vinh quang vậy.
Quẻ dạy: Tốt đẹp, thời vận hanh thông. Công danh tài lợi vững. Mọi việc đều thông đồng bén đọt, được tiến chức, thăng quan. Tài lộc vào như nước. Đánh số hạp mười phân. Số hên: 7, 3, 33, 77, 37, 30, 70.
*Giải:Nên lấy đức để cảm hoá người .


QUẺ 38 - TRUNG THƯỢNG

Thiên Sơn Độn
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Kiền
Nội Quái: Cấn


Hoàng bằng báo thượng lâm,
Xuân sắc tiên minh.
Đề tiên khoái trước,
Mã thượng tốc hành trình.

Hoàng oanh đã báo tin mừng,
Xuân tươi sắc đượm tưng bừng non sông.
Bập bùng lên ngựa ruỗi dong,
Đường mây rực rỡ sự mong công thành.

LỜI BÀN
Ham vui biếng nhác, ngạo mạn đó là nguồn gốc của sự thất nghiệp. Chè chén say sưa, đó là gốc của sự thất thời. Phàm làm việc cần phải sớm, chớ nên dùng dằng do dự. Hãy đứng ngay lên mà đi, mà mưu tính xoay sở thì mới có lợi ít được. Người xin được quẻ này chính là đã có một cơ hội phi thăng đằng đạt, rất đáng mừng đây.
Những sự cầu xin của người, nên sớm kế hoạch tiến hành. Nay đang là hợp thời và vận đến, đừng nên chần chờ nữa rồi mất cơ duyên dù xin về bệnh tật cũng mau đi cầu, chớ để chậm trễ thì lại nguy.
Ý quẻ dạy rằng, bất cứ cầu xin việc gì, hãy mau mà không nên chậm trễ mới nên việc.

Quẻ dạy: Thời hanh thông đến rồi. Tuy nhiên, chớ chần chờ, nên thực hành gấp đi, để trễ là hỏng. Cầu tài, cầu danh đều đắc lợi. Cầu đánh số cũng hạp. Số hên: 8, 3, 33, 88, 80, 30, 38.
*Giải :Mưu tính việc chi, đây là lúc thuận lợi nhất.


QUẺ 39 - TRUNG TRUNG

Thiên Sơn Độn
Động Hào Tam
Ngoại Quái: Kiền
Nội Quái: Cấn


Đại tứ phóng linh đơn,
Cứu nhân hành vạn lý.
Đáo đầu đăng bỉ ngạn,
Độ quá nhận tiên ban.

Mở rộng con tâm bố đức lành,
Linh đơn diệu được cứu dân sanh.
Sông mê bến giác khi qua nổi,
Liệt vị thần tiên sự nghiệp thành.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ đại giác ngộ, có cái nghĩa phổ độ chúng sinh, đưa người tới bờ bên kia, còn mình thì nhập vào làng tiên. Mình đã có lòng vị tha mưu việc cho người há rằng mình lại bị trầm luân ở dưới? Người làm việc thiện tự tiện cho rằng có thiện báo, không mất đi đâu mà sợ.
Ý quẻ dạy: Đạo đức là tất cả, bố đức làm lành cho nhiều ắt được hạnh phúc, thọ trường vì tất cả đều hư không ngoài cái tâm và cái đức thì tại sao người lại không gieo cái nhân tốt trong hiện tại, để hái cái quả lành về sau?
Vậy sự cầu của người nên tính mưu điều phải, và phải cố làm những điều phước đức, thì việc mưu cầu mới gặp được quý nhân giúp đỡ mà nên sự.

Quẻ dạy: Bố đức, làm lành thì tốt mọi việc sở cầu trong tương lai, ắt có kết quả viên mãn. Cầu danh, cầu lợi chậm, cần chờ đợi, đánh số hạp vừa phải. Số hên: 9, 3, 99, 33, 39, 30, 90.
*Giải:Hành thiện để cứu người, ắt được quả tốt lành.Thầy thuốc mà gặp quẻ nầy, trở thành danh y. Thầy giáo được quẻ nầy, sẽ thành thầy giỏi.


QUẺ 40 - TRUNG HẠ

Thiên Sơn Độn
Động Hào Tứ
Ngoại Quái: Kiền
Nội Quái: Cấn


Nhất đới thủy, bích trừng trừng,
Chu trú giang biên, nguyệt đáo thiên tâm.
Ồn bộ kỳ trung, huyền diệu bất minh,
Phi nhân ngọ kỷ, cơ tán sinh thần.

Thuyền nan một mảnh giữa dòng,
Trăng soi lồng lộng bềnh bồng đẹp thay.
Vậy mà ai lại sầu tây,
Cho ray rức dạ, cho cay thân mình.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ nhẹ tin lời người, nhu nhược quả đoán, có cái kiến thức của kẻ ngồi đáy giếng nhìn trời, làm những việc chụp hình bắt bóng, cho nên xuýt nữa bỏ mạng. Những người xin được quẻ này há lại không lấy đấy làm răn?
Những việc cầu xin của bạn cần phải tính toán kỹ, đừng quá vội vã mà có hại, hãy nên giữ yên những điều làm ăn xưa nay tốt hơn.
Bởi ý quẻ cho hay rằng: Nước trong trăng sáng, thuyền ở giữa sông là một cảnh rất thơ mộng nhưng người không chịu hiểu cái hay đẹp của nó mà lại suy tư việc khác thành ra tự mình gieo cái buồn mà thôi.
Quẻ dạy: Đang có tâm sự buồn. Vận thời chưa thông. Làm ăn chỉ vào mức thường. Quẻ khuyên tùy thời, tùy lúc, hãy yên với cảnh hiện tại của mình. Cầu tài cầu danh chưa thông. Đánh số ít hạp. Số hên: 4, 40, 44, 14, 24, 34.
*Giải:Gặp cảnh Tái Ông thất mã , biết là đã kém phước rồi. Mọi việc đang hồi chẳng thuận , tuy chưa sụp đổ hẳn, nhưng biết thối lui là hay nhất.


QUẺ 41 - TRUNG TRUNG

Thiên Sơn độn
Động Hào Ngũ
Ngoại Quái: Kiền
Nội Quái: Cấn


Đào lý thư nghiên, xuân quan tiên lệ,
Lương thân mỹ cảnh quan tu ký.
Tùy tâm sở vãng, sự sự tương nghi,
Vô dụng đa nghi, can độc than kỳ.

Đào lý hoa khai xuân bắt màu,
Người nên nhớ cảnh đẹp trời cao.
Tùng tâm sở nguyện muôn điều lợi,
Chớ lại nghi ngờ thần thánh nào.

LỜI BÀN
Quẻ này cho biết mọi việc đều được xứng tâm toại ý nên kịp thời hành lạc. Tuy nhiên hành lạc nhưng phải tri túc mới được. Hôm nay nhàn rảnh an vui đây nhưng ngày mai lại phải cố tâm hoạt động, độc tâm cầu đạo, mong chờ các đấng thần linh ủng hộ, trời phật chở che. Sửa mình làm điều thiện đó là điều cần thiết trước hết.
Theo ý quẻ thơ tả hoàn cảnh hiện nay của người cầu xin rằng thời vận của người hiện như hoa lý đang nở rộ, báo hiệu ngày xuân đã về với người. Nghĩa là thời vận đã đến. Cầu mưu hay cầu việc đều nên cả. Cứ cố gắng tiến hành ắt được định. Nhưng đừng nên hoài nghi công việc làm của mình, phải kiên chí mới nên.

Quẻ dạy: Thời gần đến kề. Chớ có nghi ngờ tùng tâm thì sở nguyện ắt thành, chớ lo. Cầu danh cầu lợi sắp đạt, đánh số hạp. Số hên: 1, 4, 40, 10, 41, 44, 21.
*Giải:Tốt lành. Những dự định trong lòng đều được thuận lợi. Không nên đa nghi mà thiếu tự tin, cô phụ ân đức của Trời cao ban cho.


QUẺ 42 - TRUNG TRUNG

Thiên Sơn Độn
Động Hào Lục
Ngoại Quái: Kiền
Nội Quái: Cấn


Ần trung hiền, hiện trung vi.
Cá trung hữu huyền cơ.
Tham đắc thân liễu,
Trực thượng tiên the.

Mờ lại sáng, nhưng sáng lại mờ,
Trong kia đàng ẩn có huyền cơ.
Ai mà biết được ý tình rõ,
Lên thẳng thang tiên đã sẵn chờ.

LỜI BÀN
Huyền cơ mà không huyền, đó là cái đạo gốc ở Trung Dung. Thánh hiền Tiên Phật, ai cũng lấy đạo ở Trung Dung làm gốc để làm những việc mà trăm ngàn đời về sau còn ngưỡng mộ. Ngoài thường nếu muốn lên cõi tiên, mà lấy đó làm tiêu chuẩn thực cũng chẳng khó gì. Duy có điều chớ nên cho huyền cơ là u ẩn khó hiểu, khó đạt, mà đành cam chịu lạc hậu chạy sau người.
Người xin được quẻ này, mọi việc mưu cầu đều phải tính toán suy nghĩ cho kỹ, và kế hoạch chu đáo thì mới thành đạt về sau.
Bởi theo thơ quẻ nói hiện sự việc đang như một cảnh ánh sáng vào đó không rõ trong đó có rất nhiều bí ẩn. Người phải tìm hiểu rõ ràng nguyên do của nó mới nên sự việc.

Quẻ dạy: Cần suy nghĩ cùng cạn làm ăn chưa thông. Cầu lợi chưa đạt. Cầu danh còn chậm, có tính cách chờ đợi. Đánh số không hạp. Số hên: 2, 4, 22, 44, 42, 40, 20
*Giải:Việc đang mưu tính có thể thành tựu, nhưng phải xét kỹ chân tơ kẻ tóc vấn đề, sẽ thấy được “lối ra” thích nghi, không bắt tay vào việc làm sao thấy được chỗ hay dỡ mà chuyển đổi cho phù hợp ?THIÊN ĐỊA BỈ

Quẻ Bỉ


QUẺ 43 - TRUNG TRUNG

Thiên Địa Bỉ
Động Hào Nhất
Ngoại Quái: Kiền
Nội Quái: Khôn


Vô thượng khứ tại tiền đầu,
Hồi đầu nhất ngộ, thắng cương hải thu.
Thiên điều vạn tuyến, lộ thường tại,
Tự hảo sưu cầu.

Đừng đi tới tại nơi này,
Trở đầu tỉnh ngộ, kéo dây ngựa cương.
Biết bao trước mặt nẻo đường,
Tự mình lựa chọn, đo lường mà đi.

LỜI BÀN
Phải tùy cơ mà hành động, chớ có đợi thời. Xưa nay những nhà hiền triết giữ mình quyết không bao giờ chịu để mình chạy vào đất chết. Họ giữ gìn cẩn thận, họ tìm đủ kế sách thoát khỏi cảnh gieo neo nguy hiểm, để sửa soạn cho một đường lối mới tốt đẹp hơn. Đây là một điều mà họ cần tới đôi mắt tinh tường mới đạt tới được kết quả mỹ mãn.
Ý quẻ nói: Tìm chi cho xa, tất cả đều ở nơi trước mặt. Và biết bao nẻo đường ngay trong mắt. Muốn đi đường nào cứ chọn mà đi. Nghĩa là người muốn cầu xin điều gì hãy tìm hiểu các hoàn cảnh chung quanh mà mình từng thấu rõ, phù hợp với phả năng điều kiện của mình chớ nên đặt vọng cao quá.
Tốt hơn hết người dựa vào cái hiện hữu mà cần tiến tới đừng thay cũ đổi mới về việc làm ăn. Còn việc đi xa cũng không nên.

Quẻ dạy: Việc trước mắt không tìm, lại tìm ở đâu. Thời đến không lo nắm ắt sẽ bị vuột. Cầu tài, cầu danh, cẩn thận mới hay, đánh số hạp vừa phải. Số hên: 3, 4, 33, 44, 30, 40, 43.
*Giải :Việc đang mưu tính đang có sự lầm lẫn , cần phải sửa đổi hướng khác, sớm tìm ra đường đi tốt.


QUẺ 44 - HẠ TRUNG

Thiên Địa Bỉ
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Kiền
Nội Quái: Khôn


Tứ cố vô môn lộ,
Đào Nguyên lộ khả thông.
Tu luyện thành chính quả,
Vạn tuế thọ như tùng.

Dòm ngó bốn phương tắt nẻo cùng,
Chỉ còn đường ngõ đào nguyên thông.
Muốn thành chánh quả nên tu luyện,
Vạn thọ trường sanh mới phải công.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ họa phúc không cửa, duy chỉ do người rước lấy đó mà thôi. Hãy bỏ con dao phai xuống ngồi ngay xuống mà niệm Phật, khổ tâm tu luyện, hà tất lại để mình rơi vào vòng tục lụy. Người xin được quẻ này nên biết cái cơ vinh nhục mà tự vận dụng lấy, bất tất phải trách người oán trời.
Theo ý quẻ cho biết, hiện nay tình cảnh của người, đường đời bước tới cũng như tất cả những điều cầu mưu, các ngã đường đi đều bị bế tắc, không ngõ nào đi nữa. Mà chỉ còn con đường đi Đào Nguyên có thể thông hành thôi (Đào Nguyên là nơi cảnh tiên) và tu luyện mới có thể thành chánh quả, mới có thể sống dai.
Ý quẻ muốn nói rằng: Người nên cố làm việc phước đức và mưu tính những điều đúng đắn, chớ đặt cao vọng quá là hơn.

Quẻ khuyên: Chỉ nên đi tu, thời vận chẳng mấy thông. Làm ăn phải ẩn nhẫn đợi chờ. Nên an phận thủ thừa là hay. Cầu tài, cầu danh vừa phải, chậm. Đánh số hạp chút ít thôi. Số hên: 4, 40, 44, 14, 24, 34.
*Giải:Đang ở giai đoạn trung bình, chớ than thở sao đời chẳng gặp may, chỉ vì tự mình thiếu khổ luyện siêng rèn, lo gì chẳng thành công.


QUẺ 45 - TRUNG TRUNG

Thiên Địa Bỉ
Động Hào Tam
Ngoại Quái: Kiền
Nội Quái: Khôn


Bất dụng mạng, bất dụng hoang,
Tự hữu túc túc hương.
Minh cô ưởng chung địa,
Tam bảo hiện môn tường.

Đừng mê vội chớ hoang mang,
Tự nhiên lại có xóm làng nghỉ ngơi.
Tiếng chuông vang dội chỗ nơi,
Thấy đường tam bửu, tuyệt vời binh thanh.

LỜI BÀN
Hành động bất cứ một việc gì cần phải hết sức thực tế, chớ nên kiêu hãnh làm liều, có thế thì mới có thể an tâm lập nghiệp.
Ý quẻ thơ nói rằng: "Hữu xạ tự nhiên hương, hà tất lai cưỡng cầu". Nghĩa là vội vàng làm chi, tất cả của cải ngoài thân mình của ta, số phận ắt phải có, nếu không dù tính toán mưu kế đến đâu cũng là số không. Cho nên hay hơn là cầu khẩn Thần Phật, tu tâm dưỡng tánh, như hai câu sau của quẻ thơ đã chỉ ra.
Như vậy, những việc cầu xin của người cứ tiến hành, nhưng phải cho công việc từ từ. Chớ nên quá vội và cưỡng cầu mà hỏng, nhứt là việc cầu mưu hãy theo đường đứng đắn, đừng tính chuyện tà đạo.

Quẻ dạy: Thời sắp đến nơi, chớ vội mà chi. Thời chưa đến thì bôn ba mấy cũng chẳng ra gì, Đời sắp lên hương lo gì. Chỗ bôn chôn sắp đến huy hoàng, sán lạng. Cầu tài, cầu danh sắp đạt thành, đánh số gặp may. Số hên: 54, 4, 5, 55, 44, 50, 40, 45.
*Giải:Mọi việc đang bị đình trệ, nhưng tự mình có cách giải quyết. Rán sức cố gắng, nhất định vượt qua mọi trở ngại, tiến đến thành công.


QUẺ 46 - HẠ HẠ

Thiên Địa Bỉ
Động Hào Tứ
Ngoại Quái: Kiền
Nội Quái: Khôn


Bôn ba nhất thế,
Tống thị hư phù.
Vô thường nhất đáo vạn sự hưu,
Gấp tảo hồi đầu.

Cả đời vất vả thân người,
Điều là lận đận cuộc đời hư không.
Một khi mọi việc đến cùng,
Mau hồi đầu chớ nên mong những gì.

LỜI BÀN
Nhất âm nhất trác phải chăng do tiền định? Vì con cháu mà phải làm thân trâu ngựa, thì chi bằng trồng cây phúc được quả phúc, mong làm đẹp cho hậu thế mai sau. Người xin được quẻ này phải nên mau mau tỉnh ngộ.
Người cầu xin được quẻ này, hãy đề phòng cẩn thận, chớ nên sơ ý mới có thể tránh được những điều không hay đưa đến.
Bởi vì trong những lời của quẻ, nói rất rõ ràng, không câu nào may mắn tốt đẹp cả, mọi sự cầu xin nên phải dè dặt thận trọng và dò dẫm từng bước, đừng nên vội vã có hại.

Quẻ dạy: Ẫn nhẫn và yên phận thủ thường. Đề phòng mọi người xung quanh và chớ tính chuyện trái đạo, trái lòng, ắt bị nhân quả xấu. Cuộc đời chưa ra gì nên chờ thời cơ. Cầu tài, cầu danh đều chậm. Tính chuyện đen đỏ dở. Số hên: 6, 4, 44, 66, 46, 40.
*Giải:một đời đoạt lợi tranh danh, cuối cùng cũng chỉ số không, hãy sớm tỉnh ngộ , quay đầu là bờ.


QUẺ 47 - TRUNG TRUNG

Thiên Địa Bỉ
Động Hào Ngũ
Ngoại Quái: Kiền
Nội Quái: Khôn

Chân, chân, chân, nhân bất thức,
Chân, chân, chân, thần hữu linh.
Quy tông phản bản,
Phương thị nguyên tinh.

Thiệt thiệt thiệt, người chẳng biết mình,
Chân chân chân, quả có Thần Linh.
Huy hoàng nguồn gốc trở về cội,
Vậy mới xứng là nguyên khí tinh?

LỜI BÀN
Ngay thực là một đức tốt. Người dù chẳng biết trời đã biết cho, cho nên ở đời, phải chuộng lòng chân thành. Chỉ cần có một ý niệm lòng chân thành mà quỷ thần ở chốn u minh cũng đã chứng giám cho mình, chẳng có gì đáng ngại.
Người xin được quẻ này cần phải chỉ trích phê bình mong thanh toán hết những điều gian dối, lừa lọc để tìm sự thật, lấy chân lý. Nhất thiết chớ có dối lừa, bịp người, bởi vì dối người tức là dối mình, bịp đời tức là bịp mình vậy.
Quẻ nói: Thiệt mà người không hiểu, nên Thần Linh đó phải quy tông hoàn bồn, thì mới là nguyên tinh, nghĩa là những việc cầu mưu của người, đã nằm trúng trọng tâm của sự việc, nhưng người chưa tìm được.
Một phương pháp để đi đến kết quả. Vì sự việc hơi quá phức tạp. Như vậy, những việc cầu xin của người nên tùy cơ ứng biến, theo yêu cầu của hoàn cảnh thì sẽ thành đạt ý muốn, và ngược lại sẽ làm cho người hao công phí sức. Như câu thứ nhứt của quẻ nói thiệt mà người không hiểu tức là hư không.

Quẻ dạy: Cần suy nghĩ cân nhắc trước khi hành động. Cố gắng mới nên công.Và làm việc có phương pháp. Cầu tài cầu mưu chầm chậm một chút. Đánh số cần chín chắn. Số hên: 74, 47, 77, 44, 7, 4, 40
*Giải:Mọi việc rơi vào chỗ mơ hồ mờ mịt, rẻ vào đường nhánh, nhận ra chân tướng, trở lại đường chính.

QUẺ 48 - HẠ HẠ

Thiên Địa Bỉ
Động Hào Lục
Ngoại Quái: Kiền
Nội Quái: Khôn


Tấu tận thiên thai,
Phong sương lịch biến.
Bất như vấn nhân tam thiên,
Tiệm tiệm thủ hồi thủ kiến.

Chạy khắp thiên thai chẳng biết đâu,
Thấm cùng sương gió hết nơi cầu.
Thì người thăm hỏi ba ngày đã,
Tự thấy lần lần đuôi với đầu.

LỜI BÀN
Quẻ này cho ta biết nếu bỏ gần lấy xa thì không có chuyện gì thành cả, chỉ mua lấy khó nhọc vào thân mà thôi. Bởi vì rằng thời vận không tới, cầu cạnh lo lắng một cách cưỡng ép thảy đều vô ích. Người xin được quẻ này nên minh tâm kiếm tánh, an bần lạc đạo, chớ có ngược lại lòng trời ý người.
Theo ý quẻ cho hay rằng đi cũng khắp nơi đầy sương gió đến giờ chưa tìm thấy một kết quả nào theo ý muốn và bây giờ chỉ có cách tìm người làm cố vấn cho mới mong thành.
Vậy thì tất cả việc cầu xin cùa người hãy bình tỉnh suy xét im đời và để được có công việc đầu đuôi rồi tiến hành mới tránh được những chuyện lầm lẫn và không may.

Quẻ dạy: Việc đang bế tắc cần có kẻ giúp và làm cố vấn cho mới thành. Tuy nhiên chớ chán nản, chậm một chút mới thành sự, khi đã có kẻ giúp đỡ, tính toán giùm. Cầu tài, cầu mưu chưa đến. Đánh số không mấy hạp. Số hên: 8, 4, 48, 84, 44, 88, 40, 80.
*Giải:Mù quáng đi tới , chỉ uổng phí công, hỏi ý người hiền, chỉ lối mới nên.
THUẦN ĐOÀIQUẺ 49 - HẠ HẠ

Bát Thuần Đoài
Động Hào Nhất
Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Đoài


Trầm trầm kha nhiên,
Bất kiến thiên tâm.
Lôi môn nhất chân,
Thẻ kiện thân khinh.

Bệnh tình quả thực trầm kha,
Đất trời u ám hơi hà khổ đau.
Chờ khi sấm sét rồi sau,
Rồi sau mới khỏi mới mau dễ lành.

LỜI BÀN
Cơ duyên chưa đến nên hoàn cảnh bi đát, nào có khác chi hoàn cảnh của con cá bị kẹt tre bị kẹt trên ruộng cạn. Nhưng một sớm thời cơ tốt đến, cuộc đời trở nên tốt đẹp hơn.
Bói được quẻ này, ta cần nên nhẩn nại đợi thời chớ có vội vàng hấp tấp. Khi thời đã tới thì như mây gặp gió, như rồng gặp mây bay lên trời thoát hẳn cái cảnh tù túng, khó khăn, trở ngại như trước.
Ý quẻ nói rằng: Hiện thời vận của người đang như trầm kha trời đất ám mờ chẳng gọi là may mắn. Cần phải chờ khi sấm sét vang lên, mây gió tan mất rồi trời đất quang đãng, lúc đó mới nhẹ bước trên đường đi.
Nghĩa là những việc cầu mưu của bạn, hiện nay chưa gặp may mắn, thành đạt tức khắc. Cần chờ khi thời vận đến thì mới nên công, toại lòng. Vậy hãy ráng sức chịu đựng chờ đợi một thời gian nữa để hoàn cảnh tương đối dễ thở mới tính việc tương lai cao đẹp.

Quẻ dạy: Vận bạn bất thông. Ẫn nhẫn chờ thời. Dù chạy cũng chẳng đến đâu. Chờ qua cơn giông tố, ắt mọi việc sẽ định. Đau bệnh kéo dài. Cầu tài, cầu mưu bế tắc, chơi việc đỏ đen càng bất lợi. Số hên: 9, 4, 49, 40, 90, 99, 44, 94.
*Giải :Mắc bệnh lâu ngày may gặp lương y, tức thì lành mạnh. Sự nghiệp, kinh doanh không thuận, nếu có duyên gặp người tài, mới khôi phục lại sự nghiệp.


QUẺ 50 - TRUNG TRUNG

Bát Thuần Đoài
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Đoài


Tài mã lưỡng mang mang,
Quan lộc hữu định phương.
Trư dương, ngưu khuyến,
Tự khứ chủ trương.

Tiền tài phú quý lo chi,
Về điều quan lộc có gì đáng lo.
Heo, Dê, Trâu, Chó đều cho,
Cho đi lo lấy, ấm no cuộc đời.

LỜI BÀN
Quẻ này tốt, vì nó chủ việc làm quan gặp vận hạnh thông, tài lộc vài như nước, hết sức giàu sang phú quý. Tạo hóa an bài đã từ trước không thể khác được.
Ý quẻ nói: Việc tiền tài quan lộc vội cầu làm chi, tất cả đều có định sẵn rồi. Nghĩa là thời vận đã an bày sẵn cuộc sống của người. Đến lúc Phúc tự lại. Chẳng cần vất vả vội cầu mà phiền lòng, tuy nhiên, câu xưa Tọa hưởng kỳ thành đối với khoa học tiến bộ ngày nay hơi có vô lý, song vẫn có lý do tồn tại của nó. Chẳng hạn như trúng số không phải sao.
Vậy việc cầu xin của người, hãy chỉ cố công cày cấy, còn phần gặt hái thu hoạch cứ để tự nhiên thì trời ắt không phụ lòng người.

Quẻ dạy: Chớ lo, cơ trời đã tạo con đường tương lai rồi. Chờ các năm Hợi, Mùi, Sửu, Tuất là những năm vận tốt của bạn. Cầu tài, cầu mưu đắc lợi. Tính chuyện đỏ đen hạp. Biểu tượng: heo, chó, dê, trâu. Số hên: 50, 5, 55, 15, 25, 35.
*Giải:- mọi việc cứ theo lẽ tự nhiên mà tiến tới, đừng thêm bớt mà hư việc.


QUẺ 51 - THƯỜNG THƯỜNG

Bát Thuần Đoài
Động Hào Tam
Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Đoài

Không, không, không,
Không lý đắc thành công.
Bàn Đào thiên tải thực,
Bất phạ ngũ canh phong.

Chớ tưởng không là đã không,
Chính vì cái đó mới thành công.
Bàn Đào quả trái nay mùi chín,
Nào sợ nửa đêm gió thổi bùng.

LỜI BÀN
Chứa lâu ắt phải chướng, uất lâu ắt phải bật. Căn cơ đã kiên cố thì khỏi cần phải lung lay rung chuyển. Không mà lại chẳng không, cho nên tự nhiên phát đạt. Đó là cái tượng của quẻ này. Người xin được quẻ này nên biết rằng: nhà nào tích thiện ắt có thừa phúc, do đó có thể ngồi đợi được.
Đầu hai câu của quẻ thơ nói, mới xem qua thì làm người khó hiểu. Thực vậy không làm sao mà thành công được. Nhưng ta nếu xem qua cuốn lịch Tàu trong bài Quang Hiền văn có câu Cao thảo chi hạ hửu la, hương mao lư chi ốc xuất lương tướng. Nghĩa là trong cỏ rác còn có bông lan. Nhà nghèo tạo nên tướng soái. Đó là cho chúng ta dẫn chứng triết lý hai câu đấy.
Như thể những việc cầu xin của người, nên cố gắng không ngừng, ngày vinh quang ắt có trong đời của người vinh hoa phú quý vậy.

Quẻ dạy: Tốt đẹp thời vận thái. Sự sự như ý toại lòng, làm chơi ăn thiệt. Cầu tài cầu mưu thành tựu. Đánh số hạp. Số hên: 15, 51, 11, 55, 50, 10, 5, 1
*Giải:Việc lớn muộn thành, nếu hỏi về tài vận, được quẻ nầy chẳng tốt. Nếu hỏi về tố tụng, kéo dài lâu ngày có thể được thắng kiện.

QUẺ 52 - TRUNG THƯỢNG

Bát Thuần Đoài
Động Hào Tứ
Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Đoài


Sầu kiếm phóng,
Tiếu nhan khai.
Thu nguyệt quải cao đài,
Nhân tòng thiên lý lai.

Buồn bã nay đi hết mặt dài,
Nụ cười vui vẻ đón ngày mai.
Trăng thu sáng chói treo trời giữa,
Mừng rỡ người từ thiên lý lai.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ người ra đi sắp trở về, mưu vọng có thể thành, lại được người phò trợ, chẳng khác gì hạn lâu gặp mưa. Thật là một triệu chứng tốt đẹp vô cùng. Quẻ này tất nhiên là quẻ đại cát.
Theo ý quẻ nói rằng: Hiện nay sầu mặt đã tan mất. Mà đã vui vẻ rồi. Và hơn nữa trăng thu giữa trời sáng sủa mừng rỡ đón khách xa đến, nghĩa là thời vận của người sắp đến. Vận trình hanh thông để đón lấy những may mắn đó.
Vậy việc cầu xin của bạn ắt sẽ được toại nguyện trong nay mai, hãy sửa soạn tiến hành đi để đón lấy những kết quả tốt đẹp đấy.

Quẻ dạy: Hết vận dở đến vận thái rồi. Có quý nhân từ xa đến, giúp công cho bạn đắc lực. Thành công chắc chắn. Sự sự đẹp lòng cầu tài. Cầu danh hạnh tiến. Đánh số hạp. Số hên: 2, 5, 52, 22, 55, 50, 20.
*Giải:Tốt lành. Cảnh tâm dần dần mở sáng, tình hình sẽ chuyển tốt. Tìm người sẽ gặp, mọi việc đang chuyển tốt.QUẺ 53 - HẠ HẠ

Bát Thuần Đoài
Động Hào Ngũ
Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Đoài

Tu trước lục,
Mạc viên vu.
Tràng cau câu hướng thiên thừ quạt,
Trục dục no trung đắc cự ngạo.

Phải ra sức chớ đi xa,
Hãy nên gìn giữ bước qua khỏi cầu.
Hang con cóc lại thả câu,
Trên cây hết cá, xây lầu trên mây.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ muốn tính toán làm ăn tất nhiên là phải nhọc sức.
Trong khi bôn ba vất vả, nếu không dụng vào những công việc: sắt, súng, kim châm, đá mài, thì không thể nào bước dần vào gia cảnh được.
Người xin được quẻ này có hy vọng tiến tới được, song trước hết, phải trải qua bao nhiêu tàn khổ mới có ngày tươi sáng được.
Theo quẻ thơ nói: Người hãy nên cố sức mà làm và đừng đặt cao vọng quá, thì mới được thư thả phần nào. Nếu không, kết quả của sự cầu mưu của người ắt như thả câu vào hang cóc, bắt cá trên cây và xây lầu trên mây rút cuộc chỉ là hư không, mà lại tốn công hao sức thôi chẳng lợi ích gì cả.

Quẻ dạy: Mọi việc nên đình đốn. An phận là hơn. Quá cao vọng càng thất bại. Nên chờ đợi. Mọi việc đều bất thông. Cầu danh, cầu lợi khó mong đạt. Đánh số e bị thua. Biểu tượng: cá, cóc. Số hên: 35, 53, 5, 3, 33, 55, 50, 30.
*Giải: Được quẻ nầy, hãy gắng hết sức mình, chẳng nên mãi lo du hí bỏ bê công việc, sự mong mỏi tự nhiên được thành.


QUẺ 54 - HẠ HẠ

Bát Thuần Đoài
Động Hào Lục
Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Đoài


Vô tung vô tích,
Viễn cận nan mịch.
Hãn hải hành chu,
Không lao phí lực.

Không hình không bóng hỏi ai,
Xa gần chẳng thấy, kiếm hoài thấy đâu.
Biển nay cạn, thả thuyền châu.
Hao công tốn sức, cố cầu vẫn không.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ mọi việc đều không tốt: bói xem bệnh thì chẳng lợi, hỏi danh và tài thì cả hai đều không xem thai nghén thì sản phụ hoảng kinh, tìm người đi thì người đi không tới, hỏi mưu sự thì mọi việc không thành.
Trong trường hợp thiên niên vạn nan này, nếu biết tỉnh ngộ mau lẹ thì cũng có thể vản hồi được cảnh ngộ và thuận thao được lòng người.
Ý quẻ nói rằng: Hiện nay, thời vận của con người vẫn còn bế tắc, chưa thể làm ăn gì được, mà phải theo lối sống lâu nay là hơn. Còn nếu cần hỏi về việc của cải mất lạc thì khó tìm lại.
Sở dĩ tôi dám bàn giải như vậy là căn cứ bốn câu thơ trên nói rằng không hình bóng, kiếm khắp xa gần chẳng thấy, vậy nếu xin hỏi mất đồ còn hy vọng gì. Và hai câu sau nói: Biển cạn không nước thuyền làm sao đi được, đó có phải hao công tốn sức chăng.

Quẻ dạy: An phận thủ thường, giữ mức cũ. Công việc bế tắc, xoay sở mấy cũng thất bại. Đau bệnh gặp thầy, mất đồ khó kiếm. Cầu mưu, cầu tài còn lâu, lúng túng là khác. Đánh số khó trúng. Số hên: 40, 50, 44, 55, 4, 5, 54, 45.
*Giải:mọi việc khó thành .TRẠCH HỎA CÁCHQUẺ 55 - HẠ HẠ

Trạch Hỏa Cách
Động Hào Nhất
Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Ly


Tế vũ mông mông thần,
Giang biên lộ bất thân.
Đạo đồ âm tín viễn,
Bằng trượng tá đông phong.

Trời lại mưa phùn ướt khắp cùng,
Mé sông đường sá chẳng nào thông.
Xa xôi âm tín biệt tăm tích,
Chỉ có vậy nhờ sức gió đông.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ Được người khích lệ, gởi gắm. Tuy vậy cũng phải nhẩn nại chờ đợi. Con chim trích bị chỉ một cành nhưng lại có hy vọng. Nếu hăm hở vội vả, mong chóng thành tựu thì chẳng những không thể đạt nguyện mà còn thêm kẹt là khác.
Quẻ thơ nói trời mưa phùn, đường không thông và tin tức là không, đều là những cảnh không may chưa được hanh thông. Vì vậy, những việc cầu xin của bạn chưa thể thành đạt ý muốn.
Nhưng câu chót của thơ lại dạy: Nhờ cậy sức gió đông. Phải chăng có ý dạy người hãy nên nhờ sức người ta giúp ta để công việc cầu xin được đỡ phần nào chăng.

Quẻ dạy: Chờ tin, tin chẳng lại. Chờ công việc, việc chẳng thành. Đang bế tắc, các đường tính toán đều không thông. Ẫn nhẫn chờ thời, chờ kẻ giúp. Sẽ có người từ phương đông đến, giúp nên công. Cầu mưu, cầu tài còn chậm, đánh số chưa thông. Số hên: 55, 5, 50, 25, 15, 35.
*Giải:Thời vận chưa tốt, mọi việc khó mong được thành, chỉ có cách nhờ cậy người gần trợ giúp mới có hy vọng phần nào.QUẺ 56 - HẠ HẠ

Trạch Hỏa Cách
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Ly

Bình địa khởi vân yên,
Thời hạ vị năng an.
Cao xứ mích nhân viên.


Gió lửa bỗng nhiên nỗi đất bằng,
Bây giờ thời vận chửa nên thân.
Hãy mà tìm kiếm nơi khô ráo,
Mối nợ tình duyên sẽ đến anh.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ công việc trầm trệ, thời vận chưa thông. Ví thử có niên tai nguyệt hối thì chỉ nên lặng lẽ đợi chời, hơn nữa cần phải cẩn thận lắm mới được. Còn một việc nhân duyên, nếu muốn cầu tìm thì nên tìm ở những nơi cao mới hy vọng thành tựu. Người xin được quẻ này phải nên mau tìm phục thủ kỹ để tránh tai họa.
Thơ quẻ cho rằng, tình cảnh cũng như thời vận của người cầu xin hiện nay, như đất bằng bỗng lại nổi lên sóng gió. Và còn nói rõ hiện giờ chưa được ổn song lại khuyên người hãy tìm nơi cao để nối mối duyên nợ.
Vậy những việc cầu xin của người, nên phải nhờ sức lực và thế lực của người ta phụ giúp thì mới mong được nên việc.

Quẻ dạy: Xấu, bế tắc. Lợi cho việc tình duyên. Nhưng phải nhờ vào quý nhân giúp, trong việc làm ăn sụp đổ thình lình. Chớ cầu tài, cầu mưu chẳng ích gì. Chỉ may có 2 phần 10, nếu có quý nhân hỗ trợ. Tính chuyện đỏ đen chẳng nên công. Số hên: 65, 56, 5, 6, 55, 66, 50, 60.
*Giải:Điều muốn hỏi hiện giờ chưa có kết quả. Nếu hỏi về nhân duyên, nên đến những gia đình danh giá mà cầu hôn. Nếu hỏi về sự nghiệp, trở ngại vô cùng.


QUẺ 57 - TRUNG TRUNG

Trạch Hỏa Cách
Động Hào Tam
Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Ly

Chính trực nghi thủ,
Vọng động sinh tai.
Lợi thông danh đạt,
Diệp lạc hoa khai.

Ắn ngay nói thẳng sẽ yên lành,
Làm bậy nghĩ tà tai hại thân.
Hiển đạt hai điều danh với lợi,
Lá tàn hoa nở sắc mau than.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ người ta nên giữ lòng ngay thẳng, chớ có theo dòng đuôi sóng, cùng với đời trôi nổi. Nếu theo được như vậy thì danh tánh lợi tới, có thể nở mày nở mặt với thiên hạ. Lá rụng thì hoa nở, đó là lý chí tự nhiên.
Người xin được quẻ này vụ lấy điều ngay thẳng mà làm gốc. Quẻ dạy: Muốn thành đạt những việc sở cầu nên phải ăn ngay ở lành, chớ làm điều bậy thất đức, nếu không chỉ không nên việc mà còn tai họa lụy thân nữa là khác.
Những sự cầu xin của người hay tính mưu điều chính đáng, đừng tính việc tà. Phải làm ơn, làm phước, để công việc sở cầu được quý nhân giúp đỡ thành công theo ý muốn vậy.

Quẻ dạy: Trồng đức mà ăn quả, quả càng lành và trường tồn. Chớ tính chuyện ác đức, tà vậy mà có hại, việc thành đạt trong đời đều do cái tâm đạo đức của bạn. Cầu mưu, cầu tài đạt thành, nhưng cần có đạo tâm. Đánh số hạp.
Số hên: 7, 5, 57, 75, 70, 50, 77, 5
*Giải:Rán giữ chặt cái gốc , thẳng ngay chẳng ai dám khi dễ.


QUẺ 58 - HẠ TRUNG

Trạch Hỏa Cách
Động Hào Tứ
Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Ly


Quân tử thăng, tiểu nhân trở,
Chinh chiến sinh ly khổ.
Tiền hữu cát nhân phùng,
Tín tại mã ngưu nhân tại sở,
Sự yêu danh cầu thỏa.

Quân tử khuôn phò kẻ xấu khi,
Cuộc chinh chiến khổ sầu sanh ly.
Quý nhân hội ngộ nơi trâu ngựa,
Công việc ráng lo chớ hoãn trì.

LỜI BÀN
Quẻ này cho biết: Một Dương tới che chở nhưng lại đến một lũ Ấm tới phá ngăn. Tuy trên đường đời may gặp được người tốt nhưng vẫn phải nên tự mình xếp đặt lấy, giải quyết lấy công việc của mình, có thế mới thỏa đáng tốt đẹp, chứ chớ nên hoàn toàn ỷ cậy vào kẻ khác. Câu thứ tư nhụ ý khuyên răng, cần phải lưu ý.
Theo ý quẻ cho biết hiện hoàn cảnh của bạn đang ở một hoàn cảnh tế nhị như hai câu đầu đã nói quân tử phò, mà tiểu nhân khinh khi như cuộc chinh chiến, biết bao khổ sầu sanh ly. Nhưng mà hai câu sau lại nói sẽ gặp quý nhân giúp đỡ và khuyên nhủ phải cố sức chăm lo việc cầu xin.
Do đó, việc cầu xin của bạn may hay rủi, thành hay bại đều phải do bản thân mình định đoạt phần lớn. Vậy hãy cố gắng lên, chịu đựng những gian nan để thành đạt sở cầu.

Quẻ dạy: Cố gắng thực hành ngay, chớ chần chừ, cần nhớ quý nhân, Biểu tượng quẻ: trâu, ngựa. Cầu tài cầu mưu sắp đạt nhưng phải nhớ quý nhân. Đánh số hạp một nữa . Số hên: 85, 58, 5, 80, 50, 88, 55.
*Giải:Việc muốn hỏi đang gặp khó khăn triền miên, có người thì ngọc mới thành, không gặp may mắn về địa lợi, nên khéo léo sắp đặt mới thành công.


QUẺ 59 - HẠ HẠ

Trạch Hỏa Cách
Động Hào Ngũ
Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Ly

Phân phân phục phân phân,
Hy hư độc yên môn.
Liễm my vọng đăng hỏa,
Bạn ngã tọa hoàng hôn.

Bời bời càng lại ngổn ngang,
Một mình khép cửa thở than buồn rầu.
Gió đèn nhăn mặt nghĩ đâu,
Người cùng cảnh tối, biết cầu với ai.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ thế đạo biển lớn, thời không phải của ta, khiến ta đành phải sống đơn độc, chỉ còn biết than thân với bóng. Người xin được quẻ này có cái lo đơn độc ngồi giữ bước đường cùng. Bới thế trăm việc mưu vi đều nên tạm thời đình chỉ.
Ý quẻ cho rằng: tình cảnh của bạn hiện nay ngổn ngang bời bời trong cảnh chiều tối, buồn rầu vô cùng, nghĩa là chỉ thời vận của bạn còn trong bế tắc, chưa được hanh thông.
Tất cả sự cầu xin của bạn chưa toại nguyện trong lúc này, mà phải chịu đựng một thời gian nữa thì mới tốt. Vì bài thơ không được câu nào khuyến khích cả, nên người phải tự xét lấy.

Quẻ dạy: An phận. Và chờ thời, mọi việc bế tắc, dù có đông xông, tây đột cũng vô công. Cầu lợi, cầu mưu dở. Đánh đỏ đen cũng hạp. Số hên: 9, 5, 59, 95, 99, 55, 90, 50.
*Giải :Nên hết sức nhẫn nại lúc nầy, chờ cơ hội tốt sẽ làm, đừng nên nóng vội mà hư việc. Người nữ mà cầu được quẻ nầy, e có chuyện tình cảm bất hòa giữa vợ chồng.QUẺ 60 - THƯỢNG THƯỢNG

Trạch Hỏa Cách
Động Hào Lục
Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Ly


Nhan sắc mỹ,
Hưu quải hoài.
Nhân tại xạ trung,
Chu hành thủy lý.

Hồng nhan mỹ, quả như tiên,
Ấu lo chi nữa, điểm ra phước lành.
Người trong xe, sắp khởi hành,
Thuyền nan một mảnh, thăng bay chạy nhanh.

LỜI BÀN
Quẻ này khuyên ta chớ nên vọng tưởng xa xôi mà chỉ nên thủ thân an mệnh, ví thử có chạy vạy, mưu tính cao xa thì bất quá chỉ làm rối loạn tâm ý đó thôi, rốt cuộc cũng chẳng thành tựu điều gì.
Người được quẻ này chớ nên khinh cử vọng động, ta có thể lấy tỷ dụ như : kẻ kia là một thiếu nữ tuyệt đẹp đi trong xe, còn ta thì lại là một khách lữ hành ngồi trong thuyền, hai bên không có hy vọng chi gặp gỡ.
Theo ý quẻ cho rằng: Những việc cầu xin của người, chẳng gặp gì trở ngại cả, mà nhứt định công việc trôi chảy, thành đạt sở cầu. Bởi người cầu xin được quẻ này là một quẻ Thượng Thượng tốt lắm.
Bài thơ quẻ đã nói rất rõ, như hồng nhan mỹ, người trong xe, thuyền đi trong nước. Vậy còn gì đáng chê nữa. Hãy tiến hành sớm những việc mưu cầu đã dự tính, chớ chần rồi mất dịp may, nay vận thời của người là đang lúc đấy.

Quẻ dạy: Gấp rút tính, ắt nên công. Tuy cũng khó khăn, nhưng bạn có tài nên vượt qua hết, nó như thuyền nan vượt sông vậy. Cầu tài, cầu mưu gấp rút, thì nên. Đánh số đắc lợi. Số hên: 60, 6, 16, 26, 36, 46, 56.
*Giải:Đừng ham mê sắc đẹp, mọi việc đừng tham cầu quá khả năng mình.QUẺ 61 - HẠ HẠ

Trạch Lôi Tùy
Động Hào Nhất
Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Chấn

Kiều dĩ đoạn,
Lộ bất thông.
Đặng chu lý tiếp,
Hựu ngộ cuồng phong.

Cầu nay đã gãy khó qua sông,
Bế tắt đường đi lộ bích cùng.
Bước xuống ghe thuyền chèo lái chạy,
Nào ngờ gặp lại thổi cuồng phong.

LỜI BÀN
Cầu gãy đường kẹt, gió cản thuyền tàu, chừng ấy đã đủ cho ta thấy cái vận mạng chó mực của ta rồi. Người xin phải quẻ này chỉ có thể tu nhân tích đức, vun trồng cây phúc, mới mong chuyển nguy ra an, hóa hung ra cát mà thôi. Nếu mưu tính quá nhiều lòng tham không đáy, e rằng chẳng thoát khỏi tai họa.
Thơ quẻ tả cảnh và thời vận của con người hiện nay. Như người đang tính lên đường để đi tìm tương lai, lại gặp cầu gẫy, đường sá bế tắc không, muốn đi thuyền lại bị gió to, như vậy làm sao đăng trình, không đăng trình mà ngồi trong nhà, thì làm sao có tương lai sáng lạng!
Đó là mách cho người hay, thời vận của người chưa được hanh thông và việc cầu mưu của người khó thành công.

Quẻ dạy: Thời vận rất tề, chỉ nên ẩn nhẫn chờ thời. Con người có lúc thái, lúc dở, thì lo gì. Thủ phận mà chờ đợi. Cầu tài, cầu mưu, còn lâu. Đánh số chưa gặp may. Số hên: 16, 6, 1, 61, 66, 11, 60, 10.
*Giải:đại bất cát , mọi việc phải hết sức cẩn thận .


QUẺ 62 - HẠ HẠ

Trạch Lôi Tùy
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Chấn

Thâm đàm nguyệt,
Chiếu kính ảnh.
Nhất trường không,
An bác tín.

Vực thẳm nơi sâu trời sáng trắng,
Soi gương chiếu bóng ảnh tinh thần.
Nhưng mà những đó hư không cả,
Chẳng có tin gì đáng hạnh hân.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ gia đình thì nhiều bệnh, bệnh nhân thì bất thành, công danh thì lận đận, người đi thì bặt tin, kiện cáo thì thất lợi, tất cả thảy đều không tránh khỏi tai họa thiệt thòi. Người xin phải quẻ này nếu biết tu chỉnh con người, thì chưa hẳn cảnh ngộ đã phải là vô ích.
Ý quẻ nói: Dưới nước trăng hoa, hình bóng trong gương dù đẹp cách mấy đều cũng là hư không, chẳng có chút nào thực tế, có cũng như không. Vậy có gì đáng mừng đáng vui đâu.
Như vậy những việc mưu cầu bạn chỉ có tiếng mà không có miếng, rút cuộc trở lại không không, chẳng đi đến một kết quả nào nên cẩn thận lo lấy thôi.

Quẻ dạy: Thực tế, chớ quá mơ mộng. Tình trạng đang bế tắc, cần ẩn nhẫn chờ thời. Tài lợi, tính toán chẳng đi đến đâu. Đánh số cũng bất lợi. Số hên: 26, 6, 2, 62, 22, 66, 60, 20.
*Giải :Đừng thả mồi bắt bóng, mau mau tỉnh ngộ kéo hối không kịp.


QUẺ 63 - TRUNG THƯỢNG

Trạch Lôi Tùy
Động Hào Tam
Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Chấn

Hồ hải ý du du,
Yên ba hạ diếu câu.
Nhược phùng long dữ thỏ,
Danh lợi nhất tề chu.

Ý tình sông biển nhởn nhơ,
Thả câu nơi sống, sững sờ lạ thay.
Nếu phùng long thỏ quả may,
Cuộc đời danh lợi chứa đầy hân hoan.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ vào lúc Mão Thìn niên giao thì danh lợi sẽ được song toàn, ngoài ra ta cũng gặp được những người sinh năm Mão, Thìn giúp đỡ đề huề (Hoặc những người sinh năm này sẽ được giúp đỡ). Người xin được quẻ này hãy nên suy nghĩ cẩn thận, và cố gắng tuân theo.
Theo quẻ nói: Ý tình sông biển đang sóng gió nhưng lại nhỡn nhơ, mà thả câu nói đó, thực là một việc kỳ lạ, nếu bắt gặp con rồng con thỏ thì tiếng vang lừng trời và tiền của đầy nhà.
Nghĩa là ý muốn dạy rằng: Những việc cầu xin của người thiệt là gian nan vô cùng, nếu vượt được cũng như chịu đựng được những gian nan đó, ắt thành đạt ý nguyện lâu nay, cuộc đời sẽ nhanh lên hương.

Quẻ dạy: Sự khó mà nên một cách bất ngờ, kỳ dị khó mà tưởng nổi. Cần rèn tài, luyện đức, thì việc càng có kết quả tốt nữa. Biểu tượng: rồng và thỏ. Cầu mưu cầu tài đắc lợi, đánh số tốt. Số hên: 36, 6, 3, 63, 33, 66, 60, 30.
*Giải:hoài bảo to lớn ôm ấp trong lòng nếu quan tâm thêm thì sẽ đạt kết quả cả danh lẫn lợi. (Chú ý:- Tốt cho những người tuổi Thìn và Mão, hoặc năm Thìn , năm Mão)


QUẺ 64 - HẠ HẠ

Trạch Lôi Tùy
Động Hào Tứ
Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Chấn

Vật bất lao,
Nhân đoạn kiều.
Trùng chỉnh lý,
Mạn tâm cao.

Vật không vững chắc gì đâu,
Bây giờ đã gãy cây cầu người đi.
Hãy mau sửa lại chờ gì,
Đừng nuôi hy vọng, tâm thì mới yên.

LỜI BÀN
Quẻ này có cái tượng tạo lập bên lò mới, trùng chỉnh lại kiền khôn, nghĩa là xây dựng lại cơ đồ một phen nữa. Người xin được quẻ này nên vững tâm tiến bước, tìm cách tự lo nhưng không nên xem thường mọi việc, có thế mới có thể khôi phục lại cơ nghiệp xưa kia.
Theo ý quẻ cho biết rằng: Thời vận của người hiện nay chưa được hanh thông, không vững chắc như cầu đã gãy. Chớ nên nuôi dưỡng mộng cao, để tránh phiền chí, hao công vô ích.
Xưa có câu (thời đến sắc thành vàng, không thời vàng như sắc) vậy trong thời gian này tạm ngừng lại những mưu cầu phát triển mà chỉ nên an phận để qua hạn vận không may này, rồi mới tính lại thì tốt hơn.

Quẻ dạy: Dở, an phận thì tốt. Cầu gãy, cần sữa sang lại mới đi được. Nghĩa là nên rèn chí luyện tài đã rồi ắt hay. Cầu mưu cầu tài đều dở. Đánh số bất thông. Số hên: 46, 4, 6, 64, 44, 66, 40, 60.
*Giải:Việc muốn hỏi cần phải điều chỉnh lại, nếu quyết tâm đeo đuổi và đầu tư đúng mức. sẽ đạt kết quả.


QUẺ 65 - HẠ HẠ

Trạch Lôi Tùy
Động Hào Ngũ
Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Chấn

Nhạn nhi dị,
Xuất nhi nan.
Yêm yêm đáo tái tán,
Giao gia ý bất kham.

Muốn vào chả có khó gì,
Muốn ra mới khó, cực kỳ tốn công.
Tình lơ lửng ý đến cùng,
Càng thêm lộn xộn, càng bung ý tình.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ dễ tiến mà khó lùi. Đấy là cái cảnh của con chim muốn sổ lồng mà không đặng, con cá muốn thoát lưới mà không được, con người bị khốn quẩn trì trệ đã quá lâu chỉ mong sao nhảy thoát được hố lửa. Người xin phải quẻ này thường bối rối chẳng yên, ý nghĩ như mối tơ vò vậy.
Thơ quẻ nói: Vào dễ ra khó và đến lúc băn khoăn thì càng lại lôi thôi. Nghĩa là phàm việc bạn tính thì rất dễ, nhưng khi làm thì khó vô cùng. Nếu trước sự việc mình không tính kỹ, đến lúc xảy ra những điều không hay rồi thì khó cứu chữa đấy.
Vậy, những việc cầu xin của bạn trước khi tính làm phải đắn đo suy nghĩ cho kỹ lưỡng, phàm việc phải nắm chắc trong tay rồi mới làm. Mới tránh được những buồn sầu về sau.

Quẻ khuyên: Nên tính toán nghiên cứu kỹ càng trước khi tính việc gì. Chờ thời là hơn. Cầu mưu cầu lợi còn lâu. Đánh số ít có may. Số hên: 5, 6, 65, 56, 66, 55, 50, 60.
*Giải:rước thần thì dễ đưa thần khó (việc đã dĩ lỡ, khó giải quyết)

QUẺ 66 - HẠ HẠ

Trạch Lôi Tùy
Động Hào Lục
Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Chấn

Sự trì chí tốc,
Nhi thả phản phúc.
Nghi đãi tuế hàn,
Hoa tàn quả thục.

Việc chậm muốn mau nào dễ thành,
Còn nhiều phản phúc và quanh co.
Nên chờ mùa lạnh đến xem đã,
Quả chín hoa tàn mới tốt lành.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ mưu sự nên hoãn không nên gấp, gấp thì chẳng những đã vô ích mà lại còn phản phúc bất thành. Qua tới mùa đông, ta sẽ thu hoạch được mỹ mãn, điều đặc biệt nhất là không phải mệt sức mà vẫn được. Người xin được quẻ này nên nhẫn nại chờ đợi, không nên than thở là bất như ý.
Quẻ thơ cho hay rằng: Công việc cầu mưu của bạn cần phải chờ đợi một thời gian nữa mới hanh thông được. Bởi hiện nay sự việc chưa thong dong còn nhiều quanh co lắm, thì muốn mưu thành đạt khó vậy.
Như trong quẻ nói rất rõ ràng, hãy chờ đợi đến lúc hoa rụng quả chín mới là tốt lành. Đó có phải chẳng có ý chỉ đến xuân tới, thời vận con người mới được hanh thông.

Quẻ dạy: Chờ đợi mùa xuân sang, ắt việc mới có kết quả. Bây giờ thì chưa. Ẫn nhẫn chờ đợi thì hay. Muốn gấp cũng chẳng được vào. Cầu tài, cầu mưu còn chờ đợi. Đánh số chưa mấy hạp. Số hên: 68, 86, 6, 8, 80, 60, 88, 66.
*Giải:Thời cơ chưa chín muồi, dù có hết sức , cũng khó thành tựu. Người nữ được quẻ nầy, nói lên chỗ chưa thỏa mãn với kết quả hiện tại, đừng quá tham vọng.QUẺ 67 - THƯỢNG THƯỢNG

Trạch Địa Tụy
Động Hào Nhất
Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Khôn

Thừa mã tiền tiên,
Sở cầu cát trinh.
Túy thời hài mỹ,
Khuyết nguyệt trùng minh.

Cỡi ngựa lên đường bước vận trình,
Cầu xin sự việc mọi điều linh.
Luôn luôn vui vẻ được sung sướng,
Trăng khuyết lại tròn chót sáng tinh.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ nên động không nên tĩnh, nên xa không nên gần, càng đi càng có lợi, đến đâu là y như là có chuyện gặp gỡ, ý hợp tâm đầu. Đây chính là cái tượng trăng khuyết lại tròn, quả thực là Đại cát.
Theo ý quẻ cho biết, tất cả sự cầu xin của người đều được hanh thông mà chẳng có gì đáng lo ngại, dầu có nhưng gì không may, đều trở thành quá khứ rồi, từ đây về sau sẽ gặp may mắn và sung sướng đấy.
Bởi vì vận thời cũng như hoàn cảnh của bạn hiện nay, đang như cỡi ngựa lên đường oai phong lắm lắm.

Quẻ dạy: Thới lai phong tong đàng vương cái, như cảnh Chu Bốt đến lúc nên danh. Cầu tài, cầu mưu đạt thành. Đánh số hạp tốt. Số hên: 76, 6, 7, 67, 77, 66, 60, 70.
*Giải:một hồi trống giục,cứ thẳng tiến lên. Nhanh chóng khắc phục nhược điểm , mọi việc sẽ tốt thôi.


QUẺ 68 - TRUNG TRUNG

Trạch Địa Tụy
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Khôn

Chu ly cổ độ, nguyệt ly vân,
Xuất nhập đông quan hiếu vân tân.
Thả hướng tiền hành khứ cần trú,
Hà tu nghi lự lưỡng tân tâm.

Thuyền rời khỏi bến, trăng xa mây,
Người khỏi đông quan dễ hỏi thay.
Cứ tiến mà đi cầu chỗ ở,
Lo nghi mãi mãi chẳng nào hay.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ ra khỏi cửa là có công, Người xin được quẻ này rất nên đập bàn dứt áo đứng lên. Tiến lên thì mới có cơ duyên gặp gỡ, chớ nên băn khoăn đầu cuối hai bên, do dự trong quyết định tiến thoái, khiến lầm lỡ tiến trình. Ý nói hiện nay thuyền xa bến, trăng xa mây rồi trời quang đãng đó, người ra khỏi đông quan rất dễ tìm một tương lai tốt đẹp và cứ đi tới đừng nghi ngờ lo âu và nản lòng.
Nghĩa là thời vận của người hiện nay tiền đồ sáng lạng như trăng, như thuyền rời bến vận tình ngàn dặm, vậy người hãy tiến tới đi thời vận đã hanh thông rồi.
Vậy những sự cầu xin của bạn sẽ được toại trong mai sau, nhưng phải kiên trì mà đừng nghi hoặc gian nan thì ắt đạt sở cầu.

Quẻ dạy: Cứ tiến tới, sự ắt thành. Thời đến rồi, chớ lo, sự sự sẽ hanh thông, lo gì. Cầu tài, cầu mưu sắt đạt. Đánh số gặp may. Số hên: 66, 88, 86, 6, 8, 68, 60, 80.
*Giải:Quẻ chủ về việc bên ngoài, đi xa có lợi. Người được quẻ nầy, khó khăn đã qua, tại nạn đã hết, an tâm đi tiếp.QUẺ 69 - HẠ HẠ

Trạch Địa Tụy
Động Hào Tam
Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Khôn

Bất túc bất túc,
Nan thân tâm khúc.
Dã đường vũ quá nguyệt như cau,
Mộng đoạn cam đan my đại sầu.

Chẳng no, chẳng đủ, chẳng đầy,
Khómà thỏa mãn lòng này được đâu.
Nữa chừng dứt mộng sanh sầu,
Mưa qua trăng bóng sừng trâu mơ màng.

LỜI BÀN
Quẻ này báo cho ta biết có chuyện trộm cướp cần phải đề phòng, có cái lo chết chóc tang thương, có cái buồn vợ chồng chia ly, có cáo uất thân thích hiềm khích phản bội, có cái nguy gia cơ suy bại, có cái họa gia đình hiu quạnh.Hãy mau mau tu đức để bổ khuyết lỗi lầm và mong được thần linh ủng hộ.
Quẻ thơ tả cảnh của người cầu xin rằng: Tất cả thiếu thốn mà không đầy đủ, nên cái chí nguyện của người khó mà toại lòng, và như cảnh người nằm mộng nữa chừng tỉnh dậy, và sau trận mưa trăng bị mờ.
Vậy, ý quẻ cho rằng: Sự cầu xin của người rất gian nan. Muốn thành đạt theo ý muốn, phải cố công siêu quần xuất chúng thì mới được.

Quẻ dạy: Thủ phận, đặt cao vọng, tính toán chỉ toàn gặp cảnh gian nan "Tri túc thường túc, chung thân bất nhục" cứ an phận, tự cho là đủ, thì ắt đủ, thì cuộc đời khỏi cảnh long đong, khổ nhục. Cầu tài cầu mưu còn lâu. Đánh số dở. Số hên: 9, 6, 69, 96, 99, 66, 90, 60.
*Giải:Biết đủ mới an lạc, tùy duyên mà nhận, tham cầu cao vọng sao cho thành. Phụ nữ được quẻ nầy, cần phải gấp bỏ đi những thứ phù phiếm hại thân.

QUẺ 70 - THƯỢNG THƯỢNG

Trạch Địa Tụy
Động Hào Tứ
Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Khôn

Mỹ hữu kham,
Kham hữu mỹ.
Thủy hữu chung,
Chung hữu thủy.

Đẹp hay, hay đẹp lắm thay,
Thủy chung, chung thủy, lúc này sẽ xong.
Cầu xin nhứt định thành công,
Ta nên kiên chí, ắt thông vận thời.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ rằng: nếu không con thì được con, không việc thì được việc, không tiền thì được tiền, muốn hôn nhân thì được có vợ chồng, cần giao du bè bạn thì keo sơn một lòng.
Phàm việc đều có cơ duyên, bởi thế cho nên không có việc gì mà không hòa hợp được. Từ lâu vận xui hạn kẹt, nhưng từ nay về sau, đường đời quyết bằng phẳng hạnh thông. Quẻ này bói rất linh nghiệm nhất khi ta đang thất ý.
Người xin được quẻ này, rất là may mắn vô cùng, như quẻ thơ đã nói rất rõ, chẳng có gì là không may cả. Vậy nhữmg việc cầu xin của người ắt được giải quyết toại nguyện nay mai, nhưng phải kiên chí thì mới nên cầu việc.

Quẻ dạy: Vận thời hạnh thái. Cần kiên chí là nên công. Hữu chí cảnh thanh gặp thêm vận may nữa, còn hay gì bằng. Cầu tài, cầu danh đắc lợi. Đánh số hạp. Số hên: 70, 7, 77, 17, 27, 37.
*Giải:người muốn cầu thiện mỹ phải đi theo con đường chính trực, phải có tinh thần trước sau như một mới thành công.


QUẺ 71 - HẠ HẠ

Trạch Địa Tụy
Động Hào Ngũ
Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Khôn

Hồ hải du du,
Côchu lãng đầu.
Lai nhân vị độ,
Tàn chiều sơn lâu.

Ý tình sông biển buồn bao,
Thuyền nan một mảnh, ba đào nhấp nhô.
Người sang sông chẳng gì đưa,
Trời tàn phản chiếu, cảnh mờ núi non.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ sự trôi nổi vô định, chẳng khác chi là sóng dập bèo trôi, gió lùa tơ mảnh. Hiện tại ta còn chưa có ai viện trợ giúp đỡ, chỉ nên ôm cột đợi thỏ, chớ có liều lĩnh nhảy đại xuống vực sâu để bắt cá. Người xin được quẻ này rất nên an phận dè dặt là hơn.
Ý quẻ nói: Thuyền đang ngụp lặn trong ba đào, người muốn sang sông mà không đò đưa. Còn mặt trời lặn núi tây, tuy cảnh đẹp đẽ, nhưng đã tới chiều tối rồi. Nghĩa là vận thời của người, lần lần bị mất những may mắn, dù còn tốt nhưng như cảnh chiều phản chiếu của mặt trời.
Vậy những cầu xin của người, hãy nên xét lại, thận trọng tất cả việc đang làm và tính làm, để tránh điều không may xảy cho bạn, vì vận trình không được may mắn lắm.

Quẻ dạy: Nếu đang gặp nhiều ngăn trở, thuyền nan đang giữa dòng mà còn gặp cảnh ba đào nữa, thì nguy hiểm nào bằng. Thủ phận, chờ thời là hay. Cầu tài, cầu mưu bất lợi. Chơi đen đỏ còn dở nữa. Số hên: 70, 11, 17, 71, 77, 7.
*Giải:Việc muốn hỏi là điều rất phiêu lưu mạo hiểm, trong lúc chưa thấy kết quả, tâm lo lắng sợ hãi, tình cảnh đáng thương

QUẺ 72 - HẠ HẠ

Trạch Địa Tụy
Động Hào Lục
Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Khôn

Thâm hộ yếu lao huynh,
Đề phòng ám lý nhân.
Hạc ngôn vô ngoại sự,
Túng hảo định tao chuân.

Nhà cửa lâu phải vững vàng,
Đề phòng nơi ám kẻ ẩn tàng.
Đừng tin vô sự mà không giữ,
Sơ ý việc làm bị dỡ dang.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ điều dữ tai họa sắp đến, nào việc quan tụng kéo tới, nào chuyện thị phi đem về. Mưu sự cũng chẳng thành, cầu tài, giao dịch cũng chẳng xong nữa. Tất cả mọi hành động, mọi việc làm không có gì gọi là thuận lợi cả. Ngoài ra phải đề phòng cẩn thận nhất về chuyện có kẻ ám toán mưu hại.
Xin được quẻ này, chỉ nên lui về cố thủ, chứ chớ có tiến để phải gánh chịu, nhiều điều tai họa về sau.
Ý quẻ nói: Tất cả việc mưu cầu của bạn phải tính toán rành rẽ từng tí, chớ nên sơ ý thì hỏng việc, như lời thơ đã nhắc nhở rằng: nhà cửa phải vững vàng. Còn phải xem xét lại những nơi tối ám, đề phòng kẻ gian ẩn giấu bên trong và luôn luôn cẩn thận giữ lấy thì mới yên.
Vậy do lời quẻ dạy trên, những sự cầu xin của bạn tiểu tâm tùng sự, dò dẫm bước tiến từng bước một. Chớ nên vội vã sơ sót thì nguy, hỏng cả công việc.

Quẻ dạy: Phòng kẻ gian, tiểu nhân thọc gậy, phá hoại trong nhà, cũng như trong công việc. Mọi sự nên đình đốn, tài bắt thắng thời, đời có lúc cũng lên hương, chớ không lẽ mạt hoài sao mà sợ. Cầu tài, cầu mưu còn xa xôi. Đánh số e bị thua. Số hên: 22, 77, 70, 20, 2, 7, 27, 72.
*Giải:không việc cần thấy có việc, có việc gia tăng đề phòng. Người được quẻ nầy, cần chú ý giữ gìn nhà cửa, lời nói và việc làm phỉa thận trọng e có điều không hay xảy đến.QUẺ 73 - TRUNG TRUNG

Trạch Thiên Quải
Động Hào Nhất
Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Kiền


Giang hải du du,
Yên ba hạ câu.
Lục ngao liên hoạch,
Ca tiếu trung lưu.

Biển sông bình lặng êm mơ,
Thả câu nơi sóng sững sờ lạ thay.
Vậy mà bắt cả sáu bầy,
Hả cười ca hát vui vầy giữa sông.

LỜI BÀN
Đây là quẻ chủ công danh phú quý. Giàu sang vinh dự hình như đã có phận. Có kẻ phải kẻ đạp trên sắt thép nhảy qua lửa đỏ, thế mà không tìm thấy, trái lại, ta chẳng nhọc sức mà vẫn thu hoạch tìm thấy được hoàn toàn.
Người xin được quẻ này đáng mừng hết chổ nói, vì đây là quẻ đem niềm vui tới không biết đâu mà chừng.
Theo ý quẻ: những việc cầu xin của người ban đầu thấy rất khó khăn như thả câu ở trong sông biển gian nan, nhưng rút cuộc công việc đều được toại nguyện, chẳng có gì đáng ngại.
Bởi hai câu thơ sau nói rằng bắt được cá sáu bầy to, cả vui giữa giang hà, đó là ý chí công việc thành tựu đấy. Như vậy, người xin được quẻ này, cứ buông tay tiến tới, đừng ngại gian nan thì sự cầu mưu ắt được vừa ý.

Quẻ dạy: Thời sắp đến rồi, đừng lo, mua số ắt trúng. Đánh số thuận lợi. Biểu tượng là cá. Cầu tài, cầu mưu đắc nguyện. Số hên: 77, 33, 70, 30, 37, 73, 3, 7.
*Giải :Quẻ nầy rất tốt, dự định hay tạo sự nghiệp đều có hy vọng. Thành công liên tiếp, chú ý đến con số “sáu”, sẽ có nhiều may mắn với nó.

QUẺ 74 - HẠ HẠ

Trạch Thiên Quải
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Kiền

Dục tế vị tế,
Dục cầu dưỡng cầu.
Tâm vô nhất định,
Nhất xa lưỡng đầu.

Muốn làm chẳng thấy làm đâu,
Muốn cầu sau cố cưỡng cầu làm chi.
Trong lòng lúng túng li bì,
Xe hai đầu biết đi hướng nào.

LỜI BÀN
Muốn xong mà chẳng xong, ý nói có thể tiến được mà lại không tiến. Muốn cầu phải gượng cầu, ý nói được mà lại chẳng được. Trong lòng cứ do dự mãi, băn khoăn hoài, không có gì nhất định cả, trong khi cần phải tìm thấy một con đường trong chổ rẽ, chẳng khác gì xe có hai đầu, chẳng biết đi về đường nào.
Người xin được quẻ này có thể là người đang ở tình trạng miệng hùm nọc rắn, vô cùng nguy hiểm khó khăn.
Quẻ dạy rằng phàm cầu mưu việc gì phải tận tâm chăm chú việc cầu nếu lưng chừng ắt chẳng việc gì thành công, nhứt là việc cầu xin của bạn càng nên cố gắng chăm chỉ, thì mới nên công. Đường đời phải chịu nhiều gian nan, khổ cực thì mong thành đạt.

Quẻ dạy: Đừng cưỡng cầu tính toán. Vận đang hãm thì tài mấy cũng chẳng làm được gì. Hai đầu xe bị bít hết, làm sao mà lái? Nan giải, chờ đợi. Cầu tài, cầu danh chẳng ra gì. Đánh số lại càng hỏng. Số hên: 7, 4, 47, 74, 70, 40, 77, 44
*Giải :ba tâm hai ý, trở ngại lẽ thường, tiến thoái lưỡng nan. Được quẻ nầy, việc muốn hỏi đang gặp đình trệ.QUẺ 75 - TRUNG TRUNG

Trạch Thiên Quải
Động Hào Tam
Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Kiền

Nhất đắc nhất lư,
Thoái hậu dục tiến.
Lộ thông đại đạo,
Tâm tư an nhiên.

Khi nên vẫn có khi lo,
Này lui để tiến, để cho hơn người.
Ngõ đường thông suốt thảnh thơi,
Yên lòng yên dạ, vận thời hanh thông.

LỜI BÀN
Quẻ này tốt, phàm việc chớ có thoái chí nản lòng. Mình cứ nhất tâm hướng về điều lành, điều phải thì thế nào rồi cũng có chổ hay chổ đẹp. Tóm lại, ta cứ nên đường thẳng mà đi, không xấu hổ không lo ngại, ngay giữa lúc ta bất đắc chí.
Tuy vậy, song ta cứ nhất tâm tiến thủ thì rồi ông trời cũng dành cho ta lúc hạnh thông, lúc hạnh phúc, thắng hơn kẻ chỉ muốn đi quanh khiến đường thêm dài hơn, mệt mỏi hơn.
Theo quẻ thơ cho biết: Bước tiến trong đường đời, đâu phải bằng phẳng thông suốt đến cùng, cũng phải có hạnh có suy, có Đắc có Thất, có lên có xuống vậy. Nay cảnh tình của người tuy xuống nước nhưng cái xuống nước đó là bước để tiến, vận thời sắp hanh thông lên hương.
Vậy công việc cầu xin của người ắt thành đạt toại nguyện trong nay mai. Hãy yên chí tiến tới để thụ hưởng những may mắn sẵn sắp đến.

Quẻ dạy: Tiến thoái tùy ư sự là hay. Thời vận sắp đến rồi. Cầu tài, cầu danh thông suốt, nhưng đừng nóng, đến lúc may nó đến là nó đến. Đánh số tốt. Số hên: 70, 50, 55, 77, 5, 7, 57, 75.
*giải:Lúc được đừng quên hình bóng cũ—khi suy chớ nản chí làm gì—Chớ theo đường lệch thì đâu sợ--Cứ thẳng đường đi sẽ tới nơi.

QUẺ 76 - TRUNG TRUNG

Trạch Thiên Quải
Động Hào Tứ
Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Kiền

Nan, nan, nan,
Hốt nhiên bình địa khởi ba lan.
Dị dị dị,
Đàm tiếu tầm thường chung hữu vọng.

Nan nan, quả thực là nan,
Bỗng nhiên bình địa ba lan nổi bùng.
Đến khi dễ, dễ vô cùng,
Dù đùa nói giỡn, vẫn thông việc mình.

LỜI BÀN
Quẻ này cho biết hoàn cảnh hiện tại họa hoạn liên miên, khiến người ta buồn nản, chán ngán đến chết được. Nhưng ai có ngờ được chuyện cũng thông nay tốt may xấu, hoặc nay xui may hên. Thực tế, tối quá thì sẽ sáng, chuyện Tái ông mất ngựa, càng giúp ta hôm nay tai họa đấy nhưng chính lại từ cái họa ấy mà được phúc. Ví khi thời vận đã tới thì thế nào cũng thành mà lợi cũng tới.
Đấy thật là quẻ đại cát đại lợi, là tượng trước khó sau dễ, trước khổ cực sau hạnh thông, đáng mừng chứ không phải đáng lo.
Ý quẻ nói rằng: Tất cả việc cầu xin của người khi vận thời chưa đến dù cố gắng và tìm đủ mọi cách vẫn không đáp ứng được ý nguyện. Ngược lại khi thời đến vận thông, dù nói chơi cũng xong công việc.
Vậy, những việc cầu xin của người nên để tự nhiên mà đừng quá cưỡng cầu, tất cả thời vận của người đời là Trời đã định sẵn, chớ không phải sức người cô đơn mà có thể cưỡng cầu được. Và người chỉ có cách là tận nhân lực mà tùy thiên định.

Quẻ dạy: Chờ thời là hay. Cưỡng cầu chẳng ích gì. Sắp đến cái may rồi. Chờ, cầu tài, cầu danh tuy còn lâu, nhưng vẫn có đường. Đánh số hạp chút ít. Số hên: 70, 60, 77, 6, 7, 76, 67.
*Giải:Vận xấu ngồi nhà, xui cũng đến—Cơ may chẳng tính cũng thành công.


QUẺ 77 - TRUNG TRUNG

Trạch Thiên Quải
Động Hào Ngũ
Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Kiền

Tâm hữu dư,
Lực bất túc.
Ý trượng xuân phong,
Nhất ca nhất khúc.

Lòng thừa sức kém chẳng nên công,
May mắn nào đâu dễ ngộ phùng.
Hãy cậy gió xuân vừa giúp hộ,
Ca vui một khúc khỏi buồn lòng.

LỜI BÀN
Lòng mong muốn tuy cao xa, nhưng chưa thể mãn nguyện được. Tuy nhiên, cái thế của ta là cái thế của kẻ lên trời có thang, đâu có ngại gì trời cao, là cái thế của người đi vào nước có linh tê, thử hỏi sợ gì nước sâu.
Người được quẻ này, sẽ có người phò trợ, khiến có thể thành công mỹ mãn. Đã thế họ còn khá khéo ở chổ giao dịch với đời, rồi cũng nhờ đó mà mọi việc của mình thành tựu.
Theo ý quẻ cho biết: Phàm muốn làm nên công việc gì, ngoài có chí mà còn phải có tài sức mới được, bởi cái may mắn không phải dễ dàng mà gặp, nên nhờ cậy đến sức gió đông giúp hộ thì mới thành đạt ý cầu (gió đông ý chỉ quý nhân).
Như vậy, việc cầu xin của bạn ngoài việc nuôi chí mà còn phải cố gắng không ngừng, vượt qua mọi khó khăn thì sẽ nên công.

Quẻ dạy: Cố gắng. Nhờ quý nhân hỗ trợ mới nên công. Lòng thành có thừa nhưng tài kém, thì làm sao thành đạt. Phải có nhiều tay và quý nhân giúp cho mới thành. Cầu tài cầu mưu hơi chậm. Đánh số hạp. Số hên: 70, 77, 17, 27, 37.
*Giải:Việc muốn hỏi, muốn làm mà không đủ sức, một mình chẳng thể hoàn thành. Nếu được bên ngoài giúp đỡ, trong tay kết quả tròn đầy.


QUẺ 78 - HẠ TRUNG

Trạch Thiên Quải
Động Hào Lục
Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Kiền

Thân bất an,
Tâm bất an.
Động tỉnh lưỡng tam nhiên,
Chung triên sự bất than.

Giờ này tâm trí vẫn chưa yên,
Biết tính gì đây để khỏi phiền.
Ráng vượt hai ba luồng sóng gió,
Ngày vui vẻ đến được an nhiên.
LỜI BÀN
Cần tiến mà lại thoái, vất vả mà chẳng nên công cán gì. Gian nan hoàn gian nan, tay không vẫn tay không. Đành than thân tủi phận, chứ còn biết làm sao hơn. Xin được quẻ này thì phải nên ngó trước, nhìn sau chớ nên liều lĩnh làm bừa, e chịu nhiều điều đáng tiếc.
Những việc cầu xin của bạn theo ý quẻ cho hay, bạn còn phải gặp nhiều gian nan lận đận chưa được toại nguyện tức khắc mà cần phải ráng sức tìm cách vượt qua những chướng ngại trong bước tiến thì mới thành đạt theo ý muốn.
Vì quẻ thơ nói rằng tâm trí của bạn chưa được yên, và còn vấp nhiều trở ngại, nhưng rốt cuộc ngày vui sẽ đến nay mai cho bạn.

Quẻ dạy: Sau cơn mưa trời lại sáng. Thời vận hanh thông đến rồi. Chỉ cần phấn đấu thêm là thành tựu. Cầu tài, cầu danh đều tốt, sau khi vượt qua cái khó khăn. Đánh số được. Số hên: 77, 88, 80, 70, 7, 8, 87, 78.
*Giải :Hỏi về sức khỏe :- Vận động cho nhiều. Hỏi về sự nghiệp:- Hiện rõ nguy cơ, chạy đôn chạy đáo.
Hỏi về hôn nhân:- không tích cực nên chưa xong, cố gắng thêm mới được.


QUẺ 79 - TRUNG HẠ

Trạch Phong Đại Quá
Động Hào Nhất
Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Tốn

Sự liễu vật vị liễu,
Nhân viên vật vị viên.
Yếu tri đoạn đích tín,
Nhật ảnh thượng lang hiên.

Việc xong xuôi chuyện chưa rồi,
Người tròn vật khuyết, lôi thôi việc làm.
Muốn hay tin tức rõ ràng,
Mặt trời bóng chiếu hành lang trưa ngày.

LỜI BÀN
Đường xá đã gian nan nguy hiểm, tiền lương lại hết sạch. Sự nghiệp quả khó mà thành tựu. Tuy nhiên, cái nhân đẹp đã phát sinh phân nửa. Ít ra là vào khoảng tháng tám. Nếu ta biết sửa sang đường lối biết cố gắng tiến mạnh, thì một sớm một chiều tin mừng cũng sẽ đến với ta.
Những việc cầu xin của bạn vẫn còn lận đận khó khăn, chưa thể thành đạt tức khắc, và còn phải chờ đợi một thời gian nữa.
Bởi theo quẻ cho hay: Việc xong mà chuyện chưa xong, người yên mà chuyện chưa yên. Muốn biết nguyên do hay tin tức của nó phải chờ mặt trời lên cao chiếu tới lang cang.
Nghĩa là nói công việc cầu xin chưa được trọn vẹn tốt đẹp, cần nên chờ đợi một thời gian nữa mới được như câu thứ tư đã ẩn tường vậy.

Quẻ dạy: Chờ lúc nửa năm hay nửa tháng mới có kết quả. Ẫn nhẫn chờ đợi mới hay. Muốn xong gấp cũng chẳng được nào. Cầu tài cầu mưu chưa tiện. Đánh số hạp chút ít. Số hên: 77, 99, 70, 90, 9, 7, 79.
*Giải :Vấn đề người và việc, phải giải quyết dứt điểm. Vật liên quan chắc là không có rồi. Được quẻ nầy, e có vấn đề rắc rối về tiền bạc, sợ đưa tới thưa gởi kiện cáo.

QUẺ 80 - THƯỢNG THƯỢNG

Trạch Phong Đại Quá
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Tốn

Mộc hưởng đương xuân phát,
Tam âm hựu phục căn.
Tiều phu bất chi đạo,
Dục khứ tác sài tân.

Cây này phát nở hướng đông,
Còn bao gốc rễ ăn thông đất lòng.
Tiều phu nào biết bên trong,
Muốn làm củi chụm chớ hòng chớ mong.

LỜI BÀN
Tay anh hùng hào kiệt thường dễ bị người bỏ qua, coi như đồ vô dụng. Bởi thế quẻ này cho ta thấy hoàn cảnh của con rồng đang gặp lúc thất thế, bị bọn ruồi nhặn khinh khi.
Nhưng rồi một ngày nào đó, mây ùn ùn kéo, mưa rầm rập bay, con rồng nọ bay bỗng tung hoành lúc đó mới rõ được cái chân tướng của con linh vật. Đây chỉ là cái tượng của kẻ bị khúc gấp cầu phải được tung hoành cho thỏa chí bình sinh.
Theo quẻ nói rằng việc cầu xin của người rất thông suốt và không gì trở ngại nếu có gì trắc trở rút cuộc chẳng đáng lo âu.
Vì quẻ thơ cho ta rõ rằng hiện hoàn cảnh của bạn đang như cây mộc theo hướng đông và gốc rễ ăn sâu lòng đất và vững vàng không lo sợ mưa gió làm hại gì cả. Vậy những sự cầu xin của bạn sẽ được toại nguyện như ý nguyện cầu đấy.

Quẻ dạy: Phát phú, phát quan đến nơi. Sự sự như ý sở cầu, mọi điều thông suốt chớ lo. Cầu quan đắc quan, cầu lợi đắc lợi. Đánh số hạp. Số hên: 8, 80, 18, 28, 88, 38.
*Giải:Chẳng nên hoang phí của trời cho—Đâu dễ làm ra để sẵn kho—Chẳng biết để dành phung phí quá—Ngày sau hối tiếc muộn màng lo.


QUẺ 81 - HẠ HẠ

Trạch Phong Đại Quá
Động Hào Tam
Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Tốn

Nhất nguyệt khuyết,
Nhất kính nguyệt.
Bất đoàn viên,
Vô khả thuyết.

Trăng này đã khuyết lu mờ,
Gương kia bể, cũng phải lờ tốt đâu.
Chẳng lành lại khuyết đành sầu,
Còn chi để nói, mưu cầu khó quên.

LỜI BÀN
Trăng khuyết, kiếng vỡ, tất cả đều là những chuyện chẳng lành, chẳng đẹp, chẳng nên. Bởi thế người xin được quẻ này, nếu có đi kiện ai, ngược lại mình đâm thua, nếu có tình duyên cưới hỏi thì rồi ngày tháng cũng đổi thay. Nếu tiền của bị mất thì cũng khó tìm về, nếu có việc làm chưa thành thì thôi đừng nói tới chuyện thành.
Khi chẳng may gặp phải quẻ xấu này, thiết tưởng nên tu tâm sửa tính, dốc lòng làm việc lành, lúc đó mới mong làm ăn khá, mưu sự thành công được.
Người cầu xin được quẻ này, nên tạm đình lại tất cả việc mưu cầu phát triển, hãy giữ cách sống theo cũ là tốt hơn. Vì thời vận của người chưa được hanh thông, mà còn xấu lắm.
Như lời thơ của quẻ đã nói rằng: Trăng khuyết hương bể, chẳng còn gì để nói nữa mấy lời đó đã đủ cho người rõ rồi. Vậy, người nên chịu đựng nữa, nếu quá vội vã thì hỏng việc, xưa có câu Chờ đến mây tan sẽ thấy trời đó.

Quẻ dạy: Bế tắc, đổ vỡ. Chờ đợi và ẩn nhẫn là hay. Trăng lu gương vỡ thì còn gì nữa? Tất cả công lao đi đời. Thua keo này bày keo khác, nhưng phải chờ. Cầu danh cầu lợi đều dở. Đánh số chẳng hay. Số hên: 80, 10, 11, 88, 1, 8, 81.
*Giải:Quẻ nầy chẳng tốt, trăng khuyết gương mẻ, việc muốn hỏi không được vẹn toàn, cơ hội thay đổi cũng chưa thấy.

QUẺ 82 - THƯỢNG THƯỢNG

Trạch Phong Đại Quá
Động Hào Tứ
Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Tốn

Xa mã đáo lâm,
Tinh kỳ ẩn ẩn nguyệt, phân minh.
Chiều an thảo bạn,
Vĩnh đại tiền trình.

Biết bao xe ngựa đến môn đình,
Cờ xí giăng giăng thần quỷ kinh.
Trăng sáng đêm nay đặc biệt sáng,
Chiêu hội kẻ loạn mở tiền trinh.

LỜI BÀN
Đây là quẻ chỉ việc mưu sự tương hợp, được quý nhân phò trợ. Cho nên tiền trình rất là vĩ đại và lâu dài hết sức. Song sau khi đắc ý rồi, thiết tưởng cũng phải giữ gìn cẩn thận, an phận thủ thường chớ có liều lỉnh làm bừa, kiêu căng càn dở, có thế mới hưởng phúc lâu dài được.
Bói được quẻ này quả là thượng thượng đại cát. Công việc cầu xin của bạn hãy mau tiến hành đi đừng chần chờ mà mất cơ vận. Thời vận của bạn đang đắc thời, vận hanh thông đấy. Như quẻ đã dạy xe ngựa đến cửa nhà cờ xí giăng giăng. Hãy mau bình loạn để tương lai được vinh quang những câu đó đều là may mắn tốt đẹp chẳng có gì trắc trở cả.
Vậy những việc cầu xin của bạn ắt thành đạt mỹ mãn toại lòng trong nay mai. Hãy mau lên để nắm lấy may mắn đó.

Quẻ dạy: Thới lai, vận đến khỏi lo, khỏi đợi nữa. Mọi sự như ý sở cầu. Cầu danh, cầu lợi đều đạt thành. Đánh số tốt. Số hên: 82, 80, 20, 88, 22, 2, 8.
*Giải:Quẻ nầy nếu hỏi về việc đánh giặc thì rất tốt. Hỏi về sự nghiệp thì đại phát. Hỏi về thi cử thì đậu cao.


QUẺ 83 - THƯỢNG THƯỢNG

Trạch Phong Đại Quá
Động Hào Ngũ
Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Tốn

Ngã hà túc, ngã hà túc,
Hải đông, hà bắc, thành danh lục.
Nhất đoạn thần quang,
Trực xung thiên độc.

Tôi là tinh tú gì trời xanh,
Sông bắc biển đông danh được thành.
Một đoạn hào quang sáng chói lọi,
Xung thiên trực thượng cửu trùng thanh.

LỜI BÀN
Quẻ này chỉ cho ta thấy nơi mà ta thành danh, nơi thành danh phải là miền đông bắc. Theo quẻ bói thì mọi việc mưu đồ hành động, nhất định được vui mừng ngoài ý liệu của mọi người. Mọi người tôn vinh ta, quý mến ta và ta có thể thẳng tiến trên đường vinh hoa, mãi tới lúc bạc đầu.
Quẻ thơ tả cảnh người cầu xin rằng: Tôi là tinh tú gì, tôi là sao sáng gì, mà được thành danh bể đông sông bắc, như một đoạn thần xưng, xung thẳng mây trời xanh, những lời thơ toàn là may mắn tốt đẹp cả.
Tất cả việc cầu xin của người, đều được toại nguyện mà chẳng lo gì trở ngại, nếu cầu tài còn có thể trúng số nữa là khác, vì câu thứ nhất nói: Tôi là sao sáng gì, lại được thanh danh vậy. Phải chăng đó là nói người nên sự nghiệp, còn không biết do đâu mà có như tình hình trúng số vậy.

Quẻ dạy: Thới Lai Phong Tống, tốt đẹp vô cùng. Lợi danh đều đẹp. Tăm tiếng như cồn. Số rất hạp. Số hên: 88, 33, 80
*Giải:Khéo chọn cách thức hay ho, nếu được người giỏi truyền cho kinh nghiệm, thì kết quả mới nên, giống như có thần hỗ trợ vậy.

QUẺ 84 - TRUNG TRUNG

Trạch Phong Đại Quá
Động Hào Lục
Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Tốn

Kim lân nhập thủ,
Đắc hoàn phòng tấu.
Nhược luân chu tuyền,
Cẩn ngôn châm khẩu.

Lân vàng bắt nắm trong tay,
Vẫn phòng cẩn thận sau này thoát đi.
Giao du bất cứ việc gì,
Hãy nên kín miệng, vậy thì mới hay.

LỜI BÀN
Khi được quẻ này thì bất cứ sự việc gì mưu đồ đều được xứng tâm toại ý cả. Tuy nhiên ta vẫn để tâm lo lắng đề phòng cẩn thận chớ có phóng túng bừa bãi. Trong lúc giao thiệp với người, tốt nhất phải trầm mặc, ít nói, chớ có nhiều lời mà thất bại. Xin được quẻ này cần phải thể theo cài ý mà thực hành.
Thơ quẻ nói: Thời vận của người đã lên hương như cá vàng nay nằm trong tay rồi. Nhưng cũng nên cẩn thận đề phòng để tránh những điều không hay xảy ra, như quẻ thơ này. Phòng ngừa con cá vàng đó lại chạy mất và muốn được yên lành sự việc cầu xin thì phải kín miệng nữa".
Theo ý quẻ: Những việc cầu sinh của người được toại nguyện nhưng phải tốn công chăm lo mới nên.

Quẻ dạy: Cần kín miệng và thận trọng kẻo việc thành, lại hóa ra không. Cầu danh, cầu lợi thông, nhưng phòng thất bại. Đánh số hạp. Biểu tượng: cá. Số hên: 80, 40, 44, 88, 4, 8, 84, 48.
*Giải:Vãy vàng ý nói đến tiền bạc, nhắc nhở cho mình nên ít lời giảm nói, nếu gặp bè bạn hỏi mượn tiền, cẩn thận coi chừng bị lường gạt.


QUẺ 85 - THƯỢNG THƯỢNG

Trạch Thủy Khốn
Động Hào Nhất
Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Khảm

Khuynh nhất bôi,
Triển sầu mi.
Thiên địa hợp,
Hảo tư vi.

Này ta rót rượu một ly,
Gọt sầu rửa hận còn gì bận tâm.
Đất trời hòa hiệp tương thân,
Xin cầu mọi việc ắt lành hanh thông.

LỜI BÀN
Đây là quẻ nói hoàn cảnh trước lo sau vui, trong khoảng cách cao xa vô cùng vô tận, ta chỉ còn biết cười trong ngấn lệ, để tự liệu tự xếp đặt lấy việc mình. Nhưng một khi trời đất đã giao hòa, cơ thái đã trở lại thì đó là cái thời của mình đã đến, lúc mà ta có thể thực hiện được hoài bão của ta hằng ấp ủ.
Bói được quẻ này cứ việc suy nghĩ cẩn thận mà làm, tự nhiên có thần lực tự nhiên tới giúp ta, không có gì đáng lo buồn nữa.
Quẻ thơ khuyên hãy rót ly rượu để rửa hận sầu, tức là ngày nay có rượu ngày nay say, mặc kệ ngày may chuyện vui sầu. Nghĩa là dạy người phàm việc chớ nên xem trọng quá hãy cho nó tự nhiên phần nào. Còn hai câu sau ý nói chờ khi thời vận đến thì rất dễ dàng thành đạt những việc cầu mưu.
Vậy việc cầu xin của bạn, chẳng có gì đáng lo hãy yên tâm cố gắng cầu tiến, ắt có một tương lai sáng lạng đấy.

Quẻ dạy: Rất tốt đẹp. Cầu được ước thấy. Sự sự thông hạnh. Cầu tài, cầu danh viên quả. Đánh số hạp. Số hên: 80, 50, 88, 55, 8, 5, 85, 58.
*Giải :Cũng vì chén rượu nên sanh chuyện—Mau mau năn nỉ mới yên vui—Vợ chồng tình cảm dài lưu luyến—Chớ để đam mê phá hoại đời.


QUẺ 86 - HẠ HẠ

Trạch Thủy Khốn
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Khảm

Dã quỉ trương hồ xa chủ nhân,
Ám trung nhất tiễn quỉ hồn kinh.
Hốt nhiên hồng nhật trầm giang hải,
Nan phá không trung sự bất minh.

Thừa phụng quỷ ma hại chủ mình,
Bắn tên lén rút quỷ thần kinh.
Mặt trời bỗng lặn vào sông biển,
Nan giải những điều chửa phân minh.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ về việc đứa tiểu nhân khinh lờn qua mặt. Bọn gian nịnh kết thành bầy lũ, đàn lang sói cản đường, đàn hồ ly ghẹo cợt. Đứng trước hoàn cảnh này, cần giữ lòng mình chính trực, làm việc đàng hoàng minh bạch không loanh quanh tầm bậy, ấy thế mà chưa khỏi cảnh bị người dèm chê, bị người áp chế đè nén.
Bởi thế chẳng may xin phải quẻ này, thiệt tưởng nên rút lui về mà đứng đằng sau người, mong tránh những điều nguy hiểm trở ngại, chớ có xuất đầu lộ diện, xông lên mà có nguy hại cho mình.
Theo bài quẻ cho biết người cầu xin được quẻ này, vận thời của người vẫn chưa được hanh thông, bởi vì còn trong cảnh như tớ phản chủ. Tiểu nhân mưu toan và mặt trời lặn tây vậy, toàn là kém may mắn cả.
Vậy tất cả sự cầu xin của người khó mà như ý, nhưng nếu người theo sát vấn đề sở cầu, giải quyết từng khó khăn khi vấp phải thì cũng dễ thở phần nào, dù không thành đạt mỹ mãn.

Quẻ dạy: Phòng tiểu nhân thất bại. Xấu, mặt trời lặn còn đâu ánh sáng mà đi, nghĩa là đang lúc túng, bế tắc. Cầu tài, cầu mưu bất thông. Đánh số không lợi. Số hên: 6, 66, 60, 16, 26, 36.
*Giải:Được quẻ nầy, ví như người chủ có làm điều tệ bạc với thuộc hạ, nó tức giận liều chết trả thù chủ.QUẺ 87 - THƯỢNG THƯỢNG

Trạch Thủy Khốn
Động Hào Tam
Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Khảm

Phúc tinh chiếu,
Cát tú lâm.
Thanh thiên hữu nhật kiến thiên chân,
Long phi hạ tả đáo minh đình.

Phước tinh chiếu cát tinh lâm,
Trời cao quang đãng, trời xanh rõ ràng.
Có gì mà phải hoang mang,
Rồng bay hạ giáng hân hoan một đời.

LỜI BÀN
Đây là quẻ chủ việc công thành danh toại, tài lợi thu về như nước, ngũ phúc thật là mỹ mãn khiến gia đình phú quý yên vui đến cực độ. Phải chăng đây là nhà trung hiếu gồm đủ cho nên mới có cái sự thiên báo như vậy. Xin được quẻ này thật không còn gì là không lợi.
Người cầu được quẻ này quả là tốt lắm rồi, thời vận đã đến lúc đời lên hương người hãy mau lên, mưu cầu những công việc đã định lâu nay, ắt sẽ được toại nguyện như ý muốn.
Bởi quẻ nói, hiện những sao sáng tốt đang chiếu vào bạn và đến với bạn trên đường đời của bạn sáng sủa lắm rồi.

Quẻ dạy: Hỉ!Hỉ! Tốt đẹp vô cùng. Mưu sự đắt quả nguyện cầu. Cầu tài, cầu danh may mắn vô cùng. Đánh số tốt lắm. Số hên: 8, 7, 78, 87, 70, 80, 77, 88.
*Giải:Quẻ nầy tốt lành, được hưởng phước đức ơn Trên hộ trì giúp đỡ.


QUẺ 88 - HẠ HẠ

Trạch Thủy Khốn
Động Hào Tứ
Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Khảm

Độc điếu hàn đàm,
Trung đồ hưng lan.
Thủy hàn ngư bất nhỉ,
Không tải nguyệt minh hoàn.

Một mình câu cá tại hàn đàm,
Chừng nữa ba đào lại nỗi nga ng.
Nước lạnh nào đâu có cá chịu,
Đành tay trắng chờ trăng huy hoàng.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ cầu mưa chẳng đạt, xuất hành thì thất thế. Cầu tài thì mất vốn, tìm người thì sinh miệng lưỡi, kiện tụng thì phải nhờ người, hôn nhân thì không thành, giao dịch thì vô vọng, xem bệnh thì thấy tai họa. Tóm lại tất cả đều không tốt.
Theo quẻ thơ tả cảnh tình của người hiện nay. Như người cô đơn câu cá nơi vực lạnh, và nửa chừng lại nổi sóng gió thì cá đâu chịu ăn, rút cuộc chờ trăng về thôi.
Đó ý nói rằng: Công việc cầu xin của bạn khó mà toại theo ý nguyện, dù cố gắng đến đâu, tay trắng vẫn là tay trắng, như câu thơ chót nói Đành tay trắng, chở trăng huy hoàng vậy.

Quẻ dạy: Thất bại, đổ vỡ có thể tù tội, câu cá trong đêm lạnh mà lại có sóng gió nữa, thì cá nào ăn chớ? Câu trong đầm nhỏ hẹp, ý là bị giam giữ trong ao tù. Chớ tính, chớ đợi. Cầu tài, cầu danh thất bại. Đánh số chẳng đến đâu, biểu tượng: cá. Số hên: 8, 88, 80, 18, 28, 38.
*Giải :không tốt. Tình hình không thuận lợi nữa, tìm cách rút lui là vừa.QUẺ 89 - HẠ TRUNG

Trạch Thủy Khốn
Động Hào Ngũ
Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Khảm

Bất quý nhất,
Lao tâm lực.
Quí nhân bàng,
Nghị tá lực.

Sự nghiệp không thành thiếu dốc lòng,
Cam đành phí sức và hao công.
Quý nhân đứng kế nên nương dựa,
Hãy mượn sức người việc mới xong.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ một mình kinh doanh, lao tâm lao lực, công việc thì nhiều mà công sức may ra chỉ phân nửa. Trong trường hợp này, cần phải có quý nhân phò trợ mới mong chấn hưng được thanh danh cho gia đình, và thành tựu được sự nghiệp của mình.
Khi xin được quẻ này, cần phải lo liệu ngay để đi tìm người giúp đở mình mới được. Theo ý quẻ cho hay, những việc cầu xin của bạn cần phải nương dựa sức người thì mới thành đạt việc mưu cầu của mình.
Và phải dốc lòng chuyên nhứt. Chớ đừng cam tâm hưởng ý thì hỏng, mà hóa ra phí sức hao công. Sở dĩ tôi dám khuyên bạn như thế, là căn cứ vào lời quẻ chỉ dạy trên đây đó.

Quẻ dạy: Kiên tâm và dốc chí. Cần nương chí của người mới kết quả. Cầu tài, cầu danh đều phải nương dựa. Đánh số hạp. Số hên: 80, 90, 99, 88, 8, 9, 98, 89.
*Giải:Việc muốn hỏi có sự bất đồng ý kiến với nhau, sanh ra cãi cọ lung tung. Phải nhờ người nhiều uy tín đứng ra dàn xếp, mọi việc mới có hy vọng.

QUẺ 90 - THƯỢNG THƯỢNG

Trạch Thủy Khốn
Động Hào Lục
Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Khảm

Vân tận nguyệt dương trung,
Quang huy đáo xứ thông.
Lộ đồ phùng thủy thuận,
Thiên lý khoái như phong.

Mây tan trăng sáng giữa trời trung,
Sáng chói đường đi nẻo khắp cùng.
Đường sá suốt thông và được thuận,
Vận trình ngàn dặm để thành công.

LỜI BÀN
Mây tạnh ắt trời quang, nhờ đó trăng soi sáng khắp trần gian. Đấy là triệu chứng của công việc kinh doanh đều được toại ý, do đó khi xuất hành rất nên đi xa, bởi vì tài lợi sẽ được dồi dào, phong phú thu vào nhiều dịp như nước.
Ngoài ra trong gia đình còn vượng cả nhân khẩu tức là sanh con đẻ cái đầy đàn, người ăn kẻ ở, kẻ hầu người hạ đông đủ rộn rịp.
Tóm lại khi họa đã đi rồi thì phúc tất đến, không có gì phải lo nghĩ. Quẻ này chính là cái tượng chứng tỏ điềm trước khó sau để cho Người xin được.
Theo quẻ cho hay, thời vận của bạn hiện nay, đã như mây tan trăng sáng giữa trời, đường thông nước xuôi, vận trình ngàn dặm mau như gió bay. Nghĩa là thời vận của người đã hanh thông, đắc thời lên hương rồi chẳng còn trở ngại gì nữa .
Vậy, những sự việc cầu mưu lâu nay của bạn, từ nay sẽ lần lần đắc ý toại nguyện, hãy mau tiến tới đi. Đừng chần chừ mất dịp may.

Quẻ dạy: Mã đáo thành công, buồn xui chèo thuận, đời sắp lên hương. Cầu tài, cầu danh sự sự đắc quả. Đánh số thật tốt. Số hên: 9, 90, 99, 19, 29, 39.
*Giải:Hoàn cảnh chuyển sang thuận lợi, tình hình tốt đến rồi. Điều muốn hỏi hoàn toàn tốt đẹp như ý.QUẺ 91 - TRUNG TRUNG

Trạch Sơn Hàm
Động Hào Nhất
Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Cấn

Kiếm kích liệt sơn lâm,
Đạo tặc ắt tái xâm.
Bài tẩu cầm sưu đinh,
Phong hầu ấm tử tôn.

Gươm đao bày để núi rừng,
Kẻ gian đạo tặc ắt rình lại xâm.
Phi thua chạy trốn phi tầm,
Được phong hầu, để phước lành đời sau.

LỜI BÀN
Làm việc nên có dũng, lại có mưu. Đã thế lại còn cần phải có lực lượng hùng hậu để có thể đẩy lui mọi trở ngại khó khăn, mà đón rước những sao tốt đến với ta. Nhờ đó tiến trình của ta khá cao xa, chưa biết đâu mà lường được.
Người xin được quẻ này, tức là đã được triệu chứng nhiều hy vọng. Theo ý quẻ cho hay, những việc cầu xin của bạn cần phải cố gắng mà làm, và vượt khỏi những gian hiểm thì mới thành đạt sở cầu.
Bởi quẻ nói rằng, việc cầu mưu rất gian nan, mà sự gian nan như bắt kẻ trộm vậy và nếu khi truy tầm bắt được nó, sẽ được ban phong và con cháu sẽ hưởng phước đó vậy, việc cầu mưu của bạn ắt sẽ thành công, nhưng phải cố gắng trong việc làm thì mới nên.

Quẻ dạy: Qua gian nguy thì đắc quả. Cần cố gắng mới nên công. Thời hạnh phúc vàng son sắp đến. Cầu tài, cầu danh có khó, sau mới thành. Đánh số rất tốt. Số hên: 1, 9, 19, 91, 90, 11, 99, 10.
*Giải:Hai bên dàn trận đánh nhau, phải có mưu thần bày sẵn, chờ kẻ địch tới. Chắc chắn thắng lợi, thỏa lòng mong chờ, thu chiến lợi phẩm.

QUẺ 92 - TRUNG THƯỢNG

Trạch Sơn Hàm
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Cấn

Ngan thoát thủy thâm chu di lạc,
Lộ dao sơn kiểm hộ an hành.
Xà hành tựu hữu thông tân nhật,
Nguyệt thượng thiên không phận ngoại minh.

Nước sâu bờ rộng dễ đi thuyền,
Núi hiểm đàng xa khó hiển nhiên.
Nhưng rắn bò hoài vẫn đạt đích,
Trời cao trăng sáng khắp nơi miền.

LỜI BÀN
Đây là quẻ chứng tỏ trước khốn khó, sau yên vui. Con người ta cần phải có khổ mới có sướng, lúc đầu có gian nan vất vả có chịu đủ mọi thiệt thòi thì mới mong công thành danh toại trong tương lai. Nếu không thế thì quyết chẳng gặp hội thanh vân vậy.
Đây báo là quẻ cho ta một sự việc phi thường của lột con người phi thường thành đạt vĩ đại.
Ý quẻ dạy rằng: Những việc cầu xin của bạn, tuy rất khó khăn và vấp nhiều trắc trở như trèo leo núi hiểm, lặn lội đường xa.
Nhưng bạn bền chí chịu đựng, tiến tới ắt sẽ thành đạt ý cầu trong nay mai, bởi quẻ có ví việc cầu của bạn như con rắn bò mải vẫn tự nó có ngày đến đích, như trăng giữa trời đẹp đẽ.

Quẻ dạy: Hết gian nan đến thành tựu. Tuy nhiên phải cố công, mới mong đạt đích. Biểu tượng: Rắn. Cầu danh, cầu lợi phải qua lần khó, mới mong thành. Đánh số hên. Số hên: 92, 29, 9, 2, 90, 20, 99, 22.
*Giải:Việc muốn hỏi, nên tìm cách cho thoáng mà giải quyết, có tầm nhìn xa một chút, mới đạt được thành công.


QUẺ 93 - TRUNG TRUNG

Trạch Sơn Hàm
Động Hào Tam
Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Cấn

Nghĩ dục hoàn phi vị khả thiên,
Để phòng hỉ xứ nhạ câu liên.
Tiền đồ nhược đắc âm nhân dẩn,
Biến hóa ngư long xuất đại uyên.

Muốn dọn mà đi chưa thể đi,
Chỗ vui chớ quá lại mê lì.
Tiền đồ nếu được quý nhân giúp,
Biến hóa ngư long kiến nghiệp kỳ.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ mọi việc đổi thay, tình đời khó lường, trong cái vui cũng có cái đáng lo, đáng sợ. Nhưng nếu có kẻ nhầm giúp ta chỉ vẽ cho ta, thì mới có thể dần dần mà tiến thẳng được, và mới có thể rỡ ràng thân thế được.
Quẻ thơ khuyên rằng: Phàm muốn cầu mưu một việc gì, phải quyết chí một lòng và chớ vì lợi nhỏ mà quên lợi to như câu thơ thứ hai nói: Chỗ vui chớ quá lại mê lì.
Hơn nữa, bạn nên nhân hòa thì mới được người giúp ích công việc sở cầu, được như thế việc mưu chẳng chỉ thành đạt, mà còn thành công một cách phi thường nữa là khác, như hai câu thơ chót nói Tiền đồ nếu được quý nhân dẫn, biến hóa ngư long kiến nghiệp kỳ vậy.

Quẻ dạy: Cố gắng, nên công lớn. Hãy vì lợi lớn, mà bỏ lợi nhỏ. Cần có quý nhân đưa đường, dẫn lối cho mới hay. Cầu danh, cầu lợi đều hay. Biểu tượng: Rồng. Đánh số tốt. Số hên: 99, 33, 90, 30, 9, 3, 39, 93.
*Giải:Đừng bởi quá mừng mà tối trí—Chớ nên hoan lạc hóa ra phiền.

QUẺ 94 - TRUNG TRUNG

Trạch Sơn Hàm
Động Hào Tứ
Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Cấn

Nhất nhân xuất,
Nhất nhân nhập.
Thanh phong minh nguyệt lưỡng tương sai,
Độc đắc kim lân hạ điếu đài.

Một người đi một người vào,
Gió trong trăng sáng, trời cao dặm ngàn.
Khi ta bắt được cá vàng,
Hãy ngừng tay, chớ mơ màng quá xa.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ trương đạo của đứa tiểu nhân tiêu (kém) mà đạo của người quân tử trưởng (hay). Cho nên một người ra, một người vào, tương phản nhau, chống đối nhau, không thể dung nhau được. Trong trường hợp này, nếu khi ta bắt được một con lân vàng rồi thì nên rút lui ngay, tức gọi là công thành thì thân thoái đó.
Người xin được quẻ này, chớ nên tham lam luyến tiếc nhiều khi mình mưu đồ việc gì. Khi việc đã thấy xong, danh đã thấy thành rồi thì nên ngừng, nên nghĩ chớ tham, cần phải có một nền minh triết để giữ mình là hơn.
Thời vận hiện nay của người, không tốt không xấu mà trong cảnh bình thường thôi và theo ý quẻ cho biết, tuy vậy vẫn còn có lúc may mắn, nhưng khi gặp may thì chớ có ham hố lắm tức là quẻ mách bạn phải làm đến mức vừa mà đừng quá sức thì có hại vậy.

Quẻ dạy: Có gặp may. Nhưng chớ tham lam. Cầu tài, cầu danh lợi chậm và bình thường. Đánh số không hạp lắm. Biểu tượng: cá. Số hên: 90, 40, 99, 44, 4, 9, 94, 49.
*Giải:Hai người hợp tác làm ăn—Cớ sao lòng cứ bàng hoàng hồ nghi—Thành công đến, hết lo gì—Hôn nhân cầu tự nữ nhi được rồi.QUẺ 95 - HẠ HẠ

Trạch Sơn Hàm
Động Hào Ngũ
Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Cấn

Hỉ vị ân,
Bi vĩ tao.
Đại vũ cuồng phong xuy cô mộc,
Nhân nhân tạn dạo bất kiên lao.

Sự việc vui mừng còn chữa thôi,
Ai sầu chuyện nọ lại theo rồi.
Mưa to gió bão rung cây cỏ,
Ai nấy đều cho khó vững ôi!

LỜI BÀN
Bói được quẻ này, nếu có vui lúc đó thiết tưởng chớ nên vui, bởi vì có thể thất ý khiến đau khổ bi thương lắm đấy. Hai câu thơ sau đó có ý nói sự nghiệp lung lay, khó có thể đứng vững, chẳng khác gì mưa to gió lớn thổi dập nát cây cối dù là cây cổ thụ. Bởi thế cho nên trước hết là phải biết hoàn cảnh để giữ chân cho vững.
Người xin được quẻ này nên an cư mà nghĩ tránh cài nguy mong thoát được tai họa ngoài ý liệu của mình.
Theo quẻ cho biết: Những việc cầu mưu của bạn, cần phải cẩn thận lưu tâm chăm chú mới tránh được những đều không may gây ra, mà không nên đặt cao vọng nữa rồi phiền chí làm chi. Bởi thời vận hiện thời của người hiện nay đang như cây cối ở trong cảnh gió bão, bị rung rinh tận gốc.
Vậy bạn nên cố sức và ráng chịu một thời gian nữa chờ khi mây tan gió lặn, thời vận hanh thông rồi mới tính lại việc cầu mưu là hay hơn.

Quẻ dạy: Ẫn nhẫn chờ thời. Đừng nản chí vì thất bại. Đang gặp buồn phiền đổ vỡ. Cầu tài, cầu mưu chẳng lợi. Đánh số dở. Số hên: 90, 50, 99, 55, 9, 5, 95, 59.
*Giải :Ở đời lúc vui lúc buồn thay nhau là chuyện bình thường. Đừng nên quá vui mà cũng chẳng nên buồn quá đáng !

QUẺ 96 - TRUNG TRUNG

Trạch Sơn Hàm
Động Hào Lục
Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Cấn

Khả dĩ ký thiên lý chi mệnh,
Khả dĩ thác lục xích chi cô.
Chung kỳ ký đoan vô trì ngộ,
Tiếu hô hô,
Tha hương án thủ.
Các tự lạc khang hóa.

Có thể cậy nhờ trăm dặm xa,
Bé con cũng thể cậy trông mà.
Dịp may đã gặp chớ lầm bỏ,
Đất khách cười vui hưởng phận ta.

LỜI BÀN
Hễ có lòng tốt trời ắt giúp cho. Quẻ này cho ta biết ta sẽ gặp tri kỷ, người bạn tâm giao, có thể gởi mạng, gửi con được. Đối vời người bạn đó, dù công việc có trọng đại đến đâu mà ta nhờ vả, giao phó quyết phông phụ lòng ta, phản lại ta. Do đó ta có thể vui vẻ yên tâm được.
Đây là quẻ chủ sự may mắn, đáng mừng là gặp được người tri kỷ.
Ý thơ cho rằng: Thời vận của bạn đã được hanh thông như trăm xa cũng nhờ cậy và giúp ích cho mình được chẳng còn sức yếu cô đơn như trước nữa, nên quẻ dạy thêm rằng: dịp may đã đến phải nắm lấy mà đừng bỏ lỡ, thì bạn sẽ được vui tươi cuộc đời đó.
Vậy, những việc cầu xin của bạn, phải tiến hành mau đi, đừng chần chờ mà mất dịp uổng.

Quẻ dạy: Cứ tiến, dịp may đã đến, đừng chần chờ. Cần phải trông cậy vào người giúp đỡ, dù là trẻ con. Nhưng nó thành công, thì cũng chỉ thành công ở nơi đất khách mà thôi. Cầu tài, cầu danh thuận lợi hơi chậm. Đánh số khá hạp. Số hên: 90, 60, 66, 99, 69, 6, 9, 96
*Giải:Người được quẻ nầy,đúng như mong ước, nay gặp tri âm, kết nghĩa Tấn Tần, hạ sanh quí tử.QUẺ 97 - THƯỢNG THƯỢNG

Bát Thuần Ly
Động Hào Nhất
Ngoại Quái: Ly
Nội Quái: Ly

Báo đạo thượng lâm,
Xuân sắc tiên minh.
Để tiến thoái trước,
Mã thượng hành trình.

Rừng cây đã báo xuân về,
Sắc màu tươi sáng bề bề vui tươi.
Giương roi đuổi ngựa kịp thời,
Vận trình ngàn dặm, cuộc đời hân hoan.

LỜI BÀN
Quẻ này khuyên ta hăng hái tiến lên, vượt hết mọi trở ngại, chớ có lơ là, để trôi qua ngày tháng. Nếu đã dám dũng cảm hoạt động, khắc phục mọi gian nan để thành công thì cuộc giai ngộ chỉ ở trước mắt. Người xin được quẻ này phải biết nắm lấy cơ duyên chớ nên bỏ lỡ.
Thơ quẻ tả cảnh của bạn hiện nay như là mùa xuân đã về với trần gian. Cảnh tình tươi đẹp vui vẻ, đó là ý chỉ cho bạn biết rằng, thời vận đã được hanh thông rồi. Không còn bế tắc gì nữa. Và tiếp hai câu sau dạy hãy mau vung roi giục ngựa tiến bước để nắm lấy những tốt đẹp may mắn cho cuộc đời sung sướng.
Vậy, những việc cầu xin của bạn nhứt định không gì trở ngại mà ắt thành đạt như ý nguyện, nhưng bạn phải ra công mới nên, chớ không phải bất chiến tự nhiên thành.

Quẻ dạy: Thời thông hạnh, cần cố gắng tranh thủ cho kịp, thì mọi sự như ý sở cầu, vô cùng tốt đẹp. Cầu được ước thấy. Cầu danh, cầu lợi đắc quả. Đánh số hạp. Biểu tượng: Ngựa. Số hên: 7, 9,97, 90, 70, 99, 77.
*Giải :Mọi việc thuận lợi, thời cơ tốt đẹp đã đến, an tâm lên đường.

QUẺ 98 - TRUNG TRUNG

Bát Thuần Ly
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Ly
Nội Quái: Ly

Thử nhạn thổ huyệt,
Tối khả an thân.
Nhật tung bất kiến,
Tỉnh dạ tuân hành.

Chuột chui hang đất an thân,
Quả là biết cách, tốt lành vô biên.
Ban ngày dấu kín nằm yên,
Tuần hành đêm tối, có phiền đến ai.

LỜI BÀN
Người xin được quẻ này nên chủ trương sống ẩn dật nơi sơn lâm. Tránh được những nơi thị tứ chắc cuộc đời yên ổn hơn nhiều. Hai câu thơ sau: chẳng thấy lúc ban ngày, chỉ thấy giữa đêm khuya là câu tỷ dụ ý nói ban đêm chỉ riêng mình tỉnh mà suy nghĩ đến những chuyện đục trong. Đứng trước những lời nói đại ngôn khiến ta sinh tiến thoái lưỡng nan thiết tưởng chớ nên nghe, nghe người chỉ là mua lấy nguy cho mình mà thôi.
Ý quẻ khuyên ta rằng, phàm muốn cầu mưu bất cứ việc gì ta hãy biết khôn ngoan, khéo léo thì mới mong thành đậu sở dục, nếu không sẽ hư hỏng mọi việc làm.
Bởi quẻ ví những việc cầu mưu của như con chuột, phải tìm chổ vững chắc mà ở và ban ngày giấu mình mà ban đêm mới ra thì chẳng lo bị người ta sát hại, nghĩa là việc mưu phải biết hoàn cảnh khôn ngoan và tiến hành khéo léo mới nên vậy.

Quẻ dạy: Cơ cảnh khôn khéo xử sự trong công việc thì ắt thành, cần có công. Cầu tài, cầu mưu thuận lợi, chậm. Đánh số thuận lợi. Biểu tượng: Chuột. Số hên: 90, 80, 99, 88, 9, 8, 89, 98.
*Giải :Trước đây cứ muốn cầu an—Đến nay cơ hội bằng vàng hiện ra—Mau mau nắm lấy thời cơ—Bỏ qua biết đến bao giờ mới nên.QUẺ 99 - TRUNG THƯỢNG

Bát Thuần Ly
Động Hào Tam
Ngoại Quái: Ly
Nội Quái: Ly

Đã khởi bình sinh chí,
Tây nam hảo khứ du.
Yên triền thập vạn quán,
Kỵ hạc thượng dương châu.

Mau nên phấn khởi chí bình sanh,
Nẻo hướng tây nam rất tốt lành.
Tiền bạc đầy mình ông vấn bó,
Lên đường cỡi hạc đáo châu thành.

LỜI BÀN
Quẻ này khuyên ta nếu biết làm ăn cần khổ, tất nhiên trở thành giàu có. Tuy nhiên, phát tích phải từ phương tây nam, nếu không thì vô ích. Ví thử y theo phương hướng đã chỉ điểm và thản nhiên tiến bước thì một ngày kia thế nào cũng đem theo tiền bạc về nhà. Người xin được quẻ này thiết tưởng chớ nên cố chấp ý kiến của riêng mình mà sai với lời khuyên dạy này.
Lời thơ nói: Người mau phấn khởi tinh thần làm những việc đã trông mong lâu nay đi, đừng nên lững lờ nữa và phải nhắm hướng tây nam ắt sẽ tạo nên nghiệp giàu sang, hưởng lạc nơi thành Dương Châu.
Theo ý quẻ nói trên, thời vận của bạn đã được hanh thông, những sự cầu xin sẽ được như ý mong muốn, không gì trở ngại rồi vậy.

Quẻ dạy: Cố gắng. Đi hướng tây nam, ắt phùng danh, phùng lợi. Biểu tượng: Con hạc. Cầu tài, cầu lợi đạt. Đánh số rất tốt. Số hên: 9, 99, 90, 19, 20, 39
*Giải:- Người được quẻ nầy sẽ được thành công tốt đẹp. Trước đây có gặp một vài trở ngại, nay đã hết rồi, khả năng đủ sức, cứ thẳng đường lên.

QUẺ 100 - TRUNG TRUNG

Bát Thuần Ly
Động Hào Tứ
Ngoại Quái: Ly
Nội Quái: Ly

Hỉ! Hỉ! Hỉ! Chung phòng bỉ,
Hoạch đắc ly long hạm hạ châu.
Hốt nhiên thất khước,
Hoàn tại thủy lý.

Vui vẻ nên phải phòng sầu,
Hiện nay tuy được hợp chầu long ly.
Bỗng nhiên lại mất thực kỳ,
May còn dưới nước, chưa gì đáng lo.

LỜI BÀN
Quẻ này chỉ cái tượng được mà lại mất. Bóng trong gương trăng đáy bể, tất cả chỉ là ảo ảnh không có thực. Trường hợp này cũng thế. Tuy nhiên nếu biết lo lắng giữ gìn cẩn thận, ắt có thể giữ được, khỏi mất để đến nổi tay không. Người xin được quẻ này nên đề phòng hết sức cẩn thận mới được.
Ý quẻ nói rằng: Những sự cầu mưu của bạn tuy được thành đạt vui vẻ, nhưng cũng nên phòng khi quá vui lại sanh việc sầu gây ra những điều không hay, cần phải cẩn thận mới giữ được vui lành chung thủy, nếu không khó tránh chuyện phiền lòng, như lời quẻ thơ nói hiện nay tuy được hợp chầu long ly, bỗng nhiên lại mất thực kỳ vậy. Tuy nhiên như câu chót nói chưa đến đổi đáng ngại lắm.

Quẻ dạy: Việc thành, không khéo e mất. Cẩn thận, đắn đo trong mọi việc mới thành đạt hoàn toàn. Cầu tài, cầu danh được, nhưng phòng tiểu nhân. Đánh số tốt. Số hên: 1, 10, 11, 21.
*Giải :Đề phòng lúc cực tốt sẽ nảy sinh việc không hay xảy đến.


QUẺ 101 - TRUNG THƯỢNG

Bát Thuần Ly
Động Hào Ngũ
Ngoại Quái: Ly
Nội Quái: Ly

Quốc hữu hiền sĩ,
Đĩnh vô ninh thần.
Can qua bất dụng,
Đương hưởng thái bình.

Nay trong nước có sĩ hiền,
Nịnh thần xa lánh bằng miền đi xa.
Cần chi động can qua,
Thái bình an hưởng hoan ca đời đời.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ trăm việc đều được như ý, thật là đại cát đại lợi.
Khi mưu sự thì đắc chí, lúc lo lập công danh thì có thần giúp, khi có người ra đi thì đã sớm trở về, lúc mất vật thì đã sớm tìm ra.
Vào những năm lục giáp thì sanh con trai ( Lục giáp: Giáp Tý, Giáp Tuất, Giáp Thân, Giáp Ngọ, Giáp Thìn, Giáp Dần).
Nếu lo việc hôn nhân thì đều thành tựu.
Nếu chẳng may bệnh hoạn thì chóng lành.
Người được quẻ này ắt mừng vui chắc chắn rồi.
Ý quẻ tả rằng hiện trong nước có hiền sĩ nên bọn nịnh thần mất tích, dao gươm chẳng dùng, thời đã thái bình mà ta được an hưởng. Nghĩa là nói người cầu xin được quẻ này thời vận của bạn hanh thông chẳng gì trắc trở cả.
Vậy sở cầu của bạn chẳng những đạt đại đăng khoa kim bảng mà còn đạt thêm nữa, tiểu đăng khoa nhưng cũng phải cố gắng chớ nên khoái mà bỏ học hành thì hỏng.

Quẻ dạy: Đã đến lúc gặp vận hên. Cuộc đời sắp được lên hương vàng mộng. Chỉ cần tu nhân tích đức thêm, là chẳng cần lo gì cảnh đời gian khổ nữa. Cầu tài, cầu danh đến hanh thông. Đánh số tốt. Số hên: 10, 1, 2.
*Giải :đời thịnh thái bình , gia đình an vui .


QUẺ 102 - TRUNG TRUNG

Bát Thuần Ly
Động Hào Lục
Ngoại Quái: Ly
Nội Quái: Ly

Thái lai bỉ dỉ cực,
Chư sự mạc ưu tâm.
Đản tu bồi dương hậu phúc,
Tố ta hảo sự hành ta phương tiện,
Nhất điêm đan linh đọc đắc chan.

Rủi đi may đến cùng ta,
Mỗi điều vui vẻ chi mà bận tâm.
Nhưng cần nuôi dưỡng tinh thần,
Làm điều phước đức là thân tốt lành.

LỜI BÀN
Quẻ này chỉ rõ cho ta thất thời đã tới, vận đã chuyển Phúc sau hưởng mãi vô cùng.
Tuy vậy vẫn phảo lo làm điều thiện để tích phúc, có thể lòng thành của ta mới cảm kích tới trời nhờ độ mới lâu dài được.
Người xin được quẻ này nên tuân theo lời chỉ dạy mà cố thực hành.
Theo ý quẻ cho hay rằng thời vận của bạn hiện nay thì đi xa gặp may đến rồi tức là vận trình hanh thông ngàn dặm chẳng có gì trở ngại nữa. Nhưng chỉ cần nuôi dưỡng tinh thần và làm điều phước đức. Thì ắt quả lành vậy.
Như thế những việc cầu xin của bạn hãy nhắm theo việc chính, chớ tính ta thì tất cả sẽ gặp may mắn và thành đạt ý nguyện đấy.

Quẻ dạy: Đi xa ắt gặp may. Chỉ cần nuôi dưỡng thêm tinh thần, đạo đức nữa, là cuộc đời ắt có hạnh phúc, giàu sang. Cầu danh đắc danh, cầu lợi đắc lợi. Đánh số tốt. Số hên: 1, 22, 11, 10.
*Giải :đây là mẫu người biết tu dưỡng tâm tính, tạo công đức, nên hưởng quà lành.


QUẺ 103 - TRUNG THƯỢNG

Hỏa Lôi Phệ Hạp
Động Hào Nhất
Ngoại Quái: Ly
Nội Quái: Chấn

Dân lạc nghiệp, quan lại thanh,
Thuấn, Nghiêu chi thê phục kiến vu kim.
Cáo chư nhân tiên thu hồng nghiệp,
Phục thử vọng minh quân.

Lạc nghiệp dân an quan lại thanh,
Thái bình thạnh thế thấy nay lành.
Cáo tri người, rõ ngàn Thu Mộng,
Nương dựa dịp này gặp Đế Quân.

LỜI BÀN
Người được quẻ này thực là tùy ngộ nhi an, không có chuyện gì là không được thuận lợi, toại lòng, bước bước gặp xuân phong, tưởng không còn gì khang lạc hơn nữa.
Người được quẻ này danh cũng có mà lợi cũng có trăm việc điều cát lợi, đều thành tựu.
Khi được sung sướng thiết tưởng cũng nên nhìn lên mà đáp đền công ơn của hóa công.
Lời thơ của quẻ tả thời vận của bạn hiện nay. Như cảnh thái bình thạnh thế, dân được an cư lạc nghiệp và do đó mộng lớn phải dựa vào dịp này, ắt sẽ được ngộ phùng thánh chúa, để nhận giàu lấy sang.
Vậy, thời vận của bạn đã hanh thông. Sở cầu mưu dễ xuôi gió thuận buồm, thông đạt ý nguyện đấy.

Quẻ dạy: Gặp thời bình, gặp chúa ắt nên danh và sang cả. Là lúc đạt được mộng lớn, làm tròn chí trai. Cầu danh lợi đều đạt. Đánh số rất hạp. Số hên: 10, 11, 3, 13, 33.
*Giải :Người được quẻ nầy, cho biết đây là người có đầu óc, sắp xếp thuộc hạ ai có bổn phận nấy, bộ phận nào cũng liêm khiết công chính.

QUẺ 104 - THƯỢNG THƯỢNG

Hỏa Lôi Phệ Hạp
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Ly
Nội Quái: Chấn

An như Thái Sơn,
Ồn như bàn thạch.
Phóng đởm tiền hành,
Trung thông ngoại trực.

Yên như hòn núi Thái Sơn,
On như bàn thạch, đỉnh đơn vững vàng.
Cứ yên chí, có gan lắm,
Tứ thông bát đạt tiếu đàm ý vui.

LỜI BÀN
Quẻ này cho biết mọi hành động đều được như ý mưu sự đều được vừa lòng.
Người ăn ở hiền lành thì được trời giúp, phúc lộc dồi dào, bền vững lâu dài.
Do đó cho nên mới lấy hai câu đầu làm tỷ dụ, còn hai câu chót đệ nhất rồi.
Đây là nột quẻ tốt.
Theo ý quẻ cho biết, những việc cầu xin của bạn, ắt được hanh thông và ý thành nguyện toại mà không có gì trắc trở phiền lo, như hai câu trước đã nói yên như núi Thái Sơn, vững mạnh như bàn thạch.
Nhưng người phải can đảm tiến tới, chớ quá dè dặt thì hỏng việc, vì hai câu sau có câu nhắc ta: Cứ yên chí mà đi đều thông suốt mọi nẻo đường và sẽ được vui tươi ý tình vậy.

Quẻ dạy: Thành đạt đó, nhưng phải có gan làm. Công việc tiến hành tốt đẹp, vững chải và chắc chắn có kết quả tốt. Cần can đảm là sự việc xong. Cầu danh đắc danh, cầu lợi đắc lợi. Đánh số hạp, tốt. Số hên: 1, 10, 11, 14, 44.
*Giải:đại cát đại lợi.


QUẺ 105 - HẠ TRUNG

Hỏa Lôi Phệ Hạp
Động Hào Tam
Ngoại Quái: Ly
Nội Quái: Chấn

Nguyệt trung hữu dân quê,
Nhân trung phần bạc trước.
Vân thê túc hạ sinh,
Thử tề hảo lạc phước.

Trong trăng có một cây đa,
Người sao leo nổi thật là khó thay.
Nay chân bỗng mọc thang mây,
Nương theo dựa đó, nhờ đây vận trình.

LỜI BÀN
Quẻ này chi ngồi thấp mà nghĩ cao, cho nên cảm thấy khó như lên trời.
Nhưng bỗng may được người giúp, khiến công việc hóa nên dễ dàng.
Người xin được quẻ này có cái tượng nhờ được người mà công việc mìng thành.
Tuy vậy nhưng thiết tưởng cũng nên đem hết tâm lực của mình để chu toàn mọi việc, chứ chớ nên ỷ lại hết vào người khiến có thể hỏng việc.
Ý quẻ nói rằng: Những việc cầu xin của bạn như là cây đa ở trong cung trăng, muốn leo lên đến đó thật là khó nhưng may thay hiện nay dưới chân lại mọc lên một cầu thang mây. Nên dựa vào đó bước lên mới có thể tới được, nghĩa là sự cầu xin khó thành đạt lắm nhưng biết nắm lấy thời cơ và khai thác hoàn cảnh, thì công việc sở cầu cũng chưa đến nỗi tuyệt vọng.
Vậy những việc cầu mưu của bạn phải biết hoàn cảnh, khai thác hoàn cảnh. Khi gặp một cơ hội nào hãy nắm lấy ngay thì mới ích lợi cho công việc, ngược lại sẽ thành hư không.

Quẻ dạy: Cần chộp thời cơ và cần có quý nhân giúp, đồng thời phải nương thế, tạo thế. Tốt đẹp. Chỉ cần phương tiện và có nơi dựa là nên. Cầu tài, cầu lợi đều đạt. Đánh số tốt. Số hên: 1, 10, 11, 55, 15.
*Giải :Những mục tiêu lớn và xa, không phải dẽ thực hiện, cần có người hỗ trợ hoặc nâng đỡ thì mới bảo đảm việc thành công.

QUẺ 106 - HẠ HẠ

Hỏa Lôi Phệ Hạp
Động Hào Tứ
Ngoại Quái: Ly
Nội Quái: Chấn

Thiên giang nhất cô nhạn,
Liêu lệ thán ly quan.
Thí vân tri quân giả,
Nhi kim hữu kỷ nhan.

Trên trời một nhạn tiếng sầu ai,
Than thở đàn thương tủi phận hoài.
Thử hỏi biết mình nay có mấy,
Ngó nhìn chẳng có bạn chân tay.

LỜI BÀN
Quẻ này ý nói khúc thì cao mà họa thì không người, thực là rời rạc khó lên.
Người thì tài nhưng không có chỗ dùng, thà thành thử luân lạc nơi bốc bể biển trời, lòng tràn ngập những nổi buồn đáng phàn nàn, khó có thể có ngày mở mày mở mặt.
Người xin được quẻ này tưởng cần phải cẩn thận, chớ nên bặt thiệp làm chi chỉ tổ vất vả cuộc đời.
Cô nhạn ly quần tiếng thét thanh thao ai sầu, đó là tả cảnh cô đơn sức yếu hành sự khó khăn và khó thành đạt nguyện cầu, nên hai câu sau trong thơ lại tiếp rằng kẻ biết mình còn có ai đâu! Càng nói rõ sự cô đơn cảnh tình của người.
Do đó, ý quẻ muốn nói, những việc cầu xin của người. Khó mà thành công toại nguyện. Vì thời vận của người chưa được hanh thông, sức lực cô đơn và chưa được quý nhân phù hợp.

Quẻ dạy: Cần có bạn bè, tay chân, để nhờ cậy. Đơn côi một mình như 1 cô nhạn mà thôi. Cầu tài cầu danh chẳng lợi. Đánh số bất thông. Biểu tượng: chim nhạn. Số hên: 6, 10, 11, 66, 16.
*Giải :Người được quẻ nầy, cảm thấy lẻ loi cô độc, không chịu nổi, cần phải sửa đổi cách sống trở lại mới hòa nhập tốt cộng đồng.


QUẺ 107 - HẠ HẠ

Hỏa Lôi Phệ Hạp
Động Hào Ngũ
Ngoại Quái: Ly
Nội Quái: Chấn

Hồng diệp vô nhan sắc,
Điêu linh nhất dạ phong.
Lân kê tỉnh ngộ mộng,
Tâm sự tổng thành công.

Lá đỏ sắc màu nay đã phai,
Tiêu tàn tại gió thổi đêm hoài.
Gà làng làm thức giấc trưa mộng,
Tất cả thành không biết hỏi ai.

LỜI BÀN
Quẻ này cho ta thấy Lượng thì ít mà phúc thì bạc, khiến phí không biết bao nhiêu tâm cơ, rốt cuộc chỉ một giấc mộng hoàn lương.
Nếu như biết giác ngộ, an phận thủ kỷ, được sao hay vậy, như thế lại còn hữu ích cho thâm tâm mình hơn.
Người xin được quẻ này nên giữ lòng trung hậu, may ra phúc lộc được dồi dào.
Theo ý quẻ cho biết rằng: tất cả sự cầu mưu của bạn đều sẽ hóa thành hư không và khó thành đạt, như bốn câu thơ trên nói Lá đỏ phai màu", gió đêm làm cho lá rụng tiêu tàn, và cái mộng đẹp trong giấc trưa lại bị đứt nơi nửa chừng, nên tất cả đều thành không, như vậy sự cầu mưu còn gì hy vọng đâu!

Quẻ dạy: Chớ tính công việc làm chi cho mệt. Thất bại, đổ vỡ, ẩn nhẫn, chờ thời tốt hơn hết, tính vô công mà thôi. Cầu tài, cầu danh bất thành. Đánh số dở, thua là khác. Biểu tượng: con gà. Số hên: 7, 17, 10, 77, 11.
*Giải:vận tốt nhanh qua tiếc chẳng xong, bao nhiêu lí tưởng bổng hoài công, làm sao xoay xở cho thành tựu, chẳng lẽ khoanh tay ngồi ngó mông?

QUẺ 108 - HẠ HẠ

Hỏa Lôi Phệ Hạp
Động Hào Lục
Ngoại Quái: Ly
Nội Quái: Chấn

Sự như ma,
Lý đa thác.
Nhật yểm vân trung,
Không thành đam các.

Làm sai hoài việc lôi thôi,
Bao nhiêu sự việc
chẳng rồi chẳng xong,
Mặt trời nay ẩn vân trung.

LỜI BÀN
Người xin được quẻ này trong lòng mê muội, không có một chủ trương gì cả, mọi việc lại không được sáng suốt, nhiệm ý hành động cũng sai lầm.
Bởi thế cho nên nơi nào cũng bị thất bạichuân chuyên, chông gai, lận đận, tring trường hợp này ắt phải hết sức cẩn thận, nhận xét mọi việc tinh vi để hành động may ra mới có cơ thành công được.
Quẻ thơ tả cảnh tình hiện nay, thời vận chưa được hanh thông, còn nhiều trắc trở gian nan, như lời thơ nói trên. Sự việc còn lôi thôi và cách làm chưa đúng mà sai lạc, như mặt trời ẩn nơi trong mây không sáng sủa.
Như vậy, những điều mưu tính của bạn đành hóa thành hư không cả, chẳng có một hy vọng nào được thành đạt. Nên chờ thời đã là tốt hơn.

Quẻ dạy: Tính vô ích mà thôi, chờ thời, mặt trời ẩn trong mây, thì làm gì? Công việc dở dang và lôi thôi. Mưu tính khó thành, cầu tài cầu danh, chẳng đến đâu, đánh số cũng dở. Số hên: 88, 8, 11, 10, 18.
*Giải :Việc muốn hỏi đang lâm vào cảnh hỗn loạn, thời vận không tốt, công tác không tiến bộ, rất khó hy vọng hoàn thành.


QUẺ 109 - TRUNG TRUNG

Hỏa Địa Tấn
Động Hào Nhất
Ngoại Quái: Ly
Nội Quái: Khôn

Vật tuần cựu triệt,
Cam giá tân xa.
Đông Tây Nam Bắc,
Ồn bộ khang cù.

Đừng lái chiếc xe đã cũ xưa,
Thà mua xe mới đi là vừa.
Đông Nam Tây Bắc chạy thong thả,
Chẳng sợ tai ương nạn đến đưa.

LỜI BÀN
Quẻ này có cái tượng cách cố đỉnh tân, ngày mai không còn là ngày nay nữa.
Trở về trước là cả một con đường ghồ ghề đầy chông gai trở ngại, nhưng từ nay đường bằng phẳng thênh thang, ta không thể thênh thênh cử bộ, không còn lo ngại điều gì.
Người xin được quẻ này quyết rằng khổ tận cam lai, ta bước vào giai cảnh, nơi nào cũng đẹp, ngõ nào cũng là rộng rãi cả.
Quẻ khuyên rằng: Đừng đi xe cũ mà thà đi xe mới, nên mới đắt giá cũng cam nghĩa là xe cũ rẻ tiền mà dễ hư, xe mới tuy mắc tiền nhưng mà máy tốt dễ đi.
Đó tức là nói: Phàm cầu mưu một sự việc nào, muốn thành đạt theo ý định, thì phải mà cố công chịu đựng những điều gian khổ mới nên và nếu làm được như thế, sự cầu xin bất cứ cũng đều thông đất, chẳng sợ vấp phải điều không hay.

Quẻ dạy: Cần thay cũ đổi mới mới hay, cầu tài, cầu lợi còn hơi chậm, ẩn nhẫn. Đánh số hạp một phần. Số hên: 9, 10, 19, 11, 99.
*Giải :Vết xe cũ, chớ nên theo—Đổi thay phương pháp , hiểm nghèo mới qua.


QUẺ 110 - HẠ TRUNG

Hỏa Địa Tấn
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Ly
Nội Quái: Khôn

Dạ mộng bị thử kinh,
Tỉnh lai bất kiên nhân.
Chung tiêu xưởng tâm,
Trực đáo thiên minh.

Đêm khuya giấc mộng giựt mình,
Hết hồn tỉnh dậy chẳng nhìn thấy ai.
Từ khi đó mắt thức hoài,
Mãi ngay trời sáng chưa phai buồn tình.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ lo lắng triền miên nào là chuyện miệng tiếng gây ra liên tiếp, nào là chuyện quan nha không được thẳng thắn, nào là chuyện người đi không giữ chữ tín, nào là chuyện giao dịch thất bại, nào là điều Lục giáp bất an tất cả chỉ gây cho mình những điều lo lắng kinh hoàng, khiến đêm nằm thấy ác mộng. Người xin được quẻ này phải hết sức đề phòng mới có thể mong đở lo lắng trong muôn một.
Theo ý quẻ cho biết: Công việc cầu mưu của bạn, sẽ bị dở dang như lời thơ nói đêm khuya giấc mộng giựt mình không hưởng được giấc mộng lành trong đêm nay, nên đành phải thức đến trời sáng mà ý tình buồn rầu vẫn chưa thôi, đó là nói rằng: công việc nửa chừng thì bị hư hỏng và rồi cũng sẽ mất luôn dịp may.
Vậy thì những việc mưu cầu cần phải cẩn thận, vững vàng ý định, mà đừng nghe lời người ta nói dại ắt sẽ hỏng đó.

Quẻ dạy: Việc dở dang, nhẫn nại, buồn hơn vui. Hay hơn hết, là nên chờ đợi dịp khác. Vì thời vận chưa đến, cầu tài, cầu mưu còn chậm. Đánh số hạp chút ít. Số hên: 1, 11, 10.
*Giải thiêm :Đây là điềm bất tường, gần đây có việc sợ hãi, cần đề phòng.Chú ý cẩn thận vào năm tháng ngày giờ “Tí” hoặc người tuổi “Tí”.QUẺ 111 - HẠ HẠ

Hỏa Địa Tấn
Động Hào Tam
Ngoại Quái: Ly
Nội Quái: Khôn

Thu sương tức hạ nhật viêm,
Tân khoa tiên liểu cựu hoa yên.
Thế tình khan lãnh noãn,
Phùng giả bất tu ngôn.

Mùa hè nóng hổi thu sương hàn,
Bông mới nở rộ bông cũ tàn.
Sự thế nhân tình nay ấm lạnh,
Gặp nhau im lặng chớ nên bàn.

LỜI BÀN
Chuyện đời thật không sao nói hết được, chẳng qua cũng chỉ như nước chảy dưới cây, mây trắng hóa cho xanh mà thôi. Phải là người đạt đạo mới thấu hiểu được thế thái nhân tình đen bạc ấm lạnh. Người xin được quẻ này nên có ý nghĩ khoáng đạt hơn, khỏi cần mưu tính kế gì thêm mệt.
Theo ý quẻ nói rằng: Hiện cảnh tình của bạn đang ở trong hoàn cảnh của một thế thái nhân tình ấm lạnh, như khi trời nóng lạnh bất thường nghĩa là thời vận của bạn hiện nay tắt nẻo không thông, nên quẻ khuyên người chớ nên lắm lời với người ta mà vô ích.
Vật ý quẻ dạy rằng: Thời vận chưa đến, ta hãy chờ đợi và những việc cầu xin của người, không nên vội vã và làm càng rồi sẽ hỏng mất việc.

Quẻ dạy: Mình hãy tự lo cho mình, chớ trông cậy ai làm gì. Vì nhân tình nào ấm lạnh có ra chi! Mình tự tránh mình là hơn, ẩn nhẫn chờ đợi qua thời. Chưa cầu danh, cầu lợi được, đánh số bất thông. Số hên: 1, 11, 10.
*Giải :Muôn việc tùy theo sức của mình mà làm, bắt chước đòi theo kịp người là hành động không sáng suốt.

QUẺ 112 - TRUNG TRUNG

Hỏa Địa Tấn
Động Hào Tứ
Ngoại Quái: Ly
Nội Quái: Khôn

Vị triển anh hùng chí,
Trì khu bất đạn lao.
Cản tương hưu cửu bộc,
Tây bắc đoạt tiền tiều.

Chí khí anh hùng chưa đạt thông,
Gian lao chẳng sợ quyết cho cùng.
Tiền đồ dám hỏi tốt hay xấu,
Tây bắc hướng đi ắt đạt công.

LỜI BÀN
Tấn trùng nhỉ khôi phục đất nước, Tiểu bạch chủ việc kết minh. Có lao khổ mới có công cao, lúc đó trời mới giao cho trọng nhiệm. Hãy đi về phương Bắc đi, đó chính là nơi phát tích, thâu được công đầu đấy. Khi thành công mặc áo gấm về làng, quay lại nhìn mới cảm thấy sung sướng vui mừng, và biết được bản sắc của kẻ anh hùng. Người xin được quẻ này nên bắt chước theo sẽ thấy kết quả như nguyên.
Quẻ dạy rằng: Chí anh hùng chưa toại hãy nên quyết lòng làm tốt và không sợ gian lao, nhắm theo hướng tây bắc mà cầu, thì ắt sẽ thành đạt đó, nghĩa là hiện nay thời vận của bạn chưa đạt hanh thông lắm và vẫn vấp phải trở ngại.
Nhưng nếu bạn không sợ gian nan, quyết làm cho được thì nhắm hướng tây bắc mà cầu mưu, thì ắt thành công toại nguyện.

Quẻ dạy: Vận thời chưa thông càng cố gắng hơn và phải cầu hướng tây bắc thì đại công ắt thành. Cầu danh, cầu lợi sắp đạt. Đánh số hạp chút ích. Số hên: 1, 12, 11, 10, 20, 2.
*Giải :Muốn không uổng phí công lao, Phải toan lo liệu cách nào mới hay.QUẺ 113 - HẠ TRUNG

Hỏa Địa Tấn
Động Hào Ngũ
Ngoại Quái: Ly
Nội Quái: Khôn

Kha nhiêm trầm trầm,
Chung nhật hôn hôn.
Lôi môn nhất chấn,
Thế kiện thân khinh.

Bệnh tình đau nặng trầm trầm,
Cả ngày rên rỉ mất thần khổ đau.
Chờ khi sấm sét khơi màu,
Rồi khi mới khỏi mới mau phục lành.

LỜI BÀN
Quẻ này chỉ rõ hoàn cảnh của kẻ lâu ngày bị khốn quẩn ở cấp dưới. Lòng lúc nào cũng buồn bã âu sầu chẳng khác chi kẻ trầm kha túy sinh mộng tử. Bỗng giai tín vụt truyền tới tức thì hoạt động ráo riết ngay, chẳng khác chi gió thuận thuyền xuôi, buồm lái trẩy mau. Người xin được quẻ này trước thì lo nhưng sau mừng.
Theo quẻ cho biết hiện nay thời vận của bạn như người đau ốm trầm trọng, rên rỉ mê man cả ngày, mất thần khổ đau.
Nên việc cầu mưu chưa có một lối thoát khả dĩ thành đạt, mà phải chờ đợi một thời gian nữa mới được như lời thơ dạy Chờ khi sấm sét khơi màu, rồi mới mau lành.

Quẻ dạy: Đang gặp thời vận bất ổn. Cần chờ đợi, cho mưa tạnh gió tan ắt sẽ gặp may. Cầu danh, cầu tài chưa đến đâu cả. Đánh số không hạp. Số hên: 1, 10, 33, 13, 3.
*Giải :Như hỏi về tật bệnh thì hiện giờ chưa thể thuyên giảm , phải chờ đến ngày giờ thích hợp mới tìm được danh y. (ở hướng Đông)

QUẺ 114 - HẠ TRUNG

Hỏa Địa Tấn
Động Hào Lục
Ngoại Quái: Ly
Nội Quái: Khôn

Dị phi dị,
Nan phi nan.
Hốt địa khởi ba lan,
Khốn tiếu lưỡng tam phiên.

Công việc dễ mà chẳng dễ đâu,
Khó mà chẳng khó đến lo sầu.
Nhưng này sóng gió bỗng nhiên nổi,
Hoan tiếu mấy phen mới hết âu.

LỜI BÀN
Công việc tuy dễ mà thực chẳng dễ, do đó, chuyện cười khóc vô thường. Thế rồi đất bỗng nổi sóng, chuyện khó xảy ra, ngoài ý dự liệu, khiến điều vui trở lại thành buồn, điều sướng hóa ra khổ công việc thành rồi mà đâm ra phí cả tâm lực, chẳng lợi ích gì.
Những việc cầu xin của bạn, chiếu theo ý quẻ cho hay, dễ không dễ, mà khó chẳng khó, và thành đạt hay không, tất cả do người định lấy.
Tuy nhiên việc cầu lúc này, ắt khó tránh được những sự trắc trở hay gian nan. Nhưng nếu cứ cố gắng mà không sợ gian lao tiến tới, dốc lòng đến cùng, thì vẫn có hy vọng tùy ý toại nguyện.

Quẻ dạy: Cố gắng và tự mình tính lấy mình, thành bại điều do ở ta và tài ba, cùng ý chí của ta, chứ chẳng do ai cả. Cầu tài, cầu danh còn lận đận. Đánh số chưa hay. Số hên: 4, 10, 11, 44
*Giải :Việc muốn hỏi, đang lâm vào tình trạng ngưng trệ phiền phức, phải chờ đến lúc tình thế biến chuyển, mới có hướng giải quyết cụ thể.QUẺ 115 - HẠ TRUNG

Hỏa Sơn Lữ
Động Hào Nhất
Ngoại Quái: Ly
Nội Quái: Cấn

Lộ bất thông,
Mân bế tất.
Cẩn thận đề phòng,
Vân tàn nguyệt bắc.

Cửa nẻo đường đi đã bịt bùng,
Bốn phương bế tắc chẳng nào thông.
Nay trăng lại bị mây che phủ,
Mọi việc mưu cầu hãy cẩn phòng.

LỜI BÀN
Quẻ này chỉ cái tượng tuyệt môn đại lộ, mọi việc điều bất lợi, đã thả mồi bắt bóng, lại còn có thể bị ám toán hiểm nguy.
Người xin được quẻ này cần nên ẩn cư tuyệt tích, lo điều hội ngộ, mặt khác phải dốc chí làm nhiều điều thiện, có thể may ra tai họa mới có thể giải được.
Theo ý quẻ cho biết, hiện nay thời vận của bạn chưa được hanh thông như cửa nẻo, đường đi đều bị bịt bùng, bốn phương đường xa bế tắc không thông thì còn làm sao? Vả lại còn cảnh trăng bị mây che phủ, thì thấy là u tối lắm rồi.
Vậy những việc cầu xin của bạn, khó mà thành đạt toại ý trong lúc này, phải đợi chờ một thời gian nữa, hơn nữa những việc làm hiện nay, cần cẩn thận đề phòng điều không đưa đến.

Quẻ dạy: Xấu, đừng tính gì cả, cẩn trọng đề phòng, chỉ nên chờ đợi dịp khác là hơn. Cầu tài, cầu danh chẳng lợi, đánh số không hạp thua. Số hên: 5, 11, 10, 55, 50.
*Giải :bất tường (chẳng lành)


QUẺ 116 - TRUNG HẠ

Hỏa Sơn Lữ
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Ly
Nội Quái: Cấn

Oa giốc, răng đau lợi,
Nhị kim dĩ biến thông.
Thảo đầu nhân tiêu nhữ,
Nghi thủy bất nghi trung.

Mối lợi nhỏ nhoi nay đã thông,
Vận trình hứa hẹn sẽ kỳ phùng.
Nhưng mà cây cỏ cười răm rộ,
Có thủy nào đâu thấy có chung.

LỜI BÀN
Quẻ này cho biết lâm vào cảnh tàn khổ, cần nên dành dụm tằn tiện ngay cả những vặt vảnh nhỏ nhặt, tùy hoàn cảnh của mình mà ăn tiêu. Nếu ta tự do phóng túng, tiêu pha hoang phí thì một khi tiền của đã ra đi khó có thể trở về. Chàng đau cỏ ( Thảo đâu nhân) dùng để chỉ chữ hoàng kim. Người xin được quẻ này rất nên tiết kiệm dè dặt, chớ nên phung phí quá trớn.
Những việc cầu mưu của bạn hiện nay tạm được, hanh thông phần nào và tương lai nhiều hứa hẹn trong việc cầu xin. Nhưng đường đi nước bước phải lưu ý cẩn thận, nếu sơ ý sẽ vấp điều không hay và sự nên công trong cũng bị tiêu tan mà trở thành hư không, như câu thơ chót của quẻ nói trên có thủy nào đâu có chung. Vậy người nên chú ý.

Quẻ dạy: Làm việc phải có đầu, có đuôi, có thủy, có chung thì việc thành đạt vững chắc. Còn không, chỉ là giai đoạn mà thôi, cầu danh lợi còn lâu. Đánh số hạp chút ít. Số hên: 60, 6, 10, 11, 66.
*Giải :Đừng vì lợi nhỏ mà bỏ mất việc lớn, thấy sự việc gì mới xuất hiện cũng nên xét rõ cho kỹ lưỡng, kẻo hỏng việc, giữ theo lối cũ mà làm.QUẺ 117 - TRUNG THƯỢNG

Hỏa Sơn Lữ
Động Hào Tam
Ngoại Quái: Ly
Nội Quái: Cấn

Châu ngọc tẩu bàn trung,
Điền viện định phụ phong.
Hưu ngôn mưu vị thông,
Thử khứ tiện hạnh thông.

Giờ đây châu ngọc mâm trong,
Nhứt định ruộng vườn sẽ phú phong.
Chớ nói mưu cầu chưa toại nguyện,
Nay đi vạn sự được hanh thông

LỜI BÀN
Quẻ này chủ điều tốt lành, người ăn ở có nhân ắt giàu có. Từ nay, khỏi cần lo mưu sắp kế, lo lắng xoay xở, mà vành nhọc vẩn đầy rương, thóc lúa vẫn đầy kho, thực không có chỗ nào mà không phải giai cảnh. Tuy được vậy thiết tưởng vẫn một lòng hòa mục hiếu nữa để vun trồng cội phúc.
Ý quẻ cho biết: Vận trình của bạn đã đến lúc lên hương như châu ngọc đang sắp trong mâm, và như ruộng vườn được mùa. Nên quẻ thơ khuyên tiếp rằng, chớ nên than thở nữa, mà từ đây trở đi ắt được hanh thông trong mọi việc cầu mưu đấy.
Vậy những việc mưu tính của bạn hãy mau tiến tới, đừng chần chờ than thở mà mất những giờ phút may mắn ấy.

Quẻ dạy: Thời vận thái đến rồi. Đừng phân vân, than thở nữa, thành công vận đến cứ thế mà đi, cầu tài, cầu lợi đắc quả, đánh số hạp. Số hên: 7, 11, 10, 1, 77.


QUẺ 118 - THƯỢNG THƯỢNG

Hỏa Sơn Lữ
Động Hào Tứ
Ngoại Quái: Ly
Nội Quái: Cấn

Nguyệt dĩ minh,
Hoa tái phát.
Sự du du,
Vô bất hợp.

Trời cao trăng sáng khắp nơi,
Bông hoa đua nở hồng tươi sắc màu.
Mọi điều công việc về sau,
Chẳng còn trắc trở, việc nào cũng xong.

LỜI BÀN
Trăng sáng hoa tươi, đó là chỉ cái tượng vô cùng hưng thịnh. Do đó không có điều gì mưu cầu mà lại không được, không người nào gặp gỡ mà lại không phải đồng chí đồng tâm. Người xin được quẻ này khỏi phải lo lắng thắc mắc, cứ việc yên tâm tiền tiến.
Quẻ nói: Trăng đã sáng và hoa đua nở, nghĩa là nói thời vận của bạn đã đến lúc hanh thông. Vận trình muôn dặm, nhiều hứa hẹn tốt đẹp trong việc cầu mưu của người đang tính toán đúng như hai câu sau nói tiếp rất rõ, tất cả công việc về sau, chẳng còn trắc trở, việc nào cũng xong. Vậy bạn hãy nắm vững ý định, để tìm lấy cái may mắn đang chờ đợi người đi.

Quẻ dạy: Gặp thời cây sắt trổ bông. Giàu sang vinh hiển hơn đời, cầu tài, cầu mưu sẽ được đắt quả. Đánh số trúng. Số hên: 8, 80, 1, 11, 10, 88.
*Giải:Người được quẻ nầy, việc muốn hỏi đang ở trạng thái tốt nhất,mọi điều xứng ý toại lòng.QUẺ 119 - TRUNG TRUNG

Hỏa Sơn Lữ
Động Hào Ngũ
Ngoại Quái: Ly
Nội Quái: Cấn

Mung lung thu nguyệt ánh chu môn,
Lâm ngoại ô thanh viển tự tâm.
Tự hữu quý nhân lai tiếp dẫn,
Hà tu xảo ngữ tự lưu canh.

Mờ ám trăng thu chiếu cửa nhà,
Tiếng chim rừng kêu dội truyền xa.
Quý nhân tự đến và dìu dắt,
Lời ngọt làm chi như quỷ tà.

LỜI BÀN
Quẻ này có cái triệu sắp sửa phi đằng hùng tiến, cho nên khỏi cần phải lời hay nói khéo, ráo riết tranh cạnh mà làm gì. Người xin được quẻ này chỉ cần biết đợi thời mà hành động, ắt có giai ngộ. Đây là một quẻ có cái tượng hạnh thông.
Theo ý quẻ cho biết rằng: Những việc cầu xin của bạn không tốt mà chẳng xấu, chưa chắc thành công cũng không thấy hỏng như trăng thu tuy mờ ám mà vẫn còn ánh sáng chói rọi. Song quẻ lại nói tự có quý nhân đến dìu dắt, chẳng cần lời ngọt như tà ma.
Vậy những việc cầu xin của bạn hiện nay, tuy còn trong cảnh lừng chừng chưa được sáng tỏ lắm, nhưng cứ kiên nhẫn chờ đợi và tự nhiên đừng quá cưỡng cầu, thì việc cầu cũng sẽ được toại nguyện chẳng lo.

Quẻ dạy: Sắp hanh thông thời vận đến nơi, hữu xạ tự nhiên hưởng, nên có tiếng đồn xa, làm quý nhân tìm đến giúp đỡ. Nhưng đừng nói nhiều, để tự họ giúp. Cầu tài, cầu lợi thông, Đánh số hạp. Số hên: 9, 99, 11, 10, 90.
*Giải :Bổn mệnh có quí nhân giúp đỡ, cứ an tâm giữ phận mà hưởng phước.


QUẺ 120 - HẠ TRUNG

Hỏa Sơn Lữ
Động Hào Lục
Ngoại Quái: Ly
Nội Quái: Cấn

Sự vị khoan,
Tâm bất an.
Nghi lự cửu,
Thủy thái nhiền.

Việc chưa xong, bụng chẳng yên,
Tinh thần căng thẳng lắm phiền mỏi thân.
Càng suy nghĩ, lắm băn khoăn,
Rồi đâu vào đó, sẽ lần hết lo.

LỜI BÀN
Quẻ này có cái tượng: phải mưu tính cẩn thận trước đã rồi sau mới hành động. Châu công xưa kia nằm suy nghĩ cho tới sáng đâu có phải vì hiếu danh, mà là suy tính cẩn thận để khi hành động không bị vấp đó thôi. Người xin được quẻ này tất nhiên khi gặp việc cần phải suy nghĩ một phen cẩn thận trước đã để tránh khỏi thất bại tai hại.
Hiện nay thời vận của bạn chưa được toại ý. Vẫn còn bế tắc, còn phải chờ đợi một thời gian nữa, mới thấy sáng sủa. Vậy việc cầu xin của bạn, nên ráng chờ đã. Dù suy tính đến đâu cũng vậy thôi, nên nhớ câu thời đến mọi việc thông.

Quẻ dạy: Bôn ba mấy, chẳng qua thời vận, chờ đợi rồi sau việc cũng sẽ đâu vào đấy. Chớ lo. Cầu tài, cầu danh còn chậm. Đánh số hạp chút ít. Số hên: 1, 2, 20, 10, 22, 11.
*Giải :Việc muốn hỏi hiện giờ chưa thể giải quyết ngay được, phải chờ thời gian rồi mọi việc sẽ đâu vào đấy thôi. QUẺ 121 - TRUNG TRUNG

Hỏa Trạch Khuê
Động Hào Nhất
Ngoại Quái: Ly
Nội Quái: Đoài

Hư danh hư vị cửu tram tram,
Lộc mã đương cầu vị kiên chân.
Nhất phiên thái vân thu hậu chí,
Khứ niên phong vật nhất thời tan.

Hư danh, hư vị lặng tiếng lâu,
Hiện chưa thấy rõ chức đang cầu.
Mây màu một đám sau thu đến,
Đồi cách năm xa đuổi mọi sầu.

LỜI BÀN
Quẻ này ý nói vận thời chưa tới, không thể cưỡng cầu. Song khi thời đã tới thì dù có không muốn cũng không thể chống lại. Sau mùa thu thì giai tín đưa về, đấy chính là nhất đương sinh (vào khoảng tháng mười). Và sau khi đã vào được giai cảnh, ta quay đầu nhìn lại ắt không khỏi cảm khái. Người xin được quẻ này thực có cái hy vọng thương đạt (tiến tới) vậy.
Theo ý quẻ nói: Lâu nay thời vận của bạn có tiếng mà không có miếng, đều là hư không, và trên thực tế chẳng thỏa mãn theo ý muốn gì, mãi đến hiện nay cũng vậy, mà còn phải chờ đến sau mùa thu thì lúc đó mới thể thành đạt nguyện cầu. Vậy nên nhẫn nại chờ đợi một thời gian nữa. Công việc xin cầu mới có thể mạnh tiến và được tốt đẹp kết quả

Quẻ dạy: Bất mãn, chờ đợi thu sang thì mới tốt. Chớ hấp tấp và nóng nảy, cuộc đời từ từ đi lên thì mới hay. Con người có lúc thái, lúc bỉ, hơi sức nào mà buồn. Cầu danh, cầu lợi còn chờ. Đánh số cố mới nên công. Số hên: 10, 11, 1, 2, 22, 12, 21, 20.
*Giải :Suốt năm cứ loay hoay tính toán mà chỉ được những kết quả không có thực . Phải chờ đến sau mùa Thu (hoặc trung niên trở đi) thời vận mới thực sự tốt.

QUẺ 122 - TRUNG TRUNG

Hỏa Trạch Khuê
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Ly
Nội Quái: Đoài

Chỉ! Chỉ! Chỉ!
Hữu chung hữu thủy.
Tự nguyệt như hoa,
Thủ thành nhi dĩ.

Thôi! Thôi! Thôi!
Đã có thủy chung rồi.
Trăng sáng hoa tươi nở,
Chỉ cần gìn giữ thôi.

LỜI BÀN
Quẻ này khuyên ta nên biết tri túc nghĩa là biết đủ. Duy chỉ có tri túc mới có thể bảo vệ được thủy chung. Và cũng chỉ duy có tri túc mói có thể giữ được thành cục. Trăng có lúc khuyết lúc tròn. Hoa có lúc nở lúc tàn, đó là cái đạo tuần hoàn đi đi rồi lại lại. Người xin được quẻ này cũng y như vậy.
Ý quẻ cho biết những việc cầu xin của bạn, mỗi người có một số phận riêng biệt khác nhau, nghĩa là số phận của mình trời đã định sẵn rồi. Chớ phải do người muốn hay không muốn, đó là thuộc phần mầu nhiệm huyền cơ, khó mà giải nghĩa bằng khoa học.
Nên quẻ khuyên rằng: Cảnh tình của bạn hiện nay đã đẹp như trăng như bông, chỉ cần giữ gìn.

Quẻ dạy: Đừng tham vọng. Tùy sức tùy tài mà tính, thì hay hơn. Thời vận đến rồi đó, cứ tiến tới làm ăn, là tốt. Tham vọng quá thành thất vọng đó. Cầu tài, cầu danh được vừa phải. Đánh số hạp. Số hên: 2, 1, 12, 21, 22, 11, 20, 10.
*Giải thiêm :việc thành bại được thua ở đời không sao ra ngoài lý nhân quả mà rán cầu thêm, hãy bằng lòng với cái mình đang có là tốt.
QUẺ 123 - THƯỢNG THƯỢNG

Hỏa Trạch Khuê
Động Hào Tam
Ngoại Quái: Ly
Nội Quái: Đoài

Minh nguyệt toàn viên,
Nhan sắc han nhiên.
Phong vân tương tổng,
Hòa hợp vạn niên.

Trời tịnh khí lành trăng sáng tròn,
Cảnh thanh tươi đẹp sắc như son.
Gió hoa mưa thuận theo như ý,
Muôn hiệp thuở hòa hết mỏi mòn.

LỜI BÀN
Quẻ trên đây chủ hòa hợp đoàn viên, không thực mà cũng không hư, phúc lộc dài lâu, vĩnh bảo vô cương. Người xin được quẻ này chắc chắn an cư lạc nghiệp hưởng phúc suốt đời không hết.
Theo ý quẻ cho biết, người cầu xin được quẻ số này, ắt gặp rất nhiều may mắn. Cầu tài có tiền, làm ăn phát đạt, cầu công danh sẽ được lên chức, thi đậu, mưu danh thuận lợi, nhất là cầu về tình duyên, ắt được vợ hiền, chồng sang, và vô cùng hạnh phúc. Tóm lại, quẻ ý cho rằng: Người cầu xin được quẻ này thì thời vận hanh thông, vạn sự như ý.

Quẻ dạy: Tốt đẹp, sự sự như ý sở cầu thời, đến thì mọi việc đã thành. Trăng sáng tròn cảnh xinh tươi, đẹp đẽ quá rồi, lo gì nữa . Cầu tài, cầu danh đắc lợi. Đánh số hạp tốt. Số hên: 3, 2, 1, 10, 20, 30, 12, 13, 22, 33.
*Giải :Rất tốt. Việc muốn hỏi bạn đã đạt được trọn vẹn rồi, giờ chỉ tô điểm cho đẹp thêm mà thôi.

QUẺ 124 - TRUNG TRUNG

Hỏa Trạch Khuê
Động Hào Tứ
Ngoại Quái: Ly
Nội Quái: Đoài

Nhân phi Khổng, Nhan, Thùy năng vô quá,
Quá nhi hối cải, nhưng phục vô quá.
Hoa khai bất túc bằng,
Kết quả phương vi chuẩn,
Phóng khai hoài bảo ý hân hân.

Ai như Khổng Lão mà không sai,
Sai biết sửa thì mới là tài.
Hoa mới nở đâu đáng vui sướng,
Chờ khi kết trái bông sẽ phai.

LỜI BÀN
Quẻ này chỉ cái tượng: hồi tâm hướng thiện, thanh thản vô tư. Hoa nở đó là thủy, kết quả đó là chung. Lúc đầu thì chưa thiện, nhưng về sau lại thiện, bởi thế, không có gì đáng lo ngại. Người xin được quẻ này xin chớ lấy đó mà gọi là đủ.
Ý quẻ nói, sự sống cuộc đời con người làm sao tránh được thất bại buồn đau cũng như ai mà không có sự sai lầm nhưng người ta biết sai mà sửa đổi thì vẫn được tốt lành. Tức là hảy rút kinh nghiệm thất bại rồi cải tiến thì sẽ trở nên thành công. Và hơn nửa quẻ khuyên rằng, đối với công việc sở cầu đừng lấy thành bại mà làm vui buồn, cứ cố tiến tới đến cùng, đến lúc đó mới biết rõ ràng tốt xấu và đó là kết quả chính xác vậy.
Sai biết sửa thì tốt. Đánh số hạp. Số hên: 4, 8, 3, 48, 83, 38, 84, 43
*Giải :Người được quẻ nầy, hoặc sắp thành hôn, hoặc đã kết hôn, hai bên tâm đầu ý hợp, sinh hoạt đủ đầy. Như hỏi về việc hùn hạp, thì được tốt phát đạt to.QUẺ 125 - HẠ HẠ

Hỏa Trạch Khuê
Động Hào Ngũ
Ngoại Quái: Ly
Nội Quái: Đoài

Cư hạ bất thân thượng,
Nhân tâm dĩ tán ly.
Sự cơ chung nhất thất,
Thiên bách tận thành khôi.

Ở dưới khó mà thân với trên,
Lòng người biến đổi nào lâu bền.
Sự cơ, rút cuộc có điều mất,
Trăm việc thành tro chẳng cái hên.

LỜI BÀN
Cờ lầm một nước, toàn bàn đều hỏng. Người ta sống ở trên đời, việc trước hết là phải đắc nhân tâm. Đắc nhân tâm thì được nhiều người giúp, thất nhân tâm thì chẳng ai nhìn. Xử thế tiếp vật mà không biết điểm then chốt đó thì hoàn công rồi cũng hỏng hết. Người xin được quẻ này thiết tưởng nên thận trọng, chớ nên coi thường.
Theo ý quẻ cho biết, việc cầu xin của bạn, khó đạt kết quả mỹ mãn, hãy nên ngừng lại, nếu có tiến hành đi nữa cũng chẳng đến đâu, nhứt là việc cầu tình duyên càng phải nên cẩn thận.

Quẻ dạy: Xấu, làm ăn, giao du chớ vội cao. Đi tính chuyện vợ chồng không hợp. Nên ẩn nhẫn chờ thời là hơn. Mọi việc đều bế tắc chẳng ra gì cả. Cầu danh, cầu lợi thì còn xa xôi. Đánh số không mấy hạp. Số hên: 10, 20, 50, 11, 22, 55, 12, 25, 1, 2, 5.
*Giải :Người trên thì có tánh cao ngạo, thiên lệch; kẻ dưới thì không tâm gắn bó, chắc chắn một ngày nào đó, chuốc lấy thất bại chẳng sai.

QUẺ 126 - TRUNG TRUNG

Hỏa Trạch Khuê
Động Hào Lục
Ngoại Quái: Ly
Nội Quái: Đoài

Ngột ngột trần ai cữu đãi thời,
U song tịch tỉnh hữu thùy tri.
Nhược phùng thanh tữ nhân tương đấu,
Tài lợi công danh tự khả kỳ.

Bàn ghế bụi đầy dơ quá lâu,
Ai hay êm tịnh ta đang sầu.
Nếu khi may mắn quý nhân giúp,
Tài lợi công danh chẳng khó cầu.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ nữa đời lận đận gian lao, thiếu người giúp đở, khiến đến nơi ngồi bó gối nơi tham sơn cùng cốc, khó có thể thoát khỏi cảnh bùn lầy nước đọng. Trong trường hợp này, cần phải có một người có lực, có đầy đủ phương tiện tiếp dần cho thì mới hy vọng có tương lai. Người xin được quẻ này nên thận trọng chớ có vội tiến, và cũng không nên buồn than làm gì. Hãy chịu khó đợi chờ một thời gian về sau cũng có tin mừng.
Quẻ ý cho biết, hiện nay thời vận của người, tình cảnh đang như những bàn ghế dơ bụi, và êm tịnh đáng lo buồn, nhưng đó chỉ là một thời gian ngắn phải chịu vậy thôi, chớ không thể bế tắc mãi, cũng như trên nói bàn ghế, người không dùng tới thì bụi bặm, khi người dùng đến ắt lau chùi sạch sẽ.
Vậy những cầu xin của bạn hãy chờ đợi, không nên vội cầu, như hai câu sau nói nếu khi may mắn quý nhân giúp. Tài lợi công danh chẳng khó cầu đâu.

Quẻ dạy: Chờ đợi và cần có quý nhân giúp cho mới mong thành đạt. Ẫn nhẫn và cố gắng tìm bạn bè, hoặc người trước giúp đỡ cho, mới mong làm nên. Cầu tài, cầu danh, cần có kẻ giúp. Đánh số chẳng mấy thông lắm. Số hên: 1, 2, 6, 10, 20, 60, 12, 26, 11, 22, 66.
*Giải :Người được quẻ nầy,thời vận chưa thông thuận, có chí mà chưa đạt công danh, phải tìm cho được người trên giúp, may ra mới thỏa mộng công hầu.QUẺ 127 - HẠ HẠ

Hỏa Thiên Đại Hữu
Động Hào Nhất
Ngoại Quái: Ly
Nội Quái: Càn

Hổ phục tại lộ đo,
Hành nhân mạc loạn hồ.
Lộ bàng tu tử tế,
Tai họa tự nhiên vô.

Hổ phục ma giữa đường việc hải hồn,
Người im tiếng chớ lung tung.
Và xe phải trái nên nhìn kỹ,
Vậy mới yên lành họa mới không.

LỜI BÀN
Quẻ này khuyên ta nên hết sức cẩn thận trong mọi hành động, chứ không thể tụn tưởng vào vận số vào thế lực, địa vị để tự do hành động, không nên kiêng dè, người được quẻ này chớ lầm lẫn đó.
Ngoài ra còn phải hết sức cẩn thận, trong bất cứ mọi công việc, có thế thì bất luận niên tai nguyệt hối, cự hoạn kỳ tai, cũng đều không thể hại đến thân được.
Cọp đang nằm giữa đường tức là cản đường người đi, vậy đi làm sau được. Câu này đã thấy rõ ràng tất cả sự cầu mưu của bạn khó mà thành đạt.
Ngoài ra quẻ còn cân nhắc người, phàm việc mưu cầu phải im hơi lặng tiếng tức là giữ bí mật mà làm và tính toán cho kỹ, thì mới tránh được những điều không may có thể đưa đến cho bạn.

Quẻ dạy: Bất thông, bất lợi. Mọi việc này đình đốn là hơn. Biểu tượng: cọp. Cầu tài, cầu danh còn xa. Đánh số dở. Số hên: 1, 2, 7, 27, 12, 10, 20, 70, 11, 22.
*Giải :Bình tỉnh suy nghĩ giải quyết công việc, chứ nếu quá lo lắng sợ hãi thì e kết quả không được như ý.

QUẺ 128 - HẠ HẠ

Hỏa Thiên Đại Hữu
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Ly
Nội Quái: Càn

Hòa bất hòa,
Đồng bất đồng.
Phiên vân phúc vũ kỷ thành không,
Tiến thoái tu phòng chung thiếu công.

Hòa đồng chẳng có hòa đồng,
Trở mây làm gió hao công chẳng thành.
Dầu là hết sức khôn lanh,
Tiến lui cẩn thận mới lành được yên.

LỜI BÀN
Quẻ này cho thấy đối với người quân tử, ta đã tuyệt, mà đối với kẻ tiểu nhân, ta cũng chẳng được họ mến yêu. Bởi thế cho nên trên đường đời lui tiến, lận đận mãi cũng chẳng nên công trạng gì, phải chăng đó là một cái lỗi lớn của mình? Người xin quẻ này rất nên gấp rút sửa mình nếu có lỗi thì thật hết sức tích cực, trái lại nếu không thì cũng nên suy gẫm để tiến bộ chứ chớ nên ngồi lỳ đó mà lãnh đủ tai họa.
Theo ý quẻ cho biết như hòa mà chẳng đồng, nghĩa là nói công việc cầu mưu của bạn còn nhiều trắc trở và chưa được thuận lợi dầu là cố sức đến đâu cũng chỉ hao công mà thôi hơn nữa những việc cầu mưu phải cẩn thận nữa thì mới được yên lành.

Quẻ dạy: Dừng lại, chớ tính, bất lợi, bị ngăn cản, trở ngại. Cần tùy thời, tùy thế và nhớ khôn lanh, may ra sau này mới hay mà thôi. Cầu tài, cầu danh chẳng lợi. Đánh số bị thua. Số hên: 28, 12, 21, 82, 1, 2, 8, 11. 20.
*Giải :Không tốt. Nếu hỏi về sự nghiệp, phiền não không ngừng. Nếu hỏi về tình cảm hoặc hôn nhân thì chê tướng kỵ thần không hợp nhau, tới lui cẩn thận.QUẺ 129 - TRUNG THƯỢNG

Hỏa Thiên Đại Hữu
Động Hào Tam
Ngoại Quái: Ly
Nội Quái: Càn

Đông biên sự,
Tây biên thành.
Phong vật nguyệt hoa minh,
Cao lâu lộng địch thanh.

Việc này là của chuyện đông,
Bên tai hai đứa lại cùng đổi trao.
Chung vui hiệp sức lẫn nhau,
Một mình tiến tới mộng bao ý tình.

LỜI BÀN
Làm công việc ở bên Đông nhưng lại thành ở bên Tây, đó tức là cầu bỉ lại được bỉ. Hai câu thơ chót để chỉ cái cảnh của người ngồi cao trông xuống, tiêu dao tự tại. Người xin được quẻ này phải nên lạy tạ ông xanh đã cho mình nhiều phước đức, đổi thời cần phải làm nhiều điều thiện để tích nhiều âm chất, mong cuộc đời được hạnh phúc dài lâu.
Theo ý quẻ thơ nói: Việc của bên đông mà bên tây có hai người cùng nhau, hiệp sức một lòng mưu cầu việc gì đó, nghĩa là không liên can gì đến bạn mà bạn lại lưu tâm đến.
Tức là quẻ muốn nói rằng: Phú quí sanh tớ, ăn ở và vợ con đều do trời định, chớ phải người đời có thể cưỡng cầu mà được.
Vậy những điều cầu xin của bạn hãy nên lấy câu: Tận nhân lực tri thiên mạng để sống trong đường đời là hơn.

Quẻ dạy: Tốt, có điều phải có tay giúp đỡ của bạn bè, mới mong thành tựu. Cầu tài, cầu danh được lợi. Đánh số được. Số hên: 1, 2, 9, 20, 12, 11, 99, 22.
*Giải :Được quẻ nầy, việc đang mưu tính gặp nhiều phân tán , về sau bất ngờ kết quả tốt lại đến.

QUẺ 130 - THƯỢNG THƯỢNG

Hỏa Thiên Đại Hữu
Động Hào Tứ
Ngoại Quái: Ly
Nội Quái: Càn

Sự đoàn viên,
Vật chu toàn.
Nhất lai nhất vãng,
Bình độ thanh thiên.

Việc này việc nọ đã xong,
Châu toàn mọi vật, tấm lòng yên lành.
Tới lui đi lại dễ nhanh,
Thản nhiên thẳng tiến, công thành vinh quang.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ trương: tiếp thế xử vật phải hết sức chu đáo, tế nhị, nếu trong cuộc giao tế mà ta chu toàn được, lại năng tới lui cùng người, thì người sẻ thân thiết ta, giúp đở ta, khiến ta có thể dễ dàng thẳng tiến trên con đường sáng lạng của tương lai. Người xin được quẻ này, nếu có tính mưu đồ một việc gì thì nên lấy ý niệm viên dung làm trước.
Theo ý quẻ cho hay rằng: Công việc đã xong sự việc cũng vẹn toàn, tới lui chẳng còn trễ nải, thản nhiên bước tiến trời xanh, đó là một quẻ rất may mắn vô cùng.
Vậy việc cầu xin của bạn, ắt thuận lợi thành công, chẳng chỉ Tiểu Đăng Khoa như ý sở cầu, dù là Đại Đăng Khoa cũng được trúng cử, nên danh bảng vàng.

Quẻ dạy: Tốt đẹp, rực rỡ. Sự sự hanh thông, như ý nguyện cầu. Cầu tài, cầu danh đắc lợi. Đánh số tốt. Số hên: 13, 1, 3, 10, 30, 33, 11.
*Giải :Quẻ nầy rất tốt, việc muốn hỏi được thuận lợi đầy đủ. Được quẻ nầy tài vận thông suốt, lợi lộc tăng tiến, tiền bạc dồi dào.QUẺ 131 - HẠ HẠ

Hỏa Thiên Đại Hữu
Động Hào Ngũ
Ngoại Quái: Ly
Nội Quái: Càn

Thiển thủy khởi phong ba,
Bình địa sinh kinh cực.
Ngôn ngữ lự sâm thương,
Do khủng vô đoan ích.

Nước cạn mà nay sóng nổi cao,
Đất bằng bỗng lại mọc gai cào.
Lời ăn tiếng nói nên suy nghĩ,
Cẩn thận đề phòng chuyện khổ đau.

LỜI BÀN
Quẻ này chỉ gia đình bất hòa, thân hữu khinh thị, giao mà không có thiện giao, lúc đầu thì thắm nhưng sau thì nhạt, ai có ý nấy, câu chuyện lủng củng, không hợp, bẽ bàng. Ầy cũng vì vậy nên ngờ vực nhau là không được thực thà rồi đâm ra lo lắng nghi ngờ.
Người xin được quẻ này nên phải lo lắng đề phòng ngoài ra cũng rất cần phải tử tế với tất cả mọi người trong khi chung sống với nhau trong xã hội. Nước đã cạn mà còn nổi phong ba, đường đi đất bằng mà mọc đầy chông gai, đó là mách cho ta hay rằng, hiện nay thời vận còn bế tắc, chưa thể mưu cầu sự nghiệp.
Và hơn nữa còn phải dè dặt đến lời ăn tiếng nói, để tránh những điều không hay xảy ra mà phải mang tai họa.
Đề phòng mọi việc, cẩn tắc vô ưu. Xấu. Thủ phận hay hơn, phòng miệng tiếng, quang sự thị phi. Cầu danh cầu lợi còn lâu. Đánh số không hạp. Số hên: 10, 30, 11, 33, 1, 3, 13, 31
*Giải :Vận suy đang đến, nên phải hết sức cẩn thận lời ăn tiếng nói mới tránh được thị phi. Ít nói hay tốt nhất là “Không nói”.

QUẺ 132 - TRUNG TRUNG

Hỏa Thiên Đại Hữu
Động Hào Lục
Ngoại Quái: Ly
Nội Quái: Càn

Thu nguyệt vân khai hậu,
Huấn phong vũ quá thì.
Nhược phùng sở quốc cựu tri kỷ,
Đẳng nhàn bất tiến bất tu nghì.

Đến lúc mây tan trăng sáng rồi,
Cũng như mưa gió đã êm thôi.
Nếu may gặp lại người tri kỷ,
Nhàn tiếu chớ nghỉ việc mới trôi.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ đến lúc mùa thu và mùa hạ giao nhờ được thế lực của người bạn tri tâm tri giao tận tâm tiến cử nên chẳng chút phí công pho nào mà có chỗ sở cậy nên khỏi phải nghi ngại. Đây là một quẻ trung cát.
Ý quẻ khuyên hãy nên chờ đợi chớ nóng nảy về công việc, ý nói đến lúc mây tan, trăng sáng, mưa gió êm hòa, thì công việc cầu mới nên.
Nhứt là công việc cầu mưu của bạn cần phải được sự giúp sức của người bạn thân và tin cậy vào người bạn thân đó, thì công việc đó mới thành đạt vậy.

Quẻ dạy: Chờ đợi vần thái đến. Chớ cưỡng cầu, bất lợi. Cần có sự giúp đỡ và phải tin tưởng, mới mong thành sự. Mọi việc còn đang chờ. Đánh số hạp chút ít. Số hên: 32, 13, 31, 23, 1, 3, 2, 33, 22.
*Giải :Ở nơi quê hương thì làm việc ổn định, nếu xa quê gặp được bạn thân ngày xưa giúp đỡ. Nhưng đừng yêu cầu quá khả năng của họ mà sanh ra không hay.QUẺ 133 - THƯỢNG THƯỢNG

Hỏa Phong Đỉnh
Động Hào Nhất
Ngoại Quái: Ly
Nội Quái: Tốn

Tâm dĩ định,
Sự hà ưu.
Kim lân dĩ thượng điếu,
Công danh nhất võng thu.

Giờ đây lòng đã bình yên,
Mọi điều công việc chẳng phiền chẳng âu.
Cá vàng nay đã dính câu,
Công danh tài lợi lượm thâu một xuồng.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ hưởng ứng muốn xuất trần tiêu sái cửa son nhà trắng chắc đã vào đâu? Phú quý đến tay mà tại sao đến nổi lận đận chốn lâm truyền, không thể phát lộ được cái chí khí của mình? Người được quẻ này nên lấy đấy làm một viên thuốc định tâm đơn.
Người cầu xin quẻ này, thực là may mắn thay, tất cả về công ăn việc làm, cứ theo sự trù liệu tiến tới đi, chớ đừng lo ngại gì nữa.
Bởi như hiện nay thời vận của bạn đã lên hương rồi vận xấu đã qua, như bài thơ quẻ trên đây nói rõ. Vậy bạn hãy cố gắng và nắm lấy thời cơ, để thành đạt ý nguyện đấy.

Quẻ dạy: Tốt đẹp, cầu được ước thấy, sự sự hanh thông chẳng còn lo âu gì nữa . Cầu tài, cầu danh hạnh đạt. Đánh số tốt đẹp. Số hên: 30, 10, 33, 13, 1, 3, 31.
*Giải :tốt lành. Việc muốn hỏi, một khi lòng tính, chắc chắn được nên, công thành danh tựu vững bền.

QUẺ 134 - HẠ HẠ

Hỏa Phong Đỉnh
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Ly
Nội Quái: Tốn

Ý mê kỷ bất mê,
Sự khoan tâm bất khoan.
Yếu tri đoan đích tích,
Do cách lưỡng trùng san.

Ý mờ nay đã hết mờ,
Việc làm vạn khó lờ đờ chưa xong.
Con đường thất bại, hay thành công,
Còn xa cách biệt, hai trùng núi non.

LỜI BÀN
Tuy rằng không có chỗ nào cho ta không hiểu rõ, nhưng sao khi lao mình vào công cuộc doanh nghiệp, ta mới thấy có những mối âu lo lớn lao đáng sợ. Nếu muốn ra sao ta chỉ còn cách chờ xem hạ hồi phân giải mà thôi. Trước mắt thì như vậy nhưng thực sự lại khác.
Người xin được quẻ này chỉ đành miễn cưỡng ức chế, đến lúc việc xảy ra mới có thể biết.
Theo ý quẻ cho biết thì hiện nay tâm ý của người yên tịnh chớ không còn lờ đờ như trước nữa, lẽ ra những việc mưu tính được sáng trí hơn nhưng khổ nỗi sự việc vẫn chưa thuận tiện, vì còn trở ngại. Tóm lại thời vận hiện tại của bạn xấu chưa được thông, tất cả việc cầu chưa thể toại lòng, mà phải chờ một thời gian nữa .

Quẻ dạy: Xấu, bế tắc. Chờ đợi mới tốt. Cố cưỡng cầu, sẽ thất bại buồn phiền. Cầu tài, cầu danh, chẳng đến đâu cả. Đánh số, e bị thua. Số hên: 13, 34, 10. 30. 40. 43. 31. 11. 33, 44.
*Giải :- công việc chưa thể lạc quan được.QUẺ 135 - HẠ TRUNG

Hỏa Phong Đỉnh
Động Hào Tam
Ngoại Quái: Ly
Nội Quái: Tốn

Tiếu trung sinh bất túc,
Nội ngoại kiến sấu khốc.
Vần tán nguyệt quang huy,
Chuyển họa dương thành phúc.

Tuy cười vẫn chưa đủ đầy,
Trong ngoài sầu lệ khổ thay nổi mình.
Mây tan trăng lại sáng tinh,
Họa đi phước đến, vận trình hanh thông.

LỜI BÀN
Quẻ này chỉ cái tượng lúc khóc khi cười, trong lòng bất định. Tai họa xảy tới không ngờ, thử hỏi mấy ai không cảm thấy nguy?. Tuy nhiên công việc một sớm một chiều được phô bày rõ ràng thì gặp hung lại hóa cát. Phải chăng đó là nhờ sự phò trợ của các đấng thần linh?
Người xin được quẻ này nên suy xét tinh vi để hiểu biết rõ ràng mà giải quyết nghi vấn.
Vận thời của bạn sắp bước vào cảnh lành như mây sắp tan mà trăng sáng rực vậy. Nên việc cầu ấy số được toại nguyện trong tương lai rất gần nhưng phải nhẫn nại chờ đợi lần lần sẽ gặp lương duyên đấy.
Tốt một nửa, cần nhẫn nại chờ đợi. Sắp đến cảnh sung túc vận thời may mắn đến, chớ lo. Sau cơn mưa trời lại sáng. Cầu tài, cầu danh đắc quả, nhưng phải chờ. Đánh số có hạp chút ít. Số hên: 53, 35, 31, 13, 1, 3, 5, 55, 33, 31.
*Giải :Công việc gần đây xuất hiện một số trục trặc khó khăn, nhưng có thể khắc phục được, chuyển xấu thành tốt không hề gì.

QUẺ 136 - TRUNG THƯỢNG

Hỏa Phong Đỉnh
Động Hào Tứ
Ngoại Quái: Ly
Nội Quái: Tốn

Song tiền thước táo chính phiên phiên,
Ưu lự toàn tiêu hỉ tự nhiên.
Nhất nhân tiêu liệu nhất nhân thoái,
Tiền đồ hoàn hữu hảo nhân duyên.

Chim kêu bay múa trước thềm nhà,
Vui vẻ tự nhiên sầu đã qua.
Tiến thối có người chung phụ giúp,
Sau cùng duyên nợ đẹp cùng ta.

LỜI BÀN
Chim hót líu lo đó là để báo tin mừng. Tiền đồ tiến lui rõ ràng, tương lai cơ duyên thực không còn gì tốt đẹp hơn, thế thì vui sướng đó là chuyện tất nhiên. Đây là quẻ thượng cát.
Theo bốn câu thơ nói trên, cảnh tình của bạn hiện nay đã là hanh thông, như chim đã bay múa và sau này vận trình sẽ hanh thông ngàn dặm. Những việc cầu xin của bạn ắt được thành đạt như ý muốn, nhứt là việc tình duyên, càng đắc tâm ứng thủ mỹ mãn lương duyên đấy.
Sắp đến lúc hanh thông. Mọi việc cầu xin đều xuôi chèo, mát mái. Được có kẻ giúp đỡ tận tình, lo gì chẳng thành. Cầu tài, cầu duyên đến đạt. Đánh số thông. Số hên: 60, 30, 10, 63, 36, 13, 31, 6, 3, 2.
*Giải :Mọi việc được an bài thỏa đáng, không có xung đột nữa. Nếu hỏi về nhân duyên, tức có thể kết hợp.
QUẺ 137 - HẠ HẠ

Hỏa Phong Đỉnh
Động Hào Ngũ
Ngoại Quái: Ly
Nội Quái: Tốn

Kinh cực sinh bình địa,
Phong ba khởi tứ phương.
Ỷ lan trù trướng vọng,
Vô ngữ đổi tà dương.

Đất bằng nảy mọc chông gai,
Bốn phương sóng gió họa tai xóm làng.
Sầu ngơ ngẩn, dựa lan can,
Chẳng lời nhìn ngó, trời chiều tối tăm.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ sống trong cảnh âu lo, không làm ăn gì được, đầy lòng nghi ngại do dự, chỉ đành gửi gắm nỗi niềm cho gió thổi mây bay, phó mặc thân phận cho trời xanh lia định đoạt.
Người xin được quẻ này trăm việc không việc nào thành, tuy vậy, nhưng vẫn mong một biến cố ngoài dự liệu.
Ý quẻ cho biết: Tình cảnh cũng như thời vận hiện nay của bạn, chưa được hanh thông mà còn bế tắc. Như thơ quẻ tả rằng Đất bằng mọc chông gai, sóng gió tràn ngập bốn phương.Và ngơ ngẩn dựa lan can xem trời lặn về núi, tất cả tình cảnh đó đều là buồn thảm. Chẳng chút nào sanh khí.
Vậy những việc cầu xin của bạn, nên phải nhẫn nại chờ đợi một thời gian nữa là tốt hơn, vì đường đi còn chông gai quá. Nhưng chờ đợi đó không phải có ý bỏ hẳn, mà là sửa soạn chờ dịp tiến tới, để thành đạt ý nguyện đó.
Chỉ có cách ẩn nhẫn chờ thời và an phận thủ thường. Cầu gì thì cũng đều thất bại. Đánh số ắt thua. Số hên: 73, 37, 13, 31, 7, 3, 1, 33, 77, 11.
*Giải :Có việc phiền muộn xảy đến, trong lòng buồn bã không ai giải nổi.

QUẺ 138 - THƯỢNG THƯỢNG

Hỏa Phong Đỉnh
Động Hào Lục
Ngoại Quái: Ly
Nội Quái: Tốn

Mưu dĩ định,
Sự hà ưu.
Minh nguyệt thượng trùng lâu,
Vân trung khách điểm đầu.

Kế hoạch mưu cầu đã định rồi,
Đâu còn sự việc lo lôi thôi.
Sáng trăng soi bước lên lầu các,
Khách ở trong mây cũng hở môi.

LỜI BÀN
Quẻ ở trên chủ thanh vân đắc lộ, dĩ nhiên là hanh thông. Trăng lên lầu ý nói tiến lên được. Khách trong mây chỉ kẻ quý nhân. Sự nghiệp tăng tiến ngày một thêm xuân, đấy là tất cả mọi đều mong mỏi trong lòng, đây lại còn là một quẻ đại cát.
Những việc cầu mưu của bạn, nếu kế hoạch chu toàn thì chẳng có gì đáng lo nữa, mà chỉ nên có việc tiến tới, ắt sẽ thành công toại nguyện theo ý muốn, như quẻ thơ đã nói trong câu thứ 3 sáng trăng soi bước lên trùng lầu, đó là mách cho bạn tỏ rằng, đây là may mắn lắm đấy.
May mắn, thời vận hanh thông, cứ tiến tới, bạn sắp được giàu sang, công danh đạt thành rồi. Đánh số rất hạp. Số hên: 38, 13, 31, 8, 3, 1, 30, 10, 80, 11, 33.
*Giải :đại cục đã an bài , chẳng cần phải lo âu chi nữa.QUẺ 139 - TRUNG THƯỢNG

Hỏa Thủy Vị Tế
Động Hào Nhất
Ngoại Quái: Ly
Nội Quái: Khảm

Kỳ, kỳ, kỳ,
Địa lợi dữ thiện thì.
Đăng hoa truyền tín hậu,
Động tĩnh tống tương nghi.

Kỳ kỳ lạ lạ kỳ kỳ,
Thiên thời địa lợi chẳng gì khác nhau.
Khi bông đèn báo tin sau,
Mọi điều mưu tính sắc màu hân nhiên.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ anh lợi xứng lòng, chẳng cầu mà vẫn được. Tuy rằng do địa lợi thiên thời mới được toại, nhưng cũng là nhờ nhân hòa mới thành công như vậy. Từ nay về sau, ta có thể thong dong thẳng bước lên đài vinh quang, ngất ngưởng trên gác tía lầu son không còn có gì đáng lo ngại nữa.
Người xin được quẻ này dù có không tự lấy làm mừng thì thiên hạ cũng vì mình mà mừng thay.
Xưa có câu Thiên địa hợp vạn vật hưng nghĩa là trời đất hòa hợp thì tất cả sinh vật ắt phồn thịnh. Nay quẻ cho hay thiên thời và địa lợi đều được hết cả tức là ý chí thời vận của người đã hanh thông rồi. Vậy những công việc cầu xin còn gì ngần ngại mà chẳng thành công.
*Giải :Việc muốn hỏi, thành bại là do thiên thời địa lợi.

QUẺ 140 - HẠ HẠ

Hỏa Thủy Vị Tế
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Ly
Nội Quái: Khảm

Ngộ bất ngộ,
Phùng bất phùng.
Nguyệt trầm hải dê,
Nhân toại mộng trung.

Gặp không gặp, có điều chi,
Phùng không phùng, thực quái kỳ lạ thay.
Trời trăng đã lặn biển tây,
Còn người nghê ngủ, thắm đầy mộng mơ.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ cái tượng: kẻ thất phu táng chí, người bạn nữ thương xuân. Hai câu thơ sau ngụ ý khuyên răng rất sâu xa. Người xin được quẻ này thiết tưởng chớ lấy điều đặc thất mà ban lòng khiến lo rầu táng chí.
Chi bằng phó mặc tự nhiên hòng mong điều đạt quan trong cõi thế.
Theo ý quẻ cho hay, việc cầu xin có thể hiệp, tính thời vận của người chiếm quẻ thì chưa gặp. Song việc đời do người ta tạo nên, đúng như có câu nói Sự bại lâu vì nên hãy cố gắng hăng hái cầu tiến, cũng có thể chiến thắng.
*Giải :Việc muốn hỏi đang ở tình trạng quá xa vời mộng mị.QUẺ 141 - TRUNG TRUNG

Hỏa Thủy Vị Tế
Động Hào Tam
Ngoại Quái: Ly
Nội Quái: Khảm

Ấm trung phòng tịch lịch,
Thai nghi hôn vô thực.
Chuyển nhản hắc vân thu,
Suy xuất phù tang nhặt.

Thình lình sét đánh dội vang,
Ấu lo hồi hộp chẳng màng đến ai.
Lát mây đen sẽ mắt phai,
Mặt trời chói sáng đất đai sắc màu.

LỜI BÀN
Quẻ cho thấy: bọn tiểu nhân mưu hại. Tuy bị mưu hại nhưng tìm rõ được nguyên nhân khiến ta không có cách gì biện bác cho mình, hơn nữa cũng khó gột rửa được tiếng xấu. Được cái chỉ là bị vu oan nhất thời, cho nên vẫn thấy cái ngày sáng sủa buổi xưa. Trong trường hợp, thiết tưởng cũng không nên ôm giận kẻ khác.
Người xin được quẻ này cần có cái độ lượng khoan hồng, chớ nên căng thẳng đối chọi với lũ tiểu nhân.
Ý quẻ nói: Thình lình sét đánh vang dội, làm cho người phải hoảng hồn, thành ra phải lo âu, công việc sẽ bị hư hại, nhưng chẳng sao. Lát nữa mây đen sẽ tan mất mà mặt trời sẽ xuất hiện chói sáng khắp nơi.
Nghĩa là nói: Công việc cầu mưu của bạn bắt đầu tuy gặp khó khăn nan giải, nhưng người cứ bình chí, rút cuộc ắt được như chí vậy.
*Giải :Việc đang lo rầu chỉ là bịa đặt vu cáo, rồi sẽ nhanh chóng sáng tỏ mà thôi.

QUẺ 142 - TRUNG TRUNG

Hỏa Thủy Vị Tế
Động Hào Tứ
Ngoại Quái: Ly
Nội Quái: Khảm

Lợi tại trung bang xuất chiến binh,
Kỹ phiên thanh nghị tại vương đình.
Phượng hàm đan chiếu qui dương bạn,
Đắc hưởng giai danh tứ hải vinh.

Lợi tại trung bang trận chiến binh,
Rửa tiêu cái nhục xưa trung đình.
Phụng đưa vua lệnh báo quê thổ,
Lạc hưởng danh thơm bốn bề vinh.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ có công mà lại bị oán. Tuy vậy nhưng nhờ có lòng son ngay thẳng mà về sau sự thật được phơi bày khiến tiếng thơm trở lại với mình. Sở dĩ được thế cũng là nhờ ở những lời thanh nghị, chứ nếu không thì tâm thực chẳng bao giờ được yên.
Người xin được quẻ này chỉ cần luôn giữ vững lòng son của mình là đủ.
Quẻ này là quẻ thất nhi phục đắc nghĩa là mất mà được lại. Nói một cách khác những việc mưu cầu ban đầu có lẻ sẽ bị thất bại trước rồi mới thành công sau.
Vậy những việc cầu xin của người, hãy kiên trì tiến tới mà đừng nên nản lòng mới nên công, như xưa có câu Thế gian không có việc chi khó chỉ sợ lòng người không bền.
*Giải :Người hiện nay bói được quẻ nầy, không dễ gì tìm ra giải pháp thỏa hiệp với đối phương. Phải tìm cách chuyển đổi sang đối tượng khác mới mong hy vọng thành công.
QUẺ 143 - HẠ HẠ

Hỏa Thủy Vị Tế
Động Hào Ngũ
Ngoại Quái: Ly
Nội Quái: Khảm

Kham thán nhoại biên ưu,
Lưu ly, ta mạc vận.
Ý tự cánh khiên triền,
Tâm loạn, thần điên đảo.

Than thở việc ngoài đã quá lâu,
Nay trong nhà lại chuyện thêm sầu.
Ý tình chẳng được ngày yên dạ,
Điên đảo tinh thần biết tính đâu.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ táng loạn lưu ly nối gót mau tới trong thì lo, ngoài thì ngại, không thể nào đề phòng nổi. Đây là quẻ có cái tượng: tiến thoái lưỡng nan, mình muốn khóc mà không khóc được. Người xin được quẻ này chỉ mong sao giữ mình là đã may mắn lắm.
Quẻ thơ nói: Bạn hiện đang lo phiền nhiều việc, tinh thần điên đảo buồn khổ, không biết làm cách nào giải quyết những việc đang vấp phải.
Nói cách khác: Hiện nay thời vận của bạn chưa được hanh thông. Những việc cầu xin của bạn khó mà được toại nguyện trong lúc này, phải trải qua một thời gian nữa , thì mới có thể mưu tính việc một cách thành công.

Quẻ dạy: Xấu, bế tắc. Chớ cưỡng cầu tính e bất lợi. Ẫn nhẫn cho qua vận bỉ, thời xấu sau mới hay. Cầu danh, cầu lợi đều bất thông. Đánh số dở. Số hên: 3, 4, 1, 43, 14, 34, 41, 11, 44, 33.
*Giải :Điềm chẳng lành, người được quẻ nầy đang phải lo âu việc công cũng như việc tư, nguy khốn vây quanh lớp lớp.

QUẺ 144 - TRUNG THƯỢNG

Hỏa Thủy Vị Tế
Động Hào Lục
Ngoại Quái: Ly
Nội Quái: Khảm

Nhất trùng thủy,
Nhất trùng sơn.
Phong ba, đạt thản nhiên,
Hồ trung biệt hữu thiên.

Nước non, non nước tiếp liền,
Ngày nay sóng gió điềm nhiên an nhàn.
Đường đi bằng phẳng khang trang,
Bầu kia trong đó, ẩn tàn trời riêng.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ trải khắp nơi gập ghềnh khó đi mới tới được chỗ bằng phẳng. Lao khổ thì có đấy nhưng quả thực nguy hiểm thì chưa có. Trong hồ nọ, tự có riêng một cảnh, lúc đó, mới tin rằng bặt thiệp giang hà cũng không phải là phí công vô ích, trái lại nhờ đó mới tới được nơi giai cảnh. Đây là quẻ thuộc loại trung cát.
Quẻ cho biết non nước tiếp liền, một cảnh thanh bình, gió sóng êm lặng, đường lộ thẳng bằng, là chỉ cho bạn hay rằng, thời vận của bạn đẹp đẽ như thế, tức là đời của bạn lên hương đó.
Những việc mưu của bạn ắt gặp nhiều may mắn, và quý nhân đến giúp cho công việc thành đạt mỹ mãn, cứ nắm giữ ý định tiến hành đi, chớ lo có gì trở ngại nữa .
Thời vận hanh thông. Giàu sang danh lợi đến kỳ. Cầu tài cầu lợi rất mát mái, xuôi chèo. Đánh số càng hạp. Số hên: 40, 41, 44, 14, 1, 4, 10, 11.
*Giải :Nếu hỏi việc trong cơ quan , tuy hiện có sóng gió nhưng sau vẫn được yên. Nếu hỏi việc nhà thì nhờ phụ nữ giỏi sắp đặt, cũng được yên.
QUẺ 145 - TRUNG THƯỢNG

Bát Thuần Chấn
Động Hào Nhất
Ngoại Quái: Chấn
Nội Quái: Chấn

Ngộ hiểm bất tu ưu,
Phong ba hà túc kỵ.
Nhược ngộ thảo đâu nhan,
Chỉ xích thanh vạn lộ.

Khi gặp hiểm nghèo ta chẳng âu,
Còn về sóng gió cũng không sầu.
Đường đi nước bước công danh lộ,
Phải ngộ những người sanh cỏ dầu.

LỜI BÀN
Hai câu đầu nói: họa hoạn nhỏ nhặt, chẳng đáng lo sợ, chỉ nhờ ở mình chính trực vô tư mà thôi. Người đau cỏ tức là những người mà họ có chữ thảo đau, ví dụ như họ Hoàng, Tô, Cát� (thuộc bộ thảo là cỏ).
Gặp được những người họ này là những người có thế lực, mới mong được sự giúp đỡ tích cực. Đó phải chăng cũng còn là một cái duyên đã được định sẵn từ trước. Quẻ này là quẻ đại cát.
Căn cứ ý quẻ, vận thời của bạn đã đến lúc hanh thông, chẳng còn có gì đáng lo âu nữa. Hơn nữa những việc cầu mưu ắt được thành công, toại nguyện, và ngày thành công ấy chớ không còn bao xa nữa.
Vậy những việc mưu tính của bạn, hãy cấp tiến đi, sự vui mừng đang chờ bạn đấy. Tiến tới thì thành công. Không có gì ngăn trở cả, công danh tài lợi dạ thành. Đánh số ắt trúng. Số hên: 41, 14, 45, 54, 5, 4, 1.
*Giải :cát tường , chuyển xấu ra tốt. Nếu gặp quí nhân, thì sẽ nổi tiếng. (Quí nhân đây muốn nói đến người mà tên có bộ “thảo đầu” .(艹—Ví dụ:- 葵 : quỳ)

QUẺ 146 - TRUNG HẠ

Bát Thuần Chấn
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Chấn
Nội Quái: Chấn

Thuyền trạo trung lưu cấp,
Hoa khai xuân hựu ly.
Sự ninh âm bất tĩnh,
Nhạ khởi hứa đa nghi.

Thuyền nan đang chạy giữa dòng sông,
Hoa nở phùng xuân đáng lẻ hồng.
Khổ nổi việc yên tâm lại loạn,
Tự làm biết mấy chuyện hao công.

LỜI BÀN
Quẻ này khuyên ta chớ nên vọng tưởng, trái lại chỉ nên giữ mình cẩn thận để tránh họa, làm điều thiện để tích phúc, phó mặc cho lòng trời. Ầy chính nhờ vậy mà chuyện thất ý lại hóa ra đắc ý, chuyện vô vọng lại trở thành hữu vọng.
Nếu không theo thế, mà đâm ra nghi ngờ lo lắng thì chỉ tổ tâm làm cho tâm loạn mà thôi. Người xin được quẻ này nên cần chú ý.
Ý thơ nói: Lẽ ra thời vận của bạn hiện nay, không phải xấu, mà là hanh thông đấy. Như hai câu thơ ở trên Thuyền chạy, giữa dòng sông hoa nở phùng xuân . Vậy còn gì đáng chê. Nhưng khổ thay ý tâm của bạn không được yên tịnh, nên những băn khoăn đó, chỉ tại mình thôi.
Việc cầu xin của bạn đều được thong dong đường đời, không gì gọi là may mắn lắm. Xưa có câu Tri túc thường túc bất tri túc thường âu. Hãy lấy đó ở đời thì sẽ vui vẻ luôn luôn.
Vận may quá rủi chỉ tại ta. Thua keo này gỡ keo khác, lo gì nhưng hiện tại vẫn đang xấu, chớ tính, chờ đời đã. Cầu tài danh đều dở. Đánh số chưa tốt. Số hên: 41, 14, 64, 46, 6, 4, 1.
*Giải :tâm tình rối loạn, tính toán công việc đầy sự âu lo. Chời đến sang năm mới gặp vận may, đi ra ngoài du lịch đề phòng bất trắc. Hôn nhân xuất hiện u ám buồn rầu.
QUẺ 147 - THƯỢNG THƯỢNG

Bát Thuần Chấn
Động Hào Tam
Ngoại Quái: Chấn
Nội Quái: Chấn

Khả súc khả sừ,
Phiến ngọc thốn châu.
Đình đình ổn ổn,
Tiền ngộ lương đồ.

Hãy nên chia dựng mến yêu,
Như dành châu ngọc ít nhiều cũng sang.
Đường đi ổn định khang trang,
Tiền đồ ngàn dặm, vận đang sắc màu.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ tích đức lại tổ tông mà hưởng đức lại con cháu. Phiến ngọc tấc châu chỉ công đức. Còn câu sau nói mọi việc đều được thuận lợi toại nguyện có thể nắm chắc trong tay, chứ không còn nghi ngại điều gì nữa. Người xin quẻ này có thể tin tưởng rằng cứ cầu là ứng.
Ý quẻ dạy rằng: Ở đời hãy hòa thuận được tức như giữ được nhiều châu ngọc vậy, ắt bước tiến trên đường đời của bạn chẳng những được thong dong bình an mà về tương lai còn sẽ được rạng rỡ nữa là khác. Vậy những việc cầu xin của bạn, nếu là mưu tính đúng đắn ắt thành đạt toại nguyện.
Đến thời rồi, lo gì nữa. Chỉ cần tu nhân, tích đức cho nhiều., thì đường đời tương lai ắt sẽ rộng mở nhiều hơn hiện tại. Cầu tài cầu danh đắc quả. Đánh số ắt trúng. Số hên: 4, 7, 1, 47, 14, 41, 74, 17.
*Giải :Chẳng nên lãng phí thời gian, gặp vận tốt hãy bắt tay xây dựng tương lai tốt đẹp ngay đi.

QUẺ 148 - TRUNG THƯỢNG

Bát Thuần Chấn
Động Hào Tứ
Ngoại Quái: Chấn
Nội Quái: Chấn

Tiểu tử tảo xu đình,
Thanh vân cửu vấn trình.
Quý nhân lại trợ lực,
Hoa tạ tử hoàn thành.

Đứa này sớm đến triều đình,
Lâu nay hoài bảo tiên trình công danh.
Quý nhân giúp tức việc thành,
Hoa tàn quả chín tốt lành hương thơm.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ hiếu tử được phúc, hãy ra khỏi nhà mà tính chuyện làm ăn, tự nhiên sẽ có người giúp đỡ. Hoa rụng thì quả kết, lúc đó, điều vui mừng sẽ đầy nhà. Người xin được quẻ này có cái mừng song thu danh lẫn lợi.
Ý quẻ nói rằng: Những việc cầu xin của bạn đã nuôi mộng từ lâu như đứa trẻ mong đạt công danh và đã sớm vào triều đình hầu vua để được ban phong vậy.
Nhưng phải có quý nhân giúp đỡ, thì ý nguyện mới thành và công việc cầu rút cuộc cũng sẽ thành đạt chỉ chờ đợi thời gian nữa thôi. Bởi câu chót của quẻ thơ nói Hoa tuy tàn mà quả lại chín, tốt lành hương thơm.
Vận thái đến kỳ, chỉ cần thêm bàn tay quý nhân giúp là đại công ắt thành. Có thể được phong tặng chức danh cao. Tốt đẹp cho mọi sự cầu. Đánh số tốt. Số hên: 8, 4, 1, 84, 48, 14, 41.
*Giải:Hãy gấp giải thích dạy dỗ cho con cái biết lo tương lai sự nghiệp. Có thể gặp quí nhân nâng đỡ mà làm nên danh phận.QUẺ 149 - TRUNG TRUNG

Bát Thuần Chấn
Động Hào Ngũ
Ngoại Quái: Chấn
Nội Quái: Chấn

Nhất tam lưỡng sự,
Nhất sự lưỡng tam.
Tân hoa khô thụ,
Trực đãi giao xuân.

Một lòng hai việc lắm suy tư,
Một việc hai lòng lại bơ thờ.
Bông mới cây tàn đầu vĩnh cửu,
Hanh thông phải đợi một xuân sơ.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ thời cơ chưa tới, mưu vọng đều không thành bất tất phải phí tổn tâm sức. Mọi việc đều mơ hồ, ta quyệt phải đợi tới lúc vật đổi sao dời mới có thể thành tựu được. Người xin được quẻ này nên gác lại nổi niềm, vui với hoàn cảnh chớ có vội vã tiến gấp làm gì.
Ý quẻ nói rằng: Vận thời của bạn hiện nay, như đang trong tình trạng nan phân. Chẳng biết làm sao, nên vận trình chưa được thông, dù có may mắn gì cũng như bông mới, cây khô chẳng được lâu bền. Cầu còn lận đận chưa thể Nhứt phàm phong thuận. Mà chỉ chờ đợi năm tới như câu thơ nói Hanh thông phải đợi xuân sơ.
Chưa thông, chờ đợi. Trong tình trạng nan phân, thì công việc làm sao mà chạy, mà thành. Ẫn nhẫn, chờ thời mới hay. Mọi sự cầu đều dở. Đánh số thua. Số hên: 9, 4, 1, 49, 14, 94, 41, 19.
*Giải :Người được quẻ nầy vì tâm ý không chuyên chú vào công việc, nên gặp một số khó khăn nho nhỏ thôi, phải hết sức tập trung vào việc làm mới mong tiến triển tốt.

QUẺ 150 - HẠ HẠ

Bát Thuần Chấn
Động Hào Lục
Ngoại Quái: Chấn
Nội Quái: Chấn

Đại sự khủng nan do,
Tàn hoa bất tái biến.

Việc lớn lâu nay tính khó thành,
Tại vì vận xấu khắp chung quanh.
Hoa tàn cũng khó xanh tươi lại,
Trời định cho rồi người phải đành.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ tình huống hết sức gieo neo, gia đình không được yên vui. Phàm việc không thể muốn theo ý muốn được, duy chỉ có điều có tu tâm tu tỉnh cho tâm địa tốt lành, thì ách vận mới mong dời đi được. Người xin được quẻ này nên lấy việc làm yếu vụ còn việc khác hãy gác đó.
Bài quẻ đã nói rất rõ: khuyên người nên an phận, chờ đợi thời vận là tốt hơn. Chớ nên ước những gì quá cao đẹp mà không hay, vì hiện nay tình cảnh cũng như số vận như quẻ xin được quá xấu vậy.

Quá xấu, bế tắc. Nên ẩn nhẫn chờ cơn giận bỉ qua. Trời định sẵn số phận rồi, không thể cưỡng cầu mà được. Mọi việc cầu đều xấu. Đánh số không tốt. Số hên: 5, 1, 15, 51, 10, 50.
*Giải :Thời cơ đã qua rồi—Ánh sáng sắp tắt thôi—Muốn mưu đồ việc lớn—Như bẻ nạng chống trời.
QUẺ 151 - HẠ HẠ

Lôi Địa Dự
Động Hào Nhất
Ngoại Quái: Chấn
Nội Quái: Khôn

Mạc đạo sự vô ngoa,
Kỳ trung tiến thoái đa.
Quế luân viên hựu khuyết,
Quang thái cánh tha ma.

Ở dưới khó mà thân với trên,
Lòng người biến đổi nào lâu bền.
Sự cơ rút cuộc có điều mất,
Trăm việc thành tro chẳng cái nên.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ gièm người cao hơn mình khiến kẻ hiền sĩ mất tiếng tăm, thăng trầm vinh nhục, điên đảo vị trí.
Chớ có nói thiên đạo bất công, mà phải nói việc người không nhất định, mặt trăng đã khuyết lại giảm cả ánh sáng. Người xin quẻ này có thể lấy đó để biết được cái điều mình muốn biết.
Theo ý quẻ cho biết, việc cầu xin của bạn khó mà thành công, nếu là công việc đã xong. Còn sở cầu này mới chỉ là ý định thì nên ngừng lại, nếu có tiến hành đi nữa cũng chẳng đến đâu.
Mọi sự tính toán nên đình đốn, thì tốt hơn hết. Tình thì thất bại, đau buồn chứ chẳng ích chi. Cầu xin mọi sự đều dở. Đánh số không mấy hạp. Số hên: 1, 5, 51, 15, 50, 10.
*Giải :Việc đang tốt bị đụng chạm nhiều thứ thành xấu.

QUẺ 152 - HẠ HẠ

Lôi Địa Dự
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Chấn
Nội Quái: Khôn

Mạc thán sự trì lưu,
Hưu ngôn bất đáo đầu.
Trường can chung nhạn thủ,
Nhất điêu thượng kim cầu.

Đừng than công việc chậm lâu,
Và cũng đừng nói có đầu không đuôi.
Cần câu khi nắm tay rồi,
Lo gì cá chạy ẩn vào hố sâu.

LỜI BÀN
Quẻ này báo trước: việc có điều nguy hiểm, trước mặt xem ra vô cùng gian nan.
Song lễ mừng được sóng qua gió lặng, rốt cuộc không còn chướng ngại.
Rồi một buổi đẹp trời, ta có chỗ tựa nương, sẽ có thể bắt được con cá vàng.
Đây chỉ là cái tượng của trường hợp khai hoa thì sớm nhưng kết quả thì chậm đó thôi.
Người xin được quẻ này nên vững tâm chờ đợi.
Than thở chẳng có lợi gì và không thể giải quyết được chi mà phải cố gắng cầu tiến như muốn bắt cá ở sâu vực thẳm, phải có cần câu, đó là ý quẻ mách cho bạn hay đấy.
Vậy muốn thành đạt những việc cầu xin, hãy cố gắng tạo nên một hoàn cảnh thuận tiện cho bước tiến dễ dàng, rồi ắt vạn sự như ý.
Muốn thành công phải có phương tiện và người giúp. Cố gắng mới thành. Cầu mọi sự còn chậm. Ẫn nhẫn. Đánh số hạp chút ít. Số hên: 52, 51, 45, 1, 5, 2, 25,
*Giải:Hãy nhẫn nại mà làm việc đi, sau cùng thì có kết quả tốt thôi !QUẺ 153 - HẠ HẠ

Lôi Địa Dự
Động Hào Tam
Ngoại Quái: Chấn
Nội Quái: Khôn

Sự tiền ưng hữu kỵ,
Vị động khủng tiến chí.
Dục vãng thả trì trì,
Hoàn tu tá thế lực.

Việc nên tính trước khi làm,
Hãy phòng công việc ngổn ngang không xong.
Muốn đi cũng phải thong dong,
Chung vai chung sức người đông mới thành.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ sự bạo hố bằng hà, chỉ có tốn chứ vô ích, bởi thế, ta nên cẩn thận trì trọng, lại phải làm sao được cả thế lực giúp sức của kẻ khác thì công việc mới thật tận thiện tận mỹ.
Người xin được quẻ này may sao còn chưa có nhảy ra một cách lỗ mãng.
Theo ý quẻ cho hay về những việc cầu xin của bạn nên cần có thời gian để tính toán, như câu thơ quẻ của câu thứ ba nói: Muốn đi cũng phải thong dong và cũng phải nương dựa sức người để mà tiến đến mục đích của mình.
Thực vậy việc cầu xin của bạn là nguyện cầu khác thường. Vì vậy nên cần phải đòi hỏi thời gian nữa, cũng như sự giúp sức của người thì mới mau thành.
Tính toán chắc chắn. Cần có kẻ giúp sức, mới nương thế, mà tạo cho mình cái thế. Cầu danh cầu lợi cần kẻ giúp. Đánh số thông, tính kỹ. Số hên: 3, 51, 15, 53, 13, 31.
*Giải :Hà tất phải sốt ruột, rán tìm người giúp đỡ, công việc sẽ thành thôi.

QUẺ 154 - HẠ TRUNG

Lôi Địa Dự
Động Hào Tứ
Ngoại Quái: Chấn
Nội Quái: Khôn

Túc bất an,
Dư bất an.
Lưỡng sự tương đắc,
Ưu lai khước hựu hoan.

Ngồi chẳng yên thì đi chẳng yên,
Làm điều suy tính lắm sanh phiền.
Việc nào cũng phải mà phân giải,
Buồn bực làm chi vui lại liền.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ băn khoăn trước ngã ba đường, tiến thoái lưỡng nan.
Trong trường hợp này, Người xin nên lượng sức mình đối với sự việc trước rồi hãy hành động, để có thể tránh được hậu hoạn về sau khiến phải hối hận.
Theo ý quẻ cho hay thì hiện thời tình cảnh của bạn rất băn khoăn lo âu lắm điều suy nghĩ và không yên, nhưng bạn chớ quá buồn rầu làm chi. Tất cả mọi việc đều có thể giải quyết được, nghĩa là sức người thắng trời vậy. Muốn thành đạt ý nguyện thì hãy cố gắng ắt thành công.
Xấu vừa, đang buồn lo. Tính toán nên suy nghĩ kỹ rồi hãy làm. Thời vận chưa thông. Chờ đợi thời gian nữa, mới mong. Cầu mưu, cầu lội còn chậm. Đánh số hạp chút ít. Số hên: 4, 5, 1, 54, 45, 15, 51, 14.
*Giải:Cũng giống như chuyện “Tái Ông mất ngựa” thôi. Vì mình kém phước nên có lúc phải chịu cảnh bất bình thường. Tuy hiện nay hoàn cảnh không hay lắm, nhưng nếu đồng tâm hiệp lực thì có kết quả tốt thôi.
QUẺ 155 - HẠ TRUNG

Lôi Địa Dự
Động Hào Ngũ
Ngoại Quái: Chấn
Nội Quái: Khôn

Đỉnh chiết túc,
Xa thoát bức.
Hữu quý nhân,
Trùng chỉnh tục.

Cái vạc ba chân nay đã gãy,
Bánh xe trục trặc lại mòn lần.
Rất may được gặp quý nhân giúp,
Sửa chữa phục hồi đều tốt lành.

LỜI BÀN
Hai câu đầu có cái triệu phá hoại, cái tượng tan nát bỗng gặp được quý nhân có thế lực, chấn chỉnh lại cơ đồ, sửa chữa lại chiêng trống, tái tạo lại kiền khôn. Người xin được quẻ này chủ trước lo mà sau vui, trước khó mà sau dễ.
Hiện nay tình cảnh của bạn giống như cái vạc bị gãy chân, bánh xe trục trặc không được may mắn và tốt đẹp. Nhưng lại ngộ phùng quý nhân giúp đỡ, sửa chữa những điều hư hỏng, nên được tốt lành như thường.
Như vậy những việc cầu xin của bạn cứ yên tâm bền chí thì rút cuộc sẽ được tốt đẹp, dẫu có gì trắc trở ban đầu cũng chẳng sao cả.
Bế tắc gặp quý nhân khai thông nên đạt thành. Cần tìm quý nhân mới mong xong việc. Đánh số hạp chút ít, cần người góp bàn vào, mới hay. Số hên: 55, 51, 15, 1
*Giải:- việc muốn hỏi mới đầu rất trở ngại nhưng mệnh có quí nhân giúp đỡ nên công việc được chỉnh đốn thuận lợi.


QUẺ 156 - TRUNG HẠ

Lôi Địa Dự
Động Hào Lục
Ngoại Quái: Chấn
Nội Quái: Khôn

Tham tường ngôn ngữ,
Ba đào dương phí.
Sự cửu vô thường,
Thời gian bất lợi.

Những câu ngôn ngữ hãy tham tường,
Hiện tại ba đào đang nổi vươn.
Công việc để lâu tuy chẳng hại,
Thời gian bất lợi chuyện cầu nương.

LỜI BÀN
Quẻ này báo trước: Niên vận không được tốt, mọi việc đều không lợi. Cày cấy cần phải phòng thất bát, buôn bán cần phải phòng lổ vốn. Chuyện thi phi xảy ra hằng ngày. Bệnh tật thì liên miên không dứt. Người xin được quẻ này nên nhớ rằng dữ nhiều mà lành ít, họa sớm mà phúc muộn, cho nên tất cả phải cẩn thận.
Ý quẻ cho rằng: Tình đời éo le. Phàm tính toán làm ăn việc gì phải suy nghĩ cho kỹ, chớ nên vội vã hành sự, mới thu lượm được kết quả mỹ mãn. Hơn nữa, hiện thời vận của bạn đang ở trong cảnh ba đào chưa được hanh thông lắm.
Vậy việc cầu xin của bạn hãy tính kỹ chờ đợi, và đừng nản chí trên đường đời mới mong thành đạt ý nguyện.
Ẫn nhẫn chờ thời. Tính toán kỹ mọi việc. Và chớ cưỡng cầu bất lợi. Mọi việc cầu xin còn đình trệ. Đánh số ít thông. Số hên: 6, 5, 1, 51, 15, 56, 65, 16, 61.
*Giải:Người được quẻ nầy, e rằng có việc thưa kiện hoặc ngày trước có hợp đồng với ai đó, mà nay không thỏa thuận được. Sự việc đó gây ra thị phi khẩu thiệt thời gian lâu dài.
QUẺ 157 - TRUNG THƯỢNG

Lôi Sơn Tiểu Quá
Động Hào Nhất
Ngoại Quái: Chấn
Nội Quái: Cấn

Quý khách tự tương thân,
Công danh thùy thủ thành.
Hoạch kim tu tích đức,
Ngưỡng vọng thái dương thắng.

Tự mình quý khách hãy thương nhau,
Phú quý công danh có khó nào.
Khi được bạc vàng làm phước đức,
Ngưỡng đầu sẽ thấy trời lên cao.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ đã là người chính nhân quân tử thì tự nhiên có kẻ hiền giả bắt bạn với mình. Họ đẩy hoặc họ kéo khiến mình có thể phi thăng trong khoảnh khắc dễ như trở bàn tay. Nhờ đâu mà được như vậy? Nhờ ở tích đức mà thôi.
Duy chỉ có tích đức thì ngày sau mới có cảnh mặt trời lên tươi sáng, mặt trăng soi xinh đẹp, đấy chính là cái tượngcủa cái lòng thiện ác mà ta có thể biết được. Người xin được quẻ này nên cố gắng lên.
Quẻ dạy rằng, mọi việc cầu xin của bạn trước hết nên làm lành, làm phước và cần có sự giúp sức của người khác. Những sự mưu cầu ắt được thành công mỹ mãn và sau khi thành đạt ý nguyện chớ nên quên việc làm phước giữ đức, được vậy cuộc đời sẽ như mặt trời rạng đông, ngày càng lên hương.
Cần tu nhân tích đức, thì mọi sự đều thông. Khi giàu sang vinh hiển cũng chớ quên sự làm lành, như vậy cuộc đời sẽ trường cửu giàu sang. Đánh số hạp, tốt. Số hên: 7, 5, 1, 51, 15, 57, 75, 17.
*Giải :Người được quẻ nầy đang hiển đạt, nhưng phải chú ý đến việc làm phước đức, nếu không sẽ bị mất hết.

QUẺ 158 - HẠ HẠ

Lôi Sơn Tiểu Quá
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Chấn
Nội Quái: Cấn

Vô cớ khởi ba lan,
Sở cầu sự nhật nan.
Tiêu đàm chung hữu kỵ,
Đồng tâm sự giác hoan.

Đất bằng nay lại khởi ba lan,
Mọi việc cầu xin khó thuận đàng.
Đùa giỡn nói chơi đều phải tránh,
Đồng tâm hiệp sức mới sầu tan.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ biến cố xảy ra bất ngờ, công việc khó có thể xong. Tai họa thường do miệng mà ra, sự giao thiệp tốt ở chỗ tâm giao. Người xin phải quẻ này khi gặp việc bất tất phải sợ khó, nhưng cần phải giữ gìn kín đáo, không phải bạn tâm giao không nên bàn tính chuyện trò, như thế ta có thể chuyển buồn ra vui được.
Hiện nay vận thời của người chưa được thông như quẻ nói: Bình địa khởi ba lan, việc cầu lắm gian nan. Cần phải tránh những chuyện đùa giỡn nói chơi, mà phải cố gắng tính toán sao mới được thành.
Như vậy những việc cầu xin của bạn hãy tính toán sao cho kỹ chớ nên vội vã làm e có hại, và khi tiến hành cũng phải để ý và cần sự giúp sức của kẻ khác, thì công việc mới được thuận tiện và yên ổn.
Khó khăn, bế tắc. Cần có người nâng đỡ, giúp sức, may ra mới thành. Cầu mưu, cầu lợi, cũng phải có kẻ giúp. Đánh số chẳng mấy tốt. Số hên: 8, 5, 1, 51, 15, 58, 85, 18.
*Giải :Trước mắt việc không hay lắm, nhưng trên dưới nếu biết đồng tâm hiệp lực với nhau, thì lo gì chẳng thành tựu.QUẺ 159 - TRUNG TRUNG

Lôi Sơn Tiểu Quá
Động Hào Tam
Ngoại Quái: Chấn
Nội Quái: Cấn

Cù phong suy khởi hắc vân phi,
Nhật tại thiên tâm già bắt đắt.
Nhàn thời vô sự tiệm tương quan,
Cao nọa y thiên vô khắc bác.

Gió thổi mây đen khắp xứ bay,
Trăng sao nào sợ bị lu mờ.
Tuy mây trước mắt hơi làm ngại,
Rút cuộc lo gì chuyện chẳng may.

LỜI BÀN
Quẻ này cho biết: Bị người ta hại, nhưng rốt cuộc chẳng việc gì. Sở dĩ có trường hợp đặc biệt này là do ở chỗ ta hiểu biết sâu rộng mà ra. Có đôi chút tai hại thì cũng chẳng đủ để lo ngại trong tâm. Xưa nay, nhưng kẻ đạo cao đức trọng, dù có bị dèm chê, mưu hại tới đâu cũng chẳng phải là điều đáng sợ hãi lắm.
Theo ý quẻ: Hiện nay vận trình của bạn như trăng sao giữa trời chẳng sợ mây đen phủ mất nghĩa là số vận hiện nay của bạn đang đắc thời. Chẳng ngại việc không may xảy đến cho mình. Căn cứ lời quẻ nói trên. Những việc cầu xin của người rút cuộc sẽ thành công, toại nguyện, tuy có gặp chút trở ngại cũng chẳng đáng kể.
Đang vận hên. Chẳng lo gì cả. Tuy nhiên cũng có vài cản trở, nhưng được lướt qua. Thời vận còn thái, chẳng lo. Sự sự hanh thông. Đánh số hạp. Số hên: 9, 5, 1, 95, 59, 19, 15, 51.
*Giải :Việc hoặc người muốn hỏi, giống như mặt trăng ở trên trời, trong sạch không bụi dơ, mây đen không thể làm cho bẩn hay cốt trói nó được vậy.

QUẺ 160 - HẠ TRUNG

Lôi Sơn Tiểu Quá
Động Hào Tứ
Ngoại Quái: Chấn
Nội Quái: Cấn

Nhân ỷ lầu,
Hứa đa sầu.
Điềm nhiên tiến bộ,
Sự thủy vô ưu.

Người dựa lan can sầu thiết sầu,
Chẳng còn biết nghĩ đâu và đâu
Điềm nhiên tiến bộ vận thông đã,
Lúc đó mọi điều mới hết âu.

LỜI BÀN
Tựa bên lầu thường thì suy nghĩ vẩn vơ một mình thì thường để cho sầu buồn vấn vương chín khúc. Chi bằng ta có thái độ điềm nhiên đối với thế sự là hơn vì rằng mọi việc đều được hóa công an bài cả từ trước. Hãy phó mặc cho hóa công, nỗi buồn lo của ta tự nhiên tan biến.
Người xưa có câu: Sớm nay có rượu sớm nay say (Kim triều hữu tửu kim quý) biết đâu lại chả là một đạt quan đáng ca ngợi? Người xin được quẻ này há lại không lấy đó để suy lường. Người cầu được quẻ này ắt lo buồn không thể tả và thời vận của bạn ắt lận đận, và sự may mắn còn xa lánh đây.
Nhưng đừng nên vì vậy mà thối chí nản lòng, hãy ráng chờ qua một thời gian, để cái xui đi cái may đến thì lúc đó sẽ vui vẻ cuộc đời như hai câu sau của quẻ thơ nói: điềm nhiên tiến bộ vận thông, lúc đó mọi điều mới hết lo âu.
Đang lo buồn vì thời vận bất tề. Nhưng chẳng sao, ẩn nhẫn qua cơn bỉ vận, thì mọi việc điều thông. Mọi sự còn chờ đợi. Đánh số nên tính toán kỹ. Số hên: 16, 6, 1, 61, 60, 10.
*Giải :Một mình suy tính lo âu, tưởng như công việc đâu đâu cũng buồn. Sao chẳng chịu , thấy xa hơn, Buồn không cơ sở !--Sạch trơn nổi buồn.
QUẺ 161 - TRUNG THƯỢNG

Lôi Sơn Tiểu Quá
Động Hào Ngũ
Ngoại Quái: Chấn
Nội Quái: Cấn

Nhất điểm trước Dương xuân,
Kho chi đóa đóa tan.
Chí truyên phương ngọ hợp,
Thiết kị nhị nhị tam.

Xuân sắc nay rảy đãy trở về,
Cành khu hoa nở rủ ham mê.
Nhưng làm công việc phải chuyền chí,
Kỵ nhứt lòng ta chứa trễ bê.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ khuyên ta giao hữu phải cẩn thận. Ví may mà được bạn tốt thì có khác chi cây khô gặp ánh dương xuân, cành khô mấy chốc mà hoa lá xum xuê. Bởi thế ta nên phải chú ý kết hợp những người bạn tốt, có thế thì về sau ta mới có được những người sống chết với ta, kiệt lực cùng ta.
Có kẻ không nghe lời khuyên này, lại đi giao du với những kẻ hai lòng, trước tử tế sau đen bạc, thì đừng trách sau đời ta lận đận tan thương. Người xin được quẻ này nên lấy đó làm răn.
Ý quẻ cho biết rằng thời vận của bạn đang đến lúc đã lên hương. Như xuân đã về với nhân gian, như cành khô lại trổ hoa đầy.
Những việc cầu xin của bạn ắt được thành công toại nguyện trong những ngày gần đây. Nhưng phải cố gắng chăm chú trong việc cầu, chớ nuôi tánh bê trễ thì mới nên công.
Thời đen, vận thông. Chỉ cần kiên chí hành động, chớ bê trễ, là mọi sự thành đạt. Cầu danh, cầu lợi điều đắc quả. Đánh số hên. Số hên: 11, 61, 16, 6, 1.
*Giải :phải đặc biệt coi trọng việc tập trung chú ý vào công việc, mới sớm đạt được kết quả tốt.

QUẺ 162 - HẠ HẠ

Lôi Sơn Tiểu Quá
Động Hào Lục
Ngoại Quái: Chấn
Nội Quái: Cấn

Đạo lộ tiêu giao,
Mộn đình bế tắc.
Vụ ủng khứ hề,
Vân khai kiến nhật.

Đ ường đi này vẫn xa xăm,
Vườn tanh cửa khép tối tăm mịt mù.
Ráng chờ sương gió êm ru,
Việc làm mới dễ cần cù nên công.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ trước quẫn nhưng sau hạnh thông, từ (Bác) chuyển sang (Phục) quẻ. Lúc đầu cuộc đời ta như mây mù bao phủ lo lắng triền miên, nhưng may thay chung cục trời quang mây tạnh, ánh thái dương lại óng ánh trên không, đường ngõ lại người qua kẻ lại, hạnh phúc trở về với ta như ta hằng mong ước.
Bởi thế cái điều quan trọng trong xử thế phải là: lo rằng chính mính lại không biết mình mà thôi. Người xin được quẻ này chớ nên biếng nhác phó mặc mà cũng chớ nên tự tục tự mãn.
Theo ý quẻ nói, hiện nay vận trình của bạn, chưa được may mắn như quẻ đã tả như vườn vắng tanh, cửa khép, cảnh tình còn buồn lắm, phải ráng chờ thời gian nữa mới được.
Vậy công việc cầu mưu của bạn trong thời gian gần đây, nên ngừng lại chờ đợi, sau cố gắng mà làm, sẽ được toại nguyện.
Bất thông, bất lợi. Cần ẩn nhẫn chờ thời, chờ sóng gió đi qua mới hay. Cầu tài lợi đều dở, chậm. Đánh số bất minh. Số hên: 16, 2, 62, 1, 6, 2, 26, 12.
*Giải: Nên chờ thời cơ thuận tiện mới làm, đừng nôn nóng.
QUẺ 163 - TRUNG TRUNG

Lôi Thủy Giải
Động Hào Nhất
Ngoại Quái: Chấn
Nội Quái: Khảm

Ngư thượng điên,
Ty luân nhược.
Thư nhập nan,
Lục tái trước.

Cá ăn mồi đã dính câu,
Sợi dây quá yếu nào đâu vững vàng.
Nên công bắt cá gian nan,
Khỏi cần cố gắng mới màng nên công.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ công việc không phải dễ. Cần phải đem hết tâm lực tích cực thực hiện thì mới mong thành tựu. Nếu nữa đường đứt gánh, chưa xong đã bỏ, thì công việc chẳng những không thành công mà tâm lực trước đây cũng đều mất sạch. Người xin được quẻ này nên phải coi đó làm một lời khuyên chân thực nhất.
Những việc cầu xin của bạn vừa tính qua và bắt đầu trong công việc xem rất dễ dàng như con cá đã ăn câu rồi thấy chắc ăn, nhưng bất ngờ dây câu quá yếu khó kéo nổi con cá lên.
Căn cứ ý quẻ nói trên bạn muốn toại nguyện trong công việc gì thì phải dốc lòng cố công như trong quẻ thơ nói: Phải cần cố gắng mới màng nên công.
Tưởng nên công hóa thành dở vào lúc chót, vì tài trí kém mà ra. Cần cố gắng mới mong đạt. Cầu trí, cầu danh bị cảnh trước hay, sau dở. Đánh số nên tính toán kỹ. Biểu tượng: Cá. Số hên: 3, 6, 1, 63, 16, 36, 13, 31.
*Giải :Sẽ gặp được cơ hội tốt hoặc thuận lợi về tiền bạc, nhưng do không đủ điều kiện nên không đạt được kết quả, cần phải nỗ lực thêm mới có hy vọng.

QUẺ 164 - THƯỢNG TRUNG

Lôi Thủy Giải
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Chấn
Nội Quái: Khảm

Tương dẫn tánh tương khiên,
Ấn cần hỉ tự nhiên.
Thi vi vô bất lợi,
Sầu sự chuyển đoàn viên.

Này đây tương dẫn cách tương khiên,
Vui vẻ ân cần lại tự nhiên.
Chẳng có điều gì mà bất lợi,
Việc buồn cũng biến chuyện đoàn viên.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ công thành danh toại, trăm việc đều hanh thông, nỗi buồn tiêu tan hết, điều vui tới tràn trề. Đây là một loại quẻ thượng cát.
Ý quẻ cho rằng: Cảnh tình của bạn hiện nay có người nâng đỡ cho nhau. Vui vẻ đắc lực nữa chẳng có chi trở ngại dù có việc buồn phiền, hay không xứng ý, rút cuộc cũng vui vẻ.
Vậy cầu xin của bạn cứ tiến hành đi sẽ gặp nhiều may mắn và được quý nhân giúp đỡ để thành công sở cầu chẳng có gì đáng trở ngại thời vận lên hương là hanh thông rồi.
Thời vận đến, khỏi lo gì nữa. Có quý nhân giúp. Buồn rầu đã qua. Cầu tài, cầu danh đắc quả. Đánh số hên. Số hên: 4, 6, 1, 64, 61, 16, 14, 41.
*Giải :Người được quẻ nấy, bình thời hay giúp đỡ người , tạo được mối quan hệ tốt đối với xã hội, nên mọi việc đều thuận lợi.QUẺ 165 - TRUNG HẠ

Lôi Thủy Giải
Động Hào Tam
Ngoại Quái: Chấn
Nội Quái: Khảm

Nghi, nghi, nghi.
Nhất phiên tiếu bải nhất phiên bi.
Lạc hoa mãn địa vô nhân tảo,
Độc đối tây phong trướng đại my.

Nghi nghi tất cả việc đều nghi,
Cười ngất một phen rồi sầu bi.
Đầy đất đỏ lòm người chẳng quét,
Gió mây thấm thía giọt sầu mi

LỜI BÀN
Quẻ này chủ ly khai cùng bạn hữu, đoàn thể để ở một mình, tâm trạng vô cùng nghi ngại, buồn vui thay đổi vô thường.
Người xin phải quẻ này có cái tượng của kẻ nghi ngờ đầy bụng khiến chán nản, lìa xa mọi người không ai có thể làm cho vui được.
Thời vận chưa thông, mưu sự nên thành đó là ý của quẻ thơ nói cho hay. Vậy nên sở cầu của bạn hãy tạm gác lại một thời gian nữa, để chờ khi thông vận chuyển lối thì lúc đó mới tiến hành những việc cầu mưu thì tốt hơn.
Chưa thông thời vận hãy chờ đợi thời cơ đến. Mọi việc đang trì trệ, gặp cảnh lo âu. Công danh tài lợi chưa thông, nên chờ. Đánh số chẳng hên lắm. Số hên: 5, 6, 1, 16, 65, 61, 15, 51.
*Giải :Phải thận trọng đối với những việc sai trái , cố tránh đừng làm. Suy nghĩ đôi ba lần rồi mới làm, để tránh lâm vào cảnh “quá vui sanh buồn khổ”.

QUẺ 166 - TRUNG TRUNG

Lôi Thủy Giải
Động Hào Tứ
Ngoại Quái: Chấn
Nội Quái: Khảm

Thượng hạ bất hòa đồng,
Lao nhi vị hữu công.
Xuất môn thông đại đạo,
Tòng thử bảo sơ chung.

Trên dưới không hòa lại chẳng đồng,
Lao tâm đến mấy cũng hao công.
Khi ra khỏi cửa đến đường cái,
Từ đó vận trình mới hanh thông.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ hiện tại chưa làm được việc gì cả. Có cố tâm tiến tới, cũng không thể thành công. Tuy nhiên, nếu dám xuất hành ra đi thì chắc hẳn có thể tiến bộ được. Người xin quẻ này nên xuất hành ra khỏi cửa, chứ chớ nên ru rú ở nhà.
Trên dưới chưa hòa đồng nghĩa là thời vận của người chưa hanh thông nên làm gì cũng chưa nên ý nguyện chỉ hao công thôi. Đó là ý quẻ mách cho bạn hay đấy.
Nhưng quẻ lại nói rằng khỏi cửa đến đường cái, nghĩa là nói với bạn rằng phàm mưu tính việc gì đều cần phải tính xa, tính rộng thì công việc sở cầu mới có thể thành công mà không bị nguy hại. Nếu không ra khỏi nhà, tức là ý chí chật hẹp không thấy sáng sủa, nên tính toán đều chẳng đến đâu.
Cần đồng tâm hiệp lực và cần phải khoáng đạt, phải tính toán mới thành. Cầu tài, cầu danh có hy vọng. Đánh số có thể có kết quả, nhưng nhỏ thôi. Số hên: 6, 1, 61, 16, 66.
*Giải :Trong một tập thể mà chín người mười ý, cách tốt nhất là tách riêng ra , mới có hy vọng bảo vệ thành quả của mình.
QUẺ 167 - THƯỢNG THƯỢNG

Lôi Thủy Giải
Động Hào Ngũ
Ngoại Quái: Chấn
Nội Quái: Khảm

Đại sự khả thành công,
Hữu ích hoàn vô ngại.
Vân trung chân tiểu nhân,
Bác tại tam thu hậu.

Việc to có thể thành công,
Gặp may lợi ích hanh thông vững vàng.
Người trong mây báo tin sang,
Tam thu sau, ắt vinh quang cuộc đời.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ thuận buồm xuôi gió, có thể yên tâm tiến tới. Đã có người bầu bạn giúp đỡ thì không có lý gì không thành công. Qua mùa thu, tin mừng sẽ liên tiếp tới với ta. Đây là một quẻ thuộc loại đại cát.
Quẻ thơ cho hay hiện nay vận trình của bạn đã được hanh thông, nên những việc cầu mưu của bạn sẽ được thành công toại nguyện chẳng còn gì trở ngại nữa.
Nhưng quẻ nói cuộc thực sự hân hoan, huy hoàng cũng phải chờ ba năm nữa, muốn thành công sự ngiệp to lớn cần phải có một thời gian khá dài như xưa có câu "tam niên hữu thành".
Vậy bạn muốn mưu cầu cuộc đời giàu sang, nên phải kiên nhẫn bền chí, ắt có ngày hanh thông. Thời vận thông, nhưng phải chờ ba thu nữa, mới tốt. Cầu danh đạt. Đánh số, tốt đẹp. Số hên: 6, 7, 1, 16, 17, 61, 76, 67.
*Giải : nhờ người khác chỉ bày, việc làm được thuận lợi, “ba thu” mới thành tựu công việc.
Chú giải “Tam thu”= “Ba thu” :- có những nghĩa sau :- ba năm, ba tháng của mùa thu hoặc tháng thứ ba của mùa thu.

QUẺ 168 - HẠ HẠ

Lôi Thủy Giải
Động Hào Lục
Ngoại Quái: Chấn
Nội Quái: Khảm

Tang du thôi mộ cảnh,
Khuyết nguyệt khủng nan viên.
Nhược ngộ truy đáo khách,
Phương tri hỷ tự nhiên.

Đừng đi nữa, tối đêm khuya,
Một khi sơ ý e dè gặp ma.
Hãy nên nhớ, nhớ thật xa,
Rủ bè kết bạn, mới là yên thân.

LỜI BÀN
Quẻ này cho biết: cơ duyên chưa tới, e rằng không có cơ hội tốt đẹp.
Trong trường hợp này, ta cần phải có người trung gian để giao dịch hợp tác, thì hoàn cảnh tự nhiên khoa thư, mặt sầu bỗng tươi tỉnh hẳn lại.
Người xin phải quẻ này nên lấy điều nhẫn nại làm hơn.
Theo ý quẻ cho biết. Việc cầu xin của bạn, khó khăn như ý quẻ nói nếu nhứt định cầu tính cho nên. Việc phải cố công thì may ra cưỡng thành, vì quẻ thơ khuyên rằng đừng đi nữa trong đêm khuya, e rằng gặp ma tác quái, làm hỏng công việc, nếu cần phải đi thì nên rủ bè kết bạn cùng đi chơi mới tránh được những sự kinh tâm.
Vậy việc cùng cầu xin của bạn, 1 là ngừng bước bỏ qua ý định chờ đợi dịp khác, 2 là muốn tiến tới phải suy tính cho kỹ và nên nhờ sức giúp đỡ của đông người, thì mới nên việc.
Bất thông, phòng kẻ phản bạn và kẻ bất lương phá hoại. Cầu tài có sự góp sức của đông người, hay hợp tác với người thì việc mới mong thành công. Đánh số, không mấy hạp. Số hên: 6, 8, 1, 16, 61, 68, 86, 18.
*Giải :Sự việc đã đến chỗ cùng đồ mạt lộ rồi, không có hy vọng gì thay đổi tình thế nữa đâu. Đừng nên quá ngoan cố , hãy tìm phương mà “bỏ của lấy người” đi !!!
QUẺ 169 - TRUNG TRUNG

Lôi Hỏa Phong
Động Hào Nhất
Ngoại Quái: Chấn
Nội Quái: Ly

Biến thư tiên hậu sự,
Gian hiểm vãn lai nan.
Nhược đắc thanh phong tiện,
Biển chu viễn quá san.

Chuyện xưa trong sách có ghi,
Biết bao gian hiểm chẳng gì là vui.
Nếu khi gió thổi buồm xuôi,
Thuyền nan một mảnh, tới lui vạn trình.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ tránh dữ tìm lành, không thể làm gì bậy được. Lúc đầu tuy vô cố mà bị khốn quẩn, nhưng về sau sẽ được nhiều phương tiện để thoát hiểm. Tóm lại họa phúc tùy người mà đổi thay biến hóa, thiên đạo thiệt vô tư vậy. Người xin được quẻ này nên tùy theo hoàn cảnh của mình mà chọn và xét cho cẩn thận.
Theo ý quẻ nói rằng, những sự cầu mưu đã qua chẳng gì được may mắn và đều gặp lận đận, gian nan, mà không có gì gọi là vui vẻ.
Từ nay về sau nếu gặp gió thanh nghĩa là quý nhân dìu dắt nước bước đường đi, thì vận trình sẽ vô cùng thênh thang như câu thơ chót trên đã nói: Thuyền nan một mảnh, tới lui vạn trình.
Gian nan qua rồi. Muốn thành công bây giờ, phải nhờ tay quý nhân giúp đỡ. Cầu tài danh cần có người giúp. Đánh số được lợi nhỏ. Số hên: 9, 6, 1, 16, 69, 91, 61, 19.
*Giải:Việc muốn hỏi khó được như ý, gắng chờ thời cơ thuận lợi mới nên.

QUẺ 170 - TRUNG THƯỢNG

Lôi Hỏa Phong
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Chấn
Nội Quái: Ly

Mạc thán tàn hoa,
Hoa khai khô thụ.
Ốc đầu xuân ý,
Hỉ tiếu hi hi.

Chớ tưởng hoa tàn mà lại than,
Hoa tàn, lại nở trên cây tàn.
Quanh nhà xuân sắc khắp vườn ruộng,
Vui sướng tươi cười trời phước ban.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ đắc ý sau khi ta thất ý, nên vui sau khi ta lo buồn. Hoàn cảnh thuận lợi về với ta ngoài dự liệu. Đây là quẻ thuộc loại trung cát.
Quẻ nói rằng: Hiện tình cảnh của bạn như là hoa tàn, làm ăn và tất cả việc mưu cầu không được hanh thông. Nhưng chẳng sao vận mạng sắp đến như cây tàn, cành khô lại trổ bông. Hơn nữa, xuân sắp tràn về khắp vườn nhà, cảnh sắc vui tươi và người vui vẻ vô cùng.
Vậy thì sự cầu xin của bạn chớ nên lo âu, sẽ được toại nguyện thời gian gần đây. Nhưng đừng làm chuyện thất đức mới nên.
Hết cơn vận bỉ đến hồi thái lai. Cầu tài, cầu danh sắp đạt. Đánh số thông. Số hên: 1, 7, 10, 17, 71, 70.
*Giải :Người được quẻ nầy đang có việc chẳng như ý, nhưng tín hiệu chuyển đổi tốt đã có.QUẺ 171 - TRUNG TRUNG

Lôi Hỏa Phong
Động Hào Tam
Ngoại Quái: Chấn
Nội Quái: Ly

Nhất sự tống thành không,
Nhất sự hoàn thành hỉ.
Nhược ngộ khẩu biên nhân,
Tâm hạ kham bằng ủy.

Việc này đã hỏng thành không,
Vẫn còn việc nọ hanh thông ý tình.
Gặp người miệng lưỡi thông minh,
Ta cần ủy thác giúp mình mới nên.

LỜI BÀN
Quẻ này có cái tượng: Được một nửa, mất một nửa, mất khu đất bên đông nhưng lại được đám dâu bên tây. Chỉ khi nào gặp người thân hữu họ có chữ (khẩu) ở bên lúc đó ta mới có thể tin tưởng mà ủy thác cho công việc của ta.
Người xin được quẻ này không nên băn khoăn lo lắng mà làm gì. (Chữ họ có chữ khẩu ở bên như các chữ: Đường, Lã, Châu, Nghiêm, Kiều..).
Thơ quẻ đã nói rằng: Một việc đã hỏng, một việc kia còn nên nhưng cần phải nương dựa sức người giúp mình mới có kết quả tốt đẹp. Thực vậy, chúng ta sống trên xã hội nhân quần, cần phải có sự giúp đỡ lẫn nhau thì mới có thể sanh tồn và cầu tiến được.
Vì giống như việc đời đâu phải mọi việc đều vừa ý toại lòng, ắt có được này mất nọ. Vậy bạn hãy nên tự nhiên nghĩa là: Tận nhân lực tri thiên mạng thôi.
Nhất thất, nhất đắc. Đừng lo. Nhưng cần phải có sự hỗ trợ. Cầu tài, cầu danh nên nhớ kẻ giúp. Đánh số hạp chút ít. Số hên: 71, 1, 17, 11, 7.
*Giải :Công việc đang tiến hành năm ăn năm thua, cần gia tăng thỏa hiệp với người. Nếu tìm được chỗ thân tín nói giúp, mới có hy vọng thành công.

QUẺ 172 - TRUNG TRUNG

Lôi Hỏa Phong
Động Hào Tứ
Ngoại Quái: Chấn
Nội Quái: Ly

Dục đắc nguyệt trung thỏ,
Tu bằng đào lý chi.
Cao sơn lai tiếp dẫn,
Song hỉ chiêu sông my.

Trong trắng con thỏ quả là hay,
Muốn được phải nhờ trò giúp thầy.
Thăng tiến non cao mà tiếp nối,
Mới nên công nghiệp được tròn đầy.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ người giúp ta chính quay lại làm đệ tử cho ta. Bởi thế, họ chạy lại giúp ta một cách tận tâm. Câu thơ sau: Song hỉ chiêu đôi mày dùng để ngụ cái ý trên. Người xin được quẻ này có cái may là nhờ người mà thành sự, nếu độc lực thì chỉ vô công nhọc sức.
Theo ý quẻ cho biết những việc cầu mưu của bạn muốn được như thỏ ở cung trăng quả là hơi khó đấy, nhưng muốn được như ý muốn thì cần phải có sự giúp đỡ của đàn em đông, phải có kẻ có thế lực giúp đỡ, mới có thể nên công nghiệp sở cầu, như hai câu thơ thứ hai và thứ ba đã ẩn ý ở trên vậy.
Cao vọng quá e khó thành đạt, muốn thành công phải có sự giúp đỡ. Cầu danh, cầu lợi cần nhờ kẻ giúp. Đánh số tốt. Số hên: 2, 7, 1, 27, 72, 17, 12, 21, 72.
*Giải :Đạt mục đích không dễ chút nào, ngoại trừ có năng lực siêu phàm hỗ trợ.
QUẺ 173 - TRUNG THƯỢNG

Lôi Hỏa Phong
Động Hào Ngũ
Ngoại Quái: Chấn
Nội Quái: Ly

Sự toại vật ưu phiền,
Xuân phong hỉ tự nhiên.
Cách thùy tam xích điếu,
Đắc ý hoạch lân tiên.

Việc cầu toại nguyện chớ ưu phiền,
Tươi đẹp gió xuân vui tự nhiên.
Ba thước dây câu cứ thả đó,
Cá kia nó sẽ dính câu liền.

LỜI BÀN
Quẻ ở trên đây chủ xuân phong đắc ý, tên gấm thêu hoa. Buông ba thước câu ngụ ý khuyên ta làm điều thiện. Phàm người ham làm điều thiện, không có gì là không được như nguyện. Cho nên người xin được quẻ này nên tích nhiều âm công để vun trồng cây phúc thêm tươi tốt.
Những việc cầu mưu của bạn ắt được toại lòng vừa ý, chớ lo âu, đó là ý quẻ mách cho hay đấy. Vì thời vận hiện nay như gió xuân tươi đẹp, vui vẻ tự nhiên tốt đẹp đó, nên chẳng có gì đáng lo buồn cả, và cứ thả câu khơi khơi cũng có cá cắn câu. Vậy việc cầu của bạn cứ tiến hành đi, đừng nên bỏ lỡ dịp may hiếm có.
Vận thời hanh thông: Bất chiến tự nhiên thành không làm cũng nên việc, tốt đẹp lắm. Sự sự thông đạt. Đánh số hên. Biểu tượng: cá. Số hên: 3, 7, 1, 37, 73, 72, 27, 23.
*Giải :đại cát , việc muốn hỏi đạt kết quả như ý, mừng vui không ngớt.

QUẺ 174 - TRUNG TRUNG

Lôi Hỏa Phong
Động Hào Lục
Ngoại Quái: Chấn
Nội Quái: Ly

Viên hựu khuyết,
Khuyết hựu viên.
Thời thời khắc khắc yếu chu tuyền,
Thời lại tài kiếm duyên.

Khuyết tròn, tròn khuyết không chừng,
Mau làm công việc chớ đừng lơ mơ.
Khôn ngoan giao thiệp mưu cơ,
Thời lai vận đến nên thơ cuộc đời.

LỜI BÀN
Quẻ này nói: Vinh khô đắp đổi, giàu nghèo lên xuống, chẳng được duyên dung trọn vẹn. Tuy rằng giỏi giao dịch với đời, biết cơ hội thử thời đấy nhưng rốt cuộc cũng chỉ vô duyên. Người xin được quẻ này cần phải chú trọng hai điểm: thiên thời và nhân hòa.
Theo quẻ thơ cho hay hiện nay vận thời của bạn như đêm trăng khuyết tròn không chừng, nghĩa là vận trình của bạn chưa được hanh thông, còn lận đận lắm.
Vì những việc mưu cầu khó mà như ý, nhưng chẳng sao, phàm mưu cầu việc gì, nếu biết khôn ngoan ứng phó thì cũng có thể thành đạt sở cầu và hy vọng.
Lưng chừng bắt quyết, cứ tiến tới đi, thời đến là thành. Có hy vọng thành tựu việc cầu xin. Đánh số cẩn thận. Số hên: 4, 7, 1, 14, 41, 17, 71, 47.
*Giải :Muốn cho kết quả tròn đầy—Phải do mình có cơ may đúng thời—Nếu như biết việc biết đời—Lo chi chẳng được thảnh thơi lâu dài.QUẺ 175 - HẠ HẠ

Lôi Trạch Quy Muội
Động Hào Nhất
Ngoại Quái: Chấn
Nội Quái: Đoài

Thừa bệnh mã,
Thượng nguy ba.
Phòng thất túc,
Kiên ta dà.

Cưỡi ngựa ốm đau lên hiểm đèo,
Nguy nan nào kể hết ôi eo.
Đề phòng cẩn thận trặc chân ngã,
Lúc đó chần chờ thấy khổ nghèo.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ động chẳng bằng tỉnh, tiến chẳng bằng thoái. Tuy chỉ mong được an phận thủ kỷ thế mà cũng chẳng xong. Nào chuyện thị, nào chuyện phi, thị phi đều biết cả, thế mà cũng chẳng thể tránh. Bởi thế cho nên nếu không biết nghe lời răn dạy ắt sẽ hối không kịp. Người xin phải quẻ này cần phải lo lắng giữ mình, cốt thiết chớ có vọng cầu phi nhạn.
Ý quẻ tả cảnh tình của bạn hiện nay như cưỡi ngựa ốm mà leo lên ngọn đèo hiểm nghèo, đường đi rất là khó khăn, quẻ nhắn nhủ bạn hãy nên cẩn thận đề phòng những điều bất trắc xảy ra khó lường trước được.
Những việc cầu xin của bạn khó được hài lòng, mà còn phải cẩn thận đề phòng thì mới yên lành. Bất thông, bất lợi. Đề phòng tai nạn hiểm nghèo. Còn nhiều gian nan, chớ tính. Biểu tượng: Ngựa. Đánh số e thua. Số hên: 5, 7, 1, 57, 75, 17, 71, 15.
*Giải:Nhà dột lại gặp mưa đêm—Thuyền đang mục, gió dữ liền tấn công—Việc đời dè dặt trong lòng—Trước sau suy tính mới hòng việc nên.

QUẺ 176 - HẠ HẠ

Lôi Trạch Quy Muội
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Chấn
Nội Quái: Đoài

Lưỡng sự dĩ hòa đồng,
Khinh chu ngọ tiện phong,
Đạo mô nhân đắc ý,
Ca xướng cầm lưu trung.

Giờ nay tâm trí vẫn chưa yên,
Biết tính gì đây để khỏi phiền.
Ráng rượt hai ba luồng sóng gió,
Ngày mai vui đến khỏi lo phiền.

LỜI BÀN
Quẻ này có cái tượng nói cười mà định được loạn.
Tuy bị lầm đường, bềnh bồng trên dòng xiết, nhưng vẫn đắc ý hát ca.
Nếu không có gió thuận thuyền nhẹ thì thử hỏi làm sao mà dám có thái độ như vậy?
Người xin được quẻ này phải chủ trương cuộc sống hòa đồng, coi hiểm nguy như bước trên đường phẳng.
Việc cầu xin của bạn, theo ý trong quẻ còn phải nhiều gian nan lận đận, chưa thể toại nguyện tức khắc. Cần phải ráng sức tìm cách vượt qua những chướng ngại trong bước tiến, thì mới thành đạt theo ý muốn.
Xấu, chỉ nên ẩn nhẫn chờ thời qua cơn vận bỉ, hãy làm là hơn. Có hy vọng phần nào. Những việc cầu tài, cầu danh còn xa, cần phải gặp vài ba lần gian nan, mới may ra. Đánh số bất minh. Số hên: 17, 71, 76, 16, 16, 67, 17, 1, 7, 6
*Giải:được cá chớ quên nôm, cũng đừng thừa gió bẻ mănng mà mang khốn.QUẺ 177 - HẠ TRUNG

Lôi Trạch Quy Muội
Động Hào Tam
Ngoại Quái: Chấn
Nội Quái: Đoài

Thượng tiếp bất ổn,
Hạ tiếp bất hòa.
Tương triền tương nhiều,
Bình địa phong ba.

Tiếp với trên không vừa ý ta,
Nối liền dưới, chẳng thấy tình hòa.
Nan phân, nan giải dằn co mãi,
Sóng gió đất bằng bỗng nổ ra.

LỜI BÀN
Quẻ này có cái tượng: Vô duyên với kẻ khác, trống xuôi kèn ngược, lủng củng lỉnh kỉnh, chẳng được yên ổn vui tươi, lúc nào cũng thiếu hòa khí. Người xin được quẻ này phải nên cẩn thận đề phòng là hơn.
Quẻ thơ tả rằng, muốn giao tiếp trên dưới đều không được, sự việc lại dằn co mãi, đó là ý quẻ nói hiện thời vận của bạn rất xấu, không chút nào gọi là may mắn.
Những việc cầu xin ắt khó thành đạt và giải quyết theo ý muốn, hãy cẩn thận trong việc làm ăn. Mọi sự không như ý, chớ tính. Nên chờ thời cơ đến là hơn. Phòng gian nguy hoạn nạn. Đánh số dở. Số hên: 8, 7, 1, 17, 71, 81, 18, 78.
Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Chị em cùng đi lấy chồng, rồi lại cùng bị đưa về nhà mẹ)
Quẻ này có tượng vô duyên với người, chẳng được yên ổn, lúc nào cũng thiếu hòa khí. Người được quẻ này nên cẩn thận đề phòng là hơn. Vì người trên kẻ dưới đều không thuận hợp. Hiện giờ thời vận của bạn rất xấu, mưu cầu rất khó thành đạt, mọi sự không như ý, nên chờ thời cơ khác đến thì hơn.

QUẺ 178 - HẠ HẠ

Lôi Trạch Quy Muội
Động Hào Tứ
Ngoại Quái: Chấn
Nội Quái: Đoài

Bạch ngọc mông trần,
Hoàng kim mai thế.
Cửu cửu quang huy,
Dã tu nhân cữ.

Vàng chôn dưới đất, ngọc đầy bụi,
Sang quý gì chỉ cũng ẩn thân.
Ánh sáng tuy rằng chưa giảm bớt,
Đào lên được nó mới hay lành.

LỜI BÀN
Bịch ngọc, hào kim, quý báu biết bao nhiêu. Nhưng vàng ngọc chôn trong đất, có khác chi sỏi đá. Tuy vậy vàng ngọc vẫn long lanh sáng đẹp, chẳng bao giờ biến chất, đáng tiếc là chỉ tiếc cho bọn ngu phu tục chẳng thấy chẳng hay mà thôi. Rồi một sớm được tìm ra, vàng ngọc đâu có giảm giá được đâu. Người xin được quẻ này có cái tượng của kẻ có tài mà không được dùng, đền nổi mai một mất thanh danh.
Hiện nay thời vận của bạn như vàng ngọc bị chôn dưới đất và bị bụi trần phủ đầu, tuy vẫn sáng sủa. Và nếu muốn những vàng ngọc thành đồ hữu dụng và vật quý, thì phải đào lấy lên mới được. Nghĩa là nói việc cầu của bạn như đến chỗ tuyệt vọng mà vẫn còn hứa hẹn lắm, song phải cố sức thì mới nên công, chớ không phải ngồi không nói suông mà thành được.
Phải cố gắng trong công việc. Vàng ngọc bị chôn và đầy bụi, thì ánh sáng đã mất hiệu quả và giảm sự quý giá rồi. Phải có kẻ giúp đào lên và phủi bụi đi, thì mới tốt trở lại. Cầu xin gì, nên có kẻ giúp mới thành. Đánh số nên tính toán kỹ. Số hên: 17, 77, 71, 7, 1.
*Giải :Bất luận là gia đình hay đoàn thể ngoài xã hội, nếu người trên kẻ dưới không hòa hợp được với nhau, là mầm móng của sự thất bại cầm chắc.
QUẺ 179 - TRUNG TRUNG

Lôi Trạch Quy Muội
Động Hào Ngũ
Ngoại Quái: Chấn
Nội Quái: Đoài

Bối hậu, tiếu hi hi,
Trung hành đạo tối nghi.
Sở cầu chung hữu vọng,
Bất tất chựu song my.

Sau lưng hé miệng hả cười,
Trung dung triết khuyết đổi người thích nghi.
Đôi mày nhăn nhíu làm chi.
Số cầu hy vọng chẳng gì đáng lo.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ đi không đo đường tắt, bởi thế ngoài lo nhưng trong lòng trong tâm thực yên. Công việc có hy vọng thành, đó là lẽ đương nhiên, hà tắc lo lắng băn khoăn cho thêm khổ. Người xin được quẻ này cứ việc an tâm thả sức hành động.
Ý quẻ dạy rằng sở cầu của bạn ắt được thành công toại nguyện chẳng có gì trở ngại nhưng phải nhớ khi tiến hành công việc phải đi đúng đạo.
Trung dung tức là đừng quá vội, hay quá chậm, quá nóng hay quá nguội quá hăng say, hoặc thối chí... thì có hại cho sự làm và hãy tùy theo hoàn cảnh mà tiến thành.
Nên giữ trung dung trong việc làm, là sự ắt thành, nghĩa là việc gì cũng nên giữ mức vừa phải là hay. Cầu danh, cầu lợi, hy vọng. Đánh số hạp một phần. Số hên: 9, 7, 17, 71, 91, 19, 7
*Giải :Ước nguyện trong lòng nhất định được, cần chi mặt mày nhăn nhó sầu buồn ?

QUẺ 180 - HẠ HẠ

Lôi Trạch Quy Muội
Động Hào Lục
Ngoại Quái: Chấn
Nội Quái: Đoài

Tiều tụy vô nhân vấn,
Lâm gian thính đo quyện.
Nhất thành sơn nguyệt dịch,
Thiên lý lệ quyên quyên.

Tiều tụy nào ai có biết đâu,
Trong rừng nghe tiếng đỗ quyên sầu.
Nối trăng tiếng sáo lừng vang dội,
Ngàn dặm lệ tràn khắp Á Ấu.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ lạc phách tha hương, không người cứu giúp. Cho nên khi nghe tiếng quyên lơ lững gợi sầu, tiếng dịch rên rỉ kêu buồn thì trong lòng bi thiết thê lương. Người xin quẻ này xuất hành có tai họa, hơn nữa có bệnh hoạn phải đề phòng.
Theo ý quẻ cho biết, hiện nay cảnh tình cũng như thời vận của bạn như bông hoa ủ rũ chẳng ai màng ngắm đến, như ở nơi rừng nghe tiếng kêu sầu của chim quốc trong đêm trăng núi rừng lại nổi lên tiếng sáo, thì trước cảnh tình đó bạn thử nghĩ xem vắng tanh lạnh lẽo đến mức nào, dù là tâm gan sắt đá cũng phải sầu thảm.
Vậy việc cầu xin của bạn hãy nên an phận là hơn, nếu có mà cầu đi nữa, cũng khó thấy được một kết quả tốt đẹp.
Mọi việc bế tắc. Buồn rầu, lo âu hay hơn hết là chớ tính toán, chờ đợi thời là hay. Biểu tượng: chim đỗ quyên. Đánh số không hạp. Số hên: 18, 8, 1, 81, 10, 80.
*Giải :Quẻ nầy nói đến tình cảnh đôi trai gái yêu nhau, nhưng vì sông núi cách ngăn, nên nhớ nhau thành bệnh. Hoặc nói đến hạng người mệnh vận đen đũi bao vây, tâm sự chứa nhiều thương cảm.QUẺ 181 - TRUNG THƯỢNG

Lôi Thiên Đại Tráng
Động Hào Nhất
Ngoại Quái: Chấn
Nội Quái: Càn

Hoa lạc chính phùng xuân,
Hành nhan tại bán trình.
Sự thành hoàn bất tựu,
Sách bạn lưỡng tam tuần.

Hoa tàn nay gặp xuân lại,
Đường đi một nửa sao phai ý đầu.
Việc tuy thành chẳng còn lâu,
Đành chờ tháng nữa thì lâu mới thành.

LỜI BÀN
Lẽ ra hoa tàn phùng xuân là một việc may mắn cho bông hoa, nghĩa là người cầu xin quẻ được gặp may mắn, nhưng lại vì ý chí lưng chừng nên làm cho sự cầu mưu không thành.
Bởi đó phải chờ lại một dịp khác thì sự cầu mưu mới nên. Đó là ý quẻ mách cho hay. Vậy việc cầu lo của bạn phải nắm lấy cơ hộivà bền chí tiến tới, đừng do dự, đắn đo thì mới được.
Sự thành, nhưng vì chần chờ, bất quyết, mà hóa ra hỏng, phải chờ dịp khác. Một tháng nữa việc mới nên. Phải cố gắng, nhất quyết mới được. Cầu tài, cầu danh có hy vọng. Đánh số được lợi nhỏ. Số hên: 2, 8, 1, 12, 18, 81, 82, 21.
*Giải :Quẻ nầy nói riêng cho những người làm quan, được vận tốt, đường công danh phát triển cao thêm.

QUẺ 182 - HẠ THƯỢNG

Lôi Thiên Đại Tráng
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Chấn
Nội Quái: Càn

Lăng ba hương lý thụ thâm ân,
Quế điện sa song ân thụ tần.
Tòng thử uy danh sơn nhạc trọng,
Quang huy trực thượng vị ty luân.

Hoa tàn nay gặp xuân lại,
Đường đi một nửa sao phai ý đầu.
Việc tuy thành chẳng còn lâu,
Đành chờ tháng nữa thì lâu mới thành.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ người ra không thể về ngay được, mưu sự còn chưa nhất định, ân tín lại bị quở trách cho nên muốn hiểu được rõ ràng, thực chưa phải lúc. Song chẳng bao lâu nữa ta lại có cái thế chẻ tre, cái vui đón trăng, giải hết những mối ưu phiền lâu nay. Người xin được quẻ này nên nhẫn nại chờ đợi, chớ có vội vã hấp tấp.
Lẽ ra hoa tàn phùng xuân là một việc may mắn cho bông hoa, nghĩa là người cầu xin quẻ được gặp may mắn, nhưng lại vì ý chí lưng chừng nên làm cho sự cầu mưu không thành.
Bởi đó phải chờ lại một dịp khác thì sự cầu mưu mới nên. Đó là ý quẻ mách cho hay. Vậy việc cầu lo của bạn phải nắm lấy cơ hộivà bền chí tiến tới, đừng do dự, đắn đo thì mới được.
Sự thành, nhưng vì chần chờ, bất quyết, mà hóa ra hỏng, phải chờ dịp khác. Một tháng nữa việc mới nên. Phải cố gắng, nhất quyết mới được. Cầu tài, cầu danh có hy vọng. Đánh số được lợi nhỏ. Số hên: 2, 8, 1, 12, 18, 81, 82, 21.
*Giải :Bất cứ việc gì cũng không gặp thời, sớm nhất là trong vòng một tháng sẽ gặp trở ngại, mọi việc trở thành rắc rối lôi thôi.QUẺ 183 - TRUNG TRUNG

Lôi Thiên Đại Tráng
Động Hào Tam
Ngoại Quái: Chấn
Nội Quái: Càn

Dục hành hoàn chỉ,
Bồi hồi bất dĩ.
Đông dao mạc cưỡng,
Đắc chỉ thả chỉ.

Muốn đi sao lại không đi,
Ngã ba quanh quẩn làm chi ngập ngừng.
Chớ nên rung động lưng chừng,
Việc gì vừa phải, nhớ đừng quá mong.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ mọi việc khôngcó hy vọng bao nhiêu, tuy rằng lòng không phải là không có chủ kiến. Nhưng thật ra thời cơ quả gặp khó. Chi bằng hãy tỉnh lự trầm tư, ẩn dật nơi ruộng vườn, như thế lại đỡ hại. Người xin quẻ này nên chủ ý lời khuyên.
Quẻ ý nói rằng: Này khuyên dạy người làm gì cứ làm đi đừng quá cưỡng cầu và nên để việc tự nhiên. Nói cách khác quẻ này khuyên người nên tận nhân lực đi, đừng nên suy tính về lợi hại quá, còn việc thành đạt thế nào ắt có Trời định cho.
Căn cứ vào quẻ ý nói trên. Về sự cầu xin của bạn: việc tình duyên sẽ thành đạt và hạnh phúc, nếu đặt ái tình chí thượng, còn việc tương lai nên thuận theo. Câu thứ tư trong quẻ, mong cầu việc gì đều phải vừa xứng với sức mình, đừng nên làm những chuyện vượt quá tài năng, nếu không khó được hạnh phúc. Cũng như người xưa có câu: Tri túc thường túc, bất tri túc thường âu vậy.
Tính gì cứ tính đi đừng lưng chừng và cũng đừng quá tham vọng, quá sức mình thì việc mau thành. Cầu tài, cầu danh chậm. Đánh số, tính toán kỹ mới xong. Số hên: 3, 8, 1, 38, 83, 18, 81, 13, 31.
*Giải :Quẻ nấy chỉ cho người vì bất đắc dĩ phải làm công việc ngoài ý muốn, nếu tránh né được thì cũng nên tránh, miễn cưỡng làm cũng chẳng ra gì .

QUẺ 184 - TRUNG TRUNG

Lôi Thiên Đại Tráng
Động Hào Tứ
Ngoại Quái: Chấn
Nội Quái: Càn

Tâm hạ sự an nhiên,
Chu tuyền thượng vị toàn.
Phùng long tuân hữu cát,
Nhân nguyệt vĩnh đoàn viên.

Hiện nay lòng dạ đã an nhiên,
Nhưng chưa châu toàn theo ý liền.
Cần phải gặp rồng mới may mắn,
Trăng người lúc đó vĩnh đoàn viên.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ xử cảnh rất thuận lợi bình an, nhưng tiếc vẫn chưa có hy vọng đạt đích mỹ mãn. Điều kiện cần thiết là phải gặp được năm tháng hên may, hoặc gặp được rồng (người quân tử) lúc đó mới có điều vui mừng tới cửa. Người xin được quẻ này nên tỉnh tâm mà chờ đợi.
Ý quẻ cho hay tất cả công việc đã yên dạ không gì đáng lo cả nhưng chưa được toại nguyện lập tức thôi. Công việc cầu xin rốt cuộc ắt sẽ đưộc thành đạt vẹn toàn như trăng ngày rằm.
Vậy những việc cầu xin của bạn sẽ được may mắn thành công. Nhưng bền chí chờ đợi quú nhân chỉ dẫn đường đi nước bướcthì hay lắm như câu thứ ba nói "Cần gặp rồng mới may mắn"
Sắp đến vận thái. Chờ rồng đến thì hay. Biểu tượng: Rồng. Cầu tài, cầu danh, sắp đạt. Đánh số thông. Số hên: 18, 84, 81, 48, 14, 41, 4, 8, 1.
*Giải :Việc muốn hỏi, tuy chưa giải quyết trọn vẹn, nhưng yên tâm, không có gì đáng lo lắng cả. Gặp “Rồng” (tức năm Thìn hoặc người tuổi Thìn) sẽ được điều lành đến.
QUẺ 185 - TRUNG HẠ

Lôi Thiên Đại Tráng
Động Hào Ngũ
Ngoại Quái: Chấn
Nội Quái: Càn

Mộng lý thuyết quan sơn,
Ba thâm hạ điều nan.
Danh lợi chung hữu vọng,
Mục hạ vị khai nhân.

Nằm mộng chiêm bao chuyện núi sông,
Thả câu nơi sóng khó vừa lòng.
Lợi danh rút cuộc có hy vọng,
Nhưng tiếc giờ đây vận chưa phùng.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ nghĩ vơ nghĩ vẫn, như người ngây nói mộng. Việc chưa có trải qua, chưa thấy khó. Tuy nhiên không phải vì khó mà chịu chết già trong cửa sổ. Thực ra công việc thuận lợi và được toại lòng chỉ vào hồi vãn niên mà thôi. Người xin được quẻ này thiết tưởng không nên ngã lòng phải cố tiến mới được.
Theo ý quẻ thì tương lai hứa hẹn đầy tốt đẹp như câu thứ ba trong thơ nói: Danh lợi rút cuộc có hy vọng nhưng bạn phải đợi chờ một thời gian nữa thì mới gặp may.
Vậy những việc cầu xin của bạn cần phải nhẫn nại chịu đựng, chớ nóng lòng thì sẽ dần dần được toại nguyện. Xưa có câu: Hữu phúc tự nhiên lai đó.
Nên chờ đợi, thời gian sắp đến rồi. Cần ẩn nhẫn chờ thời, chớ bôn ba. Cầu danh cầu lợi còn chậm. Đánh số hạp. Số hên: 5, 8, 1, 85, 58, 18, 15, 51.
*Giải :Tưởng đâu là được thay đổi hoàn cảnh hoặc công tác mới, ai dè không biết tại sao lại chẳng có gì.Mai ra về sau có thể được cơ hội tốt, còn bây giờ thì chưa có gì lạc quan cả.


QUẺ 186 - THƯỢNG THƯỢNG

Lôi Thiên Đại Tráng
Động Hào Lục
Ngoại Quái: Chấn
Nội Quái: Càn

Tam tiến khai vân lộ,
Doanh cầu chỉ nhạc thành.
Hứa đa nhàn khẩu ngữ,
Phiến tác tiếu đa canh.

Ba mũi tên bay ngàn dặm xa,
Danh cầu mọi sự được điều hòa.
Dù bao tiếng nói xì xào đó,
Rút cuộc trở thành khúc nhạc ca.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ gặp dữ lại hóa lành, ngộ nạn mà chẳng có việc gì, tưởng bị họa mà lại hóa ra phúc. Cho nên những việc kinh doanh mong cầu, lập tức thành công. Người xin được quẻ này thiết tưởng chớ nên lấy những lời nói nhảm nhí làm nhục chí mình khiến lầm lạc, không kịp hối.
Quẻ ý cho biết rằng: hiện thời vận tinh của bạn cầu xin đang lên hương như ba mũi tên bắn đi xa ngàn dặm đấy. Nên sự cầu xin đều thành đạt ý nguyện chẳng có gì đáng trở ngại cả.
Dù có khó khăn rắc rối cũng thành không có, mà còn được vui vẻ như hai câu thơ chót của quẻ đã ẩn tả ở trên. Vậy những sự cầu mưu của bạn ắt thành đạt như ý nguyện. Đừng ngồi không tán rỗi, để mất dịp may đó.
Rất tốt đẹp, vận thái lên rồi, còn có tiếng tăm đi xa là khác. Cầu danh, cầu lợi theo ý sở cầu. Đánh số hạp tốt. Số hên: 6, 8, 16, 18, 61, 86.
*Giải :Quẻ nầy thuộc về đại vận hanh thông, đối với việc mưu tính hay lập nghiệp mà nói tới.
QUẺ 187 - HẠ HẠ

Lôi Phong Hằng
Động Hào Nhất
Ngoại Quái: Chấn
Nội Quái: Tốn

Hưu quyến luyến,
Ngọ tiên trình.
Chung náo loạn,
Xuất môn đình.

Chớ nên quyến luyến hoài hoài,
Tương lai có hại, rồi mai hận đời.
Nếu không ắt loạn tả tơi,
Bỏ nhà bỏ cửa, nào hơi yên lành.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ có những kẻ biếng nhác chẳng cố sức làm việc, kẻ biếng nhác chỉ vụ lấy yên thân, nên để lỡ cả tiền đồ. Họ suốt ngày đắm chìm trong tửu sắc cho nên nổi. Rồi ra đi để tránh, thử hỏi lúc đó phải hỏng hết cả chương trình kế hoạch xây dựng từ trước tới nay.
Theo ý quẻ cho biết: Những cầu xin của bạn trong thời gian gần đây, chưa thể thành đạt ý nguyện nếu theo đuổi mãi cũng chỉ mòn thời gian quý báu mà thôi. Và tương lai của bạn ắt không được tốt đẹp lắm.
Căn cứ nội dung của quẻ thơ, chớ không dám lắm lời làm buồn lòng người xin. Nếu bạn chỉ mới 20 tuổi thanh xuân thì càng nên theo quẻ dạy mà làm thì mới nên vậy.
Khó mong, khó thành. Đừng lưu luyến làm gì, nếu là tình duyên, thì nên dứt bỏ, phải dứt khoát, quyết định và cố gắng, thì tương lai mới nên. Cầu danh lợi còn chậm. Đánh số, chưa thông. Số hên: 7, 8, 1, 87, 78, 18, 17, 81, 71.
*Giải :Đừng vì người yêu hoặc quê hương mà quyến luyến chẳng thể lên đường, có thể làm hỏng đại sự. Nên mạnh dạn ra đi sớm, tránh được điều rối loạn sinh tai họa.

QUẺ 188 - TRUNG TRUNG

Lôi Phong Hằng
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Chấn
Nội Quái: Tốn

Vạn lý ba đào tĩnh,
Nhất thiên phong nguyệt gian.
Lợi danh vô trở cách,
Hành lộ xuất trùng quan.

Tuy nay ngàn dặm ba đào,
Một ngày trăng gió hàng hàng sáng trong.
Công danh tài lợi dễ phùng,
Thong dong bước khỏi ải trùng hoan ca.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ có vui chớ không lo, có được chớ không có mất. Thực ra danh lợi song thu, xuất hành yên ổn, tôn vinh an lạc. Đây là một hào thuộc loại Đại cát.
Hiện nay thời vận của bạn được hanh thông lắm. Như bài quẻ nói ngàn dặm ba đào đấy. Nhưng chẳng sao, sẽ có ngày gió êm trăng sáng thì lúc đó tài lợi chẳng khó gì và sẽ vượt khỏi những khó khăn trở ngại.
Vậy những việc cầu xin, thì xin hãy bền chí và cố gắng bước tiến ắt được toại nguyện một ngày không xa.
Công danh có ngày thành đạt. Chỉ cần có chí thực hiện và cố gắng là nên. Ẫn nhẫn, thời cũng sắp đến rồi. Cầu tài, cầu danh đến hơi chậm, chớ nản. Đánh số, được nhưng ít lợi. Số hên: 18, 8, 1, 81, 88.
*Giải:đại cát.QUẺ 189 - HẠ TRUNG

Lôi Phong Hằng
Động Hào Tam
Ngoại Quái: Chấn
Nội Quái: Tốn

Khát vọng mai cơ họa bính,
Mạn lao tâm, như tróc ảnh.
Ngộ hồ long, phượng khả tỉnh.

Nhìn ngó mai giải khát được,
Đói xem bánh vẽ càng thêm sầu.
Bắt hình bóng, chỉ hao tâm lực,
Gặp Hồ Long số mới nên màu.

LỜI BÀN
Quẻ này cho biết: Mưu sự hoàn toàn hỏng hết, trăm việc không việc nào thành, thực là nhọc mà chẳng có công gì. Gặp khúc gấp này, chỉ còn cách đợi, đến khi rồng cọp gặp nhau (tức là Thìn với Dần), lúc đó cơ trời mới chuyển có lợi cho mình, phải chăng đó là mệnh số tiền định? Người xin được quẻ này chớ nên cưỡng cầu.
Ý quẻ nói: Chưa làm vua mà sắm long bào như hai câu trước nói ngó mai mà trị khát, đói mà vẽ bánh, đó đều là việc thiếu thông minh. Cho nên sở cầu của bạn sẽ trở như hai câu sau nói: Bắt hình bóng chỉ hao tâm lực mà thôi chẳng thu lượm được kết quả nào cả.
Vậy bạn muốn thành đạt ý nguyện, hãy cố gắng nhằm thực tế sự việc và kế hoạch trong đời sống thì mới nên công.
Thực tế, chớ mơ mộng và đừng tha mồi bắt bóng vô ích mà thôi. Chờ gặp Hồ Long, năm Dần và Thìn, thì may ra mới định, mới nên, Biểu tượng: Rồng, Hổ. Mọi sự cầu, chậm đánh số cẩn thận. Số hên: 9, 8, 1, 18, 19, 81, 91, 89.
*Giải :Người được quẻ nầy , quen có những ảo tưởng trong đầu, không tốt đâu, cần sửa đổi ngay.

QUẺ 190 - TRUNG TRUNG

Lôi Phong Hằng
Động Hào Tứ
Ngoại Quái: Chấn
Nội Quái: Tốn

Sự mê tâm bất nề,
Sự khoan tay bất khoan.
Nhất trường hoan hỉ họ,
Bất cửu xuất trùng quan.

Việc mê tâm, chẳng bị mê,
Việc xong nhưng bụng e dè vẫn lo.
Một khi vui vẻ hô to,
Chẳng lâu ra ải hẹn hò ngày mai.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ cứ vừa vui vừa buồn, mọi người đều theo ý mình. Hiện tại thì cuộc đời bình thản tầm thường, nhưng chẳng bao lâu nữa hồng vận tới, mọi việc đều giải quyết xong êm đẹp hết. Người xin được quẻ này duy chỉ có khắc phục, kiên trì hết mức để đợi.
Theo ý quẻ cho hay rằng: Công việc sở cầu trước mặt vẫn chưa toại ý phải đợi một thời gian nữa, mà thời gian ấy chẳng là bao lâu như bài thơ trên đã nói. Vậy trong lúc chờ đợi bạn hãy nên suy tính trước biến tiến. Khi rủi đi ắt thuận tiện cho việc cầu mưu.
Thời may sắp đến, chỉ nên chờ đợi một mà thôi. Đừng lo, cứ tiến hành đi, cầu mưu lợi có chậm. Đánh số thì nên tính toán kỹ. Số hên: 19, 9, 1, 91, 10, 90.
*Giải :Một mình làm việc sao nên—Nhọc nhằn mà vẫn tuổi tên lu mờ--Được người trợ giúp bây giờ--Mới mong việc lớn có cơ hội thành.
QUẺ 191 - HẠ HẠ

Lôi Phong Hằng
Động Hào Ngũ
Ngoại Quái: Chấn
Nội Quái: Tốn

Dạ bán đọ vô thuyền,
Kinh đào khủng nhạ thuyên.
Nguyệt tà vân đạm xứ,
An tín hữu nhân truyền.

Nửa đêm nào có thuyền sang sông,
Sóng gió bão bùng làm hết hồn.
Nơi mà trăng xế mây ảm đạm,
Có kẻ đưa tin báo đến ông.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ sự kinh khủng đến tột độ, bất cứ cái gì cũng như nhìn thấy binh đao ma quái vô cùng ghê rợn. Phải đợi đến lúc thời qua cảnh đổi, mới có thể nhận được tin tức xác thực nhưng than ôi tình thế đã trễ. Bói được quẻ này quả là chẳng lành.
Quẻ nói: Nửa đêm sang sông không đò và sóng gió hãi hùng, đó là ý nói hiện nay vận trình của bạn còn bế tắc, mà chưa được hanh thông, việc cầu mưu của bạn còn lận đận lắm chưa nên việc đâu, mà còn gặp nhiều gian nan nữa là khác. Nhưng chẳng sao, đến lúc cùng lại có nẻo thông, như được tin tức báo cho việc hay. Chữ trăng xế nói sắp rạng đông là may mắn.
Đang bấp bênh sóng gió. Nửa đêm sang sông đã không đò, mà còn gặp sóng gió nữa , thì làm sao mà sang? Gian nan lận đận. Chờ sáng, trăng xế, sóng êm thì sẽ có kẻ giúp, mà nên việc. Cầu danh lợi còn chậm. Đánh số ắt thua. Số hên: 1, 9, 91, 19, 11.
*Giải :Người được quẻ nầy, không nên mạo hiểm làm việc, phải nghiên cứu kỹ thiên thời, địa lợi, nhân hòa rồi làm, mới tránh khỏi sơ xuất.

QUẺ 192 - HẠ HẠ

Lôi Phong Hằng
Động Hào Lục
Ngoại Quái: Chấn
Nội Quái: Tốn

Sự khổ ly lưu,
Nhân bất xuất đầu.
Vãng lai bế tắc,
Yếu kiến vô hữu.

Nếu là việc đã trễ lâu,
Người thì khó xuất đầu nên công.
Rất e bế tắc chẳng thông,
Chỉ là thấy cái hư không bẽ bàng.

LỜI BÀN
Quẻ này rất xấu, mưu sự thì thất bại, mất vật thì khó tìm, xuất hành thì gặp hiểm, Lục giáp thò có tai, nằm bệnh thì thấy quỷ, cầu tài thì lỗ vốn, đi lại thì chẳng lành, gia sự thì chẳng yên. Người xin được quẻ này cần phải tu nhân sửa đức để mong tránh bớt phần nào.
Quẻ báo cho hay người cầu được quẻ này, thì vận thời chưa được hanh thông, việc cầu còn nhiều trở ngại, khó mà thành đạt như ý muốn, nhứt là đối với những việc mưu tính đến giờ vẫn chưa thấy một tia hy vọng nào. Nên bỏ hẳn chớ nên theo dõi nữa , vì quẻ nói rất rõ chẳng ích gì cả.
Tóm lại, phàm mưu tính việc gì nếu bắt đầu vấp phải trắc trở không được thuận xuôi thì nên ngừng bước, nếu không sẽ có sự không đẹp đưa đến cho mọi người.
Bất thông. Dừng lại là hơn. Nên chờ thời vận hanh thông, hãy tính. Cầu danh, cầu tài, khó đạt, đánh số chẳng nên công. Số hên: 29, 92, 19, 12, 2, 9, 1, 91.
*Giải :Theo đuổi hoặc đang làm việc gì, cũng phải cẩn thận nắm bắt tình hình rõ ràng rồi làm mới ít sai sót.QUẺ 193 - TRUNG THƯỢNG

Bát Thuần Tốn
Động Hào Nhất
Ngoại Quái: Tốn
Nội Quái: Tốn

Vạn lý phiến phàm chuyến,
Bá bình lắng bất loạn.
Hành hành vô trở trệ,
Viên xứ cánh thông tân.

Muôn dặm buồm giương bước vận trình,
Sóng êm vẫn thấy tâm hồn kinh.
Cứ đi chẳng có gì lo ngại,
Càng tới càng xa càng ý tinh.

LỜI BÀN
Quẻ này có tượng: Thanh vân đắc lộ (ý nói vận hên) cá nhảy chim bay (ý nói bay nhảy tung hoành được) cứ hễ ra khỏi cửa là thành công, nhất là càng ra xa càng tốt. Đây là triệu chứng Đại Cát. Người xin được nên cấp tốc đi xa ngay.
Theo ý quẻ cho biết, người cầu được quẻ này tốt lắm, những việc cầu mưu của bạn ắt được thành đạt như ý. Tuy hơi băn khoăn, lo âu, nhưng chẳng gì đáng ngại.
Bởi theo quẻ thơ phán rằng, hiện thời vận của người như là mảnh buồm giương đưa đẩy muôn dặm vận trình. Tuy sóng êm vẫn kinh hồn, nhưng đi chẳng gì trở ngại, càng đi xa càng được hanh thông. Vậy những dự tính cầu mưu, hãy nên tiến tới để những may mắn đang chờ.
Tốt đẹp. Thời lai phong tống đằng vương các, tạo chu bột nên danh. Chớ lo, chớ sợ. Đánh số hạp. Số hên: 3, 9, 1, 91, 19, 13, 31, 93.
*Giải :Việc muốn hỏi được thuận lợi ổn thỏa cả, ngày sau còn phát triển thêm, chắc chắn là thắng cuộc thôi.

QUẺ 194 - HẠ HẠ

Bát Thuần Tốn
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Tốn
Nội Quái: Tốn

Thân lịch kinh đào,
Đông phương tiêu hao.
Thái bình thân thái,
Mục hạ toàn tảo.

Mùa hè nóng hổi thu sương hàn,
Bông mới nở rộ, bông cũ tàn.
Sự thế nhân tình nay ẩm lạnh,
Gặp nhau câm miệng chớ nên bàn.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ tai bay vạ gió nhưng bất quá chỉ tạm thời. Rồi một sớm, dương xuân trở lại, gió đông về bao nhiêu mây mù ảm đạm tan lui, thì lúc đó là lúc có thể làm được đủ việc, lo được đủ chuyện, bất tất phải tiến thì tiến gấp lui lại lui nhanh. Nếu cần ngừng thì ngừng, nếu cần đi ta đi thong thả mà hành động, chẳng có gì đáng lo muộn đâu.
Theo ý quẻ nói rằng: Hiện cảnh tình của bạn đang ở trong cảnh nhân tình thế thái ấm lạnh, như khí trời nóng lạnh bất thường nghĩa là thời vận của bạn không thông, nên quẻ khuyên chớ nên lắm lời với người mà ta vô ích.
Vậy ý quẻ dạy ta rằng: Thời vận chưa đến. Ta hãy chờ đợi và những việc cầu xin của bạn không nên vội vả lắm, làm càn rồi sẽ hỏng.
Thời bất thông, chớ tính chuyện gì. Nên chờ thời là hay. Công danh tài lợi còn chậm, đánh số e bị thua. Số hên: 4, 9, 1, 19, 14, 92, 49, 91.
*Giải :Quẻ nầy thích hợp với những người cáo lão nghỉ hưu, rất thuận lợi. Nếu hỏi về việc khác , thì đây nói, việc có nguy hiểm nhưng không đáng ngại, chẳng ảnh hưởng gì đến bản thân mình.
QUẺ 195 - HẠ HẠ

Bát Thuần Tốn
Động Hào Tam
Ngoại Quái: Tốn
Nội Quái: Tốn

Hạc tự vân trung xuất,
Nhân tòng nguyệt hạ quy.
Tân hoan doanh lưỡng giáp,
Bất dụng xu sòng my.

Con hạc từ mây bay khỏi mây,
Dưới trăng cũng có kẻ về đây.
Biết bao vui vẻ hiện đầy mặt,
Chớ nhìn nhau mà mất cái hay.

LỜI BÀN
Nói hạc ở trong mây, người đội trăng có ý ám chỉ thế giới thần tiên. Ở đây ám chỉ nhân vật dưới thời thịnh thế. Đã gọi thịnh thế thì người dân còn có chi lo ngại nữa mà chẳng vui tươi ca hát. Người xin được quẻ này là được quẻ tốt đó.
Quẻ ý nói hạc từ mây ra dưới trăng tức có người đến, và vẻ mặt đầy vui không còn nét nhăn mày lo nghĩ, nghĩa là vận tình của bạn đã được hanh thông, sung sướng, nhàn rãnh như con Hạc Tiên trên mây rồi, chẳng còn chi trắc trở nữa.
Vậy những việc dự tính của bạn cứ yên lòng mà tiến hành, sẽ gặp được may mắn thành đạt ý nguyện, chớ lo ngại gì cả.Thời vận thông, có tin may đưa đến, có kẻ giúp đỡ. Cầu tài, cầu danh, đều thông đạt. Đánh số, tốt. Biểu tượng: con Hạc. Số hên: 5, 9, 1, 15, 19, 91, 59, 95.
*Giải :cát tường , không có gì bất lợi .

QUẺ 196 - TRUNG TRUNG

Bát Thuần Tốn
Động Hào Tứ
Ngoại Quái: Tốn
Nội Quái: Tốn

Thâm đàm ngư thả điếu,
U cốc điều khả la.
Chỉ dụng tràng cửa tâm,
Bất tất sinh nghi hoặc.

Cá ở thâm đàm vẫn thể câu,
Bắt chim trong núi chẳng lo sầu.
Nhưng ta hãy giữ bền tâm trí,
Chớ chán nghi ngờ mất nhịp cầu.

LỜI BÀN
Quẻ này có ý khuyên ta: Vất vả bao lâu sắp thành, chớ có bê trễ, chuyện Ngu Công rời núi tuy chứng tỏ Ngu Công cực thực ngu, nhưng lại cho biết rằng chỉ có những kẻ cực ngu như Ngu Công mới có hằng (bền tâm cứ lớn mãi).
Việc làm nếu chậm trễ lại do dự thì biết đến bao giờ mới xong được. Người xin được quẻ này nên kiên nhẫn trì chí, chớ nghe lời cám dỗ, chê dèm của người đời.
Việc cầu xin của bạn, dầu có khó khăn mà vẫn vượt qua, rồi sẽ đi đến kết quả tốt đẹp, nếu kiên chí chịu đựng đeo đuổi sở cầu.
Như bài thơ quẻ đã nói: Cá trong vực thẳm chim trong rừng núi có thể bắt được, mà chẳng khó khăn lắm. Song ta phải bền chí chờ đợi, cá chim đó ắt tự nhiên ăn câu, vào lưới của bạn đã giăng sẵn. Chẳng lo nó thoát khỏi đâu.
Thời vận gần lúc hanh thông, đừng lo cho mệt và cũng đừng nghi ngờ, việc sắp thành công danh, tài lợi sắp đạt. Đánh số hên. Biểu tượng: Cá, Chim. Số hên: 19, 96, 16, 91, 69, 6, 9, 1.
*Giải :Nếu đủ sức nhẫn nại, công việc sẽ thành, khỏi nghi ngờ gì nữa.

QUẺ 197 - TRUNG TRUNG

Bát Thuần Tốn
Động Hào Ngũ
Ngoại Quái: Tốn
Nội Quái: Tốn

Tiến bất an,
Thoái bất khả.
Thượng hạ tương tòng,
Minh châu nhất lõa.

Bước chân tiến tới phập phồng,
Lui thì chẳng được vì không ngõ vào.
Một lòng góp sức cùng nhau,
Minh châu một hột sắc màu sáng tươi

LỜI BÀN
Quẻ này có cái tượng: Tiến thoái lưỡng nan, chuyển rời chẳng quyết, cho việc đắc thất (được hoặc mất) quá quan trọng. Chỉ vì một viên ngọc quý minh châu mà đến nổi phí hết cả cuộc đời. Ôi! Chỉ tại vì lòng tham quá độ mà khổ thân đó thôi. Người xin được quẻ này khi lâm sự nên lấy nghĩa lý làm trọng chứ không nên lo lắng quá về chuyện đắc thất.
Hiện bạn đang lâm cảnh tiến thoái lưỡng nan, lo âu cho bước đi của mình, không đạt được một hy vọng về tương lai, lắm lúc sinh ra nản lòng. Nhưng hai câu cuối trong quẻ khuyên bạn nên một lòng cùng nhau góp sức người xung quanh, ắt sẽ gặp may mắn như hột châu sáng chói.
Lúc đầu dở, sau hay, thời vận thông. Chỉ cần đồng tâm hiệp lực và có sự cộng tác của người, là việc đạt thành. Cầu mưu lợi phải nhờ người. Đánh số có sự góp sức thì tốt. Số hên: 9, 7, 1, 19, 17, 97, 91, 71.
*Giải :Việc muốn hỏi, đang lâm vào cảnh tiến thối lưỡng nan, có liên quan đến sự đoàn kết nội bộ. Cần chỉnh đốn lại mới có hy vọng thành tựu.

QUẺ 198 - TRUNG TRUNG

Bát Thuần Tốn
Động Hào Lục
Ngoại Quái: Tốn
Nội Quái: Tốn

Trước trước chiêm tiện cơ,
Kỳ trang lộ bất mê.
Tục triều vô hợp ý,
Sạ miễn thị hòa phi.

Muôn điều nắm dịp trước tiên,
Rồi đây công việc tự nhiên dễ dàng.
Tuy giờ này, ý chữa nhàn,
Nhưng đều tránh được những đàn thị phi.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ tâm linh thủ mẫn, khéo léo xếp đặt. Rất thích y theo lối cũ mà hành động chứ không bước quẹo sang đường khác. Trong trường hợp này tuy nhiều lúc không đắc ý mấy nhưng có thể tránh được miệng tiếng thị phi, đó kể ra cũng điều hết sức may mắn rồi vậy. Người xin được quẻ này chớ nên nản lòng, mà bỏ hết cái chí bình sinh của mình.
Tất cả sự mưu cầu của bạn, cần nhứt phải nắm lấy cơ hội trước, rồi việc cầu mưu sau này mới dễ dàng thành đạt, tuy hiện giờ chưa được vừa ý xong cũng tránh được những điều chưa hay xảy đến cho bạn, đó là ý muốn quẻ nói đó.
Vậy phàm mưu tính việc gì phải suy xét kỹ lưỡng trước, nắm vững công việc và trọng tâm, cũng như biết chụp lấy cơ hội, thì mới nên công, ít nhứt cũng tránh được không may.
Cần chộp lấy thời cơ, tuy còn lận đận, nhưng cuộc đời sắp lên hương, lo gì. Cầu danh lợi tuy chậm, nhưng thành đạt. Đánh số hạp. Số hên 8, 9, 1, 19, 18, 98, 91.
*Giải :Việc làm định hướng đúng—Ta cứ thế mà làm—Lời ra tiếng vào ấy—Bỏ mặc chớ bận tâm.
QUẺ 199 - HẠ HẠ

Phong Thiên Tiểu Súc
Động Hào Nhất
Ngoại Quái: Tốn
Nội Quái: Càn

Tước táo cao chi thượng,
Hành nhân cổ độ đầu.
Bán đồ bất liễu sự,
Nhất mô chuyện sinh sầu.

Chim kêu chiu chít nhánh cây cao,
Bến cũ vắng tanh có kẻ nào?
Dự việc nửa đường nay chửa hết,
Trời lặn xế chiều sầu biết bao.

LỜI BÀN
Quẻ này khuyên ta sớm mưu đồ cơ nghiệp, chớ nên lần lửa tháng năm, khiến lúc về già lòng thêm hối tiếc. Người xin được quẻ này chớ nên hiểu lầm, rồi chần chừ do dự để mất tuổi xuân hoạt động.
Cả bài thơ của quẻ tả cảnh bạn cầu xin về thời vận hiện nay đều là những lời buồn bã, chẳng có câu nào may mắn. Những cầu xin của bạn chưa được tốt đẹp và hanh thông cần phải giữ mình chăm nom con cái gia đình cho chu toàn và nhẫn nại chờ thời là hơn.
Vận bỉ, chớ tính chuyện mà hỏng. Nên chờ đợi ẩn nhẫn chờ thời. Cố nhân bạn bè đều mất cả, còn biết trông cậy vào đâu. Cầu danh lợi còn xa. Đánh số chẳng lợi. Biểu tượng: Chim. Số hên: 19, 9, 99, 91.
*Giải :Dư luận không đồng tình—Cho rằng việc không tốt—Trót đã làm phân nửa—Sầu muộn bởi gốc nầy.

QUẺ 200 - THƯỢNG THƯỢNG
Phong Thiên Tiểu Súc
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Tốn
Nội Quái: Càn

Tạo thạch đắc tạo ngọc,
Đào sà đắc đào châu.
Nhãn tiền mục hạ,
Hà dụng trù trừ.

Đục đá may thay được ngọc vàng,
Đào trong đất cát gặp châu sang.
Giờ đây mọi việc đều hay cả,
Tính toán làm chi mệt xác thân.

LỜI BÀN
Trong cuộc đời bình thản, bỗng nhiên rực sáng lạn. Phàm trăm việc vui mừng đều do ở chỗ bất ngờ xảy đến. Đấy quả là việc kỳ lạ. Tuy nhiên phải nhớ rằng rút cục chỉ có cái tâm quang minh chính đại mới có thể giải quyết được hoàn toàn mà thôi.
Người xin được quẻ này cần phải biết yếu lý "đầy vơi" và cái nghĩa "khiêm ích" chớ nên quên bản lai diên mục các sự vật (tức là cái tính chất thực nằm trong mọi công việc).
Người cầu được quẻ này, thật là đáng mừng. Vì quẻ nói thời vận của bạn đã đến lúc lên hương như cục đá được ngọc, đào cát gặp được châu báu, thiệt là may mắn thay.
Vậy tất cả sự mưu tính cứ cố gắng tiến tới. Phần thành công ắt nằm trong tay trong một ngày gần đây, chẳng có gì đáng lo ngại.
Tốt đẹp. Mọi sự đều gặp may mắn. Mua vé số. Đánh số rất hạp, khỏi cần tính, việc cũng đắc quả. Số hên: 2, 20, 22.
*Giải :Người được quẻ nầy, thời vận đang đến giai đoạn rất tốt, đừng chần chờ chi nữa, hãy mau bắt tay vào việc, sẽ thu hoạch nhiều kết quả ngoài ý muốn.

QUẺ 201 - HẠ HẠ

Phong Thiên Tiểu Súc
Động Hào Tam
Ngoại Quái: Tốn
Nội Quái: Càn

Vô đoạn phong vũ thôi xuân khứ,
Lạc tân chi đầu đào lý hoa.
Đào bạn hữu nhân ca thả khốc,
Biết ai tâm sự rối như tơ.

Bỗng nhiên mưa gió giục tìm xuân,
Rụng hết hoa cánh chẳng có gì.
Bên cạnh vườn đào người hát giỡn,
Biết ta tâm sự lắm ly bì.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ Lưu Ly mất việc bàng hoàng chẳng có chỗ tựa nương, lang thang cầu bơ cầu bất như chó bị hỏa tai. Tâm loạn lòng rối như tơ vò. Người xin được quẻ này nên thực hiện chữ nhẫn triệt để. Ngoài ra không còn phương pháp nào khác.
Ý quẻ nói rằng, việc cầu xin của bạn khó mà được toại ý bởi quẻ đã ẩn tả cảnh của bạn như trời xuân bỗng bị mưa gió làm cả vườn hoa trái tiêu tan chẳng còn cảnh xanh tươi như trước.
Do đó, còn gì may mắn mà nói. Vậy nên bạn hãy giữ theo lối sống cũ, chớ nên vội vã và cao vọng, phải chờ qua một thời gian nữa là hay hơn.
Ẫn nhẫn chờ thời. Đang bị hãm vận, thì còn làm gì được nữa. Cầu danh lợi nên chờ đợi. Đánh số chưa tiện. Số hên: 21, 2, 1, 10, 20.
*Giải :cảnh tốt chẳng dài lâu, hoa đẹp không nở hai lần, xa lánh những kẻ tiểu nhân lôi cuốn vào chỗ bại hoại thì mới tránh được tai họa cho mình.

QUẺ 202 - THƯỢNG THƯỢNG

Phong Thiên Tiểu Súc
Động Hào Tứ
Ngoại Quái: Tốn
Nội Quái: Càn

Lư uyển nhất thời xuân,
Đình tuyền hoa sắc tân.
Truyền lai hảo tiêu tức,
Thảo mộc tân hân hân.

Thảo vườn nay lại trở xuân thời,
Trước cửa hoa thơm sắc liễu tươi.
Tin tức rao truyền báo hỷ sự,
Nước, cây mừng rỡ nói chi người.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ mưu vọng thành tựu, hân hoan vui mừng, công danh tài lợi, không có gì là không toại ý, giống in như cây cỏ được mùa khí ấm áp của mùa xuân giúp cho được nẩy cành xanh ngọn. Người xin được quẻ này cá cái tượng đãi cát.
Thảo vườn xuân và cây có sắc màu thơm tươi, đó là cảnh xuân sắc vui tươi và đó cũng là quẻ ý cho biết hiện nay thời vận của bạn đó. Vậy nghĩa là hiện nay, thời vận của bạn đã đến là hanh thông, từ nay về sau tất cả sự mưu tính ắt được gió xuôi thuận buồm, vạn sự như ý.
Thời vận hanh thông. Vạn sự như ý sở cầu. Cứ tiến hành, ắt đắc quả. Đánh số hạp. Số hên: 2, 20, 22.
*Giải :những điều muốn hỏi đều được cát tường như ý .

QUẺ 203 - HẠ HẠ

Phong Thiên Tiểu Súc
Động Hào Ngũ
Ngoại Quái: Tốn
Nội Quái: Càn

Môn ngoại sự trùng điệp,
Ấm nhân đa ngộ hợp.
Hiền xử tuy trợ xảo,
Điểu điểu chung nam hợp.

Cửa ngoài sự việc điệp trùng,
Ấm nhân hội ngộ tương phùng biết bao.
Tuy hiền nữa giúp chẳng sao,
Nhưng chung quy việc làm hao công trình.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ chính không thắng tà, quả bất địch chúng. Tuy nhà có hiền phụ đấy, nhưng vẫn khó xếp đặt cho ổn thỏa mọi việc. Đây chính là lúc im hơi lặng tiếng ẩn dật qua ngày.
Người xin được quẻ này nên đề phòng miệng tiếng, xa kẻ gian nịnh, bắt chước như Đào Tiềm đời Tần ẩn dật, xa lánh hết mọi người là hơn.
Quẻ này cho biết vận trình còn hơi trắc trở dầu cố làm cầu mưu đến đâu trong lúc này vẫn chưa được toại nguyện mà lại hao công mất giờ nữa.
Những người cầu được quẻ này tốt hơn là nên ngừng những việc đang mưu tính nhứt là việc khuếch trương kinh doanh.
Vận bất tề, nên đình đốn công việc là hơn. Cưỡng cầu tính ắt chẳng đến đâu, còn hao công, tốn của là khác. Cầu việc còn lâu. Đánh số chưa thuận. Số hên: 2, 3, 23, 32, 30, 20.
*Giải:Việc muốn hỏi đang bị kẻ tiểu nhân cản trở quấy rối, là công việc không phải ở trong nhà, nên con trai con gái có muốnn giúp đỡ cũng khó mà thành.

QUẺ 204 - THƯỢNG THƯỢNG

Phong Thiên Tiểu Súc
Động Hào Lục
Ngoại Quái: Tốn
Nội Quái: Càn

Sự hữu thiện,
Diện hữu quang.
Chung thủa hảo thương lượng,
Hồ trung nhật nguyệt trùng.

Công việc hanh thông tâm trí vui,
Mặt mày sáng sủa nét tươi cười.
Chung quy mọi việc dễ thương lượng,
Bầu bí vinh hoa hưởng cuộc đời.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ tâm kiềm tính, đến đâu là cái lợi đến đó. Khi ý vui đã tới thì đâu còn biết năm tháng dài lâu nữa. Ấu cũng là nhờ công thành viên mãn, nên mới có cái thiện quả như vậy. Người xin được quẻ này nên đo sâu đò cao để giữ bằng được chung cục tốt đẹp cho đời mình.
Người cầu được quẻ này, thực là may mắn vô cùng. Cuộc đời sắp lên hương đấy, tất cả việc cầu mưu chẳng có gì trở ngại mà là Nhứt phàm phong thuận. Và hơn nữa, những sự cầu mưu sẽ thành đạt hơn ngoài ý định.
Câu thơ chót nói trong bầu bí chứa đựng vinh hoa. Nghĩa là sự cầu mưu sẽ được thần linh giúp đỡ, nên sự thành công ắt là huy hoàng vậy. Tốt đẹp. Thời vinh hoa, phú quý đã đến. Đánh số tốt. Số hên: 24, 2, 4, 42, 20, 40
*Giải :Quẻ nầy chủ về việc có được vợ hiền, gia đình hòa thuận, sih hoạt hạnh phúc, lại cũng nói đến việc đàn bà có thai (tin mừng)
QUẺ 205 - TRUNG TRUNG

Phong Trạch Trung Phu
Động Hào Nhất
Ngoại Quái: Tốn
Nội Quái: Đoài

Ám khứ hữu minh lai,
Ưu tâm dự khả hài.
Chung tu thành nhất tiếu,
Mục lục mạc nghi thai.

Mờ ám đi rồi đến rõ ràng,
Ấu sầu tâm sự tự nhiên tan.
Chung quy mọi việc thành vui vẻ,
Hiện tại chớ nên mà nghĩ hoang.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ sự cứu người té ra lại cứu mình báo ơn ai ngờ lại mang ơn. Trước lo sau vui, quả thực là một câu chuyện cười. Người xin được quẻ này nên cố gắng làm đẹp những khó khăn, khỏi lo không được hưởng phúc.
Công việc cầu mưu của bạn cho hay hiện nay tuy chưa được vừa ý lắm còn hơi trắc trở, song rút cuộc việc đâu vào đó ắt sẽ vui vẻ thành đạt như ý cầu. Nhưng bạn phải một lòng với việc cầu, thì mới thành công, nếu không hậu quả có thể trái ngược như câu chót của quẻ thơ đã nhắn nhủ vậy.
Việc tính hơi chậm, nhưng được thành tựu. Chỉ cần cố gắng là đạt. Cầu danh lợi còn lâu, nên chờ. Đánh số, cần tính kỹ. Số hên: 25, 5, 2, 20, 50, 52
*Giải:tối đi sáng đến, sáng đi tối đến, trong cõi u u minh minh vốn có số định sẵn.

QUẺ 206 - TRUNG THƯỢNG

Phong Trạch Trung Phu
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Tốn
Nội Quái: Đoài

Bảo kính vô trần nhiễm,
Kim điêu dĩ tiền tài.
Dã phòng thiên ý hợp,
Chung bất nhạ trần ai.

Mãnh Hổ nay đang chiếm núi sâu,
Ra hang tiếng rống quỷ thần sầu.
Tinh thần phấn chấn dương oai võ,
Há sợ người đông giết hại đâu.

LỜI BÀN
Quẻ này cho biết gặp được kẻ quang minh do đó ắt được hưởng sự kính quý vui vầy. Rồi đây trời lắng dân nghe, trời nhìn dân ngỏ, những hành vi của mình đều tương hợp với ý trời, như thế thì bao giờ mà có chuyện vất vả trần ai nữa. Đây là một quẻ đại cát và đại lợi.
Theo ý quẻ cho biết việc cầu xin của bạn đều được toại nguyện như ý và may mắn, chẳng có gì đáng lo âu cả, bởi trong ý quẻ nói rất rõ ràng rằng: hiện vận số của bạn như con cọp dữ đang chiếm cứ một núi sâu, đó là ý nói được địa lợi, có địa lợi tức là có ưu thế, tức nắm chắc phần thắng vậy.
Như thế việc cầu xin lo chi không thành, nhứt là hai câu chót dương oai võ và chẳng sợ người đông, thì càng nói rõ về đường công danh ắt sẽ gặp may mắn vì số mệnh đó. Thời đến vang danh. Sự sự tốt đẹp, sở cầu. Biểu tượng: Cọp. Đánh số hạp. Số hên: 6, 2, 26, 62, 20, 60.
*Giải :việc tốt đến hai lần, người được quẻ nầy rất chính trực, cao quí, được hưởng ơn trời rất nhiều, mọi việc đều như ý.

QUẺ 207 - THƯỢNG THƯỢNG

Phong Trạch Trung Phu
Động Hào Tam
Ngoại Quái: Tốn
Nội Quái: Đoài

Hòa hợp sự,
Đàm tiếu thanh.
Hỉ ân tại bán trình,
Bản độ đạp thanh vân.

Hoa quỳ nở hướng phía đông,
Trung thành nhứt chi son lòng biết bao.
Cửa nhà mở rộng đón chào,
Vui thay hưởng lạc thanh cao thái bình.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ sự nghiệp thành đạt, không phí mất chút sức nào. Bằng trình đã có phận chứ chẳng phải chuyện ngẫu nhiên. Cho nên hễ cầu thì hẳn ứng, hễ tiến cũng được tốt. Người xin được quẻ này có cái tượng: hễ đến nơi thì được tiếp rước.
Sự cầu xin của bạn thành đạt hanh thông không có khó khăn trở ngại và sự cầu xin chẳng những được thuận lợi mà còn đặng nhiều hạnh phúc nữa bởi ý quẻ cho hay bông quỳ đang hướng về mặt trời nở, người lại trung thành hết lòng và mở rộng cánh cửa đón chào ta, nhứt là câu chót nói rõ hưởng lạc thái bình.
Vận thái vô cùng thành đạt, cầu mưu cầu duyên, cầu tài đắc lợi. Đánh số hạp. Số hên: 27, 72, 2, 7, 20, 70.
*Giải :tốt, việc hôn nhân đã định rồi, tin tức được cao thăng đang đến, song hỉ lâm môn, đời người rất vui.

QUẺ 208 - HẠ HẠ

Phong Trạch Trung Phu
Động Hào Tứ
Ngoại Quái: Tốn
Nội Quái: Đoài

Hoa tàn nguyệt khuyết,
Kính phá thoa phân.
Hưu lai hư vãng,
Sự thủy an ninh.

Trăng đã khuyết rồi hoa lại tàn,
Kim thoa gãy bể kính tiêu tan.
Từ đây nên nhớ đừng lui tới,
Công việc mới yên và dễ dàng.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ hung triệu: Nhà cửa thì gây tai sinh họa, vợ chồng thì ly tán, tiền tài sự nghiệp thì thua lỗ thất bại, kiện tụng thì quan tư ức hiếp. Người xin được quẻ này cần phải giữ gìn, tự giới cẩn thận mới mong thoát khỏi tai bay vạ gió.
Thơ quẻ phán rằng: Trăng khuyết hoa lại tàn, thoa gãy, kính bể nát, qua hai câu trên, thì người ta sẽ biết được thời vận của bạn hiện nay như thế nào rồi.
Vậy những việc cầu xin của bạn khó được toại nguyện trong lúc này, còn riêng về bệnh hoạn cũng phải ra tâm cứu chữa, thì mới tránh được điều không may. Bế tắc, bất thông. Nên chờ vận thái đến là hơn, đánh số không hạp. Số hên: 28, 20, 80, 8, 2, 82.
*Giải:rất là xấu, mọi việc đều không nên làm. Về việc hôn nhân thì không xứng ý với nhau, sợ rằng phải chịu cảnh chia tay ly biệt.

QUẺ 209 - TRUNG THƯỢNG

Phong Trạch Trung Phu
Động Hào Ngũ
Ngoại Quái: Tốn
Nội Quái: Đoài

Môn ngoại hảo âm lai,
Sinh ý ưng hữu khánh.
Danh lợi cánh hữu thiện,
Nhạn hàng chung câu trận.

Công danh lắm lắm đáng ghi,
Nhưng trong thực tế có gì hân hoan.
Tu hành chính quả mới mong,
Trường xuân muôn thuở phước hồng dài lâu.

LỜI BÀN
Quẻ này có tượng: Mọi việc đều được như ý, mậu dịch (như buôn bán) được hưng vượng. Kẻ gần thì vui, người xa thì tới tất cả đều giữ được sự tử tế hào hiếu thông cảm lẫn nhau. Tuy nhiên, người xin được quẻ này vẫn phải lo cái nỗi đau lòng của Khuất Nguyên thưở nọ, mà cần nên lưu tâm từng phút từng giây, mong tránh những điều bất hạnh.
Quẻ nói công danh dù nhiều, mà trên thực tế lại chẳng có gì bởi trong cuộc đời chết là hết, chẳng đem theo, nên công danh tiền tài đều như mây khói, chẳng có gì đáng cả, nên người muốn muôn thuở bất hủ thì hãy tu hành là hơn. Ý quẻ dạy rằng việc cầu xin của bạn tuy được thông thái nhưng phải làm việc phước đức thì mới được hưởng bền.
Cần tu hành, thì phú mới trường. Tiền tài, danh vọng như đám mây nổi giữa trời. Chết là dứt nợ ưu phiền. Đánh số tốt. Số hên: 29, 9, 2, 92, 20, 90.
*Giải:Quẻ nầy thì lúc đầu rất tốt, việc có nhiều triển vọng thành tựu, nhưng về sau có sự ngăn trở của anh em. Hoặc trong anh em có người bị thương tổn.

QUẺ 210 - TRUNG TRUNG

Phong Trạch Trung Phu
Động Hào Lục
Ngoại Quái: Tốn
Nội Quái: Đoài

Vạn lý hảo gian san,
Phong sa tận nhật nhàn.
Dĩ thôn câu thượng nhĩ,
Hà tất ngộ ba lan.

Núi non muôn dặm cảnh thanh bình,
Bụi cát rãnh nhan trời sáng tinh.
Cá đã nuốt mồi đâu dễ thoát,
Xá chi sóng nổi gió thình lình.

LỜI BÀN
Quẻ này khuyên ta: Đã vào được gia cảnh, ắt không để xảy ra vấp váp thất bại. Tuy nhiên, lúc nào cũng phải nhớ trong thì cốt giữ thiện tâm, ngoài thì cố làm thiện sự, có thế mới được lâu bền. Lúc thất ý, nếu bói được quẻ này thực rất ứng nghiệm.
Ý quẻ cho là việc cầu xin của bạn đáng ra chẳng có gì trở ngại nhưng không may lại vấp phải chuyện lôi thôi làm cho việc không được thuận lợi như trong quẻ dạy, là núi non thanh bình, trời sáng rạng không cát bụi và giống như cá nuốt lưỡi câu vậy, nhưng thình lình lại gặp sóng gió.
Như vậy bạn muốn thành đạt thì tôi khuyên bạn hãy nên dễ dãi phần nào phàm khi nói đến việc gì hãy đối xử với nhau, phải biết người biết ta mới mong thành.
Tốt, việc thành, nhưng đề phòng giờ chót. Không đến nổi thất bại, cần cố công. Cầu danh, cầu lợi đạt. Nhưng phải cố gắng hết sức mới nên. Đánh số được. Biểu tượng: Cá. Số hên: 21, 1, 2, 10, 20, 12.
*Giải :Tình hình chuyển sang xấu. Hy vọng thành công ban dầu bị những sự thiếu tính toán chính xác làm hỏng việc.QUẺ 211 - HẠ HẠ

Phong Hỏa Gia Nhân
Động Hào Nhất
Ngoại Quái: Tốn
Nội Quái: Ly

Song yến hàm thư vũ,
Chỉ nhật nhất tề lai.
Tịch mịch yêm lưu khách,
Tòng tứ hạ điếu đài.

Song yến ngậm thư múa nhảy hoài,
Trông chờ nó đến là ngày mai.
Nào ngờ nơi vắng giữ hành khách,
Từ đó cần câu đã hết xài.

LỜI BÀN
Quẻ này có cái tượng: Xuất u cốc mà lên cây kiều mộc. Đôi én ngậm thư, đó là đem tin mừng tới. Câu thứ 3 nhắc tới tích Nghiêm Tử Lăng. Còn câu thứ 4 nói đến chuyện Khương Tử Nha. Lặng bỏ nơi ẩn dật đi giúp Hán Quang Võ mà làm đến Quốc Sư. Nhờ vứt cần câu, bỏ phiến đá trên sông Vi mà trở thành thượng phu Văn Võ Vương nhà Châu. Người xin được quẻ này có hy vọng gặp hội phong vân.
Về việc cầu xin của bạn, theo ý quẻ cho hay thì khó được vừa ý như bạn mong muốn, công việc hiện đang trông đợi chắc thất bại nhiều hơn thắng lợi. Vì câu thứ ba trong quẻ tả cảnh người khách đi đường hiện bị lạc giữ nơi vắng, và câu thứ tư nói cần câu hết xài, nghĩa là người hành khách không đi đến nơi, và không cần câu, thì lấy gì câu được cá vậy.
Bế tắc. Tin âm vắng bặt. Chờ đợi vận thái là hơn. Biểu tượng: Chim. Đánh số e cháy túi. Số hên: 11, 21, 1, 2, 12
*Giải :Sự việc hoặc người chờ tin, nội ngày mai là có tin tức.

QUẺ 212 - TRUNG THƯỢNG

Phong Hỏa Gia Nhân
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Tốn
Nội Quái: Ly

Vọng khứ kỷ trùng san,
Cao thâm tiên khả phan.
Cử mục thiên thượng khán,
Minh nguyệt tại nhân gian.

Dòm ngó quả là núi mấy trùng,
Cao châm cách trở khả lần thông.
Ngửng đầu nhìn lại trời xanh nọ,
Trăng sáng nhân gian chiếu khắp vùng.

LỜI BÀN
Quẻ này cho biết: Công việc coi như khó mà thực ra lại dễ, chỉ cần dốc thực lực ra mà làm tới, khỏi ngại không đạt tới thành công. Trời xanh, trăng sáng, tượng trưng cho cảnh Tiên, cảnh Phật, cho nên đối với người khổ hạnh tất nhiên chẳng còn gì phải vất vả khó khăn mới tới những kết quả siêu phàm này. Người xin được quẻ này sẽ đem hết mình mà thực hiện để tìm lấy hiệu quả tốt đẹp cho mình.
Theo ý quẻ cho biết việc cầu xin của bạn bắt đầu ngó thấy rất là khó khăn như cách xa mấy trùng núi núi cao đấy, nhưng nếu người không nản chí cứ theo đuổi, thì thành công ắt không khó chi đâu, như câu hai của quẻ có nói dù núi cao biển sâu cũng lần lần vượt qua và sự thành công to tát như trăng chiếu khắp nơi vậy.
Trước khó, sau dễ. Thành đạt lớn, cứ tiến tới. Đánh số đẹp. Số hên: 2, 12, 1, 21, 22.
*Giải :Việc muốn hỏi quá cao sâu không thể đoán chắc được, nhưng yên lòng đừng sợ, sẽ có ngày sáng tỏ thôi.

QUẺ 213 - TRUNG THƯỢNG

Phong Hỏa Gia Nhân
Động Hào Tam
Ngoại Quái: Tốn
Nội Quái: Ly

Dụng chi tắc hành,
Xa chi tắc tàng.
Nhất kỵ xuất trùng quan,
Giai âm chỉ xích quan.

Dùng thì sẽ ắt nên công,
Nếu mà từ khước, hư không chẳng còn.
Khi cưỡi ngựa, khỏi núi non,
Tin lành trước mắt, vận son sắc màu.

LỜI BÀN
Hành tang tức là xuất xứ: "Dụng chi tắc hành, xã chi tắc tàng". Xuất tức là xuất thế: đi ra ngoài đời như tu hành ẩn dật. Xử tức là xử thế: đi vào đời như làm quan, hoạt động tranh đua với đời.
Quẻ này chủ việc tiến thoái ra vào. Tuy bảo rằng mọi việc do tiền định, thế nhưng vẫn phải lo tính tiến lui ra vào. Người xin được quẻ này cứ hễ xuất quan ra khỏi nhà là có giai nhân tới. Như thế có nghĩa là càng đi xa thì càng lợi cho mình. Người con trai chí ở 4 phương thiết tưởng chớ nên lưu luyến gia đình mà lỡ dịp.
Ý quẻ nói rằng, những sự cầu mưu của bạn đều có thể làm nên, nhưng phải quyết chí dốc lòng, cố công mới được, đừng nên hai bụng vá lưng chừng thì mới được. Đồng thời, bước đầu chỉ có gặp khó khăn, cũng ráng sức tìm cách vượt qua rồi sẽ gặp may mắn đấy, như quẻ thơ đã nói, khỏi núi non tin lành trước mặt vậy.
Việc gần thành chớ nản chí. Vận may đến rồi còn lo gì? Biểu tượng: Ngựa. Đánh số hên. Số hên: 2, 1, 3, 31, 13, 21, 12, 32.
*Giải :dùng người nên dùng cái khí tiết và cái tài của người đó, rồi để cho họ tự do làm việc theo ý họ, nhất định sẽ sớm thành tựu công việc.

QUẺ 214 - TRUNG THƯỢNG

Phong Hỏa Gia Nhân
Động Hào Tứ
Ngoại Quái: Tốn
Nội Quái: Ly

Tích đức thi công hữu tử tôn,
Sát nhau tế thánh cập linh thần.
Công danh lưỡng tự thành toàn nhật,
Hồi thủ san hà vạn vật tân.

Tích đức thi ơn con cháu lành,
Làm bò cúng tế khắp chung quanh.
Công danh nếu lúc được thành tựu,
Khi thấy núi sông biển đổi tên.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ rõ rồi đây mình đắc chí, mọi người đều sửng sốt, nhìn nhau tự hỏi, không còn cái nhìn bằng nửa con mắt như ngày xưa nữa. Quả thực là hai hoàn cảnh phân chia rõ rệt, như trời vực cánh chia cao thấp. Mổ trâu tế thần dụng ý tạ ơn trời đất quỷ thần.
Người xin được quẻ này nên nhớ rằng hạnh phúc vinh dự sở dĩ có được là nhờ ở công trình, tích thiện, nếu không, ắt khó thành toàn dụ được. Những sự cầu mưu của bạn, phải lấy thiện làm căn bản, lúc đó mới có thể thành đạt nguyện cầu, đó là lời dạy của quẻ, nếu làm được như thế ắt hữu cầu tất ứng.
Thực vậy, làm ơn cho người ta, tự nhiên được người thương mến, mà việc khó khăn của mình ắt người sẽ giúp ta. Vậy lo chi không giải quyết được công việc. Tu nhân tích đức, việc thành công ắt đạt. Đánh số thông hạnh. Số hên: 2, 14, 41, 21, 24, 1, 4, 42.
*Giải :làm thiện tích đức, giúp đỡ xóm giềng, tương lai được quả báo tốt.


QUẺ 215 - HẠ HẠ

Phong Hỏa Gia Nhân
Động Hào Ngũ
Ngoại Quái: Tốn
Nội Quái: Ly

Thế lộ thả bình di,
Vân trung nhất nhạn chi.
Đào hoa kinh sâu vũ,
Thủy bạn nữ tần đề.

Phải ra sức chớ ỷ ta,
Hãy nên ẩn nhẫn bước qua cửa sầu.
Hang con cóc lại thả câu,
Trên cây bắt cá, xây lầu trên mây.

LỜI BÀN
Câu đầu ý nói đường đời được bình an vui tươi. Câu hai ý nói anh em chết chóc chia ly. Câu ba ý nói vợ con gia đình tán vong tan tác. Còn câu chót ý nói bị thủy tai hỏa hoạn sạch không. Vậy quẻ này báo cho ta biết họa tới nơi, bao mộng tưởng đều không thành. Bởi thế, Người xin được quẻ này phải mau mau tu tỉnh, cầu mong tránh gở được phần nào.
Theo quẻ thơ nói: Bạn hãy nên cố gắng mà làm, và đừng đạt cao vọng quá, thì mới được thư thả phần nào. Nếu không kết quả cầu sự cầu của bạn ắt như thả câu trong hang cóc, bắt cá trên cây và xây lầu trên mây, rút cuộc chỉ là hư không, mà lại tốn công hao sức thôi, chẳng ích lợi gì cả.
Cao vọng quá ắt xôi hỏng bõng không. Tính toán phải tùy sức tùy tài. Đang bế tắc, chờ đợi, nên thực tế, đánh số dỡ. Biểu tượng: Chim. Số hên: 2, 1, 5, 15, 21, 25, 52,12.
*Giải :Quẻ nầy đối với việc trai gái yêu nhau , việc định đoạt hôn nhân hay việc hùn hạp với người…đều không có lợi. Như hỏi việc khác, thì cũng bị sóng gió trùng trùng .


QUẺ 216 - HẠ TRUNG

Phong Hỏa Gia Nhân
Động Hào Lục
Ngoại Quái: Tốn
Nội Quái: Ly

Môn ngoại khởi can qua,
Thân cừu lưỡng bất tri.
Chu y lâm nhật nguyệt,
Thủy giáo tiếu khà khà.

Trong nhà nay lại can qua,
Thù địch hai đàng, chẳng chịu hòa.
Hãy đợi chu ý lắm nhựt nguyệt,
Bây giờ mới thể cười ha ha.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ gia đình bất hòa, huynh đệ khích tướng, vợ chồng ngủng nghỉnh, tình trạng này sở dĩ có chỉ tại chê mình hèn. Nhưng một buổi sáng đẹp trời, áo gấm về làng, võng lộng nghênh ngang, công danh lừng lẫy, lúc đó gia đình mới mặt mày vui vẻ, đón rước linh đình. Người xin được quẻ này chớ trách chi nhân tình thế thái mà chỉ nên cố gắng xây dựng bản thân để có chút huy hoàng mà thôi.
Quẻ nói trong nhà này nổi binh đao thân thù hai đàng không chịu nói hòa, đó là ý nghĩa trong việc cầu xin còn gặp nhiều lôi thôi chưa được thuận ý mà phải chờ đến khi có quý nhân nương dẫn đường đi nước bước thì lúc đó công việc mưu tính mới trôi chảy thông suốt.
Bạn nên bền lòng chờ đợi chớ nên vội vã, thì lần lần sẽ thấy hanh thông và có thể thành đạt sở cầu. Lôi thôi, dang dở, e bị quan sự. Đề phòng và cẩn thận chờ đợi, vận chưa thông. Đánh số dở. Số hên: 2, 1, 6, 61, 12, 21, 26.
*Giải :đề phòng trong nhà bất hòa, anh em hại nhau, thân nhân trở thành thù oán. Hết sức dè dặt mới được .QUẺ 217 - TRUNG THƯỢNG

Phong Thủy Hoán
Động Hào Nhất
Ngoại Quái: Tốn
Nội Quái: Khảm

Hữu nhất thân,
Hoạch nhất lộc.
Sự đoàn viên,
Môn ngoại sách.

Người này quả thực tài,
Bắt được một con nai.
Tất cả việc toàn vẹn,
Vận may chờ cửa ngoài.

LỜI BÀN
Con hươu chữ Hán gọi là Lộc: Lốc cùng âm với lộc (tài lợi bổng lộc). Đã có tài lộc thì gia đình sao chẳng đoàn viên vui vẻ như nơi chợ búa nhộn nhịp tưng bừng. Đây là một hào được coi như trung cát.
Những việc cầu xin của bạn theo quẻ thơ trên ẩn tả cho rằng vận trình được hanh thông, tất cả việc cầu mưu ắt được như ý định nhưng bạn nên cố gắng bỏ công, thì mới thành công mỹ mãn, vì câu thơ chót nói vận may chờ cửa ngoài, vận đã đến mà người phải bước ra ngoài đón lấy.
Thời vận đến, nên cố gắng sức và hãy đón lấy chớ để mất. Đánh số thông. Số hên: 17, 27, 21, 72, 12, 2, 1, 7.
*Giải:Việc muốn hỏi chắc thành, nhưng đề phòng hậu hoạn là :- nếu được tiền bạc thì bị người khác chiếm đoạt, nếu là người phối ngẫu thì có kẻ thứ ba theo bám.

QUẺ 218 - HẠ HẠ

Phong Thủy Hoán
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Tốn
Nội Quái: Khảm

Nhĩ vãng vô thu lợi,
Hoa khai hựu cập thu.
Nghiêm sương vật tiến chí,
Thoái bộ bất tồn lưu.

Ra đi chẳng có lợi gì,
Mùa thu hoa nở còn gì sắc hương.
Đâu đâu sương phủ đầy đường,
Rút lui để khỏi đau thương hận buồn.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ sự ra đi nhưng bất lợi, mọi việc đều chẳng thuận lợi tí nào. Giao dịch buôn bán thì lỗ vốn, gia nghiệp thì điêu linh. Phải nên gấp rút về để cố thủ, ấy thế mà chưa chắc đã giữ gìn được gì. Trái lại, còn liều lĩnh tiến hành thì thế nào cũng gặp bất trắc. Người xin trúng quẻ này cần nhớ để làm răn.
Những việc cầu xin của bạn theo quẻ thơ trên ẩn tả cho rằng vận trình được hanh thông, tất cả việc cầu mưu ắt được như ý định nhưng bạn nên cố gắng bỏ công, thì mới thành công mỹ mãn, câu thơ chót nói vận may chờ cửa ngoài, nghĩa là vận đã đến người phải bước ra ngoài đón lấy.
Thời vận đến, nên cố gắng sức và hãy đón lấy chớ để mất. Đánh số thông. Số hên: 17, 27, 21, 72, 12, 2, 1, 7.
*Giải:không tốt .

QUẺ 219 - TRUNG THƯỢNG

Phong Thủy Hoán
Động Hào Tam
Ngoại Quái: Tốn
Nội Quái: Khảm

Tân nguyệt vi câu,
Thanh phong tác tuyến.
Cử võng yên ba,
Cẩm lân dị kiến.

Trăng mồng ta lấy làm câu,
Gió thanh làm chi, chẳng sầu không may.
Lưới chài sống động cũng hay,
Dù là biển động bắt ngay dễ dàng.

LỜI BÀN
Ba câu trên miêu tả cảnh thâm sơn cùng cốc, yên hà phong nguyệt, nói người quân tử lui về ẩn dật, bắt chước ngư ông cất vó nơi khỏi sóng, ngắm trăng trong cảnh khuya, hóng gió mát buổi trưa hè. Còn câu sau ngụ ý không nên gặp kẻ đại nhân, mà chỉ nên tùy ngộ nhi an (tùy theo cảnh ngộ mà an vui với cái đạo của thánh hiền). Người xin trúng quẻ này chỉ nên lui về ẩn dật, gặp các bậc đại nhân rất bất lợi đó.
Quẻ này ý chỉ rằng, phàm cầu việc gì đều phải biết tận dụng hoàn cảnh chung quanh. Cũng như về thiên thời phải nắm lấy, thì mới dễ dàng thành công. Như quẻ nói trên lấy trăng mồng làm câu, lấy gió làm dây câu, để bắt cá trong biển vậy. Và mặt khác, quẻ cũng ám chỉ rằng cầu mưu vào đầu tháng thì thuận lợi hơn.
Thời vận thông cứ tiến thành. Đánh số tốt.
Số hên: 2, 1, 9, 91, 92, 12.
*Giải :Tốt. Mọi việc đều đến tay như ý, bên trái bên phải đều có nguồn nước.


QUẺ 220 - HẠ TRUNG

Phong Thủy Hoán
Động Hào Tứ
Ngoại Quái: Tốn
Nội Quái: Khảm

Tiên quan tỏa,
Tục đề phòng.
Tiểu tiết bất tri giới,
Nhân tuân thành cự ương.

Trước tiên phải rõ điều cần,
Đề phòng tiểu tiết mới lành, mới yên.
Nếu không biết giữ điều kiêng,
Tai ương đưa tới rất phiền ngay.

LỜI BÀN
Giữ lời cũng như đề phòng, cả hai điều chỉ sợ người ta vấp ngã mang khốn, nhất trong khi không chấp thuận hành động khiến lụy tới đức lớn. Hai câu chót bất quá chỉ là những câu chú ước cho mạnh nghĩa hai ý trên đó thôi. Người xin được quẻ này nên chú ý tích cực thực hiện.
Theo ý quẻ cho hay phàm người cầu xin việc gì trước hết phải hiểu rõ trên phương diện cần thiết, nghĩa là nắm vững trọng tâm, công việc cũng phải suy nghĩ cho kỹ, thì mới tránh được việc không hay xảy ra. Cũng như mới mong thâu lượm được kết quả tốt đẹp.
Vậy việc cầu xin của bạn hơi khó đấy, nên phải cẩn thận đo lường cho kỹ chớ nên sơ ý thì hỏng. Cần nắm trọng tâm công việc và nghiên cứu kỹ, mới nên. Cầu mọi sự chưa thông. Nên cố gắng. Đánh số, chưa mấy thông. Số hên: 22, 20, 2.
*Giải:vì cái nhỏ mất cái lớn. Không sợ mọi điều, chỉ sợ rũi ro. Đóm lửa của ngôi sao mà có thể đốt cháy cánh đồng.

QUẺ 221 - HẠ THƯỢNG

Phong Thủy Hoán
Động Hào Ngũ
Ngoại Quái: Tốn
Nội Quái: Khảm

Yến ngữ oanh đề,
Hoa khai mãn viên.
Ỷ lan xuân thụy giác,
Vô ngữ liễm sầu nhân.

Hoàng oanh chim én ào ào,
Vườn hoang rực rỡ xuân màu sắc hương.
Dựa lan can mộng hoàn lương,
Thiết tha trong dạ buồn thương ý tình.

LỜI BÀN
Quẻ này chỉ cái tượng của một hoàn cảnh bình thường, an hưởng tự nhiên, tha hồ vui thú nhàn lạc, chẳng thèm để ý tới thị phi, đắc thất. Nếu lại còn vun trồng cây đức, tô bồi cành nhân, thì có thể nói đó chính là triệu chứng của cả một cuộc hưng thịnh. Người xin được quẻ này cần nên giữ câu "Tri chỉ bất nhục" (biết đủ mà ngừng lại thì không bị nhục).
Ý quẻ nói rằng hiện thời chim mừng, hoa nở đã báo xuân về tới nhân gian nhưng bạn còn say mê với giấc ngủ để ráng quên những u sầu, người xin được quẻ này đang lúc gặp thời lẽ ra phải thừa dịp này phấn khởi tinh thần đề mưu đó sự nghiệp nhưng lại cầu an và than thở.
Căn cứ vào lời dạy của quẻ, bạn hãy cố tạo hoàn cảnh mến người mến cảnh, tùy thuộc vào hoàn cảnh mà hành động. Có câu nhân định thắng thiên, hãy suy nghĩ câu đó ắt hữu ích hơn.
Thời đến rồi, hãy lo tính đi, còn chần chờ phân vân và cầu an làm gì? Cái may không đến lần thứ hai. Đánh số hạp. Số hên: 21, 22, 2, 1, 12.
*Giải:Thời vận đã chuyển đổi, mọi việc có thể tiến hành không còn trở ngại nữa.

QUẺ 222 - TRUNG THƯỢNG

Phong Thủy Hoán
Động Hào Lục
Ngoại Quái: Tốn
Nội Quái: Khảm

Lao tâm lao tâm,
Lao tâm hữu thành.
Thanh phong tá lực,
Hoan tiếu tiền đình.

Lao tâm nữa lại lao tâm,
Lao tâm vất vả cố làm mới nên.
Hãy nhờ sức gió phụ bên,
Tương lai vui vẻ mới đều sự công.

LỜI BÀN
Quẻ này nói: Có lao tâm khổ trí thì công việc mới thành tựu, và quyết chắc không một việc gì là không xong. Nếu được sức nhiều người giúp thêm thì tự nhiên được phúc vô bờ bến. Người xin được quẻ này quả thực là "Hoàng thiên bất phụ khổ tâm nhân" cứ hễ có công là được hưởng phúc.
Bạn xin được quẻ này thì phải vất vả bận tâm thật nhiều với việc cầu mưu thì mới được nên phận. Ngoài ra, còn phải nhờ sức của kẻ khác đỡ thì tương lai mới sáng lạng hơn.
Theo ý quẻ này thì bạn hãy dẹp mọi sự tự ti mặc cảm để nhận sự giúp đỡ của kẻ khác và mình cũng phải ra công cố gắng, thì ắt thành danh toại.
Tuy lao tâm, khổ trí, nhưng việc thành. Chỉ cần có sự giúp đỡ của người, thì hay. Đánh số, được nhưng ít lợi. Số hên: 22, 2, 20.
*Giải :Tùy thời mà lưu ý , suy nghĩ kỹ lưỡng để bổ sung thiếu sót của công việc, tiền đồ mới xán lạn. (燦爛 = rực rỡ)
QUẺ 223 - HẠ HẠ

Phong Sơn Tiệm
Động Hào Nhất
Ngoại Quái: Tốn
Nội Quái: Cấn

Tiến bộ thả bồi hồi,
Xuân phong liêu nhứ phi.
Thủy tân hành khách quyện,
Châm bạn đa nghi thai.

Sao đang bước tiến lại ngừng,
Gió xuân thổi liễu lưng chừng lay lay.
Mé sông hành khách mệt thay,
Đêm khuya ôm mối sầu tây nản buồn.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ trong cái cát có cái hung, mệnh vận chưa thông. Đường vào ba thực khó đi, lại còn có cái ý đổi rời nhưng không quyết, phiêu bạt vô định. Người xin được quẻ này cần phải mười phần lưu ý mới được.
Cảnh tình của bạn lẽ ra đang ở trong cảnh vui vẽ không có phiền não, nhưng vì bạn mưu tính lưng chừng. Vì thiếu sự quả quyết cho nên cảnh tình trở nên kém đi và bạn trở nên buồn nản.
Do đó những việc cầu mưu cần phải cố gắng và chuyên tâm quả quyết mà làm mới thâu lượm được kết quả tốt đẹp.
Đáng lẽ hay, hóa dở. Vì tại ta, cần phấn đấu, thì cuộc đời mới nên hương. Đánh số không hạp. Số hên: 2, 3, 23, 32.
*Giải:Mọi việc cứ tuần tự mà tiến tới sẽ ổn, qua thời gian việc sẽ thành mặc dù có bị chút ít trở ngại từ bên ngoài tác động vào.

QUẺ 224 - TRUNG TRUNG

Phong Sơn Tiệm
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Tốn
Nội Quái: Cấn

Ngọc thạch dơ chung muội,
Hà kham tiểu hối đa.
Chung vô cửu,
Tiếu kha kha.

Ngọc thạch tuy rằng có ám mờ,
Đâu cần lo nghĩ việc nhỏ đó.
Bàn đi tính lại chung vô lối,
Vui vẻ cười to chớ dại khờ.

LỜI BÀN
Quẻ này có cái tượng: Hiện thường có những tiểu hối (điều hối hận ăn năn nhỏ). Bởi thế cho nên viên ngọc nằm trong đá vẫn còn bị che lấp không sáng tỏ được. Tuy nhiên về sau vẫn giữ được không lỗi lầm gì. Cuối cùng vẫn có thể vui cười hể hả. Người xin được quẻ này xử sự nên phải lấy việc trầm định tinh thần làm quý, cũng cần phải có thái độ thung dung để bổ túc vào, chứ không nên lo lắng buồn phiền làm chi.
Quẻ thơ nói rằng: Loại ngọc thạch vốn là loại vật quý, sáng, chói, nhưng có khi sắc màu của nó vẫn bị ám mờ, chớ nên lấy làm kỳ lạ và đừng xem trọng những điều nho nhỏ bất ngờ.
Ý quẻ muốn nói rằng: Sự cầu xin của bạn đắt thất đều do mình định lấy không nên kêu ngạo, cũng đừng thối chí. Cứ tiếp tục tiến tới. Thành công ắt về ta. Vậy sự cầu xin của bạn cố gắng đi sẽ được toại lòng. Xưa có câu hữu chí cảnh thành. Hãy nên lấy làm kim chỉ năm đó.
Chớ lo chuyện tiểu tiết, công việc đã tính, cứ thực hành đi. Thì sự ắt thành. Đánh số được. Số hên: 22, 4, 42, 24.
*Giải:Việc muốn hỏi do vì có sự mê muội của người nên gây ra nhiều lỗi nhỏ, nhưng không có trở ngại lớn.

QUẺ 225 - TRUNG TRUNG

Phong Sơn Tiệm
Động Hào Tam
Ngoại Quái: Tốn
Nội Quái: Cấn

Thuỳ dực dao thiên khứ,
giai nhân tị nan hành,
nhất đồ kinh tể ý ,
hựu thị mãn viên xuân.

Cánh nào bay đến trời xa
Đều do lánh nạn thoát qua hiểm nghèo
Nổi sợ hãi, hết còn đeo
Giờ đây chỉ thấy Xuân theo đầy nhà.

*Giải :Nương tựa với nhau để trốn thoát, tránh khỏi tai họa khủng khiếp đe dọa tánh mạng. Bỏ lại đàng sau những tai họa đã xãy ra, cuối cùng cũng về đến nơi an toàn trong cuộc sống.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Lời quẻ nói rằng: Chim Hồng Nhạn từ từ bay đến chỗ đất cao. Chồng đi chinh chiến không quay về, người vợ không thể nuôi con cái. Hào này hung hiểm. Nhưng có lợi về chống giặc cướp.)
Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này có tượng biết nạn mà tránh. Hiện nay vận thời của bạn tuy chưa được hanh thông, mà phải trôi nổi vô định, để ẩn tránh sự rủi ro, nhưng nếu người người biết tính toán khéo léo thì sau này sẽ được vui vẻ thịnh vượng. Bạn hãy chờ một thời gian ngắn nữa và xử sự cho không khéo thì việc ắt thành.


QUẺ 226 – THƯỢNG TRUNG

Phong Sơn Tiệm
Động Hào Tứ
Ngoại Quái: Tốn
Nội Quái: Cấn

*Thi :
giai tín chí ,
khai tiếu nhan ,
phi đằng nhất khứ ,
bát vân thướng thiên .

tín mừng đến,
nở nụ cười,
một phen bay mạnh,
đẩy mây lên trời.

*Giải :Đây là một quẻ rất tốt, toàn là những tin tức tốt đẹp vui mừng. Cơ hội tốt đến, vững bước đường mây, thẳng đến cửu trùng.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Chim hồng nhạn từ từ bay vào rừng cây, đậu ở trên cành cây. Haò này không có tai họa.)
Quẻ này chủ về cảnh tinh hiện đang khốn quẫn nhưng sắp hanh thông. Nay mai sẽ có tin mừng về những mưu cầu của bạn, chỉ cần tiến tới thì sẽ đạt thành sở nguyện. Bạn hãy nhắm thẳng mục tiêu mà tiến tới, chẳng có gì cản trở. Thời vận sắp hanh thông, công thành danh toại.


QUẺ 227 – Hạ Hạ

Phong Sơn Tiệm
Động Hào Ngũ
Ngoại Quái: Tốn
Nội Quái: Cấn

*Thi :
thanh chiên không thủ cựu ,
chi thượng sào sanh phong ,
mạc vị nhất thời hỉ,
hoàn nghi thử tượng hung .

-Dịch:-
chăn xanh trống như cũ,
ổ trên cây sanh gió,
đừng bảo đến lúc vui,
vẫn là thời vận xấu.

*Giải :không tốt. Cần gia tăng đề phòng, cảnh khó khăn vẫn như cũ, lại còn bị mưa gió vùi dập thêm nữa.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Chim Hồng nhạn từ từ bay lên đỉnh núi. Người đàn bà nhiều năm không mang thai, không biết làm sao. Hào này tốt đẹp.)
Người được quẻ này cần phải hết sức để tâm đề phòng, chớ có sao nhãng. Cái mền dù có xinh đẹp mà không có người dùng đến thì cũng như không, chim ở trên cành mà bị nổi gió, ý nói thời vận của bạn hiện vẫn đang xấu, chưa được hanh thông, nhưng đó chỉ là tạm thời. Những mưu cầu của bạn hiện nay khó mà được toại nguyện. Mọi sự đều phải chờ đợi.


QUẺ 228 – Trung Trung

Phong Sơn Tiệm
Động Hào Lục
Ngoại Quái: Tốn
Nội Quái: Cấn

*Thi :
mạc ngôn kinh cức ác ,
chung vi loan phượng thê ,
mục tiền ưng hữu đãi ,
hà dụng tảo trù trừ .

-Dịch:-
Chớ bảo gai chông khó,
sau cũng hợp phượng loan,
trước mắt tuy có nạn,
đừng lo sớm làm gì .

*Giải :Tuy có trở ngại, nhưng rồi cũng được loan phượng một nhà. Nếu hỏi việc khác, tuy thấy có nhiều ngăn trở công việc, nhưng cuối cùng cũng được như ý nguyện mà thôi.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
Chim Hồng Nhạn từ từ bay về xa xôi. Lông vũ đẹp đẽ của nó có thể dùng làm trang sức trong các điển lế. Hào này tốt đẹp.
Quẻ này có tượng đang lúc khó khăn, khuyên bạn lúc này nên an phận mà chờ đợi, về sau dần đần sẽ có cơ duyên tới. Người có lúc được lúc mất. Vận mạng có lúc bĩ lúc thái, hiện tại chỉ cần chờ ít lâu mà thôi. Những mưu cầu của bạn ắt sẽ gặp may mắn về sau và sẽ được toại ý.
QUẺ 229 – Thượng Trung

Phong Địa Quan
Động Hào Nhất
Ngoại Quái: Tốn
Nội Quái: Khôn

*Thi :
thượng hạ hoà ,
ưu sầu quyết ,
thiên chướng vân ,
nhất luân nguyệt .

-Dịch:-
trên dưới hòa thuận,
không xãy ưu sầu,
ngàn mây che phủ,
trăng vẫn tròn đầy.

*Giải :gia hoà vạn sự hưng . (cửa nhà hòa thuận, muôn việc thịnh hưng)

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Giống như đứa bé đang xem xét. Hào này đối với tiểu nhân không xấu, nhưng đối với quân tử lại bất lợi.)
Quẻ này chủ về hòa thuận thì không lo buồn. Mây giăng trên đầu núi, trăng chiếu sáng bầu trời, là nói dù có xui rủi thì cũng có lúc lại hanh thông. Người được quẻ này nên cố gắng hòa thuận với mọi người, vận trình của bạn đã đến lúc hanh thông, chẳng có gì đáng lo âu nữa. Nhuwcngx mưu cầu của bạn tuy còn gặp khó khăn, song rốt cuộc sẽ thành theo ý muốn. Nên cố gắng.

QUẺ 230 – Thượng Trung

Phong Địa Quan
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Tốn
Nội Quái: Khôn

*Thi :
ngọc xuất côn cương thạch ,
châu ly cổ độ than ,
hành tàng chung hữu vọng ,
dụng xả bất vi nan .

Dịch:-
Tìm ngọc trong khối đá
Thuyền lìa bến cũ đi
Việc làm có kết quả
Nghĩ kỹ chẳng lo gì .

*Giải :Việc gì hoặc người nào mà nếu suy nghĩ tường tận như nước chảy hết , đá hiện ra, mới tránh khỏi những khó khăn về sau.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Nhìn trộm khe cửa. Hào này có lợi với nữ nhân.)
Quẻ này có tượng nếu thấy tiến được thì hãy tiến, nếu cần ngừng thì nên ngừng. Người được quẻ này phải thuận theo tự nhiên, chớ nên cưỡng cầu. Những mưu cầu của bạn sẽ được toại nguyện, nếu bạn nếu biết nắm lấy vận may. Quẻ này phái nữ có lợi hơn phái nam.

QUẺ 231 – Hạ Trung

Phong Địa Quan
Động Hào Tam
Ngoại Quái: Tốn
Nội Quái: Khôn


*Thi :
mục hạ ý nan thư ,
hữu khách lai từ từ ,
kim xa tuy lịch hiểm ,
lận tất hữu chung dữ .

-Dịch:-
dưới mắt ý không thoải mái,
có khách đến từ từ,
xe vàng tuy trải qua nhiều nguy hiểm,
có tiếc giữ rồi thì cũng hết mà thôi.

*Giải :dưới gác mang tâm sự rối rắm chẳng tháo mở được, chờ hay thăm khách đều không gặp, ngày sau lưu lại mối hận trong lòng.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Xem xét hành vi của chính mình để quyết định lẽ tới lui.)
Quẻ này có tượng hiện tại bạn đang có nhiều điều phải lo nghĩ, chưa thư thả lắm, nhưng sẽ có người đến giúp đỡ, khi đó việc mới giải quyết được. Những mưu cầu phải chờ đợi một thời gian, tuy gặp nguy nan nhưng cũng vượt qua. Cầu tài cầu danh đều nên chờ đợi.

QUẺ 232 – Trung Trung

Phong Địa Quan
Động Hào Tứ
Ngoại Quái: Tốn
Nội Quái: Khôn

*Thi :
khả dĩ kí ,
khả dĩ thác,
sự trì trì,
vô suyễn thác .

-Dịch:-
có thể gởi,
có thể giao,
việc chậm rãi,
không lầm lẫn.

*Giải :Việc muốn hỏi có thể ủy thác cho người khác làm giúp, nhưng họ tiến hành quá chậm chạp trì hoãn, tốt nhất là đừng nhờ họ.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Xem xét sự sáng sủa của quốc gia để kính phục vua.)
Quẻ này chủ về được quý nhân giúp, có thể mưu tính việc làm ăn. Tuy nhất thời chưa có gì tốt đẹp, nhưng cũng được an lành. Người xin quẻ này đặc biệt chú ý tới việc kết bạn, đem hậu tình ra mà giao du là tôt nhất. Những mưu cầu của bạn cần được người giúp sức, dù chậm nhưng công việc chắc chắn thành công.

QUẺ 233 – Hạ Hạ

Phong Địa Quan
Động Hào Ngũ
Ngoại Quái: Tốn
Nội Quái: Khôn

*Thi :
khủng cụ ưu tiên,
giai tại mục tiền,
nhược phùng minh giám ,
chỉ phá không truyền.

-Dịch:-
E rằng phải lo lắng,
sầu khổ buồn bã xãy ra trước mắt mà thôi.
Nếu được người chỉ bảo cho thì có thể vượt qua nguy hiểm.

*Giải :Việc muốn hỏi đang hoạn nạn lo lắng rất nhiều, nếu được người chỉ cho chỗ sai lầm, thì mới có thể đổi nguy ra an được.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
Xem xét hành vi của chính mình, quân tử sẽ không có tai họa.
Quẻ này chủ về hiện đang ở trong tình cảnh lo lắng sợ hãi, tai vạ tuy tới gần, giống như đã có ngay trước mặt, nhưng may nhờ có những người tốt giúp đỡ khiến gặp dữ mà hóa lành. Mọi chân tướng sự việc đã hiện rõ thì không còn phải lo ngại gì nữa. Hiện thời vận của bạn vẫn còn bế tắc chưa được hanh thông, cho nên mọi sự mưu cầu cần phải cẩn thận hành sự, thì mới tránh được tai ương. Tốt nhất là nên tạm ngưng, chờ qua một thời gian rồi mới tính.


QUẺ 234 – Hạ Trung

Phong Địa Quan
Động Hào Lục
Ngoại Quái: Tốn
Nội Quái: Khôn

*Thi :nguyệt yểm vân gian ,
hôn mê đạo lộ ,
vân tán nguyệt minh ,
tiệm nghi tiến bộ .

-Dịch:-
trăng bị mây che,
tối tăm đường sá,
mây tan trăng hiện,
lần lần tiến bộ.

*Giải :Việc muốn hỏi tạm thời gặp khó khăn bế tắc, không tìm được lối ra . Phải phá bỏ các chướng ngại vật rồi mới làm lại được tốt.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Xem xét hành vi của người khác, quân tử sẽ không có tai họa.)
Que này có tượng hiện đang bị khốn quẫn, trở ngại. Do đó cần đợi hoàn cảnh dần đân trở lại sáng sủa, lúc đó thấy tiến được hãy bước tới. Người được quẻ này nên im hơi lặng tiếng đợi thời cơ, chớ nên lỗ mãng tiến vội mà hỏng việc. Làm gì nên chờ ngày rằm, việc có thể thành công.QUẺ 235 – Thượng Thượng

Phong Lôi Ích
Động Hào Nhất
Ngoại Quái: Tốn
Nội Quái: Chấn

*Thi :
đạo lộ cuồng chiêu hô,
phong ba nhất điểm vô,
thời quai tâm tự loạn,
toàn trượng quí nhân phù.

-Dịch:-
Trên đường sợ la hoảng
Có sóng gió chi đâu
Lúc rối tâm tự loạn
Nhờ quí nhân hết rầu.

*Giải: tất cả các điều kiện đều có đủ rồi, không có sóng gió nguy hiểm gì cả. Vì đang lo lắng nhiều thứ quá nên trong tâm không an định mà sanh sợ hãi. Nếu được quí nhân chỉ điểm cho thì sẽ hết sợ.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
Có lợi trong việc xây dựng Kiến trúc. Hào này rất có lợi không có tai họa.
Quẻ này có tượng tâm tình hỗn loạn không phải do hoàn cảnh mà do mình. Toàn là nhờ quý nhân phò trợ, hiện nay cảnh tình của bạn là trên con đường bằng phẳng, không có một chút sóng gió, vậy thì còn gì mà buồn rầu. Những mưu cầu của bạn chắc chắn thành tựu, mọi việc hanh thông.


QUẺ 236 – Trung Thượng

Phong Lôi Ích
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Tốn
Nội Quái: Chấn

*Thi :
lâm uyên phóng câu ,
thanh tuyệt điểm ai ,
cự ngao tuỳ đắc ,
bất dụng nghi sai .

-Dịch:-
Vực sâu buông câu,
sạch không chút bụi,
ngao lớn bắt được,
chẳng phải hồ nghi.

*Giải :Vì muốn giàu nên phải đi vào đường hiểm trở, cứ siêng năng mà làm, nhẫn nại mà đợi kết quả tốt đến, chứ sao lại lúc nắm lúc thả thì biết đến khi nào mới đến nơi.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
Có người đem đến con rùa rất đắt tiền. Đây là điều đang cần. Hào này cát tường về lâu dài. Vua cử hành lễ tế trời, tốt đẹp.
Quẻ này có tượng làm là được, nhanh chóng mà còn dễ dàng, mọi việc đều thuận lợi. Hiện thời vận của bạn đã đến lúc len hương. Vận trình ngàn dặm cũng giống như thả câu nơi vực sâu, nước trong thấy đáy và bắt cá lớn dễ dàng, còn gì để lo lắng?


QUẺ 237 – Hạ Trung

Phong Lôi Ích
Động Hào Tam
Ngoại Quái: Tốn
Nội Quái: Chấn

*Thi :
vô trung ưng hữu trực ,
tâm sự hoàn thành thích ,
vân tán nguyệt trùng viên ,
thiên lí phong phàm cấp .

-Dịch:-
không giữa nên có thẳng,
tâm sự lại thành lo,
mây tan trăng lại hiện,
muôn dậm buồm thuận mau.

*Giải :trung bình, việc muốn hỏi nên lấy câu:- “Mây tan trăng hiện sáng ngời lo chi” để noi theo thì sẽ hết lo lắng sợ sệt.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Liên quan đến việc mở rộng công trình kiến trúc, không có tai họa, đó là điềm ứng nghiệm. Rồi sau đó, trên đường đi tay cầm ngọc khuê đến báo cáo với Vương công.)
Quẻ này có tượng sự đời hễ khuyết rồi lại đầy, tan rồi lại hợp. Người được quẻ này không có gì phải lo. Mọi việc đều hanh thông. Cầu tài, cầu danh đều tốt.


QUẺ 238 – Trung Thượng

Phong Lôi Ích
Động Hào Tứ
Ngoại Quái: Tốn
Nội Quái: Chấn

*Thi :
tạo hoá sanh lai tín tự nhiên ,
soái chinh thiên lý phước miên miên ,
công danh đắc tựu thần minh trợ ,
xà thố tương phùng định biến thiên .

-Dịch:-
Tạo hóa sanh ra,
tự nhiên có niềm tin,
vị tướng đi đánh giặc ngàn dậm được hưởng phước lâu dài,
công danh được thần minh trợ giúp, nếu gặp “rắn” hay”thỏ” sẽ biến chuyển tốt.

*Giải :Rất tốt. Người được quẻ nầy vốn là người có phước phần lớn, được thần minh phù trì. Công việc nếu gặp người tuổi Tỵ hoặc tuổi Mão (hay năm Tỵ năm Mão) sẽ trở thành tốt.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
Giữa đường báo cáo với Vương công, Vương công nghe theo. CÓ lợi cho việc dời nhà dời nước.
Quẻ này có chủ về thần linh giúp mà nên công danh. Sự thay đổi sẽ xảy ra vào những tháng năm Tỵ hoặc Mão. Những mưu cầu của bạn ắt sẽ thành công như ý muốn.


QUẺ 239 – Hạ Trung

Phong Lôi Ích
Động Hào Ngũ
Ngoại Quái: Tốn
Nội Quái: Chấn

*Thi:
đại trượng thần uy ,
quần ma tiêu diệt ,
diệt liễu hựu tu uy ,
thần uy diệc cực lực ,
lao lao kí thủ ,
miễn chí cửu hậu thất trật .

-Dịch:-
Nhờ đến sức thần
Tiêu diệt bầy ma
Diệt rồi lại sợ uy
Uy thần cũng có sức
Trói buộc lại mình
Phải lo tính trước
Mới khỏi lụy thân.

*Giải :Nhờ vào sức bên ngoài trợ giúp để đạt mục đích sau cùng, nhưng phải có cách khống chế ngoại lực nầy. Nếu không, bị ngoại lực chi phối trói buộc mình thì chẳng khác nào mang món nợ suốt đời.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
Có điềm ứng, chỉ cần có lòng nhân ái, không cần bói hỏi, hết sức tốt đẹp. Có điềm ứng khác, nhân ái là đức hạnh của ta.
Quẻ này có tượng hoàn toàn nhờ cậy vào oai thần mới có thể tiêu diệt được quần ma. Người được quẻ này phải tu tâm tích đức, và hết sức thận trọng mới được. Những mưu cầu của bạn phải đắn đo suy nghĩ cho kỹ, phải ăn ở xử xự cho hợp lý hợp tình, thì chẳng có gì đáng lo. Mưu cầu có vài trắc trở nhưng vẫn thành.

QUẺ 240 –Trung Trung

Phong Lôi Ích
Động Hào Lục
Ngoại Quái: Tốn
Nội Quái: Chấn

*Thi :
đạo tất kiên tâm ,
kiên tâm tất đạo thành ,
kiến công huân ,
tảo hồi trình ,
tạo mao am ,
tu chân thân ,
nhất nhật phi thăng ,
tiên ban liệt danh .

-Dịch:-
Đạo phải do kiên tâm
Kiên tâm thì đạo thành
Lập công lớn xong rồi
Mau mau sớm trở về
Cất am tranh, tu chân thân,
ngày kia phi thăng, ghi tên sổ Tiên.

*Giải :Cố gắng làm một người lập được sự nghiệp công danh. Nhưng sau đó không nên đam luyến vào hoạn lộ, tham lam vướng mắc vào lợi lộc mà khổ thân. Cần giác ngộ tu hành để được hưởng sự tiêu dao khoái lạc.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
Chẳng những không được lợi ích, có khi còn bị người công kích. Giữ chí không bền thì hung hiểm.
Quẻ nói phàm mưu cầu việc gì tất phải có đủ căn cơ, bền tâm vững chí thì mới thành việc lớn, lập được đại công danh. Cầu danh, cầu lợi đều tùy vào tâm chí và hành động của bạn.
QUẺ 241 - HẠ TRUNG

Bát Thuần Khảm
Động Hào Nhất
Ngoại Quái: Khảm
Nội Quái: Khảm

Nhất niệm đạo thượng đường,
Nhất niệm nhập địa ngục.
Địa ngục thượng đường,
Tiện phân vinh nhục,
Chí lập niệm đầu yếu chân,
Bất khả túy nhân mục lục.

Một bên lên chỗ thiên đàng phân minh.
Chọn đường lập chí phải tính,
Chớ nên theo kẻ lình bình thì nguy.

LỜI BÀN
Quẻ này dạy ta nhất thiết tự mình phải làm chủ lấy mình, chớ nên nghe người dèm pha, để đến nổi vinh nhục không phân biệt được, rồi cho là bên nào cũng được cả. Một ý nghĩ đã sai thì thân ta rớt xuống hố sâu nhơ nhuốc. Bởi thế Người xin được quẻ này nên phải lập lấy phương châm cho đời mình để tránh lỗi lầm.
Ý quẻ nói hai đàng địa ngục rất rõ ràng, bạn khi chọn lựa phải lý trí và khôn khéo chớ nên tùy ý theo người làm xấu thì nguy lắm nghĩa là nói sự phải trái rất rõ ràng nên phải làm những điều chính đáng, mà đừng theo tà vậy, thì việc cầu mưu của người mới mong có kết quả tốt đẹp và ngược lại.
Đạo đức làm đầu, chớ theo đường tà vậy thì nguy lắm. Cầu danh lợi tùy tâm và hành động của ta, đánh số tốt chút ít. Số hên: 2, 4, 1, 14, 41, 21, 42, 24.
*Giải :Được vinh dự hay nhục nhã là do cái gốc “ một niệm” thiện ác mà ra cả. Nếu cứ bắt chước theo người, ai sao tôi vậy, thì một đời tầm thường trôi qua, há chẳng phải là điều đáng tiếc lắm sao?


QUẺ 242 - HẠ HẠ

Bát Thuần Khảm
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Khảm
Nội Quái: Khảm

Dương đặt quần, Nhật đối dân,
Phùng ngưu khẩu, tiện giảo nhân.
Quân thần hữu tả kinh, nhất cá nhân, nhất cá thần,
Tu trượng chân thần, chưởng cứu thương sinh.

Đàn dê trâu cố cắn người,
Quân thần hoảng hốt tơi bời không yên.
Phải cầu sức mạnh thần tiên,
Chúng sanh được cứu, thương thiên hữu phù.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ lục súc nhiều tai nạn, khiến người chăn dắt cũng phải kinh sợ. Nhà nông bói phải quẻ này tai hại không nhỏ. Tuy nhiên dịch lệ nhất thời qua đi thì nhà nhà mới được yên vui như thường.
Công việc cầu mưu của bạn còn gặp lận đận, gian nan, và trong thời gian gần đây khó mà thành đạt, hãy nên xem xét cho kỹ, phải nương nhờ sức người khác phụ giúp mới thì nên công, vì công việc của bạn có lắm tiểu nhân phá hoại, như lời quẻ nói, con Dêâ, Trâu, ý nói tiểu nhân phá hoại vậy. Cầu mưu của bạn cần phải lưu ý cẩn thận và nương vào kẻ có sức mới được.
Đang bị tiểu nhân phá hoại, khó mong, cần có tay trợ hữu, hay quý nhân giúp. Cầu tài danh còn xa, vì tiểu nhân phá. Đánh số dở, biểu tượng, Trâu, Dê. Số hên: 2, 4, 42, 24.
*Giải :Những câu thơ trên quá gần với huyền học mơ hồ, không thích hợp với ngày nay. Tốt hơn là xin lại quẻ khác.

QUẺ 243 - HẠ HẠ

Bát Thuần Khảm
Động Hào Tam
Ngoại Quái: Khảm
Nội Quái: Khảm

Nhược thị hữu duyên nhân,
Nhất chỉ tiện hồi thủ.
Chấp mê bất ngộ giả,
Lầu dẫn dã bất tâu.

Nếu là người có nợ duyên,
Chỉ cần một tiếng tức liền trở về.
Say mê mãi chẳng ê hề,
Dù kêu cách mấy nào bề chịu đi.

LỜI BÀN
Quẻ này nói sự mê lầm của người ta thực chỉ là tại người có duyên hay vô duyên mà ra. Một lỡ lầm thành ngàn đời hận. Quay đầu về ấy kiếp trăm năm. Bởi thế cần phải giác ngộ sớm. Nếu trễ thì không kịp nữa đâu. Người xin trúng quẻ này phải nên cảnh tỉnh ngay.
Theo quẻ cho biết: Những điều cầu xin của bạn, cần phải dùng lý trí mà xét nét tiến hành. Tuy nhiên cuộc đời lên hay không cũng có phần thuộc về số phận. Như bài thơ đã nói: “Người có duyên kêu một tiếng tức liền trở về” cho nên phàm làm việc muốn được thành tựu thì phải có lý trí vậy.
Dở, bất minh, bất thông. Chớ say mê một thứ gì, cần dùng lý trí để xét nét công việc. Cầu tài danh chưa thấy lợi, chỉ còn cách ẩn nhẫn chờ thời, mới mong. Đánh số chẳng lợi. Số hên: 3, 4, 2, 42, 24, 34, 43, 32.
*Giải:Việc muốn hỏi đã đi vào đường rẻ, xin hãy sớm quay đầu. Người xin được quẻ nầy là người không có duyên lành hoặc cá tính không tin vào chuyện hư ảo.

QUẺ 244 - TRUNG THƯỢNG

Bát Thuần Khảm
Động Hào Tứ
Ngoại Quái: Khảm
Nội Quái: Khảm

Nguyệt luân đông thăng,
Thanh quang khả ấp.
Vạn lý vô vân,
Hải thiên nhất bích.

Trời trăng đã mọc hướng đông,
Sáng trời soi chiếu trên không vùng trời.
Muôn ngàn dặm, sáng cuộc đời,
Trời cao đất rộng vui tươi càng lành.

LỜI BÀN
Quẻ này có cái tượng: Thanh vân đắc lộ, có nhiều kỳ ngộ, trăm việc đều như ý, không chuyện gì làm là không thành, không lợi. Trời giúp người lành, lẻ đương nhiên như thế. Đây là quẻ đại cát mà Người xin được thiết tưởng nên lấy đó làm mừng.
Theo quẻ thơ nói trên vận thời của bạn đã đến lúc phú khứ thái lai. Vậy mọi sự dự tính khuếch trương gì trước đây hãy nắm lấy cơ này mà làm đi, tất cả sẽ tốt đẹp đang chờ đó.
Vận thông, thời đến. Sự sự hanh thông, xuôi chèo mát mái, còn gì nữa mà lo. Cứ tiến hành. Cầu danh lợi 10 phần đắc quả. Đánh số tốt. Số hên: 44, 24, 4, 2, 40.
*Giải :Có vận tốt đang đến, có thể tha hồ thu hoạch tốt lành, công việc không có gì trở ngại, từ nay về sau hoàn cảnh rất thuận lợi.


QUẺ 245 - TRUNG TRUNG

Bát Thuần Khảm
Động Hào Ngũ
Ngoại Quái: Khảm
Nội Quái: Khảm

Nam nhi nhược đắc phong hầu an,
Bất phụ nhân gian tấu nhất tao.
Công thành thân thoái,
Yên hà tiếu ngạo,
Thoát khước tử lai duy.
Phượng thị nam nhi đạo.

Nam nhi nếu được ngày ban phong,
Đã báo lòng thành với khổ công.
Hãy rút lui trở về quy ẩn,
Áo bào từ khước chí nam nhi.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ tiến trình xa rộng. Cần nên xuất tận khả để hành động. Nhưng sớm ra lại nên sớm về. Về để u du nơi lâm tuyên, hưởng hết cái phúc thanh nhàn của cõi nhân gian. Người xin được quẻ này có cái tượng: kẻ hiệu sinh đáng sợ (hậu sinh khả úy). Tuy nhiên, lúc đắc thời chớ cậy thông minh tài ba, mà không theo đúng phương châm tiến nhanh mà lui gấp.
Việc cầu xin của bạn theo ý quẻ cho hay sẽ được tốt lành chẳng có gì đáng lo ngại. Nhưng công việc êm thắm rồi bạn phải nên giữ gìn và chớ lo yêu cầu quá cao. Vì quẻ có nói rõ: nếu ngày được ban phong rồi, tức là đừng ham mê tục lụy nữa, đó là khuyên người phàm mưu việc gì chỉ cần đến mưu vừa phải thôi vậy.
Công thành, thâm thối là hay. Chớ đam mê chuyện vàng son, hoa mộng, mà hóa dở. Công danh tài lợi có. Đánh số hạp phần nào. Số hên: 4, 2, 5, 24, 45, 42.
*Giải :Sau khi lập được đại công, hoặc là được phong hầu, hoặc là thoái ẩn núi rừng. Người nào chọn cái sau mới thật là đúng con đường của bâc đại trượng phu.

QUẺ 246 - HẠ HẠ

Bát Thuần Khảm
Động Hào Lục
Ngoại Quái: Khảm
Nội Quái: Khảm

Tâm mục hồ ly,
Mê hoặc thế nhân.
Thế nhân bất sát,
Diên cửu khuynh thân.

Chồn này cáo nọ xấu xa,
Rủ nhau mê hoặc nhiễm tà thế nhân.
Nếu ai say đắm mất thần,
Lâu ngày thất bại nguy thân thiệt mình.

LỜI BÀN
Quẻ này báo động: Có lũ gian tà mê hoặc. Có kẻ dùng lời ngon ý ngọt để dụ dỗ, sắc đẹp duyên tình để quyến rũ, nịnh hót để thủ lợi, khiến cho mình phải chịu nhiều điều tai hại thế mà vẫn không giác ngộ.
Người xin trúng quẻ này nên phải cẩn thận đề phòng trước. Chớ gần tiểu nhân chớ gần bọn yêu phụ, đuổi hết lũ gian tà, chớ nghe lời dèm pha nịnh hót. Có thế thì mới tránh được cái hại tán nhân bại sản.
Theo ý quẻ cho hay người cầu xin được quẻ này hiện vẫn chưa được hanh thông, còn trong cảnh đen tối, chớ nên tính toán việc gì trong lúc này. Nếu người cố mà cầu mưu thì chẳng thu lợi được kết quả nào, ngược lại còn có thể bị những điều không hay đưa đến.
Bởi theo ý quẻ đã dạy trên đây, bạn hãy ngừng lại, để chờ lúc vận thời hanh thông rồi sẽ tốt hơn. Dừng lại, chớ tính toán. Dở lắm, bị nhiều tiểu nhân đang múa mép, khua môi rù quyến. Nếu tiến hành ắt thất bại. Đánh số dở. Biểu tượng: Chồn, Cáo. Số hên: 6, 4, 2, 24, 42, 62, 46.
*Giải:Trên đời có rất nhiều sự mê hoặc làm hại bản thân, người trí nên tránh xa nó, xem nó là “Chồn quỉ”.QUẺ 247 - HẠ TRUNG

Thủy Phong Tĩnh
Động Hào Nhất
Ngoại Quái: Khảm
Nội Quái: Tốn

*Thi:
Mộ địa cuồng phong khởi ,
đại thụ tận hân dương ,
chi diệp vị điêu linh ,
bồi thực chung vô dạng .

-Dịch:-
Đất rộng khởi cuồng phong,
cây lớn chịu lảnh đủ,
cành lá chưa bị rụng ,
chẳng cần phải vun bón.

*Giải:hữu kinh vô hiểm . (bị nạn mà không sao cả)

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
Nước giếng toàn là bùn, không thể dùng để ăn uống, đến cầm thú cũng không đến uống nước ở cái giếng cũ đó.
Quẻ này chủ về nghịch cảnh ập tới, ngoài cả dự liệu. Nhưng may mà nhờ có căn cơ vững chắc nên rốt cuộc cũng không sao. Những mưu cầu của bạn giai đoạn đầu ắt sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng cố gắng tìm cách vượt qua thì sẽ thành đạt ước nguyện.

QUẺ 248 - TRUNG TRUNG

Thủy Phong Tĩnh
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Khảm
Nội Quái: Tốn

*Thi :
hư nhật vượng tướng ,
pháp yếu thôi tầm ,
tứ vi tuyền nhiễu ,
đối địch xung doanh .

-Dịch:-
mặt trời rỗng mà tướng vượng,
chỗ trọng yếu của pháp phải gắng tìm,
bốn bề bị vây nhiễu,
phải xung phá kẻ địch mà ra.

*Giải:Đừng coi thường cái tướng giả bên ngoài, phải thâm nhập và tìm hiểu kỹ cái chân tướng của nó.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
Nước đọng dưới đáy giếng chỉ có loài cá nhỏ mới sống được. Dùng tên bắn loại cá nhỏ đó may ra còn được, dùng bình đến múc nước sẽ bị vỡ.
Quẻ này có tượng đang ở trong cảnh nguy. Người được quẻ này nên khéo léo mà giữ mình. Chớ có khoanh tay ngồi nhìn mà khốn đốn. Phàm mưu cầu việc gì, trước mắt chớ tưởng là tốt lành, cần phải cố gắng và giữ gìn cật lực mới được.

QUẺ 249 - TRUNG HẠ

Thủy Phong Tỉnh
Động Hào Tam
Ngoại Quái: Khảm
Nội Quái: Tốn

Vinh khô tràng định mạc ta thương,
Tân khổ tha bàng,
An hưởng gia thương.
Vị tha nhân tác giá y thường,
Kim nhật quân thường,
Tha nhân cải hoán biệt nhân thường.

Vinh nhục định rồi chớ hận than,
Quê người sao sánh kịp quê mình.
Làm may áo cưới người ta hưởng,
Sướng khổ luân hồi chi phải màng.

LỜI BÀN
Quẻ này có tượng: Làm người khách lạ chốn tha hương cuộc đời có vất vả gian nan mới có thể ngồi hưởng cảnh yên vui vườn nương. Người xin được quẻ này có thể tự tìm lấy chân lý cho mình mà ăn ở thì thế nào cũng vui sướng thịnh vượng.
Ý thơ cho biết tất cả sự vinh hoa nhục sướng khổ đều đã có số định sẳn chớ nên than thở làm chi, ở quê người sao bằng quê mình sung sướng. May áo cưới mà người hưởng, nhưng thiên lý luân hồi, có ngày người làm mình hưởng. Nghĩa là việc đời không nê cưỡng cầu hãy cho nó tự do phát triển, bởi việc đời như Phật gia nói ”sắc sắc không không” vậy.
Thế thì việc cầu xin của bạn cần phải bền lòng và giữ tâm lương thiện, cố gắng ắt có ngày sẽ được toại nguyện. Than mà chi tất cả đều có số mệnh. Nên ở ăn hiền đức, thì có ngày trời cho của mà hưởng. Cầu danh, lợi vừa phải. Đánh số được. Số hên: 9, 4, 2, 24, 42, 49, 94.
*Giải :nên hư do trời định, chẳng nên vì không như ý mà sầu buồn, phải biết vui với mình có. Người được quẻ nầy e rằng ngày sau vận chẳng tốt.

QUẺ 250 - THƯỢNG THƯỢNG

Thủy Phong Tỉnh
Động Hào Tứ
Ngoại Quái: Khảm
Nội Quái: Tốn

Nữ nhi dại,
Hỉ lâm môn,
Giá lương nhân.
Thiêm tử tôn,
Đồng bái thu,
Cảm hoàng ân.

Nay con lớn, hỷ đến nhà,
Tìm vui duyên nợ để mà kết hôn.
Sanh con đẻ cái nối dòng,
Trời ban phước đức ta cùng tạ ơn.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, gái lớn thì gả chồng, ai cũng biết có làm thì phải có ăn, không ai lại đem phần đến cho. Nếu tích cực làm việc để trở thành người tốt, thì lo gì mà không có kết quả tốt đẹp. Người xin được quẻ này nên cố gắng nhiều hơn thì phải đẹp.
Theo ý quẻ nói, hiện nay thời vận của bạn đã đến lúc lên hương rồi như con đã trưởng thành vậy. Cho nên, những việc cầu mưu của bạn, hãy nên bước tối đi, sẽ thành đạt ý muốn. Như quẻ nói, đi tìm được duyên nợ cho chúng rồi, thì ắt sinh con đẻ cháu cho mình vậy.
Thời vận hanh thông hạnh phúc đầy đủ. Chẳng lo gì nữa. Đánh số tốt. Số hên: 25, 5, 2, 50, 20, 52.
*Giải :Tốt lành đối với việc hôn nhân của con gái. Nam nữ đã có giao ước, sẽ thành gia thất thêm người thêm của , đáng gọi là chúc mừng vậy.
________________________________________
QUẺ 251 - HẠ HẠ

Thủy Phong Tỉnh
Động Hào Ngũ
Ngoại Quái: Khảm
Nội Quái: Tốn

Mộc sinh hỏa,
Khẩu bất tâm.
Phùngđiên tác chứng,
Hàn nhiệt tương xâm.

Cây sanh lửa, việc đã thành,
Sao làm miệng lưỡi cứng câm tiếng truyền.
Càng thêm bệnh tật khùng điên,
Nhiệt hàn xâm thể, triền miên hại mình.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ trong lo ngoài sợ, đồng thời kéo thới ví như: khi ốm can mộc (can thuộc gỗ) đã vương thì điên khùng ắt gây nên tâm hỏa lại bốc cháy, thì nóng lạnh tất sinh ra. Lúc đó thì dù có hàng trăm hàng ngàn lương y thì cũng chỉ khoanh tay ngồi nhìn mà thôi. Đâu là một quẻ hung (độc dữ) rất đáng lo ngại.
Theo ý quẻ cho biết, vận trình của bạn rất xấu, khó mà làm nên việc gì trong thời gian này. Cũng như cầu xin một việc gì khác. Cũng khó được như ý, vậy cần phải ngừng công việc tính toán lại và phải đề phòng những đều không may đưa đến, bởi quẻ đã mách rõ ở hai câu thơ trước, một cách bất minh rồi.
Bế tắc chẳng làm gì được. Thận trọng và ngừng ngay việc đang tính toán. Đánh số dở. Số hên: 2, 5, 1, 51, 52, 25, 21, 12.
*Giải :Rất xấu. Nên hết sức thận trọng về lời nói, đề phòng bất trắc để khỏi bị hậu quả xấu về sau. Nếu hỏi về bệnh, phải chú ý chữa chạy đúng mức mới được.

QUẺ 252 - HẠ HẠ

Thủy Phong Tỉnh
Động Hào Lục
Ngoại Quái: Khảm
Nội Quái: Tốn

*Thi:
hưu hưu hưu ,
quá liễu tam niên hựu lục chu ,
bất mãnh tỉnh ,
hoạ đáo đầu .

-Dịch:-
thôi thôi thôi,
khoảng chừng ba năm rưỡi trở lại đây,
có hành động xấu, không chịu tỉnh ngộ sửa đổi,
tai họa lớn đến, hối hận chẳng kịp.
*Giải :Ba năm rưỡi gần đây, có những hành động khác thường, cần phải ngừng lại. Tăng cường thêm sự phàn tỉnh về việc quá khứ mà cải sửa lại, mới tránh được hậu quả nặng nề.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân
Miệng giếng đã đặt bánh quay, không cần đậy, có điềm ứng rất tốt đẹp.
Quẻ này chủ về có sự lầm lạc đã lâu. Người được quẻ này cần phải có sự tỉnh ngộ thì mới có hy vọng mưu tính làm ăn thành công. Nếu không nhất định sẽ gặp nhiều bất trắc. Vận trình của bạn hiện còn bế tắc chưa được hạnh thông, nên an phận chờ thời sẽ rất tốt đẹp.QUẺ 253 - HẠ HẠ

Thủy Thiên Nhu
Động Hào Nhất
Ngoại Quái: Khảm
Nội Quái: Càn

Nạm lan khởi hỏa,
Nghiệt sức tao ương.
Dự phòng đắc lực,
Diệt hỏa thành khang.

Bây giờ lửa cháy lan can,
Trong nhà súc vật nguy nan cùng mình.
Hãy mau cứu vớt chớ khinh,
Dẹp tiêu mối họa, tâm tình sẽ yên.

LỜI BÀN
Quẻ này tượng: Lửa bốc cháy trên lan can, khiến lũ nghiệt súc chết sạch. Chúng chết tất nhiên chẳng hại gì cho mình. Tuy nhiên, nếu không đề phòng cẩn thận lửa ắt bén cháy khắp nhà, nguy hại đến toàn thể cơ nghiệp và an ninh của mình. Bởi thế, Người xin được quẻ này nên đề phòng cẩn thận, chớ để cho tai vạ tới chân mới nhảy, thì nguy đó.
Thời vận còn xấu, làm ăn chưa nên, nên chịu đựng một thời gian nữa, để nghiên cứu công việc trước đã rồi hãy bắt tay vào việc, thì mới nên. Đó là ý quẻ muốn mách cho bạn vậy.
Bất minh, bất thông. Nên lo việc cấp kỳ trước đã, hơn là đi tính chuyện, bao đồng xa xôi. Sau đó, hãy tính tới việc khác. Cầu tài danh còn lâu. Đánh số dở. Số hên: 25, 3, 23, 35, 53, 52, 2, 5.
*Giải :Nếu mọi việc đều có sự phòng bị chu đáo thì đở bị thiệt hại về sau.


QUẺ 254 - TRUNG THƯỢNG

Thủy Thiên Nhu
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Khảm
Nội Quái: Càn

Dĩ ngoại tâm đầu nguyện,
Thủy tri chí, khí thân.
Tam sơn tu bả ác,
Tần tần định thái bình.

Một khi đã toại nguyện cầu,
Mới hay thành đạt bấy lâu chí mình.
Ba non nắm giữ cho mình,
Luôn luôn ắt được thái bình cảnh vui.

LỜI BÀN
Quẻ này tượng: Toàn gia bình yên thịnh vượng, danh lợi được cả hai. Việc tốt đẹp vui mừng. Cầu mưu thì có duyên, xuất hành thì đại cát, việc cưới hỏi nhất định thành. Người xin được quẻ này an nhiên thụ hưởng hạnh phúc, khỏi cần phải nghi ngờ gì.
Theo ý quẻ thơ nói trên việc cầu thành hay bại, nên hay không đều do hai chữ ”trung trinh” mà định đoạt. Vì câu chót nói: ”luôn luôn ắt được thái bình cảnh vui” và tiếp câu thứ ba là: ”ba non nắm giữ trung trinh”. Bởi vậy việc cầu mưu của bạn cần phải kế hoạch có đầu có đuôi và đừng nản lòng mà cố gắng cùng thì ắt sẽ nên công trong việc cầu.
Tất cả việc tính toán, cần tính toán nghiên cứu kỹ, trước lúc thực hành, thì mới mong thành sự. Ý quẻ khuyên: thận trọng. Chờ đợi. Đánh số được. Số hên: 54, 45, 25, 24, 42, 2, 5, 4.
*Giải :Công việc sẽ thành, nhưng phải bỏ đi sự sợ hãi, vì nó làm cho việc tính toán bị lệch lạc đi, có thể khiến cho công trước bị mất.

QUẺ 255 - THƯỢNG THƯỢNG

Thủy Thiên Nhu
Động Hào Tam
Ngoại Quái: Khảm
Nội Quái: Càn

Phúc tinh chiếu ánh,
Quế tử hương văn.
Mãn thiên tinh đẩu,
Quang diệu bức nhân.

Sau trời sáng chiếu đời ta,
Mùi thơm cây quế tràn hòa khắp nơi.
Không trung sao sáng đầy trời,
Quả là sáng sủa chói ngời hoàng huy.

LỜI BÀN
Quẻ này tượng đủ: Phúc thọ phú quý, nhất tề đều tới. Mọi người đều ca tụng, mọi nhà đều tính phục. Đây chính là hội tam đường khai thái (xuân về tốt đẹp đó). Người xin được quẻ này coi như quẻ thượng cát.
Phước tinh cao chiếu, quế thơm tràn khắp, đó là cảnh vinh hoa phú quí vậy. Nghĩa là người cầu được quẻ này, tức là thời vận đã đến hanh thông, những việc cầu mưu ắt kết quả mỹ mãn. Chẳng còn gì trở ngại nữa.
Vậy bạn hãy mau tiến hành những như đã định, để nắm lấy may mắn mà số phần đã dành sẵn. Tốt đẹp. Giàu sang vinh hiển đến kỳ cầu danh, cầu lợi đắc quả. Đánh số, thông. Số hên: 2, 5, 55, 52, 25.
*Giải :đại cát đại lợi , được thần minh phù hộ độ trì. Vào tháng tám của mùa Thu, gặp được quí nhân giúp đỡ.

QUẺ 256 - HẠ HẠ

Thủy Thiên Nhu
Động Hào Tứ
Ngoại Quái: Khảm
Nội Quái: Càn

Đông Nam Bắc tương lai thành cố khứ,
Yên kế địa, thương sinh vô tồn tế.
Nhược yến dại phấn hùng tâm,
Thủy nguyên bất tri hà xứ.

Đông Nam lượng đất thành như không,
Bá tánh phương kia cũng khổ cùng.
Muốn khởi hùng tâm cứu thế nạn,
Biết đâu được có nước nguồn sông.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ đại nạn sắp đến, kiếp số khó tránh: 3 phương Đông, Nam, Bắc đều không phải là chỗ yên thân. Duy chỉ còn phương Tây là phương bình tỉnh yên ổn, tới đây còn mong là có làm được việc gì. Nhưng lại tiếc phải cái nơi đất khách quê người có định kế lâu dài được không. Người xin được quẻ này cần nên cấp tốc lo liệu chớ có do dự chậm trễ thì may ra mới đỡ được phần nào tai hại.
Theo ý quẻ cho biết việc cầu xin của bạn muốn thành đạt thực là khổ nhọc, vì hai câu sau nói: Muốn khởi hùng tâm cứu thế nạn, mà chẳng biết được nước sông ở đâu. Nghĩa là nước nguồn sống của vạn vật, không nước thì làm sao sống. Vậy việc cầu xin của bạn muốn thành đạt, thì phải chịu gian nan, cố gắng không ngừng thì mới có thể an ủi phần nào.
Muốn nên công, phải gắng sức. Công việc tính toán vô cùng khó. Hãy chờ thời là hơn, bôn ba tranh đấu chẳng có ích gì. Đánh số, không hạp. Số hên: 2, 5, 6, 25, 26, 62, 65, 56.
*Giải :Tình hình đang rất nguy hiểm, lo lắng đến gần rồi. Như muốn tìm đường sống nơi đất chết, nên trước tìm cầu cho được nguồn nước cứu được sinh mệnh con người.

QUẺ 257 - HẠ TRUNG

Thủy Thiên Nhu
Động Hào Ngũ
Ngoại Quái: Khảm
Nội Quái: Càn

Hà dự mạn trù trừ,
Tử hữu nhật, sinh hữu thời.
Phiêu phiên nhất vãng,
Tâm thượng vô nghi.

Sống chết ngày giờ định sẵn rồi,
Làm chi tính toán lắm lôi thôi.
Cứ cho công việc tự nhiên đến,
Lòng dạ yên vui yên chỗ ngồi.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ sống chết có mạng, giàu sanh tự trời. Việc tới trước mắt mà cứ gãi đầu gãi tai, ra rồi lại vào, băn khoăn do dự, nghi ngại, lo âu thì còn làm được gì nữa. Quẻ này chính ra là một cái phép tử lý cầu sinh (trong cái chết tìm cái sống) đó. Người xin trúng quẻ này cần phải nuôi cái khí "Hạo nhiên" để tỏ chí cương cường khiến người ngoài kính phục.
Quẻ nói rằng sanh có giờ, và chết có ngày, nghĩa là cuộc đời của bạn sống trên trần gian sự vui khổ, giàu nghèo, đã định sẵn rồi, dầu bạn có cưỡng cũng chẳng được, là trời định vậy.
Vậy việc cầu xin của bạn hãy để cho nó tự nhiên, như xưa có câu: ”Mệnh trung hữu thời chung tu hữu, mệnh trung vô thời mạc cưỡng cần”, bạn nên lấy câu đó tự suy nghĩa ắt bớt được khổ não trong hoàn cảnh thiếu nầy.
Hãy ẩn nhẫn chờ thời. Khi thời đến, như cánh chim tung trời. Lo gì, chí nguyện chẳng toại. Đánh số, chưa thuận lắm. Số hên: 25, 75, 57, 27, 72, 2, 5, 7.
*Giải :Tất cả những gì đến với con người đều do định số, cho nên không cần phải quá lo âu sợ hãi làm gì.

QUẺ 258 - HẠ HẠ

Thủy Thiên Nhu
Động Hào Lục
Ngoại Quái: Khảm
Nội Quái: Càn

Húc nhật chính đương không,
Quang huy vũ trụ trung.
Hán gia hỏa thịnh đức,
Tiến thoái tự thung dung.

Vắng tanh đi lại làm chi,
Hết hồn hú vía tại vì làm gian.
Sài lang nếu cản nữa đường,
Ra tay chém, việc mới thường yên tâm.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ sự thịnh vượng về phúc đức của cha ông tổ tiên cho nên nhờ đó mà được thịnh vượng. Từng ngày trông khác gì lửa bốc cháy ngùn ngụt càng ngày càng cao lớn, và không còn có cái lý củ lỗ ăn xuôi nữa.
Câu thơ chót có ý nói không có gì bất hòa hoặc kình địch với ai. Đây là một quẻ chỉ rõ ở đời không có chuyện gì đáng sợ hãi cho mình cả, khiến khi bói được nhất định sẽ thấy mọi việc thuận lợi và thích đáng.
Việc cầu xin của bạn trong thời gian này chưa thể nào thành đạt và cần phải vượt qua nhiều trở ngại nữa mới được. Vì lời quẻ dạy rằng sài lang cản đường cần diệt trừ mới vững tâm.
Đang gặp nhiều cản trở hiểm nguy. Có kẻ phá hoại, cần phải thanh toán, xong mới yên tâm toan tính và việc may ra mới tiến hành tốt đẹp. Đề phòng tiểu nhân. Cầu mọi sự chưa thông. Đánh số, dở. Số hên: 58, 52, 85, 25, 8, 5, 2.
*Giải :Công việc đang làm bổng gặp khó khăn nguy hiểm,cần phải có dũng khí để trừ. Sự tình có thể thuận lợi chứ không đến nổi tuyệt vọng dù có xãy ra nhiều việc đáng sợ đi nữa.
QUẺ 259 - TRUNG TRUNG

Thủy Trạch Tiết
Động Hào Nhất
Ngoại Quái: Khảm
Nội Quái: Đoài

Vãng lai hành tịch xứ,
Thốt nhiên trước nhất kinh.
Sài lang nhược dương đạo,
Trảm diệt phương xứng tâm.

Vắng tanh đi lại làm chi,
Hết hồn hú vía tại vì làm gian.
Sài lang nếu cản nữa đường,
Ra tay chém, việc mới thường yên tâm.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ việc tìm liễu hỏi hoa, ép mình là điều phi nghĩa. Cho nên kinh sợ, bỗng vụt tới với mình. Tuy ắt là phải trừ diệt cho bằng hết, như thế lại càng tỏ ra mình là một tay hào hiệp. Như thế thì khi có phải kinh sợ chăng nữa cũng chẳng hề gì.
Việc cầu xin của bạn trong thời gian này chưa thể nào thành đạt và cần phải vượt qua nhiều trở ngại nữa mới được. Vì lời quẻ dạy rằng sài lang cản đường cần diệt trừ mới vững tâm.
Đang gặp nhiều cản trở hiểm nguy. Có kẻ phá hoại, cần phải thanh toán, xong mới yên tâm toan tính và việc may ra mới tiến hành tốt đẹp. Đề phòng tiểu nhân. Cầu mọi sự chưa thông. Đánh số, dở. Số hên: 58, 52, 85, 25, 8, 5, 2.
*Giải:Quẻ nầy có liên quan đến sách lược dùng binh chế ngự địch của Ngài Gia Cát Khổng Minh , nói lên thực lực hai bên tương đương với nhau.


QUẺ 260 - HẠ HẠ

Thủy Trạch Tiết
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Khảm
Nội Quái: Đoài

Bát môn phân bát vị,
Cửu tinh bố cửu phương.
Thanh xích hoàng bạch hắc,
Ngũ sắc quyển cầm trang,
Giao phong đối lũy,
Lưỡng lưỡng tương đương.

Bốn góc bốn phương chia tám môn,
Chín sao bố trí chín nơi dòm.
Xanh vàng đỏ trắng đen năm sắc,
Cuốn gói hành trang vượt núi non.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ lòng lo đối phó phí mất bao tâm cơ. Lỡmà lầm chỉ một ly, ắt sai đi một dặm. Nếu muốn cầu chiến thắng không có thế tương đương ắt không thể lực địch. Người xin được quẻ này thiết tưởng cần phải suy nghĩ cẩn thận, chớ có coi thường.
Người cầu được quẻ này, đối với sự việc cầu mưu hãy nên cân phân cho kỹ, đắn đo thực sâu thì công việc mới có thành tựu như ý, vì quẻ này hai câu đầu ý vẻ toàn thuộc những lời mưu kế bố trận, và hai câu sau ẩn ý mách bạn phải hiểu biến hóa như sắc màu thì mới vượt khỏi khó khăn và thành công, vậy bạn hãy tự đo lường và suy kỹ càng.
Phải mưu mô, tính toán kỹ càng và phải biết quyền biến, thì việc mới thành tựu. Đánh số tốt Số hên: 29, 25, 95, 92, 9, 5, 2.
*Giải:khuyên người không nên sống trong cảnh mê muội mờ ám , uổng phí một đời.

QUẺ 261 - THƯỢNG THƯỢNG

Thủy Trạch Tiết
Động Hào Tam
Ngoại Quái: Khảm
Nội Quái: Đoài

Chung thân bất tập thương,
Tại thể khước uổng nhiên.
Luân hồi bất năng miễn,
Vĩnh lạc khâm thạnh tạm.

Cả đời chẳng học việc cao siêu,
Phí uổng ngày giờ cuộc sống nhiều.
Rút cuộc luân hồi chẳng thấy lạ,
Lạc vào hầm hố thấy mình tiêu.

LỜI BÀN
Quẻ này có cái tượng: Không thích ở dưới, chỉ cố tranh dành với trên, 2 câu thơ sau là 2 câu thơ cảnh cáo. Hố hốc ngụ ý chỉ địa ngục. Người xin được quẻ này cần phải quay về cảnh ngộ ngay, dùng câu này mà khắc vào bên hữu chỗ ngồi thường ngày.
Quẻ ý nói rằng phàm cầu mưu bất cứ việc gì phải đứng đắn đàng hoàng chớ nên sanh tâm tà ma và phải cố gắng chăm chú việc cầu mưu thì mới nên công, ngược lại bạn chỉ uổng công hao tài chẳng một kết quả nào.
Vậy bạn hãy lưu ý việc mưu cầu mới mong được yên vui tóm lại hiện nay vận trình của người còn xấu. Xấu, mọi việc bế tắc. Sự sự bất minh. Hay hơn là chờ thời. Đánh số chẳng hạp. Số hên: 26, 60, 20, 62, 2, 6.
*Giải :Người được quẻ nầy, có thể được một trai và một gái, hoặc có khả năng song thai một đôi nam nữ. Việc khác cũng tốt, âm dương điều hòa.

QUẺ 262 - TRUNG THƯỢNG

Thủy Trạch Tiết
Động Hào Tứ
Ngoại Quái: Khảm
Nội Quái: Đoài

Lưỡng ca tử nữ,
Đồng đáo tề hành.
Âm dương hòa hợp,
Mưu tác hoan hân.

Hai đứa trai gái của ai,
Đến cùng một lượt chung vai đồng hành.
Âm dương hòa phước may lành,
Mưu cầu sự nghiệp công thành hân hoan.

LỜI BÀN
Quẻ này có tượng: Chồng hiền vợ tốt, cầm sắc hết sức hào hòa. Vợ chồng lúc nào cũng phu xướng phụ tòng, hợp tác chặt chẽ, cổ vũ nhau. Vô cùng vui vẻ đầm ấm. Người xin được quẻ này chẳng có gì là đáng lo ngại băn khoăn.
Hai chữ trai gái của câu một dịch ra chữ Tàu hợp lại có nghĩa là Hảo tức là tốt, và câu ba, câu bốn cùng nói rõ là âm dương hòa phước may lành, mưu cầu sự nghiệp công thành hân hoan. Người xin được quẻ này là may mắn lắm.
Vậy việc cầu xin của bạn sợ gì gì mà không may không tốt cứ việc tiến hành theo ý đã định đi tốt lắm. Có âm dương hòa hợp là may mắn lắm rồi, có kẻ giúp công đắc lực lo gì chẳng thành. Cầu danh đắc danh, cầu lợi đắc lợi. Đánh số tốt. Số hên: 61, 26, 21, 62, 12, 2, 6, 1.
*Giải :Việc muốn hỏi còn nghi nan chưa giải quyết được, nhưng đừng lo, sẽ nhanh chóng thấy lối thoát mà thôi.

QUẺ 263 - TRUNG THƯỢNG

Thủy Trạch Tiết
Động Hào Ngũ
Ngoại Quái: Khảm
Nội Quái: Đoài

Trung hữu huyền cơ phú,
Kệ minh phương hiển lộ.
Mãnh nhiên ngộ thiền quang,
Đả phá quân môn lộ.

Huyền cơ trong đó có ngâm ca,
Gà gáy rồi đây trời sáng hòa.
Tỉnh ngộ thiềm quan người sẽ thấy,
Vận trình vượt bước dặm ngàn xa.

LỜI BÀN
Quẻ này chỉ rõ: Lúc đầu tuy chấp mê, nhưng cuối cùng cũng tỉnh ngộ. Bỏ dao rựa, quỳ xuống đất, quy y liền thành Phật đổi hẳn bộ mặt, y như là hai người khác nhau vậy. Người xin được quẻ này rất nên nhắc lại lời này nhiều lần, chớ có thấy cơ hội tới mà không làm.
Việc cầu xin của bạn theo ý quẻ cho biết diều cần nhứt là phải hiểu là công gì, thì làm mới thành công như quẻ thơ câu thứ ba nói tỉnh ngộ thiềm quan người sẽ thấy vậy.
Còn trong việc cầu xin của người nếu thấu hiểu và nắm vững được sự việc mà làm thì ắt gặp được nhiều may mắn và nhiều hứa hẹn trong tương lai đó.
Phải nghiên cứu kỹ công việc trước khi thực hành thì sự việc thành đạt chắc chắn. Thời vận tốt đến rồi, lo gì. Đánh số tốt. Biểu tượng: Gà. Số hên: 26, 2, 62, 22, 6.
*Giải:Ngoài cái ý vận tốt, còn nói lên ý nữa là, có lúc chính những sự hưởng cái phước lại trở thành gánh nặng cho mình.

QUẺ 264 - TRUNG TRUNG

Thủy Trạch Tiết
Động Hào Lục
Ngoại Quái: Khảm
Nội Quái: Đoài

*Thi :
mão nhật nhi xuất lâm ,
ngọ thời chính phước lâm ,
mão sanh ư dần ,
phương kiến thiên tâm .

-Dịch:-
Trẻ Mão Nhật ra rừng,
giờ ngọ là phước đến.
Mão từ Dần sanh,
mới thấy lòng trời.

*Giải:Thiên thời cứ theo thứ tự mà vận chuyển, làm việc gì cũng không nên trái với phép tắc của tự nhiên .

Lời bàn của Thông Huyền Đạo Nhân
Tiết chế quá sức, Hào này có hung hiểm. Nhưng khó khăn đã qua.
Quẻ này chủ về nhà nghèo, cơm không đủ no, áo không đủ ấm. Ra ngoài kiếm ăn, lang thang khắp bốn bể năm hồ như thế còn hay hơn. Người được quẻ này, ở nhà, ở quê hương làm ăn, không lợi bằng đi xa, càng đi xa, càng khá giả hơn.
QUẺ 265 – THƯỢNG TRUNG

Thủy Sơn Kiển
Động Hào Nhất
Ngoại Quái: Khảm
Nội Quái: Cấn

*Thi :
nhật trung bất quyết ,
nhật đáo phương minh ,
nhất trường hảo sự ,
lục nhĩ đồng thành .

-Dịch:-
trong ngày chưa quyết định,
mặt trời đến thì rõ ràng,
một bề việc tốt,
ba người cùng đi.

*Giải :Việc muốn hỏi trong một hai ngày tới chưa có thể quyết định được. Mặt trời đến thì mọi việc sẽ sáng tỏ. Nên có được ba người cùng bàn bạc công việc mới thành công.

Lời bàn của Thông Huyền Đạo Nhân
Lúc ra đi rất gian nan khó khăn, lúc quay trở về thì vinh quang.
Quẻ này có tượng trước khó sau dễ, chủ về phải gặp năm mão (hay ngày mão), mới có thể xuất đầu lộ diện được, và phải đợi tới năm ngọ hay giờ ngọ thì mới thấy có phúc tinh đến nhà. Người được quẻ này, mọi mơu cầu phải có một ké hoạch chu toàn, nếu không hỏng việc.

QUẺ 266 – TRUNG TRUNG

Thủy Sơn Kiển
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Khảm
Nội Quái: Cấn

*Thi :
cô tú thị yêu tinh ,
viên hầu cập thụ tinh ,
nhập sơn ngộ thử diệu ,
mê liễu tánh hoà tâm .

-Dịch:-
sao lẻ loi chính là yêu tinh
khỉ vượn và yêu tinh của cây
vào núi gặp điều kỳ diệu nầy
mê mờ giữa tâm và tánh.

*Giải :Quẻ nầy chỉ cho người bị cô độc hoặc có sự nhầm lẫn nặng.

Lời bàn của Thông Huyền Đạo Nhân
Bề tôi ở cảnh gian nan, lỗi không do bản thân.
Quẻ chủ về việc trước kia đã không thể dự đoán, chỉ đợi khi thời vận tốt đến thì mới hay. Ngụ ý nói người được quẻ này đang ở trong hoàn cảnh khó khăn, mà lại không chịu trông xa nhìn rộng, để dự tính mọi việc. Mọi mưu cầu phải trải qua một thời gian chờ đợi, đến lúc đó công việc mới toại ý.

QUẺ 267 – HẠ HẠ

Thủy Sơn Kiển
Động Hào Tamị
Ngoại Quái: Khảm
Nội Quái: Cấn

*Thi:
trích lậu thanh thôi kê xướng ,
toản hành nhân trục đội phóng ,
vãn độ quan tân ,
tiền trình vô lương.

-Dịch:-
tiếng mưa rơi làm cho gà gáy
đẩy người đi gom lại thành đoàn
buổi chiều qua bến sông cửa ải
tiền trình không có lương thực.

*Giải:toàn lực đối phó, ắt là công việc mới thành.

Lời bàn của Thông Huyền Đạo Nhân
Lúc ra đi thì gian nan, lúc quay trở về thì tốt đẹp.
Quẻ này chủ về bọn tiểu nhân gian hiểm làm loạn tâm tính người ta. Vì vậy, khi giao du bạn bè phải thật cẩn thận, lập trường phải cương quyết, liệu việc phải sáng suốt. Người được quẻ này tốt nhất là phải nên ra đi. Thời vận hiện nay của bạn còn bế tắc, phải cố gắng nhiều, đề phòng tiểu nhân quấy phá.

QUẺ 268 – TRUNG THƯỢNG

Thủy Sơn Kiển
Động Hào Tứ
Ngoại Quái: Khảm
Nội Quái: Cấn

*Thi :
nhân tại thiên nhai ngoại ,
cửu phạp tín âm lai ,
gia nhân tần vọng nhãn ,
thảo mộc sướng hung hoài .

-Dịch:-
người ở ngoài góc trời
đã lâu không có tin tức
người nhà nhiều lần trông ngóng
cây cỏ nằm dài nhớ kỷ niệm.

*Giải:Người đang nhung nhớ nầy đang ở xứ xa, đã lâu không có tin tức nên những kỷ niệm xưa sống lại trong lòng.

Lời bàn của Thông Huyền Đạo Nhân
Ra đi gian nan, quay trở về vẫn gian nan.
Quẻ này chủ về nên ra đi, về sẽ được quý hiển. Người được quẻ này phải thận trọng, chớ có vì khó khăn trở ngại mà bỏ mất cái chí khí của mình. Vận trình của bạn sắp hanh thông và hãy tiếp tục làm những việc mình dự tính, đừng bỏ dở nửa chừng.

QUẺ 269 – HẠ HẠ

Thủy Sơn Kiển
Động Hào Ngũ
Ngoại Quái: Khảm
Nội Quái: Cấn

*Thi :
giá khoả thụ hạ ,
nhất huyệt sinh thành ,
nhược thiên thử thổ ,
phước lộc biền trăn .

-Dịch:-
những cái cây nầy,
một lổ sinh ra,
dời đến đất nầy,
phước lộc ít oi.

*Giải :Có hai ngụ ý:-
1/- muốn cho mệnh vận hanh thông, phải ở nơi gần cái giếng xưa có cây khô kế bên.
2/- cơm áo gạo tiền có tăng lên, nhưng không thể làm nhà đẹp được.

Lời bàn của Thông Huyền Đạo Nhân
Rất gian nan, mau mau chạy đi.
Quẻ này chủ về người đi xa không có tin tức, khiến người ở nhà ngóng trông mòn mỏi. Ý muốn nói, những mưu cầu của bạn còn lâu lắm mới có thể đạt thành. Hiện vận số của bạn chưa được hanh thông, dù có làm thế nào cũng khó mà toại ý. Đợi thời cơ mà thời cơ chẳng đến. Cầu tài, cầu danh đều dở.

QUẺ 270 – TRUNG TRUNG

Thủy Sơn Kiển
Động Hào Lục
Ngoại Quái: Khảm
Nội Quái: Cấn

*Thi :
cung canh lũng mẫu ,
hình thần tự lao ,
vô câu vô hệ ,
kỳ lạc đào đào .

-Dịch:-
rán cày ruộng sâu,
hình dáng mệt mõi,
nếu đừng vướng mắc nhiều,
niềm vui sẽ dạt dào.

*Giải :Trong sinh hoạt, nếu đừng nhờ vả người khác quá mức, thì thân thể tuy nhọc nhằn nhưng tinh thần rất sảng khoái.

Lời bàn của Thông Huyền Đạo Nhân
Lúc ra đi gian nan, lúc quay về có thành quả lớn lao. Hào này cát tường, đại nhân xuất hiện có lợi.
Quẻ này chủ về di dời thì có lợi. Người được quẻ này rất nên tự tu dưỡng, cố gắng chăm chú vào công việc, tuy hơi khổ cực vất vả, song sau cùng sẽ gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp. Những mưu cầu của bạn, cần phải chịu đựng nhiều vất vả, thì mới đạt thành.QUẺ 271 – HẠ HẠ

Thủy Địa Tỷ
Động Hào Nhất
Ngoại Quái: Khảm
Nội Quái: Khôn

*Thi :
hoạ lai kiến quỉ ,
quỉ bệnh yêm triền ,
kim dương đắc lộ ,
thân thoát tai ương .

-Dịch:-
họa đến thấy quỉ,
bệnh quỉ triền miên,
dê vàng được đường,
thân thoát tai ương.

*Giải :Nạn lớn đến mình, tâm bị bệnh quỉ nhận chìm nên trói buộc chẳng thả ra, chỉ trừ khi có hai vật liên quan là “Kim” (vàng) và “Dương” (dê) đến cứu mới được.

Lời bàn của Thông Huyền Đạo Nhân
Có điềm ứng đoàn kết, giúp đỡ nhau thì không tai vạ dù có tai họa cũng không sao.
Quẻ này chủ về hiển đạt giàu sang chẳng bằng an nhàn ẩn dật. Người được quẻ này nên làm những công việc tự do, không bị ràng buộc là tốt nhất. Cố gắng chăm chú làm công việc của mình tuy hơi khổ cực vất vả, song sau cùng sẽ gặt hái nhiếu kết quả tốt đẹp.

QUẺ 272 – HẠ TRUNG

Thủy Địa Tỷ
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Khảm
Nội Quái: Khôn

*Thi :
cấp khởi hành ,
cấp khởi hành ,
tiền đồ khứ ,
kết đồng minh ,
chỉ thủ kình thiên trụ ,
sử sách hảo tiêu danh .

-Dịch:-
gấp lên đường,
gấp lên đường,
đường trước mắt, có đồng minh,
tay đở trụ chống trời,
sử sách nêu danh tốt.

*Giải :Người được quẻ nầy đang nhận một sứ mệnh cực kỳ hiểm nghèo, tính cách vô cùng quan trọng, nhưng cuối cùng cũng đạt được thành công.

Lời bàn của Thông Huyền Đạo Nhân
Giúp đỡ từ bên trong – Hào này tốt đẹp.
Quẻ này chủ về đau ốm rất bất lợi. Phải đợi tới năm Ất mùi thì mới thoát được tai họa, bệnh hoạn, và mọi việc sẽ dần dần trở nên thuận lợi. Hiện thời vận của bạn giống như bị tà ma phá rối, cho nên mưu sự khó thành, phải chờ một thời gian nữa.

QUẺ 273 – TRUNG TRUNG

Thủy Địa Tỷ
Động Hào Tam
Ngoại Quái: Khảm
Nội Quái: Khôn

*Thi :
thâm sơn cứ mãnh hổ ,
hổ khiếu xuất sơn oa ,
dương uy đẩu tẩu ,
hà phạ nhân đa .

-Dịch:-
mãnh hổ ở rừng sâu
hổ gầm thành hang núi
uy thế phấn chấn
nào sợ người đông.

*Giải :
hùng tráng uy nghiêm ,
sự quả cảm anh dũng có thể chế phục được mọi người.

Lời bàn của Thông Huyền Đạo Nhân
Gần gũi với người.
Quẻ này chủ về phải nhờ sức của số đông mới có thể thành đạt. Hiện thời vận đã đến lúc hanh thông, sự may mắn đang chờ bạn, hãy mau tiến bước. Tương lai sán lạn chớ lo.

QUẺ 274 – THƯỢNG THƯỢNG

Thủy Địa Tỷ
Động Hào Tứ
Ngoại Quái: Khảm
Nội Quái: Khôn

*Thi :
tam thiên môn ,
tứ địa hộ ,
bố trận thành ,
minh tụ lộ ,
quân mã tề bôn ,
minh cổ tiến bộ .

-Dịch:-
ba cửa trời,
bốn cửa đất,
bày thành trận,
sáng rực đường,
quân và ngựa đồng hợp chạy,
trống thúc tiến lên.

*Giải :Chúng ta khi làm việc, trước tiên chế định được sách lược tốt, thì mới có khả năng đạt được kết quả như ý.

Lời bàn của Thông Huyền Đạo Nhân
Thân thiện với người ngoài. Hào này tốt đẹp.
Quẻ này chủ về không xuất hiện thì thôi, một khi xuất hiện thì mọi người phải kinh hồn bạt vía hết. Đã có oai danh như vậy thì đánh đâu mà chẳng thắng, mưu cầu gì mà chẳng thành. Người được quẻ này nên xuất hiện tung hoành một phen, mọi việc sẽ như ý.

QUẺ 275 – TRUNG TRUNG

Thủy Địa Tỷ
Động Hào Ngũ
Ngoại Quái: Khảm
Nội Quái: Khôn

*Thi :
sơn sơn sơn ,
sơn thượng kiến mâu ,
bất tỉ nhân gian đống vũ ,
khước như thiên thượng vân đàm .

-Dịch:-
núi núi núi,
trên núi thấy cỏ tranh,
chẳng bì với nhà cửa to lớn của người,
mà những thứ đó chỉ là mây chùm trên trời thôi

*Giải:nếu biết tri túc thì được vui lâu dài.

Lời bàn của Thông Huyền Đạo Nhân
Một nhóm người tụ tập. Vua đi săn bắn, họ bao vây ba mặt, cầm thú chạy trốn mà họ cũng không truy đuổi, người dân không hoảng sợ. Hào này tốt đẹp.
Quẻ này chủ về phàm làm việc gì cũng cần phải có đủ trí dũng, có vậy khi lui thì có thể giữ, Lúc tiến thì có thể đánh. Người được quẻ này khi lâm sự phải biết lo liệu mọi việc mới có thể thành đạt. những mưu cầu của bạn rất là khó khăn, cần phải đem hết tài trí, sức lực ra mới được. Cầu việc òn chậm, cầu tài phải tính toán cho kỹ lưỡng.

QUẺ 276 – TRUNG TRUNG

Thủy Địa Tỷ
Động Hào Lục
Ngoại Quái: Khảm
Nội Quái: Khôn

*Thi :
lai khứ nguyên vô định xứ ,
thời lai thời khứ an thân ,
bạt thiệp vô lự ,
vinh nhục bất kế .

-Dịch:-
đi lại không nơi nhất định,
giờ đi giờ đến an thân,
lăn lóc không lo,
vinh nhục chẳng màng.

*Giải :Người được quẻ nầy, một đời lận đận, bôn ba khắp nơi tìm kế mưu sinh, miễn là tại chỗ trú ngụ được vui thì con đường bôn ba vẫn an toàn.

Lời bàn của Thông Huyền Đạo Nhân
Tụ tập ở một nơi mà không thấy người đứng đầu. Hào này hung hiểm.
Quẻ này chủ về nên sống trong cảnh thanh đạm, mà không nên tham cảnh phồn hoa. Người được quẻ này là bậc quân tử hiền nhân, nên ẩn cư nơi am thanh cảnh vắng, chớ bon chen với người đời làm gì. Mưu cầu của bạn không nên quá cao vọng. Cầu danh khó thành, cầu tài đắc lợi nhỏ thôi.
QUẺ 277 - TRUNG TRUNG

Thủy Lôi Truân
Động Hào Nhất
Ngoại Quái: Khảm
Nội Quái: Chấn

Lai khứ nguyên vô định xứ,
Thời lai thời khứ an thân.
Bạt thiệp vô lự,
Vinh nhục bất kế.

Lại đi chẳng định nơi nào,
Bốn phương tự ý làm sao cũng tùy.
Lỗi non nước có hại chi,
Trên đời vinh nhục kể gì mà lo.

LỜI BÀN
Quẻ này tượng: Kẻ giang hồ vui cùng trời đất, tùy cảnh ngộ mà yên thân, tuy cuộc sống phong trần lận đận quan san đâu có kể gì. Trèo đèo vượt suối, chẳng bao giờ quan ngại, nếu không phải người đạt nhân chí khí khá lớn lao cao thượng thì làm sao như thế được. Người xin được quẻ này nên rất suy nghĩ tới đó.
Câu nói phú quý trời đã định, ta có cần cầu chi, đó là ý quẻ muốn mách bạn vậy. Do đó, những việc cầu xin của bạn hãy cho nó tự nhiên là hơn, tuy nhiên cũng phải sự tại nhân, nghĩa là mình cũng phải lo lắng việc cầu. Tóm lại người cầu được quẻ này không tốt lắm, mà chẳng xấu lắm, nhưng sự mưu cũng được toại nguyện phần nào thôi.
Bình thường, khuyên người chớ lo, cứ để thời đến là hay, cứ xem việc đời giấc mộng, nào có sá gì. Đánh số hạp ít. Số hên: 27, 7, 2, 72, 77.
*Giải:Ở đời không thể được như sự mong muốn cùa con người, ta chỉ nên đừng thái quá mà cũng đừng bất cập (kém cỏi, thua sút). Được như thế thì đâu còn gì thành vấn đề để lo âu phiền muộn.

QUẺ 278 - TRUNG TRUNG

Thủy Lôi Truân
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Khảm
Nội Quái: Chấn

Hữu tử trường, thành thủy cục,
Thời ngộ hỏa, phản phát phúc.
Bất tất quá ưu tiên,
Nhân tâm khổ bất túc.

Khi nào nước lên lại ròng,
Gặp thêm lửa ắt hanh thông vận trình.
Quá lo chỉ hại thần kinh,
Lòng tham vô độ hoàng đình chưa an.

LỜI BÀN
Quẻ này có cái tượng: Thủy hỏa ký tế (nước lửa đều hay) lại có thêm phúc thanh. Tuy nhiên thế tình thường đứng túi này trông túi nọ, ở Lũng (Tây) lại nhìn Thục (Ba), phần nhiều chẳng hội đủ, cho nên lúc nào cũng lo âu băn khoăn nơm nớp. Người xin quẻ này chớ nên có thái độ như vậy, trái lại lấy việc an phận thủ kỷ làm quý.
Quẻ ý cho hay người cầu được quẻ này, vận trình cũng như những việc cầu mưu đều được bình thường không tốt, mà chẳng xấu và nên đừng nuôi lòng quá tham thì có hại, phải lượng sức mình mà tính mưu, công việc mới dễ thành công hơn và mới tránh được điều không xảy đến. Mong bạn hãy ngâm kỹ hai câu sau của bài thơ sẽ rõ ý quẻ đấy.
Chớ tham, chớ lo, cứ để từ từ thời vận đến, thì mọi sự ắt hanh thông Cầu sự chưa thông lắm, chờ đợi, đánh số phải cẩn thận. Số hên: 8, 7, 72, 2, 27, 82, 28.
*Giải :Những gì mình chưa thông thạo quen biết thì chớ nên liều lĩnh đi vào, nếu như hoàn cảnh bắt buộc phải theo , cần nhất là có bạn bè hướng dẫn.

QUẺ 279 - TRUNG THƯỢNG

Thủy Lôi Truân
Động Hào Tam
Ngoại Quái: Khảm
Nội Quái: Chấn

Hắc dạ lý đồng tiền vãng,
Nhất hữu trị, yếu trước hoang.
Lao lao ky,
Tu kết đảng.

Đừng đi nữa, tối đêm khuya,
Một khi sơ ý e dè gặp ma.
Hãy nên nhớ, nhớ thật xa,
Rủ bè kết bạn, mới là yên thân.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ hai người đồng tâm hiệp lực, lợi có bạc vàng. Sách có chữ: Tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư, đông người thì mạnh sức, mạnh sức thì dễ nâng. Nếu trái lại cô chưởng ắt năng minh. Cái ý sâu xa là như vậy. Người xin há lại không biết điều đó sao.
Theo ý quẻ cho biết. Việc cầu xin của bạn, khó khăn như ý quẻ nói nếu nhứt định cầu tính cho nên. Việc phải cố công thì may ra cưỡng thành, vì quẻ thơ khuyên rằng đừng đi nữa trong đ[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007.gif[/IMG]êm khuya, e rằng gặp ma tác quái, làm hỏng công việc, nếu cần phải đi thì nên rủ bè kết bạn cùng đi chơi mới tránh được những sự kinh tâm.
Vậy việc cùng cầu xin của bạn, 1 là ngừng bước bỏ qua ý định chờ đợi dịp khác, 2 là muốn tiến tới phải suy tính cho kỹ và nên nhờ sức giúp đỡ của đông người, thì mới nên việc.
Bất thông, phòng kẻ phản bạn và kẻ bất lương phá hoại. Cầu tài có sự góp sức của đông người, hay hợp tác với người thì việc mới mong thành công. Đánh số, không mấy hạp. Số hên: 6, 8, 1, 16, 61, 68, 86, 18.
*Giải :đại cát đại lợi , việc muốn hỏi, cái khó khăn sẽ bị đột phá, từ đó đi vào con đường bằng phẳng.

QUẺ 280 - HẠ TRUNG
Thủy Lôi Truân
Động Hào Tứ
Ngoại Quái: Khảm
Nội Quái: Chấn

Trập long dĩ xuất thế,
Dầu dốc thủ tọa thành.
Vân hưng vũ trạch,
Đắc tế thương sinh.

Rồng con nay đã chào đời,
Đầu sừng đầy đủ giỡn chơi tinh thần.
Mưa nhuần mây nổi bay thăng,
Cứu giúp thiên hạ xa gần biết ơn.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ bất nhật hạ sơn để giúp đời cứu người trong lúc gian nan, chẳng khác chi kẻ ra làm quan để quản thi âm đức, người thương gia buôn bán để làm lợi cho dân, người làm điều thiện an ủi người bằng tiền tài, bằng điều lành ý tốt. Đây là một trong những quẻ đại cát.
Theo ý quẻ cho biết từ nay về sau, trong năm này thế nào bạn cũng được thong dong hơn trước, vì quẻ ví cảnh tình của bạn như con rồng con nay đã ra đời và đầy đủ sừng giác, hơn nữa lại được thiên thời.
Vậy trong năm nay, kể từ khi cầu xin được quẻ khổng minh thời vận ắt được hanh thông rồi. Hãy tiến hành những gì đã định đi, ắt sẽ được toại nguyện đấy. Biểu tượng: Rồng. Đánh số hạp. Số hên: 9, 7, 2, 27, 72, 97, 92.
*Giải :một khi phát sanh tai họa ngoài ý muốn, không thể thu thập được lợi lạc gì, phải tìm cho ra đối sách khắc phục hiệu quả, mới giải trừ được nạn khó.


QUẺ 281 - THƯỢNG THƯỢNG

Thủy Lôi Truân
Động Hào Ngũ
Ngoại Quái: Khảm
Nội Quái: Chấn

Hỏa thế huân thiên,
Thiên biên tân xích.
Ngộ tế thủy nguyên,
Thứ hữu để cách.

Thế lửa đang xung xung,
Gốc trời nhuộm đỏ hồng.
Ngộ phùng nơi nước suối,
Công việc mới hanh thông.

LỜI BÀN
Quẻ này có cái tượng: Thủy hỏa ký tế (nước lửa tốt đẹp hoàn toàn). Nếu có lửa mà không có nước thì không tránh được hư hỏng mất một mặt. Người xin được quẻ này nên biết cái đạo điều chỉnh khiến mọi vật được quân bình hòa hợp y như tượng thủy hỏa ký tế.
Lửa mạnh nước yếu, đó lời quẻ chỉ cho người hay rằng có thời thiếu vận và ngược lại. Trong lúc này bạn chưa có thể như ý nguyện cầu được. Cần phải chờ đợi thời gian nữa, và trong thời gian chờ đợi nên suy tính một kế hoạch tốt đẹp như quẻ nói để thực hành thì đắc quả, việc đi tìm nguồn nước vậy.
Cần tìm sự giúp đỡ của quý nhân. Như cảnh lửa cháy đi tìm nước, thì việc mới thành. Đánh số hạp chút ít. Số hên: 28, 80, 20, 2, 8.
*Giải:Nội dung ngụ ý nói địa điểm công tác tốt nhất là phương Nam. Nếu tìm kiếm đi về hướng ấy ắt gặp. Việc giao du tuy không rộng rãi, nhưng cũng có tri kỷ.

QUẺ 282 - HẠ HẠ

Thủy Lôi Truân
Động Hào Lục
Ngoại Quái: Khảm
Nội Quái: Chấn

Hướng nam hữu đạo đạo,
Thừa mã nhận hành châu.
Bất tri ngô nhân xướng,
Cách hữu nhất tri âm.

Hướng nam đường xá thênh thanh,
Tiện đi ngựa tiến vào hàng châu thành.
Đâu cần hòa với ngô nhân,
Vần phòng ngộ kẻ tri âm hòa mình.

LỜI BÀN
Quẻ này cho biết: Người tri âm rất ích, Người xin được quẻ này chớ có giao du bừa bãi, và nhất là chớ có lầm đường lạc lối đi vào trong ngõ bí, hẻm cụt, khiến đến đều chịu lụy.
Mưu cầu nên nhắm vào hướng Nam mắt dễ dàng thành đạt hơn, đó là trọng tâm lời nhắn của quẻ đấy. Và quẻ cũng nhắc bạn rằng, đừng nên làm theo người ta cứ chiều theo ý định của mình mà làm tự nhiên cũng có quý nhân giúp cho công việc thành tựu như quẻ đã ám chỉ ở hai câu sau bài thơ trên.
Tốt đẹp, cứ đi về phương Nam mà tính thì sự ắt thành. Biểu tượng: Ngựa. Đánh số tốt. Số hên: 1, 8, 2, 82, 81, 21, 12, 28.
*Giải :Nhà có của cải tuy không nhiều nhưng biết kinh doanh thì kết quả tốt. Người được quẻ nầy cũng có ý nói là, không dễ gì rời gia đình đi lập nghiệp phương xa.QUẺ 283 - TRUNG TRUNG

Thủy Hỏa Ký Tế
Động Hào Nhất
Ngoại Quái: Khảm
Nội Quái: Ly

Hữu điền nhất mẫu,
Tần khả vân canh.
Vô cùng thu hoạch,
Độ tại tây thành.

Ruộng vườn một mẫu sẵn nơi đây,
Ta hãy chăm lo việc cày cấy.
Kết quả vô cùng thu lượm khá,
Thành công mọi sự tại phương tây.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ lợi tuất sinh ra tuy ít ỏi, nhưng vẫn còn hơn ngồi rồi ăn không. Thực ra ví thử vườn ruộng ít ỏi nhưng cố sức chăm nom thì mùa thu về, mùa màng hẳn phong nấm. Ở đời trăm việc nhỏ đến đâu cũng có chỗ an ủi của nó, chớ có cho rằng nhỏ rồi xem thường rồi bỏ lơ qua. Người xin được quẻ này thử nghĩ kỹ xem.
Quẻ thơ nói rằng hiện vận trình của bạn như mẫu ruộng sẵn có, cứ việc hái cắt được mùa chẳng lo hao sức uổng công, nghĩa là bạn đã được hanh thông thời vận, hãy cố công mà, thế nào cũng thành đạt sở nguyện, nhưng đại lợi là phương Tây vì câu kết của thơ quẻ có nói rõ.
Thời lại, vận đến, bạn đã thành tựu, về sau càng thành tựu hơn, nhứt là phương Tây. Đánh số hạp. Số hên: 2, 8, 3, 28 83, 23 32.
*Giải:Quẻ nầy ngụ ý về chỗ làm rõ của tai nạn, hoặc chỉ tướng mạo hay tài trí ó chỗ thiếu sót, nhưng trời sanh vạn vật, ắt phải có cái sở trường của nó.

QUẺ 284 - TRUNG TRUNG

Thủy Hỏa Ký Tế
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Khảm
Nội Quái: Ly

Vật hiền nhi vô thần,
Tật túc truy bất cập.
Nạp nhật noãn tuyệt trung,
Tán cẩu hà xứ mịch.

Đừng chê đứa ấy không môi,
Chạy nhanh ai đuổi xem coi được bằng.
Chui vào hang thú ẩn thân,
Chó săn khó kiếm đâu tầm được ra.

LỜI BÀN
Hai câu thơ đầu ý nói: Một lời đã nói ra, 4 con ngựa tứ đuổi cũng không kịp. Còn hai câu sau ý nói: người vàng thì kín miệng, cho nên ít bị lầm oán trách. Người xin được quẻ này cần phải cẩn thận hết sức lời ăn tiếng nói.
Quẻ mách rằng: Phàm việc mưu cầu chớ nên chê khen việc gì, nhứt là người chê thì ta lại làm được thành công hơn, ví dụ người ta đều tính chuyện làm ăn to lớn mà ta lại chỉ tính làm ăn việc nhỏ, thì ắt vững bền và chằc ăn đó là ý quẻ muốn nói vậy.
Những sự cầu xin của bạn phải khôn lanh, ứng phó hoàn cảnh, ắt được toại nguyện sở cầu. Chớ khinh công việc. Cứ tiến hành làm, nhiều việc nhỏ gọp lại thành lớn, và thành tựu chắc hơn. Đánh số hạp. Số hên: 2, 8, 4, 84, 24, 48, 42.
*Giải :Cứ bền lòng làm việc đến đâu thu hoạch đến đó. Không cần có sự kiêu hãnh mà vẫn thành công ở đời.

QUẺ 285 - TRUNG TRUNG

Thủy Hỏa Ký Tế
Động Hào Tam
Ngoại Quái: Khảm
Nội Quái: Ly

Lục ngưu canh địa,
Khai khẩn vô cương.
Thu thành kết thực,
Doanh lẫm doanh thương.

Sao trâu cày cấy ruộng vườn,
Khai hoang công tác phi thường công lao.
Trúng mùa kết quả biết bao,
Đầy kho lúa gạo việc nào phải lo.

LỜI BÀN
Quẻ này dạy ta: Nếu đem hết tử công phu làm việc thì thế nào cũng thu hoạch được kết quả mỹ mãn. Xưa nay máu và mồ hôi, thảy đều biến thành vàng bạc và tiền tài. Tiền nhân hậu quả, đó là lẽ đương nhiên. Người xin được quẻ này, cứ cố gắng làm việc thì thế nào cũng có được kết quả mỹ mãn.
Quẻ ý mách rằng phàm bạn mưu cầu việc gì phải nên hợp sức với người, thì mới mong được kết quả mỹ mãn, vì một mình thì sức quá yếu, khó nên việc to.
Song người cầu được quẻ này rất là may mắn ngoài sự mưu cầu cần sức hơi người, mà vận trình của bạn cũng đến lúc hanh thông đấy, chẳng có gì đáng ngại nữa, hãy mau hăng hái lên, ắt được nhiều may mắn.
Cày sâu, cuốc bẩm, bỏ công, khó vì công việc, thì lo gì chẳng giàu sang. Biểu tượng: Trâu. Đánh số được. Số hên: 2, 8, 5, 85, 58, 82, 25.
*Giải :Muốn thành đại sự, chí ở bốn phương, đừng quanh quẩn một xó, nắm lấy thời cơ hãy sớm hành động.
Quẻ nầy có liên quan đến thời vận ở “bảy tám ngày” hoặc “bảy tám giờ”.

QUẺ 286 - TRUNG TRUNG

Thủy Hỏa Ký Tế
Động Hào Tứ
Ngoại Quái: Khảm
Nội Quái: Ly

Đại phấn xung thiên chí,
Vật khổ luyến gia hương.
Thấy bát quân hành tảo,
Dương võ tại sa trường.

Chí khí xung chiên mau phát huy,
Chớ nên lưu luyến quê làm gì.
Khuyên người hãy sớm lên đường tiến,
Dương võ sa trường còn đợi chi.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ người con trai ở chí bốn phương, mạo hiểm mà tiến lên, tự nhiên có chỗ hữu ích, cứ quyến luyến quê hương gia đình thì còn làm được việc gì. Bảy, Tám tức là tháng Bảy và tháng Tám. Nếu ra đi kiến công lập nghiệp vào những tháng Bảy và tháng Tám thì rất lợi. Và nhất là tìm một nơi địa danh có chữ "Sa" thì tốt nhất (đó là ý nghĩa của câu thơ chót).
Ý quẻ muốn nói, muốn lập nghiệp thành đại sự, thì phải xa quê, mất thế xung pha mới nên công nghiệp. Phàm mưu cầu việc gì thì phải nắm lấy cái lớn, chớ nên cố chấp tiểu tiết. Vậy tức là vận thời đã đến, bạn nên nắm lấy dịp may trong lúc này, ắt thu lượm được nhiều thành công.
Nên hành động kịp thời. Hãy lên đường lập nghiệp, chớ chần chờ. Thời vận đến có thể làm nên. Đánh số hạp. Số hên: 6, 8, 2, 68, 82, 28, 26.
*Giải:Người được quẻ nầy, được thuộc hạ yêu mến phò giúp, nên có thể thành tựu nhiều việc, khiến cho sự nghiệp lừng lẫy ngày càng phát triển.

QUẺ 287 - TRUNG TRUNG

Thủy Hỏa Ký Tế
Động Hào Ngũ
Ngoại Quái: Khảm
Nội Quái: Ly

Quì hoa hướng nhật,
Trung xích khuyên tâm.
Đại khai quảng hạ,
Lạc hưởng thái bình.

Hoa quỳ nở hướng phía đông,
Trung thành nhứt chi son lòng biết bao.
Cửa nhà mở rộng đón chào,
Vui thay hưởng lạc thanh cao thái bình.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ đem hết lòng trung thành để phụng sự chủ nhân. Mình trung thành với chủ tất nhiên chủ quý mến mình. Đó bất quá là cái đạo thí ân báo ân đó thôi. Mở rộng cửa nhà lớn để an nghỉ, để đặt tiệc vui vầy, an hưởng cảnh thái bình phú quý.
Sự cầu xin của bạn thành đạt hanh thông không có khó khăn trở ngại và sự cầu xin chẳng những được thuận lợi mà còn đặng nhiều hạnh phúc nữa bởi ý quẻ cho hay bông quỳ đang hướng về mặt trời nở, người lại trung thành hết lòng và mở rộng cánh cửa đón chào ta, nhứt là câu chót nói rõ hưởng lạc thái bình.
Vận thái vô cùng thành đạt, cầu mưu cầu duyên, cầu tài đắc lợi. Đánh số hạp. Số hên: 27, 72, 2, 7, 20, 70.
*Giải :Khi muốn làm việc gì, ắt phải trước tiên nghiên cứu phân tích đánh giá kỹ lưỡng tận nguồn cội vấn đề, nắm lấy cốt lõi của nó rồi mới làm, chắc chắn sẽ được thành công.

QUẺ 288 - TRUNG TRUNG

Thủy Hỏa Ký Tế
Động Hào Lục
Ngoại Quái: Khảm
Nội Quái: Ly

Nhân bất thức tiên,
Ninh hữu chân quyết.
Nhất nhập hiền môn,
Tân tân hữu ích.

Người không hiểu biết thần tiên,
Làm sao lại được chân truyền bí ngôn.
Một khi vào đặng huyền môn,
Vô cùng hữu ích, lanh khôn việc đời.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ về trước không biết, cho nên hồ đồ lầm lẩn. Nhưng nay đã rõ hết chuyện, tất nhiên không cho qua một cách dễ dàng. Quẻ này ngụ cái ý là như thế. Người xin được quẻ này nên mau mau tỉnh ngộ.
Công việc làm ăn hay chuyện gì bị trắc trở không vừa ý, là vì người hiểu lý do tại sao nên mới chịu như vậy, đó là hai câu đầu của ý thơ, và hai câu sau nói rằng muốn công việc cầu mưu được trôi chảy thì phải rút kinh nghiệm, nghiên cứu cho kỹ ắt sẽ thành công.
Phải có kinh nghiệm mới mong thành công. Cầu sự còn chậm, chờ. Đánh số được. Số hên: 2, 8, 7, 28, 87, 82, 78.
*Giải:Việc muốn hỏi, ý ở chỗ, không thể lấy bên ngoài mà biết rõ việc, phải dùng tâm nghiên cứu kỹ lưỡng bên trong vấn đề, mới là thực hiểu.QUẺ 289 - TRUNG TRUNG

Bát Thuần Cấn
Động Hào Nhất
Ngoại Quái: Cấn
Nội Quái: Cấn

Vật vị thuyết thoại thái trầm.
Nê đinh thiện bất thành chân.
Ngộ xuất thiên ban ảo diệu,
Phương thức thiên đạo tối thần.

Công danh lẩm bẩm đáng ghi,
Nhưng trong thực tế có gì hân hoan.
Tu hành chính quả mới màng,
Trường xuân muôn thuở rõ ràng biết bao.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ biết là đúng khi bắt tay vào việc. Lúc giao thiệp trong tiếp xúc trong công việc hành động, ta mới xét lý để biết. Chính là lúc mà thần tiên chỉ điểm cho ta, như những trường hợp ta có ý ngờ tới. Người xin được quẻ này phải để hết tâm cơ mà thăm dò, tìm hiểu để tỉnh ngộ, có thế mới đạt tới thành công.
Quẻ nói: Công danh dù có mà thực tế có gì đâu? Bởi trong đời bạn “sanh không đem lại, chết chẳng đem đi". Nên công danh tiền tài đều như mây khói, chẳng có gì đáng màng lắm. Nếu bạn muốn muôn thuở bất hủ thì hãy tu hành. Ý quẻ muốn rằng: Việc cầu xin của bạn tuy được thông hạnh, nhưng phải làm việc phúc đức thì mới được hưởng bền.
Tu là cội phúc. Còn tất cả là hư không. Sống gửi thác về, rồi cuộc đời cũng ra ma mà thôi. Cầu xin còn chậm. Đánh số ít hạp. Số hên: 9, 8, 2, 98, 82, 92.
*Giải:Đây là nói cho người đang gấp gáp tìm cầu công danh ở đời, chẳng bằng “tu thân dưỡng tính” (tu Tiên)

QUẺ 290 - TRUNG TRUNG

Bát Thuần Cấn
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Cấn
Nội Quái: Cấn

Công danh tuy đa thực tể,
Hà như tu luyện thành chân.
Chân thân bất hủ,
Vạn tai trường xuân.

Công danh lẩm bẩm đáng ghi,
Nhưng trong thực tế có gì hân hoan.
Tu hành chính quả mới màng,
Trường xuân muôn thuở rõ ràng biết bao.

LỜI BÀN
Chức tước, quyền vị tuy quý nhưng giống thực mà lại hư đó. Đấy chỉ là những nhân tước phù ảo, chóng tàn, không vững chắc lâu dài. Chi bằng ta đi tìm thiên tước. Thiên tước mới lâu dài vĩnh cửu được. Thiên tước tức là cái phú quý tự nhiên của trời đất ban cho.
Mạnh Tử nói: "Nhân nghĩa trung tín, vui làm điều thiện không chán, đó là thiên tước. Công khanh đại phu, đó là nhân tước". Người xin được quẻ này phải nắm vững chủ kiến, lựa chọn cẩn thận, chứ có bốc đồng gặp đâu hay đó.
Quẻ nói: Công danh dù có mà thực tế có gì đâu? Bởi trong đời bạn “sanh không đem lại, chết chẳng đem đi". Nên công danh tiền tài đều như mây khói, chẳng có gì đáng màng lắm. Nếu bạn muốn muôn thuở bất hủ thì hãy tu hành. Ý quẻ muốn rằng: Việc cầu xin của bạn tuy được thông hạnh, nhưng phải làm việc phúc đức thì mới được hưởng bền.
Tu là cội phúc. Còn tất cả là hư không. Sống gửi thác về, rồi cuộc đời cũng ra ma mà thôi. Cầu xin còn chậm. Đánh số ít hạp. Số hên: 9, 8, 2, 98, 82, 92.
*Giải:Khi làm việc không nên bỏ qua những chi tiết nhỏ nhặt, mà phải chú ý đặc biệt đến những tình huống đột biến, tìm ra nguyên nhân của nó, thì mới không ảnh hưởng đến công việc.

QUẺ 291 - TRUNG HẠ

Bát Thuần Cấn
Động Hào Tam
Ngoại Quái: Cấn
Nội Quái: Cấn

Tẩu tẩu tẩu,
Ngộ nhất cẩu.
Cấp tư tầm,
Khả trường cửu.

Đi đi đang chạy trên đường đi,
Gặp chó ta nên lấy làm kỳ.
Theo dõi suy tư cho thật xác,
Mới mong yên phận hết lo gì.

LỜI BÀN
Quẻ này có cái tượng thấy thỏ mà lại nhìn chó, lúc thấy chó hiểm rằng quá muộn. Nếu đem suy nghĩ tính toán cẩn thận lại, thì may ra có thể đổi mối lo ra thành điềm lành, sinh kế do đó mà khả đã lâu bền được. Người xin được quẻ này khi gặp việc, chớ nên do dự bất quyết.
Những việc cầu xin của bạn trước tiên phải thấu rõ việc làm và phải trải qua một thời gian dò xét, thì mới mong được kết quả như ý. Bởi quẻ tả cảnh của bạn như đang đi trên đường gặp một con chó. Vậy bạn nên nghĩ kỹ bài thơ trên, ắt giúp được sự nan giải đấy.
Đang đông xông, tây đột, mà chưa nên gì. Phải suy cho kỹ, nghĩ cho cùng, thì công việc mới thành. Và phải gặp chó mới hay. Biểu tượng: chó. Đánh số dở. Số hên: 29, 9, 2, 90, 20, 92.
*Giải:Nhận được những tin tức vội gấp, đừng nên xem thường, có những sự biến hóa hoặc phản phúc không chừng đổi. Quan tâm là tốt.

QUẺ 292 - HẠ HẠ

Bát Thuần Cấn
Động Hào Tứ
Ngoại Quái: Cấn
Nội Quái: Cấn

Bất tri chân tiêu tức,
Tiêu tức mạch địa (hốt nhiên) lai.
Nguyệt viên nguyệt khuyết dạ,
Bất hứa khả môn kha.

Sao mà tin thiệt không hay,
Bỗng nhiên tin tức báo ngay trước thềm.
Trăng tròn nay khuyết nửa đêm,
Chớ nên mở cửa mới êm việc nhà.

LỜI BÀN
Quẻ này cho biết: Tin tức tuy có, nhưng cần phải dự phòng. Lúc đắc ý cần phải đề phòng lúc thất ý lại cần phải đề phòng tai vạ đến bất ngờ. Người ta sinh ra ở trên đời, suốt đời mình, không có ngày nào là không lo sợ đề phòng.
Theo ý quẻ nói công việc cầu xin của bạn cần phải cẩn thận mới được yên vui. Bởi hai câu sau của quẻ thơ nói: trăng tròn nay khuyết, nửa đêm chớ nên mở cửa. Đó là dạy cho ta phải cẩn thận trong công việc.
Vậy những việc cầu xin của bạn ngoài sự cẩn thận, phải suy nghĩ cho kỹ lưỡng, nhứt là không nên đặt cao vọng quá và phải yên phận hơn. Thận trọng lúc hành động, chớ để kẻ dòm, bị phá hoại. Cầu sự chưa thông, chờ. Đánh số dở. Số hên: 2, 9, 1, 91, 19, 29, 92.
*Giải:Tiến hành công việc điều quan trọng nhất là đầu tiên phải biết cẩn thận tính toán phương thức làm cho lớp lang thứ tự, mới tránh khỏi tai hại về sau.

QUẺ 293 - TRUNG TRUNG

Bát Thuần Cấn
Động Hào Ngũ
Ngoại Quái: Cấn
Nội Quái: Cấn

Hỏa vương xứ, yếu bất bì,
Thủy thâm xứ, yếu bất ngốc.
Đáo dầu dương chước lượng,
Vô đắc nhạ tha tai.

Lửa nóng nơi hồng chớ mối mê,
Vực sâu chỗ nước chẳng bề nề.
Dáo đầu mọi việc đều thương lượng,
Tai họa gây thêm ắt thảm thê.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ lặng lẽ tính suy mà quan sát sự biến động, để rồi do đó mà đặt kế chế nguy hoặc tìm ra phương pháp thích nghi. Đấy là diệu pháp để thao túng. Muốn thế chớ có câu chấp bảo thủ khiến trở thành nếp thành quy củ. Nếu được vậy ắt có thể tránh được thị phi, trái phải.
Vậy Người xin được quẻ này cần phải: bác học, thân tư, thân biện, minh biện, đốc hành. (học rộng, suy nghĩ cẩn thận, nhận xét rõ ràng tích cực hành động)
Theo ý quẻ cho biết hiện nay vận trình của bạn còn trong vòng bế tắc chưa được hanh thông, cho nên tất cả những việc cầu mưu cần phải bền chí chịu đựng, thì mới có thể tạm yên, vì hai câu thơ đầu của quẻ đã mách dạy bạn vậy. Hơn nữa quẻ còn khuyên bảo rằng mọi công việc làm ăn cũng phải tính toán cho kỹ và đừng sơ ý rồi gây thêm rắc rối nữa thì phiền lắm.
Những việc cầu xin của bạn tốt hơn là tạm ngưng lại để chờ dịp. Nếu đã làm rồi, phải cẩn thận cho lắm. Bất thông, bất minh, thận trọng cho lắm mới được, e có nguy hiểm. Sự cầu chưa thông. Đánh số tốt. Số hên: 29, 92, 2, 9, 22.
*Giải:Được việc rồi cần thu gọn lại. Công thành thân thoái.

QUẺ 294 - TRUNG THƯỢNG

Bát Thuần Cấn
Động Hào Lục
Ngoại Quái: Cấn
Nội Quái: Cấn

Bảo nhạn nhiều hồ, địa thành lục,
Hành kiến công huân tảo hồi trình.
Tham luyến chung phi thế nhân phúc,
Mạc giao kê vụ hội tương tranh.

Chim nhạn bay lượn mặt hồ,
Nhảy lên trên đất dậm dò mà đi.
Công huân chẳng ngại điều chi,
Lập nên sự nghiệp chớ thì say mê.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ công thành thì thân thoái, chớ dấn thân mình mãi vào dòng danh lợi để đến nổi cầu vinh mà lại thành tìm nhục, mua vui mà lại thành chuốc khổ. Người xin được quẻ này nên biết rõ cái đạo xuất xứ.
Ý quẻ tả rằng hiện nay thời vận của bạn như chim bay lượn rất là đắc ý, và khi con chim nhạn dậm chân xuống đất đi cũng biết dậm dò mà tiến bước, nghĩa là tránh được những cạm bẫy.
Vậy những việc cầu mưu của bạn ắt được toại nguyện như ý, như câu thứ ba trong quẻ nói công danh chẳng ngại điều chi. Nhưng câu chót của quẻ khuyên khi thành đạt thì nên chớ quá ham mê mà cứ tiến hoài sẽ vấp điều không hay.
Thời vận hanh thông. Công thành thân thối, thì sự ắt hay. Biểu tượng: Chim. Đánh số, tốt nhất nữa. Số hên: 3, 2, 9, 39, 93, 23, 32, 29.
*Giải:Những lúc thời cơ thuận tiện nhất, hãy rán sức tìm cầu chức tước, tìm cầu người phối ngẫu, tìm cầu tiền bạc …thảy đều có lợi cả.
QUẺ 295 - THƯỢNG THƯỢNG

Sơn Thủy Mông
Động Hào Nhất
Ngoại Quái: Cấn
Nội Quái: Khảm

Thiên thượng phong,
Thiên biên nguyệt.
Nguyệt bạch phong thanh,
Lưỡng lưỡng tương đắc.

Gió trời nay thổi hiu hiu,
Mặt trời sáng chói, mây điều phủ quanh.
Đó là cảnh sáng gió thanh,
Điềm nhiên tương xứng, may lành hanh thông.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ trong sáng rõ ràng không có gì là xấu hổ giấu diếm, có cái vui tương đối với mọi người. Trái lại nếu có chút hôn trọc, mờ ám, bẩn nhơ, thì mọi người điều bỏ mình mà đi hết. Người xin được quẻ này nên lấy điều chính đại quang minh làm căn bản cho dự lập thân.
Ý quẻ nói rằng: cảnh tình của bạn hiện nay như gió hiu hiu, mặt trời sáng chói nơi góc trời. Đó là một cảnh trời sáng gió thanh, nghĩa là cảnh tình hiện nay của người tốt, thời vận đã đến. Nên việc xin hỏi của bạn được thong dong hoàn hảo, chẳng có gì đáng lo.
Vận thời hanh thông, mã đáo công thành. Tốt đẹp, cầu được, ước thấy. Đánh số, hạp. Số hên: 4, 9, 2, 49, 94, 92, 29, 42.
*Giải:Sự sanh trưởng của vạn vật đi theo một qui luật tự nhiên mà phát triển. Con người cũng vậy, hiểu được cái lý tự nhiên nầy thì được sống lâu và an nhàn.

QUẺ 296 - HẠ HẠ

Sơn Thủy Mông
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Cấn
Nội Quái: Khảm

Được qui căn tràn ngập thiên địa,
Thủy thanh nguyên, trùng lưu hà hải.
Nhân đắc kim đan,
Ắt sống mãi muôn thu "Tràng sinh uyên hối".

Diệp lạc quy căn sanh cửu trường,
Nguồn trong chảy mãi đến sông Hương.
Thuốc tiên hái được người trường thọ,
Cuộc sống dài bền chẳng thể lường.

LỜI BÀN
Quẻ khuyên ta uống nước phải nhớ nguồn, ăn quả phải nhớ kẻ trồng cây, nghĩa là phải nhớ tới nguồn gốc, chớ có quên cái đạo "Tu sinh" (nhận lấy sự sống). Muốn được vậy ta phải tìm cho kỳ được kim đan mới có thể sống lâu. Kim đan ở đâu? Ở hai chữ "nhiếp dưỡng" (nuôi dưỡng) bản thân. Người nhiếp dưỡng ít phải chịu "thanh tâm quở nhục" mới được.
Ý quẻ nói lá rụng xuống cội cùng với đất cửu trường, nguồn nước trong và chảy mãi ắt thông đến sông biển, người hái được thuốc tiên, ắt trường sanh bất lão. Vậy những việc cầu xin của bạn hãy ráng lo như nước nguồn chảy mãi tới sông lớn. Nên tu tâm, dưỡng tánh, làm lành, tránh dữ thành thiện, thì tức khắc làm ăn lành.
Nên lo việc tu hành. Tạo phúc cùng làm lành, ắt thân ta khỏi khổ, giàu sang, lại vinh danh. Đánh số tốt. Số hên: 5, 9, 2, 59, 92, 29, 95.
*Giải:Hoa chẳng thê tươi đẹp trăm ngày—Cũng không có suốt ngàn ngày may mắn—Lúc đắc ý phải nghĩ đến lúc thất ý.
Khi mọi việc đến một cách thuận lợi, phải lo đề phòng những việc đột biến hoặc tai ương có thể xãy đến.

QUẺ 297 - THƯỢNG THƯỢNG

Sơn Thủy Mông
Động Hào Tam
Ngoại Quái: Cấn
Nội Quái: Khảm

Thừa nã khứ tràng an,
Khán hoa hoa chính phát.
Nhất nhật vũ lai lâm,
Hương sắc tận điêu linh.

Lên đường cưỡi ngựa đến Trường An,
Hoa nở đầy đường chẳng ai màng.
Bỗng bị gió mưa mà thổi rụng,
Làm cho hương sắc đều tiêu tan.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ sự bất đắc ý, chỉ tại thất bại, trụy lạc quá lẹ, trụy lạc, thất bại đều do ở sự kiêu căng mà ra. Nếu biết giữ gìn cẩn thận thì đâu đến nổi hậu quả tai hại như vậy. Cho nên Người xin quẻ này phải coi như một roi quất vào mặt.
Hai câu đầu thực là tốt thay, thành ra cái việc cầu xin hãy nên suy tính. Tính thật kỹ là để tránh những điều không xảy ra cho bạn đó là ý quẻ mách ta thận trọng.
Tiền cát hậu hung, nguy hiểm đến điệp trùng, thận trọng đề phòng gặp cảnh không may xảy ra. Cần bố đức. Đánh số xấu. Số hên: 2, 9, 6, 29, 96, 26, 92, 62.
*Giải:Trước hết phải chịu đựng sự trui rèn mài sát, thì sau mới có được sức bền bĩ , vững vàng đối phó với mọi trở lực trên đời.

QUẺ 298 - TRUNG TRUNG

Sơn Thủy Mông
Động Hào Tứ
Ngoại Quái: Cấn
Nội Quái: Khảm

Mộc trưởng xuân thiên căn cán lão,
Tử thực tam thụ chi diệp diêu.
Mất điêu bất tạ,
Mất kiến căn lao.

Cây mọc trời xuân gốc rễ già,
Trái mùa quả chín lá đâu ra.
Cành khô lá rụng chẳng chi hại,
Đổi cũ rồi sau đó có mới mà.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ việc đời từng trải qua nhiều, có từng trải như vậy, mới thấy là già dặn, chẳng khác gì cây kia tuy mùa xuân lớn, mùa thu lá hoa tàn, nhưng lúc đó trái đã thành, gốc rễ đã to, đã ăn sâu xuống đất khiến gió mưa không thể làm cho tàn héo được. Gốc già lá tàn, đó là những chữ dùng để nói xét việc đời thâm trầm. Người xin được quẻ này đích thị là một người sống trong hoạn nạn.
Hiện nay thời vận của bạn chẳng có gì xấu tuy công việc cầu mưu có vấp phải điều khó khăn và trở ngại, cũng không đáng lo buồn vì căn cứ bài thơ trên nói cây mọc trời xuân nghĩa là đúng thời. Câu chót nói đổi cũ rồi thì thành mới có như vậy đã mách rõ sự tốt đẹp cho biết.
Vậy sự cầu mưu của bạn ắt thành công mỹ mãn, dù gặp gì trở ngại đừng nên nản chí mà cứ tiến tới sẽ tốt lành theo sở nguyện. Sự sự sắp thông hạnh, cứ lo mà tiến hành, mọi việc đều suông sẽ, cần giữ một lòng lành. Tốt đẹp khỏi lo. Đánh số tốt. Số hên: 7, 9, 2, 79, 92, 27, 29, 97.
*Giải :Buổi sáng nổi lên “tam quang” (ba luồng sáng), buổi chiều ngơi nghỉ nổi lên “tam hoang” (ba điều bỏ trôi). Nên kịp thời gắng sức, gặp việc chẳng thể chần chờ không phấn đấu tiến lên được.

QUẺ 299 - TRUNG THƯỢNG

Sơn Thủy Mông
Động Hào Ngũ
Ngoại Quái: Cấn
Nội Quái: Khảm

Khiếu đạo, khiếu đạo,
Thiên tướng minh liễu.
Hà tất thân thủ thư mi ?
Phản tổ cao bồng dáo lão?.

Tiếng người la lối om sòm,
Kêu la trời sáng đỏ lòm khắp nơi.
Sao còn chẳng chịu thức chơi,
Ngủ nghê mơ mộng cuộc đời trôi qua.

LỜI BÀN
Quẻ này ý bảo: Thời cơ đã đến, cần nên tuốt kiếm đứng dậy múa đi, xông ra ngoài mà kiến công lập nghiệp chứ đừng so vai rụt cổ mãi trong xó nhà mà lỡ hết cơ hội. Người xin được quẻ này rất nên thừa thời mà hành động.
Ý quẻ mách rằng hiện nay vận thời của bạn đã đến lúc hanh thông, bạn hãy nắm lấy dịp may nầy để tiến bước chớ lưng chừng rồi mất cơ hội, thì uổng lắm.
Vậy những việc cầu xin của bạn thành công hay thất bại đều do sự có biết nắm lấy thời cơ của mình hay không. Do đó bạn hãy gan dạ tiến lên, nhứt là trong dịp này ắt thành công.
Khuyên ta chộp lấy thời cơ, kẻo muộn màng mất đó, vận thời đến rồi lo gì nữa. Đánh số thông. Số hên: 8, 9, 2, 89, 92 29, 28.
*Giải :Bất cứ sự vật hay hành động nào, thực là thực mà giả là giả. Một phen trải qua khảo nghiệm nhiều cách thì “bộ mặt thật ” sẽ hiện ra thôi.

QUẺ 300 - THƯỢNG THƯỢNG

Sơn Thủy Mông
Động Hào Lục
Ngoại Quái: Cấn
Nội Quái: Khảm

Dược nhĩ chân, phúc liễu ninh,
Tâm tề hậu, túc phân minh.
Thần trung thần, thanh đắc thanh,
Cố đắc khan, khả trường sinh.

Thuốc thiệt uống rồi ắt lành,
Ba thang sẽ thấy thần hồi thân.
Dồi dào sức khỏe mạnh hơn trước,
Gốc rễ vững vàng đỡ một phần.

LỜI BÀN
Quẻ này cho biết: Nghề nghiệp không cần nhiều mà chỉ cần tinh. Tục ngữ có câu: Nhất nghệ tinh nhất thân vinh. Bởi thế chuyên hẳn một nghề đến chỗ tinh vi, thì việc mưu sinh thì còn có gì đáng lo ngại nữa. Lúc đó thần thì thanh, khí thì sảng, tâm vừa nhàn mà thân lại an nữa. Đây là một tấm gương sáng soi chung cho tất cả ai ưa bao biện, nghề thì có nhiều nhưng chả tinh được nghề nào.
Theo ý quẻ cho hay, cũng như theo kinh nghiệm của chúng tôi, những người cầu được quẻ này, và cầu về công việc làm ăn, thì luôn luôn ứng vào là công việc ấy phải trải qua ba lần cố gắng mới đạt được ý muốn, và sự thành đạt thực là tốt đẹp.
Vậy bạn hãy cố gắng nhẫn nại vượt qua những khó khăn nếu gặp rồi sẽ như ý. Thất bại, rồi mới thành công. Cố gắng ắt nên việc. Đánh số hên. Số hên: 29, 92, 9, 99.
*Giải:đại cát đại lợi , mọi việc tả hữu đều có hậu thuẫn, yên tâm mà tiến tới thành công.
QUẺ 301 - THƯỢNG THƯỢNG

Sơn Phong Cổ
Động Hào Nhất
Ngoại Quái: Cấn
Nội Quái: Tốn

*Thi:
Tam thiên tằng kết xã,
tứ hải tận tri danh .
Trường kỵ tuấn mã,
trực nhập thiên đình.

Dịch:
Ba ngày giao du kết bạn,
bốn biển ai mà chẳng biết tên.
Cưỡi ngựa hay rong ruổi,
chạy thẳng đến thiên đình.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Cáng đáng việc của cha, có con giỏi, già nhưng không tai vạ, có nguy hiểm nhưng rốt cuộc có tốt lành.
Quẻ này chủ về rong ruổi xa gần, tài lợi đến là đương nhiên. Người được quẻ này ắt hẳn là một người tài đức giàu sang. Mọi việc đều hanh thông.

QUẺ 302 – TRUNG TRUNG

Sơn Phong Cổ
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Cấn
Nội Quái: Tốn

Thi:
Nhàn lai phu tử xứ,
ngẫu nhiên ngộ nhất nhân,
Đồng nhan hạc phát,
tiểu lý sinh xuân

Dịch:
Khi nhàn rỗi đến nhà thầy,
bỗng nhiên lại gặp mặt một người tươi trẻ,
tóc bạc trắng, nụ cười mang sắc xuân.

*Giải:Người nầy được cát nhân tương trợ.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Cáng đáng việc của mẹ. Hỏi bói thì không được)
Quẻ này có tượng gặp gỡ quý nhân. Người được quẻ này thế nào cũng gặp được bạn tốt một cách bất ngờ. Thời vận đã tốt lên, mưu cầu của bạn chẳng bao lâu nữa sẽ thành đạt. Hào này lợi cho đàn ông, không lợi cho đàn bà.

QUẺ 303 – HẠ HẠ

Sơn Phong Cổ
Động Hào Tam
Ngoại Quái: Cấn
Nội Quái: Tốn

*Thi :
Nhàn vân dã hạc vọng đông hành ,
duy hữu hương nhân tiện thị tri âm ,
Kinh doanh bố trí lưỡng tam xuân ,
liên nhai đăng hoả hậu ,
cẩm phàm tiền trình .

-Dịch:-
Mây trôi hạc nội hướng Đông bay
Chỉ có người làng mới là kẻ tri âm.
Kinh doanh tổ chức hai ba năm,
nắm bắt hết đường đi nước bước,
đủ sức giương buồm gấm thẳng xông phía trước.

*Giải:Nên có thái độ làm việc trong sự thung dung nhàn hạ, không nóng vội đòi hỏi kết quả đến sớm. Vừa làm vừa rút tỉa kinh nghiệm trong vài năm, sau đó thì ung dung làm việc được tốt thôi.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Cáng đáng việc của cha,có khó khăn nhỏ không bị tai họa lớn.)
Quẻ này chủ về phiêu bạt về hướng Đông, bỗng gặp được đồng hương bèn kết làm tri âm, cùng nhau mưu tính việc làm ăn. Sau khi trải qua hai ba năm làm ăn vất vả đã tạo lập được sự nghiệp. Người được quẻ này, nếu muốn hoạt động kinh doanh, nên thực hiện ở miền Đông, và phải hợp tác với người đồng hương thì mới thành công. Hiện thời vận của bạn đã bắt đầu hanh thông. Nhưng chưa thể thành đạt được ngay. Công việc còn phải trải qua vài ba lần gian nan vất vả rồi mới ổn định.

QUẺ 304 – TRUNG TRUNG

Sơn Phong Cổ
Động Hào Tứ
Ngoại Quái: Cấn
Nội Quái: Tốn

*Thi :
Hán thuỷ vô tình ,
Thục thuỷ trừng thanh ,
huỳnh hà cổn cổn ,
tứ xứ yên trần .

-Dịch:-
Nước sông Hán vô tình,
nước của đất Thục rất trong,
Huỳnh Hà chảy xiết,
bốn xứ đầy khói bụi.

*Giải :Đục thì vốn nó đục, còn trong thì nó vốn trong, chúng ta hãy tự làm trong sạch cho bản thân, lấy đó mà đi trên đường đời hiểm ác hỗn loạn, mới được an toàn.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Đối với công việc của cha, nói gì cũng nghe theo, ra đi có lo lắng)
Quẻ này chủ về sự bất an, không có cách gì làm cho dừng lại được, chỉ có đi nơi khác thì mới yên. Người được quẻ này sẽ gặp nhiều khó khăn trên con đường lữ hành. Vì vậy những mưu cầu của bạn trong thời gian này khó mà toại nguyện. Mọi việc đều bất lợi, bất thông, phải chờ đợi.

QUẺ 305 – TRUNG HẠ

Sơn Phong Cổ
Động Hào Ngũ
Ngoại Quái: Cấn
Nội Quái: Tốn

*Thi :
tiềm long dĩ thụ khốn ,
thượng bất kiến vân hưng ,
trữ khan vân tứ hợp ,
phi khứ đáo thiên đình .
-Dịch:-
rồng nằm đã thọ khốn,
nên chẳng thấy mây nổi,
lâu sau mây bốn phương hợp lại,
bay thẳng đến thiên đình.

*Giải:Người được quẻ nấy tạm thời gặp chuyện gãy đổ, trước mắt nên ngưng lại công việc để chờ thời cơ thuận tiện rồi làm mới tốt.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Cáng đáng việc của cha được khen ngợi)
Quẻ này chủ về người sau tiếp nối người đi trước, công danh chậm chạp, thời vận hiện còn chưa đến. Người được quẻ này chớ nên vội vã và hiện tại công việc của bạn chưa hanh thông. Cần phải chờ đợi một thời gian nữa thì mới có lợi. Cần ẩn nhẫn chờ thời.

QUẺ 306 – HẠ HẠ

Sơn Phong Cổ
Động Hào Lục
Ngoại Quái: Cấn
Nội Quái: Tốn

*Thi:
thử xứ tư vị nùng ,
nùng diễm bất nại cửu ,
hà như đàm tiếu sinh phong ,
đảo hảo đông bôn tây tẩu.
-Dịch:-
Xứ nầy có mùi vị nồng,
cái đẹp sắc sảo thì không bền,
sao bằng cười nói sanh gió (có ảnh hưởng mạnh),
khỏi cần phải chạy Đông chạy Tây.

*Giải :Hoa tốt chẳng thường nở, một ngày nào có gặp nơi tuyệt đẹp (như ý) đi nữa, cũng bình thản mà sống, để ẩn náu mà mưu việc lớn sau nầy.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(không làm quan, không theo Vương hầu, chỉ theo sự nghiệp của mình, đó mới cao thượng)
Quẻ này chủ về việc xử thế tiếp vật, chớ nên sai lầm. Khi người nhường mình thì mình nhường lại. Lúc nào cũng cứ tươi cười vui vẻ, nhưng lòng thì luôn giữ lập trường của mình, đó là bí quyết. Thời vận của bạn hiện nay, việc mưu cầu dù có đạt thành đi nữa cũng không bền, chung quy chỉ được vui vẻ trong một chốc lát mà thôi. Cần ẩn nhẫn đợi thời cơ hanh thông hơn.QUẺ 307 – HẠ HẠ

Sơn Thiên Đại Súc
Động Hào Nhất
Ngoại Quái: Cấn
Nội Quái: Càn

*Thi :
giá lí hữu tiểu nhân ,
thiết mạc sáo lưu đình ,
mang đả điểm , hảo khởi hành ,
nhật nguyệt như thệ vật cửu tồn .
-Dịch:-
Nơi nầy có tiểu nhân,
đừng gắn bó lưu lại, giờ tốt đến,
mau lên đường,
có nhật nguyệt chứng minh vật còn tồn tại lâu dài.

*Giải:Việc muốn hỏi có thể bi kẻ tiểu nhân quấy rối ngăn trở, tranh đua với chúng vô ích, tìm cách lánh xa là tốt.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Hào này có tượng khó khăn, lợi về việc cử hành lễ tế tự)
Quẻ này chủ về nên tránh bọn tiểu nhân. Mưu cầu của bạn đang bị bọn tiểu nhân phá hoại, bạn đừng nên lưu luyến công việc này, hãy từ bỏ nó ngay. Dây dưa chần chờ cũng chẳng được tích sự gì. Phàm ở đời, nhân tình ấm lạnh, gió mưa bất thường, hãy đề phòng tiểu nhân. Việc mưu cầu hiện còn khó định, cần phải đi xa, và thay đổi công việc mới mong thành đạt.

QUẺ 308 – TRUNG TRUNG

Sơn Thiên Đại Súc
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Cấn
Nội Quái: Càn

*thi :
long sanh đầu giác,
tương phái cam lâm ,
lục thất bát tảo ,
hảo tế thương sinh .
-Dịch:-
Rồng sanh sừng trên đầu,
sẽ có mưa dầm lớn,
sớm là sáu bảy tám ngày nữa,
cứu giúp cho người đời

*Giải: Đây là quẻ có cảm ứng, nếu cầu chức tước sự nghiệp , gặp người tuổi Thìn sẽ được trợ giúp. Nếu dời chỗ ở chỗ làm, chọn ngày có số sáu, bảy, tám thì được thuận lợi.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Xe bị rơi cái trục)
Quẻ này có tượng tạm thời hãy giữ gìn cẩn thận, sắp đến vận hanh thông, nhất là vào khoảng tháng 6,7,8, chắc chắn có chuyện vui. Người được quẻ này thời vận đã tới lúc tốt đẹp. Nhưng muốn thành đạt sở nguyện thì hãy sớm tính toán và cố gắng bước nhanh tới mới được kết quả mỹ mãn.

QUẺ 309 – TRUNG THƯỢNG

Sơn Thiên Đại Súc
Động Hào Tam
Ngoại Quái: Cấn
Nội Quái: Càn

*Thi :
Thái Bạch hiện Tây Nam ,
long xà tương cạnh trục ,
long tự phi thượng thiên ,
xà khước bị hình lục .
-Dịch:-
Sao Thái bạch hiện ở Tây nam,
rồng rắn đánh đuổi nhau,
rồng tự bay lên trời,
còn rắn bị phân thây.

*Giải:Quẻ nầy để chỉ cho người hãy nhớ câu:- “Thiện ác đáo đầu chung hữu báo” (thiện ác cuối cùng đều có báo ứng)

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Ngựa giỏi bị mất. Hào này có lợi cho người hỏi về việc gian nan. Lời hào bảo hãy giữ gìn xe cho tốt, đi xa có lợi)
Quẻ này chủ về tranh cạnh, chiến đấu gian nan, vất vả. Nhưng hiện thời đã đến lúc hanh thông. Song những toan tính sẽ phải cạnh tranh với bọn tiểu nhân. Rốt cuộc chính cũng thắng tà. Cầu tài, cầu danh đều đạt thành.

QUẺ 310 – TRUNG TRUNG

Sơn Thiên Đại Súc
Động Hào Tứ
Ngoại Quái: Cấn
Nội Quái: Càn

*Thi:
tằng bả thụ tài ,
dã yếu đãi xuân lai ,
đông phong niệu niệu ,
khai biến hoa nhai .
-Dịch:-
đã từng trồng cây,
biết chờ mùa Xuân đến,
gió đông hây hẩy,
nở rộ đường hoa.

-Giải:- Có hai ý:- 1.- đã có cày cấy, ắt có thu hoạch. 2.-Vì việc nào đó mà lao tâm tận lực, nhưng phải chờ thời cơ tốt và người trợ giúp mới thành .

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Nhốt con trâu nhỏ để nuôi dưỡng nó. Hào này không có tai họa)
Quẻ này có tượng trở ngại, phải chờ đến mùa xuân hoa nở mới có thể thuận buồm xuôi gió. Trong lúc này nên tu dưỡng chí khí và tài nghệ của mình cho thành thục, đợi đến lúc thời mà hành động. Việc mưu cầu của bạn đã cố công vun trồng thì sẽ đến ngày hái quả. Bạn chỉ cần ráng chờ đợi một thời gian nữa, ắt ý nguyện sẽ đạt thành.

QUẺ 311 – TRUNG TRUNG

Sơn Thiên Đại Súc
Động Hào Ngũ
Ngoại Quái: Cấn
Nội Quái: Càn

*Thi:
Tứ thập dư niên khổ dĩ thâm ,
nhi kim nhữ lạc độ quang âm ,
mạc trù luận.
Ân ái thượng đa hoan hỉ sự ,
tích thậm thanh xuân ,
bất giảm thanh xuân .
-Dịch:-
Hơn bốn mươi năm khổ đã nhiều,
mà nay mới được hưởng ngày vui,
đừng lo tính.
Nhiều năm ân ái vui chung hưởng, tiếc nuối thuở thanh xuân, đâu thể nào níu kéo lại được.

*Giải :Quẻ nầy khuyên người nên biết “tri túc”, để có thể hưởng thụ cuộc sống trải qua ngày tháng, đừng bỏ phí mà hối tiếc sau nầy.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Nhốt con heo thiến trong chuồng. Hào này cát tường)
Quẻ này có tượng “Khổ tận cam lai”. Phúc đến tuy muộn nhưng chớ nên buồn phiền. Người được quẻ này phải biết thương tiếc tuổi xuân của mình. Mưu cầu của bạn sẽ thành đạt nhưng hơi chậm, cần ẩn nhẫn một thời gian.

QUẺ 312 – HẠ HẠ

Sơn Thiên Đại Súc
Động Hào Lục
Ngoại Quái: Cấn
Nội Quái: Càn

*Thi:
tam đông túc ,
văn nghệ tinh , đáo đầu xứ ,
diệc thành băng , cấp cấp hồi thủ ,
vật ngộ tiền trình .
-Dịch:-
ba mùa Đông vừa đủ,
nghề văn đã tinh thông, việc đến lúc sau cùng,
bổng trở thành băng giá, mau hồi đầu tỉnh ngộ,
đừng lầm lẫn đi tiếp.

*Giải :Việc muốn hỏi có liên quan đến vấn đề luật pháp, mau sửa đổi chỗ sai sót để công việc được an ổn.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Dựa vào sự che chở của trời. Hào này thuận lợi) Quẻ này nói về vi ệc công danh không thành, chi bằng hãy mau mau đổi sang nghề khác, nếu chậm sẽ không kịp. Người được quẻ này nên gấp rút thay đổi nghề nghiệp. Những mưu cầu của bạn cugnx nên xem xét lại mà thay đổi thì mới có tương lai vui vẻ. Thời vận còn lận đận, chưa mấy hanh thông. Cần phải cố gắng nhiều, và biết nắm bắt thời cơ mới.
QUẺ 313 – TRUNG THƯỢNG

Sơn Địa Bác
Động Hào Nhất
Ngoại Quái: Cấn
Nội Quái: Khôn

*Thi :
kỳ quái kỳ quái ,
tiền Phiên lai liễu ,
kim Phiên hựu lai ,
cẩn thận đề phòng ,
vật bị lộng hoại .
-Dịch:-
kỳ quái kỳ quái,
giặc Phiên trước đến rồi,
nay lại giặc Phiên đến, cẩn thận đề phòng,
đừng xem thường nó mà nguy hiểm.

*Giải :Việc muốn hỏi lâm vào tình cảnh quái dị, nên đề phòng sanh biến, mới khỏi hư hại việc lớn.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Cái giường bị gãy chân, hư hỏng, hào này hung hiểm)
Quẻ này có tượng tai vạ thường đến liên tiếp. Nếu không đề phòng cẩn thận thì làm sao tránh được nguy hại. Người được quẻ này phải cố gắng phòng bị cho nghiêm mật. Muốn công việc được đến nơi đến chốn hãy bền lòng. Rút kinh nghiệm cũ và có kế hoạch tỷ mỉ rồi mới tiến hành.

QUẺ 314 – THƯỢNG TRUNG

Sơn Địa Bác
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Cấn
Nội Quái: Khôn

*Thi :canh ngưu phục , tích thổ khai cương , toạ khan thu hoạch , thử tắc đạo lương .
-Dịch:- trâu cày nằm, đất vua mở ranh giới, ngồi chờ thu hoạch, lúa nếp lương thực.
*Giải :Được quẻ nầy, coi như là “lấy khỏe chờ mệt” , là vận hưởng thụ thành quả làm ra.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Sửa sang cái giường hư hỏng, vẫn không dùng được. Hào này hung hiểm.)
Quẻ này chủ về làm biếng thì nghèo, siêng năng thì giàu có. Xưa nay chưa có kẻ nào làm biếng mà có thể trở nên giàu sang. Người được quẻ này muốn giàu có, trước hết phải siêng năng cần kiệm. Hiện vận thời của bạn đã đến lúc hanh thông, mọi mưu cầu đều sẽ toại nguyện, nhưng phải nỗ lực nhiều.

QUẺ 315 – TRUNG HẠ

Sơn Địa Bác
Động Hào Tam
Ngoại Quái: Cấn
Nội Quái: Khôn

*Thi :yêu hạ bội thanh bình , bộ nhập kim loan điện , phúc hộ tam sơn , thiên truỳ bách liên .
-Dịch:- lưng đeo đai “bèo xanh”, bước vào điện Kim Loan, che chở cho ba núi, ngàn cây chùy, trăm dây xích.
*Giải:Người được quẻ nầy là người lập công trạng nổi tiếng, là nhân vật số một đứng đầu trong việc hành nghiệp. Việc muốn hỏi rất là vững vàng và thành công chắc chắn.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Bị hỏng nhưng không có tai họa)
Quẻ này chủ về phàm làm việc gì cũng vậy, chẳng phải hễ bắt tay vào là xong ngay, trái lại cần phải bỏ công sức ra lâu ngày chày tháng mới thành. Hiện thời vận số của bạn rất tốt, có quyền thế, nhưng muốn đạt thành sở nguyện thì phải trải qua rèn luyện thử thách nhiều phen nữa mới được.

QUẺ 316 – TRUNG TRUNG

Sơn Địa Bác
Động Hào Tứ
Ngoại Quái: Cấn
Nội Quái: Khôn

*Thi :sồ điểu phi cao , xuất cốc thiên kiều , long thần nha trảo , biến hoá hải đảo .
-Dịch:- chim non bay cao, ra khỏi hang ổ, răng móng long thần, biến hóa hải đảo.

*Giải :Chim non dụ cho những kẻ mới học nghề, chưa tinh thông , chưa biết trời cao đất dày thế nào, mà đã muốn ra ngoài xã hội, đương nhiên là phải hứng chịu biết bao sóng gió dập vùi khổ sở.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Lửa ở đầu giường. Hào này hung hiểm)
Quẻ này có tượng từ thấp mà lên cao, từ nhỏ mà thành lớn, biến hóa vô cùng bất trắc. Những mưu cầu của bạn khó mà đạt thành trong lúc này, phàm việc gì cũng phải cẩn thận lo liệu. Vì sự cố nguy hiểm luôn đến thình lình.

QUẺ 317 – TRUNG TRUNG

Sơn Địa Bác
Động Hào Ngũ
Ngoại Quái: Cấn
Nội Quái: Khôn

*Thi :-cát cát cát , tầm thường nhất dạng song tiền nguyệt ,
-hung hung hung , hữu liễu mai hoa tiện bất đồng ,
hàm tiếu hướng đông phong , nhân tình bất tỉ cựu thời nồng .
-Dịch:- -tốt tốt tốt, một dạng tầm thường, trăng trước cửa sổ.
-xấu xấu xấu, có những hoa mai không giống nhau
Hướng về gió đông mà nở ra (như nụ cười), nhân tình ngày nay không còn nồng hậu như xưa nữa.

*Giải :Người được quẻ nầy sợ rằng đang lâm vào việc không tốt, việc nầy có liên quan đến sự bạc bẻo thường tình của con người .

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Cung nữ phi tần được được sủng ái, giống như xâu cá. Hào này không có gì không cát lợi)
Quẻ này chủ về khi khi tốt lành thì rất bình thường. Nhưng khi vận rủi đến thì thì tình đời liền đổi thay. Những mưu cầu của bạn chẳng xấu, mà cũng chẳng tốt lắm. Thời vận bình thường, nên ẩn nhẫn chờ thời cơ tốt hơn.

QUẺ 318 – HẠ TRUNG

Sơn Địa Bác
Động Hào Lục
Ngoại Quái: Cấn
Nội Quái: Khôn

*Thi :đại hoả viêm viêm , nghi thuỷ tương tế , bảo đỉnh đan thành , hân thiên yết địa .
-Dịch:- lửa lớn hừng hực, được nước cứu chữa, giữ vẹn được cái đỉnh , báo cho trời đất biết.
*Giải :bất cẩn sanh ra tai nạn nhưng tìm ra được biện pháp khắc chế. Nhưng nhớ sau nầy đừng để cho tái phát, không ai cứu nổi.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Trái lớn không ăn, quân tử được xe, tiểu nhân bị hư nhà tranh)
Quẻ này chủ về mưu cầu của bạn rất là khó khăn, giống như lửa cháy lớn vậy. Nhưng nếu bạn biết cách đối phó, vượt qua khó khăn trở ngại thì sự việc chẳng có gì tai hại, mà còn thành công một cách huy hoàng.
QUẺ 319 – TRUNG TRUNG

Sơn Lôi Di
Động Hào Nhất
Ngoại Quái: Cấn
Nội Quái: Chấn

*Thi :thiết tác nhất điều , vị bả cô châu hệ , kim đao nhất hạ , tảo bả đầu lạc địa .
-Dịch:- một sợi tơ sắt, có thể buộc được chiếc thuyền côi, một phen hạ lưỡi đao vàng, có thể làm rơi cái đầu xuống đất.

*Giải :Việc muốn hỏi cần phải dùng đao bén chém bừa vào các đám gai gốc để xử lý, mới tránh được tai nạn về sau.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Bỏ con rùa thiêng của ngươi đi, hãy nhìn diện mạo của ta. Hào này hung hiểm)
Quẻ này có tượng trôi nổi, nguy hiểm. Phàm mưu cầu việc gì, bạn hãy suy nghĩ kỹ lưỡng trước, nắm lấy cơ hội và biết lợi dụng những phương tiện chung quanh thì mới mong có được kết quả như ý muốn. nếu không, có thể sẽ gây nên hậu quả không hay.

QUẺ 320 – TRUNG THƯỢNG

Sơn Lôi Di
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Cấn
Nội Quái: Chấn

*Thi :thập nhị thời trung , khẩn cấp luyện trước , nhất khắc thiểu diên , vô xứ hạ cước .
-Dịch:- trong mười hai thời, siêng năng khổ luyện, một khắc cũng không chậm trễ, còn chỗ nào để mà đá trúng mình.
*Giải :Khi nhận nhiệm vụ nào, cần phải có thái độ tích cực là đem hết sức lực để đối phó mới tiến hành suôn sẻ. Nếu mà để cho bị ngưng trệ thì rất khó khăn cho sự thành công.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Ăn cho xong, bị đánh đập ở gò núi, đi chinh chiến có hung hiểm.)
Quẻ này cho biết lợi lộc vẫn còn đôi chút, chớ có chán nản mà lười biếng sẽ không còn chỗ đứng trên đời. Những mưu cầu của bạn phải cố gắng lắm mới đạt thành.

QUẺ 321 – HẠ HẠ

Sơn Lôi Di
Động Hào Tam
Ngoại Quái: Cấn
Nội Quái: Chấn

*Thi :phong khởi Tây nam , hồng nhật đương thiên , kỳ môn diệu quyết , nhất chưởng năng trước .
-Dịch:- gió khởi hướng Tây nam, mặt trời hồng ở trên trời, có được “diệu quyết” của pháp “Kỳ Môn” rồi, chỉ cần một chưởng là có thể nắm lấy.

*Giải :Đang ở vào lúc thời cơ chín mùi, nhưng vẫn còn sự bán tính bán nghi. Những điều còn nghi ngờ, nay chắc chắn đã có đáp án rồi.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Bị người tát vào má. Hào này hung hiểm. Trong vòng 10 năm không làm được gì, chẳng có lợi ích gì cả.)
Quẻ này có tượng phong ba nguy hiểm nổi lên. Người gặp quẻ này đang gặp nhiều khó khăn, chỉ còn cách ẩn nhẫn đợi thời. Mọi mưu cầu còn phải chờ đợi lâu. Cầu danh cầu lợi đều khó.

QUẺ 322 – HẠ TRUNG

Sơn Lôi Di
Động Hào Tứ
Ngoại Quái: Cấn
Nội Quái: Chấn


*Thi :vạn lại vô thanh tế , nhất nguyệt chính đương không , hốt bị vân già yểm , hạo phách phản mông lung .
Có miệng mà chẳng mở lời được. Mặt trăng đang ở trên không, bổng bị mây che ám, khiến cho ánh sáng trở thành mờ ảo không rõ.

*Giải :cẩn thận trong việc giao tiếp ứng xử cho chân chính, kẻo bị tai tiếng khó thanh minh. Người được quẻ nầy, bị những người thù oán đang ngầm mưu hại rất nguy hiểm.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Được nuôi dưỡng. Hào này cát tường. Không có tai họa. Giống như con hổ nhìn mồi chăm chăm, mau lẹ thì thỏa mãn được mong muốn.)
Quẻ này có tượng hung hiểm, nhưng rốt cuộc thì tốt lành. Người có quẻ này chẳng có gì phải lo sợ, lòng cứ giứ bình thản an nhiên, chẳng bao lâu mọi việc sẽ đâu vào đấy. Những mưu cầu của bạn ắt khó tránh gặp nhiều cay đắng, nên cố gắng vượt qua.

QUẺ 323 –TRUNG HẠ

Sơn Lôi Di
Động Hào Ngũ
Ngoại Quái: Cấn
Nội Quái: Chấn

*Thi:nhất cá tri âm , khước tại thiên biên đẳng , thiết vật nhân tuần , tĩnh dạ đương tư tỉnh .
-Dịch:- một kẻ tri âm, đã ở tận chân trời, chớ để tái phạm, đêm vắng đang mong nhớ ai.

*Giải :Người được quẻ nầy đang ở vào tình trạng :-“quanh quá gấp và cô độc”, cần phải gấp điều chỉnh lại mới được.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Cổ bị đau lở ra. Hào này ở nhà thì cát lợi, vượt qua sông lớn thì không có lợi)
Quẻ này chủ về đừng có trông cậy người ở xa, mà phải trông cậy vào chính mình. Hiện việc mưu tính của bạn nên tự mình giải quyết, chớ có trông cậy mãi vào bạn bè, cần phải thực tế hơn. Nếu bạn tính toán kỹ lưỡng hơn thì việc ắt sẽ thành đạt.

QUẺ 324 –THƯỢNG THƯỢNG

Sơn Lôi Di
Động Hào Lục
Ngoại Quái: Cấn
Nội Quái: Chấn

*Thi :chúng khuyển tướng tụ , lệ xỉ giảo nha , dao đầu bãi vĩ , chỉ cố khan gia .
-Dịch:- bầy chó tụ lại, nhe răng gầm gừ, đầu múa đuôi vẫy, chỉ để giữ nhà.

*Giải:Người được quẻ nầy đang lâm vào tình trạng bị nhiều kẻ tiểu nhân bao vây làm hại.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Được nuôi dưỡng trong lúc đi săn bắn. Hào này vừa hung hiểm, vừa cát tường, việc vượt qua sông lớn có lợi)
Quẻ này chủ về được người ta đem hết tâm lực ra mà sống chết với mình. Người được quẻ này, công việc làm ăn tuy chưa được thuận lợi lắm nhưng sẽ có kết quả, mưu cầu của bạn chưa thông, chớ có cao vọng quá mà sẽ thất vọng. Cầu tài tạm được, cầu danh còn lâu. Nên đi làm ăn xa.
QUẺ 325 – HẠ HẠ

Sơn Hỏa Bí
Động Hào Nhất
Ngoại Quái: Cấn
Nội Quái: Ly

*Thi :thê tiền phu hậu nhất đồng hành , hảo tỉ tiên cơ triệu dĩ minh , quân nhược hữu tình tu thiết ký , thập niên ân nghĩa mạc vong tâm .
-Dịch:- vợ trước chồng sau cùng lên đường, chiếm được tiên cơ điềm đã sáng, nếu anh có tình nên gắng nhớ, mười năm ân nghĩa chớ tâm quên.

*Giải:Đây là nói một cặp vợ chồng mà vợ mạnh chồng yếu. Người được quẻ nầy có thể sẽ gặp cảnh như trên . Nếu đã như vậy, nên nhớ đến câu tình sâu nghĩa nặng mà sống với nhau.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Chăm chút ngón chân, bỏ xe đi bộ)
Quẻ này chủ về việc giao du với người, cần phải có nghĩa có tình. Hãy nhớ công ơn kẻ đã giúp mình, không được vong ân bội nghĩa, vợ chồng hòa hợp thì mới tốt lành. Cầu tài cầu danh đều được, nhưng hơi chậm.

QUẺ 326 – TRUNG TRUNG

Sơn Hỏa Bí
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Cấn
Nội Quái: Ly

*Thi :thử phục huyệt , bản tự ninh , nhất lộ thủ , miêu tức cân , dương uy thân trảo , thử táng tàn sinh .
-Dịch:- chuột nằm dưới hang, vốn tự an ổn, nếu ra khỏi hang, sẽ bị mèo bắt, ra oai giơ móng, chuột chết hết đời.

*Giải:phàm công việc thì nhất động không bằng nhất tịnh, giữ chặt cái gốc thì yên ổn vô sự. Hoặc có ý nói rán giữ kín những điều bí mật trong công việc đừng để sơ hở ra ngoài không hay.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Nên chăm chút cho đẹp râu)
Quẻ này khen ta nên ẩn không nên hiện, nên ngụy trang chứ không chường mặt ra. Nên nhường nhịn mà không nên tranh dành. Hiện thời vận của bạn vẫn còn chưa thông, mọi mưu cầu của bạn đều khó được như ý. Bạn nên yên phận, giữ gìn cách sống cũ, hãy ráng đợi chờ một thời gian nữa thì hay hơn.

QUẺ 327 – THƯỢNG THƯỢNG

Sơn Hỏa Bí
Động Hào Tam
Ngoại Quái: Cấn
Nội Quái: Ly

*Thi:thư trung hữu nữ nhan như ngọc , thư trung tự hữu huỳnh kim ốc , độc tận ngũ xa thư , chí nguyện tự năng túc , hà tất tiêu lao tâm trung mang lục .
-Dịch:- trong sách có gái đẹp như ngọc, trong sách vốn có nhà cửa vàng. Học hết năm xe sách, điều mong mỏi sẽ đạt được. Chẳng cần phải lo lo lắng lắng quanh năm mà không chịu học.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Trau chuốt, chăm chút đi, Hào này tốt lành về lâu dài)
Quẻ này ngụ ý ngọc mà chẳng mài giũa thì chẳng thành ngọc quý, người chẳng học thì không nên người tốt được. Những mưu cầu của bạn rốt cuộc sẽ đạt thành một cách vô cùng tốt đẹp. Song bạn phải không ngừng cố gắng thì mới được. Thời vận hanh thông, mọi việc thuận lợi.

QUẺ 328 – HẠ HẠ

Sơn Hỏa Bí
Động Hào Tứ
Ngoại Quái: Cấn
Nội Quái: Ly

*Thi:báo biến thành văn thái , thừa long phúc tự trăn , xích thân thành phú quí , sự sự đắc chấn tân.
-Dịch:-con beo trở thành vằn vện, cỡi rồng thì phúc tự đến, thân đỏ thành phú quí, mọi việc được thỏa lòng.
*Giải:Người được quẻ nầy sắp được rễ quí, từ đó cuộc đời thay đổi hẳn, hưởng vinh hoa phú quí không ngớt.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Chăm chút cho sạch sẽ thơm tho, ngồi trên lưng ngựa trắng với dáng vẻ đường hoàng. Họ không phải là trộm cướp mà đến để cầu hôn)
Quẻ này chủ về tay trắng làm nên. Nếu bạn cố gắng và siêng năng ắt cuộc đời bạn sẽ hanh thông. Việc mưu cầu của bạn đều được như ý, không có gì đáng lo, nhất là về tình duyên. Cầu danh và lợi đều được.


QUẺ 329 – TRUNG THƯỢNG

Sơn Hỏa Bí
Động Hào Ngũ
Ngoại Quái: Cấn
Nội Quái: Ly

*Thi:cô dương vi hề , quần âm dật hề , lực kí đàn hề , tương bất khả mạo hề , chân cẩn thận hề , nghi khả bảo hề .
-Dịch:- chỉ có một dương thì ít ỏi, mà bị nhiều âm thì bao vây , sức đã hết rồi, phải cẩn thận cho lắm, mới có thể giữ được cơ nghiệp.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Vườn gò dược chăm chút như mới. Nhà trai dâng từng tấm lụa lễ vật biếu cho nhà gái. Hào này mới đầu gian nan, nhưng cuối cùng thì cát lợi)
Quẻ này chủ về cô dương không địch nổi quần âm, cho nên phải cẩn thận lời ăn tiếng nói, cho đến việc làm, giữ mình phải cẩn thận. Phàm mưu cầu việc gì cũng phải suy tính cho cho chu đáo. Nếu sơ ý là sẽ hỏng việc. Công việc lúc đầu gặp nhiều trở ngại, gian nan, nhưng rốt cuộc thì đạt thành. Đề phòng bị phá hoại.

QUẺ 330 – HẠ TRUNG

Sơn Hỏa Bí
Động Hào Lục
Ngoại Quái: Cấn
Nội Quái: Ly

*Thi:hiểu vũ sơ tình ánh bích khê , trùng trùng xuân sắc thượng sài phi , huỳnh kim bất tận gia ân phú , hà tất khu khu tiện cẩm y ?
-Dịch:- mưa sớm vừa tạnh chiếu khe biếc, sắc Xuân tràn ngập vẻ xinh tươi, được hưởng vàng ròng luôn bất tận, sao còn tham vọng đòi áo gấm ? (quan chức)

*giải:Quẻ nầy ngụ ý rằng:- một người đang hưởng cảnh giàu có, cứ bằng lòng với hiện trạng, sao lại khởi tâm cầu quan chức hay kinh doanh làm chi nữa ?

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Chăm chút sạch sẽ. Hào này không có tai họa)
Quẻ này chủ về tài vận hanh thông, nhất định sẽ thành cự phú, tiền vào như nước. Giàu thì có, nhưng danh thì không, vì vậy người được quẻ này đừng hy vọng có chức tước. Vận thời của bạn đã đến lúc hanh thông, từ đây về sau chẳng có lo âu gì nữa., cứ theo dự định mà tiến tới.QUẺ 331 – HẠ HẠ

Sơn Trạch Tổn
Động Hào Nhất
Ngoại Quái: Cấn
Nội Quái: Đoài

*Thi:thế đạo đa kinh cức , nhân tình mỗi dụng ta , lợi danh như hữu lộ , cần khổ trục sinh nhai .
-Dịch;- đường đời nhiều chông gai, tình người hay thay đổi, đang có hoàn cảnh hưởng lợi danh, cứ siêng năng làm việc.

*Giải:Ta đang có duyên với danh lợi, chẳng cần phải bôn ba tranh đua với đời làm chi, cứ an thân giữ phận mà sống, siêng năng làm việc hàng ngày là tốt rồi.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Hãy mau đến tham gia lễ tế tự, sẽ không có tai họa. Tế phẩm có thể châm chước giảm bớt)
Quẻ này chủ về suôt đời cần khổ mới dành dụm được đôi chút. Thế mới biết việc không trải qua thì không biết khó. Việc mưu cầu của bạn sẽ gặp nhiều trở ngại, khó được như ý. Vì vậy, đừng than trời trách người làm gì. Trong công việc làm ăn, bạn đừng kể gian nan, cứ tiến tới ắt được toại chí phần nào trong cuộc sống, nhưng đừng quá tham vọng, đừng làm việc gì quá sức mình.

QUẺ 332 – HẠ HẠ

Sơn Trạch Tổn
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Cấn
Nội Quái: Đoài

*Thi :sơn cùng lộ chuyển mê , thuỷ cấp châu nan độ , vạn sự mạc cưỡng vi , xuất xử tao nghiên đố.
-Dịch:- Nơi cùng tận rừng núi, đường sá mờ mịt—Nước chảy xiết thuyền khó đi—Muôn việc đừng gượng làm—Việc nào lại chẳng có người ganh ghét .

*Giải :Lội suối trèo non để đi xa đều bất lợi. Nếu mang lấy ảo tưởng, khởi tham vọng mà một mình làm việc, không thể nào tránh khỏi những hậu quả vô cùng ân hận.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Hào này có lợi cho người bói hỏi. Đi xa có hung hiểm. Vì vậy không nên giảm bớt binh lực, mà nên tăng thêm binh lực)
Quẻ này chủ về có kẻ gian ghen ghét, đang tìm cách hại bạn, bạn nên giữ gìn cẩn thận và cố gắng hơn để tránh tai họa. hời vận của bạn đang rất xấu, hãy tạm ngừng mọi mưu tính lại, chờ vận bĩ qua rồi hãy tính. Đi xa không có lợi.

QUẺ 333 – THƯỢNG THƯỢNG

Sơn Trạch Tổn
Động Hào Tam
Ngoại Quái: Cấn
Nội Quái: Đoài

*Thi :thời biên đa gian , chiến chiến căng căng , giới cẩn khủng cụ , như lí bạc băng , tu thức tiền trình nguy dữ hiểm , nhất lung phong lí nhất chi đăng .
-Dịch:- nhiều lúc gian nan, chiến đấu không ngừng, phải hết sức cẩn thận, như giẫm trên băng mỏng, Cần biết con đường trước mặt nhiều nguy hiểm, một lần gió thổi qua đèn bị tắt phải đốt lại.

*Giải:-:Thời vận không tốt, những ngày sắp tới gặp nhiều sóng gió nguy hiểm, người được quẻ nầy phải hết sức đề phòng mới được.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Ba Người cùng đi, sẽ có một người chạy mất, một người đi, thì gặp lại bạn trên đường)
Quẻ này chủ về thời vận chuyển biến thành xấu. Người được quẻ này phải rất thận trọng mới mong tránh được tai hại, lỗi lầm xảy ra ngoài dự liệu. Việc mưu cầu của bạn khó mà toại ý, nên ẩn nhẫn đợi thời.

QUẺ 334 – TRUNG THƯỢNG

Sơn Trạch Tổn
Động Hào Tứ
Ngoại Quái: Cấn
Nội Quái: Đoài

*Thi :nhất đoá hoa chi diễm cánh phương , thanh hương phức uất thấu lan phòng , thời phong xuy tống chung thành tiếu , hảo cú diên tiền tiến kỷ thương .
-Dịch:- Một đóa hoa xinh, đẹp lại thơm—Mùi hương lan tỏa khắp phòng loan—Gió may thổi đến , mang cười đến—Trong tiệc dâng lên chén rượu ngon.

*Giải :Người được quẻ nầy, nếu là nữ thì vừa đẹp vừa thông minh, xa gần đều khen ngợi; nếu là nam thì có phẩm đức cao quí, được mọi người ca tụng tán dương.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Bệnh hoạn tiêu trừ, thân thể hồi phục mau chóng. Hào này không có tai họa)
Quể này chủ về thời vận tốt đã tới. Người được quẻ này cứ việc làm theo dự định, nhất định sẽ đạt thành. Cảnh tình của bạn đã tới thời kỳ lên hương rồi, hãy cố gắng tiến tới, mọi việc sẽ thuận buồm xuôi gió. Cầu tài cầu danh đều được.

QUẺ 335 – TRUNG THƯỢNG

Sơn Trạch Tổn
Động Hào Ngũ
Ngoại Quái: Cấn
Nội Quái: Đoài

*Thi :tự tùng trì thủ định , công tại chúng nhân tiên , biệt hữu phi thường hỉ , tuỳ long đáo cửu thiên.
-Dịch:- từ lúc nắm giữ chặc, công đứng ở hàng đầu, có được vui hết mực, cỡi rồng lên cửu thiên.

*Giải :Người làm việc gì, nếu có đủ tâm huyết và nghị lực, thì khả năng thành công rất lớn.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Có người đem đến cho con rùa đắt tiền. Đây là điều đang cần. Hào này rất cát tường)
Quẻ này có những chuyện vui mừng ngoài dự liệu liên tục đến. Việc mưu cầu của bạn đã có những bước vững chắc, vì trước đây đã cố gắng bỏ công nhiều. Nhưng cũng đừng có quá tự đắc mà hỏng việc. Công danh phú quý đã rõ ràng. Cầu danh cầu tài đều đạt thành.

QUẺ 336 – TRUNG TRUNG

Sơn Trạch Tổn
Động Hào Lục
Ngoại Quái: Cấn
Nội Quái: Đoài

*Thi:viễn thiệp ba đào nhất diệp châu , nhi kim thuỷ đắc quá than đầu , niên lai tâm sự tài thành tựu , khuất chỉ tùng tiền đa khả ưu .
-Dịch:- Thuyền con đã từng đối phó với biết bao sóng gió mà nay được cặp bến an toàn. Sang năm ước nguyện được thành tựu, bỏ hết những ngày trước khổ lo.

*Giải :Quẻ nấy rất tốt. mọi việc hanh thông, như:- tìm vật được, mưu sự nên, tìm phối ngẫu như ý, kinh doanh có lời, xây dựng nhà cửa tốt.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Không nên giảm bớt mà nên tăng thêm. Hào này không có tai họa. Với người bói hỏi là cát tường. Lợi về đi xa, có thể được kẻ nô bộc không có chủ)
Quẻ này chủ về nên mạo hiểm tiến tới, đi xa có lợi. Lúc đầu tuy có gặp nhiều hiểm nguy trắc trở, nhưng về sau lại được an nhiên ngồi hưởng thụ. Không còn phải lo ngại gì nữa. Bạn hãy nắm lấy thời cơ. Thời vận đã hanh thông.
QUẺ 337 – HẠ TRUNG

Bát Thuần Khôn
Động Hào Nhất
Ngoại Quái: Khôn
Nội Quái: Khôn

*Thi:thụ quân chi lộc , cửu giáng trinh tường , doanh nhi bất phúc , thủ chi nãi xương , vô đãi vô kiêu , vĩnh bảo an khang .
-Dịch:- được hưởng lộc của vua, ban cho mình lâu ngày,đủ đầy không che lấp, chớ lười đừng kiêu ngạo, giữ mãi mãi an khang.

*Giải :Người được quẻ nầy lâu ngày hưởng ân sủng lợi lộc, sinh hoạt sung túc, nay muốn khởi tâm khác hoặc kiêu mạn, có thể bị mất hết mọi thứ.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Đạp lên sương thu thì mới biết băng cứng mùa đông sắp tới)
Quẻ này chủ về sáng lập nên sự nghiệp đã khó, giữ gìn nó còn khó hơn. Nếu không giỏi giữ gìn thì chỉ một thời gian ngắn là sụp đổ. Người được quẻ này phải biết tiên liệu siêng năng, và đừng có kiêu căng thì giữ được cơ nghiệp lâu dài. Cầu tài cầu danh đều đạt thành.

QUẺ 338 – HẠ HẠ

Bát Thuần Khôn
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Khôn
Nội Quái: Khôn


*Thi :-Vạn sự bất do nhân kế hiệu , nhất sinh tận thị mệnh an bài , mạc nghi sai ,
   -Mệnh lí hữu thời tổng hữu phận , hà tu lục lục hỗn trần ai , hưu tai !
-Dịch:- Muôn việc do người ham tính toán—Một đời số mệnh đã an bài, quả chẳng sai !
-Tất cả vận thời của mệnh người, sao còn bươn chải chạy lăng xăng, dừng ngay !

*Giải : “ mưu sự tại nhân , thành sự tại thiên” (người mưu tính việc, trời định kết quả) . Đối với tất cả công việc, đừng tham lam mong cầu xa xỉ thái quá .

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Phẩm chất thẳng thắn, khoáng đạt, dù kết quả quẻ bói không lý tưởng cũng chẳng có gì bất lợi)
Quẻ này chủ về sức người khó thắng nổi mạng trời. Tuy vậy, chỉ ngồi trông mong vào mạng số thì cũng là hạ sách. Cảnh tình và thời vận của bạn trong giai đoạn này đã được an bài sẵn, chớ cưỡng cầu, đừng lo lắng làm gì cho mệt tâm, khổ chí. Mọi việc cứ làm hết mình, thuận theo tự nhiên thì không có gì hại.

QUẺ 339 – TRUNG HẠ

Bát Thuần Khôn
Động Hào Tam
Ngoại Quái: Khôn
Nội Quái: Khôn

*Thi :nhất phiến ưu tâm vị khẳng hưu , hoa phùng xuân vũ diễm nan lưu , đắc ý qui hưu , thất ý qui hưu , tiên gia chỉ thử nhất trù mưu .
-Dịch:- Một mảnh tâm lo thôi bỏ đi—Hoa gặp mưa Xuân hết đẹp gì—Đắc ý cũng lui mà thất ý cũng lui—Tiên gia chỉ như vậy mà trù tính công việc.

*Giải :Việc muốn hỏi không được thuận lợi vừa lòng, bởi vì bị nhiều khó khăn, lo âu phiền não bao vây.
Người nữ được quẻ nầy đề phòng có những biến đổi về tình cảm hay sinh hoạt.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Đánh hạ nhà Thương, hào này có thể làm được việc đó. Như theo sự nghiệp của Vương, lúc đầu chẳng thành đạt gì nhưng về sau có kết cuộc)
Quẻ này chủ về phú quý, nghèo hèn thảy cũng chỉ là một giấc mộng, chẳng có nghĩa lý gì, cho nên mọi lo lắng âu sầu, rốt cuộc cũng chỉ là tự chuốc khổ chứ có ích gì. Người được quẻ này dù thắng, dù bại cũng chẳng nên lo lắng bồn chồn, mà cũng chớ nên vui mừng hí hửng.

QUẺ 340 – TRUNG TRUNG

Bát Thuần Khôn
Động Hào Tứ
Ngoại Quái: Khôn
Nội Quái: Khôn

*Thi :lưỡng nữ nhất phu , thượng hạ tương khư , âm khí thừa dương , dụng thị hao hư .
-Dịch:- Hai gái lấy một chồng, dưới trên đều đuổi đi, khí âm lấn khí dương, dùng nó bị hư hao.

*Giải :Phải hết sức cảnh giác về những tai hại của việc đam mê nữ sắc, mà bớt đi sự ham luyến nó, như vậy mới tránh khỏi những đáng tiếc về sau.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Im lặng giống như thắt mirngj túi lại. Hào này không tai vạ nhưng cũng không được khen.)
Quẻ này chủ về đàn bà lắm lời, Việc mưu cầu của bạn, đúng ra là hay lắm, giống như một người có hai vợ, lúc ban đầu thì thấy vui sướng tốt đẹp lắm. hưng lâu ngày rồi, sẽ thấy mệt nhọc mỏi mòn. Gia đình càng về sau càng lộn xộn và khó phân xử. Nên thận trọng trong việc giao du, công việc nên quy về một mối.

QUẺ 341 – TRUNG TRUNG

Bát Thuần Khôn
Động Hào Ngũ
Ngoại Quái: Khôn
Nội Quái: Khôn

*Thi :song yến qui nam quốc , lai tầm Vương Tạ gia , hoa đường xuân tận tĩnh , tiến thử thác sinh nhai .
-Hai con chim én bay về nước Nam, đến tìm nhà họ Vương họ Tạ, nhà đẹp Xuân yên tĩnh, cuộc sống gởi lại đây.

*Giải :Mệt mõi quay trở về, mọi cảnh vật đều đổi thay.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Mặc áo lễ phục vàng đên tế lễ. Hào này rất tốt đẹp)
Quẻ này chủ về gặp chủ tốt, cơm áo nhờ đó mà có chỗ nương nhờ. Người được quẻ này chớ nên đứng ra tự đứng ra một mình làm việc gì. Hiện thời vận của bạn đang gặp khó khăn, cần tìm người có khả năng giúp mình. Việc mưu cầu của bạn cần có sự giúp sức của người khác mới đạt thành

QUẺ 342 – TRUNG HẠ

Bát Thuần Khôn
Động Hào Lục
Ngoại Quái: Khôn
Nội Quái: Khôn

*Thi :mệnh vận kiển hề thời vi , tai ương cập hề thân bì , vọng Hoàng Thiên hề bất ngã cố , ta ngã thân hề bệnh tư nguy .
-Dịch:- Vận xấu đến rồi chịu trái nghịch—Tai ương đến phải mệt cho thân—Cầu khấn Hoàng Thiên, không hộ trợ--Cha Mẹ thôi đành nguy hiểm thân.

*Giải :Không tốt, mọi việc chẳng nên làm.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Rồng đánh nhau nơi hoang dã, máu chảy lênh láng)
Quẻ này có tượng mọi việc đều tuyệt vọng, tai họa tới tấp xảy ra. Người được quẻ này cần phải tích đức tu thân, may ra có thể chuyển nguy thành an. Trong giai đoạn này, mọi mưu cầu đều khó toại nguyện, vì hiện thời vận của bạn đang bế tắc. Những mưu cầu nên dừng lại, chờ qua thời vận bĩ này rồi hãy tính thì tốt hơn.
QUẺ 343 – HẠ HẠ

Địa Sơn Khiêm
Động Hào Nhất
Ngoại Quái: Khôn
Nội Quái: Cấn

*Thi :thái dược thiên đài lộ chuyển mê , đào hoa lưu thuỷ phú giai kỳ , xuân phong đề điểu đa tình tứ , ký ngữ lưu lang thả mạc qui .
-Dịch:- Hái thuốc trời xa đường chớ lạc—Hoa đào nước chảy hưởng sang giàu—Gió Xuân chim hót nhiều tình tứ--Gởi tiếng nhà Lưu chớ trở về.

*Giải :Quê người lập nghiệp thỏa lòng—Tri âm đã gặp , thành công mọi bề--Khuyên người chớ khởi ý mê—Tạm thời đừng nghĩ việc về cố hương.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Quân tử khiêm tốn, nên vượt qua sông lớn. Hào này tốt đẹp)
Quẻ này chủ về đi xa có lợi, ở cố hương chẳng bằng ở tha hương, cho nên chớ vội tìm đường về. Vì vận tốt đến là có kỳ hạn, không nắm bắt kịp thời thì nó sẽ qua đi. Cầu tài, cầu danh chỉ được trong thời gian ngắn.

QUẺ 344 – TRUNG TRUNG

Địa Sơn Khiêm
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Khôn
Nội Quái: Cấn

*Thi :xuất ôn nhập hàn , bị bạc y đơn , khứ ngã từ hàng , nan giải hoạnh khiên .
-Dịch:- ra ấm vào lạnh, chăn đơn áo chiếc, hãy cứu giúp tôi, thoát khỏi nạn tai.

*Giải :Vì thời vận quá xấu và tự mình sai lầm nặng, nên không ai cứu giúp lúc nầy. Chỉ còn cách nhờ vào niềm tin của tín ngưỡng mình mà cầu cứu thôi.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Đã có danh vọng mà lại khiêm tốn, Hào này tốt đẹp)
Quẻ này chủ về thời vận thay đổi, từ an thành nguy. Hiện cảnh tình của bạn đã chuyển may thành rủi, vận trình không còn được gió thuận buồm xuôi gió, Bạn hãy nên khiêm tốn để giữ mình. Phàm những việc mưu cầu, hãy nên lấy hai chữ từ bi làm đầu thì mới hóa giải được những điều trở ngại và được bình yên.

QUẺ 345 – HẠ HẠ

Địa Sơn Khiêm
Động Hào Tam
Ngoại Quái: Khôn
Nội Quái: Cấn

*Thi :tam thăng tam thạch phóng tại nhất đấu , mãn nhi dật , tử tự đắc .
-Dịch:- Ba thùng ba giạ chỉ đổ vào cái lít nên dư tràn ra ngoài, con sanh ra tự đắc.

*Giải :Ý nói người ta không thể gọt bàn chân cho vừa với chiếc giày, cũng nói đến việc “hưởng thụ nhiều, tổn phúc đức” , nên cẩn thận chế giảm bớt.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Siêng năng mà khiêm tốn. Quân tử sẽ có kết quả tốt)
Quẻ này chủ về phải hợp sức mới tốt. Phàm việc mưu cầu của bạn cần phải nhờ người góp sức mà làm thì mới thành công. Quẻ này cầu lợi cầu danh đều được, nhưng hơi chậm.

QUẺ 346 – TRUNG THƯỢNG

Địa Sơn Khiêm
Động Hào Tứ
Ngoại Quái: Khôn
Nội Quái: Cấn

*Thi :thuỳ thuyết cố hương vô tư vị , phiêu linh hồ hải tại thiên nhai , nhậm tư ta , trung thu nguyệt ẩn ,xuân vũ lâm hoa , đa thiểu chinh nhân trường ức gia .
-Dịch:- Ai bảo rằng quê xưa không có mùi vị, tại sao khi phiêu linh hồ biển đến góc trời lại nhớ cố hương quay quắt ? Nhất là những ngày Trung Thu không có trăng, mưa phùn lất phất khóm hoa, biết bao nhiêu chinh nhân tha thiết nhớ nhà !

*Giải :Người được quẻ nầy, quanh năm bôn ba lập nghiệp nơi xứ người, vào những đêm Thu quạnh quẽ, hết sức nhớ quê hương xứ sở.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Không có gì bất lợi nếu hành động mà khiêm tốn)
Quẻ này chủ về ở đất khách quê người không bằng trở về quê nhà. Người được quẻ này nên khiêm tốn mà cảnh tỉnh. Mọi mưu cầu của bạn tuy có trắc trở nhưng không có gì đáng lo. Nếu bạn xử trí cho đúng phép thì sẽ toại nguyện.

QUẺ 347 – TRUNG THƯỢNG

Địa Sơn Khiêm
Động Hào Ngũ
Ngoại Quái: Khôn
Nội Quái: Cấn

*Thi :vân tán nguyệt đương không , ngưu tiền mã hậu phùng , trương cung phương để ngự , nhất tiễn định toàn công .
-Dịch:- mây tan trăng trên trời—trước trâu sau ngựa, gặp—giương cung lên phòng ngự--Một mũi tên thành công.

*Giải :Được quẻ nầy, đến năm Tí và Mùi sẽ có cơ hội nhất cử thành công.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Bị nước láng giềng làm cho không giàu có thì nên đánh họ. Không có gì bất lợi)
Quẻ này chủ về thời vận đã hanh thông. Nhưng bất cứ điều lợi gì ở đời cũng đều phải lao khổ mới có được. Không có dâng không cho mình. Người được quẻ này nên tiến hành những việc mà mình mưu cầu thì nhất định sẽ thành công.

QUẺ 348 – HẠ HẠ

Địa Sơn Khiêm
Động Hào Lục
Ngoại Quái: Khôn
Nội Quái: Cấn

*Thi :mã tiến từ hàng tự hữu trình , nguyệt trầm tây hải nhật đông thăng , vận lai hà tất lao tâm lực , phong tống giang hồ vạn lí thanh .
-Dịch:-ngựa theo thứ tự bước lên đường—Trăng chìm xuống biển Tây , mặt trời lên hướng Đông—Khi vận tốt đến khỏi phải hao phí tâm lực—Gió đưa sông hồ ngàn dậm trong.

*Giải :Trước mắt vận hạn không tốt, công việc cứ chậm chạp rề rề, đêm ngày mệt nhọc. Rán đợi ít ngày nữa, sẽ có chuyển biến tốt, tình hình khả quan hơn.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Đã có danh vọng mà lại khiêm tốn. Hào này có lợi đối với việc dấy binh đi chinh phạt)
Quẻ này có tượng hanh thông, việc chẳng cần phải mệt nhọc mà vẫn được. Việc mưu cầu cảu bạn ắt sẽ được toại nguyện. Nhưng chậm, mà sự chậm chạp này mới vững bền.
QUẺ 349 – TRUNG THƯỢNG

Địa Thủy sư
Động Hào Nhất
Ngoại Quái: Khôn
Nội Quái: Khảm

*Thi :vân hoành sơn tế thuỷ mang mang , thiên lí trường đồ vọng cố hương , kiển ách sự lai quân mạc hận , ỷ môn trù trướng lập tà dương .
-Dịch:- Mây ngang đỉnh núi, nước mênh mông—Ngàn dậm đường xa nhớ cố hương—Khổ khó phủ vây, xin chớ hận—Buồn rầu tựa cửa ngóng tà dương.

*Giải :Việc khốn khó đến với mình, một lúc không thể giải trừ liền được. Hãy giảm bớt rầu buồn , đừng khởi tâm oán hận.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Quân đội xuất chinh cần phải có kỷ luật, không tuân thủ ắt có tai họa)
Quẻ này chủ về người lữ khách cô đơn nơi xứ người, đang ở trong cảnh truân chuyên mà không người an ủi thân thích hay giúp đỡ. Thời vận của bạn không có gì may mắn, những mưu cầu cảu bạn khó mà đạt thành theo ý muốn. Nhưng dù sự tình có ngặt ngèo đến đâu cũng đừng có oán thán, mà phải cố gắng vượt qua. Chờ đợi thời cơ mới đến.

QUẺ 350 – THƯỢNG THƯỢNG

Địa Thủy sư
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Khôn
Nội Quái: Khảm

*Thi :phong ba kim dĩ tức , châu tiếp ngộ an lưu , tự thử công danh toại , hà tu thán bạch đầu .
-Dịch:- sóng gió nay đã yên—Thuyền tiếp tục lên đường—Từ giờ công danh toại—Sao còn than bạc đầu ?

*Giải :tất cả phân tranh đã dừng, từ đây về sau hành trình êm ái không còn hiểm nguy. Kinh doanh nhiều thuận lợi, thành công rồi nhớ đừng bắt chước số người hay sanh tâm tự mãn đó nhé !

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Ở trong quân, tốt lành, không tai vạ, còn được vua ba lần ban thưởng)
Quẻ này chủ về họa đã qua, phúc đang đến. Mọi việc đều đang thuận buồm xuôi gió đến tuổi già. Người được quẻ này sự nghiệp sẽ thành tựu, tình duyên sẽ như ý, công danh sẽ hiển đạt. Cầu tài lộc đều thuận lợi. Mọi mưu cầu đều như ý.

QUẺ 351 – THƯỢNG THƯỢNG

Địa Thủy sư
Động Hào Tam
Ngoại Quái: Khôn
Nội Quái: Khảm

*Thi :ba đáo bình an địa , giang sơn vạn lí trình , lục dương phương thảo xứ , phong khoái mã đề khinh .
-Dịch:- Đến nước ba an bình—Núi sông ngàn dậm qua—Nơi cỏ thơm dương xanh—Gió đưa ngựa phi nhanh.

*Giải :Đã qua hết những ngày gian khổ, từ đây mọi việc sẽ an ổn tốt đẹp.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Trong quân có xe chở xác chết là có hung hiểm)
Quẻ này chủ về tiến đến nơi nào là thắng lợi ở nơi đó. Vận trình đã đến lúc hanh thông, mọi mưu cầu sẽ như ý. Quẻ này không lợi về chinh chiến, tranh dành. Cầu danh cầu tài đều đạt.

QUẺ 352 – HẠ TRUNG

Địa Thủy sư
Động Hào Tứ
Ngoại Quái: Khôn
Nội Quái: Khảm

*Thi :điêu ngạc đương thu thế chuyển hùng , thừa phong phân dực đáo thiềm cung , vinh hoa nhược vấn tương lai sự , tiên hậu danh thanh đạt cửu trùng .
-Dịch:- Con chim điêu và con cá sấu vào mùa Thu, thế chuyển sang mạnh bạo—Nương gió sãi cánh đến cung Thiềm—Nếu hỏi việc vinh hoa ở tương lai—Trước sau danh thơm tiếng tốt cũng đến tai vua.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Quân dừng lại trú binh nghỉ ngơi ở phía bên trái thì không tai vạ)
Quẻ này chủ về nhân thời cơ thuận lợi mà hưng khởi, vừa dễ lại vừa nhanh lẹ. Ngày sau ắt sẽ thành tựu không thể lường được. Cảnh tình hiện nay của bạn giống như con chim ưng đang tung hoành trên bầu trời. Những mưu cầu của bạn ắt sẽ toại nguyện trong những ngày gần đây.

QUẺ 353 – HẠ TRUNG

Địa Thủy sư
Động Hào Ngũ
Ngoại Quái: Khôn
Nội Quái: Khảm

*Thi :thử vi hoạn chung tiêu bất đắc nịnh , miêu nhi nhất khiếu kỷ dạ thái bình , nhân khởi thức như thú , kỳ lý thậm phân minh .
-Dịch:- Ban đêm chuột khó tránh khỏi tai họa, mèo kêu một tiến đêm sẽ bình yên. Nên biết việc người cũng tương tự việc của loài thú, lẽ ấy quá rõ ràng !

*Giải :Kẻ tiểu nhân lúc đắc chí sẽ hiu hiu tự đắc ngông cuồng, nhưng thời gian ấy không kéo dài đâu!

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Đi săn có thú, nên bắt tội nhân, không tai vạ. Con trai lớn ra quân, con trai thứ chở thây. Bói quẻ này có hung hiểm.)
Quẻ này chủ về tà không thể thắng chính, điều cần nhất là phải đồng tâm hiệp lực để chống lại đối phương. Được vậy thì kẻ gian tuy đông cũng không có gì đáng lo ngại. Những mưu cầu của bạn cần phải nhở nhiều người giúp đỡ thì mới nên, nếu chỉ ỷ vào sức của một mình mình thì khó mà toại nguyện.

QUẺ 354 – HẠ HẠ

Địa Thủy sư
Động Hào Lục
Ngoại Quái: Khôn
Nội Quái: Khảm

*Thi :lưỡng nhân tại bàng , thái dương tại thượng , chiếu nhữ nhất thốn tâm , tiên cơ tằng phủ minh.
-Dịch- hai người hai bên, mặt trời ở trên cao, chiếu tấc lòng của anh, máy Tiên cơ từng không sáng.

*Giải :Ngẫng đầu ba thước có thần minh luôn theo dõi con người nên chớ coi thường, công tội (phải quấy) đến lúc chết mới rõ ràng.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Vua ban thưởng, phong đất đai cho người có công, tiểu nhân chớ hành động)
Quẻ này chủ về phò chúa có công sẽ được thưởng hậu. Người không có tài năng thì không được như vậy. Vì vậy những mưu cầu của bạn thành công hay thất bại, đều là do tự mình làm lấy. Phàm mưu cầu việc gì bạn nên tính toán kỹ lưỡng, và làm việc đúng đắn, thì mới thành tựu.
QUẺ 355 – TRUNG TRUNG

Địa Phong Thăng
Động Hào Nhất
Ngoại Quái: Khôn
Nội Quái: Tốn

*Thi :quân tử đạo tiêu , tiểu nhân đạo trưởng , âm khí uất uất , dương khí bất dương , như hà như hà , lương cổ thâm tàng .
-Dịch:- Đạo của quân tử thì nhỏ, đạo của tiểu nhân lại lớn, khí âm u ẩn, khí dương chẳng lên, biết làm sao đây ?—Cách hay nhất là “chôn sâu che giấu” nó đi.

*Giải :Sống vào lúc mà đại trượng phu (quân tử) không thể phát triển được tài năng của mình, thì chọn cách “chôn sâu không để lộ ra” là thượng sách.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Tiến lên, rất tốt lành)
Quẻ này chủ về dương bị âm áp chế, chỉ còn cách ẩn kỹ để đợi thời tiến lên. Người được quẻ này nên mau lo liệu, chớ nên tranh giành với bọn tiểu nhân trong lúc này. Hiện vận trình của bạn còn bế tắc, vì kẻ tiểu nhân đang bủa đầy. Những mưu cầu của bạn hãy nên tạm ngừng một thời gian.

QUẺ 356 – THƯỢNG THƯỢNG

Địa Phong Thăng
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Khôn
Nội Quái: Tốn

*Thi :khứ đáo Trường An , đông bắc chuyển giác , phùng trước thiên môn , tiện hữu hạ lạc .
-Dịch:- đi tới Trường An (kinh đô), đổi hướng về phía Đông Bắc, gặp được cửa trời, liền có sự rơi xuống.

*Giải :chưa sáng sủa. tùy theo việc mà định liệu.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Có điềm ứng rằng, cử hành lế tế xuân là có lợi. Hào này không có tai họa)
Quẻ này chủ về đường công danh thuận lợi. Người được quẻ này chớ có chậm trễ do dự. Những việc mưu cầu của bạn sẽ được toại nguyện. Bạn muốn đạt thành sở nguyện thì phải đi theo hướng Đông Bắc.

QUẺ 357 – TRUNG HẠ

Địa Phong Thăng
Động Hào Tam
Ngoại Quái: Khôn
Nội Quái: Tốn

*Thi :từ bộ nhập thiên đài , vi thính hảo tiêu tức , thái dược hữu tiên đồng , động phủ liệt xuân sắc.
-Dịch:- thong thả vào thiên đài, nghe được tin tức tốt, hái thuốc có Tiên Đồng, trong động phủ hết sắc Xuân.

*Giải :Tình trạng nầy không thể ngồi yên một chỗ được, phải tìm cầu người thân vấn kế, may ra có lối thoát cho mình.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Lên theo hướng thành ấp ở trên đỉnh cao)
Quẻ này cho biết thời cơ tốt đã hiện ra trước mắt, chỉ cần tiến lên mà lấy. Người được quẻ này rất nên cố gắng, những mưu cầu của bạn ắt sẽ thành công mỹ mãn, lại còn được quý nhân giúp đỡ. Vận thời hanh thông, cầu danh, cầu lợi đều được.

QUẺ 358 – TRUNG TRUNG

Địa Phong Thăng
Động Hào Tứ
Ngoại Quái: Khôn
Nội Quái: Tốn

*Thi :tư lương nhất dạ , bất như đả cán nhất phiên , nhược hoàn thác , phiền não cập phế can.
-Dịch:- suy nghĩ một đêm, không bằng bắt tay vào làm một lần, nếu còn sai sót, phiền não với gan phổi (đem hết sức ra suy nghĩ tính toán)

*Giải :Lời quẻ nói đã quá rõ.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Vua cử hành lễ tế ở Kỳ Sơn. Hào này tốt đẹp, không có tai họa)
Quẻ này chủ về dù việc lớn nhỏ cũng phải quyết đoán, chứ không nên do dự, chần chừ. Suy nghĩ mãi sao bằng bắt tay vào làm. Lúc này là lúc bạn đang lên hương, hãy mau tiến hành công việc. Việc mưu cầu nếu chần chờ thì khó mà toại ý, lỡ dịp may hiếm có.

QUẺ 359 – TRUNG TRUNG

Địa Phong Thăng
Động Hào Ngũ
Ngoại Quái: Khôn
Nội Quái: Tốn


*Thi :tâm tế đảm thô , khả thắng thượng tướng chi nhiệm , dũng vãng tiền hành thành bại hà tất tại tâm , hung trung bả trì đắc định , địch nhân tự năng thụ khốn .
-Dịch:- tâm nhỏ mật to có thể thắng công việc của thượng tướng, mạnh dạn tiến lên, việc thành bại nào chỉ do tâm, trong bụng đã nắm giữ sự định đoạt, kẻ địch sẽ tự thua mà thôi.

*Giải :Lời quẻ đã nói rõ ràng.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Hào này tốt đẹp, lên cao từng bậc)
Quẻ này chủ về phàm muốn làm việc gì thì phải lấy hết ruột gan ra để thực hiện, phải có dũng khí xông tới, lúc đó thành hay bại cũng chẳng sao. Nếu chỉ có vì chút ít trở ngại mà nhút nhát, sợ khó thì chẳng những công lao bao năm nay mất hết mà kẻ địch còn thừa dịp đến hại bạn. Người được quẻ này nên gan dạ tính toán cẩn thận, ắt được toại nguyện. Phàm việc thành hay bại là do ở trời mà cũng do sức mình.

QUẺ 360 – HẠ HẠ

Địa Phong Thăng
Động Hào Lục
Ngoại Quái: Khôn
Nội Quái: Tốn

*Thi :thiên niệm khổ tu nhân , chung bất lạc hồng trần , thanh tâm năng kiến đạo , nhiễu nhiễu táng chân linh .
-Dịch:- trời biết người khổ tu, rốt ráo không rơi xuống hồng trần, lòng trong trắng có thể thấy đạo, sự phiền nhiễu làm mất chân linh.

*Giải :Đối với bất cứ chuyện gì cũng phải chuyên tâm trì chí mà làm, thì kết quả cũng không nhỏ bao giờ.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Giữa đêm vẫn tiến lên. Hào này có lợi cho người không ngừng tiến lên phái trước)
Quẻ này chủ về trời giúp cho kẻ có lòng thành. Việc mưu cầu của bạn sẽ được như ý, nếu bạn không ngừng tu sửa bản thân, kiên trì tiến tới. Cầu tài, cầu danh còn chậm, nhưng sẽ đạt thành.

QUẺ 361 – HẠ HẠ

Địa Lôi Phục
Động Hào Nhất
Ngoại Quái: Khôn
Nội Quái: Chấn

*Thi :bộ huỷ ư uyên , cầu ngư ư sơn , tùng triêu chí mộ , công phụ lực quyên , cải huyền dị triệt , thứ khả đồ toàn .
-Dịch:- Bắt tê giác (cái) dưới hang sâu, bắt cá trên núi, từ sáng đến chiều, sức lực mòn mỏi, sửa đổi cách làm, may ra còn hy vọng.

*Giải :đã đi sai phương hướng mà còn sai cả phương pháp nữa, nên khó mà thành công được. Nên sửa đổi lại phương pháp và hướng làm , mới mong có thể thành tựu vào một ngày khác.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Đi chưa xa mà đã quay về, Hào này không có khó khăn, rất tốt đẹp)
Quẻ này chủ về biết sai lầm thì phải sửa đổi. Nếu cố chấp mà không biết thay đổi bản thân thì hết sức ngu ngốc. Người được quẻ này phải cẩn thận, chớ bước vào vết xe đổ, cần phải mau mau thay đổi sách lược thì mới thành công.

QUẺ 362 – THƯỢNG THƯỢNG

Địa Lôi Phục
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Khôn
Nội Quái: Chấn

*Thi :thủ trì nhất mộc ngư , diên nhai khứ hoá duyên , bất kiến từ công lai , khước ngộ nhất điểu khứ .
-Dịch:- tay cầm con cá gỗ (cái mõ) , trên đường đi hóa duyên (khất thực), chẳng thấy Ông Từ đến, chỉ gặp con chim bay.

*Giải : Việc muốn hỏi e rằng chỉ bỏ công lao ra một cách vô ích.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Chớ quay về thì cát lợi)
Quẻ này chủ về mưu vọng không được toại ý, làm mà không có công. Vận hạn lại điêu linh, tiến trình còn vận bĩ. Nhưng nếu không nản chí, cứ tiến tới ắt sẽ thành đạt. Người được quẻ này phải cố gắng nhiều. Cầu danh cầu lợi sẽ đạt thành nhưng chậm.

QUẺ 363 – TRUNG THƯỢNG

Địa Lôi Phục
Động Hào Tam
Ngoại Quái: Khôn
Nội Quái: Chấn

*Thi :thuỷ hoả kí tế , âm dương tương khế , dục vật tân dân , tham thiên tán địa .
-Dịch:- được quẻ “Thủy hỏa kí tế”, âm dương khế hợp nhau, muốn đổi mới sự vật , nghiên cứu rõ lẽ trời đất (tự nhiên) mà làm.

*Giải :Những xung đột cũ đã được hóa giải, chướng ngại đã tiêu trừ rồi, hoàn cảnh bây giờ rất tốt, thích nghi hoàn toàn với công việc.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Nhăn nhó quay về, Hào này có nguy hiểm, nhưng không có tai họa)
Quẻ này có tượng chí đồng mà đạo hợp, có thể cùng nhau làm việc lớn. Việc tuy có hung hiểm, nhưng biết thoái lui thì không sao. Đây chính là tượng hoạn nạn mà lại yên vui. Người được quẻ này quả là vận thời đến lúc lên hương. Mọi việc sẽ như ý. Có cầu là có ứng, cầu tài, cầu danh đều đạt thành.


QUẺ 364 – TRUNG THƯỢNG

Địa Lôi Phục
Động Hào Tứ
Ngoại Quái: Khôn
Nội Quái: Chấn

*Thi :kỵ Ngọc Thố , đáo Quảng Hàn , ngộ Thường Nga , tương quế phàn , mãn thân phức uất , lưỡng tụ hinh hương .
-Dịch:- Cỡi thỏ ngọc, đến cung Quảng Hàn, gặp Hằng Nga, bẻ cành quế. Toàn thân sực nức hương thơm. Hai tay áo cũng đầy mùi thơm.

*Giải :Người được quẻ nầy, cơ duyên tốt đặc biệt, gặp được quí nhân, như cỡi rồng vàng mọi việc đều toại lòng xứng ý . Nếu hỏi về nhân duyên, gặp được kẻ “tâm đầu ý hợp”.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Đi giữa đường một mình quay lại)
Quẻ này có tượng một thân một mình dám đi con đường riêng để lập nên sự nghiệp. Người được quẻ này, thời vận hiện đã sáng sủa lắm rồi, chẳng còn gì phải lo âu. Mọi mưu cầu sẽ được toại ý. Cầu tài, cầu danh đều đạt thành.

QUẺ 365 – TRUNG TRUNG

Địa Lôi Phục
Động Hào Ngũ
Ngoại Quái: Khôn
Nội Quái: Chấn

*Thi :nhất cá thần đạo , tuỳ nhĩ khứ hành , phùng nhân thuyết pháp , đáo xứ hiển linh .
-Dịch:- một pháp thần đạo, tùy anh vận dụng, gặp người thuyết pháp, đền chỗ hiển linh.

*Giải :Người được quẻ nầy có được thủ pháp cao minh, giải quyết công việc của người rất linh hoạt hiệu quả, như có được “thần thông” tùy nghi sử dụng vậy.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Mau mau quay trở về thì không có khó khăn)
Quẻ này chủ vè thời vận hanh thông là cũng do con người biết sai mà sửa, tùy thời mà ứng đối. Mọi mưu cầu của bạn đều sẽ được như ý. Nhưng hãy nhớ một điều là chớ làm điều gì thất đức. Quẻ này cầu tài cầu danh đều thành đạt

QUẺ 366 – THƯỢNG THƯỢNG

Địa Lôi Phục
Động Hào Lục
Ngoại Quái: Khôn
Nội Quái: Chấn

*Thi :lô trung hoả , sa lí kim , công lực đáo , đan đỉnh thành .
-Dịch:- lửa trong lò, vàng trong cát, công lực đến, lò thuốc linh đan luyện thành.

*Giải :Công phu đúng mức, việc gì cũng làm xong.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Lạc mất đường, cố quay trở về, Hào này hung hiểm, có tai họa. Lúc hành quân lạc đường ắt bị thua lớn. Vua cũng sẽ bị nguy hiểm. Đến mười năm sau vẫn chưa thể chinh chiến.)
Quẻ này chủ về công phu chưa đạt thì nguyện vọng chưa thể thành. Khai lò nổi lửa, đãi cát tìm vàng, quả là chuyện khó khăn, vất vả. Người được quẻ này nhất thiết chớ nên vội vàng hấp tấp cầu tiến, mà phạm sai lầm. Mà cũng không thể ngồi nhìn mà nên việc. Những mưu cầu của bạn phải cần ráng sức, cố gắng có kế hoạch tỷ mỉ để tiến hành từng bước một, ắt có ngày thành đạt. QUẺ 367 – THƯỢNG THƯỢNG

Địa Hỏa Minh Di
Động Hào Nhất
Ngoại Quái: Khôn
Nội Quái: Ly

*Thi :thử khứ vạn lí trình , khước ngộ kiến tri âm , đồng tâm cộng tế , đại lập huân danh .
-Dịch:- chuyến đi nầy dài mưo6n dậm, may gặp được tri âm, cùng nhau hợp tác, làm nên việc lớn.

*Giải :Người được quẻ nầy, sắp có chuyến đi xa, đến nơi đó gặp được tri âm, nên gia thất với nhau, xây dựng sự nghiệp thành tựu mỹ mãn.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Con chim Trĩ bay lượn trên trời, vừa kêu vừa rủ cánh xuống. Người quân tử bôn ba trên đường, đã ba ngày khoogn ăn. Có việc đi xa, chủ nhân có lời khen ngợi.)
Quẻ này chủ về rất nên đi xa, đi xa có lợi ích mà còn được người phù trợ. Người được quẻ này chớ nên quyến luyến quê nhà mà phải tung hoành giang hồ thì mới có sự nghiệp lẫy lừng. Việc mưu cầu của bạn cứ thực hiện, ắt sẽ gập may mắn. Cầu tài, cầu danh đều được. Lợi ở phương xa.

QUẺ 368 – THƯỢNG THƯỢNG

Địa Hỏa Minh Di
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Khôn
Nội Quái: Ly

*Thi :tầm phương xuân nhật , thích kiến hoa khai , đoá đoá kham trích , chi chi khả tài .
-Dịch:- tìm mùi thơm ngày Xuân, vừa gặp hoa nở, mỗi đóa có thể hái, mỗi cành có thể trồng.

*Giải :Muốn làm công việc gì thì đây là thời gian thích hợp nhất, lại biết rõ ngọn ngành của nó, nên mọi việc đều đạt kết quả tốt.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Con chim trĩ kêu, bị thương ở đùi trái. Đó là bị người ngồi trên con ngựa khỏe đuổi bắn. Hào này cát tường)
Quẻ này chủ về mọi việc đều như ý. Người được quẻ này mưu cầu bất cứ việc gì đều được tốt lành. Nhất là về tình duyên, trai thì được vợ hiền, gái thì có chồng sang, hạnh phúc một đời.

QUẺ 369 – HẠ TRUNG

Địa Hỏa Minh Di
Động Hào Tam
Ngoại Quái: Khôn
Nội Quái: Ly

*Thi :long nhất ngâm , vân tiện hứng , xung tiêu trực thướng , khoái đổ thái bình , vi văn vi vũ , quân quân thần thần .
-Dịch:- rồng kêu lên, mây liền nổi, bay thẳng lên trời, nhanh thấy thái bình, làm văn làm vũ, vua vua tôi tôi.

*Giải :Việc muốn hỏi xuất hiện điềm lành, cục diện hài hòa sẽ xuất hiện nay mai.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Con chim trĩ kêu, đi săn bắn ở phía nam, bắn được con lớn nhất, làm nó bị thương. Hào này bất lợi cho người bói về bệnh tật)
Quẻ này chủ về công danh toại nguyện, thẳng bước thang mây. Làm quan thì tạo được công lớn, được bạn đồng liêu đồng lòng. ĐI buôn thì chủ khách giao dịch mua bán thuận hòa. Hiện cảnh tình của bạn đã đến hồi lên hương. Nhất là đường công danh. Cầu tài, cầu việc đều hợp. Bất lợi hỏi về sức khỏe bệnh tật.

QUẺ 370 – TRUNG THƯỢNG

Địa Hỏa Minh Di
Động Hào Tứ
Ngoại Quái: Khôn
Nội Quái: Ly

*Thi :hổ xuất kim bảng , hữu dũng diệc hà tế , chẩm tự sơn ông , phi phú do hữu thú .
-Dịch:- cọp ra khỏi bảng vàng, có sức mạnh cứu giúp mọi việc, nhưng giống như “sơn ông” (ông già ở núi) , không làm giàu là do sở thích của ông.

*Giải :Tình huống hiện tại vượt ra ngoài sự việc bình thường, không thể dùng những hiểu biết thông thường để giải quyết, cần phải cầu những người có khả năng chuyên môn góp ý giải quyết mới được.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Con chim trĩ kêu, bị bắn trúng mũi tên bắn vào bụng trái, lấy trái tim của nó rồi ra khỏi nhà)
Quẻ này chủ về bị công danh trói buộc bằng thú vui ẩn dật ở chốn sơn lâm Chim trĩ bị giết cũng bởi vì bộ lông sặc sỡ của nó, người ta bị hại cũng vì tài ba của họ. Cái đạo lập thân là ở đức chứ chứ không phải ở dũng. Cái đạo giữ thân là nhờ ở lòng nhân chứ không phải nhờ sự giàu có. Người được quẻ này nên tự suy nghĩ mà phân biệt cho rõ ràng để chọn một lối sống thích hợp. Những mưu cầu của bạn phải chờ đợi một thời gian .

QUẺ 371 – HẠ HẠ

Địa Hỏa Minh Di
Động Hào Ngũ
Ngoại Quái: Khôn
Nội Quái: Ly

*Thi :quá dương trường , nhập khang trang , ngũ lăng cừu mã , đương tư cố hương .
-Dịch:- qua đoạn đường quanh co như ruột dê, đến được trang trại lớn, hưởng mọi thứ tiện nghi, phải nhớ đến quê xưa.

*Giải :Trải qua hết mọi khó khăn gian khổ, đến được chỗ xứng ý toại lòng. Nên nhớ câu “uống nước nhớ nguồn” mà đừng lãng quên gốc tích.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Cơ tử bắn được con chim trĩ kêu. Hào này có lợi.)
Quẻ này chủ về trước lo âu, sau vui vẻ. Thời vận của bạn đã hanh thông, chẳng còn gì phải lo ngại, nên cố gắng cầu tiến. Khi mưu cầu đã thành, hãy nghĩ đến những kẻ đã từng giúp sức cho thì mới được yên lành lâu bền

QUẺ 372 – TRUNG THƯỢNG

Địa Hỏa Minh Di
Động Hào Lục
Ngoại Quái: Khôn
Nội Quái: Ly

*Thi :hoả tao thuỷ khắc , hoả diệt kỳ quang , thuỷ thế thao thao , nguyên viễn lưu trường .
-Dịch:- lửa gặp nước khắc, lửa mất ánh sáng, thế nước ào ào, gốc xa chảy dài.

*Giải :Giải quyết những việc khẩn cấp, phải nhanh nhưng không thể làm đại làm càn, cũng còn phải nghĩ đến hậu hoạn về sau.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Chim trĩ không kêu nưa, trời tối. Con chim trĩ lúc đầu bay lượn trên trời, về sau ẩn nấp dưới đất)
Quẻ này chủ về tiền tài vào như nước. Vì lửa ở đây là chỉ tâm tư lo lắng nóng nảy, còn nước ở đây là chỉ tài lộc. Người được quẻ này sẽ giàu to. Nhưng hiện thời vận của bạn không được sáng sủa, còn gặp nhiều trở lực, cho nên những điều mưu cầu khó mà được như ý. Hãy cẩn thận trong việc làm và chớ có cao vọng quá, nên ẩn nhẫn chờ qua một thời gian nữa. QUẺ 373 – HẠ TRUNG

Địa Trạch Lâm
Động Hào Nhất
Ngoại Quái: Khôn
Nội Quái: Đoài

*Thi :đông các diên khai , giai khách tự lai , cao ca xướng hoà , triển ấp thư hoài .
-Dịch:- gác Đông mở tiệc, khách quí tự đến, ca hát vui vầy, chơi đùa thoải mái.

*Giải :Người được quẻ nầy là người có danh vọng địa vị cao, vui vẻ trong giao tiếp chiêu đãi , khách đến dự toàn là những nhân vật có tiếng tăm.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Dũng cảm hóa để xử lý sự việc. Hào này cát lợi)
Quẻ này chủ về hòa hợp với mọi người. Người được quẻ này có nhiều bạn cùng nhau mưu đồ việc lớn. Việc mưu cầu của bạn sẽ được giải quyết thỏa đáng trong tương lai gần. Thời vận đã đến kỳ hanh thông. Cầu danh, cầu tài đều được.

QUẺ 374 – TRUNG THƯỢNG

Địa Trạch Lâm
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Khôn
Nội Quái: Đoài

*Thi :thế giới tự thanh ninh , bất tri từ dĩ hưu , đả điệp yếu tiểu tâm , tu phòng tao hoả .
-Dịch:- thế giới tự an ổn, chẳng biết làm hay nghỉ, bày ra việc cần cẩn thận, coi chừng bị lửa táp.

*Giải :Trong thiên hạ vốn vô sự, do bởi con người tự làm loạn lên, cho nên nói là :- “Khổ não giai nhân cưỡng xuất đầu” (Có khổ là do con người bày bố áp đặt ra)

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Lấy oai nghiêm mà xử lý, Hào này tốt lành, không có gì bất lợi)
Quẻ này chủ về thời vận ngày càng rối loạn, phải hết sức đề phòng cẩn thận. Nếu không sẽ xảy ra tai họa bất ngờ. Hiện nay công ăn việc làm của bạn tuy được bình thường, nhưng nếu bạn sơ ý, không tính toán và đề phòng chu đáo ắt sẽ xảy ra những điều không hay. Đối với cấp dưới phải xử lý cho nghiêm minh. Thì mới không hỏng việc. Cầu tài cầu danh đều được nhưng phải thận trọng.

QUẺ 375 – THƯỢNG THƯỢNG

Địa Trạch Lâm
Động Hào Tam
Ngoại Quái: Khôn
Nội Quái: Đoài

*Thi :khiêu long môn , tu kích lãng , lôi điện oanh oanh , dũng dược vạn trượng .
-Dịch:- nhảy cửa rồng, chống ngăn sóng, sấm điện ầm ầm, vọt cao muôn trượng.

*Giải :Muốn đạt mục tiêu thật cao, ắt phải có bản lãnh siêu quần mới có đủ thế và lực thành tựu công việc.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Dùng nghiêm khắc để xử lý sự việc, chẳng lợi gì. Đã biết lo lắng về điều này thì không tai vạ)
Quẻ này chủ về lý ngư vượt long môn, người tài vượt qua sóng gió để tung hoành bốn bể. Người được quẻ này chẳng bao lâu nữa vận số sẽ được hanh thông. Nhưng muốn đạt được mục tiêu thì phải cố công vượt qua những khó khăn trở ngại. Trong quan hệ giao tế không nên quá nghiêm khắc mà hỏng việc. Cầu danh, cầu tài đều đắc lợi.

QUẺ 376 – TRUNG TRUNG

Địa Trạch Lâm
Động Hào Tứ
Ngoại Quái: Khôn
Nội Quái: Đoài


*Thi :sơn thượng hữu cổ tùng , đình đình xung hán đấu , cán lão chi cánh trường , thiên địa sanh vinh cửu .
-Dịch:- trên núi có cây tùng cổ, vút vút chỏi trời cao, thân già nhánh thật dài, trời đất nuôi dưỡng xanh tốt lâu dài.

*Giải :Nếu biết vận dụng đúng theo quy luật tự nhiên mà phát triển công việc thì có thể thu đạt kết quả như ý.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Lấy chí hướng để xử lý sự việc. Hào này khoogn có tai họa)
Quẻ này có tượng bền bỉ lâu dài. Trong cuộc sống phải có chí hướng lâu dài, không nên thay đổi công việc làm ăn liền liền. Vì như vậy sẽ khó tạo được căn cơ. Cây tùng già sống trên núi cao, phải chịu đựng sương gió, nhưng cây tùng ấy thân chắc, cành dài thì sợ gì gió sương. Những mưu cầu của bạn dầu có gặp phải khó khăn gì, vẫn cứ cố gắng làm, tương lai ắt sẽ sán lạn. Mọi việc sẽ như ý muốn.

QUẺ 377 – HẠ THƯỢNG

Địa Trạch Lâm
Động Hào Ngũ
Ngoại Quái: Khôn
Nội Quái: Đoài

*Thi :phỉ báng ngôn , vật kế luận , đáo đầu lai , số dĩ định , lục lục phù sinh , bất như an phận .
-Dịch:- Lời phỉ báng xin đừng để ý –Việc đáo đầu thiên lý an bài—Bôn ba lận đận xưa nay—Sao bằng an phận qua ngày tháng trôi ?

*Giải :Đối với những lời lẽ tạp nhạp thêu dệt lăng nhăng thì để ý đến làm gì ? Tất cả đều do định số cùng với nhân quả thiện ác báo ứng nào có sai ngoa bao giờ.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Dùng cái trí hiểu biết để xử lý sự việc, chỉ có bực đại quân tử mới làm được. Hào này cát lợi)
Quẻ này chủ về cầu toàn thì hỏng. Đời người trên cõi thế, kiếp sống có là bao. Vì vậy người được quẻ này biết tiến thì cũng phải biết thoái, lui một bước mà suy nghĩ căn kẽ rồi hãy tính chuyện chấn hưng cơ đò. Cầu danh, cầu tài đều được, nhưng phải uyển chuyển.

QUẺ 378 – TRUNG TRUNG

Địa Trạch Lâm
Động Hào Lục
Ngoại Quái: Khôn
Nội Quái: Đoài

*Thi :nhất đầu trư , khả tế thiên địa , tuy táng thân , diệc toán hảo xứ .
-Dịch:- một cái đầu heo cũng có thể cúng tế trời đất, tuy heo mất thân mạng mà giúp người được điều tốt.

*Giải :Trời sanh muôn vật ắt có chỗ dùng, nhưng nói về cái “dụng” thì người và chó heo phải có chỗ chẳng giống nhau.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Dùng hậu đãi để xử lý sự việc. Hào này tốt đẹp. Không có tai họa)
Quẻ này chủ về xử sự phải hậu hĩ với người. Vật gì dù có nhỏ nhoi kém cỏi đến đâu cũng có chỗ hữu ích của nó. Người nào được quẻ này đôi lúc nên hy sinh cái nhỏ để được cái lớn. 
QUẺ 379 – THƯỢNG THƯỢNG

Địa Thiên Thái
Động Hào Nhất
Ngoại Quái: Khôn
Nội Quái: Càn

*Thi :dữ kỳ nhật doanh doanh , hà như dạ thổn thổn , nhật lí đa lao hình , dạ gian khước an ổn .
-Dịch:- cứ theo ban ngày mà lượn qua lượn lại sao bằng đêm chỉ nằm một chỗ, trong ngày nhiều nhọc mệt cực khổ, lúc ban đêm an ổn chẳng lo sợ.

*Giải : Lời quẻ nói đã quá rõ.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Nhổ rễ ổ tranh phải nắm cả bụi, đi chinh phạt thì tốt lành)
Quẻ này chủ về ở đời tốt hay xấu là do cách nghĩ và cách làm của mình. Người được quẻ này nên suy nghĩ cẩn thận mà chọn lấy điều hay, bỏ đi điều dở. Những mưu cầu của bạn cứ làm, chớ nên suy nghĩ và đắn đo quá. Phàm làm việc gì cũng phải nắm vững toàn bộ vấn đề, có vậy mới lường được bất trắc xảy ra. Cầu tài cầu danh đều được.

QUẺ 380 – TRUNG TRUNG

Địa Thiên Thái
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Khôn
Nội Quái: Càn

*Thi :đông phong lai , hoa tự khai , đại gia hát thái , sướng ẩm tam bôi .
-Dịch:- gió Đông đến , hoa tự nở, mọi người ngắm vẻ đẹp của nó, thích thú uống ba chén rượu.

*Giải :muôn sự điều đủ, chỉ thiếu gió Đông. Nay gió Đông đã có, chính là lúc bắt đầu công việc hằng mong đợi của mình.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Bơi qua sông bằng trái bầu rỗng, không bị chìm, nhưng vẫn bị mất tiền của, về sau được người khác giúp đỡ ở giữa đường)
Quẻ này chủ về thời bĩ đã qua vận tốt đã về, có phúc thì cùng hưởng. Việc mưu cầu của bạn ắt sẽ được toại nguyện trong nay mai. Cầu tài, cầu danh đều được nhưng phải cố công nhiều.

QUẺ 381 – TRUNG THƯỢNG

Địa Thiên Thái
Động Hào Tam
Ngoại Quái: Khôn
Nội Quái: Càn

*Thi :sơ tự ẩm thuỷ , lạc tại kỳ trung , cao lương mỹ vị , phản sử tâm mông .
-Dịch:- ăn cơm hẩm uống nước lạnh, có niềm vui rồi, cao lương mỹ vị, làm tâm hoang mang chờ đợi.

*Giải :Biết tri túc thì luôn hưởng được niềm vui.


Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Không có gì bằng phẳng mà không nghiêng lệch, không có gì đi mãi mà không trở lại, bói hỏi về sự gian nan thì không tai vạ, chớ lo nghĩ về việc bị phạt, chỉ là ăn mà có rượu tế)
Quẻ này chủ về cuộc đời lúc này lúc khác, không thể suôn sẻ mãi được. Người được quẻ này nên an bần lạc đạo là hơn. Phàm mưu tính làm việc gì, điều cần nhất là đừng có cao vọng quá, hãy nên tính kỹ lưỡng.

QUẺ 382 – TRUNG THƯỢNG

Địa Thiên Thái
Động Hào Tứ
Ngoại Quái: Khôn
Nội Quái: Càn

*Thi :huỳnh ngưu bích thổ , đại lực khai cương , tây thành thời hậu , cốc mễ doanh thương .
-Dịch:- trâu vàng đất vua, sức lớn mở bờ cõi, lúc ở thành Tây, gão thóc đầy kho.

*Giải :một phen cày cấy, một phen thu hoạch (có làm có ăn)

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Bôn ba qua lại không ngừng, không thể giàu có vì bị láng giềng trộm cặp. Do không biết cảnh giác ngăn ngừa.)
Quẻ này chủ về lao khổ lúc đầu thì về sau được yên vui. Người được quẻ này khi gặp việc cần nên hăng hái hoạt động, nhìn xa trông rộng, cẩn thận đề phòng, có như thế mới bảo toàn được thành quả do mình tạo ra.

QUẺ 383 – TRUNG TRUNG

Địa Thiên Thái
Động Hào Ngũ
Ngoại Quái: Khôn
Nội Quái: Càn

*Thi :xà khả hoá long , đầu giác tương xuất , bình địa nhất thanh lôi , phương hiển long xà lực .
-Dịch:- rắn có thể hóa rồng, đầu sừng sẽ hiện, đất bằng một tiếng sấm, mới biết sức rắn rồng.

*Giải :Người được quẻ nầy là đang trong tình trạng bình thường, muốn cầu một lực phi thường, có cơ hội thành tựu ý muốn.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Đế Ất gả em gái, có phúc trạch. Hào này rất tốt đẹp)
Quể này chủ về tài năng thực mới là quan trọng sự nghiệp là do mình hoàn toàn là do mình tạo ra. Những mưu cầu của bạn sắp được toại ý và sự thành tựu sẽ rất tốt đẹp. Bạn hãy cố sức, chỉ cần có người đề bạt là công danh sẽ rỡ ràng. Cầu tài, cầu danh đều được.

QUẺ 384 – HẠ TRUNG

Địa Thiên Thái
Động Hào Lục
Ngoại Quái: Khôn
Nội Quái: Càn

*Thi :Cửu Hoa Sơn đỉnh , tử khí đằng đằng , dị tận nhất châu , thủ khứ tiền hành .
-Dịch:- cái đỉnh ở núi Cửu Hoa, sắc tía bốc lên cao, trùm phủ một chiếc thuyền, nhờ đó đi tới trước.

*Giải :Người được quẻ nầy là đạt cơ duyên may mắn, từ đây sẽ “thuận buồm xuôi gió”.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Tường thành đổ xuống hào nước, chớ xuất binh, từ ấp báo lên như vậy. Hào này có khó khăn)
Quể này chủ về chí cao nghiệp cả, việc lớn có thể thành. Người được quẻ này nhất định sẽ có tiến trình tốt đẹp, nhưng phải trải qua nhiều gian nan, thử thách. Bạn muốn thành đạt sở cầu, thì phải cố sức và gan dạ tiến tới, mới có thể toại nguyện. Trên đây là 384 quẻ dịch các bạn tham khảo nhé có gì chưa hài lòng hay chưa hiểu thì cứ bình tĩnh nhé .(Thần Toán bản đủ 384 quẻ của bạn "hoachithanh" trên huyenkhonglyso.com)

Chúc các bạn tìm được con đường chính đạo, vượt qua chính mình, theo được duyên lành, cùng những lời khuyên bổ ích trong 384 Thần Toán này.


Chú ý: Đoán dịch để đúng đầu tiên chúng ta phải lấy quẻ sau đó chúng ta phải tìm hiểu kỹ về lý, rồi cuối cùng chúng mới đoán dịch thì mới sát với tự sự việc từng thời điểm, từn không gian.

HƯỚNG DẪN LẤY QUẺ DỊCH:
Lấy 3 số ngẫu nhiên bất kỳ nên lấy dưới 100
(Hoặc lấy bút gạch các vạch ngắn thành 3 dòng hay cột, sau đó đếm các vạch cũng tính chia làm 3 nhóm).
Nhóm 1 chia cho 8 lấy số dư làm quẻ Thượng
Nhóm 2 chia cho 8 lấy số dư làm quẻ Hạ
Nhóm 3 chia cho 6 lấy số dư làm hào động
Ví dụ:
75, 47, 58
1) 75:8 dư 3. Quẻ thượng là Ly
2) 47:8 dư 7. Quẻ Hạ là Cấn
3) 58:6 dư 4. Động hào 4

Ta có quẻ sau:
Ly/Cấn động hào 4. Là Hỏa Sơn Lữ, động hào 4. Tra Khổng Minh Thần Toán để giải.
Theo số sau: Chu Dịch Quái số (là số trong Tiên thiên bát quái đồ):

Kiền 1
Đoài 2
Ly 3
Chấn 4

Tốn 5
Khảm 6
Cấn 7
Khôn 8