Thứ Năm, 5 tháng 9, 2013

LÔI SƠN TIỂU QUÁ - quẻ 62

Quẻ Lôi Sơn Tiểu Quá, đồ hình ::||:: còn gọi là quẻ Tiểu Quá (小過 xiao3 guo4), là quẻ thứ 62 của Kinh Dịch.
 • Nội quái là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn hay Núi (山).
 • Ngoại quái là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn hay Sấm (雷).
Giải nghĩa quẻ LÔI SƠN TIỂU QUÁ: Quá dã. Bất túc. Thiểu lý, thiểu não, hèn mọn, nhỏ nhặt, bẩn thỉu, thiếu cường lực. Thượng hạ truân chuyên chi tượng: trên dưới gian nan, vất vả, buồn thảm.


GIẢI Ý NGHĨA BỨC TRANH CỔ LÔI SƠN TIỂU QUÁÝ Nghĩa Bức Tranh
1.Trăng tròn trên trời. Khi vận xấu đã qua đi thì mọi sự trở lại bình thường.
2.Một người đứng dưới gốc cây đang đội mũ lên đầu. Bạn sẽ có việc làm nơi cửa công.
3.Một người mắc vào lưới. Một người khác cầm dao cắt lưới cho người kia ra. Ý nói sẽ chấm dứt cực khổ.
4.Một điểm canh trên đỉnh đồi, ý nói đến một nghề nghiệp có triển vọng rất thành công.

Hình Và Tượng
Hình: Phi điểu di âm (Chim bay rồi còn lưu tiếng hót).
Tượng: Thượng nghịch hạ thuận (Đi lên là nghịch, đi xuống là thuận).


Thoán Từ
Tiểu Quá: Hanh, lợi trinh. Khả tiểu sự, bất khả đại sự.Phi điểu di chi âm, bất nghi thượng, nghi hạ, đại cát.Tiểu Quá có nghĩa là hơi quá, hay việc nhỏ có hơi quá. Thành công. Giữ đức thuần chính mới có lợi. Chỉ làm được việc nhỏ, không nên làm việc lớn. Chim bay đi còn lưu lại tiếng hót. Không nên trèo cao. Giữ lòng khiêm hạ nhún nhường thì tốt vô cùng.

 Diễn Giải
Chữ Tiểu có ba nghĩa: 1. Cái nọ có ý quá; 2. Việc nhỏ có quá; 3. Quá chút đỉnh. Chữ Quá có hai nghĩa: A. Quá là quá. B. Quá là lỗi, Nhưng Quái từ không dùng từ quá là lỗi. Ba chữ Quá nghĩa là việc có quá, nhưng phải thích hợp lẽ phải: Hanh quá hồ cung nhưng không quá kiêu ngạo, Tang quá hồ ai, nhưng không quá trang hoàng đình đám. Dụng quá hồ kiệm, nhưng quá xa xỉ trang sức.

 Chiêm
1. Đây là quẻ tháng Hai. Tốt vào các mùa Xuân, Hạ và Thu. Nhưng cũng không quá xấu vào mùa Đông.
2. Tiểu Quá tượng trưng một con chim đang bay. Cũng tượng trưng một người lính gác cửa. Ngoại quái Chấn là người lính đứng trên cổng thành (nội quái Cấn).3. Quẻ này là quẻ Du Hồn của quẻ Quy Muội khi có quẻ biến là Bát Thuần Đoài. Đây là một điềm rất đáng lo cho bệnh nhân.

GIẢI NGHĨA KHÁC

Trong mọi việc, cần phải nắm vững nguyên tắc chung, tôn trọng tự nhiên và hiểu rõ cách thức để làm việc. Lão Tử cho rằng: Kẻ mong ngóng thì không tự lập; kẻ nhảy nhót thì không hành sự; kẻ chỉ biết mình thì không thông sáng; kẻ tự cho là phải thì không thấu rõ; kẻ tự đánh lẫn nhau là vô công; kẻ tự kiêu thì không lớn được.Hình ảnh mặt trăng tròn vành vạnh trên trời cao không có mây, là đêm trăng rất sáng. Một viên quan đang đội mũ lên đầu, chuẩn bị bắt tay vào công việc. Có người bị mắc vào lưới, tức là gặp liên lụy rắc rối, được một người giúp lấy dao cắt lưới gỡ rối hộ. Tiểu quá, muốn chỉ ra những sai lầm nhỏ quá nhiều hoặc sự việc hơi thái quá, vì thế muốn giải quyết ổn thỏa rắc rối thì phải đi từ những việc nhỏ lặt vặt trước, để tránh sa vào những khó khăn lớn hơn.

Theo cách luận âm vần cổ, Tiểu quá là hiện tượng núi lở, thiên tai, tai họa nhỏ (vì quá đồng âm với họa). Triệu của quẻ này là phi điểu di âm (chim bay qua để lại tiếng kêu). Màu sắc Tiểu quá là da cam-vàng tạo ra cảm giác không phân biệt rõ ràng, chống chế lẫn nhau, thiếu ổn định, khó gắn bó. Nói Tiểu quá là việc nhỏ cũng đúng, mà việc lớn cũng chẳng sai, vì phải hiểu bản chất của sự thái quá. Nếu cung kính quá thì mất đi sự kiêu hãnh, kiêu hãnh quá lắm thì thành khinh khi; tang lễ không thắm thiết quá thì mất đi sự giản dị, bi ai quá thì mất đi cái tình thật của con người; tiêu pha không tiết kiệm thì xa xỉ, mà tiết kiệm quá thì bủn xỉn. Vì thế Tiểu quá khuyên chúng ta:

1. Trước khi bắt tay vào làm việc gì hoặc muốn giải quyết vấn đề gì, cần phải nắm vững thực tế, vì xa rời thực tế khách quan, đưa ra quyết định thiếu chính xác sẽ mang tai họa không chỉ cho một vài cá nhân mà cả lợi ích quốc gia. Thời Chiến quốc, Tề Cảnh Công phải đem con gái của mình gả cho Ngô Vương Hạp Lư. Khi tiễn con gái đến ngoại thành, Tề Công rơi lệ, than rằng: Chắc đến chết ta cũng không gặp được con. Cao Tử bèn có ý kiến rằng: Nước ta biển lớn, núi cao, dù không được thiên hạ nhưng có nước nào dám xúc phạm đến chúng ta? Đại vương thương yêu con gái thì không nên để công chúa ra đi. Tề Công trả lời: Tuy có nước Tề vững mạnh, nhưng không thể dựa vào đó để ra lệnh chư hầu; lại không thể không nghe lệnh người khác, sẽ phát sinh biến loạn. Nếu không thể ra lệnh cho người khác, thì chi bằng nghe theo người khác. Hơn nữa, nước Ngô giống như con ong, không chích nọc độc vào người khác thì nó không yên, nên ta không để nó có cớ chích nọc độc vào ta. Hoàn cảnh của Tề Công do khách quan bắt buộc là vậy.

2. Không phải bất kỳ việc nào mang lại lợi ích vật chất cũng tốt. Không có món lợi vật chất nào có thể dùng đổi lấy giá trị sinh mạng được. Thời Xuân Thu, nhà tư tưởng kiệt xuất Liệt Tử nhà rất nghèo, thậm chí lúc nào cũng thiếu ăn. Có người nói chuyện này với Trịnh Tử Dương: Liệt Tử là người có tài năng, đạo đức nhưng nhà quá nghèo, chẳng nhẽ quân vương không tiếc nhân tài hay sao? Tử Dương nghe vậy bèn ra lệnh người dưới đem cho Liệt Tử 10 xe thóc. Liệt Tử đón tiếp sứ giả rất lễ độ, nhưng từ chối không nhận lương thực. Vợ của ông thắc mắc thì Liệt Tử giải thích: Trịnh Vương thực sự không hiểu ta. Nếu vì câu nói của người khác mà cho ta lương thực, thì cũng có thể vì một câu nói mà định tội cho ta. Vì thế ta không thể nhận quà của ông ta được. Không lâu sau, nhân dân nổi dậy giết Trịnh Vương. Tất cả những ai quan hệ mật thiết với ông ta đều bị liên lụy. Lúc đó mọi người mới thấy Liệt Tử nghĩ đúng.

3. Cần phải tích lũy kinh nghiệm sống để hiểu thực tế và biết cách thể hiện mình tùy hoàn cảnh, lúc nào nên thỏa hiệp, lúc nào nên thẳng thắn. Thời nhà Minh, gian thần Môn Đạt lập kế hãm hại các trung thần Viên Báo, Lý Hiền. Một liêm quan khác là Dương Huyên thấy bất bình, bèn dâng tấu lên Minh Anh Tông để kêu oan hộ hai đại thần kia. Nhà vua lại giao cho Môn Đạt xét xử vụ kiện này, thế là Đạt dùng cực hình bức cung Huyên phải khai nhận theo nội dung hắn sắp đặt trước, là Lý Hiền sai Huyên dâng tấu nhằm khép cả mấy người vào tội chết. Dương Huyên giả bộ đồng ý và còn đề nghị xét xử vụ này trước triều đình để còn vạch tội Lý Hiền ngay tại chỗ, khiến ông này không thể chối tội. Đến khi thẩm vấn công khai, Huyên kêu lớn: Muốn ta chết thì cứ giết, chứ ta không thể vu cáo hãm hại trung thần được. Có quỷ thần chứng giám, đúng là Môn Đạt sai tôi nhận như vậy. Thế là các quan đồng thanh tố cáo ngược lại, Môn Đạt bị tống giam.

4. Trong mọi việc, cần phải nắm vững nguyên tắc chung, tôn trọng tự nhiên và hiểu rõ cách thức để làm việc. Lão Tử cho rằng: Kẻ mong ngóng thì không tự lập; kẻ nhảy nhót thì không hành sự; kẻ chỉ biết mình thì không thông sáng; kẻ tự cho là phải thì không thấu rõ; kẻ tự đánh lẫn nhau là vô công; kẻ tự kiêu thì không lớn được. Chuyện Liễu Tôn Nguyên kể, trước kia ở thành Tây An có người gù lưng tên là Quách Thác Đà chuyên trồng cây ăn quả để mưu sinh. Cây của ông ta rất tốt tươi và cho quả sớm, sai, ngon. Nhiều người hỏi bí quyết, Thác Đà trả lời: Ta chẳng có tài cán gì để bảo cây cối tốt tươi. Chẳng qua là thuận theo quy luật phát triển tự nhiên thôi, không làm tổn hại đến thiên tính. Người khác trồng cây để rễ cong gập, đổi đất trồng, vun đất không đúng. Có người yêu cây quá mức: Sáng xem, tối sờ thậm chí vạch cả vỏ cây để nhìn. Yêu cây như thế là hại cây; nói lo cho cây, nhưng thực ra coi cây như thù địch. Vì vậy mà người ta trồng cây không bằng ta. Những điều tưởng chừng đơn giản như vậy mà không phải ai cũng biết?

5. Sự thái quá trong suy nghĩ dẫn đến hoang tưởng hoặc căng thẳng; sự thái quá trong hành động dẫn đến mình tự hại mình. Mấu chốt trong mọi việc là phải biết cao thấp, nặng nhẹ, to nhỏ, vừa phải hay quá mức. Chuyện Liễu Tôn Nguyên cũng kể, có một loài sâu tên là phụ bản rất thích mang nặng trên lưng. Dọc đường đi, hễ thấy bất kỳ thứ gì nó cũng đều chất lên lưng, tuy trọng lượng ngày một nặng nề nhưng nó không chịu dừng lại. Thậm chí khi các thứ trên lưng rơi ra, nó lại chất các thứ khác lên lưng thay thế. Sau đó phụ bản tiếp tục thích trèo lên cao, kể cả khi kiệt sức rồi vẫn cố, nên kết quả là nó thường bị rơi từ trên cao xuống đất mà chết. Sách kết luận rằng: Con người ta nếu cứ một mực theo đuổi danh lợi, tham không biết chán, thì kết cục cũng như loài sâu kia thôi. Vấn đề là có mấy ai chịu nghe lời khuyên này?

6. Con người ta vẫn phải duy vật để tồn tại. Tuy vật chất quan trọng, nhưng không nên nghĩ thiên lệch quá mức về sức mạnh vật chất hoặc sùng bái tiền bạc như thần tiên. Tiền của không thể đi hết cả cuộc đời, cuối cùng cũng chỉ còn cát bụi làm bạn trung thành với con người thôi. Thời Tây Tấn, có người tên Thạch Sùng là hậu duệ của công thần, từ nhỏ thông minh tài trí nhưng rất tham lam. Khi làm quan ở Kinh Châu, nhờ thông đồng với quan tham cướp đoạt của khách buôn đường dài trên sông mà trở nên giàu có. Của cải trong nhà chất cao như núi, kẻ hầu người hạ vài trăm. Một lần hứng chí, Sùng muốn so giàu có với vương gia Khải là cậu vua. Khải dùng đường và cơm khô lau nồi; Sùng dùng sáp làm củi đốt; Khải dùng lụa tím trải thảm trên đường dài 40 dặm; Sùng dùng gấm trải đường dài 50 dặm; Khải dùng thạch chi sơn nhà; Sùng dùng tiên nhuyễn trát tường. Tấn Vũ Đế cũng ngầm giúp cậu mình một cây san hô cao 2 mét để thi; Sùng lấy gậy sắt đánh vỡ rồi nói sẽ đền cho cây khác, sau đó sai người mang ra gần chục cây san hô cao tới ba, bốn mét khiến cho Khải ngượng ngùng chịu thua. Tuy nhiên, sau đó Sùng bị khép tội khi quân, đáng chỉ bị lưu đày thì lại bị giải ra pháp trường. Lúc đó Sùng mới sực tỉnh than rằng: Họ muốn chiếm gia tài của ta! Người lính áp giải mới hỏi: Đã biết nhiều của hại thân sao còn giữ mãi không phân tán? Sùng chỉ thở dài, vì câu ấy có hỏi sớm hơn chắc gì Sùng đã thèm nghe!


GIẢI NGHĨA ĐỒ HÌNH

Mô hình dự báo hay quẻ Lôi Sơn Tiểu Quá

Quẻ Lôi Sơn Tiểu Quá


Khi dự báo, gặp mô hình dự báo hay quẻ này cho biết: trong hành động, chỉ nên làm quá điều nhỏ, điều lớn thì không nên. Nhất thời người có trí chỉ nên làm việc vừa phải, không nên làm việc quá lớn.

Đồ hình hướng không gian Trái đất Lôi Sơn Tiểu Quá:
Đồ hình hướng không gian trái đất quẻ Lôi Sơn Tiểu Quáa. Nếu chi tiết hóa từng sự việc, cho biết:

Xem thế vận: vì tự phụ nên thất bại. cần tham khảo và lắng nghe ý kiến mọi người.
Xem hy vọng: khó như ý.
Xem tài lộc: chưa có.
Xem sự nghiệp: chưa thành.
Xem nhậm chức: chưa thành.
Xem nghề nghiệp: nếu chuyển nghề thì bất lợi.
Xem tình yêu: cuối cùng chia tay vì đôi bên không hợp.
Xem hôn nhân: không thành.
Xem đợi người: họ không đến.
Xem đi xa: đi bất lợi.
Xem pháp lý: bất lợi cho mình.
Xem sự việc: mất thời gian cho giao dịch.
Xem bệnh tật: bệnh nặng.
Xem thi cử: trái với dự kiến qua kết quả.
Xem mất của: khó tìm.
Xem người ra đi: người ra đi không rõ nơi đến.

b. Nếu dự báo từng hào động, cho biết:

Nếu hào 1 động: cho biết hãy ẩn mình, án binh bất động thì không mắc sai lầm lớn.
Cũng cho biết: đạt được công danh, sự nghiệp, hoặc có địa vị danh tiếng là nhờ bạn hữu. Song nếu không sống có trước, có sau thì cái có không vững bền.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: không tốt, không nên mạo hiểm.
- Xem khai trương: không nên khai trương.
- Xem buôn bán và giao dịch: khó thành công.

 
Nếu hào 2 động: cho biết hãy yên phận, tạm hài lòng với cái hiện có, nếu vẫy vùng chỉ thất bại.
Cũng cho biết hoàn cảnh chưa thuận lợi, .những khó khăn lớn có thể đến bất cứ lúc nào. Đề phòng khẩu thiệt, nói năng thận trọng. Nếu có sự liên kết với bạn hữu, công việc có cơ thành công.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: có vượng có suy, cái nhỏ thì thành công.
- Xem khai trương: không nên khai trương.
- Xem buôn bán và giao dịch: chưa đạt theo ý muốn.

 
Nếu hào 3 động: cho biết những người xấu với mình chung quanh nhiều, nên đề phòng mọi bất trắc, cẩn thận trong quan hệ.
Cũng cho biết không nên nản lòng và nóng vội. Hiện tại thời vận chưa tới, nhưng mai sau sự nghiệp sẽ thành.
Nếu xem bệnh, bệnh sắp lành.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: do vội vàng mà khó kiếm tiền và có nguy cơ phá sản.
- Xem khai trương: không nên khai trương.
- Xem buôn bán và giao dịch: chưa đạt theo ý muốn.

 
Nếu hào 4 động: cho biết hãy dừng lại hoặc án binh bất động, nếu không mắc sai lầm lớn. Nên quyền biến không cố chấp giữ tính cương của mình thì việc mới thành.
Cũng cho biết, có thể có tình huống: mọi cái đã trải qua, tất cả đã an bài, không lo buồn chi. Mạnh dạn mà hành động, danh tài duyên nghiệp có cơ may thành.
Nếu xem bệnh, bệnh sắp lành.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: có vượng có suy, cái nhỏ thì thành công.
- Xem khai trương: không nên khai trương.
- Xem buôn bán và giao dịch: nếu không biết điểm dừng sẽ tổn thất lớn.

 
Nếu hào 5 động: cho biết bắt đầu có dấu hiệu thời cơ thuận lợi. Công việc đang tiến hành nên kiên trì chuyên nhất, phải quyền biến thì mới có kết quả.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: không tốt.
- Xem khai trương: không nên khai trương.
- Xem buôn bán và giao dịch: gặp khó khăn.

 
Nếu hào 6 động: cho biết hành động hiện nay không hợp, thái quá, khó điều chỉnh lại được. Có người xấu với mình, đề phòng tai họa.
Cũng cho biết hoàn cảnh khó khăn, bế tắc, song sau một thời gian lại có thời cơ hoàn thành công việc. Trước khó sau dễ.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: không tốt, cứ tiến lên sẽ thất bại.
- Xem khai trương: không nên khai trương.
- Xem buôn bán và giao dịch: không thuận lợi.
 

Nguồn: Quang Tuệ

LÔI THỦY GIẢI - quẻ 40

Quẻ Lôi Thủy Giải, đồ hình :|:|:: còn gọi là quẻ Giải (解 xie4), là quẻ thứ 40 trong Kinh Dịch.
 • Nội quái là ☵ (:|: 坎 kan3) Khảm hay Nước (水).
 • Ngoại quái là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn hay Sấm (雷).
Giải nghĩa quẻ LÔI THỦY GIẢI: Tán dã. Nơi nơi. Làm cho tan đi, như làm tan sự nguy hiểm, giải phóng, giải tán, loan truyền, tuyên truyền, phân phát, lưu thông, ban rải, ân xá. Lôi vũ tác giải chi tượng: tượng sấm động mưa bay.


GIẢI NGHĨA ĐỒ HÌNH QUẺ GIẢI

Mô hình dự báo hay quẻ Lôi Thủy Giải
        
Về quẻ này, sách xưa ghi, thời vua Tống Hiến Tống, năm Thiệu Hưng 1162, vua nước Kim xâm lược vào nước Tống, triều đình dùng Dịch lý xem sự thể ra sao.


Quẻ giảiKhi gieo được quẻ Lôi Thủy Giải, động 2 hào: hào sơ và hào 3 thành Hỏa Thiên Đại Hữu. Cách gieo quẻ theo sách Dịch lâm của Tiêu Diên Thọ, lời sách nói: "Tên người Hồ ngang ngược tự đắc, hình tướng chữ Hỏa, làm nhiều việc ác nhưng không thành, cuối cùng sẽ tự diệt vong". Quả nhiên trên đường đánh Tống, vua Kim bị ốm chết.

Căn cứ vào lời đoán quẻ Giải trên và ngoại quái Chấn: sấm - động, Nội quái Khảm: thủy - hiểm, nên: trong nguy hiểm nên hòa. Quẻ Đại hữu có ngoại là Ly, nội quái Càn Kim, Ly Hỏa khắc Kim nên triệu báo bị diệt: vua Kim mất. 
 
Đồ hình không gian Trái Đất Lôi Thủy Giải:

Đồ hình hướng trái đất Lôi Thủy Giảia. Nếu chi tiết hóa từng sự việc, cho biết:

Xem thế vận: Không nên nôn nóng, khó khăn đương được giải quyết dần dần, tình hình đang được cải thiện.
Xem hy vọng: đã đạt như ý muốn, đề phòng cuối cùng bị hỏng việc.
Xem tài lộc: không nhiều, khó dự liệu trước.
Xem sự nghiệp: thành công.
Xem nhậm chức: có thể theo ý muốn.
Xem nghề nghiệp: chuyển nghề có lợi.
Xem tình yêu: nếu trước thân sau sơ, nếu trước sơ sau thân.
Xem hôn nhân: có thể thành, song cuối cùng có thể tan rã.
Xem đợi người: họ có đến, nhưng đến muộn Xem đi xa: vui vẻ.
Xem pháp lý: nên hòa giải.
Xem sự việc: có thể được giải quyết sớm.
Xem bệnh tật: giảm dần.
Xem thi cử: đạt kết quả tốt.
Xem mất của: chưa thấy.
Xem người ra đi: ra đi bình thường.

b. Nếu dự báo theo từng hào động, cho biết:

Nếu hào 1 động: cho biết không có phạm sai lầm nếu rút ra khỏi các vấn đề phức tạp.
Cũng cho biết đã có hoàn cảnh thuận lợi cho mọi công việc. Nếu quang minh chính đại, công danh sự nghiệp đều vẻ vang. Nếu cần duyên rất hợp, xem bệnh chóng bình phục.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: khá vượng, nên cộng tác thêm với người khác.
- Xem khai trương: khai trương được.
- Xem buôn bán và giao dịch: thuận lợi nếu cạnh tranh lành mạnh.

Nếu hào 2 động: cho biết nếu giữ lòng chính trực thì mới thành.
Cũng cho biết: có điều kiện thuận lợi, song hành động phai hợp lẽ của trời đất, của nhân sinh.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: bình thường, tránh xa những khoản tiền không chính đáng.
- Xem khai trương: khai trương được.
- Xem buôn bán và giao dịch: thành công, thu được lợi nhuận.

Nếu hào 3 động: cho biết phải sống kín đáo nếu không
rước họa tới. Một số người đang lừa gạt mình, cần cẩn thận.
Cũng cho biết: nên lo phận, đề phòng, vì hiện tại thì thuận lợi, nhưng sau gặp khó khăn.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: không tốt.
- Xem khai trương: chưa khai trương được.
- Xem buôn bán và giao dịch: không thuận lợi.

Nếu hào 4 động: cho biết cần thực tế và nhạy bén trước những người bạn không tốt. Xa lánh người đang lợi dụng mình.
Cũng cho biết: mọi việc hiện đang trì trệ. Công việc chỉ thuận lợi khi mùa xuân tối. Không nóng lòng, nản lòng thì có nhiều hy vọng.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: khá vượng.
- Xem khai trương: khai trương đại cát.
- Xem buôn bán và giao dịch: có thành công nhưng chưa theo ý muốn đã đặt ra.

Nếu hào 5 động: cho biết muốn giữ uy tín bản thân và làm được việc, phải xa lánh kẻ tiểu nhân.
Cũng cho biết đã có thời cơ hành động, nếu chần chừ thì hối hận không kịp.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: khá vượng, có sự kết giao tốt đẹp.
- Xem khai trương: khai trương được.
- Xem buôn bán và giao dịch: nói chung đạt yêu cầu.

Nếu hào 6 động: cho biết hiện đã yên ổn, nếu có lực lượng chống đối thì dập tắt ngay đi sẽ thành công.
Cũng cho biết chỉ cần một giải pháp để giải quyết vấn đề, lấy sự sáng suốt mà hành động.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: khá vượng, công việc làm ăn thuận lợi.
- Xem khai trương: khai trương được.
- Xem buôn bán và giao dịch: có thể mất và thất thoát hàng hóa hay của cải.


Nguồn: Quang Tuệ

LÔI PHONG HẰNG - quẻ 32

Quẻ Lôi Phong Hằng, đồ hình :|||:: còn gọi là quẻ Hằng (恆 heng2), là quẻ thứ 32 trong Kinh Dịch. • Nội quái là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn hay Gió (風).
 • Ngoại quái là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn hay Sấm (雷).
Giải nghĩa quẻ LÔI PHONG HẰNG: Cửu dã. Trường cửu. Lâu dài, chậm chạp, đạo lâu bền như nghĩa vợ chồng, kéo dài câu chuyện, thâm giao, nghĩa cố tri, xưa, cũ.


Thứ Tư, 4 tháng 9, 2013

THUẦN LY - quẻ 30

Quẻ Thuần Ly là quẻ thứ 30 trong kinh dịch.Đồ hình |:||:| còn gọi là quẻ Ly (離 li2), là quẻ thứ 30 trong Kinh Dịch.
 • Nội quái là ☲ (|:| 離 li2) Ly hay Hỏa (火).
 • Ngoại quái là ☲ (|:| 離 li2) Ly hay Hỏa (火).
Giải nghĩa quẻ THUẦN LY: Lệ dã. Sáng chói. Sáng sủa, trống trải, trống trơn, tỏa ra, bám vào, phụ bám, phô trương ra ngoài. Môn hộ bất ninh chi tượng: tượng nhà cửa không yên.

GIẢI NGHĨA ĐỒ HÌNH QUẢ THUẦN LY

Mô hình dự báo hay quẻ Thuần Ly

Khi dự báo, gặp mô hình dự báo hay quẻ này, cho biết đang ở hoàn cảnh cần trầm tĩnh và khiêm nhường, có đức tin thì sẽ thành công và thắng lợi.

Quẻ Thuần Ly


Về quẻ này, sách xưa ghi, Tùy Dạng Đế (569-618) là ông vua hung bạo, giết anh em, lấy mẹ kế của bố”, một lần dùng Dịch bói về cái chết của mình, đến Giáng Đô được quẻ Thuần Ly, động hào 4 thành quẻ Sơn Hỏa Bí. Lời hào 4 quẻ Ly viết: "Con bất hiếu, tôi bất trung, dân bất thuận thì phải đày đi, nếu không phải đốt đi, giết đi, bỏ đi". Sau đó để giải điều này, Dạng Đế bèn đổi Ly cung của mình làm tên chùa Sơn Hỏa tự tượng trưng quẻ Ly, sau đó lại đổi tên là chùa Sơn Quang. Nhưng cuối cùng vẫn bị Đường Cao Tổ Lý Uyên diệt.
 
Đồ hình hướng không gian Trái đất Thuần Ly:
Đồ hình hướng không gian trái đất quẻ Thuần Ly
a. Nếu chi tiết hóa từng hào động, cho biết:

Xem thế vận: bên ngoài thì tốt đẹp, bên trong có mâu thuẫn. Giữa nam và nữ có sự bất hòa.
Xem hy vọng: phải đợi chờ, nôn nóng thì không như ý.
Xem tài lộc: chưa đến.
Xem sự nghiệp: không định, phiêu lưu và dễ thất bại.
Xem nhậm chức: không như ý.
Xem nghề nghiệp: nên ổn định, chuyển nghề chưa được.
Xem tình yêu: có thể thành nhưng lại chia tay.
Xem hôn nhân: không thành Xem đợi người: họ không đến.
Xem đi xa: không nên đi, chờ lúc khác.
Xem pháp lý: nên hòa giải, hiện bất lợi cho mình.
Xem sự việc: đang dở dang, nôn nóng sẽ không thành.
Xem bệnh tật: bệnh nguy nan.
Xem thi cử: đạt kết quả tốt.
Xem mất của: tìm ngay thì thấy, để lâu mất.
Xem người ra đi: không lợi, nguy hiểm.


b. Nếu dự báo theo từng hào động, cho biết:

Nếu hào 1 động: cần kiềm chế sự nóng nảy, vội vàng, nôn nóng cầu tiến trong khi đó bản thân không có kinh nghiệm, chưa chín chắn. Nên thận trọng, nếu không thất bại.
Cũng cho biết thời cơ đã đến, nếu không gấp rút sẽ bỏ lỡ thời cơ và hối tiếc. Cầu công danh, sự nghiệp, tình duyên như ý. Lập nghiệp nơi rừng núi có thể thuận lợi, phát vượng.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: bình thường, có hy vọng và đạt ước mơ tăng tài lộc.
- Xem khai trương: chưa nên khai trương.
- Xem buôn bán và giao dịch: khó khăn, thận trọng trong giao dịch và xuất hàng.

Nếu hào 2 động: mọi việc đã thuận lợi, sẽ thành công tốt đẹp. Nhưng phải biết thời thế, dù có tài trí nhưng vẫn cần ẩn nhẫn. Nếu tự kiêu, nôn nóng thì rước họa vào thân.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: khá vượng, gia nghiệp hưng vượng.
- Xem khai trương: khai trương đại cát, hưng vượng.
- Xem buôn bán và giao dịch: thuận lợi, nếu giao dịch với phía Nam lại càng lợi.

Nếu hào 3 động: cho biết chấp nhận hoàn cảnh hiện có, không lo buồn hoặc than vãn về tương lai, về số phận của mình.
Cũng cho biết có tài trí nhưng đã bỏ lỡ thời cơ, nay lại có thời cơ cần tranh thủ mà hành động. Tây Nam là hướng thuận lợi xây dựng sự nghiệp, cầu công danh, tài lợi, hôn nhân có cơ thành công, xem bệnh thì nguy hiểm, khó qua.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: không tốt, đã lỡ thời cơ, mọi sự bất lợi.
- Xem khai trương: chưa nên khai trương.
- Xem buôn bán và giao dịch: khó khăn, nên dừng lại.

Nếu hào 4 động: cho biết không phí công sức vào những việc mạo hiểm, phiêu lưu.
Cũng cho biết, nếu lao vào danh lợi, thì lúc được, lúc mất, thoáng vui, thoáng buồn. Nếu xa rời danh lợi thì tâm hồn mới thanh thản.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: không tốt, nếu vội vã thu lợi cuối cùng cũng mất.
- Xem khai trương: chưa nên khai trương.
- Xem buôn bán và giao dịch: khó khăn, có nguy cơ mất cả người lẫn của.

Nếu hào 5 động: cho biết đang đại cát, đại lợi, mọi việc như ý, an lành. Người vì nghĩa, vì nước cũng toại ý.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: khá vượng, cố gắng cũng kiếm được tiền của.
- Xem khai trương: thời điểm thích hợp cho khai trương.
- Xem buôn bán và giao dịch: thành công, nhưng phải trải qua một giai đoạn khó khăn.

Nếu hào 6 động: cho biết có sự cương quyết, sáng suốt thì thành công.
Cũng cho biết đã có thời cơ, khó khăn đã qua, an tâm mà xây dựng cơ nghiệp. Theo hướng y học thì tốt. cần tu nhân tích đức thì phúc đầy.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: bình thường, không nên do dự trong mọi việc.
- Xem khai trương: có thể khai trương được.
- Xem buôn bán và giao dịch: cần chú ý chất lượng nguồn hàng nhập vào và bán ra thì mới thu được lợi nhuận.Nguồn: Quang Tuệ

HỎA TRẠCH KHUỂ - quẻ 38

Quẻ Hỏa Trạch Khuê

HỎA TRẠCH KHUỂ

 đồ hình ||:|:| còn gọi là quẻ Khuê 睽 (kui2), là quẻ thứ 38 trong Kinh Dịch.
 • Nội quái là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài hay Đầm (澤).
 • Ngoại quái là ☲ (|:| 離 li2) Ly hay Hỏa (火).
Giải nghĩa quẻ HỎA TRẠCH KHUỂ: Quai dã. Hỗ trợ. Trái lìa, lìa xa, hai bên lợi dụng lẫn nhau, cơ biến quai xảo, như cung tên. Hồ giả hổ oai chi tượng: con hồ (cáo) nhờ oai con hổ.


Mô hình dự báo hay quẻ Hỏa Trạch Khuể

Khi dự báo gặp mô hình dự báo hay quẻ này, cho biết trên dưới không thông nhau, mọi việc bế tắc. Nếu làm việc nhỏ thì được.

Quẻ Hỏa Trạch Khuể


Về quẻ này, sách xưa ghi: thời Tống, có võ tướng Đoàn Hối trấn thủ ở thành Hựu Cảo, một lần buổi tối ngủ tại Bưu Đình, sáng dậy thấy mất ngựa ông bèn ra chợ đến gặp thầy số Hoàng Hạ xem sự thể ra sao. Hoàng Hạ gieo được quẻ Hỏa Trạch Khuê, động hào sơ, bèn nói: "có sự mất, nhưng không cần tìm, vật tự về". Quả nhiên sau đó có người dẫn con ngựa ấy về, vì nó dứt dây cương. Lời đoán ở đây hoàn toàn dựa trên lời đoán của hào 1 quẻ Khuê sau đây.


Đồ hình hướng không gian Trái đất Hỏa trạch Khuê:
Đồ hình hướng không gian trái đất Hỏa Trạch Khuểa. Nếu chi tiết hóa từng sự việc, cho biết:

Xem thế vận: do phán đoán và tính toán sai lầm mà gặp khó khăn. Không nên tranh chấp, hãy thoát ra khỏi sự mâu thuẫn.
Xem hy vọng: khó thành hiện thực.
Xem tài lộc: không có.
Xem sự nghiệp: có sai lầm dẫn đến thất bại.
Xem nhậm chức: khó được như ý.
Xem nghề nghiệp: giữ việc cũ thì hơn.
Xem tình yêu: hai bên không hợp nhau.
Xem hôn nhân: khó thành, không có lương duyên.
Xem đợi người: họ không đến.
Xem đi xa: giữa đường gặp trở ngại.
Xem pháp lý: nên hòa giải vì có cơ thất bại.
Xem sự việc: cần tính toán kỹ.
Xem bệnh tật: thay đổi phương án điều trị sẽ khỏi.
Xem thi cử: kết quả xa với dự kiến.
Xem người ra đi: đi không rõ mục đích.

b. Nếu dự báo theo từng hào động, cho biết:

Nếu hào 1 động: cho biết nếu cứ chống đối nhau thì ít người ủng hộ mình, cứ ẩn nhẫn, chịu đựng thì những khó khăn, buồn phiền tiêu tan hết.
Cũng cho biết thời cơ, thời vận chưa đến, khó khăn sắp qua. Mọi việc vào mùa Thu sẽ khởi sắc.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: đang có, dù có bị phá hoại cũng không ảnh hưởng gì.
- Xem khai trương: khai trương được cho dù có ngăn trở.
- Xem buôn bán và giao dịch: còn trục trặc.

Nếu hào 2 động: cho biết một cuộc gặp tình cờ sẽ trở thành điều tốt. Mọi việc khi tiến hành phải đi con đường ngắn nhất thì mới có lợi.
Cũng cho biết: phải biết vừa đủ, biết dừng, nếu cứ cố đạt được điều gì đó nữa thì thất bại.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: bình thường.
- Xem khai trương: nếu liên doanh liên kết thì khai trương có lợi.
- Xem buôn bán và giao dịch: có thể thành công.

Nếu hào 3 động: cho biết đang ở tình trạng bế tắc. Nếu cố chấp nhận hoàn cảnh, không chống đối thì sẽ qua.
Cũng cho biết đang ở vào tình trạng thuận lợi có sự đoàn viên, an vui, gia đạo êm ấm. cầu công danh, sự nghiệp, tài lợi, tình duyên như ý. Mong người đi xa, họ sẽ về nay mai.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: hiện đang kém, thận trọng vương vào pháp lý. Ba năm sau, sẽ chuyển hung thành cát.
- Xem khai trương: chưa nên khai trương.
- Xem buôn bán và giao dịch: đang có bất đồng

Nếu hào 4 động: cho biết trong gian nguy thế cô, nếu gặp được người đàn ông chí thành với mình thì giải được khó khăn.
Cũng cho biết: nếu biết được lỗi của bản thân mà sửa thì mọi việc đâu vào đấy.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: tốt hay không tùy thuộc vào tính cách của bản thân.
- Xem khai trương: chưa nên khai trương.
- Xem buôn bán và giao dịch: đang có khó khăn.

Nếu hào 5 động: cho biết sự chống đối mình đã qua, nếu người đồng chí hướng với mình giúp mình thì cứ tiến lên mà làm việc sẽ đạt kết quả.
Cũng cho biết có sự ly tán, không đồng lòng. Mưu sự không tế nhị, khéo léo thì không thành. Công danh, tài lộc không đạt, xem bệnh khó qua.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: khá vượng.
- Xem khai trương: khai trương được, thu được lợi nhuận
- Xem buôn bán và giao dịch: thành công.

Nếu hào 6 động: cho biết không nên đối đầu, mà đồng cảm, đi đến sự hòa hợp với nhau thì mọi việc đều tốt đẹp.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: đang chuyển dần sang hướng tốt đẹp.
- Xem khai trương: chưa nên khai trương.
- Xem buôn bán và giao dịch: có gặp khó khăn nhưng sau đó thành công.


Nguồn: Quang Tuệ

HỎA THIÊN ĐẠI HỮU - quẻ 14

Quẻ Hỏa Thiên Đại Hữu, đồ hình ||||:| còn gọi là quẻ Đại Hữu (大有 da4 you3), là quẻ thứ 14 trong Kinh Dịch.
 • Nội quái là ☰ (||| 乾 qian2) Càn hay Trời (天).
 • Ngoại quái là ☲ (|:| 離 li2) Ly hay Hỏa (火).
Giải nghĩa quẻ HỎA THIÊN ĐẠI HỮU: Khoan dã. Cả có. Thong dong, dung dưỡng nhiều, độ lượng rộng, có đức dày, chiếu sáng lớn. Kim ngọc mãn đường chi tượng: vàng bạc đầy nhà.

Giải thích của người Việt: Bổ sung thêm tượng: sở hữu tài sản vật chất và tinh thần ở mức cao nhất.


GIẢI NGHĨA ĐỒ HÌNH

Khi dự báo, gặp mô hình dự báo hay quẻ này cho biết có tính phương pháp là: hành động phải có văn hóa, có văn minh và kiên quyết theo đúng thời gian đã hẹn thì mọi việc thuận lợi. Người tỉnh táo nên phòng ngừa điều dữ, thể hiện cái ưu điểm của mình cho mọi người thấy.

Quẻ Hỏa Thiên Đại HữuVề quẻ này, sách xưa ghi: Lỗ Hoàn Công thời Xuân Thu Trung Hoa cổ đại, khi sắp sinh con thứ, bèn mời một người gieo quẻ xem thế nào, được quẻ Hỏa Thiên Đại Hữu, hào 5 biến thành quẻ Thuần Càn. Bèn đoán: đây là trẻ trai, tên là Hữu, chức vị sẽ như cha, có tướng quân vương, giữ được cơ đồ được nhân dân kính nể. Quả nhiên sinh ra đặt tên là Quý Hữu, làm quan đại phu. Sau khi Lỗ Trang Công làm vua, em của Quý Hữu mất, nước Lỗ loạn, Quý Hữu đã đứng ra dẹp loạn, lập công tử Thân làm vua là Lỗ Hy Công. Quý Hữu được dân và vua kính nể.


Đồ hình hướng không gian Trái Đất Hỏa Thiên Đại Hữu:

Đồ hình hướng không gian trái đất Hỏa Thiên Đại Hữu
a. Nếu chi tiết hóa từng sự việc, cho biết:


Xem thế vận: đang vượng nhưng sắp suy thoái, cần phòng xa lúc đến suy thoái.
Xem hy vọng: như ý, không nên tự mãn mà sai lầm.
Xem tài lộc: hanh thông, chớ tham thì còn.
Xem sự nghiệp: đang hưng vượng, sau kém dần
Xem nhậm chức: được địa vị cao hơn ý muốn
Xem nghề nghiệp: có đổi nghề.
Xem tình yêu: đôi bên thuận lợi đến với nhau.
Xem hôn nhân: có thể thành lương duyên.
Xem đợi người: họ sẽ đến.
Xem đi xa: như ý, song tốn kém.
Xem pháp lý: tưởng chừng thắng kiện, tốn phí nhiều.
Xem sự việc: giải quyết xong, nhưng tốn kém nhiều.
Xem bệnh tật: hiện đang bệnh nặng.
Xem thi cử: đạt kết quả tốt.
Xem mất của: tìm thấy.
Xem người ra đi: đi xa nhưng có tin tức.

b. Nếu dự báo theo từng hào động, cho biết

Nếu hào 1 động: cho biết hiện đang ở lúc không tốt. Cần bình tĩnh để đối phó với mọi thử thách trước mắt vì hiện đang có nguy hiểm và cạm bẫy rình rập. Phải biết mọi người xung quanh thế nào với mình mà quan hệ hoặc hành động. Cẩn thận bị ám hại.
Không hoang mang mà cẩn trọng thì mọi việc sẽ thành công.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: tài vận hiện nay bình thường, có xu thế đi xuống, cẩn trọng trong mọi việc.
- Xem khai trương: thời cơ chưa đến, không nên khai trương.
- Xem buôn bán và giao dịch: làm việc và giao dịch cần hết sức thận trọng nếu không gặp hại, rất không nóng vội trong mọi việc.

 

Nếu hào 2 động: cho biết đang ở vào trạng thái công danh, sự nghiệp tình duyên bất lợi. Gia đạo không thuận hòa.
Mọi việc không nên khai trương, khởi công, sự giao dịch hàng ngày dừng lại. Không chung vốn, cổ phần, nếu không mất sạch.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: xấu.
- Xem khai trương: không được, chờ đợi một thời gian dài.
- Xem buôn bán và giao dịch: mọi giao dịch và buôn bán dừng lại, thấy lợi tránh xa, phòng sập bẫy.

 

Nếu hào 3 động: cho biết mọi kết quả đạt được do ngẫu nhiên chứ không phải mình giỏi giang thông minh gì, sự đạt được này có thể do âm đức lớn. Có thể gặp nhiều điều bất ngờ hay. Công danh, tài lợi, tình duyên được thỏa nguyện.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: có khởi sắc, không quá ham lợi mà chuốc lấy hại.
- Xem khai trương: lúc này tạm dừng.
- Xem buôn bán và giao dịch: với tình trạng cầm chừng thì tốt.

 

Nếu hào 4 động: cho biết có dấu hiệu tốt, thuận lợi trong công danh, sự nghiệp tình duyên. Mất của tìm được.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: có hướng đi xuống, luôn cảnh giác vì cận kề tổn thất.
- Xem khai trương: thư lại, không vội vã.
- Xem buôn bán và giao dịch: xem xét lại quan hệ đôi bên, không vội vàng.

 

Nếu hào 5 động: cho biết tình hình không tốt, gia đình bất hòa, bạn bè không thực tâm giúp đỡ, sự giao kết thiếu thủy chung. Không nôn nóng tiến hành mọi việc lúc này. Nên thanh thản, không bon chen danh lợi.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: chưa rõ nét, tài vận có hay không tùy thuộc vào cách quan hệ của bản thân với chung quanh
- Xem khai trương: đại cát, kinh doanh được lợi nhuận.
- Xem buôn bán và giao dịch: thành công và được mọi người hài lòng.

 

Nếu hào 6 động: cho biết từ tháng 8 trở đi, công danh, tài lộc, tình duyên đều thu được kết quả vừa phải.
Nếu có bạn cùng thực hiện công việc với mình thì rất tốt. Có bệnh sẽ nhanh bình phục. Mong người thân sẽ có tin ngay sắp tới.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: đang vượng và cát lợi.
- Xem khai trương: đại cát, kinh doanh phát triển tốt.
- Xem buôn bán và giao dịch: thành công và thu được nhiều lợi nhuận.


Nguồn: Quang Tuệ

HỎA ĐỊA TẤN - quẻ 35

Quẻ Hỏa Địa Tấn

Hỏa Địa Tấn

đồ hình :::|:| còn gọi là quẻ Tấn (晉 jĩn), là quẻ thứ 35 trong Kinh Dịch.
 • Nội quái là ☷ (::: 坤 kún) Khôn hay Đất (地).
 • Ngoại quái là ☲ (|:| 離 lì) Ly hay Hỏa (火).
Văn Vương viết thoán từ:

Tấn: Khang hầu dụng tích mã phồn thứ, trú nhật tam tiếp (晉: 康侯用錫馬蕃庶, 晝日三接).

Chu Công viết hào từ:

Sơ lục: Tấn như, tồi như, trinh cát, võng phu, dụ, vô cữu.

Lục nhị: Tấn như, sầu như, trinh cát; thụ tư giới phúc vu kỳ vương mẫu.

Lục tam: chúng doãn, hối vong.

Cửu tứ: Tấn như, thạch thử, trinh lệ.

Lục ngũ: Hối vong, thất đắc vật tuất, vãng cát, vô bất lợi.

Thượng cửu: Tấn kỳ giác, duy dụng phạt ấp, lệ cát, vô cữu, trinh lận.

Giải nghĩa quẻ HỎA ĐỊA TẤN: Tiến dã. Hiển hiện. Đi hoặc tới, tiến tới gần, theo mực thường, lửa đã hiện trên đất, trưng bày. Long kiến trình tường chi tượng: tượng rồng hiện điềm lành.


Mô hình dự báo hay quẻ Hỏa Địa Tấn


Quẻ Hỏa Địa TấnKhi dự báo gặp mô hình dự báo hay quẻ này, cho biết hiện tại trên dưới đều đồng lòng, chính đáng. Do vậy mọi điều đề nghị cả hai phía đều được giải quyết, cần giữ tốt mối quan hệ tốt đẹp này bằng sự trung chính, nhân đức.

Đồ hình hướng không gian Trái đất Hỏa Địa Tấn:


Đồ hình không gian trái đất quẻ Hỏa Địa Tấna. Nếu chi tiết hóa từng sự việc, cho biết:

Xem thế vận: cực thịnh, được bề trên (có thể nhà lãnh đạo, bậc cha chú, bề trên...) hỗ trợ. Mọi việc như ý, danh vọng thăng tiến. Song không chủ quan sẽ phạm sai lầm.
Xem hy vọng: đạt được, nhờ người có địa vị cao thì như ý.
Xem tài lộc: đầy đủ.
Xem sự nghiệp: phát triển mạnh.
Xem nhậm chức: có địa vị tốt.
Xem nghề nghiệp: ổn định việc đang làm sẽ phát triển.
Xem tình yêu: đôi bên mãn nguyện.
Xem hôn nhân: có thể thành lương duyên.
Xem đợi người: chắc đến.
Xem đi xa: chuyến đi mãn nguyện.
Xem pháp lý: ban đầu có lợi thế, nếu dây dưa thì bất lợi cho mình.
Xem sự việc: có thể giải quyết được nhờ vào bề trên.
Xem bệnh tật: có bệnh mãn tính.
Xem thi cử: đạt kết quả tốt.
Xem mất của: tìm được.
Xem người ra đi: chuyến đi tốt.


b. Nếu dự báo theo từng hào động, cho biết:

Nếu hào 1 động: cho biết chưa có thể hành động, tiến lên được. Nên bình tĩnh khi người chưa tin mình, ủng hộ mình thi không mắc sai lầm tiếp.
Cũng cho biết: hãy gạt bỏ mọi thành kiến, không chú ý đến những dư luận xung quanh mà tiến bước, sự tiến bước sẽ có thuận lợi trong sự nghiệp, công danh, tài lộc, tình duyên.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: càng ngày càng tốt lên, nhưng thời cơ thuận lợi vẫn chưa chín muồi.
- Xem khai trương: chưa nên khai trương.
- Xem buôn bán và giao dịch: chưa thuận lợi.

Nếu hào 2 động: cho biết: có thể tiến lên được nhưng không có người giúp đỡ bên trên, song không nản chí, chính trực thì sẽ có cơ hội thăng tiến, hưởng phúc.
Cũng cho biết: hiện đang bất an, mọi việc luẩn quẩn, bị miệng tiếng, gặp kiện tụng nhưng nơi xử lý không công minh, mong người đi thì họ không trở lại, giao dịch không thành, nên chờ đợi.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: công việc trước mắt có trở ngại, nhưng kiên trì sẽ có lợi nhuận.
- Xem khai trương: thích hợp khai trương.
- Xem buôn bán và giao dịch: đang trì trệ đôi chút.

Nếu hào 3 động: cho biết cần làm cho người ta tin mình thì mọi sự sẽ thành công. Khi làm việc gì cần có sự cộng tác với mọi người.
Cũng cho biết: không nên tin vào những lời hứa nào cả, không nên mưu cầu việc gì cả. Tình hình hiện tại không thuận, công danh, sự nghiệp, tình duyên đều không thành.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: đang vượng, có quý nhân phù trợ.
- Xem khai trương: thích hợp khai trương, làm ăn hưng thịnh.
- Xem buôn bán và giao dịch: thành công.

Nếu hào 4 động: cho biết khi tiến lên, thành đạt, chỉ biết thu vén cái lợi cho mình thì nguy, cần quan tâm đến quyền lợi của người khác.
Cũng cho biết: cần tận dụng hết khả năng và vượt qua gian khó để đạt lấy điều mình mong muốn. Nếu cầu công danh, tài lộc, tình duyên đều như ý, nhưng phải qua chặng đường gian khó.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: không tốt, quan hệ xã hội không thuận lợi.
- Xem khai trương: chưa nên khai trương
- Xem buôn bán và giao dịch: chưa thành công, mất đối tác.

Nếu hào 5 động: cho biết không luyến tiếc, lo buồn trước những cái gì đã mất và không được, cứ giữ ý chí tiến lên thì mọi việc sẽ thành.
Cũng cho biết: lúc ban đầu khó khăn, nguy hiểm, nhưng sau lại tốt đẹp, an bình. Mọi việc nên tiến hành vào mùa xuân thì có kết quả.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: khá vượng.
- Xem khai trương: khai trương đại cát.
- Xem buôn bán và giao dịch: cần bỏ qua lợi ích trước mắt thì thành công.

Nếu hào 6 động: cho biết hiện tại chỉ giữ vững vị trí của mình được thôi, việc tiến lên không thuận, cần chờ thời dưỡng sức.
Cũng cho biết: cần phải suy tính mọi khía cạnh của sự việc thì mới không mắc sai lầm. Có thể thu được kết quả tuy rằng nó nhỏ. Thời gian thuận lợi là mùa Đông, người đi biển rất tốt.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: đang suy, nhưng không có tổn thất về tiền bạc.
- Xem khai trương: chưa nên khai trương.
- Xem buôn bán và giao dịch: có mâu thuẫn, nhưng không ảnh hưởng đến lợi ích bản thân.Nguồn: Quang Tuệ

HỎA SƠN LỮ - quẻ 56

Quẻ Hỏa Sơn Lữ, đồ hình ::||:| còn gọi là quẻ Lữ (旅 lu3), là quẻ thứ 56 trong Kinh Dịch.
 • Nội quái là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn hay Núi (山).
 • Ngoại quái là ☲ (|:| 離 li2) Ly hay Hỏa (火).
Giải nghĩa quẻ HỎA SƠN LỮ: Khách dã. Thứ yếu. Đỗ nhờ, khách, ở đậu, tạm trú, kê vào, gá vào, ký ngụ bên ngoài, tính cách lang thang, ít người thân, không chính. Ỷ nhân tác giá chi tượng: nhờ người mai mối.


Mô hình dự báo hay quẻ Hỏa Sơn Lữ
Quẻ Hỏa Sơn Lữ


Khi dự báo, gặp mô hình dự báo hay quẻ này cho biết: đang phải nương nhờ người khác, cần ứng xử mềm mỏng và sáng suốt thì mọi việc mới thuận.

Đồ hình hướng không gian Trái đất Hỏa Sơn Lữ:

 
Đồ hình hướng không gian trái đất Hỏa Sơn Lữ


a. Nếu chi tiết hóa từng sự việc, cho biết:

Xem thế vận: không chủ động được, nhiều khó khăn và sự biến động bất an.
Xem hy vọng: khó thực hiện được.
Xem tài lộc: chưa có, chưa tới.
Xem sự nghiệp: thời cơ chưa tối.
Xem nhậm chức: không như ý.
Xem nghề nghiệp: không có gì biến động.
Xem tình yêu: cảm tính, cả thèm chóng chán.
Xem hôn nhân: không phải lương duyên nhưng có kết hợp.
Xem đợi người: người đến nhanh.
Xem đi xa: đạt mục đích.
Xem pháp lý: tốt nhất là hòa giải.
Xem sự việc: gây hậu quả khó giải quyết.
Xem bệnh tật: ôm nặng.
Xem thi cử: khó đạt kết quả tốt.
Xem mất của: khó tìm.
Xem người ra đi: đã đi xa.


b. Nếu dự báo từng hào động, cho biết:

Nếu hào 1 động: cho biết có sai lầm trong xử thế, thiếu ân nghĩa nên có thể gặp họa. Nên xem lại cách ứng xử của mình thì mới tốt.
Cũng cho biết mọi mưu sự đều bất lợi, sáng suốt mà tìm ra lối thoát. Đề phòng mọi bất trắc. Những việc không rõ ràng không nên tham gia kẻo mang họa giữa chừng.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: không tốt.
- Xem khai trương: chưa nên khai trương.
- Xem buôn bán và giao dịch: không thuận lợi

Nếu hào 2 động: cho biết tuy không có cơ sở nhưng lại được điều kiện thuận lợi, an bình, không bị mất mát mà còn có người tin cẩn.
Cũng cho biết không nên quan tâm đến điều lợi trước mắt vì quá mong manh. Nếu cứ đua chen vào việc hiện tại tất không thành mà mang tiếng, cần cẩn trọng, tiết kiệm, tính toán chi ly, nếu không thất bại.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: vượng phát.
- Xem khai trương: khai trương đại cát, hưng thịnh.
- Xem buôn bán và giao dịch: thuận lợi, thành công.

Nếu hào 3 động: cho biết cần khiêm nhường, ứng xử có trước có sau nếu không sẽ thất bại mọi việc.
Cũng cho biết nếu đã định thì hãy tiến hành ngay. Lấy nhân, thiện làm cơ sở thì công danh, sự nghiệp, tình duyên đều thành, tài lộc đều phát vượng.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: không tốt.
- Xem khai trương: chưa nên khai trương.
- Xem buôn bán và giao dịch: không thuận lợi, cần thận trọng.

Nếu hào 4 động: cho biết có sự nương nhờ, có đủ điều kiện vật chất và đồ hộ thân, song chưa toại ý.
Cũng cho biết công việc tuy chậm chạp nhưng có kết quả khả quan, cứ mạnh dạn mà thực hiện. Giải quyết được mâu thuẫn. Tương lai sáng sủa.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: không vượng, đang suy.
- Xem khai trương: chưa nên khai trương.
- Xem buôn bán và giao dịch: kinh doanh ra nước ngoài thu lợi nhỏ.

Nếu hào 5 động: cho biết hãy sông và ứng xử theo hoàn cảnh của mình đang trong hiện tại, khiêm nhường, mềm mỏng thì mới yên và đạt được điều mong muốn.
Cũng cho biết hãy sống thực lòng, nói thẳng thắn thì dù ở đâu cũng có người tìm đến giúp đỡ, cảm thông. Luôn luôn có quý nhân bên cạnh, do vậy, mọi việc sẽ thành.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: khá vượng mặc dù có tổn thất.
- Xem khai trương: chưa nên khai trương.
- Xem buôn bán và giao dịch: ban đầu khó khăn song cuối cùng thành công.

Nếu hào 6 động: cho biết do thiếu thận trọng nên đã đánh mất cơ hội tốt đẹp. cần giữ lấy đức nhu thuận thì mọi việc mới thành.
Cũng cho biết nếu kiên trì theo đuổi mục đích thì việc tất thành. Xem bệnh: bệnh dai dẳng nhưng khỏi.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: lúc đầu có lợi nhuận sau không tốt.
- Xem khai trương: chưa nên khai trương.
- Xem buôn bán và giao dịch: ban đầu thu được lợi nhỏ sau lại có tổn thất, mọi việc nên thận trọng
 


Nguồn: Quang Tuệ

HỎA THỦY VỊ TẾ - quẻ 64

Quẻ Hỏa Thủy Vị Tế (đồ hình :|:|:|)

Hỏa Thủy Vị Tế


còn gọi là quẻ Vị Tế (未濟 wẽi jĩ), là quẻ thứ 64 trong Kinh Dịch.
 • Nội quái là ☵ (:|: 坎 kản) Khảm hay Nước (水).
 • Ngoại quái là ☲ (|:| 離 lì) Ly hay Hỏa (火).

Văn Vương viết thoán từ: Vị Tế: Hanh. Tiểu hồ ngật tế, nhu kỳ vĩ, vô du lợi (未濟: 亨. 小狐汔濟, 濡其尾, 无攸利).

Chu Công viết hào từ:
Sơ lục: Nhu kỳ vĩ, lận.
Cửu nhị: Duệ kỳ luân, trinh cát.
Lục tam: Vị Tế: chinh hung, lợi thiệp đại xuyên.
Cửu tứ: Trinh cát, hối vong. Chấn dụng phạt Quỷ Phương, tam niên. Hữu thưởng vu đại quốc.
Lục ngũ: Trinh, cát, vô hối. Quân tử chi quang hữu phu, cát.
Thượng cửu: Hữu phu vu ẩm tửu, vô cữu. Nhu kỳ thủ, hữu phu, thất thị.

Giải nghĩa quẻ HỎA THỦY VỊ TẾ: Thất dã. Thất cách. Thất bát, mất, thất bại, dở dang, chưa xong, nửa chừng. Ưu trung vọng hỷ chi tượng: tượng trong cái lo có cái mừng.

Bình luận: Kinh Dịch kết thúc bằng quẻ Vị Tế (chưa xong việc) mà trước đó lại là quẻ Ký Tế (đã xong việc). 

Ý nghĩa của nó là mọi sự việc tưởng chừng như đã kết thúc nhưng thực ra thì không bao giờ kết thúc. Suy rộng ra thì vạn vật trong vũ trụ cũng vậy. Sự chuyển động, thay đổi nói chung là không có đầu mà cũng chẳng có cuối.


BỨC TRANH HOẢ THUỶ VỊ TẾ


Ý Nghĩa Bức Tranh
1.  Một người cầm đại đao bên tay trái, cái búa bên tay phải là chỉ về danh tiếng, thế lực do lòng trung thành mà có.
2.  Con cọp ngồi dưới đất ý nói bị thất thế nặng nề.
3.  Ngọn cờ bay trên núi, ý nói chiến thắng trong lần thi đấu đầu tiên.
4.  Người cầm cờ lệnh: Tức uy quyền có trong tay.

Hình Và Tượng
Hình: Kiệt thủy cầu châu (Tát nước tìm ngọc).
Tượng: Ưu trung vọng hỷ (Lúc buồn mong có niềm vui).

Thoán Từ
Vị Tế: Hanh, tiểu hồ ngật tế. Nhu kỳ vĩ, vô du lợi.

Quẻ Vị Tế nghĩa là chưa hết hay chưa nên, chưa qua được.
Thuận lợi. Con chồn nhỏ định qua sông nhưng bị ướt đuôi.
Không việc gì có lợi cả.


Diễn Giải
Quẻ vị tế, là quẻ kết thúc Bộ Quẻ Dịch, chứ không phải là tiếp quẻ Ký Tế.
Vậy đặt quẻ Vị Tế vào cuối cùng Bộ Quẻ Dịch để chỉ cho sự kết thúc một chu kỳ, nghĩa là bắt đầu một chu kỳ mới.
Vị Tế là thời chưa cùng đã chưa cùng, thời còn sinh, sinh mãi.
Vậy nên, đặt tên quẻ là Vị Tế, mà ở vào thời Vị Tế thời vẫn là việc chưa nên, chỉ chưa nên mà thôi, chớ thời đến, thì kết quả cũng thành đạt.


Chiêm

1. Đây là quẻ tháng Bảy. Tốt trong mùa Đông. Xấu về mùa Thu.

2. Bạn lái xe đến xa lộ sau khi xuyên qua một cơn bão tuyết đầy nguy hiểm, bạn thấy nhẹ nhỏm và lơ đãng không cẩn thận nên bị mất điều khiển và chiếc xe của bạn lao xuống một hố sâu.


GIẢI NGHĨA KHÁC


Hình vẽ một viên quan võ, tay phải cầm búa, tay trái cầm kiếm, tựa lưng vào chiếc thang, là muốn khẳng định dựa vào sức mạnh và khả năng của bản thân để thăng tiến. Một người cầm cờ lệnh phất cao, trong khi con cọp ngồi yên chờ đợi, là biểu trưng cho uy quyền tuyệt đối. Lá cờ đại ở phía xa là vẫn còn mục đích chưa đạt được. Vị tế vốn tượng trưng cho cái đẹp trọn vẹn, nhưng Dịch luôn biến đổi, nên mọi chuyện chưa thể kết thúc trọn vẹn được. Không nên vội vàng giải quyết một lúc tất cả mọi vấn đề, mà cần suy nghĩ để đối ứng từng người, từng việc một.

Vị tế có tượng mặt trời ở trên. Mặt trăng ở dưới. Đó là bình minh. Tế là qua, Vị tế là chưa sang sông, chưa xong, việc chưa thành hoặc dở dang chưa có kết quả, nên chưa khẳng định được điều gì. Vị tế có triệu tiểu hồ ngật tế (giấu đầu hở đuôi). Màu sắc của quẻ này là đỏ - xanh lơ tạo ra sự liên kết không thống nhất, thiếu gắn bó và có xu hướng chia các ngả khác nhau. Xét về tổng thể, đây là quẻ kết thúc của Dịch, nhưng vòng tuần hoàn vẫn phải tiếp tục cho đến vô cùng. Bởi vậy, ta cần chuẩn bị cho chuỗi sự kiện mới bằng cách nắm vững ý nghĩa của Vị tế:

1. Mọi việc khi kết thúc chỉ là bước khởi đầu của một sự việc mới. Con đường tiếp theo sẽ hoặc khó đi lên con dốc cao hơn, hoặc dễ dàng tuột dốc xuống vực. Cách lựa chọn con đường cho riêng mình, phải thật cẩn trọng, sáng suốt và có cơ hội thành công. Sử chép, vào năm thứ 4 Hy Ninh dưới thời vua Tống Thần Tông, Âu Dương Tu xin nghỉ quan về nhà. Các đồ đệ của ông thắc mắc rằng: Công đức, uy tín của thầy được cả triều đình kính trọng, sao chưa đến tuổi nghỉ mà thầy đã vội vã rút lui như vậy? Dương Tu trả lời: Danh tiếng lúc bình sinh của ta đã được người sau học hết rồi. Rút lui để giữ trọn khí tiết tuổi già, chẳng hay hơn so với khi bị đuổi sao? Thực ra, lúc đó danh tiếng của Dương Tu đã lan truyền khắp thiên hạ rồi, nên ông nghĩ đến việc về quê làm một số việc công ích trong làng xã và bắt đầu viết sách để lại cho đời sau. Ông đã viết được nhiều tác phẩm hay và giá trị. Như thế, sự lựa chọn của ông là rất sáng suốt.

2. Không nên ngủ quên trong quá khứ, hoặc lấy quá khứ làm cơ sở cho thắng lợi hiện tại. Nếu không tỉnh táo, sẽ sai lầm không cứu vãn được. Thời Chiến quốc, Khuất Hà thắng trận trở về một thời gian thì lại được Sở Tử cử đi thảo phạt nước La, triều đình cử Môn Bá Tỷ đi tiễn. Lúc quay về, Tỷ nói rằng: Khuất Hà tất sẽ bị thua vì ông ta quá cao ngạo. Sau đó, Tỷ đi gặp Sở Tử đề nghị cho thêm quân đi trợ giúp Hà, nhưng Sở Tử từ chối. Khi bãi triều, Sở Tử về nhà kể chuyện này với phu nhân là Đăng Mạn. Phu nhân phân tích rằng: Bá Tỷ thực ra không phải muốn xin tăng thêm quân cho Khuất Hà đâu. Bá Tỷ thừa biết toàn bộ quân Sở của ta đã được đưa ra trận rồi, lấy đâu ra quân tăng thêm nữa? Nhưng vì thắng lợi lần trước làm mờ mắt, trận này Khuất Hà tất sẽ chủ quan, tự làm theo ý mình mà coi thường nước La. Nếu bệ hạ không phái người đi giám sát, làm quân sư thì rất có thể Hà sẽ thua nhanh. Sở Tử lúc này mới hiểu ý nghĩa lời đề nghị của Bá Tỷ, vội vàng cử người đuổi theo quân của Khuất Hà, nhưng không kịp. Do quá chủ quan khinh địch, nên Khuất Hà đã binh bại, thân vong.

3. Tại mỗi khúc quanh của cuộc đời, lại phải cần đến ý chí và lòng tin được củng cố. Còn trong mỗi công việc của mình, lại cần thêm cả sự chuyên tâm và kiên trì khổ luyện cho đến thành công. Chuyện Liệt Tử kể, có Cam Đăng bắn tên rất thiện nghệ, hễ giương cung lên là thú chạy không thoát, chim bay trên trời phải rơi. Học trò của ông là Phi Vệ theo học thầy bắn tên, xong cũng thành tài, trình độ còn hơn cả sư phụ. Kỷ Xương thấy vậy cũng muốn theo Phi Vệ học bắn tên. Thầy bảo, trước hết phải học nhìn không chớp mắt, sau đó mới học bắn. Kỷ Xương về nhà nằm ngửa mặt dưới khung cửi của vợ, hai mắt nhìn chăm chăm con thoi chạy đi chạy lại không hề chớp mắt. Sau 2 năm, dù lấy dùi gí sát tròng mắt, Kỷ Xương cũng không chớp. Phi Vệ bảo vẫn chưa được, phải luyện tập nhãn lực đến khi nào nhìn vật nhỏ thành to, vật không rõ thành rõ rồi hãy đến. Kỷ Xương trở về nhà dùng sợi lông trâu buộc con rận treo trước cửa sổ, ngày ngày chăm chú nhìn nó, càng lúc nhìn nó càng to hơn. Sau 3 năm, nhìn con rận to như chiếc bánh xe. Kỷ Xương dùng sừng trâu chế thành cung cứng, dùng cỏ bồng làm tên nhắm bắn con rận, mũi tên xuyên ngay giữa con rận mà sợi lông trâu không đứt. Lúc đó Kỷ Xương mới đến báo với thầy. Phi Vệ vui mừng chúc mừng Kỷ Xương đã thành tài.
“Yếu tố tinh thần rất quan trọng, nhưng tư tưởng mới là quyết định. Không nắm chính xác và giải quyết vướng mắc tư tưởng, thì việc to, việc nhỏ đều hỏng.”

4. Kiên trì với mục tiêu đã định ra, tranh thủ thời gian, khắc phục điều kiện sống để vươn lên, sẽ đạt được thành công cao nhất. Sách cổ chép, nhà thư pháp Vương Hy Chi bắt đầu rèn thư pháp từ năm 7 tuổi. Lúc nào ông cũng luyện viết, viết cả lên quần áo, viết dưới trăng. Sau 20 năm vừa làm, vừa học viết, nước ao nhà bị nhuộm đen do ông mài mực nhiều quá. Khi con trai ông hỏi bí quyết viết chữ đẹp, ông chỉ vào 18 cái vại đựng nước trong nhà và nói, đó chính là cơ sở rèn bí quyết. Nếu dùng hết nước của số vại đó để mài mực viết thì sẽ thành công. Quả nhiên, về sau, con trai ông viết cũng rất đẹp. Hay như đại văn hào Lỗ Tấn, học ở Nam Kinh, cũng hết sức nghèo túng. Mùa đông, ông không có tiền mua quần áo len, trên người chỉ có chiếc áo bông rách hở vai và quần vải bình thường. Nhưng, ông lại dùng số tiền làm thêm kiếm được, đến các hiệu sách cũ mua sách về đọc. Ông học rất giỏi, luôn đứng đầu lớp. Mỗi khi giành được huy chương Vàng, ông lại đem bán đi để mua sách về đọc. Nhờ đó, ông đã viết được hàng loạt tác phẩm nổi tiếng.

5. Không bao giờ nên nghĩ rằng, có thể mình sẽ luôn luôn đúng, mà bỏ ngoài tai những lời góp ý, phê bình của bạn bè và những người có trách nhiệm, hết lòng vì lợi ích chung. Đời nhà Đường, các đại thần phò tá Huyền Tông là Diêu Sùng, Tống Cảnh, Hàn Hưu đều có công rất lớn. Trong số đó, Tể tướng Hàn Hưu là người rất cương trực. Bất cứ khi nào Huyền Tông mắc sai lầm, dù nhỏ ông cũng thẳng thắn phê bình ngay. Có lần, trong bữa tiệc rượu, nhà vua có thái độ không đúng mực, hôm sau lên triều vừa hỏi quần thần xem Hàn Hưu có biết chuyện xảy ra không, thì tấu chương của Hàn Hưu đã chuyển lên rồi. Thấy thế, một nịnh thần thưa với Huyền Tông: Từ khi Hàn Hưu giữ chức Tể tướng đến nay, khiến bệ hạ tâm sức mỏi mệt, gầy sút đi nhiều, long thể người khiến cho ai cũng phải lo ngại! Lẽ ra, bệ hạ phải cách chức Hàn Hưu đi mới phải? Huyền Tông lắc đầu trả lời: Thật thiệt thòi cho Hàn Hưu, bởi tuy trẫm có gầy đi, nhưng nhờ có Hàn Hưu phò tá trẫm, nên trăm họ trong thiên hạ đều được béo lên! Thường các vị vua chỉ coi trọng chuyện mình béo, mặc thiên hạ gầy, nhưng vua Đường lại suy nghĩ ngược lại, nghe và làm theo người có trách nhiệm để dân nước được ấm no.

6. Yếu tố tinh thần rất quan trọng, nhưng tư tưởng mới là quyết định. Không nắm chính xác và giải quyết vướng mắc tư tưởng, thì việc to, việc nhỏ đều hỏng. Sách chép rằng, đời nhà Đường có công chúa Đơn Dương kết hôn với Tiết Vạn Triệt. Trong một lần nói chuyện nơi đông người có cả công chúa Đơn Dương, vua Thái Tông lỡ nhận xét rằng: Tiết phò mã thật là quê mùa! Nghe được câu nói ấy, công chúa cảm thấy tự nhiên rất xấu hổ, mấy tháng liền không ngủ chung với phò mã nữa. Thái Tông biết chuyện, bèn tìm cách hóa giải tư tưởng nặng nề của con gái. Nhà vua tổ chức một bữa tiệc rượu chỉ mời hai vợ chồng công chúa đến. Sau khi ăn uống no say, Thái Tông và Vạn Triệt thi đóng kịch xem ai giống nhân vật nhất, phần thưởng cho người thắng là thanh bảo đao của nhà vua. Thái Tông cố tình thua, rồi cởi bảo đao ra đeo cho Vạn Triệt. Ngay sau bữa tiệc ấy, công chúa Đơn Dương rất thoải mái, vui mừng ra mặt và hai vợ chồng lại nồng ấm như trước.


GIẢI NGHĨA ĐỒ HÌNH

Mô hình dự báo hay quẻ Hỏa Thủy Vị Tế

Quẻ Hỏa Thủy Vị Tế


Khi dự báo, gặp mô hình dự báo hay quẻ này cho biết: việc chưa xong, cần phải xem xét cẩn thận, kỹ càng mọi việc trước khi hành động.

Đồ hình hướng không gian Trái đất Thủy Hỏa Ký Tế:

Hỏa Thủy Vị Tếa. Nếu chi tiết hóa từng sự việc, cho biết:

Xem thế vận: hiện tại đang khó khăn, song dần dần chuyển biến tốt. Cứ tiến hành công việc.
Xem hy vọng: được như ý song sau một thời gian.
Xem tài lộc: chưa có.
Xem sự nghiệp: còn nhiều trở ngại, khó khăn.
Xem nhậm chức: hiện khó thành.
Xem nghề nghiệp: chưa có thời cơ chuyển nghề.
Xem tình yêu: đôi bên chưa hòa hợp.
Xem hôn nhân: có lương duyên song phải tốn thời gian.
Xem đợi người: họ đến muộn.
Xem đi xa: nên tạm hoãn.
Xem pháp lý: còn dây dưa, nên hòa giải.
Xem sự việc: nhẫn nại mới có thể giải quyết.
Xem bệnh tật: ngày một giảm dần.
Xem thi cử: kết quả tạm được.
Xem mất của: có thể thấy.
Xem người ra đi: có thể tìm ra địa chỉ.

b. Nếu dự báo từng hào động, cho biết:

Nếu hào 1 động: cho biết công việc đương dự định tiến hành chuẩn bị chưa kỹ càng. Nếu cứ thực hiện sẽ sai lầm lớn.
Cũng cho biết: sau một thời gian đình đốn thì có điều kiện thuận lợi một cách kỳ lạ. Danh lợi tự nhiên mà đến. Mọi mưu sự nếu tiến hành sẽ thành công.
Công danh tài lộc đều thành công.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: không tốt, có nguy cơ phá sản.
- Xem khai trương: không nên khai trương.
- Xem buôn bán và giao dịch: gặp khó khăn

Nếu hào 2 động: cho biết muốn thành công cần nhu thuận, giảm đi tính cương cường của bản thân.
Cũng cho biết: tình cảnh khó khăn, còn đang vu vơ ảo mộng. Danh, tài, duyên nghiệp đều dở dang. Mọi tin tức đến đều không thật, cần ẩn nhẫn chờ thời.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: bình thường.
- Xem khai trương: không nên khai trương.
- Xem buôn bán và giao dịch: không vội vã xuất tiền hàng thì có lợi.

Nếu hào 3 động: cho biết có cơ hội làm được việc lớn. Nhưng lúc này nên chờ đợi, nếu tiến hành ngay sẽ thất bại.
Cũng cho biết hiện tại có nhiều người mưu hại mình, nhưng cố giữ lòng khoan hòa thoáng đạt sẽ qua.
Mọi hành động nên dè dặt, thận trọng để tránh tai họa bất ngờ. Cần thích ứng với thời cơ để thành đạt. Mọi việc nên tiến hành vào mùa xuân mối thuận lợi.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: không tốt, có nguy hiểm với mình
- Xem khai trương: không nên khai trương.
- Xem buôn bán và giao dịch: không nên vội vã xuất tiền hàng, nếu không sẽ tổn thất.

Nếu hào 4 động: cho biết khi lượng được sức mình và khả năng thì mạnh dạn tiến hành sẽ đạt kết quả. Song phải kiên nhẫn và quyết chí thì mới làm được việc lớn.
Cũng cho biết có điều kiện thuận lợi đối với người có địa vị, chí khí cao, như bước đường công danh sẽ được thành đạt. Mọi sự nỗ lực phấn đấu đều đi đến kết quả tốt đẹp.
Đối với những người bình thường, báo hiệu được hưởng những điều tốt đẹp trong tương lai.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: khá vượng, kiếm được tiền và có tiếng vang lớn.
- Xem khai trương: khai trương đại cát, làm ăn hưng thịnh.
- Xem buôn bán và giao dịch: thành công và thu được lợi nhuận.

Nếu hào 5 động: cho biết công việc tiến hành thuận lợi vì có đức trung chính.
Cũng cho biết tình hình không thuận lợi, phải chịu phiền muộn cả trong lẫn ngoài. Tâm trí tiêu hao nhiều. Hiện tại: gia cảnh, tình duyên, công danh, sự nghiệp đều chưa thành.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: khá vượng, mọi việc thuận lợi.
- Xem khai trương: khai trương đại cát.
- Xem buôn bán và giao dịch: thành công và thu được lợi nhuận.

Nếu hào 6 động: cho biết sắp qua sự dở dang, nếu có lòng tự tin chuẩn bị cho hành động sắp tới thì tương lai tươi sáng.
Cũng cho biết: nếu biết tự cường, tự tin, có ý chí phấn đấu thì danh tài, duyên nghiệp đều có kết quả khả quan.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: khá vượng, mọi việc thuận lợi.
- Xem khai trương: khai trương đại cát.
- Xem buôn bán và giao dịch: thành công và thu được lợi nhuận.

Nguồn: Quang Tuệ

HỎA PHONG ĐỈNH - quẻ 50

Quẻ Hỏa Phong Đỉnh, đồ hình :|||:| còn gọi là quẻ Đỉnh (鼎 ding3), là quẻ thứ 50 trong Kinh Dịch.
 • Nội quái là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn hay Gió (風).
 • Ngoại quái là ☲ (|:| 離 li2) Ly hay Hỏa (火).
Giải nghĩa quẻ HỎA PHONG ĐỈNH: Định dã. Nung đúc. Đứng được, chậm đứng, trồng, nung nấu, rèn luyện, vững chắc, ước hẹn. Luyện dược thành đơn chi tượng: tượng luyện thuốc thành linh đan, có rèn luyện mới nên người. 

Kết hợp quẻ này vào cung vợ chồng là tốt, con cái mạnh khoẻ, gia đình yên ấm bền lâu.


Mô hình dự báo hay quẻ Hỏa Phong Đỉnh

Khi dự báo, gặp mô hình dự báo hay quẻ này, cho biết: thời cơ, điều kiện thuận lợi đã có, mọi việc tiến thành đạt kết quả như ý.

Quẻ Hỏa Phong Đỉnh


Về quẻ này, sách xưa ghi, có lần học trò yêu của Khổng Tử là Tử Cống đi xa mà lâu không về, Ngài sốt ruột bèn gieo được quẻ Hỏa Phong Đỉnh. Mọi người lo lắng, cho rằng Tử Cống không thể về được, có thể bị thương ở chân, vì hào động 4 quẻ Đỉnh ghi: "Chân vạc gẫy, đánh đổ thức ăn của nhà công hầu, mà bị hình phạt, xấu". Nhưng Nhan Hồi, một học trò yêu khác của Khổng Tử lại vui cười, cho rằng Tử Cống đang về, vì không đi bằng chân mà bằng thuyền. Quả nhiên sau đó không lâu, Tử Cống đã về và về bằng thuyền vì không có ngựa.


Đồ hình hướng không gian Trái đất Hỏa Phong Đỉnh:

Đồ hình hướng không gian trái đất quẻ Hỏa Phong Đỉnh
a. Nếu chi tiết hóa từng sự việc, cho biết:

Xem thế vận: đang tốt lên, sự nỗ lực của bản thân hoặc sự giúp đỡ của người khác có hiệu quả.
Xem hy vọng: lúc đầu tưởng khó thành, song có sự giúp đỡ của người khác có thể thành công.
Xem tài lộc: bình thường.
Xem sự nghiệp: hiện khó khăn, sau phát triển mạnh.
Xem nhậm chức: nhờ bạn mà có địa vị tốt.
Xem nghề nghiệp: đổi nghề sẽ gặp nhiều khó khăn.
Xem tình yêu: đối tượng đang còn lựa chọn.
Xem hôn nhân: có thể thành lương duyên.
Xem đợi người: sắp đến.
Xem đi xa: chuyến đi thú vị
Xem pháp lý: thời gian kéo dài, nhưng thắng kiện.
Xem sự việc: việc giải quyết được khi có người trung gian.
Xem bệnh tật: đổi hướng điều trị bệnh sẽ khỏi.
Xem thi cử: kết quả tốt
Xem mất của: có thể thấy.
Xem người ra đi: có thể tìm được nơi người bỏ đi.


b. Nếu dự báo theo từng hào Động, cho biết:

Nếu hào 1 động: cho biết cần sửa sang, cải tổ lại thì mới có kết quả tốt.
Cũng cho biết mọi việc đã an bài, phải thấu suốt hoàn cảnh, hành động mới có kết quả.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: khá vượng.
- Xem khai trương: đại cát.
- Xem buôn bán và giao dịch: có khó khăn.

 

Nếu hào 2 dộng: cho biết đang có người ganh ghen với mình, song họ chưa làm gì mình được. Song cẩn thận vẫn hơn.
Cũng cho biết thời cơ chưa có để hành động, mọi việc còn đang khó khăn, nếu tiến hành, kết quả rất không lợi.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: có cơ hội kiếm tiền.
- Xem khai trương: đại cát.
- Xem buôn bán và giao dịch: ban đầu khó khăn, sau thuận lợi.

 

Nếu hào 3 động: cho biết việc đương tiến hành, bản thân mình lại có khả năng, cứ tiến lên mà hành động, sẽ thành công.
Cũng cho biết hoàn cảnh đang còn khó khăn, dù có đạt điều gì đó nhưng lại phải trả giá quá đắt. Song tương lai có điều thuận lợi.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: có trở ngại đến tài vận.
- Xem khai trương: chưa nên khai trương.
- Xem buôn bán và giao dịch: ban đầu khó khăn, sau một thời gian thuận lợi.

 

Nếu hào 4 động: cho biết vị trí cao, trách nhiệm lớn, nhưng khả năng có hạn nên không hoàn thành được việc giao, bị mắc sai lầm.
Cũng cho biết trong tương lai gần sẽ được nhiều may mắn, có người tốt tìm đến tận tình giúp đố để hoàn thành tâm nguyện. Sẽ có lương duyên (hay bạn bè) tốt.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: không tốt.
- Xem khai trương: chưa nên khai trương.
- Xem buôn bán và giao dịch: chưa thành, có tổn thất.

 

Nếu hào 5 động: cho biết đã có tài đức, lúc này chỉ có
giữ cái tài và cái đức chứ không làm gì cả, không giúp ai được.
Cũng cho biết quá khứ, hiện tại và tương lai không sáng sủa, đầy khó khăn. Hãy ẩn nhẫn chờ thời.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: khá tốt.
- Xem khai trương: đại cát, có quý nhân trợ giúp.
- Xem buôn bán và giao dịch: có khó khăn ban đầu, sau thuận lợi.

 

Nếu hào 6 động: cho biết có sự tỉnh táo, tài đức, lại gặp hoàn cảnh thuận lợi, nên có thể hành động đạt kết quả mà giúp được người.
Cũng cho biết nếu có mưu sự trong các lĩnh vực như: quân sự, kinh doanh... thì tiến hành đạt kết quả, sẽ có người giúp đỡ.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: khá vượng.
- Xem khai trương: đại cát, làm ăn hưng thịnh.
- Xem buôn bán và giao dịch: xuất hàng sẽ thu đại lợi.Nguồn: Quang Tuệ
 

HỎA LÔI PHỆ RẠP - quẻ 21

Quẻ Hỏa Lôi Phệ Hạp, còn gọi là quẻ Phệ Hạp, đồ hình |::|:| (噬嗑 shi4 ke4), là quẻ thứ 21 trong Kinh Dịch.
 • Nội quái là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn hay Sấm (雷).
 • Ngoại quái là ☲ (|:| 離 li2) Ly hay Hỏa (火).
Giải nghĩa quẻ HỎA LÔI PHỆ RẠP: Khiết dã. Cấn hợp. Cẩu hợp, bấu víu, bấu quào, dày xéo, đay nghiến, phỏng vấn, hỏi han (học hỏi). Ủy mị bất chấn chi tượng: tượng yếu đuối không chạy được.


GIẢI NGHĨA BỨC TRANH CỔ HOẢ LÔI PHỆ RẠP

Ý Nghĩa Bức Tranh
1.Chòm sao bắc đẩu. Đây là điềm tai họa.
2.Một phụ nữ quỳ dâng hương nguyện cầu. Đây là hình thức cầu khẩn quỉ thần.
3.Một nửa chữ "Ưu" nghĩa là lo, ý nói lo buồn quá
4.Chữ "Hỷ" nghĩa là "vui sướng".
5.Hai con ngỗng trời ăn đám mạ; một đồng tiền và hai con hươu, ý nói vui sướng thỏa thích.

Hình Và Tượng
Hình: Nhật trung vi thị (Họp chợ trong ngày).
Tượng: Di trung hữu vật (Cắn một vật gì giữa hai hàm răng). 

Thoán Từ
Phệ Hạp: Hanh, lợi dụng ngục.
Quẻ Phệ Hạp thuận lợi. Có lợi cho việc dùng hình ngục.


Diễn Giải:
Hợp dã, khiết dã là hợp cắn. Nghĩa là cắn để hợp lại.
- Trong thiên hạ, gia đình có cha con, vợ chồng, anh em;
- Nước có vua tôi, quân dân; xã hội có thầy trò, bạn hữu, tất cả đều phải hợp được mới thông.
Nhưng sỡ dĩ không hợp được là vì có trung gian làm gián cách, nên phải dùng thủ đoạn cắn để trừ khử trung gian để mà hợp lại.Xem thể quái, thì hào Sơ cửu và Thượng cửu, ví như 2 hàm dưới và trên của miệng người ta, trung gian 3 hào vạch đứt đôi, là miệng trống lại bị một hào dương ở giữa cản ngang miệng, làm thành một gián cách, cho nên phải cắn mà trừ khử nét cản đó đi; Cho đến việc quốc gia cũng vậy hễ trừ khử được bọn gián cách, gian tà, sàm nịnh thì được hòa bình vô sự.

Chiêm
1. Đây là quẻ thuộc tháng Chín. Tốt về mùa Hạ, xấu về mùa Xuân và Thu, chết về mùa Đông.
2. Cấu tạo của quẻ giống như miệng đang cắn một vật gì. Hào Tứ là vật đang bị cắn giữa hai hàm răng.
3. Đoạn trường ai có qua cầu mới hay.


GIẢI NGHĨA ĐỒ HÌNH

 Mô hình dự báo hay quẻ Hỏa Lôi Phệ Hạp

Khi dự báo, gặp mô hình dự báo hay quẻ này cho biết, phải dùng hành động cứng rắn, hình phạt mới giải quyết vấn đề được. Song phải có nhân đức, không sát phạt mà phải mở đường thoát, đường sinh cho người ta.

Quẻ Hỏa Lôi Phệ Hạp


Về quẻ này, sách xưa ghi chuyện Quản Lộ nước Ngụy thời Tam Quốc đoán cái hộp kín trong đó đựng các vật khác nhau do Thái thú Gia Cát Lượng thử ông. Quản Lộ gieo được quẻ Hỏa Lôi Phệ hạp. Nội quái quẻ Phệ hạp là Chấn: tượng sấm sét, là không khí, rỗng tròn như trái trứng, nên nói: nằm trong thai đầy sinh khí. Chấn cũng động, động thì biến, nên nói: đợi thời cơ thì biến hóa. Từ hào 2 đến hào 4 của quẻ là Cấn: là tượng sàn nhà, liên kết với nội quái Chấn nên nói: Sông dựa trên mái nhà. Từ hào 2 đến hào 5 quẻ Phệ Hạp có tượng chim dang cánh dang ra. Do vậy Quản Lộ đoán vật trong hộp là trứng chim én. Mở hộp ra đúng như vậy.

Đồ hình hướng không gian Trái đất Phệ Hạp:

Đồ hình hướng không gian trái đất Hỏa Lôi Phệ Hạp
a. Nếu chi tiết hóa từng sự việc, cho biết:

Xem thế vận: hiện gặp nhiều trở ngại, nếu nỗ lực cao sẽ cải thiện tình hình.
Xem hy vọng: Phải vượt qua trở ngại mới thành.
Xem tài lộc: chưa có hao tổn.
Xem sự nghiệp: không như ý.
Xem nhậm chức: khó thành công.
Xem nghề nghiệp: chuyển nghề xong vẫn khó như cũ.
Xem tình yêu: đôi bên không thuận lợi, sẽ chia tay.
Xem hôn nhân: khó thành vì trở ngại.
Xem mọi người: không đến.
Xem đi xa: nên từ bỏ ý định.
Xem pháp lý: Hành động quả quyết mối thắng kiện.
Xem sự việc: khó giải quyết.
Xem bệnh tật: ôm nặng, sẽ qua.
Xem thi cử: khó đạt kết quả.
Xem mất của: khó tìm.
Xem người ra đi: bất lợi.


b. Nếu dự báo theo từng hào động, cho biết:

Nếu hào 1 động: cho biết nghiệp lớn sẽ thành sẽ đạt hay không là do ở tài cao, đức lớn hơn người chứ không phải do chạy vạy. Nếu bản thân ở địa vị cao thì hãy tận dụng khả năng mà giúp người, giúp đòi thì mới có phúc lộc.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: trong làm ăn có thể gặp tai họa nhỏ, nếu hành sự thận trọng thì sẽ vượt qua trở ngại lớn.
- Xem khai trương: hiện đang còn vấn đề cần giải quyết nên không nên khai trương
- Xem buôn bán và giao dịch: cần trận trọng trong giao dịch và kinh doanh; nếu kinh doanh đồ gỗ lợi nhuận sẽ cao.

Nếu hào 2 động: cho biết đang ở trạng thái thuận lợi, được bạn bè giúp đỡ, cảm thông. Việc cứ tiến hành theo dự định. Nếu cầu công danh, sự nghiệp sẽ như ý, gia đạo sẽ bình an.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: hiện tại thực lực bản thân chưa mạnh, cần có người giúp đỡ để củng cố tài vận.
- Xem khai trương: hiện đang có những vấn đề tồn đọng chưa được giải quyết, do vậy chưa nên khai trương.
- Xem buôn bán và giao dịch: chưa có sự ổn định trong buôn bán và giao dịch, hãy chờ thời.

Nếu hào 3 động: cho biết không nên trông chờ vào những lời hứa và sự mời mọc vào những dự định cao vời vì chỉ là hư vọng. Những việc ngang sức mới đạt kết quả. cần an phận thủ thường.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: hiện tại chưa tốt, sẽ gặp trở ngại lớn, tránh hành động làm người khác oán hận mà tổn đức.
- Xem khai trương: đề phòng có biến trong công việc bản thân, không nên khai trương.
- Xem buôn bán và giao dịch: đề phòng bản thân xử lý vấn đề không hợp lý mà dẫn đến tổn thất nhỏ.

Nếu hào 4 động: cho biết khi thực hiện công việc lúc cương, lúc nhu, kiên trì, nhẫn nại thì mới thành công.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: có cố gắng, có kiên trì đến cùng sẽ có tiền tài.
- Xem khai trương: khai trương sẽ đại cát, sự nỗ lực sẽ được đền đáp bằng lợi nhuận cao.
- Xem buôn bán và giao dịch: có trở ngại trong giao dịch hàng hóa và kinh doanh, nhưng cuối cùng thành công.

Nếu hào 5 động: cho biết đang rơi vào tình cảnh phúc mỏng, sức cạn, do vậy nên an phận giữ mình, không đua đòi công danh và tài duyên, nếu không chỉ chuốc lấy phiền toái, thất bại.
Nếu cầu khỏi bệnh thì không an. cần tu nhân tích đức thì họa mới giảm.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: khá vượng, làm ăn chân chính sẽ an toàn và thu lợi nhuận lớn.
- Xem khai trương: khai trương sẽ đại cát, sự nỗ lực sẽ được đền đáp bằng lợi nhuận cao.
- Xem buôn bán và giao dịch: buôn bán và giao dịch thành công, lợi nhuận lớn.

Nếu hào 6 động: cho biết mọi việc không do mình định đoạt được, cứ mặc cho mọi việc tự trôi đi. cần sáng suốt và cân nhắc mọi vấn đề khi hành động, cầu tài, cầu danh không đạt.
Nếu cầu khỏi bệnh thì không an. cần tu nhân tích đức thì họa mới giảm.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: tài vận không tốt, sự suy kém của tài vận hiện nay là do bản thân mình gây ra, cần điều chỉnh lại mục tiêu hành động.
- Xem khai trương: chưa nên khai trương lúc này, cần tìm hiểu sâu hơn nữa việc mình dự định làm.
- Xem buôn bán và giao dịch: nếu bỏ qua những món lợi nhỏ thì buôn bán và giao dịch thành công, có lợi nhuận.

Nguồn: Quang Tuệ