Thứ Tư, 4 tháng 9, 2013

HỎA LÔI PHỆ RẠP - quẻ 21

Quẻ Hỏa Lôi Phệ Hạp, còn gọi là quẻ Phệ Hạp, đồ hình |::|:| (噬嗑 shi4 ke4), là quẻ thứ 21 trong Kinh Dịch.
  • Nội quái là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn hay Sấm (雷).
  • Ngoại quái là ☲ (|:| 離 li2) Ly hay Hỏa (火).
Giải nghĩa quẻ HỎA LÔI PHỆ RẠP: Khiết dã. Cấn hợp. Cẩu hợp, bấu víu, bấu quào, dày xéo, đay nghiến, phỏng vấn, hỏi han (học hỏi). Ủy mị bất chấn chi tượng: tượng yếu đuối không chạy được.


GIẢI NGHĨA BỨC TRANH CỔ HOẢ LÔI PHỆ RẠP

Ý Nghĩa Bức Tranh
1.Chòm sao bắc đẩu. Đây là điềm tai họa.
2.Một phụ nữ quỳ dâng hương nguyện cầu. Đây là hình thức cầu khẩn quỉ thần.
3.Một nửa chữ "Ưu" nghĩa là lo, ý nói lo buồn quá
4.Chữ "Hỷ" nghĩa là "vui sướng".
5.Hai con ngỗng trời ăn đám mạ; một đồng tiền và hai con hươu, ý nói vui sướng thỏa thích.

Hình Và Tượng
Hình: Nhật trung vi thị (Họp chợ trong ngày).
Tượng: Di trung hữu vật (Cắn một vật gì giữa hai hàm răng). 

Thoán Từ
Phệ Hạp: Hanh, lợi dụng ngục.
Quẻ Phệ Hạp thuận lợi. Có lợi cho việc dùng hình ngục.


Diễn Giải:
Hợp dã, khiết dã là hợp cắn. Nghĩa là cắn để hợp lại.
- Trong thiên hạ, gia đình có cha con, vợ chồng, anh em;
- Nước có vua tôi, quân dân; xã hội có thầy trò, bạn hữu, tất cả đều phải hợp được mới thông.
Nhưng sỡ dĩ không hợp được là vì có trung gian làm gián cách, nên phải dùng thủ đoạn cắn để trừ khử trung gian để mà hợp lại.Xem thể quái, thì hào Sơ cửu và Thượng cửu, ví như 2 hàm dưới và trên của miệng người ta, trung gian 3 hào vạch đứt đôi, là miệng trống lại bị một hào dương ở giữa cản ngang miệng, làm thành một gián cách, cho nên phải cắn mà trừ khử nét cản đó đi; Cho đến việc quốc gia cũng vậy hễ trừ khử được bọn gián cách, gian tà, sàm nịnh thì được hòa bình vô sự.

Chiêm
1. Đây là quẻ thuộc tháng Chín. Tốt về mùa Hạ, xấu về mùa Xuân và Thu, chết về mùa Đông.
2. Cấu tạo của quẻ giống như miệng đang cắn một vật gì. Hào Tứ là vật đang bị cắn giữa hai hàm răng.
3. Đoạn trường ai có qua cầu mới hay.


GIẢI NGHĨA ĐỒ HÌNH

 Mô hình dự báo hay quẻ Hỏa Lôi Phệ Hạp

Khi dự báo, gặp mô hình dự báo hay quẻ này cho biết, phải dùng hành động cứng rắn, hình phạt mới giải quyết vấn đề được. Song phải có nhân đức, không sát phạt mà phải mở đường thoát, đường sinh cho người ta.

Quẻ Hỏa Lôi Phệ Hạp


Về quẻ này, sách xưa ghi chuyện Quản Lộ nước Ngụy thời Tam Quốc đoán cái hộp kín trong đó đựng các vật khác nhau do Thái thú Gia Cát Lượng thử ông. Quản Lộ gieo được quẻ Hỏa Lôi Phệ hạp. Nội quái quẻ Phệ hạp là Chấn: tượng sấm sét, là không khí, rỗng tròn như trái trứng, nên nói: nằm trong thai đầy sinh khí. Chấn cũng động, động thì biến, nên nói: đợi thời cơ thì biến hóa. Từ hào 2 đến hào 4 của quẻ là Cấn: là tượng sàn nhà, liên kết với nội quái Chấn nên nói: Sông dựa trên mái nhà. Từ hào 2 đến hào 5 quẻ Phệ Hạp có tượng chim dang cánh dang ra. Do vậy Quản Lộ đoán vật trong hộp là trứng chim én. Mở hộp ra đúng như vậy.

Đồ hình hướng không gian Trái đất Phệ Hạp:

Đồ hình hướng không gian trái đất Hỏa Lôi Phệ Hạp
a. Nếu chi tiết hóa từng sự việc, cho biết:

Xem thế vận: hiện gặp nhiều trở ngại, nếu nỗ lực cao sẽ cải thiện tình hình.
Xem hy vọng: Phải vượt qua trở ngại mới thành.
Xem tài lộc: chưa có hao tổn.
Xem sự nghiệp: không như ý.
Xem nhậm chức: khó thành công.
Xem nghề nghiệp: chuyển nghề xong vẫn khó như cũ.
Xem tình yêu: đôi bên không thuận lợi, sẽ chia tay.
Xem hôn nhân: khó thành vì trở ngại.
Xem mọi người: không đến.
Xem đi xa: nên từ bỏ ý định.
Xem pháp lý: Hành động quả quyết mối thắng kiện.
Xem sự việc: khó giải quyết.
Xem bệnh tật: ôm nặng, sẽ qua.
Xem thi cử: khó đạt kết quả.
Xem mất của: khó tìm.
Xem người ra đi: bất lợi.


b. Nếu dự báo theo từng hào động, cho biết:

Nếu hào 1 động: cho biết nghiệp lớn sẽ thành sẽ đạt hay không là do ở tài cao, đức lớn hơn người chứ không phải do chạy vạy. Nếu bản thân ở địa vị cao thì hãy tận dụng khả năng mà giúp người, giúp đòi thì mới có phúc lộc.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: trong làm ăn có thể gặp tai họa nhỏ, nếu hành sự thận trọng thì sẽ vượt qua trở ngại lớn.
- Xem khai trương: hiện đang còn vấn đề cần giải quyết nên không nên khai trương
- Xem buôn bán và giao dịch: cần trận trọng trong giao dịch và kinh doanh; nếu kinh doanh đồ gỗ lợi nhuận sẽ cao.

Nếu hào 2 động: cho biết đang ở trạng thái thuận lợi, được bạn bè giúp đỡ, cảm thông. Việc cứ tiến hành theo dự định. Nếu cầu công danh, sự nghiệp sẽ như ý, gia đạo sẽ bình an.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: hiện tại thực lực bản thân chưa mạnh, cần có người giúp đỡ để củng cố tài vận.
- Xem khai trương: hiện đang có những vấn đề tồn đọng chưa được giải quyết, do vậy chưa nên khai trương.
- Xem buôn bán và giao dịch: chưa có sự ổn định trong buôn bán và giao dịch, hãy chờ thời.

Nếu hào 3 động: cho biết không nên trông chờ vào những lời hứa và sự mời mọc vào những dự định cao vời vì chỉ là hư vọng. Những việc ngang sức mới đạt kết quả. cần an phận thủ thường.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: hiện tại chưa tốt, sẽ gặp trở ngại lớn, tránh hành động làm người khác oán hận mà tổn đức.
- Xem khai trương: đề phòng có biến trong công việc bản thân, không nên khai trương.
- Xem buôn bán và giao dịch: đề phòng bản thân xử lý vấn đề không hợp lý mà dẫn đến tổn thất nhỏ.

Nếu hào 4 động: cho biết khi thực hiện công việc lúc cương, lúc nhu, kiên trì, nhẫn nại thì mới thành công.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: có cố gắng, có kiên trì đến cùng sẽ có tiền tài.
- Xem khai trương: khai trương sẽ đại cát, sự nỗ lực sẽ được đền đáp bằng lợi nhuận cao.
- Xem buôn bán và giao dịch: có trở ngại trong giao dịch hàng hóa và kinh doanh, nhưng cuối cùng thành công.

Nếu hào 5 động: cho biết đang rơi vào tình cảnh phúc mỏng, sức cạn, do vậy nên an phận giữ mình, không đua đòi công danh và tài duyên, nếu không chỉ chuốc lấy phiền toái, thất bại.
Nếu cầu khỏi bệnh thì không an. cần tu nhân tích đức thì họa mới giảm.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: khá vượng, làm ăn chân chính sẽ an toàn và thu lợi nhuận lớn.
- Xem khai trương: khai trương sẽ đại cát, sự nỗ lực sẽ được đền đáp bằng lợi nhuận cao.
- Xem buôn bán và giao dịch: buôn bán và giao dịch thành công, lợi nhuận lớn.

Nếu hào 6 động: cho biết mọi việc không do mình định đoạt được, cứ mặc cho mọi việc tự trôi đi. cần sáng suốt và cân nhắc mọi vấn đề khi hành động, cầu tài, cầu danh không đạt.
Nếu cầu khỏi bệnh thì không an. cần tu nhân tích đức thì họa mới giảm.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: tài vận không tốt, sự suy kém của tài vận hiện nay là do bản thân mình gây ra, cần điều chỉnh lại mục tiêu hành động.
- Xem khai trương: chưa nên khai trương lúc này, cần tìm hiểu sâu hơn nữa việc mình dự định làm.
- Xem buôn bán và giao dịch: nếu bỏ qua những món lợi nhỏ thì buôn bán và giao dịch thành công, có lợi nhuận.

Nguồn: Quang Tuệ