Thứ Năm, 5 tháng 9, 2013

LÔI THỦY GIẢI - quẻ 40

Quẻ Lôi Thủy Giải, đồ hình :|:|:: còn gọi là quẻ Giải (解 xie4), là quẻ thứ 40 trong Kinh Dịch.
  • Nội quái là ☵ (:|: 坎 kan3) Khảm hay Nước (水).
  • Ngoại quái là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn hay Sấm (雷).
Giải nghĩa quẻ LÔI THỦY GIẢI: Tán dã. Nơi nơi. Làm cho tan đi, như làm tan sự nguy hiểm, giải phóng, giải tán, loan truyền, tuyên truyền, phân phát, lưu thông, ban rải, ân xá. Lôi vũ tác giải chi tượng: tượng sấm động mưa bay.


GIẢI NGHĨA ĐỒ HÌNH QUẺ GIẢI

Mô hình dự báo hay quẻ Lôi Thủy Giải
        
Về quẻ này, sách xưa ghi, thời vua Tống Hiến Tống, năm Thiệu Hưng 1162, vua nước Kim xâm lược vào nước Tống, triều đình dùng Dịch lý xem sự thể ra sao.


Quẻ giảiKhi gieo được quẻ Lôi Thủy Giải, động 2 hào: hào sơ và hào 3 thành Hỏa Thiên Đại Hữu. Cách gieo quẻ theo sách Dịch lâm của Tiêu Diên Thọ, lời sách nói: "Tên người Hồ ngang ngược tự đắc, hình tướng chữ Hỏa, làm nhiều việc ác nhưng không thành, cuối cùng sẽ tự diệt vong". Quả nhiên trên đường đánh Tống, vua Kim bị ốm chết.

Căn cứ vào lời đoán quẻ Giải trên và ngoại quái Chấn: sấm - động, Nội quái Khảm: thủy - hiểm, nên: trong nguy hiểm nên hòa. Quẻ Đại hữu có ngoại là Ly, nội quái Càn Kim, Ly Hỏa khắc Kim nên triệu báo bị diệt: vua Kim mất. 
 
Đồ hình không gian Trái Đất Lôi Thủy Giải:

Đồ hình hướng trái đất Lôi Thủy Giảia. Nếu chi tiết hóa từng sự việc, cho biết:

Xem thế vận: Không nên nôn nóng, khó khăn đương được giải quyết dần dần, tình hình đang được cải thiện.
Xem hy vọng: đã đạt như ý muốn, đề phòng cuối cùng bị hỏng việc.
Xem tài lộc: không nhiều, khó dự liệu trước.
Xem sự nghiệp: thành công.
Xem nhậm chức: có thể theo ý muốn.
Xem nghề nghiệp: chuyển nghề có lợi.
Xem tình yêu: nếu trước thân sau sơ, nếu trước sơ sau thân.
Xem hôn nhân: có thể thành, song cuối cùng có thể tan rã.
Xem đợi người: họ có đến, nhưng đến muộn Xem đi xa: vui vẻ.
Xem pháp lý: nên hòa giải.
Xem sự việc: có thể được giải quyết sớm.
Xem bệnh tật: giảm dần.
Xem thi cử: đạt kết quả tốt.
Xem mất của: chưa thấy.
Xem người ra đi: ra đi bình thường.

b. Nếu dự báo theo từng hào động, cho biết:

Nếu hào 1 động: cho biết không có phạm sai lầm nếu rút ra khỏi các vấn đề phức tạp.
Cũng cho biết đã có hoàn cảnh thuận lợi cho mọi công việc. Nếu quang minh chính đại, công danh sự nghiệp đều vẻ vang. Nếu cần duyên rất hợp, xem bệnh chóng bình phục.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: khá vượng, nên cộng tác thêm với người khác.
- Xem khai trương: khai trương được.
- Xem buôn bán và giao dịch: thuận lợi nếu cạnh tranh lành mạnh.

Nếu hào 2 động: cho biết nếu giữ lòng chính trực thì mới thành.
Cũng cho biết: có điều kiện thuận lợi, song hành động phai hợp lẽ của trời đất, của nhân sinh.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: bình thường, tránh xa những khoản tiền không chính đáng.
- Xem khai trương: khai trương được.
- Xem buôn bán và giao dịch: thành công, thu được lợi nhuận.

Nếu hào 3 động: cho biết phải sống kín đáo nếu không
rước họa tới. Một số người đang lừa gạt mình, cần cẩn thận.
Cũng cho biết: nên lo phận, đề phòng, vì hiện tại thì thuận lợi, nhưng sau gặp khó khăn.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: không tốt.
- Xem khai trương: chưa khai trương được.
- Xem buôn bán và giao dịch: không thuận lợi.

Nếu hào 4 động: cho biết cần thực tế và nhạy bén trước những người bạn không tốt. Xa lánh người đang lợi dụng mình.
Cũng cho biết: mọi việc hiện đang trì trệ. Công việc chỉ thuận lợi khi mùa xuân tối. Không nóng lòng, nản lòng thì có nhiều hy vọng.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: khá vượng.
- Xem khai trương: khai trương đại cát.
- Xem buôn bán và giao dịch: có thành công nhưng chưa theo ý muốn đã đặt ra.

Nếu hào 5 động: cho biết muốn giữ uy tín bản thân và làm được việc, phải xa lánh kẻ tiểu nhân.
Cũng cho biết đã có thời cơ hành động, nếu chần chừ thì hối hận không kịp.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: khá vượng, có sự kết giao tốt đẹp.
- Xem khai trương: khai trương được.
- Xem buôn bán và giao dịch: nói chung đạt yêu cầu.

Nếu hào 6 động: cho biết hiện đã yên ổn, nếu có lực lượng chống đối thì dập tắt ngay đi sẽ thành công.
Cũng cho biết chỉ cần một giải pháp để giải quyết vấn đề, lấy sự sáng suốt mà hành động.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: khá vượng, công việc làm ăn thuận lợi.
- Xem khai trương: khai trương được.
- Xem buôn bán và giao dịch: có thể mất và thất thoát hàng hóa hay của cải.


Nguồn: Quang Tuệ