Thứ Tư, 4 tháng 9, 2013

HỎA SƠN LỮ - quẻ 56

Quẻ Hỏa Sơn Lữ, đồ hình ::||:| còn gọi là quẻ Lữ (旅 lu3), là quẻ thứ 56 trong Kinh Dịch.
  • Nội quái là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn hay Núi (山).
  • Ngoại quái là ☲ (|:| 離 li2) Ly hay Hỏa (火).
Giải nghĩa quẻ HỎA SƠN LỮ: Khách dã. Thứ yếu. Đỗ nhờ, khách, ở đậu, tạm trú, kê vào, gá vào, ký ngụ bên ngoài, tính cách lang thang, ít người thân, không chính. Ỷ nhân tác giá chi tượng: nhờ người mai mối.


Mô hình dự báo hay quẻ Hỏa Sơn Lữ
Quẻ Hỏa Sơn Lữ


Khi dự báo, gặp mô hình dự báo hay quẻ này cho biết: đang phải nương nhờ người khác, cần ứng xử mềm mỏng và sáng suốt thì mọi việc mới thuận.

Đồ hình hướng không gian Trái đất Hỏa Sơn Lữ:

 
Đồ hình hướng không gian trái đất Hỏa Sơn Lữ


a. Nếu chi tiết hóa từng sự việc, cho biết:

Xem thế vận: không chủ động được, nhiều khó khăn và sự biến động bất an.
Xem hy vọng: khó thực hiện được.
Xem tài lộc: chưa có, chưa tới.
Xem sự nghiệp: thời cơ chưa tối.
Xem nhậm chức: không như ý.
Xem nghề nghiệp: không có gì biến động.
Xem tình yêu: cảm tính, cả thèm chóng chán.
Xem hôn nhân: không phải lương duyên nhưng có kết hợp.
Xem đợi người: người đến nhanh.
Xem đi xa: đạt mục đích.
Xem pháp lý: tốt nhất là hòa giải.
Xem sự việc: gây hậu quả khó giải quyết.
Xem bệnh tật: ôm nặng.
Xem thi cử: khó đạt kết quả tốt.
Xem mất của: khó tìm.
Xem người ra đi: đã đi xa.


b. Nếu dự báo từng hào động, cho biết:

Nếu hào 1 động: cho biết có sai lầm trong xử thế, thiếu ân nghĩa nên có thể gặp họa. Nên xem lại cách ứng xử của mình thì mới tốt.
Cũng cho biết mọi mưu sự đều bất lợi, sáng suốt mà tìm ra lối thoát. Đề phòng mọi bất trắc. Những việc không rõ ràng không nên tham gia kẻo mang họa giữa chừng.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: không tốt.
- Xem khai trương: chưa nên khai trương.
- Xem buôn bán và giao dịch: không thuận lợi

Nếu hào 2 động: cho biết tuy không có cơ sở nhưng lại được điều kiện thuận lợi, an bình, không bị mất mát mà còn có người tin cẩn.
Cũng cho biết không nên quan tâm đến điều lợi trước mắt vì quá mong manh. Nếu cứ đua chen vào việc hiện tại tất không thành mà mang tiếng, cần cẩn trọng, tiết kiệm, tính toán chi ly, nếu không thất bại.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: vượng phát.
- Xem khai trương: khai trương đại cát, hưng thịnh.
- Xem buôn bán và giao dịch: thuận lợi, thành công.

Nếu hào 3 động: cho biết cần khiêm nhường, ứng xử có trước có sau nếu không sẽ thất bại mọi việc.
Cũng cho biết nếu đã định thì hãy tiến hành ngay. Lấy nhân, thiện làm cơ sở thì công danh, sự nghiệp, tình duyên đều thành, tài lộc đều phát vượng.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: không tốt.
- Xem khai trương: chưa nên khai trương.
- Xem buôn bán và giao dịch: không thuận lợi, cần thận trọng.

Nếu hào 4 động: cho biết có sự nương nhờ, có đủ điều kiện vật chất và đồ hộ thân, song chưa toại ý.
Cũng cho biết công việc tuy chậm chạp nhưng có kết quả khả quan, cứ mạnh dạn mà thực hiện. Giải quyết được mâu thuẫn. Tương lai sáng sủa.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: không vượng, đang suy.
- Xem khai trương: chưa nên khai trương.
- Xem buôn bán và giao dịch: kinh doanh ra nước ngoài thu lợi nhỏ.

Nếu hào 5 động: cho biết hãy sông và ứng xử theo hoàn cảnh của mình đang trong hiện tại, khiêm nhường, mềm mỏng thì mới yên và đạt được điều mong muốn.
Cũng cho biết hãy sống thực lòng, nói thẳng thắn thì dù ở đâu cũng có người tìm đến giúp đỡ, cảm thông. Luôn luôn có quý nhân bên cạnh, do vậy, mọi việc sẽ thành.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: khá vượng mặc dù có tổn thất.
- Xem khai trương: chưa nên khai trương.
- Xem buôn bán và giao dịch: ban đầu khó khăn song cuối cùng thành công.

Nếu hào 6 động: cho biết do thiếu thận trọng nên đã đánh mất cơ hội tốt đẹp. cần giữ lấy đức nhu thuận thì mọi việc mới thành.
Cũng cho biết nếu kiên trì theo đuổi mục đích thì việc tất thành. Xem bệnh: bệnh dai dẳng nhưng khỏi.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: lúc đầu có lợi nhuận sau không tốt.
- Xem khai trương: chưa nên khai trương.
- Xem buôn bán và giao dịch: ban đầu thu được lợi nhỏ sau lại có tổn thất, mọi việc nên thận trọng
 


Nguồn: Quang Tuệ