Thứ Tư, 4 tháng 9, 2013

HỎA TRẠCH KHUỂ - quẻ 38

Quẻ Hỏa Trạch Khuê

HỎA TRẠCH KHUỂ

 đồ hình ||:|:| còn gọi là quẻ Khuê 睽 (kui2), là quẻ thứ 38 trong Kinh Dịch.
  • Nội quái là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài hay Đầm (澤).
  • Ngoại quái là ☲ (|:| 離 li2) Ly hay Hỏa (火).
Giải nghĩa quẻ HỎA TRẠCH KHUỂ: Quai dã. Hỗ trợ. Trái lìa, lìa xa, hai bên lợi dụng lẫn nhau, cơ biến quai xảo, như cung tên. Hồ giả hổ oai chi tượng: con hồ (cáo) nhờ oai con hổ.


Mô hình dự báo hay quẻ Hỏa Trạch Khuể

Khi dự báo gặp mô hình dự báo hay quẻ này, cho biết trên dưới không thông nhau, mọi việc bế tắc. Nếu làm việc nhỏ thì được.

Quẻ Hỏa Trạch Khuể


Về quẻ này, sách xưa ghi: thời Tống, có võ tướng Đoàn Hối trấn thủ ở thành Hựu Cảo, một lần buổi tối ngủ tại Bưu Đình, sáng dậy thấy mất ngựa ông bèn ra chợ đến gặp thầy số Hoàng Hạ xem sự thể ra sao. Hoàng Hạ gieo được quẻ Hỏa Trạch Khuê, động hào sơ, bèn nói: "có sự mất, nhưng không cần tìm, vật tự về". Quả nhiên sau đó có người dẫn con ngựa ấy về, vì nó dứt dây cương. Lời đoán ở đây hoàn toàn dựa trên lời đoán của hào 1 quẻ Khuê sau đây.


Đồ hình hướng không gian Trái đất Hỏa trạch Khuê:
Đồ hình hướng không gian trái đất Hỏa Trạch Khuểa. Nếu chi tiết hóa từng sự việc, cho biết:

Xem thế vận: do phán đoán và tính toán sai lầm mà gặp khó khăn. Không nên tranh chấp, hãy thoát ra khỏi sự mâu thuẫn.
Xem hy vọng: khó thành hiện thực.
Xem tài lộc: không có.
Xem sự nghiệp: có sai lầm dẫn đến thất bại.
Xem nhậm chức: khó được như ý.
Xem nghề nghiệp: giữ việc cũ thì hơn.
Xem tình yêu: hai bên không hợp nhau.
Xem hôn nhân: khó thành, không có lương duyên.
Xem đợi người: họ không đến.
Xem đi xa: giữa đường gặp trở ngại.
Xem pháp lý: nên hòa giải vì có cơ thất bại.
Xem sự việc: cần tính toán kỹ.
Xem bệnh tật: thay đổi phương án điều trị sẽ khỏi.
Xem thi cử: kết quả xa với dự kiến.
Xem người ra đi: đi không rõ mục đích.

b. Nếu dự báo theo từng hào động, cho biết:

Nếu hào 1 động: cho biết nếu cứ chống đối nhau thì ít người ủng hộ mình, cứ ẩn nhẫn, chịu đựng thì những khó khăn, buồn phiền tiêu tan hết.
Cũng cho biết thời cơ, thời vận chưa đến, khó khăn sắp qua. Mọi việc vào mùa Thu sẽ khởi sắc.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: đang có, dù có bị phá hoại cũng không ảnh hưởng gì.
- Xem khai trương: khai trương được cho dù có ngăn trở.
- Xem buôn bán và giao dịch: còn trục trặc.

Nếu hào 2 động: cho biết một cuộc gặp tình cờ sẽ trở thành điều tốt. Mọi việc khi tiến hành phải đi con đường ngắn nhất thì mới có lợi.
Cũng cho biết: phải biết vừa đủ, biết dừng, nếu cứ cố đạt được điều gì đó nữa thì thất bại.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: bình thường.
- Xem khai trương: nếu liên doanh liên kết thì khai trương có lợi.
- Xem buôn bán và giao dịch: có thể thành công.

Nếu hào 3 động: cho biết đang ở tình trạng bế tắc. Nếu cố chấp nhận hoàn cảnh, không chống đối thì sẽ qua.
Cũng cho biết đang ở vào tình trạng thuận lợi có sự đoàn viên, an vui, gia đạo êm ấm. cầu công danh, sự nghiệp, tài lợi, tình duyên như ý. Mong người đi xa, họ sẽ về nay mai.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: hiện đang kém, thận trọng vương vào pháp lý. Ba năm sau, sẽ chuyển hung thành cát.
- Xem khai trương: chưa nên khai trương.
- Xem buôn bán và giao dịch: đang có bất đồng

Nếu hào 4 động: cho biết trong gian nguy thế cô, nếu gặp được người đàn ông chí thành với mình thì giải được khó khăn.
Cũng cho biết: nếu biết được lỗi của bản thân mà sửa thì mọi việc đâu vào đấy.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: tốt hay không tùy thuộc vào tính cách của bản thân.
- Xem khai trương: chưa nên khai trương.
- Xem buôn bán và giao dịch: đang có khó khăn.

Nếu hào 5 động: cho biết sự chống đối mình đã qua, nếu người đồng chí hướng với mình giúp mình thì cứ tiến lên mà làm việc sẽ đạt kết quả.
Cũng cho biết có sự ly tán, không đồng lòng. Mưu sự không tế nhị, khéo léo thì không thành. Công danh, tài lộc không đạt, xem bệnh khó qua.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: khá vượng.
- Xem khai trương: khai trương được, thu được lợi nhuận
- Xem buôn bán và giao dịch: thành công.

Nếu hào 6 động: cho biết không nên đối đầu, mà đồng cảm, đi đến sự hòa hợp với nhau thì mọi việc đều tốt đẹp.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: đang chuyển dần sang hướng tốt đẹp.
- Xem khai trương: chưa nên khai trương.
- Xem buôn bán và giao dịch: có gặp khó khăn nhưng sau đó thành công.


Nguồn: Quang Tuệ