Thứ Tư, 4 tháng 9, 2013

HỎA PHONG ĐỈNH - quẻ 50

Quẻ Hỏa Phong Đỉnh, đồ hình :|||:| còn gọi là quẻ Đỉnh (鼎 ding3), là quẻ thứ 50 trong Kinh Dịch.
  • Nội quái là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn hay Gió (風).
  • Ngoại quái là ☲ (|:| 離 li2) Ly hay Hỏa (火).
Giải nghĩa quẻ HỎA PHONG ĐỈNH: Định dã. Nung đúc. Đứng được, chậm đứng, trồng, nung nấu, rèn luyện, vững chắc, ước hẹn. Luyện dược thành đơn chi tượng: tượng luyện thuốc thành linh đan, có rèn luyện mới nên người. 

Kết hợp quẻ này vào cung vợ chồng là tốt, con cái mạnh khoẻ, gia đình yên ấm bền lâu.


Mô hình dự báo hay quẻ Hỏa Phong Đỉnh

Khi dự báo, gặp mô hình dự báo hay quẻ này, cho biết: thời cơ, điều kiện thuận lợi đã có, mọi việc tiến thành đạt kết quả như ý.

Quẻ Hỏa Phong Đỉnh


Về quẻ này, sách xưa ghi, có lần học trò yêu của Khổng Tử là Tử Cống đi xa mà lâu không về, Ngài sốt ruột bèn gieo được quẻ Hỏa Phong Đỉnh. Mọi người lo lắng, cho rằng Tử Cống không thể về được, có thể bị thương ở chân, vì hào động 4 quẻ Đỉnh ghi: "Chân vạc gẫy, đánh đổ thức ăn của nhà công hầu, mà bị hình phạt, xấu". Nhưng Nhan Hồi, một học trò yêu khác của Khổng Tử lại vui cười, cho rằng Tử Cống đang về, vì không đi bằng chân mà bằng thuyền. Quả nhiên sau đó không lâu, Tử Cống đã về và về bằng thuyền vì không có ngựa.


Đồ hình hướng không gian Trái đất Hỏa Phong Đỉnh:

Đồ hình hướng không gian trái đất quẻ Hỏa Phong Đỉnh
a. Nếu chi tiết hóa từng sự việc, cho biết:

Xem thế vận: đang tốt lên, sự nỗ lực của bản thân hoặc sự giúp đỡ của người khác có hiệu quả.
Xem hy vọng: lúc đầu tưởng khó thành, song có sự giúp đỡ của người khác có thể thành công.
Xem tài lộc: bình thường.
Xem sự nghiệp: hiện khó khăn, sau phát triển mạnh.
Xem nhậm chức: nhờ bạn mà có địa vị tốt.
Xem nghề nghiệp: đổi nghề sẽ gặp nhiều khó khăn.
Xem tình yêu: đối tượng đang còn lựa chọn.
Xem hôn nhân: có thể thành lương duyên.
Xem đợi người: sắp đến.
Xem đi xa: chuyến đi thú vị
Xem pháp lý: thời gian kéo dài, nhưng thắng kiện.
Xem sự việc: việc giải quyết được khi có người trung gian.
Xem bệnh tật: đổi hướng điều trị bệnh sẽ khỏi.
Xem thi cử: kết quả tốt
Xem mất của: có thể thấy.
Xem người ra đi: có thể tìm được nơi người bỏ đi.


b. Nếu dự báo theo từng hào Động, cho biết:

Nếu hào 1 động: cho biết cần sửa sang, cải tổ lại thì mới có kết quả tốt.
Cũng cho biết mọi việc đã an bài, phải thấu suốt hoàn cảnh, hành động mới có kết quả.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: khá vượng.
- Xem khai trương: đại cát.
- Xem buôn bán và giao dịch: có khó khăn.

 

Nếu hào 2 dộng: cho biết đang có người ganh ghen với mình, song họ chưa làm gì mình được. Song cẩn thận vẫn hơn.
Cũng cho biết thời cơ chưa có để hành động, mọi việc còn đang khó khăn, nếu tiến hành, kết quả rất không lợi.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: có cơ hội kiếm tiền.
- Xem khai trương: đại cát.
- Xem buôn bán và giao dịch: ban đầu khó khăn, sau thuận lợi.

 

Nếu hào 3 động: cho biết việc đương tiến hành, bản thân mình lại có khả năng, cứ tiến lên mà hành động, sẽ thành công.
Cũng cho biết hoàn cảnh đang còn khó khăn, dù có đạt điều gì đó nhưng lại phải trả giá quá đắt. Song tương lai có điều thuận lợi.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: có trở ngại đến tài vận.
- Xem khai trương: chưa nên khai trương.
- Xem buôn bán và giao dịch: ban đầu khó khăn, sau một thời gian thuận lợi.

 

Nếu hào 4 động: cho biết vị trí cao, trách nhiệm lớn, nhưng khả năng có hạn nên không hoàn thành được việc giao, bị mắc sai lầm.
Cũng cho biết trong tương lai gần sẽ được nhiều may mắn, có người tốt tìm đến tận tình giúp đố để hoàn thành tâm nguyện. Sẽ có lương duyên (hay bạn bè) tốt.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: không tốt.
- Xem khai trương: chưa nên khai trương.
- Xem buôn bán và giao dịch: chưa thành, có tổn thất.

 

Nếu hào 5 động: cho biết đã có tài đức, lúc này chỉ có
giữ cái tài và cái đức chứ không làm gì cả, không giúp ai được.
Cũng cho biết quá khứ, hiện tại và tương lai không sáng sủa, đầy khó khăn. Hãy ẩn nhẫn chờ thời.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: khá tốt.
- Xem khai trương: đại cát, có quý nhân trợ giúp.
- Xem buôn bán và giao dịch: có khó khăn ban đầu, sau thuận lợi.

 

Nếu hào 6 động: cho biết có sự tỉnh táo, tài đức, lại gặp hoàn cảnh thuận lợi, nên có thể hành động đạt kết quả mà giúp được người.
Cũng cho biết nếu có mưu sự trong các lĩnh vực như: quân sự, kinh doanh... thì tiến hành đạt kết quả, sẽ có người giúp đỡ.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: khá vượng.
- Xem khai trương: đại cát, làm ăn hưng thịnh.
- Xem buôn bán và giao dịch: xuất hàng sẽ thu đại lợi.Nguồn: Quang Tuệ