Thứ Tư, 4 tháng 9, 2013

HỎA ĐỊA TẤN - quẻ 35

Quẻ Hỏa Địa Tấn

Hỏa Địa Tấn

đồ hình :::|:| còn gọi là quẻ Tấn (晉 jĩn), là quẻ thứ 35 trong Kinh Dịch.
  • Nội quái là ☷ (::: 坤 kún) Khôn hay Đất (地).
  • Ngoại quái là ☲ (|:| 離 lì) Ly hay Hỏa (火).
Văn Vương viết thoán từ:

Tấn: Khang hầu dụng tích mã phồn thứ, trú nhật tam tiếp (晉: 康侯用錫馬蕃庶, 晝日三接).

Chu Công viết hào từ:

Sơ lục: Tấn như, tồi như, trinh cát, võng phu, dụ, vô cữu.

Lục nhị: Tấn như, sầu như, trinh cát; thụ tư giới phúc vu kỳ vương mẫu.

Lục tam: chúng doãn, hối vong.

Cửu tứ: Tấn như, thạch thử, trinh lệ.

Lục ngũ: Hối vong, thất đắc vật tuất, vãng cát, vô bất lợi.

Thượng cửu: Tấn kỳ giác, duy dụng phạt ấp, lệ cát, vô cữu, trinh lận.

Giải nghĩa quẻ HỎA ĐỊA TẤN: Tiến dã. Hiển hiện. Đi hoặc tới, tiến tới gần, theo mực thường, lửa đã hiện trên đất, trưng bày. Long kiến trình tường chi tượng: tượng rồng hiện điềm lành.


Mô hình dự báo hay quẻ Hỏa Địa Tấn


Quẻ Hỏa Địa TấnKhi dự báo gặp mô hình dự báo hay quẻ này, cho biết hiện tại trên dưới đều đồng lòng, chính đáng. Do vậy mọi điều đề nghị cả hai phía đều được giải quyết, cần giữ tốt mối quan hệ tốt đẹp này bằng sự trung chính, nhân đức.

Đồ hình hướng không gian Trái đất Hỏa Địa Tấn:


Đồ hình không gian trái đất quẻ Hỏa Địa Tấna. Nếu chi tiết hóa từng sự việc, cho biết:

Xem thế vận: cực thịnh, được bề trên (có thể nhà lãnh đạo, bậc cha chú, bề trên...) hỗ trợ. Mọi việc như ý, danh vọng thăng tiến. Song không chủ quan sẽ phạm sai lầm.
Xem hy vọng: đạt được, nhờ người có địa vị cao thì như ý.
Xem tài lộc: đầy đủ.
Xem sự nghiệp: phát triển mạnh.
Xem nhậm chức: có địa vị tốt.
Xem nghề nghiệp: ổn định việc đang làm sẽ phát triển.
Xem tình yêu: đôi bên mãn nguyện.
Xem hôn nhân: có thể thành lương duyên.
Xem đợi người: chắc đến.
Xem đi xa: chuyến đi mãn nguyện.
Xem pháp lý: ban đầu có lợi thế, nếu dây dưa thì bất lợi cho mình.
Xem sự việc: có thể giải quyết được nhờ vào bề trên.
Xem bệnh tật: có bệnh mãn tính.
Xem thi cử: đạt kết quả tốt.
Xem mất của: tìm được.
Xem người ra đi: chuyến đi tốt.


b. Nếu dự báo theo từng hào động, cho biết:

Nếu hào 1 động: cho biết chưa có thể hành động, tiến lên được. Nên bình tĩnh khi người chưa tin mình, ủng hộ mình thi không mắc sai lầm tiếp.
Cũng cho biết: hãy gạt bỏ mọi thành kiến, không chú ý đến những dư luận xung quanh mà tiến bước, sự tiến bước sẽ có thuận lợi trong sự nghiệp, công danh, tài lộc, tình duyên.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: càng ngày càng tốt lên, nhưng thời cơ thuận lợi vẫn chưa chín muồi.
- Xem khai trương: chưa nên khai trương.
- Xem buôn bán và giao dịch: chưa thuận lợi.

Nếu hào 2 động: cho biết: có thể tiến lên được nhưng không có người giúp đỡ bên trên, song không nản chí, chính trực thì sẽ có cơ hội thăng tiến, hưởng phúc.
Cũng cho biết: hiện đang bất an, mọi việc luẩn quẩn, bị miệng tiếng, gặp kiện tụng nhưng nơi xử lý không công minh, mong người đi thì họ không trở lại, giao dịch không thành, nên chờ đợi.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: công việc trước mắt có trở ngại, nhưng kiên trì sẽ có lợi nhuận.
- Xem khai trương: thích hợp khai trương.
- Xem buôn bán và giao dịch: đang trì trệ đôi chút.

Nếu hào 3 động: cho biết cần làm cho người ta tin mình thì mọi sự sẽ thành công. Khi làm việc gì cần có sự cộng tác với mọi người.
Cũng cho biết: không nên tin vào những lời hứa nào cả, không nên mưu cầu việc gì cả. Tình hình hiện tại không thuận, công danh, sự nghiệp, tình duyên đều không thành.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: đang vượng, có quý nhân phù trợ.
- Xem khai trương: thích hợp khai trương, làm ăn hưng thịnh.
- Xem buôn bán và giao dịch: thành công.

Nếu hào 4 động: cho biết khi tiến lên, thành đạt, chỉ biết thu vén cái lợi cho mình thì nguy, cần quan tâm đến quyền lợi của người khác.
Cũng cho biết: cần tận dụng hết khả năng và vượt qua gian khó để đạt lấy điều mình mong muốn. Nếu cầu công danh, tài lộc, tình duyên đều như ý, nhưng phải qua chặng đường gian khó.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: không tốt, quan hệ xã hội không thuận lợi.
- Xem khai trương: chưa nên khai trương
- Xem buôn bán và giao dịch: chưa thành công, mất đối tác.

Nếu hào 5 động: cho biết không luyến tiếc, lo buồn trước những cái gì đã mất và không được, cứ giữ ý chí tiến lên thì mọi việc sẽ thành.
Cũng cho biết: lúc ban đầu khó khăn, nguy hiểm, nhưng sau lại tốt đẹp, an bình. Mọi việc nên tiến hành vào mùa xuân thì có kết quả.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: khá vượng.
- Xem khai trương: khai trương đại cát.
- Xem buôn bán và giao dịch: cần bỏ qua lợi ích trước mắt thì thành công.

Nếu hào 6 động: cho biết hiện tại chỉ giữ vững vị trí của mình được thôi, việc tiến lên không thuận, cần chờ thời dưỡng sức.
Cũng cho biết: cần phải suy tính mọi khía cạnh của sự việc thì mới không mắc sai lầm. Có thể thu được kết quả tuy rằng nó nhỏ. Thời gian thuận lợi là mùa Đông, người đi biển rất tốt.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: đang suy, nhưng không có tổn thất về tiền bạc.
- Xem khai trương: chưa nên khai trương.
- Xem buôn bán và giao dịch: có mâu thuẫn, nhưng không ảnh hưởng đến lợi ích bản thân.Nguồn: Quang Tuệ