Thứ Ba, 10 tháng 9, 2013

ĐỊA THỦY SƯ - quẻ 07

Quẻ Địa Thủy Sư

Địa Thủy Sư
 
còn gọi là quẻ 師 (shí), là quẻ số 07 trong Kinh Dịch.
 • Nội quái là ☵ (:|: 坎 kản) Khảm hay Nước (水).
 • Ngoại quái là ☷ (::: 坤 kún) Khôn hay Đất (地).
Phục Hy ghi: Tạng tất hữu chúng khởi, cố thụ chi dĩ sư, sư giả chủng dã.

Văn Vương ghi thoán từ: Sư: trinh, trượng nhân cát, vô cữu (師: 貞, 丈人吉, 无 咎).

Chu Công viết hào từ :

Sơ lục: Sư, xuất dĩ luật, phủ tàng, hung.

Cửu nhị: Tại sư, trung, cát, vô cữu, vương tam tích mệnh.

Lục tam: Sư, hoặc dư thi, hung.

Lục tứ: Sư, tả thứ, vô cữu.

Lục ngũ: Điền hữu cầm, lợi chấp ngôn, vô cữu. Trưởng tử xuất sư, đệ tử dư thi, trinh hung.

Thượng lục: Đại quân hữu mệnh. Khai quốc thừa gia, tiểu nhân vật dụng.

Giải nghĩa quẻ ĐỊA THỦY SƯ: Chúng dã. Chúng trợ. Đông chúng, vừa làm thầy, vừa làm bạn, học hỏi lẫn nhau, nắm tay nhau qua truông, nâng đỡ. Sĩ chúng ủng tòng chi tượng: tượng quần chúng ủng hộ nhau. Chủ nhà, đứng đầu các ngành.


Mô hình dự báo hay quẻ Địa Thủy Sư


Quẻ Địa Thủy Sư


Khi dự báo, gặp mô hình dự báo hay quẻ Địa Thủy Sư cho biết, việc đang làm là chính đáng, có ý chí cao, nhưng thiếu người chỉ huy hay tư vấn có kinh nghiệm; nếu có người hướng dẫn có kinh nghiệm thì mới tốt, mới không mắc sai lầm.

Đồ hình hướng không gian Trái đất Địa Thủy Sư:

 
Đồ hình không gian trái đất Địa Thủy Sư


a. Nếu chi tiết hóa từng sự việc cho biết:

Xem thế vận: đang ở thời kỳ khó khăn nguy hiểm, nhẫn nại chờ thời.
Xem hy vọng: hiện chưa thành, chờ đợi sẽ có.
Xem tài lộc: chờ lâu mới có.
Xem sự nghiệp : nỗ lực sau mới thành. Dễ bỏ cuộc giữa chừng.
Xem nghề nghiệp, nên tham khảo ý kiến người khác hãy chuyển nghề.
Xem tình yêu: cần kiên nhẫn chờ đợi mối thành, nữ có tình địch.
Xem hôn nhân: khó thành, có thành thì sau sẽ không hay.
Xem đợi người: họ đến muộn
Xem đi xa: nên đi ngắn hạn và đi gần mới tốt.
Xem pháp lý: có rắc rối, nên hòa giải.
Xem sự việc: có tranh chấp, khó giải quyết, thận trọng trong hành động.
Xem bệnh tật: có thuyên giảm, song dễ tái phát.
Xem thi cử: nếu chủ quan sẽ hỏng mặc dù có khả năng.
Xem mất của: khó tìm.
Xem người ra đi: tạm thời chưa đi.


b. Nếu dự báo theo từng hào động cho biết:

Nếu hào 1 động: cho biết đang lâm vào hoàn cảnh lênh đênh vô bờ biến, sống thiếu mục đích, hành động thiếu mục tiêu. Không nên hận vì đó là định mệnh.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: tài vận không tốt do quá quan tâm đếm lợi ích bản thân.
- Xem khai trương: không nên khai trương vì chưa nắm vững hoàn cảnh chung quanh..
- Xem buôn bán và giao dịch: giao dịch khó thành.

Nếu hào 2 động: cho biết đang vào hoàn cảnh có chiều hướng tốt đẹp, hãy bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Hãy lượng sức bản thân khi hành động mới thành công.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: tài vận tương đối vượng.
- Xem khai trương: thích hợp khai trương, tương lai tốt.
- Xem buôn bán và giao dịch: giao dịch thành công khi đôi bên tuân thủ luật.

Nếu hào 3 động, cho biết đang ở vào tình thế vì từng trải qua gian nan, nguy khó trong đời, nên còn đắn đo suy tính; song cần thấy hiện tại mọi việc đã qua, bình an tiến bước sẽ thành công.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: chưa tốt, bản thân chưa đủ thực lực.
- Xem khai trương: chưa nên
- Xem buôn bán và giao dịch: chưa thành.

Nếu hào 4 động: cho biết đang ở vào trạng thái rất tốt, mọi điều mong muốn đều được như ý, song phải thực hiện nhanh ý đồ đã vạch ra. cần sáng suốt tận dụng thời cơ thì tạo sự nghiệp vinh hiển trong tương lai.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: chưa tốt, cũng không nên nôn nóng.
- Xem khai trương: chưa nên
- Xem buôn bán và giao dịch: chưa thành, không nên xuất tiền hàng trong giai đoạn này.

Nếu hào 5 động: cho biết hiện trong trạng thái có người kém năng lực đang nhòm ngó để làm hại. Người có trí và ý chí cứ chính trực mà hành động thì họ sẽ kiêng nể. cần dẹp bỏ tính tự ti, mặc cảm, song hành động phải thận trọng, tùy sức của mình.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: chưa tốt, cần xem xét lại phương pháp hành động.
- Xem khai trương: chưa nên khai trương lúc này.
- Xem buôn bán và giao dịch: chưa thành

Nếu hào 6 động: cho biết hiện nay đang vào lúc có người tốt cận kề giúp đỡ và là bạn suốt đời.
Nếu là tuổi trẻ, sẽ gặp bạn tình lý tưởng để xây dựng hạnh phúc dài lâu. Công danh đắc nguyện.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận:đang đến, có thể thu được tài lộc.
- Xem khai trương: chưa nên
- Xem buôn bán và giao dịch: giao dịch thành nhưng sau đó chuyển hướng khó lường.


Nguồn: Quang Tuệ

ĐỊA PHONG THĂNG - quẻ 46

Quẻ Địa Phong Thăng, đồ hình :||::: còn gọi là quẻ Thăng (升 sheng1), là quẻ thứ 46 trong Kinh Dịch.
 • Nội quái là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn hay Gió (風).
 • Ngoại quái là ☷ (::: 坤 kun1) Khôn hay Đất (地).

Giải nghĩa quẻ ĐỊA PHONG THĂNG: Tiến dã. Tiến thủ. Thăng tiến, trực chỉ, tiến mau, bay lên, vọt tới trước, bay lên không trung, thăng chức, thăng hà. Phù giao trực thượng chi tượng: Tượng chà đạp để ngoi lên trên.ĐỒ hình dự báo hay quẻ Địa Phong Thăng 


Quẻ Địa Phong ThăngKhi dự báo gặp mô hình dự báo hay quẻ này, cho biết: Khi thực hiện công việc cần cộng tác với người có năng lực thì mới có kết quả tốt. Công việc cứ thế mà tiến lên.


Đồ hình hướng không gian Trái đất Địa Phong Thăng:

Đồ hình định hướng không gian trái đất Địa Phong Thănga. Nếu chi tiết hóa từng sự việc, cho biết:

Xem thế vận: từ nay trở đi mọi việc sẽ phát triển, năng lực bản thân được phát huy, có sự trợ giúp của người khác.
Xem hy vọng: chưa thực hiện được ngay, cần có thời gian.
Xem tài lộc: đầy đủ.
Xem nhậm chức: sẽ có chức vị cao
Xem nghề nghiệp: chưa có cơ hội chuyển nghề.
Xem tình yêu: cần duy trì quan hệ, có thời gian sẽ thành công.
Xem hôn nhân: thành lương duyên sau một thời gian dài.
Xem đợi người: họ đến muộn
Xem đi xa: vui vẻ.
Xem pháp lý: sau một thời gian dài sẽ thắng.
Xem sự việc: không nôn nóng, sẽ được giải quyết.
Xem bệnh tật: giảm dần
Xem thi cử: đạt kết quả tốt.
Xem mất của: tìm được.
Xem người ra đi: chuyến đi bình thường.


b. Nếu dự báo theo từng hào động, cho biết:

Nếu hào 1 động: cho biết việc cứ thế mà tiến hành dù qua các khâu phức tạp, từng bước rồi sẽ đến kết quả.
Cũng cho biết: đề phòng tai họa do người phản phúc gây nên. Có lúc mọi việc nên tạm dừng, nếu tiến hành thất bại. Ẩn tránh để tránh phiền lụy. Không nên đi xa, xuất vốn.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: càng ngày càng tốt, mọi sự thuận lợi.
- Xem khai trương: có thể khai trương, càng mở rộng không gian kinh doanh càng phát triển.
- Xem buôn bán và giao dịch: thuận lợi, thu đại lợi.

Nếu hào 2 động: cho biết là có sự thông cảm, đồng lòng nên việc mới thành.
Cũng cho biết cẩn thận kẻo lầm đường lạc lối và quá tính toán mà không đạt gì lại thêm phí sức. Hướng Đông Bắc rất thuận tiện để lập nghiệp.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: khá vượng, kiếm được khoản tiền bất ngờ.
- Xem khai trương: khai trương đại cát.
- Xem buôn bán và giao dịch: thuận lợi.


Nếu hào 3 động: cho biết việc đang đi đúng hướng, nhiều thuận lợi.
Cũng cho biết mọi việc cứ từ tiến hành thì thành công. Nếu có bệnh, bệnh mau khỏi.
Ba tháng mùa Xuân nên tiến hành mọi việc.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: tốt, có nhiều cơ hội kiếm tiền.
- Xem khai trương: khai trương đại cát.
- Xem buôn bán và giao dịch: thuận lợi và thu lợi nhuận cao.


Nếu hào 4 động: cho biết đã có vận hội mới, được hưởng nhiều điều tốt đẹp.
Cũng cho biết: tỉnh táo ứng phó với tình hình mà hành động, nếu không bỏ lố thời cơ.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: thận trọng mối có thể kiếm được tiền của.
- Xem khai trương: có thể khai trương .
- Xem buôn bán và giao dịch: thận trọng trong mọi việc mới có lợi nhuận

Nếu hào 5 động: cho biết nếu giữ được địa vị hiện tại, sẽ còn lên cao. Bình tĩnh không nôn nóng.
Cũng cho biết muốn thành đạt trong công việc phải có trí và dũng. Trước khi hành động cần đề ra mục tiêu.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: tốt, nhưng không nên cứng nhắc xử lý mọi việc thì sẽ thu được tiền của.
- Xem khai trương: khai trương đại cát.
- Xem buôn bán và giao dịch: bình thường, nhưng sự ham lợi quá lớn sẽ gây tổn thất cho mình.

Nếu hào 6 động: cho biết tham vọng làm cho mình thất bại. Khi đã thành đạt cần cảnh giác, nếu không sẽ sai lầm.
Cũng cho biết nếu mưu cần chính đáng thì toại nguyện.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: điều kiện thuận lợi đã qua, cần dừng nghỉ mọi việc nếu không bị tổn thất tiền của.
- Xem khai trương: chưa nên khai trương .
- Xem buôn bán và giao dịch: cần thận trọng trong mọi hành động nếu không sẽ tổn thất.


Nguồn: Quang Tuệ

ĐỊA LÔI PHỤC - quẻ 24

Quẻ Địa Lôi Phục, đồ hình |::::: còn gọi là quẻ Phục (復 fu4), là quẻ thứ 24 trong Kinh Dịch.

Quẻ Địa Lôi Phục

 • Nội quái là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn hay Sấm (雷).
 • Ngoại quái là ☷ (::: 坤 kun1) Khôn hay Đất (地).
Giải nghĩa quẻ ĐỊA LÔI PHỤC: Phản dã. Tái hồi. Lại có, trở về, quay đầu, bên ngoài, phản phục, phục hưng, phục hồi. Sơn ngoại thanh sơn chi tượng: tượng ngoài núi lại còn có núi nữa.phản bội, phản đòn, động trong manh nha, giật...


Mô hình dự báo hay quẻ Địa Lôi Phục

Quẻ Địa Lôi Phục


Khi dự báo gặp mô hình dự báo hay quẻ Phục báo có sự thuận lợi, tiến triển, tự do hành động không bị phiền phức, có bạn bè hướng tối mình, ít bị sai lầm.

Đồ hình hướng không gian Trái đất Địa Lôi Phục:

Đồ hình hướng không gian Trái Đất Địa Lôi Phụca. Nếu chi tiết hóa từng sự việc, cho biết:

Xem thế vận: bắt đầu tốt dần nhưng chậm, phải kiên nhẫn, đừng làm tình thế xấu đi.
Xem hy vọng: có, nhưng phải tôn thời gian mới có.
Xem tài lộc: có nhưng phải chờ đợi.
Xem sự nghiệp: khó khăn vất vả bớt dần, kết quả có khá lên.
Xem nhậm chức: cần kiên nhẫn sẽ có chức vị tốt.
Xem nghề nghiệp : thay đổi hay không thay đổi như nhau.
Xem tình yêu: nếu diễn biến tự nhiên có thể thành công.
Xem hôn nhân: đang gặp trở ngại, nêu kiên nhẫn có thể thành.
Xem đợi người: họ sẽ tới nhưng muộn.
Xem đi xa: được, giữa chừng có thể quay về.
Xem pháp lý: kéo dài, cuối cùng giành phần thắng.
Xem sự việc: cần giải quyết từ từ.
Xem bệnh tật: dây dưa, tái phát.
Xem thi cử: đạt kết quả tốt.
Xem mất của: có thể tìm lại.
Xem người ra đi: có đi có về sớm.b. Nếu dự báo theo từng hào động, cho biết:

 

Nếu hào 1 động: nếu biết mình có sai lầm mà sửa thì rất tốt. Công việc đang làm không nên ngừng lại, không ra khỏi con đường đúng mà mình đang đi, nếu không sẽ hối tiếc.
Cũng cho biết: đang làm những việc trái với nguyên lý nên không thành công được, mà uổng phí thời gian, nếu không nói đến cả một đời. Do vậy, phải xoay chuyển hướng hành động lại, phải sáng suốt tùy thời và tận dụng thời cơ, chứ không nhắm mắt làm liều.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: hiện khá vượng, thuận theo thời thế càng phát đạt.
- Xem khai trương: khai trương rất tốt.
- Xem buôn bán và giao dịch: có thể khắc phục được tổn thất, đầu tư sẽ có lợi nhuận.


Nếu hào 2 động: cho biết hiện đang trở về với hành động đúng quy luật, đúng đạo lý, tốt, lại được nhiều người cổ vũ sẵn sàng giúp đỡ.
Còn cho biết: tấm lòng và tâm tính thì có, phúc phận thì không. Hoàn cảnh không thuận lợi, mọi hy vọng còn xa xăm. Nên chờ thời.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: hiện khá vướng, mọi việc biết điểm dừng thì mọi sự thuận lợi.
- Xem khai trương: khai trương rất tốt, kinh doanh phát triển.
- Xem buôn bán và giao dịch: thành công và tốt đẹp.


Nếu hào 3 động: cho biết tình thế khó khăn, nguy nan,
có quay trở lại để thực hiện vấn đề nhiều lần, nhưng nếu thái độ chần chừ và do dự thì chỉ mất công. Nếu biết rút kinh nghiệm, sửa lỗi thì mọi việc sẽ có kết quả, không mắc sai lầm.
Còn cho biết: những người tỉnh táo sẽ đạt vị trí và công việc lớn trong xã hội, những người bình thường thì kinh doanh sẽ thuận lợi, đạt mong muốn.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: lúc được lúc mất, cần có nghị lực, không nôn nóng thì thành công.
- Xem khai trương: không nên khai trương, nóng vội sẽ gây tổn thất
- Xem buôn bán và giao dịch: không như ý, thất thu.


Nếu hào 4 động: cho biết trong điều kiện có nhiều
người đi theo nhiều đường hướng khác nhau, mình không theo họ mà cứ theo đường riêng của mình đi thì mới kết quả. Sẽ có người đáng trọng giúp đỡ mình.
Cũng cho biết: đang ở lúc cầu công danh, tài lộc, gia đạo đều tốt. Cần giữ được hiện trạng này và vững tâm mà tiến bước.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: khá vượng.
- Xem khai trương: nên khai trương
- Xem buôn bán và giao dịch: xem xét lại cách làm việc mới thu được lợi nhuận.


Nếu hào 5 động: cho biết cần chấp nhận sự thay đổi, biết sửa mình thì không mắc sai lầm. Cũng cho biết: mọi mưu cầu còn phụ thuộc vào tâm thiện của mình. Nên làm việc đạo, lấy cái chí cố gắng thì nên.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: khá vượng.
- Xem khai trương: khai trương đại cát.
- Xem buôn bán và giao dịch: hai bên chân thành thì hợp tác vui vẻ đều có lợi.


Nếu hào 6 động: cho biết nếu không từ bỏ con đường cũ thì sẽ mắc sai lầm và hối hận.
Cũng cho biết mọi thành công có được do sự tự lực của bản thân và sự tự tin của chính mình.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: không được tốt, có việc hao tốn tiền của.
- Xem khai trương: không nên khai trương, thời cơ chưa đến.
- Xem buôn bán và giao dịch: nên thận trọng mọi bề.


Nguồn: Quang Tuệ

ĐỊA HỎA MINH SẢN - quẻ 36

Quẻ Địa Hỏa Minh Sản,


Quẻ Địa Hỏa Minh Sản

 đồ hình |:|::: còn gọi là quẻ Minh Sản (明夷 ming2 yi2), là quẻ thứ 36 trong Kinh Dịch.
 • Nội quái là ☲ (|:| 離 li2) Ly hay Hỏa (火).
 • Ngoại quái là ☷ (::: 坤 kun1) Khôn hay Đất (地).

Giải nghĩa quẻ ĐỊA HỎA MINH SẢN: Thương dã. Hại đau. Thương tích, bệnh hoạn, buồn lo, đau lòng, ánh sáng bị tổn thương. Kinh cức mãn đồ chi tượng: gai góc đầy đường.u uất, vắng bóng, tối tăm, bóng đêm, khuất dạng.Mô hình dự báo hay quẻ Địa Hỏa Minh DiKhi dự báo, gặp mô hình dự báo hay quẻ này, cho biết, sự chính trực, ngay chính, tài năng không để làm gì cả. Khi có tài và có năng lực lúc này cần ẩn đi thì có lợi, nếu phô trương sẽ gặp nguy.

Về quẻ này, sách xưa ghi, có lần mẹ của thái tử Đông Hải bị bệnh, nhờ Quách Phác xem, được quẻ Địa Hỏa Minh Di, động hào 5 thành quẻ Thủy Hỏa Ký Tế. Quách Phác nói: "Quẻ Minh Di trên là quái Khôn biến thành quái Khảm trên quẻ Ký Tế, Khôn là mẹ quốc gia, Khảm là hiểm nguy gãy đổ ”. Nếu thái tử nhận đất (nước) phong sẽ có tượng nguy hiểm gãy đổ, mẹ sẽ bị thương tổn. Nghe xong thái tử Hải không nhận đất phong, bà mẹ của ông lại bình thường.
 

Đồ hình hướng không gian Trái đất Địa Hỏa Minh Di:

Đồ hình hướng không gian trái đất Địa Hỏa Minh Sảna. Nếu chi tiết hóa từng sự việc, cho biết:

Xem thế vận: tình thế khó khăn, mọi việc bị ngăn trở, song tình trạng này kéo dài không lâu, chịu đựng giữ gìn thì có vận tôi Xem hy vọng: khó thành, không nản lòng sẽ như ý.
Xem sự nghiệp: không thành.
Xem nhậm chức: hiện tại chưa như ý.
Xem nghề nghiệp: nếu chuyển nghề, bất lợi.
Xem tình yêu: đôi bên không thật lòng.
Xem hôn nhân: khó thành lương duyên.
Xem đợi người: không thể đến sớm.
Xem đi xa: dừng lại giữa chừng.
Xem pháp lý: thua kiện.
Xem sự việc: tốn nhiều thời gian mới xong.
Xem bệnh tật: nguy hiểm.
Xem thi cử: không đạt.
Xem mất của: chưa tìm ra, bị lẫn ở đâu đó.
Xem người ra đi: chuyến đi nguy hiểm.


b. Nếu dự báo theo từng hào động, cho biết:

Nếu hào 1 động: cho biết người có tài trí, chính trực, lúc này không thể làm được gì cả, tốt nhất là ẩn tránh đi, nếu không sẽ gặp điều không hay.
Cũng cho biết: cần phải (hợp với) sự đi xa, nơi xa kia sẽ gặp người chân thật và nhân hậu giúp đạt được hạnh phúc, thịnh vượng. Song mọi việc cần từ từ, không vội vàng mà lỡ bước sa chân.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: đang suy, nóng vội và bảo thủ sẽ hao tổn tiền của.
- Xem khai trương: chưa nên khai trương.
- Xem buôn bán và giao dịch: không thuận lợi.

Nếu hào 2 động: cho biết vì mình có trí, chính trực nên đã bị tổn thương, song cũng chóng mau qua hoạn nạn, lại mạnh mẽ và giúp được người khác.
Cũng cho biết mình hãy tự lực mà hành động, phấn đấu thì mọi sự mới thành công. Trong ba tháng mùa Xuân nên phấn chấn mà hành động thì sẽ thu được kết quả tốt lành.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: hiện đang không tốt, có hao tiền của.
- Xem khai trương: chưa nên khai trương.
- Xem buôn bán và giao dịch: chưa thuận lợi.

 
Nếu hào 3 động: cho biết: trong lúc khó khăn, nếu được giao nhiệm vụ trừng phạt hoặc phê phán một người nào đó, thì nên có thái độ khoan dung, thuyết phục, sự việc mối tốt đẹp.
Cũng cho biết nếu là bậc quốc sĩ thì sẽ lập nên sự nghiệp, đem lại thái bình an lạc cho mọi người. Nếu là người thường, thì mưu vọng sẽ được ý nguyện.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: bình thường, nếu làm ăn phương Nam sẽ có hy vọng thu lợi nhuận.
- Xem khai trương: chưa nên khai trương.
- Xem buôn bán và giao dịch: không thuận lợi, nên tìm đối tượng giao dịch khác.

 
Nếu hào 4 động: đã bước vào sự sai trái, nguy khó, nhưng có thể rút ra được. Nếu càng xa lánh cái mình đang đến, đang làm thì rất lợi.
Cũng cho biết: dù có sức mạnh, uy tín, song hiện thời không làm được việc gì cả, vì đã không còn thế nữa. Điều cần bây giờ là dùng trí và đức để củng cố vị trí của mình. Hiện tại, cái "phú" và cái "quý" cũng trở nên vô nghĩa.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: có nhưng không vượng, nên mở rộng ra ngoài mới hy vọng kiếm tiền.
- Xem khai trương: chưa nên khai trương.
- Xem buôn bán và giao dịch: ra ngoài làm ăn sẽ thu lợi nhuận.

 
Nếu hào 5 động: cho biết mọi cái cần ẩn giấu bên trong,
không nên lộ diện ra ngoài.
Cũng cho biết lúc đầu rất khó khăn, lo buồn, nhưng sau sẽ tốt. Phải chờ đến năm tối mọi việc mới đạt.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: đang suy, thường gặp khó khăn.
- Xem khai trương: chưa nên khai trương.
- Xem buôn bán và giao dịch: giải quyết được những khúc mắc thì giao dịch mới thành công, chú ý giữ mình.

 
Nếu hào 6 động: cho biết hiện đang lâm vào hoàn cảnh tăm tối, ở địa vị cao mà rơi xuống thấp. Rất không lợi. Hết sức thận trọng.
Cũng cho biết: đã gặp hoạn nạn, song sắp vượt qua được. Nếu vượt qua được thì mọi mưu cầu sẽ được như ý nguyện.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: lúc đầu tốt sau càng suy.
- Xem khai trương: chưa nên khai trương.
- Xem buôn bán và giao dịch: không nên vội vàng xuất hàng hóa.
 
Nguồn: Quang Tuệ

 

ĐỊA TRẠCH LÂM - quẻ 19

Quẻ Địa Trạch Lâm, đồ hình ||:::: còn gọi là quẻ Lâm (臨 lin2), là quẻ thứ 19 trong Kinh Dịch.
 • Nội quái là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài hay Đầm (澤).
 • Ngoại quái là ☷ (::: 坤 kun1) Khôn hay Đất (地).
Giải nghĩa quẻ ĐỊA TRẠCH LÂM: Đại dã. Bao quản. Việc lớn, người lớn, cha nuôi, vú nuôi, giáo học, nhà sư, kẻ cả, dạy dân, nhà thầu. Quân tử dĩ giáo tư chi tượng: người quân tử dạy dân, che chở, bảo bọc cho dân vô bờ bến.


Mô hình dự báo hay quẻ Địa Trạch Lâm


Quẻ Địa Trạch LâmKhi dự báo gặp mô hình dự báo hay quẻ này cho thấy: đường lối vạch ra đúng đắn, đã tối lúc có điều kiện thuận lợi để thực hiện kế hoạch đề ra. Song đến tháng 8 (hoặc sau 8 tháng nữa) sẽ có điều bất lợi nếu như bản thân không giữ điều chính đáng.

Về quẻ này, sách xưa ghi: Thời Trung Hoa Dân Quốc, năm 1925, các phái quân phiệt đánh nhau hỗn loạn. Một lần, nhà Dịch học hiện đại Thượng Bỉnh Hòa (1870-1950) gieo được quẻ Địa Trạch Lâm, biến thành quẻ Thủy Phong Tỉnh. Lời đoán quẻ Lâm nói: "đến tháng 8 có tin hung xấu". Đúng như dự báo, 25 - 8 - 1925 chiến tranh xảy ra suốt một vùng Giang Tô, Chiết Giang, đến tháng Chạp, chiến tranh tạm dừng.


Đồ hình hướng không gian Trái đất quẻ Lâm:

Đồ hình hướng không gian trái đất quẻ Địa Trạch Lâma. Nếu chi tiết hóa từng sự việc, cho biết:

Xem thế vận: đang vận tốt. Chủ quan hỏng việc.
Hy vọng: sắp tối lúc thực hiện, hãy nỗ lực tới cùng. Tài lộc: gần được như ý.
Xem sự nghiệp: thành công, càng về cuối càng phát triển.
Xem nhậm chức: sẽ như ý sau một thời gian.
Xem nghề nghiệp: hiện chưa phải lúc, phải chờ ít lâu.
Xem tình yêu: có khả năng tiến triển tốt đẹp, nếu thành tâm.
Xem hôn nhân: thành lương duyên sau một thời gian dài.
Xem đợi người: họ đến muộn.
Xem đi xa: vui vẻ, tới đích.
Xem pháp lý: được kiện.
Xem sự việc: sau một thời gian mới giải quyết xong, không nóng vội.
Xem bệnh tật: kéo dài, nhưng sẽ đỡ dần.
Xem thi cử: phải nỗ lực lớn mới có kết quả.
Xem mất của: khó tìm.
Xem người ra đi: có đi có về bình thường.

b. Nếu dự bao theo từng hào động, cho biết:

Nếu hào 1 động: cho biết đang ở vào hoàn cảnh thuận lợi, tốt đẹp, tài lộc đủ, bạn bè đông.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: tài vận khá vượng. Nhiều đại lợi, cát lợi, bản thân vượng thế chân chính.
- Xem khai trương: khai trương đại cát, kinh doanh tốt đẹp, lợi nhuận nhiều.
- Xem buôn bán và giao dịch: thu được lợi nhuận trong lưu thông hàng hóa.

Nếu hào 2 động: cho biết nên thu vén cái gì mình đã có và phòng bị trước. Không nên vọng động việc gì.
Hiện đang có cơ gặp hoạn nạn, cần im lặng, án binh bất động.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: nỗ lực cố gắng tài vận sẽ vượng phát.
- Xem khai trương: khai trương đại cát, có quý nhân phù trợ, kinh doanh phát triển rực rỡ.
- Xem buôn bán và giao dịch: thành công, mở rộng quy mô làm ăn đạt hiệu quả.

Nếu hào 3 động: cho biết lúc ban đầu rất khó khăn nhưng cuối cùng tốt đẹp, thuận lợi. Do vậy, đòi hỏi phải hết sức bình tâm vững chí thì công việc cuối cùng sẽ thành công.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: không tốt, sẽ tổn thất tiền của nếu nóng vội.
- Xem khai trương: không nên khai trương , cần đợi một thời gian nữa.
- Xem buôn bán và giao dịch: kinh doanh buôn bán không thuận lợi.

Nếu hào 4 động: cho biết mọi việc thành công do hưởng âm đức, phúc lớn và tư cách đạo đức tốt của bản thân. Nếu duy trì phẩm chất này thì tương lai phát triển tốt đẹp.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: đại cát, có thể tài vận tăng phát do kết giao bạn bè và được giúp đỡ.
- Xem khai trương: khai trương đại cát, được sự giúp đỡ của nhiều người
- Xem buôn bán và giao dịch: thời cơ kinh doanh và buôn bán tốt, hợp tác tốt đẹp với nhiều người và lợi ích thu về cao.

Nếu hào 5 động: cho biết hiện tại không cần quan tâm đến miệng tiếng, dư luận xấu về mình. Nên an phận thủ thường.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: khá vượng, tiền của dồi dào .
- Xem khai trương: khai trương đại cát, làm ăn hưng vượng.
- Xem buôn bán và giao dịch: thời cơ kinh doanh và buôn bán tốt, hợp tác tốt đẹp với nhiều người và lợi ích thu về cao. Nếu biết dùng người, lợi nhuận còn cao hơn nhiều.

Nếu hào 6 động: cho biết tình trạng hiện nay không thuận lợi. Mọi việc không gặp thời, gặp lúc, nên an phận thủ thường, dù khó khăn thế nào cũng không nên buồn lo. Nên đề phòng bất trắc vào tháng 10 và năm Hợi.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: không được tốt, phòng tổn thất tiền của.
- Xem khai trương: chưa nên khai trương, cần chờ một thời gian nữa mới quyết định.
- Xem buôn bán và giao dịch: thời cơ kinh doanh và buôn bán chưa có, lợi nhuận thu được thấp.


Nguồn: Quang Tuệ

ĐỊA THIÊN THÁI - quẻ 11

 Quẻ Địa Thiên Thái

Địa Thiên Thái

đồ hình |||::: còn gọi là quẻ Thái (泰 tãi), là quẻ số 11 trong Kinh Dịch.
 • Nội quái là ☰ (||| 乾 qiàn) Càn hay Trời (天).
 • Ngoại quái là ☷ (::: 坤 kún) Khôn hay Đất (地).
Văn Vương viết thoán từ:

Thái: Tiểu vãn đại lai, cát, hanh (泰: 小往大來, 吉, 亨).

Giải nghĩa quẻ ĐỊA THIÊN THÁI: Thông dã. Điều hòa. Thông hiểu, am tường, hiểu biết, thông suốt, quen biết, quen thuộc. Thiên địa hòa xướng chi tượng: tượng trời đất giao hòa.


Mô hình dự báo hay quẻ Địa Thiên TháiKhi dự báo gặp mô hình dự báo hay quẻ Thái báo hiệu cái nhỏ đi cái lớn lại, nhìn chung tốt, hanh thông. Biết bỏ cái nhỏ để đạt cái lớn hơn. Nếu sông đại lượng, biết tha thứ, không chấp nhặt thì người gây khó khăn cho mình giảm dần, việc làm của mình thuận lợi.


Đồ hình hướng không gian Trái đất Địa Thiền Thái:

 
Đồ hình không gian trái đất Địa Thiên Thái


a. Nếu chi tiết hóa từng sự việc, cho biết:

Xem thế vận: tương đối thuận lợi, song sẽ khó khăn, cần có kế hoạch ứng phó hay dự phòng.
Xem hy vọng: như ý. cẩn thận nếu không cuối cùng có thể thất bại vì chủ quan.
Xem sự nghiệp: thành công. Song mau chóng suy vi.
Xem nhậm chức: có chức nghiệp tốt, sau dễ thất bại, cần đề phòng chuyện thất bại này.
Xem nghề nghiệp: chuyển nghề được, sau chuyển sẽ tốt lên.
Xem tình yêu: đôi bên gần gũi, dễ tùy tiện trong quan hệ.
Xem hôn nhân: thành nhân duyên tốt.
Xem đợi người: đang đến.
Xem đi xa: chuyến đi vui vẻ tốt đẹp.
Xem sự việc: nếu tiếp xúc trực tiếp bàn bạc sẽ xong.
Xem bệnh tật: thuyên giảm dần.
Xem thi cử: đạt kết quả tốt.
Xem mất của: tìm được.
Xem người ra đi: sẽ trở về.

b. Nếu dự báo theo từng hào động, cho biết:

Nếu hào 1 động: cho biết đang lâm vào tình trạng không tốt không xấu. Hãy thực tế hơn, không nên phiêu lưu mộng ảo. Tốt nhất sống an nhàn với đòi thực của bản thân mình.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: đang vượng, nên làm việc với nhiều đối tác, với nhiều người.
- Xem khai trương: khai trương đại cát, thu được lợi nhuận.
- Xem buôn bán và giao dịch: thành công, làm ăn với người cùng chí hướng càng thành công.

Nếu hào 2 động: cho biết công việc đã có khả năng thực hiện, nhưng lại thiếu điều kiện. Nếu thành đạt cần quan tâm tới những người đã giúp mình.
Có dấu hiệu chuyện về tình duyên, gia đạo, sự nghiệp sẽ thành công.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: công việc ngẫu nhiên lại có thu hoạch lợi ích.
- Xem khai trương: khai trương đại cát, được sự ủng hộ của mọi người.
- Xem buôn bán và giao dịch: đạt yêu cầu.

Nếu hào 3 dộng: cho biết mong muốn, tham vọng hiện tại hãy vừa vừa. Nếu đạt được một kết quả không theo ý nguyện thì cũng nên vừa lòng.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: nếu thuận theo thời thế vận sẽ lên, hiện nay vận đang suy.
- Xem khai trương: khai trương đại cát
- Xem buôn bán và giao dịch: buôn bán tuân theo nguyên tắc thị trường sẽ tăng lợi nhuận.

Nếu hào 4 động: cho biết đang đối diện với nhóm người tuy không có thể lực mạnh mẽ, song cũng gây phiền toái cho mình. Cần có sách lược quan hệ với họ để đạt mục đích của mình.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: có thể kiếm được tiền của, nhưng cần chú ý đến sự thay đổi của môi trường chung quanh.
- Xem khai trương: khai trương chưa được thuận lợi, cần chờ đợi một thời gian.
- Xem buôn bán và giao dịch: giao dịch thành công, có thể có sự giúp đỡ của bạn bè.

Nếu hào 5 động: cho biết cần khiêm tốn, thành thực thì mọi việc mối tốt.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: tương đối tốt.
- Xem khai trương: khai trương được thời điểm tốt
- Xem buôn bán và giao dịch: giao dịch thành công, thu được lợi nhuận tương đối.

Nếu hào 6 động: cho biết sự việc, cuộc đời đã đến đỉnh cao, khó nhọc nhiều mà vinh quang cũng lớn. Muốn đạt được ý nguyện không thể dựa vào bên ngoài, chỉ có thể tự lực mà thôi.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: hiện nay không tốt.
- Xem khai trương: chưa có thể khai trương được.
- Xem buôn bán và giao dịch: giao dịch không thành công, nên phòng thủ chờ thời cơ.


Nguồn: Quang Tuệ

THUẦN CẤN - quẻ 52

Quẻ Thuần Cấn, đồ hình ::|::| còn gọi là quẻ Cấn (艮 gen4), là quẻ thứ 52 của Kinh Dịch.
 • Nội quái là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn hay Núi (山).
 • Ngoại quái là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn hay Núi (山).
Giải nghĩa quẻ THUẦN CẤN: Chỉ dã. Ngưng nghỉ. Ngăn giữ, ở, thôi, dừng lại, đậy lại, gói ghém, ngăn cấm, vừa đúng chỗ. Thủ cựu đợi thời chi tượng: giữ mức cũ đợi thời.


GIẢI NGHĨA ĐỒ HÌNH QUẺ THUẦN CẤN


Mô hình dự báo hay quẻ Thuần Cấn

Quẻ thuần cấn


Nếu gặp mô hình dự báo hay quẻ này, cần bình tĩnh mà xét đoán sự việc hoặc trước khi hành động mới không phạm sai lầm. Việc muốn thành chỉ khi biết tiến đúng lúc, giữ được thành quả của mình khi biết dừng đúng lúc. Hãy đồng thuận với người, làm tròn bổn phận của mình thì mọi cái đều thành công.

Đồ hình hướng không gian Trái đất Thuần Cấn:
Đồ hình hướng không gian trái đất Thuần Cấna. Nếu chi tiết hóa từng sự việc, cho biết:

Xem thế vận: hiện đang tạm thời đình đốn, gặp gian nan. Kiên nhẫn chịu đựng sẽ sang vận tốt.
Xem hy vọng: không như ý, hãy thay đổi mục đích.
Xem tài lộc: không có.
Xem sự nghiệp: chưa đến thời cơ.
Xem nhậm chức: khó có chức vị tốt
Xem nghề nghiệp: không chuyển nghề được.
Xem tình yêu: đôi bên không hợp ý
Xem hôn nhân: không duyên phận với nhau.
Xem đợi người: họ không tới.
Xem đi xa: bất lợi.
Xem pháp lý: dây dưa, tốn kém.
Xem sự việc: hãy dừng lại, chờ thời cơ.
Xem bệnh tật: lâu khỏi
Xem thi cử: khó đạt kết quả tốt.
Xem mất của: khó tìm.
Xem người ra đi: người ra đi không biết đi đâu.


b. Nếu dự báo theo từng hào động, cho biết:

Nếu hào 1 động: cho biết khi hành động, gặp sự cố, nếu dừng lại ngay thì không phạm sai lầm.
Cũng cho biết việc chưa thành vì thiếu lòng thành thực. Sự nghiệp, công danh, tình duyên... Nếu có sự chí thành mới hiển đạt.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: không tốt, nếu hấp tấp nóng vội sẽ hao tiền bạc.
- Xem khai trương: chưa khai trương được.
- Xem buôn bán và giao dịch: nếu thu được lợi thì dừng lại sẽ an toàn.

Nếu hào 2 động: cho biết việc không theo ý mình mà vẫn phải theo và phụ thuộc người ta, lòng không thuận nhưng lại không thoát ra được.
Cũng cho biết: có hai cách lựa chọn: giữa đạo và đời. Nếu lao vào đời thì được công danh, phú, quý, nhưng chỉ tạm thời rồi cũng mất. Đi vào đạo thì mãi mãi trường tồn.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: bình thường.
- Xem khai trương: chưa khai trương được.
- Xem buôn bán và giao dịch: đang gặp khó khăn.

Nếu hào 3 động: cho biết đã vào tình thế rất nguy khốn cận kề, lo lắng buồn phiền.
Cũng cho biết: mọi việc cần gấp rút giải quyết mới xong. .Sáng suốt chỉ chọn một đường lối nhất định mà dốc lòng thực hiện mối đạt. Vào năm Tuất hay tháng 9 ta phải gấp rút thực hiện ý đồ. Chần chừ, nghi ngại sẽ hỏng việc.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: có nguy cơ hao tổn tiền của.
- Xem khai trương: chưa khai trương được.
- Xem buôn bán và giao dịch: lúc được lúc không, ham lợi nhỏ sẽ hao tài lớn.

Nếu hào 4 động: cho biết không ham đến kết quả làm gì nữa, ngừng ngay lại thì không gặp nguy.
Cũng cho biết tuy có tin tức có vẻ tốt đến với mình, song chưa chắc đã chính xác. Trong mọi lúc, mọi nơi phải đề phòng kẻo tai họa đến bất ngờ.
Hãy thu mình, bất động chờ thời cơ, vì hiện tại mọi mưu đồ đều không có hy vọng.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận:bình thường
- Xem khai trương: chưa khai trương được.
- Xem buôn bán và giao dịch: khó có cơ hội thu lợi nhuận.

Nếu hào 5 động
: cho biết nói năng thận trọng, nói đúng lúc, im lặng đúng lúc thì mới không sai lầm.
Cũng cho biết mọi việc đều đòi hỏi sự thận trọng, dè dặt mới đạt kết quả tốt. Nếu phóng túng, bông lung với những việc làm chưa định hướng chỉ rước họa vào thân.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: bình thường
- Xem khai trương: chưa khai trương được.
- Xem buôn bán và giao dịch: nên thận trọng mọi việc, nội bộ có vấn đề.

Nếu hào 6 động: cho biết nên biết lúc nào dừng thì dừng mới tốt.
Cũng cho biết việc đã xong thì ngừng nghỉ mối trọn vẹn. Nếu tiếp tục đua chen danh lợi sẽ chuốc lấy ưu phiền và sự ganh ghét của nhiều người.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: khá vượng, bình thường
- Xem khai trương: đại cát.
- Xem buôn bán và giao dịch: thuận lợi, thu được lợi nhuận.Nguồn: Quang Tuệ

SƠN THỦY MÔNG - quẻ 04

 Quẻ Sơn Thủy Mông

Sơn Thủy Mông

còn gọi là quẻ Mông (蒙 mèng), là quẻ thứ 04 trong Kinh Dịch.
 • Nội quái là ☵ (:|: 坎 kản) Khảm = (水) Nước
 • Ngoại quái là ☶ (::| 艮 gẽn) Cấn = (山) Núi
Phục Hy ghi: Tự quái, Truân giả vật chi thi sinh dã, vật sinh tât Mông, cố thụ chi dĩ Mông, Mông giả mông dã, vật chi tử dã.

Văn Vương ghi thoán từ: Mông: hanh, phỉ ngã cầu đồng mông, đồng mông cầu ngã. Sơ phệ cáo, tái tam độc, độc tắc bất cáo. Lợi trinh (蒙: 亨, 匪我求童蒙, 童蒙求我. 初筮告, 再三瀆, 瀆則不告. 利 貞).

Chu Công viết hào từ:

Sơ lục: Phát mông, lợi dụng hình nhân, dụng thoát chất cốc, dĩ vãng lận.

Cửu nhị: Bao mông cát, nạp phụ cát, tử khắc gia.

Lục tam: Vật dụng thủ nữ kiến kim phu, bất hữu cung, vô du lợi.

Lục tứ: Khốn, mông, lận.

Lục ngũ: Đồng mông cát.

Thượng cửu: Kích mông, bất lợi vi khấu, lợi ngự khấu.

Giải nghĩa quẻ SƠN THỦY MÔNG: Muội dã. Bất minh. Tối tăm, mờ ám, không minh bạch, che lấp, bao trùm, phủ chụp, ngu dại, ngờ nghệch. Thiên võng tứ trương chi tượng: tượng lưới trời giăng bốn mặt.


ĐỒ  hình dự báo hay quẻ Sơn Thủy Mông 


Quẻ Sơn Thủy MôngKhi dự báo gặp mô hình dự báo hay quẻ Mông, cho biết: sự việc đang ở vào tình thế không rõ ràng. Có hiện tượng có người khác tìm đến mình để tham vấn, học hỏi. Có xuất hiện hoàn cảnh thông thoáng, thuận lợi.

Đồ hình hướng không gian Trái đất Sơn Thủy Mông:

Đồ hình hướng không gian trái đất Son Thủy Mônga. Nếu chi tiết hóa từng sự việc, cho biết

Xem thế vận : còn xa xôi mờ mịt, khó bề xoay xở.
Xem hy vọng: chưa đến, chờ thời cơ. Miễn cưỡng sẽ thất bại. Xem tài lộc: tài lộc khó cầu, chỉ lãng phí thời gian, tiền của. Xem sự nghiệp: hiện tại chưa gặp thời.
Xem nhậm chức: gần như ý. Phải dựa vào người trên.
Xem nghề nghiệp: không nên chuyển nghề.
Xem tình yêu: đôi bên chưa chân thành, đang lợi dụng lẫn nhau. Xem hôn nhân: khó thành.
Xem đợi người: người đợi chưa đến.
Xem đi xa: không nên đi, nếu cứ đi có thể xảy ra bất trắc.
Xem pháp lý: việc khó xong, dù ta có lý.
Xem bệnh tật: còn lâu ngày lâm bệnh, bệnh không thuyên giảm.
Xem thi cử: không đạt.
Xem người ra đi: không trở về ngay, có về thì khó tới đích.

b. Nếu dự báo theo hào động, cho biết:

Nếu hào 1 động: cho biết hoàn cảnh đã thuận lợi cho mọi việc, cầu mong điều gì cũng được, đắc ý toại nguyện.
Gặp trường hợp này nếu mục tiêu và ý đồ bản thân quang minh chính đại thì con đường lập thân, công danh sự nghiệp sẽ thành công.
Báo hiệu cầu duyên hay chuyện hôn nhân hòa hợp, nếu xem về bệnh thì bệnh chóng bình phục.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: tài vận đang suy, thận trọng trong mọi việc.
- Xem khai trương: chưa nên.
- Xem buôn bán và giao dịch: thuận lợi nhưng phải tuân theo pháp luật.

Nếu hào 2 động: cho biết đã có thời cơ tốt, hành động hay việc làm cần tuân theo quy luật của tự nhiên, có ý đồ và tâm tính trong sáng thì đường đời mới thanh thoát, tuổi thọ dài lâu. Có dấu hiệu gặp may mắn.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: tài vận đang vượng dần lên, nếu bản thân nhân ái giúp người thì càng tăng lộc.
- Xem khai trương: khai trương, lập nghiệp đại cát.
* Xem buôn bán và giao dịch: giao dịch và buôn bán thành công.

Nếu hào 3 động: cho biết tuy trước mắt có thuận lợi song tiếp sau và cuối cùng có khó khăn. Nên an phận thủ thường, không tranh đấu, không cạnh tranh vì có làm cũng thất bại mà chuốc phiền lụy vào thân.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: nếu làm ăn chân chính, ý đồ trong sáng thì tài vận phát triển.
- Xem khai trương: chưa nên vì chưa có thời cơ.
- Xem buôn bán và giao dịch: nếu chần thành với đối tác thì thành công, còn không thì bất lợi.

Nếu hào 4 động: cho biết công việc hiện nay vẫn chậm chạp, chưa thuận lợi và chưa có kết quả. Nếu có kết quả lại không theo ý muốn, song cần có sự chuẩn bị chu đáo hơn đế tạo sự phát triển cho mai sau:
Không nôn nóng, nản lòng. Nên chờ đợi đến mùa Xuân sang năm hãy tiến hành công việc.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: chưa tốt, hay xảy ra những sự ngoài ý muốn, tài lộc không có.
- Xem khai trương: chưa thuận, chờ dịp khác.
- Xem buôn bán và giao dịch: giao dịch không thành, kinh doanh gặp nhiều khó khăn.

Nếu hào 5 động: cho biết đã có thời cơ nên cần lợi dụng thời cơ này mà hành động, cần đứng ra gánh vác công việc thì thu được nhiều lợi ích. Người cao tuổi, phụ nữ cần hành động theo kế hoạch những việc mà mình đã trù tính, theo ngẫu hứng thì thất bại.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: đang phát triển, thiện tâm càng phát triển.
- Xem khai trương: có thể tiến hành được.
- Xem buôn bán và giao dịch: giao dịch thành công khi có sự tư vấn của người khác.

Nếu hào 6 động: cho biết nên quan tâm về chất không quan tâm về lượng trong mọi việc. Chỉ nên vạch ra và thực hiện một đường hướng hành động. Khi hành sự cần tỉnh táo, sáng suốt.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: chưa tốt, cần có hướng ứng phó với tình huống xấu sẽ đến.
- Xem khai trương: không nên khai trương.
- Xem buôn bán và giao dịch: giao dịch không thành, tìm hướng khác mà thực hiện.


Nguồn: Quang Tuệ

SƠN PHONG CỔ - quẻ 18

Quẻ Sơn Phong Cổ, đồ hình :||::| còn gọi là quẻ Cổ (蠱 gu3), là quẻ thứ 18 trong Kinh Dịch.
 • Nội quái là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn hay Gió (風).
 • Ngoại quái là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn hay Núi (山).
Giải nghĩa quẻ SƠN PHONG CỔ: Sự dã. Sự biến. Có sự không yên trong lòng, làm ngờ vực, khua, đánh, mua chuốc lấy cái hại, đánh trống, làm cho sợ sệt, sửa lại cái lỗi trước đã làm. Âm hại tương liên chi tượng: điều hại cùng có liên hệ.


ĐỒ hình dự báo hay quẻ Sơn Phong Cổ 

Quẻ Sơn Phong CổKhi dự báo gặp mô hình dự báo hay quẻ này cho biết, trên dưới chưa đồng lòng, các đối tác chưa nhất trí với nhau, cần làm lại từ đầu, gặp khó khăn cố mà vượt qua, tuy vậy phải nghĩ trước, nghĩ sau để đề ra kế hoạch hợp lý.

Đồ hình hướng không gian Trái đất Sơn Phong cổ:Đồ hình hướng không gian Trái Đất Sơn Phong Cổa. Nếu chi tiết hóa từng sự việc, cho biết:

Xem thế vận: hiện bình thường. Do chủ quan mà lâm vào tình thế nguy hiểm. Thay đổi cách ứng xử sẽ trở lại bình thường.
Xem hy vọng: có nhiều trở ngại, khó đạt.
Xem tài lộc: chưa có
Xem sự nghiệp: dễ đổ vỡ, nên tạm dừng.
Xem nhậm chức: có trở ngại, khó như ý
Xem nghề nghiệp: sau khi chuyển nghề tạm thời sút kém rồi sau chuyển biến tốt.
Xem tình yêu: đối tượng chưa gắn bó, còn đắn đo.
Xem hôn nhân: không thành.
Xem đợi người: họ chưa đến, phải chờ lâu.
Xem đi xa: nên bỏ ý định vì sẽ có trở ngại.
Xem pháp lý: nên hòa giải.
Xem sự việc: giải quyết ngay thì ổn, kéo dài bất lợi.
Xem bệnh tật: lâu khỏi.
Xem thi cử: không đạt
Xem mất của: bị che lấp, bị biến dạng.
Xem người ra đi: ra đi không biết nương vào đâu.

b. Nếu dự báo theo từng thời điểm, cho biết:

Nếu hào 1 động: cho biết việc thành hay không là do khả năng của mình và cả vận may. Nếu mới có bệnh thì chóng khỏi, song nếu bệnh lâu thì cũng đến lúc tận số. cần sông chính trực, nhân đức thì tương lai mới tốt đẹp.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: nếu hành động thiếu nguyên tắc và bị lôi cuốn từ bên ngoài thì sẽ tổn thất tài lộc.
- Xem khai trương: có thể khai trương, chỉ thu được lợi nhuận khi hành động có nguyên tắc.
- Xem buôn bán và giao dịch: nên theo cách làm cũ, giữ vững nguyên tắc trong hành động thì kinh doanh có hiệu quả.

Nếu hào 2 động: cho biết có thể gặp may mà thành việc. Mọi việc có thể thành đạt.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: hiện nay không tốt, hãy nhận thức ra sai lầm vừa qua mắc phải mà sửa chữa để phục hồi tài vận.
- Xem khai trương: chưa thể khai trương, nên tiếp xúc với phụ nữ để trợ chi cho mình.
- Xem buôn bán và giao dịch: nên giải quyết vấn đề tồn đọng với đối tác rồi sau đó hoạt động mới có kết quả.

Nếu hào 3 động: cho biết nếu đến và làm khách ở
phương Đông, gặp người đồng hương cùng mưu toan mọi việc thì chung cuộc sẽ thành công. Nếu không xảy ra như vậy, thì tốt nhất không làm việc gì cả.
Chi tiết hơn cho biết:
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: nếu hành động võ đoán và hay bị kích động thì tài vượng suy giảm.
- Xem khai trương: chưa thể khai trương, cần cảnh giác trong làm ăn và các quan hệ khác.
- Xem buôn bán và giao dịch: không nên cải cách và xáo trộn cách tổ chức và làm việc cũ, nếu không sẽ thất thu.

Nếu hào 4 động: cho biết tình trạng hiện thời không tốt, không người giúp đỡ, đến nơi nào cũng gặp khó khăn, không nơi nương tựa. Nên an phận thủ thường.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: hiện chưa tốt, giải quyết dứt khoát những tồn đọng đang có nếu không bị liên lụy.
- Xem khai trương: chưa thể khai trương, nếu còn nợ nần nên thanh toán hết.
- Xem buôn bán và giao dịch: không thuận lợi, kinh doanh trì trệ.

Nếu hào 5 động: cho biết đang ở vào tình huống lúc đầu nguy nan, sau lại tốt. Đề phòng mọi việc năm Thìn, qua năm Thìn mọi việc mới tốt.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: có thể thu được tiền bạc .
- Xem khai trương: khai trương đại cát, kinh doanh đạt lợi nhuận.
- Xem buôn bán và giao dịch: nên thay đổi cách kinh doanh và cách quan hệ thì mới đạt hiệu quả kinh tế hay các mặt khác của đời sống.

Nếu hào 6 động: cho biết đang có tính cách là người giang hồ ưa lãng mạn, thích phiêu lưu không cố định nơi nào. Hãy sống theo ý mình thích. Nếu có ý định làm ăn phương xa hay lập nghiệp ở xứ người thì có thể thành đạt.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: tài vận khá vượng.
- Xem khai trương: khai trương đại cát, nên ổn định cách kinh doanh mới đạt lợi nhuận.
- Xem buôn bán và giao dịch: thành công, nên mở rộng quy mô làm ăn thì mới đạt hiệu quả.


Nguồn: Quang Tuệ

SƠN LÔI DI - quẻ 27

Quẻ Sơn Lôi Di là quẻ thứ 27 trong kinh dịch.Đồ hình |::::| còn gọi là quẻ Di (頤 yi2), là quẻ thứ 27 trong Kinh Dịch.
 • Nội quái là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn hay Sấm (雷).
 • Ngoại quái là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn hay Núi (山).
Giải nghĩa quẻ SƠN LÔI DI: Dưỡng dã. Dung dưỡng. Chăm lo, tu bổ, thêm, ăn uống, bổ dưỡng, bồi dưỡng, ví như trời nuôi muôn vật, thánh nhân nuôi người. Phi long nhập uyên chi tượng: rồng vào vực nghỉ ngơi.


Ý NGHĨA BỨC TRANH CỔ SƠN LÔI DI

Ý Nghĩa Bức Tranh

1.  Mưa : mát mẻ và sạch sẽ.
2.  Ba đứa trẻ: những việc hoàn thành nhờ tuổi trẻ
3.  Giữa trưa: mặt trời sau khi lên đỉnh cao thì xuống dần.
4.  Bàn thờ: Cầu nguyện điều gì đó.
5.  Một ông quan mặt áo vàng: người ta phải làm việc siêng năng để đạt được thành công trong nghề nghiệp.

Hình Và Tượng
Hình: Long ẩn thanh đàm (Rồng nấp đầm nước trong).
Tượng: Cận thiện viễn ác (Gần lành lánh dữ).

Thoán Từ
Di: Trinh cát. Quan di, tự cầu khẩu thực.

Quẻ Di
Di nghĩa là nuôi nấng, di dưỡng. Bền lòng trinh chính thì tốt.
Xem xét cách nuôi dưỡng con người và cách tự nuôi mình.


Diễn Giải
Dưỡng dã, nuôi. Chữ Di có hai nghĩa:
1. Nuôi dưỡng.
2. Toàn bộ cằm và miệng.
Tượng quẻ trên Cấn, dưới Chấn, hình như bộ miệng mép của người, thủ tượng bằng miệng cũng thuộc về ăn uống để nuôi sống.

Quẻ Di: 3 hào trên là mình có trách nhiệm nuôi người. 3 hào dưới là nhỡ người nuôi mình.

Trạch Phong Đại Quá: Là lớn quá.
Có hai nghĩa:
Theo quẻ Dương bốn hào, mà Âm chỉ có hai, là Dương đại, thời nhiều hơn Âm thế là Đại Quá.
Còn có nghĩa là quá lớn như nói về đạo đức, công nghiệp lớn hơn người.
Toàn quẻ bốn Dương ở giữa, hai Âm ở hai đầu, Dương quá cương, Âm quá nhược, tượng như cái cây làm cột giữa quá lớn, cội ngọn quá bé làm sao đứng được, tất phải cong quẹo. Cũng như Âm nhược Dương cường, thì tiểu nhân tiêu hao, quân tử thịnh.


Chiêm
1. Đây là quẻ tháng Tám. Tốt trong mùa Đông, xấu về mùa Hạ.

2. Hình ảnh quẻ Di là miệng và răng.

3. Đây là quẻ Du Hồn của quẻ Cổ, và quẻ Bát Thuần Tốn. Xem về sức khỏe hay bệnh tật thì nên cẩn thận.ĐỒ HÌNH DỰ BÁO SƠN LÔI DI


Quẻ Sơn Lôi DiKhi dự báo gặp mô hình dự báo hay quẻ này cho biết: cần vừa mức, thận trọng trong giao tiếp, nói năng, ăn uống thì sẽ không mắc sai lầm.


Đồ hình hướng không gian Trái đất Sơn Lôi Di:


Đồ Hình hướng không gian trái đất Sơn Lôi Đia. Nếu chi tiết hóa từng sự việc, cho biết:

Xem thế vận: ngược với cái gì mình mong muốn, tưởng là tốt đẹp nhưng ngược lại.
Xem hy vọng: có nhưng không như ý.
Xem tài lộc: chưa thấy.
Xem sự nghiệp: giữa chừng có nhiều trở ngại. Nếu hợp tác với nhiều người mới thành công.
Xem nhậm chức: chưa được như ý.
Xem nghề nghiệp: nên chờ thời cơ Xem tình yêu: đôi bên chưa tiến tới.
Xem hôn nhân: khó thành.
Xem đợi người: họ chưa đến.
Xem đi xa: không nên đi chuyến này.
Xem pháp lý: nên hòa giải.
Xem sự việc: chưa xong.
Xem bệnh tật: bệnh không nặng.
Xem thi cử: không đạt.
Xem mất của: do nhầm lẫn, để quên
Xem người ra đi: chưa rõ mục đích chuyến đi.


b. Nếu dự báo theo từng hào động, cho biết:


Nếu hào 1 động: cho biết tự mình làm mình mất uy tín do sự ham muốn tầm thường.
Cũng cho biết sự toan tính của bản thân và hiện thực không như ý, cần đề phòng đại họa không nên đi xa, tình duyên, sự nghiệp rất trắc trở. cần hóa giải mâu thuẫn, oán thù. Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: không thành vì quá ham muốn và quá tham.
- Xem khai trương: không nên khai trương.
- Xem buôn bán và giao dịch: khó thu được lợi nhuận.


Nếu hào 2 động: cho biết hãy tự lực, tự mình giải
quyết vấn đề, đi nhờ vả người khác thì thất bại.
Cũng cho biết: việc thành do sự nỗ lực và không xao nhãng của bản thân. Người kinh doanh phải đề phòng bảo toàn vốn. về thi cử: chỉ đạt khi hết sức rèn luyện.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: không tốt, càng dựa vào bên ngoài càng suy kém.
- Xem khai trương: không nên khai trương.
- Xem buôn bán và giao dịch: không thu được lợi nhuận.


Nếu hào 3 động: cho biết hãy xa lánh những thú vui tầm thường, nếu không mắc sai lầm lớn.
Cũng cho biết: mọi điều hay ở hướng Tây Nam, dựng nghiệp nơi này tốt. Hiện đang có điều kiện thuận lợi, có thể thu được kết quả tốt bất ngờ. cầu công danh, tình duyên đạt. Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: không tốt, đề phòng bị phá sản.
- Xem khai trương: không nên khai trương.
- Xem buôn bán và giao dịch: không thu được lợi nhuận vì quá xem trọng tiền bạc.


Nếu hào 4 động: cho biết muốn thành công phải tranh thủ mọi người, tận dụng mọi cơ hội hiện có.
Cũng cho biết, số kiếp suốt đời cô đơn, đồng điệu, không người tri kỷ và chia sẻ nỗi buồn với mình, cần sống ẩn dật mối không hệ lụy.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: bình thường, đòi hỏi sự nỗ lực của bản thân.
- Xem khai trương: không nên khai trương.
- Xem buôn bán và giao dịch: chờ thời, hiện tại trì trệ.


Nếu hào 5 động: cho biết hãy làm việc vừa sức mình
thì thắng lợi, tham vọng lớn sẽ không thành, cần dựa vào sự giúp đỡ của người khác.
Cũng cho biết: cần tận dụng thời cơ mà hành động gấp. Cần có sự cộng tác với người khác, cầu hôn nhân thuận lợi.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: bình thường, quá cứng rắn sẽ hao tiền của.
- Xem khai trương: không nên khai trương.
- Xem buôn bán và giao dịch: cần cải thiện mối quan hệ mới sáng sủa.


Nếu hào 6 động: cho biết mình mang lợi cho mọi người. Cần thận trọng trong công việc. Có thể làm được việc lớn.
Cũng cho biết, bạn bè đã hết lòng với mình trong công việc, còn bản thân mình đã thật lòng chưa? Nên sông và làm việc thật lòng thì mới thành.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: khá vượng.
- Xem khai trương: khai trương đại cát.
- Xem buôn bán và giao dịch: ban đầu có trắc trở, sau thành.


Nguồn: Quang Tuệ
SƠN HỎA BÍ - quẻ 22

Quẻ Sơn Hỏa Bí, đồ hình |:|::| còn gọi là quẻ (賁 bi4), là quẻ thứ 22 trong Kinh Dịch.
 • Nội quái là ☲ (|:| 離 li2) Ly hay Hỏa (火).
 • Ngoại quái là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn hay Núi (山).
Giải nghĩa quẻ SƠN HỎA BÍ: Sức dã. Quang minh. Trang sức, sửa sang, trang điểm, thấu suốt, rõ ràng. Quang minh thông đạt chi tượng: quang minh, sáng sủa, thấu suốt.


Mô hình dự báo hay quẻ Sơn Hỏa Bí

Quẻ Sơn Hỏa Bí
Khi dự báo gặp mô hình dự báo hay quẻ này, cho biết: sự việc sẽ có hanh thông, thuận lợi, nhưng sự thuận lợi đó không lâu và nhiều. Do vậy, muốn có sự thuận lợi đòi hỏi bản thân phải thể hiện khả năng thực lực, chứ không phải bàn những biện pháp ngoại giao, làm đẹp lòng người khác.

Về quẻ này, sách xưa ghi Khổng Tử có lần tự xem cho mình được quẻ Sơn Hỏa Bí, ngài buồn. Học trò không hiểu, ngài nói: Bí là Núi (sơn) có lửa (Hỏa) để làm đẹp lên. Đạo của ta đã đẹp, cần gì phải "tô vẽ" thêm cho đẹp, bằng thừa, phải chăng đạo ta không ai hiểu, không ai dùng? Quả thực đạo Nho của ngài rất đẹp, nhưng suốt đời long đong, vì không một nước nào đời Xuân Thu dùng ông và đạo của ông.

Đồ hình hướng không gian Trái đất Sơn Hỏa Bí:


Đồ hình hướng không gian trái đất Sơn Hỏa Bí
a. Nếu chi tiết hóa từng sự việc, cho biết:

Xem thế vận: hiện trong tình trạng có khó khăn, không toại ý. Muốn thoát ra được phải hành động đúng theo thân phận hiện tại để vượt qua, sau đó qua được thi tiến lên.
Xem hy vọng: có hy vọng, nhưng còn xa, hiện không nên hy vọng nhiều.
Xem tài lộc: có, nhưng chưa đến ngay.
Xem sự nghiệp: ban đầu có, đề phòng sự sa sút về sau và lúc hữu danh vô thực.
Xem nhậm chức: chưa hoàn toàn như ý.
Xem nghề nghiệp: giữ nguyên việc cũ, nghề cũ thì tốt.
Xem tình yêu: đôi bên không ưa nhau.
Xem hôn nhân: khó hợp, không nên tin người ngoài.
Xem đợi người: họ sắp tới.
Xem đi xa: có tốn kém nhưng đạt mục đích.
Xem pháp lý: nên hòa giải thì tốt, nếu cố tranh chấp sẽ thất bại.
Xem sự việc: khó xong vì chưa đồng lòng.
Xem bệnh tật: cổ nhẹ, nhưng đề phòng trầm trọng.
Xem thi cử: đạt đạt mức bình thường.
Xem mất của: của khó tìm.
Xem người ra đi: đi không mục đích, sau lại trở về.


b. Nếu dự báo theo từng hào động, cho biết:

Nếu hào 1 động: cho biết chỉ nên hoàn thiện trong địa vị hiện tại của bản thân, chó lộ ý vươn cao, sống ẩn mình và nhẫn nhục thì sẽ phát triển. Có điều kiện thuận lợi trên đường đời.
Nếu cầu khỏi bệnh thì không an. cần tu nhân tích đức thì họa mối giảm.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: có khả năng kiếm tiền vì bản thân nghiêm túc và đúng mực.
- Xem khai trương: khai trương trong lĩnh vực ăn uống thì được, còn các lĩnh vực khác như buôn bán...thì chưa nên.
- Xem buôn bán và giao dịch: có trục trặc trong buôn bán và giao dịch, có lợi nhỏ


Nếu hào 2 động: cho biết phong thái bên ngoài phải phù hợp với bản chất của nội tâm mới gây sự cảm thông, tín nhiệm với người khác, nếu chỉ làm hài lòng người thì cuối cùng sẽ bất lợi. Ngoài ra nên ẩn nhẫn, chờ thời, nôn nóng sẽ hỏng việc và nguy hiểm tới mình.
Hành vi và lời nói phải thận trọng.
Kỵ đi xa và tiến hành mọi việc.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: hiện tại bình thường, nên tìm đến người khác để có sự trợ giúp thì tài vận mối nâng cao.
- Xem khai trương: khai trương được lúc.
- Xem buôn bán và giao dịch: buôn bán và giao dịch se thành công khi có liên kết với nhiều người khác.


Nếu hào 3 động: cho biết đừng để sự ham thích ảnh hưởng đến công việc và sự nghiệp của bản thân. Hãy giảm đi sự say mê, tin tưởng quá mức cái đang tiếp cận thì không mắc sai lầm. Không mơ mộng hão huyền, chạy theo những việc nằm ngoài khả năng của bản thân. Chỉ có thể tự luyện nâng cao tài trí thì sau việc thực mối thành.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: chỉ có cơ hội kiếm tiền bằng chính thực lực của bản thân. Mọi việc khác bình thường.
- Xem khai trương: khai trương được thời.
- Xem buôn bán và giao dịch: buôn bán và giao dịch se thành công, sản phẩm của mình có thương hiệuNếu hào 4 động: cho biết cứ theo đường đúng đắn mà đi, mà làm, không nên quan tâm tới những điều khác ngoài nơi mình mặc dù có gây ấn tượng mạnh.
Mọi việc đều nên. Có sự thay đổi ở đầu năm hay tháng Giêng ở năm Thìn hay tháng Ba. Nếu bàn tay hồng hào báo có phú quý. Đã gặp thuận lợi chấn hưng được sự nghiệp.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: khá vượng, thu được tiền của.
- Xem khai trương: khai trương đại cát.
- Xem buôn bán và giao dịch: buôn bán và giao dịch sẽ thành công.


Nếu hào 5 động: cho biết nếu biết trọng cái gốc, cái bản chất tốt đẹp của bản thân, biết thể hiện mình đúng mức thì mọi việc đều tốt.
Cũng cho biết đang ở tình trạng rất xấu, phải xa lánh người không tốt hẹp hòi, bình tĩnh, giữ thân tâm trong sạch mới qua vận xấu. Hết sức cẩn trọng.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: khá vượng.
- Xem khai trương: khai trương được thời.
- Xem buôn bán và giao dịch: buôn bán và giao dịch thuận lợi.


Nếu hào 6 động: cần thể hiện sống chân thật, chất phát của bản thân thì không mắc sai lầm, Hãy chân thật mới được việc.
Cũng cho biết khó khăn đã qua, cứ tiến hành sự việc đã định. Song vẫn lấy phương châm an phận thủ thường, tu tâm dưỡng tính thì giữ được cái mình đã có.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: hiện đang khá vượng.
- Xem khai trương: khai trương được thời.
- Xem buôn bán và giao dịch: buôn bán và giao dịch sẽ thành công, sản phẩm của mình có thương hiệu.


Nguồn: Quang Tuệ