Thứ Ba, 10 tháng 9, 2013

THUẦN CẤN - quẻ 52

Quẻ Thuần Cấn, đồ hình ::|::| còn gọi là quẻ Cấn (艮 gen4), là quẻ thứ 52 của Kinh Dịch.
  • Nội quái là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn hay Núi (山).
  • Ngoại quái là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn hay Núi (山).
Giải nghĩa quẻ THUẦN CẤN: Chỉ dã. Ngưng nghỉ. Ngăn giữ, ở, thôi, dừng lại, đậy lại, gói ghém, ngăn cấm, vừa đúng chỗ. Thủ cựu đợi thời chi tượng: giữ mức cũ đợi thời.


GIẢI NGHĨA ĐỒ HÌNH QUẺ THUẦN CẤN


Mô hình dự báo hay quẻ Thuần Cấn

Quẻ thuần cấn


Nếu gặp mô hình dự báo hay quẻ này, cần bình tĩnh mà xét đoán sự việc hoặc trước khi hành động mới không phạm sai lầm. Việc muốn thành chỉ khi biết tiến đúng lúc, giữ được thành quả của mình khi biết dừng đúng lúc. Hãy đồng thuận với người, làm tròn bổn phận của mình thì mọi cái đều thành công.

Đồ hình hướng không gian Trái đất Thuần Cấn:
Đồ hình hướng không gian trái đất Thuần Cấna. Nếu chi tiết hóa từng sự việc, cho biết:

Xem thế vận: hiện đang tạm thời đình đốn, gặp gian nan. Kiên nhẫn chịu đựng sẽ sang vận tốt.
Xem hy vọng: không như ý, hãy thay đổi mục đích.
Xem tài lộc: không có.
Xem sự nghiệp: chưa đến thời cơ.
Xem nhậm chức: khó có chức vị tốt
Xem nghề nghiệp: không chuyển nghề được.
Xem tình yêu: đôi bên không hợp ý
Xem hôn nhân: không duyên phận với nhau.
Xem đợi người: họ không tới.
Xem đi xa: bất lợi.
Xem pháp lý: dây dưa, tốn kém.
Xem sự việc: hãy dừng lại, chờ thời cơ.
Xem bệnh tật: lâu khỏi
Xem thi cử: khó đạt kết quả tốt.
Xem mất của: khó tìm.
Xem người ra đi: người ra đi không biết đi đâu.


b. Nếu dự báo theo từng hào động, cho biết:

Nếu hào 1 động: cho biết khi hành động, gặp sự cố, nếu dừng lại ngay thì không phạm sai lầm.
Cũng cho biết việc chưa thành vì thiếu lòng thành thực. Sự nghiệp, công danh, tình duyên... Nếu có sự chí thành mới hiển đạt.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: không tốt, nếu hấp tấp nóng vội sẽ hao tiền bạc.
- Xem khai trương: chưa khai trương được.
- Xem buôn bán và giao dịch: nếu thu được lợi thì dừng lại sẽ an toàn.

Nếu hào 2 động: cho biết việc không theo ý mình mà vẫn phải theo và phụ thuộc người ta, lòng không thuận nhưng lại không thoát ra được.
Cũng cho biết: có hai cách lựa chọn: giữa đạo và đời. Nếu lao vào đời thì được công danh, phú, quý, nhưng chỉ tạm thời rồi cũng mất. Đi vào đạo thì mãi mãi trường tồn.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: bình thường.
- Xem khai trương: chưa khai trương được.
- Xem buôn bán và giao dịch: đang gặp khó khăn.

Nếu hào 3 động: cho biết đã vào tình thế rất nguy khốn cận kề, lo lắng buồn phiền.
Cũng cho biết: mọi việc cần gấp rút giải quyết mới xong. .Sáng suốt chỉ chọn một đường lối nhất định mà dốc lòng thực hiện mối đạt. Vào năm Tuất hay tháng 9 ta phải gấp rút thực hiện ý đồ. Chần chừ, nghi ngại sẽ hỏng việc.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: có nguy cơ hao tổn tiền của.
- Xem khai trương: chưa khai trương được.
- Xem buôn bán và giao dịch: lúc được lúc không, ham lợi nhỏ sẽ hao tài lớn.

Nếu hào 4 động: cho biết không ham đến kết quả làm gì nữa, ngừng ngay lại thì không gặp nguy.
Cũng cho biết tuy có tin tức có vẻ tốt đến với mình, song chưa chắc đã chính xác. Trong mọi lúc, mọi nơi phải đề phòng kẻo tai họa đến bất ngờ.
Hãy thu mình, bất động chờ thời cơ, vì hiện tại mọi mưu đồ đều không có hy vọng.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận:bình thường
- Xem khai trương: chưa khai trương được.
- Xem buôn bán và giao dịch: khó có cơ hội thu lợi nhuận.

Nếu hào 5 động
: cho biết nói năng thận trọng, nói đúng lúc, im lặng đúng lúc thì mới không sai lầm.
Cũng cho biết mọi việc đều đòi hỏi sự thận trọng, dè dặt mới đạt kết quả tốt. Nếu phóng túng, bông lung với những việc làm chưa định hướng chỉ rước họa vào thân.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: bình thường
- Xem khai trương: chưa khai trương được.
- Xem buôn bán và giao dịch: nên thận trọng mọi việc, nội bộ có vấn đề.

Nếu hào 6 động: cho biết nên biết lúc nào dừng thì dừng mới tốt.
Cũng cho biết việc đã xong thì ngừng nghỉ mối trọn vẹn. Nếu tiếp tục đua chen danh lợi sẽ chuốc lấy ưu phiền và sự ganh ghét của nhiều người.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: khá vượng, bình thường
- Xem khai trương: đại cát.
- Xem buôn bán và giao dịch: thuận lợi, thu được lợi nhuận.Nguồn: Quang Tuệ