Thứ Ba, 10 tháng 9, 2013

ĐỊA LÔI PHỤC - quẻ 24

Quẻ Địa Lôi Phục, đồ hình |::::: còn gọi là quẻ Phục (復 fu4), là quẻ thứ 24 trong Kinh Dịch.

Quẻ Địa Lôi Phục

  • Nội quái là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn hay Sấm (雷).
  • Ngoại quái là ☷ (::: 坤 kun1) Khôn hay Đất (地).
Giải nghĩa quẻ ĐỊA LÔI PHỤC: Phản dã. Tái hồi. Lại có, trở về, quay đầu, bên ngoài, phản phục, phục hưng, phục hồi. Sơn ngoại thanh sơn chi tượng: tượng ngoài núi lại còn có núi nữa.phản bội, phản đòn, động trong manh nha, giật...


Mô hình dự báo hay quẻ Địa Lôi Phục

Quẻ Địa Lôi Phục


Khi dự báo gặp mô hình dự báo hay quẻ Phục báo có sự thuận lợi, tiến triển, tự do hành động không bị phiền phức, có bạn bè hướng tối mình, ít bị sai lầm.

Đồ hình hướng không gian Trái đất Địa Lôi Phục:

Đồ hình hướng không gian Trái Đất Địa Lôi Phụca. Nếu chi tiết hóa từng sự việc, cho biết:

Xem thế vận: bắt đầu tốt dần nhưng chậm, phải kiên nhẫn, đừng làm tình thế xấu đi.
Xem hy vọng: có, nhưng phải tôn thời gian mới có.
Xem tài lộc: có nhưng phải chờ đợi.
Xem sự nghiệp: khó khăn vất vả bớt dần, kết quả có khá lên.
Xem nhậm chức: cần kiên nhẫn sẽ có chức vị tốt.
Xem nghề nghiệp : thay đổi hay không thay đổi như nhau.
Xem tình yêu: nếu diễn biến tự nhiên có thể thành công.
Xem hôn nhân: đang gặp trở ngại, nêu kiên nhẫn có thể thành.
Xem đợi người: họ sẽ tới nhưng muộn.
Xem đi xa: được, giữa chừng có thể quay về.
Xem pháp lý: kéo dài, cuối cùng giành phần thắng.
Xem sự việc: cần giải quyết từ từ.
Xem bệnh tật: dây dưa, tái phát.
Xem thi cử: đạt kết quả tốt.
Xem mất của: có thể tìm lại.
Xem người ra đi: có đi có về sớm.b. Nếu dự báo theo từng hào động, cho biết:

 

Nếu hào 1 động: nếu biết mình có sai lầm mà sửa thì rất tốt. Công việc đang làm không nên ngừng lại, không ra khỏi con đường đúng mà mình đang đi, nếu không sẽ hối tiếc.
Cũng cho biết: đang làm những việc trái với nguyên lý nên không thành công được, mà uổng phí thời gian, nếu không nói đến cả một đời. Do vậy, phải xoay chuyển hướng hành động lại, phải sáng suốt tùy thời và tận dụng thời cơ, chứ không nhắm mắt làm liều.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: hiện khá vượng, thuận theo thời thế càng phát đạt.
- Xem khai trương: khai trương rất tốt.
- Xem buôn bán và giao dịch: có thể khắc phục được tổn thất, đầu tư sẽ có lợi nhuận.


Nếu hào 2 động: cho biết hiện đang trở về với hành động đúng quy luật, đúng đạo lý, tốt, lại được nhiều người cổ vũ sẵn sàng giúp đỡ.
Còn cho biết: tấm lòng và tâm tính thì có, phúc phận thì không. Hoàn cảnh không thuận lợi, mọi hy vọng còn xa xăm. Nên chờ thời.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: hiện khá vướng, mọi việc biết điểm dừng thì mọi sự thuận lợi.
- Xem khai trương: khai trương rất tốt, kinh doanh phát triển.
- Xem buôn bán và giao dịch: thành công và tốt đẹp.


Nếu hào 3 động: cho biết tình thế khó khăn, nguy nan,
có quay trở lại để thực hiện vấn đề nhiều lần, nhưng nếu thái độ chần chừ và do dự thì chỉ mất công. Nếu biết rút kinh nghiệm, sửa lỗi thì mọi việc sẽ có kết quả, không mắc sai lầm.
Còn cho biết: những người tỉnh táo sẽ đạt vị trí và công việc lớn trong xã hội, những người bình thường thì kinh doanh sẽ thuận lợi, đạt mong muốn.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: lúc được lúc mất, cần có nghị lực, không nôn nóng thì thành công.
- Xem khai trương: không nên khai trương, nóng vội sẽ gây tổn thất
- Xem buôn bán và giao dịch: không như ý, thất thu.


Nếu hào 4 động: cho biết trong điều kiện có nhiều
người đi theo nhiều đường hướng khác nhau, mình không theo họ mà cứ theo đường riêng của mình đi thì mới kết quả. Sẽ có người đáng trọng giúp đỡ mình.
Cũng cho biết: đang ở lúc cầu công danh, tài lộc, gia đạo đều tốt. Cần giữ được hiện trạng này và vững tâm mà tiến bước.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: khá vượng.
- Xem khai trương: nên khai trương
- Xem buôn bán và giao dịch: xem xét lại cách làm việc mới thu được lợi nhuận.


Nếu hào 5 động: cho biết cần chấp nhận sự thay đổi, biết sửa mình thì không mắc sai lầm. Cũng cho biết: mọi mưu cầu còn phụ thuộc vào tâm thiện của mình. Nên làm việc đạo, lấy cái chí cố gắng thì nên.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: khá vượng.
- Xem khai trương: khai trương đại cát.
- Xem buôn bán và giao dịch: hai bên chân thành thì hợp tác vui vẻ đều có lợi.


Nếu hào 6 động: cho biết nếu không từ bỏ con đường cũ thì sẽ mắc sai lầm và hối hận.
Cũng cho biết mọi thành công có được do sự tự lực của bản thân và sự tự tin của chính mình.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: không được tốt, có việc hao tốn tiền của.
- Xem khai trương: không nên khai trương, thời cơ chưa đến.
- Xem buôn bán và giao dịch: nên thận trọng mọi bề.


Nguồn: Quang Tuệ