Thứ Ba, 10 tháng 9, 2013

ĐỊA PHONG THĂNG - quẻ 46

Quẻ Địa Phong Thăng, đồ hình :||::: còn gọi là quẻ Thăng (升 sheng1), là quẻ thứ 46 trong Kinh Dịch.
  • Nội quái là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn hay Gió (風).
  • Ngoại quái là ☷ (::: 坤 kun1) Khôn hay Đất (地).

Giải nghĩa quẻ ĐỊA PHONG THĂNG: Tiến dã. Tiến thủ. Thăng tiến, trực chỉ, tiến mau, bay lên, vọt tới trước, bay lên không trung, thăng chức, thăng hà. Phù giao trực thượng chi tượng: Tượng chà đạp để ngoi lên trên.ĐỒ hình dự báo hay quẻ Địa Phong Thăng 


Quẻ Địa Phong ThăngKhi dự báo gặp mô hình dự báo hay quẻ này, cho biết: Khi thực hiện công việc cần cộng tác với người có năng lực thì mới có kết quả tốt. Công việc cứ thế mà tiến lên.


Đồ hình hướng không gian Trái đất Địa Phong Thăng:

Đồ hình định hướng không gian trái đất Địa Phong Thănga. Nếu chi tiết hóa từng sự việc, cho biết:

Xem thế vận: từ nay trở đi mọi việc sẽ phát triển, năng lực bản thân được phát huy, có sự trợ giúp của người khác.
Xem hy vọng: chưa thực hiện được ngay, cần có thời gian.
Xem tài lộc: đầy đủ.
Xem nhậm chức: sẽ có chức vị cao
Xem nghề nghiệp: chưa có cơ hội chuyển nghề.
Xem tình yêu: cần duy trì quan hệ, có thời gian sẽ thành công.
Xem hôn nhân: thành lương duyên sau một thời gian dài.
Xem đợi người: họ đến muộn
Xem đi xa: vui vẻ.
Xem pháp lý: sau một thời gian dài sẽ thắng.
Xem sự việc: không nôn nóng, sẽ được giải quyết.
Xem bệnh tật: giảm dần
Xem thi cử: đạt kết quả tốt.
Xem mất của: tìm được.
Xem người ra đi: chuyến đi bình thường.


b. Nếu dự báo theo từng hào động, cho biết:

Nếu hào 1 động: cho biết việc cứ thế mà tiến hành dù qua các khâu phức tạp, từng bước rồi sẽ đến kết quả.
Cũng cho biết: đề phòng tai họa do người phản phúc gây nên. Có lúc mọi việc nên tạm dừng, nếu tiến hành thất bại. Ẩn tránh để tránh phiền lụy. Không nên đi xa, xuất vốn.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: càng ngày càng tốt, mọi sự thuận lợi.
- Xem khai trương: có thể khai trương, càng mở rộng không gian kinh doanh càng phát triển.
- Xem buôn bán và giao dịch: thuận lợi, thu đại lợi.

Nếu hào 2 động: cho biết là có sự thông cảm, đồng lòng nên việc mới thành.
Cũng cho biết cẩn thận kẻo lầm đường lạc lối và quá tính toán mà không đạt gì lại thêm phí sức. Hướng Đông Bắc rất thuận tiện để lập nghiệp.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: khá vượng, kiếm được khoản tiền bất ngờ.
- Xem khai trương: khai trương đại cát.
- Xem buôn bán và giao dịch: thuận lợi.


Nếu hào 3 động: cho biết việc đang đi đúng hướng, nhiều thuận lợi.
Cũng cho biết mọi việc cứ từ tiến hành thì thành công. Nếu có bệnh, bệnh mau khỏi.
Ba tháng mùa Xuân nên tiến hành mọi việc.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: tốt, có nhiều cơ hội kiếm tiền.
- Xem khai trương: khai trương đại cát.
- Xem buôn bán và giao dịch: thuận lợi và thu lợi nhuận cao.


Nếu hào 4 động: cho biết đã có vận hội mới, được hưởng nhiều điều tốt đẹp.
Cũng cho biết: tỉnh táo ứng phó với tình hình mà hành động, nếu không bỏ lố thời cơ.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: thận trọng mối có thể kiếm được tiền của.
- Xem khai trương: có thể khai trương .
- Xem buôn bán và giao dịch: thận trọng trong mọi việc mới có lợi nhuận

Nếu hào 5 động: cho biết nếu giữ được địa vị hiện tại, sẽ còn lên cao. Bình tĩnh không nôn nóng.
Cũng cho biết muốn thành đạt trong công việc phải có trí và dũng. Trước khi hành động cần đề ra mục tiêu.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: tốt, nhưng không nên cứng nhắc xử lý mọi việc thì sẽ thu được tiền của.
- Xem khai trương: khai trương đại cát.
- Xem buôn bán và giao dịch: bình thường, nhưng sự ham lợi quá lớn sẽ gây tổn thất cho mình.

Nếu hào 6 động: cho biết tham vọng làm cho mình thất bại. Khi đã thành đạt cần cảnh giác, nếu không sẽ sai lầm.
Cũng cho biết nếu mưu cần chính đáng thì toại nguyện.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: điều kiện thuận lợi đã qua, cần dừng nghỉ mọi việc nếu không bị tổn thất tiền của.
- Xem khai trương: chưa nên khai trương .
- Xem buôn bán và giao dịch: cần thận trọng trong mọi hành động nếu không sẽ tổn thất.


Nguồn: Quang Tuệ