Thứ Ba, 10 tháng 9, 2013

SƠN HỎA BÍ - quẻ 22

Quẻ Sơn Hỏa Bí, đồ hình |:|::| còn gọi là quẻ (賁 bi4), là quẻ thứ 22 trong Kinh Dịch.
  • Nội quái là ☲ (|:| 離 li2) Ly hay Hỏa (火).
  • Ngoại quái là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn hay Núi (山).
Giải nghĩa quẻ SƠN HỎA BÍ: Sức dã. Quang minh. Trang sức, sửa sang, trang điểm, thấu suốt, rõ ràng. Quang minh thông đạt chi tượng: quang minh, sáng sủa, thấu suốt.


Mô hình dự báo hay quẻ Sơn Hỏa Bí

Quẻ Sơn Hỏa Bí
Khi dự báo gặp mô hình dự báo hay quẻ này, cho biết: sự việc sẽ có hanh thông, thuận lợi, nhưng sự thuận lợi đó không lâu và nhiều. Do vậy, muốn có sự thuận lợi đòi hỏi bản thân phải thể hiện khả năng thực lực, chứ không phải bàn những biện pháp ngoại giao, làm đẹp lòng người khác.

Về quẻ này, sách xưa ghi Khổng Tử có lần tự xem cho mình được quẻ Sơn Hỏa Bí, ngài buồn. Học trò không hiểu, ngài nói: Bí là Núi (sơn) có lửa (Hỏa) để làm đẹp lên. Đạo của ta đã đẹp, cần gì phải "tô vẽ" thêm cho đẹp, bằng thừa, phải chăng đạo ta không ai hiểu, không ai dùng? Quả thực đạo Nho của ngài rất đẹp, nhưng suốt đời long đong, vì không một nước nào đời Xuân Thu dùng ông và đạo của ông.

Đồ hình hướng không gian Trái đất Sơn Hỏa Bí:


Đồ hình hướng không gian trái đất Sơn Hỏa Bí
a. Nếu chi tiết hóa từng sự việc, cho biết:

Xem thế vận: hiện trong tình trạng có khó khăn, không toại ý. Muốn thoát ra được phải hành động đúng theo thân phận hiện tại để vượt qua, sau đó qua được thi tiến lên.
Xem hy vọng: có hy vọng, nhưng còn xa, hiện không nên hy vọng nhiều.
Xem tài lộc: có, nhưng chưa đến ngay.
Xem sự nghiệp: ban đầu có, đề phòng sự sa sút về sau và lúc hữu danh vô thực.
Xem nhậm chức: chưa hoàn toàn như ý.
Xem nghề nghiệp: giữ nguyên việc cũ, nghề cũ thì tốt.
Xem tình yêu: đôi bên không ưa nhau.
Xem hôn nhân: khó hợp, không nên tin người ngoài.
Xem đợi người: họ sắp tới.
Xem đi xa: có tốn kém nhưng đạt mục đích.
Xem pháp lý: nên hòa giải thì tốt, nếu cố tranh chấp sẽ thất bại.
Xem sự việc: khó xong vì chưa đồng lòng.
Xem bệnh tật: cổ nhẹ, nhưng đề phòng trầm trọng.
Xem thi cử: đạt đạt mức bình thường.
Xem mất của: của khó tìm.
Xem người ra đi: đi không mục đích, sau lại trở về.


b. Nếu dự báo theo từng hào động, cho biết:

Nếu hào 1 động: cho biết chỉ nên hoàn thiện trong địa vị hiện tại của bản thân, chó lộ ý vươn cao, sống ẩn mình và nhẫn nhục thì sẽ phát triển. Có điều kiện thuận lợi trên đường đời.
Nếu cầu khỏi bệnh thì không an. cần tu nhân tích đức thì họa mối giảm.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: có khả năng kiếm tiền vì bản thân nghiêm túc và đúng mực.
- Xem khai trương: khai trương trong lĩnh vực ăn uống thì được, còn các lĩnh vực khác như buôn bán...thì chưa nên.
- Xem buôn bán và giao dịch: có trục trặc trong buôn bán và giao dịch, có lợi nhỏ


Nếu hào 2 động: cho biết phong thái bên ngoài phải phù hợp với bản chất của nội tâm mới gây sự cảm thông, tín nhiệm với người khác, nếu chỉ làm hài lòng người thì cuối cùng sẽ bất lợi. Ngoài ra nên ẩn nhẫn, chờ thời, nôn nóng sẽ hỏng việc và nguy hiểm tới mình.
Hành vi và lời nói phải thận trọng.
Kỵ đi xa và tiến hành mọi việc.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: hiện tại bình thường, nên tìm đến người khác để có sự trợ giúp thì tài vận mối nâng cao.
- Xem khai trương: khai trương được lúc.
- Xem buôn bán và giao dịch: buôn bán và giao dịch se thành công khi có liên kết với nhiều người khác.


Nếu hào 3 động: cho biết đừng để sự ham thích ảnh hưởng đến công việc và sự nghiệp của bản thân. Hãy giảm đi sự say mê, tin tưởng quá mức cái đang tiếp cận thì không mắc sai lầm. Không mơ mộng hão huyền, chạy theo những việc nằm ngoài khả năng của bản thân. Chỉ có thể tự luyện nâng cao tài trí thì sau việc thực mối thành.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: chỉ có cơ hội kiếm tiền bằng chính thực lực của bản thân. Mọi việc khác bình thường.
- Xem khai trương: khai trương được thời.
- Xem buôn bán và giao dịch: buôn bán và giao dịch se thành công, sản phẩm của mình có thương hiệuNếu hào 4 động: cho biết cứ theo đường đúng đắn mà đi, mà làm, không nên quan tâm tới những điều khác ngoài nơi mình mặc dù có gây ấn tượng mạnh.
Mọi việc đều nên. Có sự thay đổi ở đầu năm hay tháng Giêng ở năm Thìn hay tháng Ba. Nếu bàn tay hồng hào báo có phú quý. Đã gặp thuận lợi chấn hưng được sự nghiệp.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: khá vượng, thu được tiền của.
- Xem khai trương: khai trương đại cát.
- Xem buôn bán và giao dịch: buôn bán và giao dịch sẽ thành công.


Nếu hào 5 động: cho biết nếu biết trọng cái gốc, cái bản chất tốt đẹp của bản thân, biết thể hiện mình đúng mức thì mọi việc đều tốt.
Cũng cho biết đang ở tình trạng rất xấu, phải xa lánh người không tốt hẹp hòi, bình tĩnh, giữ thân tâm trong sạch mới qua vận xấu. Hết sức cẩn trọng.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: khá vượng.
- Xem khai trương: khai trương được thời.
- Xem buôn bán và giao dịch: buôn bán và giao dịch thuận lợi.


Nếu hào 6 động: cần thể hiện sống chân thật, chất phát của bản thân thì không mắc sai lầm, Hãy chân thật mới được việc.
Cũng cho biết khó khăn đã qua, cứ tiến hành sự việc đã định. Song vẫn lấy phương châm an phận thủ thường, tu tâm dưỡng tính thì giữ được cái mình đã có.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: hiện đang khá vượng.
- Xem khai trương: khai trương được thời.
- Xem buôn bán và giao dịch: buôn bán và giao dịch sẽ thành công, sản phẩm của mình có thương hiệu.


Nguồn: Quang Tuệ