Thứ Ba, 10 tháng 9, 2013

ĐỊA HỎA MINH SẢN - quẻ 36

Quẻ Địa Hỏa Minh Sản,


Quẻ Địa Hỏa Minh Sản

 đồ hình |:|::: còn gọi là quẻ Minh Sản (明夷 ming2 yi2), là quẻ thứ 36 trong Kinh Dịch.
  • Nội quái là ☲ (|:| 離 li2) Ly hay Hỏa (火).
  • Ngoại quái là ☷ (::: 坤 kun1) Khôn hay Đất (地).

Giải nghĩa quẻ ĐỊA HỎA MINH SẢN: Thương dã. Hại đau. Thương tích, bệnh hoạn, buồn lo, đau lòng, ánh sáng bị tổn thương. Kinh cức mãn đồ chi tượng: gai góc đầy đường.u uất, vắng bóng, tối tăm, bóng đêm, khuất dạng.Mô hình dự báo hay quẻ Địa Hỏa Minh DiKhi dự báo, gặp mô hình dự báo hay quẻ này, cho biết, sự chính trực, ngay chính, tài năng không để làm gì cả. Khi có tài và có năng lực lúc này cần ẩn đi thì có lợi, nếu phô trương sẽ gặp nguy.

Về quẻ này, sách xưa ghi, có lần mẹ của thái tử Đông Hải bị bệnh, nhờ Quách Phác xem, được quẻ Địa Hỏa Minh Di, động hào 5 thành quẻ Thủy Hỏa Ký Tế. Quách Phác nói: "Quẻ Minh Di trên là quái Khôn biến thành quái Khảm trên quẻ Ký Tế, Khôn là mẹ quốc gia, Khảm là hiểm nguy gãy đổ ”. Nếu thái tử nhận đất (nước) phong sẽ có tượng nguy hiểm gãy đổ, mẹ sẽ bị thương tổn. Nghe xong thái tử Hải không nhận đất phong, bà mẹ của ông lại bình thường.
 

Đồ hình hướng không gian Trái đất Địa Hỏa Minh Di:

Đồ hình hướng không gian trái đất Địa Hỏa Minh Sảna. Nếu chi tiết hóa từng sự việc, cho biết:

Xem thế vận: tình thế khó khăn, mọi việc bị ngăn trở, song tình trạng này kéo dài không lâu, chịu đựng giữ gìn thì có vận tôi Xem hy vọng: khó thành, không nản lòng sẽ như ý.
Xem sự nghiệp: không thành.
Xem nhậm chức: hiện tại chưa như ý.
Xem nghề nghiệp: nếu chuyển nghề, bất lợi.
Xem tình yêu: đôi bên không thật lòng.
Xem hôn nhân: khó thành lương duyên.
Xem đợi người: không thể đến sớm.
Xem đi xa: dừng lại giữa chừng.
Xem pháp lý: thua kiện.
Xem sự việc: tốn nhiều thời gian mới xong.
Xem bệnh tật: nguy hiểm.
Xem thi cử: không đạt.
Xem mất của: chưa tìm ra, bị lẫn ở đâu đó.
Xem người ra đi: chuyến đi nguy hiểm.


b. Nếu dự báo theo từng hào động, cho biết:

Nếu hào 1 động: cho biết người có tài trí, chính trực, lúc này không thể làm được gì cả, tốt nhất là ẩn tránh đi, nếu không sẽ gặp điều không hay.
Cũng cho biết: cần phải (hợp với) sự đi xa, nơi xa kia sẽ gặp người chân thật và nhân hậu giúp đạt được hạnh phúc, thịnh vượng. Song mọi việc cần từ từ, không vội vàng mà lỡ bước sa chân.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: đang suy, nóng vội và bảo thủ sẽ hao tổn tiền của.
- Xem khai trương: chưa nên khai trương.
- Xem buôn bán và giao dịch: không thuận lợi.

Nếu hào 2 động: cho biết vì mình có trí, chính trực nên đã bị tổn thương, song cũng chóng mau qua hoạn nạn, lại mạnh mẽ và giúp được người khác.
Cũng cho biết mình hãy tự lực mà hành động, phấn đấu thì mọi sự mới thành công. Trong ba tháng mùa Xuân nên phấn chấn mà hành động thì sẽ thu được kết quả tốt lành.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: hiện đang không tốt, có hao tiền của.
- Xem khai trương: chưa nên khai trương.
- Xem buôn bán và giao dịch: chưa thuận lợi.

 
Nếu hào 3 động: cho biết: trong lúc khó khăn, nếu được giao nhiệm vụ trừng phạt hoặc phê phán một người nào đó, thì nên có thái độ khoan dung, thuyết phục, sự việc mối tốt đẹp.
Cũng cho biết nếu là bậc quốc sĩ thì sẽ lập nên sự nghiệp, đem lại thái bình an lạc cho mọi người. Nếu là người thường, thì mưu vọng sẽ được ý nguyện.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: bình thường, nếu làm ăn phương Nam sẽ có hy vọng thu lợi nhuận.
- Xem khai trương: chưa nên khai trương.
- Xem buôn bán và giao dịch: không thuận lợi, nên tìm đối tượng giao dịch khác.

 
Nếu hào 4 động: đã bước vào sự sai trái, nguy khó, nhưng có thể rút ra được. Nếu càng xa lánh cái mình đang đến, đang làm thì rất lợi.
Cũng cho biết: dù có sức mạnh, uy tín, song hiện thời không làm được việc gì cả, vì đã không còn thế nữa. Điều cần bây giờ là dùng trí và đức để củng cố vị trí của mình. Hiện tại, cái "phú" và cái "quý" cũng trở nên vô nghĩa.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: có nhưng không vượng, nên mở rộng ra ngoài mới hy vọng kiếm tiền.
- Xem khai trương: chưa nên khai trương.
- Xem buôn bán và giao dịch: ra ngoài làm ăn sẽ thu lợi nhuận.

 
Nếu hào 5 động: cho biết mọi cái cần ẩn giấu bên trong,
không nên lộ diện ra ngoài.
Cũng cho biết lúc đầu rất khó khăn, lo buồn, nhưng sau sẽ tốt. Phải chờ đến năm tối mọi việc mới đạt.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: đang suy, thường gặp khó khăn.
- Xem khai trương: chưa nên khai trương.
- Xem buôn bán và giao dịch: giải quyết được những khúc mắc thì giao dịch mới thành công, chú ý giữ mình.

 
Nếu hào 6 động: cho biết hiện đang lâm vào hoàn cảnh tăm tối, ở địa vị cao mà rơi xuống thấp. Rất không lợi. Hết sức thận trọng.
Cũng cho biết: đã gặp hoạn nạn, song sắp vượt qua được. Nếu vượt qua được thì mọi mưu cầu sẽ được như ý nguyện.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: lúc đầu tốt sau càng suy.
- Xem khai trương: chưa nên khai trương.
- Xem buôn bán và giao dịch: không nên vội vàng xuất hàng hóa.
 
Nguồn: Quang Tuệ