Thứ Ba, 10 tháng 9, 2013

ĐỊA TRẠCH LÂM - quẻ 19

Quẻ Địa Trạch Lâm, đồ hình ||:::: còn gọi là quẻ Lâm (臨 lin2), là quẻ thứ 19 trong Kinh Dịch.
  • Nội quái là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài hay Đầm (澤).
  • Ngoại quái là ☷ (::: 坤 kun1) Khôn hay Đất (地).
Giải nghĩa quẻ ĐỊA TRẠCH LÂM: Đại dã. Bao quản. Việc lớn, người lớn, cha nuôi, vú nuôi, giáo học, nhà sư, kẻ cả, dạy dân, nhà thầu. Quân tử dĩ giáo tư chi tượng: người quân tử dạy dân, che chở, bảo bọc cho dân vô bờ bến.


Mô hình dự báo hay quẻ Địa Trạch Lâm


Quẻ Địa Trạch LâmKhi dự báo gặp mô hình dự báo hay quẻ này cho thấy: đường lối vạch ra đúng đắn, đã tối lúc có điều kiện thuận lợi để thực hiện kế hoạch đề ra. Song đến tháng 8 (hoặc sau 8 tháng nữa) sẽ có điều bất lợi nếu như bản thân không giữ điều chính đáng.

Về quẻ này, sách xưa ghi: Thời Trung Hoa Dân Quốc, năm 1925, các phái quân phiệt đánh nhau hỗn loạn. Một lần, nhà Dịch học hiện đại Thượng Bỉnh Hòa (1870-1950) gieo được quẻ Địa Trạch Lâm, biến thành quẻ Thủy Phong Tỉnh. Lời đoán quẻ Lâm nói: "đến tháng 8 có tin hung xấu". Đúng như dự báo, 25 - 8 - 1925 chiến tranh xảy ra suốt một vùng Giang Tô, Chiết Giang, đến tháng Chạp, chiến tranh tạm dừng.


Đồ hình hướng không gian Trái đất quẻ Lâm:

Đồ hình hướng không gian trái đất quẻ Địa Trạch Lâma. Nếu chi tiết hóa từng sự việc, cho biết:

Xem thế vận: đang vận tốt. Chủ quan hỏng việc.
Hy vọng: sắp tối lúc thực hiện, hãy nỗ lực tới cùng. Tài lộc: gần được như ý.
Xem sự nghiệp: thành công, càng về cuối càng phát triển.
Xem nhậm chức: sẽ như ý sau một thời gian.
Xem nghề nghiệp: hiện chưa phải lúc, phải chờ ít lâu.
Xem tình yêu: có khả năng tiến triển tốt đẹp, nếu thành tâm.
Xem hôn nhân: thành lương duyên sau một thời gian dài.
Xem đợi người: họ đến muộn.
Xem đi xa: vui vẻ, tới đích.
Xem pháp lý: được kiện.
Xem sự việc: sau một thời gian mới giải quyết xong, không nóng vội.
Xem bệnh tật: kéo dài, nhưng sẽ đỡ dần.
Xem thi cử: phải nỗ lực lớn mới có kết quả.
Xem mất của: khó tìm.
Xem người ra đi: có đi có về bình thường.

b. Nếu dự bao theo từng hào động, cho biết:

Nếu hào 1 động: cho biết đang ở vào hoàn cảnh thuận lợi, tốt đẹp, tài lộc đủ, bạn bè đông.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: tài vận khá vượng. Nhiều đại lợi, cát lợi, bản thân vượng thế chân chính.
- Xem khai trương: khai trương đại cát, kinh doanh tốt đẹp, lợi nhuận nhiều.
- Xem buôn bán và giao dịch: thu được lợi nhuận trong lưu thông hàng hóa.

Nếu hào 2 động: cho biết nên thu vén cái gì mình đã có và phòng bị trước. Không nên vọng động việc gì.
Hiện đang có cơ gặp hoạn nạn, cần im lặng, án binh bất động.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: nỗ lực cố gắng tài vận sẽ vượng phát.
- Xem khai trương: khai trương đại cát, có quý nhân phù trợ, kinh doanh phát triển rực rỡ.
- Xem buôn bán và giao dịch: thành công, mở rộng quy mô làm ăn đạt hiệu quả.

Nếu hào 3 động: cho biết lúc ban đầu rất khó khăn nhưng cuối cùng tốt đẹp, thuận lợi. Do vậy, đòi hỏi phải hết sức bình tâm vững chí thì công việc cuối cùng sẽ thành công.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: không tốt, sẽ tổn thất tiền của nếu nóng vội.
- Xem khai trương: không nên khai trương , cần đợi một thời gian nữa.
- Xem buôn bán và giao dịch: kinh doanh buôn bán không thuận lợi.

Nếu hào 4 động: cho biết mọi việc thành công do hưởng âm đức, phúc lớn và tư cách đạo đức tốt của bản thân. Nếu duy trì phẩm chất này thì tương lai phát triển tốt đẹp.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: đại cát, có thể tài vận tăng phát do kết giao bạn bè và được giúp đỡ.
- Xem khai trương: khai trương đại cát, được sự giúp đỡ của nhiều người
- Xem buôn bán và giao dịch: thời cơ kinh doanh và buôn bán tốt, hợp tác tốt đẹp với nhiều người và lợi ích thu về cao.

Nếu hào 5 động: cho biết hiện tại không cần quan tâm đến miệng tiếng, dư luận xấu về mình. Nên an phận thủ thường.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: khá vượng, tiền của dồi dào .
- Xem khai trương: khai trương đại cát, làm ăn hưng vượng.
- Xem buôn bán và giao dịch: thời cơ kinh doanh và buôn bán tốt, hợp tác tốt đẹp với nhiều người và lợi ích thu về cao. Nếu biết dùng người, lợi nhuận còn cao hơn nhiều.

Nếu hào 6 động: cho biết tình trạng hiện nay không thuận lợi. Mọi việc không gặp thời, gặp lúc, nên an phận thủ thường, dù khó khăn thế nào cũng không nên buồn lo. Nên đề phòng bất trắc vào tháng 10 và năm Hợi.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: không được tốt, phòng tổn thất tiền của.
- Xem khai trương: chưa nên khai trương, cần chờ một thời gian nữa mới quyết định.
- Xem buôn bán và giao dịch: thời cơ kinh doanh và buôn bán chưa có, lợi nhuận thu được thấp.


Nguồn: Quang Tuệ