Thứ Năm, 15 tháng 8, 2013

PHONG LÔI ÍCH - quẻ 42

Quẻ Phong Lôi Ích, đồ hình |:::|| còn gọi là quẻ Ích (益 yi4), là quẻ thứ 42 trong Kinh Dịch.
  • Nội quái là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn hay Sấm (雷).
  • Ngoại quái là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn hay Gió (風).
Giải nghĩa: Ích dã. Tiến ích. Thêm được lợi, giúp dùm, tiếng dội xa, vượt lên, phóng mình tới. Hồng hộc xung tiêu chi tượng: chim hồng, chim hộc bay qua mây mù.


GIẢI NGHĨA ĐỒ HÌNH QUẺ LÔI PHONG ÍCHMô hình dự báo hay quẻ Phong Lôi Ích

Quẻ Lôi Phong Ích


Khi dự báo, gặp mô hình dự báo hay quẻ này, cho biết, làm việc lớn, tiến lên theo kế hoạch đã đề ra đều thành công và có lợi. Có nguy nan cũng vượt qua.

Đồ hình hướng không gian Trái đất Phong Lôi ích:


Đồ hướng không gian trái đất Lôi Phong Ícha. Nếu chi tiết hóa từng sự việc, cho biết:

Xem thế vận: rất thuận lợi, mọi việc thông đạt, chủ quan sẽ mắc sai lầm.
Xem hy vọng: như ý.
Xem tài lộc: có đủ
Xem sự nghiệp: thành công, nên duy trì thành quả lâu dài
Xem nhậm chức: được trợ giúp nên có địa vị cao.
Xem nghề nghiệp: chuyển nghề có chiều hướng tốt.
Xem tình yêu: có thể thành công.
Xem hôn nhân: có thể thành lương duyên.
Xem đợi người: họ sẽ tới.
Xem đi xa: đạt được mục tiêu
Xem pháp lý: mình thắng kiện.
Xem sự việc: nên có người trung gian giải quyết.
Xem bệnh tật: thuyên giảm.
Xem thi cử: có kết quả tốt.
Xem mất của: có thể tìm thấy.
Xem người ra đi: đi không rõ mục đích.

b. Nếu dự báo theo từng hào động, cho biết:

Nếu hào 1 động: cho biết việc lớn (hay các công việc khác) cần có người giúp đỡ, phải tận dụng sự giúp đỡ này. Song không nên nhận những việc quá lớn vượt khỏi sức của mình.
Cũng cho biết mọi việc không thông suốt, không đạt mục đích cho dù dùng mọi phương tiện, song phía trước vẫn có cơ hội. Nếu gặp người tận tình giúp đỡ sẽ khắc phục trở ngại dễ dàng.
Nếu cầu công danh rất hợp, sau khi vượt qua gian nan vất vả.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: khá vượng, hưng thịnh.
- Xem khai trương: khai trương đại cát.
- Xem buôn bán và giao dịch: thuận lợi.

Nếu hào 2 động: cho biết có sự giúp đỡ nhiều từ phía bên trên, nên giữ tốt mối quan hệ, mọi việc rồi sẽ qua.
Cũng cho biết mạnh dạn mà tiến lên, mọi thành công đang chờ.
Nếu cầu công danh rất hợp, sau khi vượt qua gian nan vất vả.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: khá vượng, hưng thịnh.
- Xem khai trương: khai trương đại cát.
- Xem buôn bán và giao dịch: thuận lợi, có bạn bè giúp đỡ.

Nếu hào 3 động: cho biết nên giúp đỡ người đang gặp
khó khăn với lòng chân thật thì mình sẽ được lợi.
Cũng cho biết: trong sự việc hiện nay cần thể hiện lòng trung thực, thẳng thắn thì trước sau sẽ đạt được điều tốt, an lành.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: không tốt, gặp trở ngại.
- Xem khai trương: chưa khai trương được.
- Xem buôn bán và giao dịch: khó khăn

Nếu hào 4 động: cho biết nếu gặp cơ hội làm vật trung gian khi giao tiếp thì cứ tiến hành, cuối cùng mình có lợi, có thưởng.
Cũng cho biết hiện đang được phù trợ của thần minh (có thể là thiện duyên, thiện quả hay quý nhân), nên công việc có thể thịnh đạt.
Cần đề phòng vào các tháng Hai, tháng Tư và hai năm: năm Mão và năm Tỵ.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: khá vượng.
- Xem khai trương: khai trương được, có người giúp.
- Xem buôn bán và giao dịch: thuận lợi

Nếu hào 5 động: cho biết điều tốt và điều lợi đến do có lòng ân đức chính trực.
Cũng cho biết: cũng cần có sự giúp đỡ của người khác việc mới thành.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: khá vượng, hưng thịnh.
- Xem khai trương: khai trương đại cát.
- Xem buôn bán và giao dịch: thuận lợi, hai bên cùng hưởng lợi.

Nếu hào 6 động: cho biết nếu bản thân mình không thật lòng, lòng tốt trước sau không như nhất, thì không ai giúp mình mà còn bị đả kích.
Cũng cho biết: hãy tránh xa những cám dỗ đời thường, quay về đạo lý thì không sai lầm.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: không tốt do quá tham, nguy cơ phá sản.
- Xem khai trương: chưa nên khai trương.
- Xem buôn bán và giao dịch: không thuận lợi, có tranh chấp.


Nguồn: Quang Tuệ