Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2013

THỦY PHONG TĨNH - quẻ 48

Quẻ Thủy Phong Tỉnh, đồ hình :||:|: còn gọi là quẻ Tỉnh (井 jing3), là quẻ thứ 48 trong Kinh Dịch.
  • Nội quái là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn hay Gió (風).
  • Ngoại quái là ☵ (:|: 坎 kan3) Khảm hay Nước (水).

Giải nghĩa: Tịnh dã. Trầm lặng. Ở chỗ nào cứ ở yên chỗ đó, xuống sâu, vực thẳm có nước, dưới sâu, cái giếng. Càn (Kiền) Khôn sát phối chi tượng: Trời Đất phối hợp lại.


GIẢI NGHĨA ĐỒ HÌNH THỦY PHONG TĨNH


 Mô hình dự báo hay quẻ Thủy Phong Tỉnh
      
Quẻ Tĩnh


Khi dự báo, gặp mô hình dự báo hay quẻ này, cho biết: cần biết giúp đỡ người khác thì mới tốt. Cần làm việc gì cũng phải cẩn thận đến nơi đến chốn, nếu không bị thất bại nửa chừng.

Đồ hình hướng không gian Trái đất Thủy Phong Tỉnh:
Đồ hình hướng không gian trái đất Thủy Phong Tĩnh
a. Nếu chi tiết hóa từng sự việc, cho biết:

Xem thế vận: hiện tình trạng đình đốn, phải chờ thời.
Xem hy vọng: sẽ có quý nhân phù trợ.
Xem tài lộc: có, do tích lũy được.
Xem sự nghiệp: nếu lấy sự tự lực hành động thì thành công.
Xem nhậm chức: có người tiến cử thì thành.
Xem nghề nghiệp : cần suy nghĩ kỹ trước khi đổi nghề.
Xem tình yêu: thành hay không do tư cách bản thân mình.
Xem hôn nhân: có thể thành.
Xem đợi người: họ đến nhưng chờ lâu.
Xem đi xa: đi bất lợi.
Xem pháp lý: nên hòa giải, tranh chấp sẽ kéo dài rất lâu.
Xem sự việc: cứ để cho sự việc tiến triển tự nhiên.
Xem bệnh tật: bệnh không nặng.
Xem thi cử: đạt kết quả bình thường.
Xem mất của: có thể tìm thấy.
Xem người ra đi: mục đích đi không rõ ràng.


b. Nếu dự báo theo từng hào động, cho biết:

Nếu hào 1 động: cho biết đang ở trong tình thế cô đơn, không ai cần mình, mình không giúp gì được ai.
Cũng cho biết có khó khăn, nguy nan ập đến, song sự việc không đến nỗi quá xấu, tỉnh táo sẽ vượt qua.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: suy yếu, hy vọng kiếm tiền vô cùng mong mạnh.
- Xem khai trương: vận thế không tốt không nên khai trương.
- Xem buôn bán và giao dịch: khó khăn.


Nếu hào 2 động: cho biết ở vào tình thế không giải quyết được vấn đề vì hoàn cảnh của mình.
Cũng cho biết: cần phải biết lúc nào tiến, lúc nào lui thì mới thành công.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: không tốt, chỉ có một chút thu hoạch.
- Xem khai trương: vận thế không tốt không nên khai trương.
- Xem buôn bán và giao dịch: khó khăn.


Nếu hào 3 động: cho biết có tài nhưng không được dùng vì không có vị thế. cần có người bảo trợ.
Cũng cho biết đừng nên chạy vạy cho nhiều, chỉ gian nan vất vả, hãy trở về với cuộc sống đời thường thì an đẹp, hạnh phúc.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: không tốt
- Xem khai trương: vận thế không tốt không nên khai trương.
- Xem buôn bán và giao dịch: không thuận lợi.


Nếu hào 4 động: cho biết dù khả năng có hạn, biết tận dụng đúng mức sức mạnh của mình vào việc đúng thời điểm, thời cơ, công việc thì cũng có kết quả tốt.
Cũng cho biết hiện đang hưởng hạnh phúc, lộc, thọ... là do nhân đức của mình có. Mọi cái khó cũng qua.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: bình thường
- Xem khai trương: vận thế hiện nay không vượng.
- Xem buôn bán và giao dịch: nên chỉnh đốn lại công việc.


Nếu hào 5 động: cho biết đã có khả năng và thời cơ thực hiện công việc đến thành công. Bản thân mình có giá trị, được mọi người cần.
Cũng cho biết đề phòng xích mích, khẩu thiệt và vạ miệng. Nên ẩn mình im lặng thì mọi sự hung sẽ qua. Có chứng bệnh tâm thần, nên tìm hướng giải quyết.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: khá vượng.
- Xem khai trương: vận thế hiện nay không vượng không nên khai trương.
- Xem buôn bán và giao dịch: thuận lợi.


Nếu hào 6 động: cần đem sự hiểu biết, cái có của bản thân mình giúp mọi người thì mọi việc của chính mình sẽ thuận lợi.
Cũng cho biết hãy dừng công việc cũ lại, vì càng làm càng thất bại. Tỉnh táo thay đổi phương pháp cũ trong cuộc sống trong hành động, nhận ra sai lầm, thì mọi việc sẽ như ý.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: khá vượng.
- Xem khai trương: đại cát, kinh doanh thu lợi nhuận.
- Xem buôn bán và giao dịch: thuận lợi và thành công.


Nguồn: Quang Tuệ