Thứ Năm, 15 tháng 8, 2013

THỦY ĐỊA TỶ - quẻ 08

Quẻ Thủy Địa Tỷ (đồ hình ::::|:)còn gọi là quẻ Tỷ (比 bỉ), là quẻ thứ 08 trong Kinh Dịch.
  • Nội quái là ☷ (::: 坤 kún) Khôn hay Đất (地).
  • Ngoại quái là ☵ (:|: 坎 kản) Khảm hay Nước (水).
Văn Vương ghi thoán từ: Tỷ cát. Nguyên phệ, nguyên vĩnh trinh, vô cữu. Bất ninh phương lai, hậu phu hung (比吉. 原筮, 元永貞, 无咎. 不寧方來, 後夫凶).

Chu Công viết hào từ:
Sơ lục: Hữu phu tỷ chi, vô cữu. Hữu phu doanh phẫu, chung lai hữu tha cát.
Lục nhị: Tỷ chi tự nội, trinh cát.
Lục tam: Tỷ chi phỉ nhân.
Lục tứ: Ngoại tỷ chi, trinh cát.
Cửu ngũ: Hiển tỷ, vương dụng tam khu.
Thượng lục: Tỷ chi vô thủ, hung.

Giải nghĩa: Tư dã. Chọn lọc. Thân liền, gạn lọc, mật thiết, tư hữu riêng, trưởng đoàn, trưởng toán, chọn lựa, quy về một mối. Khứ xàm nhiệm hiền chi tượng: bỏ nịnh dụng trung.


Ý NGHĨA BỨC TRANH XƯA THUỶ ĐỊA TỶÝ Nghĩa Bức Tranh
1.  Trăng tròn trên bầu trời là dấu hiệu thành công lớn trong nghề nghiệp.
2.  Người uống rượu dưới trăng ý nói nghỉ ngơi thong dong.
3.  Uống rượu nhiều ý nói niềm vui bị hoen ố vì nỗi buồn khi đã quá say.
4.  Một lò luyện thuốc khi đặt trên bệ cao ý nói sức khỏe rất dồi dào, bạn không cần uống thuốc.
5.  Cây già cỗi trổ hoa tươi đẹp, ý nói vận may tới sau bao nhiêu vận rủi kéo dài.

Hình Và Tượng
Hình: Chúng tinh củng Bắc (Mọi sao đều hướng về sao Bắc Đẩu).
Tượng: Thủy hành địa thượng (Nước chảy tràn mặt đất).

Thoán Từ
Tỷ cát: Nguyên phệ, nguyên vĩnh trinh, vô cửu.
Bất ninh phương lai, hậu phu hung.

Quẻ Tỷ: Chỉ vận may. Quẻ cho biết lúc đầu vô cùng tốt nhưng cũng phải giữ lòng trinh chính lâu dài mới không có lỗi lầm. Người yếu thế cảm thấy bất an kéo đến nương tựa. Ai đến sau sẽ gặp rủi ro.


Diễn Giải
Tỷ dã nghĩa là thân phụ, có ý liên lạc dây dính với nhau.
Tỷ chính là người cầm đầu trong một đám, một đoàn thể, vậy nên phải nhóm bạn tìm thấy làm việc thân tỷ với người.Chiêm
1. Đây là quẻ thuộc tháng Bảy. Tốt trong mùa Hạ và Thu. Báo trước bệnh tật về mùa Đông.

2. Bạn sẽ có được sự giúp đỡ từ mọi phía.

3. Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân: Không nên làm cho người khác những điều gì mà mình không muốn người ta đem đến cho mình.


GIẢI NGHĨA ĐỒ HÌNH THỦY ĐỊA TỶ

Mô hình dự báo hay quẻ Thủy Địa Tỷ


Quẻ Thủy Địa Tỷ
Khi dự báo gặp mô hình dự báo hay quẻ này cho biết, nếu gần gũi, tiếp xúc với người mình đang quan tâm thì tốt và xây dựng tình thân dài lâu. Nên giúp người khó khăn để có “người” giúp lại. Nếu có địa vị xã hội, cần chính trực, luôn xét mình thì không mắc sai lầm.

Đồ hình hướng Không gian Trái đất Thủy Địa Tỷ:


Đồ Hình hướng không gian trái đất Thủy Địa Tỷa. Nếu chi tiết hóa từng sự việc cho biết:

Xem thế vận: thuận lợi
Xem hy vọng: thành đạt như ý
Xem tài lộc: hanh thông, nên bàn bạc với người thân nhất (vợ).
Xem sự nghiệp: dựa vào người khác thành công. Tự ý mình hỏng việc.
Xem nhậm chức: nhờ bề trên có địa vị tốt.
Xem nghề nghiệp: đổi nghề sẽ tốt hơn.
Xem tình yêu: quan hệ tới lúc cầu hôn Xem hôn nhân: có thể thành lương duyên, hãy bỏ qua dư luận mà đến với nhau.
Xem đợi người: họ đến sớm hơn như đã hẹn.
Xem đi xa: đi chơi thì tốt, đi làm việc thì không hay.
Xem pháp lý: nên hòa giải sẽ tốt.
Xem sự việc: nên tiếp xúc bàn bạc trực tiếp mới thành . Xem bệnh tật: bệnh có thuyên giảm.
Xem. thi cử: kết quả tốt.
Xem mất của: sẽ tìm thấy.
Xem người ra đi: họ đi đến nhà bạn thân.


b. Nếu dự báo theo từng hào động, cho biết:

Nếu hào 1 động: cho biết có thành đạt, song sự thành đạt này cận kề nguy hiểm sẽ xảy ra, nên sự thành này không bằng cuộc sống lao động bình dị mà an thân.
Do vậy, khi thành đạt phải hết sức giữ mình, nếu bỏ được cái được đó thì tương lai an bình.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: tương đối tốt, luôn có thăng tiến.
- Xem khai trương: khai trương lúc này đại cát.
- Xem buôn bán và giao dịch: thành công vì có người giúp đỡ và hai bên như ý.

Nếu hào 2 động: cho biết đang vào tình trạng không dở mà cũng không hay. Nếu nói về bệnh tật thì bệnh chưa khỏi, song đến năm Ất Mùi bệnh tự nhiên lui, mọi việc đều bình thường.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: khá vượng và có quý nhân giúp.
- Xem khai trương: khai trương lúc này thích hợp, được người giúp.
- Xem buôn bán và giao dịch: thành công vì có người giúp đỡ.

Nếu hào 3 động: cho biết bản thân cần hành động (thực hiện) ngay vì thời cơ đã đến, song về dài lâu, cần chọn bạn mà kết giao thì sẽ thành công. Nếu kết bạn lung tung vô nguyên tắc sẽ thân bại, danh liệt.
Tình huống trên càng ứng với người có địa vị trong gia đình, xã hội. Người lãnh đạo cần chọn người mà giao việc, mà kết giao.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: không vượng , nên nhờ sự tham mưu của người khác.
- Xem khai trương: không nên khai trương lúc này..
- Xem buôn bán và giao dịch: giao dịch khó thành, chỉ thành công khi có người giúp đỡ.

Nếu hào 4 động: cho biết nên dùng sức mạnh, uy danh để giúp người chứ đừng sau khi giúp lại nêu danh trước thiên hạ. Người bình thường thì không nên mặc cảm mà cứ thực hiện điều mình muốn.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: khá không vượng , gần gũi mọi người xung quanh chỉ có lợi.
- Xem khai trương: khai trương lúc này đại cát lại có người giúp..
- Xem buôn bán và giao dịch: giao dịch với đối tác , với bên ngoài thuận lợi, mua bán thành công.

Nếu hào 5 động: cho biết đang ở vào tình huống trước gian nan, sau thành công. Khi có trí dũng đầy đủ thì tiến cũng được, lui cũng được. Không có gì phải băn khoăn, mọi sự đều tốt.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: có thể kiếm được tiền nhưng cũng có khi đến tay rồi cũng mất.
- Xem khai trương: khai trương lúc này
- Xem buôn bán và giao dịch: giao dịch với đối tác , nếu thể hiện không quan tâm quá nhiều về lợi ích thì thành công.

Nếu hào 6 động: cho biết đang vào tình trạng sống hợp thời, không có gì mà băn khoăn cả. Không nên quan tâm đến thiên hạ mà chỉ chú ý đến bản thân sẽ tốt. Người có chí lúc này rất tốt, rất hợp.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: không vượng, được sự giúp đỡ của người khác.
- Xem khai trương: khai trương lúc này chưa thuận lợi
- Xem buôn bán và giao dịch: khó thành.


Nguồn: Quang Tuệ