Thứ Năm, 15 tháng 8, 2013

THIÊN TRẠCH LÝ - quẻ 10

Quẻ Thiên Trạch Lýđồ hình ||:||| còn gọi là quẻ (履 lủ), là quẻ thứ 10 trong Kinh Dịch.
  • Nội quái là ☱ (||: 兌 dũi) Đoài hay Đầm (澤).
  • Ngoại quái là ☰ (||| 乾 qiàn) Càn hay Trời (天).
Văn Vương viết thoán từ:
Lý hổ vĩ, bất điệt nhân, hanh (履虎尾, 不咥人, 亨).

Chu Công viết hào từ:
Sơ cửu: Tố lý, vãng, vô cữu. Cửu nhị: Lý đạo thản thản, u nhân trinh cát. Lục tam: Miễu, năng thị; bả, năng lý. Lý hổ vĩ, diệt nhân, hung. Võ nhân vi vu đại quân. Cửu tứ: Lý hổ vĩ, sách sách (hoặc sóc sóc) chung cát. Cửu ngũ: Quyết lý, trinh lệ. Thượng cửu: Thị lý, khảo tường, kỳ toàn, nguyên cát.


Giải nghĩa: Lễ dã. Lộ hành. Nghi lễ, có chừng mực, khuôn phép, dẫm lên, không cho đi sai, có ý chặn đường thái quá, hệ thống, pháp lý. Hổ lang đang đạo chi tượng: tượng hổ lang đón đường.GIẢI NGHĨA ĐỒ HÌNH


Mô hình dự báo hay quẻ Thiên Trạch Lý

Quẻ Lý


        
Khi dự báo gặp mô hình dự báo hay quẻ Trạch lý cho biết đang rơi vào tình trạng rất hợp lẽ cho mình, nên lấy sự nhu thuận mà ứng phó. Hiện mình đang có sự ủng hộ của người khác. Không bồng bột ứng xử để người có quyền lực với mình sẽ ghét bỏ. Nên hòa mình và giúp đỡ người xung quanh thì kết quả tốt đến với mình.

Đồ hình hướng không gian Trái đất Thiên Trạch Lý:

Đồ hình hướng không gian trái đất Thiên Trạch Lýa. Nếu chi tiết hóa từng sự việc, cho biết:

Xem thế vận: gặp nguy. Hết sức thận trọng. Nên dựa vào người trên hay có địa vị cao, cần chu đáo mọi việc.
Xem hy vọng: chưa thực hiện được vì bản thân chưa nỗ lực lớn.
Xem tài lộc: có nhưng không như ý.
Xem sự nghiệp: gian khó mà không xong.
Xem nhậm chức: khó như ý, phải chờ thời.
Xem nghề nghiệp: chưa thích hợp chuyển nghề, cuối cùng chuyển cũng xong.
Xem tình yêu: đôi bên chưa chín muồi.
Xem hôn nhân: tưởng thuận lợi, song lại khó thành
Xem đợi người: chờ lâu nhưng đến.
Xem đi xa: nên bỏ ý định vì sẽ gặp bất trắc.
Xem pháp lý: cố tránh sự để khỏi thất bại.
Xem sự việc: nhiều khó khăn khó giải quyết xuất hiện.
Xem bệnh tật: đang nguy, có biến chứng.
Xem thi cử: không đạt.
Xem mất của: của mất là do bị vật khác che lấp chứ không mất.
Xem người ra đi: hiện họ chưa về.


b. Nếu dự báo theo từng hào động, cho biết:

Nếu hào 1 dương động: cho biết khi hành động không nên nghi ngờ người xung quanh, vì bên cạnh ta còn có quý nhân nữa. Tình huống lúc này rất thuận lợi, cứ thế mà làm.
Việc ứng vào tháng 5 tháng 6.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: hiện đang khó khăn, nôn nóng nguy cơ sẽ mất của.
- Xem khai trương: khai trương lúc này chưa thích hợp.
- Xem buôn bán và giao dịch: chưa giao dịch thành công.

Nếu hào 2 động: cho biết đang ở vào trạng thái rất thuận lợi, chỉ chờ thời vận đến sẽ đạt như ý.
Mọi việc sẽ tiến triển tốt đẹp vào năm Dần (hay tháng Giêng - Dần).
Nếu biết dùng tài lực để tham gia hoạt động xã hội, sự nghiệp mai sau rất tốt.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: hiện không tốt, không nên có những kế hoạch mà không dự liệu trước, nóng vội sẽ hao tiền của.
- Xem khai trương: khai trương lúc này chưa thích hợp..
- Xem buôn bán và giao dịch: chưa giao dịch thành công. Làm việc thận trọng mới thành công.

 
Nếu hào 3 động: cho biết có điềm tốt ví như cây khô mà chim phượng lại bay đến nghỉ chân. Sẽ như duyên kỳ ngộ gặp quý nhân phù trợ. Song cần sáng suốt, tỉnh táo, giữ lòng kiên định mà hợp tác trong công việc nếu không hỏng việc lớn. Thời điểm ứng vào mùa Đông.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: hiện đang không tốt, không mơ ước cao xa vì không bao giờ thành.
- Xem khai trương: khai trương lúc này chưa thích hợp..
- Xem buôn bán và giao dịch: có thu được lợi nhuận nhưng không lớn, không tham thì không bị tổn thất.

 
Nếu hào 4 động: cho biết đang ở vào tình huống nguy hiểm, khó khăn, không có ai có thể chia sẻ được mà cô đơn hành động. Nên cố gắng chịu đựng, rèn chí sẽ vượt qua. Có thể tìm thấy sự nương tựa giúp đỡ ở phương Bắc. Đến mùa Xuân có kết quả tốt.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: hiện đang không tốt. Nếu hết sức cẩn trọng mới giữ được thực trạng
- Xem khai trương: khai trương lúc này chưa thích hợp..
- Xem buôn bán và giao dịch: không nên xuất tiền hàng lúc này.

 
Nếu hào 5 động: cho biết đang ở vào tình trạng mọi sự đều bất lợi, mất của không thấy, công danh cầu không xong, tìm bạn không được.
Nên thận trọng trong mọi hành vi để tránh tai họa bất ngờ. Nếu có tâm nhân đức cũng tránh được phần nào. Mọi điều xấu có thể qua vào dịp cuối năm.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: hiện đang không tốt.
- Xem khai trương: khai trương lúc này chưa thích hợp.
- Xem buôn bán và giao dịch: không thành, buôn bán không thu lợi nhuận cao.

 
Nếu hào 6 động: cho biết đang có tình thế tốt, mọi mưu vọng đều đạt. Nếu là việc tình duyên lại càng tốt, gặp được người như ý.
Tương lai, sự nghiệp sáng sủa, kinh doanh gặp may mắn. Thời điểm ứng mọi việc vào tháng 3 và 5.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: có thể có lộc nhỏ, nhưng tài vận chưa tới.
- Xem khai trương: khai trương đại cát, thu được lợi nhuận.
- Xem buôn bán và giao dịch: thành công, buôn bán thu lợi nhuận cao.

Nguồn: Quang Tuệ