Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2013

THỦY TRẠCH TIẾT - quẻ 60

Quẻ Thủy Trạch Tiết, đồ hình ||::|: còn gọi là quẻ Tiết (節 jie2), là quẻ thứ 60 trong Kinh Dịch.
  • Nội quái là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài hay Đầm (澤).
  • Ngoại quái là ☵ (:|: 坎 kan3) Khảm hay Nước (水).

Giải nghĩa: Chỉ dã. Giảm chế. Ngăn ngừa, tiết độ, kiềm chế, giảm bớt, chừng mực, nhiều thì tràn. Trạch thượng hữu thủy chi tượng: trên đầm có nước.GIẢI NGHĨA ĐỒ HÌNH THỦY TRẠCH TIẾT

Mô hình dự báo hay quẻ Thủy Trạch Tiết 

Quẻ Tiết

        
Khi dự báo, gặp mô hình dự báo hay quẻ này cho biết: mọi hành động đều phải vừa mức thì mới đạt kết quả.

Đồ hình hướng không gian Trái đất Thủy Trạch Tiết:

Đồ hình hướng không gian trái đất Thủy Trạch Tiếta. Nếu chỉ Hết hóa từng sự việc, cho biết:

Xem thế vận: có nhiều việc thuận lợi. Đề phòng chủ quan nóng vội và quá tự tin mà hỏng việc.
Xem hy vọng: nôn nóng kỳ vọng thì khó như ý.
Xem tài lộc: có nhưng sau một thời gian nữa.
Xem sự nghiệp: sau một thời gian mới phát triển mạnh.
Xem nhậm chức: hiện chưa như ý, sau có chức vị cao.
Xem nghề nghiệp: không nên chuyển nghề.
Xem tình yêu: đôi bên chưa thực sự gắn bó.
Xem hôn nhân: phải qua một thời gian mối thành lương duyên.
Xem đợi người: đến muộn.
Xem đi xa: thuận lợi.
Xem pháp lý: hòa giải là hơn.
Xem sự việc: nếu từ từ sẽ giải quyết xong.
Xem bệnh tật: kéo dài.
Xem thi cử: kết quả bình thường.
Xem mất của: tìm thấy.
Xem người ra đi: chưa biết đang ở đâu.

 b. Nếu dự báo từng hào động, cho biết:

Nếu hào 1 động: cho biết muốn được việc phải có sự ứng xử đúng mức. Cần biết dè dặt, điều tiết bản thân thì mới tốt.
Cũng cho biết: việc đang làm không chính đáng, nếu gạt bỏ được ý nghĩ không chính đáng thì sẽ gặp điều lành.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: không tốt.
- Xem khai trương: chưa nên khai trương.
- Xem buôn bán và giao dịch: bán buôn có lợi, bán lẻ không lợi.

Nếu hào 2 động: cho biết hãy tận dụng cơ hội mà hành động, sẽ không có dịp may thứ hai như lúc này.
Cũng cho biết: nếu biết người biết mình thì mới thắng lợi. Cần cẩn trọng, rất dễ sai lầm chỉ vì một nguyên cớ rất nhỏ.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: đang vượng nhưng có tổn thất.
- Xem khai trương: chưa nên khai trương.
- Xem buôn bán và giao dịch: gặp khó khăn.

Nếu hào 3 động: cho biết nếu không tự tiết chế được bản thân, không dè dặt lại hồ đồ thì sẽ rước vạ vào thân.
Cũng cho biết: tình thế rất không thuận lợi, nên tĩnh lặng mà tu tỉnh bản thân, không đua chen mong cầu thì mọi việc mối yên. Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: suy yếu.
- Xem khai trương: chưa nên khai trương.
- Xem buôn bán và giao dịch: không thành công, có hao tổn.

Nếu hào 4 động: cho biết nếu vui vẻ tiết chế bản thân, mọi việc vừa mức và dè dặt, hành động đúng lúc thì đạt kết quả.
Cũng cho biết: mọi việc muốn thành đạt phải tạo ra sự đồng thuận. Hiện đã có thời cơ làm việc đồng thuận này.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: khá vượng.
- Xem khai trương: khai trương đại cát nhưng phô trương sẽ bất lợi.
- Xem buôn bán và giao dịch: thuận lợi.

Nếu hào 5 động: cho biết đã có cơ hội thuận lợi cho mọi việc, nêu biết tiết chế bản thân thì hành động vào lúc này tất thành công.
Cũng cho biết: nếu đi vào đạo, đây là thời cơ tốt nhất. Đối với người đời, năm Dậu hoặc tháng Tám (âm lịch) hàng năm là thời cơ tốt nhất cho mọi việc.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: bình thường.
- Xem khai trương: khai trương đại cát
- Xem buôn bán và giao dịch: thuận lợi.

Nếu hào 6 động: cho biết nếu khe khắt quá mức, nguyên tắc quá thì hỏng việc.
Cũng cho biết: hãy tạm bằng lòng với kết quả hiện tại. Có sự khó khăn mọi bề nhưng thời vận đã tới. Nên đi xa lập nghiệp mối thịnh đạt. Xuất ngoại rất hợp.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: có vượng nhưng đã suy yếu và nay khó khăn.
- Xem khai trương: không nên khai trương.
- Xem buôn bán và giao dịch: không thuận lợi, có tổn thất.

Nguồn: Quang Tuệ