Thứ Năm, 15 tháng 8, 2013

THIÊN THỦY TỤNG - quẻ 06

Quẻ Thiên Thủy Tụngcòn gọi là quẻ Tụng 訟 (sõng), là quẻ thứ 06 trong Kinh Dịch.
  • Nội quái là ☵ (:|: 坎 kản) Khảm hay Nước (水).
  • Ngoại quái là ☰ (||| 乾 qiàn) Càn hay Trời (天).
Phục Hy ghi: Nhu giả ẩm thực chi đạo dã, ẩm thực tất hữu tụng, cố thụ chi dĩ tụng.
Văn Vương ghi thoán từ: Tụng, hữu phu, trất, dịch. Trung cát, chung hung. Lợi kiến đại nhân, bất lợi thiệp đại xuyên (訟: 有孚, 窒, 惕. 中吉, 終凶. 利見大人. 不利涉大川).

Chu Công viết hào từ:
Sơ lục: Bất vinh sở sự, tiểu hữu ngôn, chung cát.
Cửu nhị: Bất khắc tụng, quy nhi bô, kỳ ấp nhân tam bách hộ, vô sảnh.
Lục tam: Thực cựu đức, trinh lệ, chung cát. Hoặc tòng vương sự, vô thành.
Cửu tứ: Bất khắc tụng, phục tức mệnh, du, an trinh cát.
Cửu ngũ: Tụng, nguyên cát.
Thượng cửu: Hoặc tích chi bàn đái, chung triêu, tam sỉ chi.


Giải nghĩa: Luận dã. Bất hòa. Bàn cãi, kiện tụng, bàn tính, cãi vã, tranh luận, bàn luận. Đại tiểu bất hòa chi tượng: tượng lớn nhỏ không hòa.GIẢI NGHĨA ĐỒ HÌNH THIÊN THỦY TỤNG


Mô hình dự báo hay quẻ Thiên Thủy Tụng

Quẻ Tụng


        
Khi dự báo gặp mô hình dự báo hay quẻ Tụng cho biết, đang rơi vào tình trạng bị người chung quanh hiểu không đúng về mình, cuộc sống và hành động không hòa hợp với chung quanh nên mất tinh thần. Có thể giãi bày, nếu kiện cáo đến cùng thì không tốt. cần nghe lời khuyên của người công minh chính trực.

Đồ hình hướng không gian Trái đất Thiên thủy tụng:

Đồ hình hướng không gian trái đất Thiên Thủy Tụnga. Nếu chi tiết hóa từng sự việc, cho biết:

Xem vận thế: suy giảm, dễ phạm sai lầm, không nên đua chen, cẩn trọng trong lời nói và hành động.
Xem hy vọng: chưa có, nên thay đổi mục tiêu.
Xem tài lộc: không có, không nên mong chờ.
Xem sự nghiệp: Chưa có thời cơ.
Xem nhậm chức: chưa thấy, nên kiên nhẫn chờ đợi.
Xem nghề nghiệp: công việc hiện tại là tốt. Có khả năng chuyển nghề.
Xem tình yêu: khó như ý.
Xem hôn nhân: khó có duyên phận.
Xem đợi người: không đến.
Xem đi xa: không nên đi xa.
Xem pháp lý: hòa giải thì hơn.
Xem sự việc: có sự tranh chấp ngày càng tăng, nên hòa giải. Xem bệnh tật: dễ bị ngộ độc, có thể bị chẩn đoán sai.
Xem thi cử: không đạt Xem mất của: không tìm được.
Xem người ra đi: tức giận mà ra đi, có bất trắc.

b. Nếu dự báo theo hào động cho biết

Nếu hào 1 động: cho biết sự việc lúc ban đầu bị ngăn cản, về sau gặp được người giúp sức. Nên lo liệu nắm vững
thời cơ để tiến hành công việc, cần giữ mối quan hệ lâu dài với người đã giúp chỉ tốt cho mình.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: tài vận chưa phát đạt.
- Xem khai trương: chỉ khai trương được khi điều đình với đối tác.
- Xem buôn bán và giao dịch: ẩn nhẫn và chịu đựng cũng như với thái độ ôn hòa thì giao dịch thành công.

Nếu hào 2 động: cho biết sự thuận lợi an vui đang có sẽ tồn tại không lâu, vì nỗi buồn sẽ đến. Đi về và làm việc ở phía Tây Bắc tốt, về Tây Nam sẽ xấu. cần ẩn nhẫn, chịu đựng. Không nên bi quan, tương lai sẽ tốt.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: để có tài vận, phải ẩn mình, không phô trương.
- Xem khai trương: đã thích hợp cho khai trương, nhưng cần củng cố tốt các mối quan hệ.
- Xem buôn bán giao dịch: giao dịch được nếu chứng minh được hai bên cùng có lợi.

Nếu hào 3 động: cho biết tuy gặp nhiều long đong vất vả, nếu có nghị lực vẫn vượt qua. Hiện tại mọi khó khăn đã hết, cần bắt đầu hành động, mọi việc đều tốt, có lợi.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: đang tiến triển tốt nhưng tránh chủ quan, nóng vội.
- Xem khai trương: chưa nên.
- Xem buôn bán giao dịch: không vì lợi mà xung đột với đối tác, chưa nên xuất tiền hàng, chờ thời cơ.

Nếu hào 4 động: cho biết có điều kiện, hoàn cảnh thuận lợi để tiến hành mọi sự, khó khăn đã lùi về quá khứ, hành động chính đáng thì công danh thành, mọi sự đều đạt.
Mọi điều tốt đẹp sẽ đến vào mùa Xuân, tháng 2, tháng 3 âm.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: có tài lộc, nhưng cần kiềm chế bản thân.
- Xem khai trương: chưa nên, còn chuẩn bị tiếp nữa.
- Xem buôn bán và giao dịch: giao dịch khó thành vì bản thân thiếu bình tĩnh.

Nếu hào 5 động: cho biết mọi việc đang trì trệ, con đường đang đi đầy khó khăn. Nếu nhẫn nại, đi từng bước, có nghị lực đối phó với hoàn cảnh sẽ thắng lợi.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: tài vận đang tới.
- Xem khai trương: khai trương được đúng thời điểm.
- Xem buôn bán và giao dịch: giao dịch thành công, cả hai phía đều nghiêm túc.

Nếu hào 6 động: cho biết công danh, sự nghiệp đang có cơ phát vượng. Vào tháng Giêng, tháng Hai sẽ gặp quý nhân giúp mình.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: tài vận đang đến, nhưng đề phòng mất của.
- Xem khai trương: chưa nên.
- Xem buôn bán và giao dịch: thành công, cả hai phía đều thu được lợi nhuận.

Nguồn: Quang Tuệ