Thứ Năm, 15 tháng 8, 2013

THIÊN LÔI VÔ VỌNG - quẻ 25


Quẻ Thiên Lôi Vô Vọng, đồ hình |::||| còn gọi là quẻ Vô Vọng (無妄 wu2 wang4), là quẻ thứ 25 trong Kinh Dịch.
  • Nội quái là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn hay Sấm (雷).
  • Ngoại quái là ☰ (||| 乾 qian2) Càn hay Trời (天).

Giải nghĩa: Thiên tai dã. Xâm lấn. Tai vạ, lỗi bậy bạ, không lề lối, không quy củ, càn đại, chống đối, hứng chịu. Cương tự ngoại lai chi tượng: tượng kẻ mạnh từ ngoài đến.


GIẢI NGHĨA ĐỒ HÌNH


Mô hình dự báo hay quẻ Thiên Lôi Vô Vọng
        
Khi dự báo, gặp mô hình dự báo hay quẻ này cho biết, nếu hành động trái với lẽ của trời đất, với nhân tâm thì không thành công mà thất bại.

Quẻ Vô VọngVề quẻ này, sách xưa ghi, đời Tấn Trung Hoa cổ đại, huyện úy Trương Sư bị bệnh lâu ngày, bèn mời nhà Dịch lý Hoàng Hạ xem gieo được quẻ Thiên Lôi Vô Vọng. Ong nói: "Bệnh lạ, khó đoán, không nên uống thuốc, bệnh sẽ tự giảm, sau 5 ngày nữa bệnh khỏi". Quả nhiên sau 5 ngày không dùng thuốc mà bệnh khỏi hẳn.
Đồ hình hướng không gian Trái đất Vô Vọng:

Đồ hình hướng không gian trái đất Thiên Lôi Vô Vọnga. Nếu chi tiết hóa từng sự việc, cho biết:

Xem thế vận: mọi việc không như ý, dễ xảy ra bất trắc, bế tắc.
Xem hy vọng: không có hy vọng gì, phải chờ thời.
Xem tài lộc: hiện thời chưa thấy.
Xem sự nghiệp: chưa có thời cơ.
Xem nhậm chức: không thể như ý.
Xem nghề nghiệp: nên vẫn nghề cũ, thay đổi nghề là bất lợi.
Xem tình yêu: hiện tại thuận lợi, sau bất lợi.
Xem hôn nhân: không phải lương duyên nên khó thành.
Xem đợi người: họ không đến.
Xem đi xa: không tới nơi, giữa chừng dừng lại.
Xem pháp lý: bất lợi cho mình, nên hòa giải.
Xem sự việc: cứ để cho tiến triển tự nhiên.
Xem bệnh tật: nguy hiểm, người già thận trọng giữ gìn.
Xem thi cử: không đạt.
Xem mất của: tìm được.
Xem người ra đi: không nên đi chuyến này.


b. Nếu dự báo theo từng hào động, cho biết:

Nếu hào 1 động: cho biết không làm điều gì trái với lương tâm thì cứ thế mà tiến lên.
Còn cho biết: việc không phải là khó mà phụ thuộc vào ý chí của bản thân. Hiện trong tình huống cứ tiến hành công việc thì thuận lợi.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: khá vượng, không nên ngồi tại chỗ mà phải ra ngoài hành động thì sẽ thu lợi lớn.
- Xem khai trương: có thời cơ nên khai trương.
- Xem buôn bán và giao dịch: buôn bán lưu động mới có lợi nhuận.

Nếu hào 2 động: cho biết việc làm thì cứ làm chứ đừng đặt ra cái lợi thì mới làm.
Cũng cho biết đang vào tình trạng sự nghiệp bất lợi, bệnh tật khó lường, hôn nhân khó hy vọng, đi xa bị ngăn trở. Cần ẩn nhẫn.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: khá vượng, có thu hoạch ngoài dự định.
- Xem khai trương: khai trương đại cát.
- Xem buôn bán và giao dịch: buôn bán và giao dịch thành công.

Nếu hào 3 động: cho biết mọi cái đến với mình là do số phận, phải chấp nhận sự hy sinh, mất mát.
Cũng cho biết: tuy có rủi ro, khó khăn song sẽ tới chỗ tốt và thuận lợi. Bằng khả năng của mình, cứ thế mà tiến cho dù trước mắt có khó khăn.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: không tốt, phát sinh những Sự ngoài ý muốn, có thể hao tổn tiền của.
- Xem khai trương: không nên khai trương.
- Xem buôn bán và giao dịch: có người phá hoại, mình thiệt, đối tác lợi.

Nếu hào 4 động: cho biết hãy vững chí của mình mà tiến, không bị ảnh hưởng bên ngoài thì không mắc sai lầm.
Còn cho biết: đang có điều kiện thuận lợi, song muốn thành công phải có người giúp sức. Báo hiệu sắp có sự thay đổi, lần đổi sau sẽ thành công.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: không tốt, nên án binh bất động chờ thời.
- Xem khai trương: chưa nên khai trương.
- Xem buôn bán và giao dịch: kiên trì với việc cũ sẽ không tổn thất.

Nếu hào 5 động: cho biết gặp tai họa, khó khăn cứ để nguyên như vậy, không chạy chọt, cầu cứu thì tự nhiên sẽ qua. Gặp việc nếu rối trí, lo lắng thì sai lầm.
Cũng cho biết sau khó khăn lại có thuận lợi, công danh, sự nghiệp, hôn nhân, và các việc khác đều theo ý nguyện. Đầu xuân sẽ gặp người thân xưa.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: sẽ nảy sinh sự ngoài ý muốn, nhưng không ảnh hưởng xấu đến tài vận, sẽ chuyển nguy thành an
- Xem khai trương: khai trương được.
- Xem buôn bán và giao dịch: cũng thu được lợi nhuận.

Nếu hào 6 động: cho biết hiện tại nên im lặng, ẩn
nhẫn chờ thời, không nên hành động gì cả.
Cũng cho biết: lúc này nên an phận, thủ thường, trung thực, đề phòng làm việc gì đó, như buôn bán, đi đâu... nếu thiếu trung thực thì sẽ mang họa. Không đua tranh danh lợi và dính dáng đến hối lộ, nếu không sẽ bại vong. Làm mọi việc phải hết sức thận trọng, giữ gìn.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: không tốt, nếu quá tham tiền cuối cùng sẽ tay trắng.
- Xem khai trương: không nên khai trương.
- Xem buôn bán và giao dịch: án binh bất động, chờ đợi.

Nguồn: Quang Tuệ