Thứ Năm, 15 tháng 8, 2013

THIÊN HỎA ĐỒNG NHÂN - quẻ 13


Quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân, đồ hình |:|||| còn gọi là quẻ Đồng Nhân (同人 tong2 ren2), là quẻ số 13 trong Kinh Dịch.
  • Nội quái là ☲ (|:| 離 li2) Ly hay Hỏa (火).
  • Ngoại quái là ☰ (||| 乾 qian2) Càn hay Trời (天).

Giải nghĩa: Thân dã. Thân thiện. Trên dưới cùng lòng, cùng người ưa thích, cùng một bọn người. Hiệp lực đồng tâm chi tượng: tượng cùng người hiệp lực.

Kiến giải của người Việt: Con người đạt đến mức độ giao hội cùng vũ trụ, đồng nhân cao nhất, mức độ hoà đồng siêu việt,


GIẢI NGHĨA ĐỒ HÌNH

Mô hình dự báo hay quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân
        
Khi dự báo, gặp mô hình dự báo hay quẻ này cho biết, đang ở nơi rộng lớn với mọi người thì mọi việc đều thông, tốt. Gặp nguy hiểm, gian khó cũng thu được lợi. Đối với bậc trí nhân nếu chính trực rất lợi. Người lãnh đạo, người minh trí biết phân biệt phải trái, biết khả năng từng người mà giao việc, mà nhờ vậy thì đạt ý nguyện.

Quẻ Đồng NhânVề quẻ này, sách xưa chép: Thạch Kính Đường (0892 - 0942) lúc còn là tướng có nhờ một nhà Dịch học là Mã Trọng Tích xem tương lai, Mã Trọng Tích gieo được quẻ: "Thiên Hỏa đồng nhân", liền nói: quẻ có càn là cương kiện, Ly là sáng chói, tượng trưng cho quân vương ở ngôi cai trị thiên hạ. Quả nhiên Kính Đường sau lên ngôi vua nhà Hậu Tấn (từ năm 936 - 942).

Đồ hình hướng không gian Trái đất Thiên Hỏa Đồng Nhân:

Đồ hình hướng không gian trái đất Thiên Hỏa Đồng Nhâna. Nếu chi tiết hóa từng sự việc, cho biết:

Xem thế vận: đang thuận lợi, vượng phát, mọi việc dễ thành. Xem hy vọng: nhiều khả năng được nhiều người ủng hộ, đề bạt, thành tựu.
Xem tài lộc: dồi dào
Xem sự nghiệp: được thiên thời, địa lợi, nhân hòa nên thành.
Xem nhậm chức: có địa vị tốt.
Xem nghề nghiệp: có thể chuyển nghề.
Xem tình yêu: đang ưng ý nhau.
Xem hôn nhân: thành lương duyên
Xem đợi người: người đến, có tin lành tối.
Xem đi xa: vui vẻ.
Xem pháp lý: tuy mình có thế nhưng nên hòa giải.
Xem sự việc: nên giải quyết bằng ôn hòa sẽ tốt.
Xem bệnh tật: bệnh nhẹ, nên thường xuyên kiểm tra sức khỏe.
Xem thi cử: đạt kết quả tốt.
Xem mất của: khó tìm.
Xem người ra đi: đến thăm người thân, hoặc cùng xuất ngoại với bạn bè.

b. Nếu dự báo theo từng hào động cho biết:

Nếu hào 1 dộng: cho biết vào tình trạng rất tốt, mưu vọng việc gì cũng được, nhất là việc tình duyên sẽ gặp được người đúng mơ ước và sẽ đến hôn nhân.
Báo hiệu tương lai tốt đẹp.
Công danh, sự nghiệp, kinh doanh ngẫu nhiên gặp may, có cơ hội tiến thân.
Mọi việc tốt ứng vào tháng 3, tháng 5.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: đang vượng phát và nâng cao.
- Xem khai trương: kinh doanh lưu động (như giao hàng) sẽ thu lợi nhuận cao.
- Xem buôn bán và giao dịch: giao dịch kinh doanh với bên ngoài thu lợi nhuận lớn.

Nếu hào 2 động: cho biết đang ở trong tình trạng không ổn, không lành. Việc đang làm ví như thuyền độc mộc vượt biển! Thật mong manh, nguy hiểm.
Khi dự báo gặp tình trạng này phải hết sức thận trọng. Nếu đã gặp khó khăn hiểm nguy thì phải dồn hết tinh lực tinh thần mới mong thoát được. Nếu qua được, sự nghiệp về sau rất vững vàng.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: cũng có thể thu được tiền của, nhưng quan hệ cần có thái độ công bằng.
- Xem khai trương: chưa được
- Xem buôn bán và giao dịch: cần tìm bạn hợp tác làm ăn, đơn thương độc mã không thành.

Nếu hào 3 động: cho biết mọi việc ngưng trệ, bế tắc nay đã thông, có kết quả tốt do vững tin vào tương lai. Sẽ gặp bạn cũ đã xa cách. Có tin mừng và thành tựu vào tháng Giêng, tháng Hai.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: tài vận hiện nay không tốt, làm việc thiếu thận trọng và quá tự tin sẽ chuốc lấy thất bại lớn.
- Xem khai trương: thời cơ chưa đến, không nên khai trương.
- Xem buôn bán và giao dịch: buôn bán gặp khó khăn. Hiện nay đang hành động xa rời thực tế.

Nếu hào 4 động: cho biết đang ở vào tình thế thuận lợi, đã (và nên) hòa nhập cùng mọi người trong công việc, khi khó khăn cùng đồng lòng, khi thắng lợi cùng hưởng và biết nhường nhịn thì việc lớn của mình chắc thành.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: đang bình thường, không nên thu những khoản tiền bất chính sẽ đến vì sẽ không bình an.
- Xem khai trương: chưa được vì bản thân chưa đủ thực lực.
- Xem buôn bán và giao dịch: nên tích hàng hóa sau một thời gian bán ra lợi nhuận sẽ lớn.

Nếu hào 5 động: cho biết công việc hòa đồng lúc đầu bị ngăn trở, khó khăn, khó thực hiện được, nên cần phải ngoại giao, kêu gọi sự ủng hộ sẽ thắng lợi. Tuy vậy cũng có đụng độ đối đầu, mình chỉ thắng khi tiến hành công tác ngoại giao thì kết quả cuối cùng mới mỹ mãn.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: đang bình thường và sau đó có xu thế phát triển
- Xem khai trương: chưa được thuận lợi, chờ thời.
- Xem buôn bán và giao dịch: tạm thời ngưng các cuộc . giao dịch, buôn bán bình thường.

Nếu hào 6 động: cho biết chưa thể thể hiện được ý nguyện và tấm lòng mình được, mặc dù mình có tấm lòng. Không nên day dứt mình vì sự là như vậy, vào đầu năm, có thể toại ý.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: chưa tốt, tránh các cuộc xung đột, càng tránh càng tốt.
- Xem khai trương: khai trương được.
- Xem buôn bán và giao dịch: buôn bán thu lợi nhuận bình thường, giao dịch được.


Nguồn: Quang Tuệ