Thứ Tư, 4 tháng 9, 2013

TRẠCH PHONG ĐẠI QUÁ - quẻ 28

Quẻ Trạch Phong Đại Quá, đồ hình :||||: còn gọi là quẻ Đại Quá (大過 da4 guo4), là quẻ thứ 28 trong Kinh Dịch.
  • Nội quái là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn hay Gió (風).
  • Ngoại quái là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài hay Đầm (澤).
Giải nghĩa quẻ TRẠCH PHONG ĐẠI QUÁ: Họa dã. Cả quá. Cả quá ắt tai họa, quá mực thường, quá nhiều, giàu cương nghị ở trong. Nộn thảo kinh sương chi tượng: tượng cỏ non bị sương tuyết.


GIẢI NGHĨA BỨC TRANH CỔ TRẠCH PHONG ĐẠI QUÁ


Ý Nghĩa Bức Tranh

1.Vị quan ngồi trong xe đẩy, có hai lá cờ tung ý chỉ được bổ nhiệm.
2.Chữ "hỉ" trên lá cờ nghĩa là vui mừng.
3.Đi vào cửa son, ý gia đình giàu và có thế lực.
4.Vị quan đứng ngoài cửa son, ý nói sắp thăng chức.
5.Một tờ văn thư. Đó là giấy bổ nhiệm.
6.Một cái hộp nhỏ, ý chỉ sự hợp tác hài hòa.

Hình Và Tượng
Hình: Hàn mộc sinh hoa (Cây mùa lạnh trổ hoa).
Tượng: Bản mạt câu nhược (Gốc ngọn đều yếu).

Thoán Từ
Đại Quá: Đống nạo, lợi hữu du vãng, hanh.
Quẻ Đại Quá giống như cây cột nhà cong vẹo.Làm việc gì cũng có lợi. Thời vận hanh thông.

Diễn Giải
là lớn quá.
Có hai nghĩa: Theo quẻ Dương bốn hào, mà Âm chỉ có hai, là Dương đại, thời nhiều hơn Âm thế là Đại Quá.Còn có nghĩa là quá lớn như nói về đạo đức, công nghiệp lớn hơn người.Toàn quẻ bốn Dương ở giữa, hai Âm ở hai đầu, Dương quá cương, Âm quá nhược, tượng như cái cây làm cột giữa quá lớn, cội ngọn quá bé làm sao đứng được, tất phải cong quẹo. Cũng như Âm nhược Dương cường, thì tiểu nhân tiêu hao, quân tử thịnh.

 Chiêm
1. Đây là quẻ tháng Hai. Tốt vào mùa Xuân, xấu vào mùa Thu
2. Đại Quá là quẻ Du Hồn của quẻ Tùy, khi quẻ biến là quẻ Bát Thuần Chấn. Chiêm về sức khỏe bênh tật thì rất xấu.
3. Trời đẹp quá, mảnh vườn chăm sóc cẩn thận đã đâm chồi nẩy lộc. Bạn chợt thấy rằng nếu bạn không vận dụng trí tưởng tượng và thận trọng siêng năng thì hầu hết các phần thưởng lớn đưa lại đều là vô dụng.

GIẢI NGHĨA ĐỒ HÌNH

Mô hình dự báo hay quẻ trạch Phong Đại Quá

Khi dự báo gặp mô hình dự báo hay quẻ này, cho biết: nghĩa là phải tìm phương pháp mà cải thiện tình thế mà hành động, dừng lại thì sai lầm.

Trạch phong đại quáVề quẻ này, sách xưa ghi, cuối năm Tuyên Hòa đời Bắc Tống (0960 - 1127) triều vua Khâm Tống, có thái thú Thôi Tướng Công, một lần an bình tự xem được quẻ Trạch Phong Đại Quá, chiếu theo sách ghi: "Tuy gặp bạo loạn nhưng không tổn hại gì". Quẻ động biến thành Thiên Sơn Độn, sách ghi: "Vừa ngồi xuống chiếu chưa ấm chỗ, đã mau mau nhảy qua tường chạy về hướng Bắc, bị đuổi, song vẫn thoát được hang hổ". Quả nhiên nơi ông cai trị đại loạn, ông có nhảy qua tường trốn chạy và thoát nạn.

Đồ hình hướng không gian Trái đất Đại Quá:

Đồ hình hướng không gian trái đất quẻ Khốn
a. Nếu chi tiết hóa từng sự việc, cho biết:


Thế vận: hiện đang gặp nhiều khó khăn, trở ngại. Có thể thất bại do chủ quan và không đánh giá được khả năng bình thường của bản thân.
Xem hy vọng: không như ý.
Xem tài lộc: có nhưng ít.
Xem sự nghiệp: không thành công vì sai về phương hướng. Xem nhậm chức: không toại ý.
Xem nghề nghiệp: chuyển nghề có kết quả tốt.
Xem tình yêu: không thành Xem hôn nhân: khó thành.
Xem đợi người: họ không đến.
Xem đi xa: chuyến đi bất lợi.
Xem pháp lý: sự dây dưa kéo dài.
Xem sự việc: không thể giải quyết vì đôi bên không nhượng bộ nhau.
Xem bệnh tật: bệnh nặng lên.
Xem thi cử: kết quả không như dự kiến.
Xem mất của: khó tìm, nếu thấy không còn nguyên vẹn. Xem người ra đi: họ bỏ đi vì giận dữ, khó trở về.


b. Nếu dự báo theo từng hào động, cho biết:

Nếu hào 1 động: cho biết: hãy làm việc vừa sức, việc lớn sẽ không thành. Khi làm việc cần thận trọng, tế nhị sẽ không sai lầm.
Cũng cho biết: sự nghiệp khó thành, hôn nhân trắc trở. Nếu vững lòng phấn đấu, sau công việc cũng có kết quả. Mọi thuận lợi hay có kết quả rơi vào tháng 8.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: bình thường.
- Xem khai trương: khai trương chưa phải lúc.
- Xem buôn bán và giao dịch: chỉ thành công khi trung thực.

Nếu hào 2 động: cho biết có triển vọng và may mắn,
một tình yêu mới, một tinh thần mới.
Còn cho biết: hiện đang thất thế, cần chờ thời. Cứ hăng hái hành động sẽ thất bại.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: khá vượng, biết dừng thì tốt.
- Xem khai trương: khai trương đại cát.
- Xem buôn bán và giao dịch: thuận lợi, thu được lợi nhuận khá.

Nếu hào 3 động: cho biết nếu cố chấp, cứng rắn thì thất bại. Cần tế nhị, nhu hòa và tốt nhất chờ thời, ẩn dật.
Còn cho biết: trong hoàn cảnh xấu, mọi việc không thành, cần sáng suốt tìm ra lối thoát cho bản thân.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: không tốt, đề phòng phá sản.
- Xem khai trương: khai trương chưa được.
- Xem buôn bán và giao dịch: không thành, phòng tổn thất cả người và của.

Nếu hào 4 động: cho biết có thể làm được việc lớn, không nên quyến luyến cái đã qua mà nhìn về phía trước.
Còn cho biết: điều kiện thuận lợi. Công danh, sự nghiệp, hôn nhân như ý nguyện. Song không tự mãn, nếu không cái có không lâu bền.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: bình thường, cần có sự giúp của người khác.
- Xem khai trương: khai trương chưa được.
- Xem buôn bán và giao dịch: phải qua trung gian mới thành.

Nếu hào 5 động: cho biết mọi cái không thuận, vì quá cương hoặc quá nhu mà kết cục không theo ý nguyện.
Còn cho biết: cầu công danh, sự nghiệp đều được nếu không quá cứng quá mềm. Hiện có ý định tìm nơi định cư, nếu dựng nghiệp về phía Đông Bắc sẽ có người giúp. Nói về bệnh tật thì không tốt.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: không tốt.
- Xem khai trương: khai trương chưa được.
- Xem buôn bán và giao dịch: hãy tránh xa khoản tiền không chính đáng.

Nếu hào 6 động: cho biết: có sự đi vào nguy nan để giúp người khác, việc làm đó không sai lầm.
Con cho biết: cần cẩn thận trong lời nói, giao tiếp. Thận trọng, kín đáo khi hành động, chớ vội tin người thì mới qua tai họa.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: không tốt.
- Xem khai trương: khai trương chưa được.
- Xem buôn bán và giao dịch: khó thành, buôn bán không thuận.


Nguồn: Quang Tuệ