Thứ Năm, 5 tháng 9, 2013

LÔI ĐỊA DỰ - quẻ 16

Quẻ Lôi Địa Dự, đồ hình :::|:: còn gọi là quẻ Dự (豫 yu4), là quẻ thứ 16 trong Kinh Dịch.
  • Nội quái là ☷ (::: 坤 kun1) Khôn hay Đất (地).
  • Ngoại quái là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn hay Sấm (雷).

Giải nghĩa quẻ LÔI ĐỊA DỰ: Duyệt dã. Thuận động. Dự bị, dự phòng, canh chừng, sớm, vui vầy. Thượng hạ duyệt dịch chi tượng: tượng trên dưới vui vẻ.


Mô Hình Dự Báo Quẻ Lôi Địa Dự Như Sau:Khi dự báo gặp mô hình dự báo hay quẻ này, cho biết cần phải có vị thế nào đó, hành động thuận theo lẽ tự nhiên thì mọi việc làm mới thành công.Quẻ Dự


Về quẻ này, sách xưa ghi: Thời Đông Tấn, Tư Mã Duệ còn là công tử, nhờ Quách Phác dự báo điềm lành quốc gia, Quách Phác gieo được quẻ Lôi Địa Dự, biến thành quẻ Hỏa Trạch Khuê. Ông nói: Đế xuất hiện ở Chấn (Đông Mộc), ở Dự, Chấn biến thành Ly tượng ánh sáng đẹp mệnh đế vương. Quả nhiên Tư Mã Duệ sau lên ngôi vua là Trung Đông Nguyên Đế mở đầu đời Đông Tấn (0317 - 0420).


Đây là Đồ Hình Hướng Không Gian Trái Đất Lôi Địa Dự


Đồ hình hướng không gian trái đất lôi địa dự


a. Nếu chi tiết hóa từng sự việc, cho biết:

Xem thế vận: đang thịnh, mọi việc như ý.

Xem hy vọng: nhiều khả năng thực hiện.

Xem tài lộc: có thể được. Nếu chủ quan ham chơi sẽ hao tài.

Xem sự nghiệp: phát triển mạnh. Đề phòng cuối cùng thất bại.

Xem nhậm chức: có thể đạt địa vị cao.

Xem nghề nghiệp: không nên chuyển nghề.

Xem tình yêu: nếu không cổ chấp sẽ có triển vọng.

Xem hôn nhân: tuy bị ngăn trở, xong thành lương duyên.

Xem đợi người: họ đang đến.

Xem đi xa: chuyến đi vui vẻ.

Xem pháp lý: có lợi cho ta.

Xem sự việc: nếu chân thành giải quyết sẽ xong.

Xem bệnh tật: đang bệnh nhẹ.

Xem thi cử: do sơ suất nên kết quả không theo ý muốn.

Xem mất của: không tìm được.

Xem người ra đi: đã đi xa.

 
b. Nếu dự báo theo từng hào động, cho biết:

Nếu hào 1 động: cho biết thời cơ thuận lợi không còn nữa, hãy chấp nhận hoàn cảnh hiện tại. Chờ thời cơ mới mới hành động.

Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:

- Xem tài vận: kiếm được tiền của, ham vui nên có thể mất sạch.

- Xem khai trương: không nên khai trương vì bản thân chưa có thực lực.

- Xem buôn bán và giao dịch: trước mắt mọi việc tốt, vui vẻ nhưng nếu chủ quan sẽ suy sụp. Thận trọng thì lợi nhuận lớn.

 
Nếu hào 2 động: cho biết thời cơ hành động đã tối, song bản thân chưa sẵn sàng nhập cuộc. Người trí hành động ngay, không chần chừ.

Nếu quá khứ tối tăm, tương lai sẽ tốt đẹp.

Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:

- Xem tài vận: hiện nay chưa tốt, có dấu hiệu mờ ám không chính trực trong làm ăn.

- Xem khai trương: nếu khai trương sẽ bị tổn thất lớn, do vậy không nên khai trương.

- Xem buôn bán và giao dịch: cần thận trọng trong xuất nhập hàng hóa. Làm ăn nên theo nguyên tắc thì mới thu được lợi nhuận khi chứng minh được bản thân có chữ tín thì giao dịch và buôn bán mối thành công

 
Nếu hào 3 động: cho biết hiện đang rơi vào tình thế khó khăn, nguy hiểm, cần vô cùng thận trọng mối bảo toàn thân và danh.

Nếu lúc này đang bệnh thì bệnh sẽ kéo dài.

Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:

- Xem tài vận: chỉ kiếm được tiền của khi hành động có tính nguyên tắc cao.

- Xem khai trương: đại cát, nếu kinh doanh có chữ tín thì làm ăn phát đạt.

- Xem buôn bán và giao dịch: chỉ khi chứng minh được bản thân có chữ tín thì giao dịch và buôn bán mới thành công

 
Nếu hào 4 động: cho biết hiện tại chưa có điều kiện thuận lợi, mọi việc đều khó khăn và bế tắc. Muốn thành công phải tạo ra sự tương đồng giữa bản thân mình và mọi người xung quanh thì đổi buồn thành vui.

Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:

- Xem tài vận: khá vượng, nếu bản thân thể hiện thành thật trong làm ăn sẽ rất vượng tài.

- Xem khai trương: đại cát, nếu kinh doanh chăm chỉ sẽ phát đạt.

- Xem buôn bán và giao dịch: nên giao dịch và buôn bán với nhiều bên nhiều phía thì mới phát đạt.

Nếu hào 5 động: cho biết hiện tại tình trạng đầy hung hiểm, mọi mưu tính đều có thể đổ vỡ, bất thành. Có quý nhân đến giúp đỡ việc trong tương lai có thể tốt. Nên đợi thời cơ, tu tâm dưỡng tính.

Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:

- Xem tài vận: không tốt và đang suy. Nếu tin người sẽ suy bại.

- Xem khai trương: tạm ngưng lại và đang có người khác phá hoại mình.

- Xem buôn bán và giao dịch: do không biết cách dùng người nên tài lộc rơi vào tay người khác.

 
Nếu hào 6 động: cho biết hiện đương vào tình cảnh xấu, kinh doanh không thành, bị thị phi điều tiếng, bệnh tật đến, hung nhiều, tốt ít.

Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:

- Xem tài vận: chưa thấy, nếu nghiêm túc xem lại mình sai đúng thế nào mới có tài vận.

- Xem khai trương: chưa thể khai trương được, cần kiểm lại bản thân sau đó mới hành động.

- Xem buôn bán và giao dịch: cần thay đổi sách lược kinh doanh và đối ngoại sau đó ứng phó hợp lý mối thu được lợi nhuận.

Nguồn: Quang Tuệ