Thứ Tư, 4 tháng 9, 2013

TRẠCH HỎA CÁCH - quẻ 49

Quẻ Trạch Hỏa Cách, đồ hình |:|||: còn gọi là quẻ Cách (革 ge2), là quẻ thứ 49 trong Kinh Dịch.
  • Nội quái là ☲ (|:| 離 li2) Ly hay Hỏa (火).
  • Ngoại quái là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài hay Đầm (澤).
Giải nghĩa quẻ TRẠCH HỎA CÁCH : Cải dã. Cải biến. Bỏ lối cũ, cải cách, hoán cải, cách tuyệt, cánh chim thay lông. Thiên uyên huyền cách chi tượng: tượng vực trời xa thẳm.


GIẢI NGHĨA QUẺ THEO ĐỒ HÌNH


 Mô hình dự báo hay quẻ Trạch Hòa Cách

Khi dự báo, gặp mô hình dự báo hay quẻ này, cho biết: phải chứng minh khả năng của bản thân mình và phải qua thời gian thử thách thì mới lấy được lòng tin của mọi người, việc mình mới thành.

Quẻ trạch hỏa cáchVề quẻ này, sách xưa ghi: vua Bắc Tề (0550-0578) lệnh cho nhà Dịch lý Ngô Thế tìm nơi cải táng Bắc Tề Cao Tổ. Ngô Thế gieo được quẻ Trạch Hỏa Cách cho một nơi dự định, song nhiều người cho quẻ này là không được. Khi đang bàn cãi, có một thiếu niên trẻ tuổi là Triệu Hòa dâng tấu nói rằng: "Đối với bàn dân thiên hạ quẻ Cách là hung, song đối với bậc đế vương lại là cát lợi. Vì quẻ Cách viết: "Thang Vũ cách mạng, thuận hồ thiên mệnh nhi ứng hồ nhân tâm". Nghĩa là việc làm của vua Thang Vũ là thuận trời ứng hợp lòng người. Vua Bắc Tề Hiến Tổ nghe vậy, đi quan sát nơi này rồi quyết định chọn làm nơi cải táng Cao Tổ. Nơi đây là nghĩa trang Bình Lăng, một địa danh lịch sử còn dấu ấn tới ngày nay.

Đồ hình hướng không gian Trái đất Trạch Hỏa Cách:

Đồ hình hướng không gian trái đất
a. Nếu chi tiết hóa từng sự việc, cho biết:


Xem thế vận: phải thay đổi phương pháp và ý định thì mới đạt mục đích. Không đi quá khả năng của mình thì việc mới yên.
Xem hy vọng: chưa thấy, xem lại mục tiêu của mình.
Xem tài lộc: có, nhưng phải thay đổi phương pháp hành động.
Xem sự nghiệp: chưa thành vì chưa có mục tiêu hành động.
Xem nhậm chức: phải chuyển đến nơi khác mới có chức vị.
Xem nghề nghiệp: chuyển nghề có lợi.
Xem tình yêu: có thể tiến tới.
Xem hôn nhân: phải tìm đối tượng khác.
Xem đợi người: không đến
Xem đi xa: có thể đi xa.
Xem pháp lý: thay luật sư, có thể thắng.
Xem sự việc: hành động tích cực mối thành.
Xem bệnh tật: bệnh có biến chứng hoặc đột phát.
Xem thi cử: ngược với mong đợi.
Xem mất của: khó tìm.
Xem người ra đi: người ra đi luôn thay đổi địa chỉ.


b. Nếu dự báo theo từng hào động, cho biết:

Nếu hào 1 động
: cho biết có ý chí lớn, nhưng thời cơ chưa đến, địa vị còn thấp, nếu hành động sẽ thất bại. Cần chờ thời và bồi dưỡng năng lực bản thân cho tương lai.
Cũng cho biết mọi việc diễn ra không theo ý muốn, cần tĩnh tâm nhẫn nại chờ thời đến mùa Đông tới mới thực hiện được ý đồ.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: có xu thế biến đổi tích cực.
- Xem khai trương: không nên khai trương.
- Xem buôn bán và giao dịch: thận trọng và không nên đổi mới cách làm ăn.

Nếu hào 2 động: cho biết ban đầu đã có điều kiện thực hiện ý đồ, cứ thế mà hành động, miễn là phải chuẩn bị chu đáo và gây niềm tin từ trên xuống dưới.
Cũng cho biết thời vận chưa thông, công việc không tiến triển, hãy phòng bị mọi bất trắc, về hôn nhân, đi xa mối toại ý.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: bình thường.
- Xem khai trương: khai trương được, chọn ngày khai trương tính Thổ, như ngày Bính Tuất.
- Xem buôn bán và giao dịch: bình thường.

Nếu hào 3 động: cho biết chưa gặp thời cơ, cứ hăng hái tiến lên thì thất bại. Có việc phải làm đến lần thứ 3 thì mới thành.
Cũng cho biết nếu hành động tức thì sẽ sinh tai họa, thận trọng không bị lôi cuốn vào các hoạt động khác thì an thân. Mọi việc lúc đầu khó, sau thông suốt, về mùa Đông, mọi việc thuận lợi.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: bình thường.
- Xem khai trương: không nên khai trương.
- Xem buôn bán và giao dịch: thận trọng, nên giữ chữ tín.

Nếu hào 4 động: cho biết hãy nhún nhường thì mới đạt như ý. Tạo được lòng tin của mọi người thì tiến hành công việc rất tốt dù có khó khăn.
Cũng cho biết phải hết sức thận trọng, chung quanh luôn có người ngăn trở bước tiến thân. Nếu xung đột (hay chinh chiến) không thể tránh chia ly. Không nên dựa vào ai mà hãy tự thân hành động.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: khá vượng.
- Xem khai trương: đại cát.
- Xem buôn bán và giao dịch: thuận lợi.

Nếu hào 5 động: cho biết thời cơ hành động, sự nghiệp đã tới, việc sẽ tất thành.
Cũng cho biết nên đình chỉ ngay mọi việc để chờ thời cơ khác. Tránh đi xa vì có thể gặp nạn giữa đường.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: khá vượng.
- Xem khai trương: đại cát.
- Xem buôn bán và giao dịch: có khó khăn.

Nếu hào 6 động: cho biết việc đến đây đã xong thì nên dừng lại, tiến nữa thì xấu.
Cũng cho biết hãy sống với thực tế, đừng mơ mộng nếu không sẽ thất bại. Tránh vướng vào những chuyện tình không lối thoát. Phụ nữ gặp thời điểm này rất xấu.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: khá vượng, trong họa có phúc.
- Xem khai trương: chưa nên.
- Xem buôn bán và giao dịch: biết dừng đúng lúc.


Nguồn: Quang Tuệ