Thứ Ba, 10 tháng 9, 2013

SƠN TRẠCH TỔN - quẻ 41

Quẻ Sơn Trạch Tổn, đồ hình ||:::| còn gọi là quẻ Tổn (損 sun3), là quẻ thứ 41 trong Kinh Dịch.
  • Nội quái là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài hay Đầm (澤).
  • Ngoại quái là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn hay Núi (山).
Giải nghĩa quẻ SƠN TRẠCH TỔN: Thất dã. Tổn hại. Hao mất, thua thiệt, bớt kém, bớt phần dưới cho phần trên là tổn hại. Phòng nhân ám toán chi tượng: tượng đề phòng sự ngầm hại, hao tổn.
GIẢI NGHĨA ĐỒ HÌNHMô hình dự báo hay quẻ Sơn Trạch Tốn

Quẻ Tổn


        
Khi dự báo gặp mô hình dự báo hay quẻ này, cho biết, phải biết tùy thời, giảm cương nếu cương, giảm nhu nếu nhu, nếu vơi quá phải làm cho bớt vơi đi, nếu sáng quá hãy giảm sáng đi... nghĩa là hãy quay về với cái dung dị, với cái quân bình thì mọi việc mối ổn.

Một điều khác cho biết: nên biết mất, biết hy sinh, biết chịu thiệt thì mới thành công.

Đồ hình hướng không gian Trái đất Sơn Trạch Tốn:
a. Nếu chi tiết hóa từng sự việc, cho biết:

Xem, thế vận: hiện đang suy vi, tổn thất nhưng sắp chuyển sang vận tốt. Có nền tảng cho phát triển trong tương lai.
Xem hy vọng: không nóng vội, chờ ít lâu sau sẽ được như ý.
Xem tài lộc: hiện chưa có, nếu an tâm chờ đợi sẽ như ý.
Xem sự nghiệp: chưa gặp thời cơ.
Xem nhậm chức: dần dần sẽ có địa vị cao.
Xem nghề nghiệp: chưa thể chuyển nghề, nên làm việc cũ.
Xem tình yêu: không thành.
Xem hôn nhân: khó thành.
Xem đợi người: họ đến muộn
Xem đi xa: bình thường.
Xem pháp lý: nên hòa giải vì bất lợi.
Xem bệnh tật: lâu khỏi
Xem thi cử: kết quả không như ý.
Xem mất của: không tìm được.
Xem người ra đi: chuyến đi không lợi


b. Nếu dự báo theo từng hào động cho biết:

Nếu hào 1 động: cho biết cần phải ngưng công việc của mình mà giúp người thì có lợi. Không nên trở thành gánh nặng cho người khác.
Cũng cho biết: đang ở vào tình thế gian nan vất vả, lận đận vì lo kiếm sống hàng ngày. Nếu định ra con đường tiến thân thì cũng thành công.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: bỏ qua quá khứ, phấn đấu trong hiện tại thì tài vận tăng.
- Xem khai trương: chưa khai trương được.
- Xem buôn bán và giao dịch: không nên mạo hiểm trong mọi việc nếu không tự gây họa.

Nếu hào 2 động: cho biết nếu vội vàng chiều người thì rất sai lầm. Mình chính trực, nhân đức thì không nguy.
Cũng cho biết: mọi việc bế tắc, nếu cứ tiếp tục tiến hành thì đi vào ngõ cụt.
Nên cân nhắc điều hơn lẽ thiệt, không làm những điều xa thực tế, hao sức. Thận trọng trong việc kìm vốn, chung vốn, phòng bị lừa.
Cho biết: mua bán, xuất vốn, đi xa không hợp.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: bỏ qua quá khứ, phấn đấu trong hiện tại thì tài vận tăng.
- Xem khai trương: chưa khai trương được.
- Xem buôn bán và giao dịch: không nên mạo hiểm trong mọi việc nếu không tự gây họa.

Nếu hào 3 động: cho biết đang có sự thù hằn, ganh ghét trong nhóm, nên diễn ra sự phân ly. Bản thân mình cần có người đồng hành, đồng chung công việc.
Cũng cho biết: đề phòng họa biến rình rập quanh mình. Không nên đua chen vì bất lợi. Trong tương lai vẫn còn hiểm nguy, cần có nghị lực để tránh qua.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: bình thường. Chi tiết hơn cho biết:
đề phòng có tổn thất tiền của.
- Xem khai trương: tháng Hai khai trương được.
- Xem buôn bán và giao dịch: thích hợp với kinh doanh một mình.

Nếu hào 4 động: cho biết sẽ có người đến giúp mình, đây là điều hay, không nên từ chối.
Cũng cho biết: nên cấp tốc tiến hành công việc đã định thì kết quả tốt. Nếu cầu công danh sẽ toại nguyện, cầu hôn nhân được như ý, cầu tài đắc lợi, cầu bệnh, bệnh qua. Nếu có tài, tài năng sẽ phát.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: hiện tại chữa tốt, đang xảy ra những sự ngoài ý muốn, có hy vọng kiếm được tiền tài.
- Xem khai trương: có thể khai trương được.
- Xem buôn bán và giao dịch: bình thường.

 

Nếu hào 5 động: cho biết đã có thời điểm may mắn, sẽ thành công trong mọi việc.
Cũng cho biết: do sự gắng công cố sức đã tạo nên sự nghiệp vững vàng, vinh hiển. Có lòng kiên trì quyết tâm sẽ có địa vị cao quý. Song phải biết khiêm nhường, dung dị mới giữ vững địa vị hiện có.
Những điều tốt ứng vào tháng 2 năm Thìn.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: khá vượng, hưng thịnh.
- Xem khai trương: có thể khai trương được.
- Xem buôn bán và giao dịch: thuận lợi.

 

Nếu hào 6 động: cho biết cứ tiến hành công việc đã đề ra vì kết quả sẽ thành công. Sẽ có người đến giúp đỡ trong công việc.
Cũng cho biết: mọi khó khăn đã qua, mưu sự trong tương lai sẽ thành nên có chương trình thực hiện. Kết quả tốt đẹp sẽ tối trong năm tối.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: khá vượng.
- Xem khai trương: có thể khai trương được.
- Xem buôn bán và giao dịch: thuận lợi
Nguồn: Quang Tuệ