Thứ Ba, 10 tháng 9, 2013

SƠN ĐỊA BÁC - quẻ 23


Quẻ Sơn Địa Bác

Sơn Địa Bác


đồ hình :::::| còn gọi là quẻ Bác (剝 bo1), là quẻ thứ 23 trong Kinh Dịch.
  • Nội quái là ☷ (::: 坤 kun1) Khôn hay Đất (地).
  • Ngoại quái là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn hay Núi (山).
Văn Vương viết thoán từ: Bác: Bất lợi hữu du vãng.

Chu Công viết hào từ:

Sơ lục: Bác sàng dĩ túc, miệt trinh, hung.

Lục nhị: Bác sàng dĩ biện, miệt trinh, hung.

Lục tam: Bác chi, vô cữu.

Lục tứ: Bác sàng dĩ phu, hung.

Lục ngũ: Quán ngư, dĩ cung nhân sủng, vô bất lợi.

Thượng cửu: Thạc quả bất thực, quân tử đắc dư, tiểu nhân bác lư.

Giải nghĩa quẻ SƠN ĐỊA BÁC: Lạc dã. Tiêu điều. Đẽo gọt, lột cướp đi, không có lợi, rụng rớt, đến rồi lại đi, tản lạc, lạt lẽo nhau, xa lìa nhau, hoang vắng, buồn thảm. Lục thân băng thán chi tượng: tượng bà con thân thích xa lìa nhau.


GIẢI NGHĨA ĐỒ HÌNH SƠN ĐỊA BÁC

Mô hình dự báo hay quẻ Sơn Địa Bác

Khi dự báo, gặp mô hình dự báo hay quẻ này cho biết: lúc này mọi điều đang lộn xộn, chính tà lẫn lộn. Người có trí tuệ phải biết thời mà hành động, tốt nhất là ẩn nhẫn chờ đợi, tiến bất cứ hướng nào đều bất lợi.

Quẻ Sơn Địa Bác


Về quẻ này, sách xưa ghi, đồi Minh (1368-1644), có Hồ Huyên rất giỏi Dịch lý, một lần đến Kim Lăng, gặp trường hợp một người làm mất chén vàng của chủ, sắp bị phạt nặng. Thấy vậy Hồ Uyên gieo quẻ cứu họ. Quẻ gặp là Sơn Địa Bác, động hào sơ thành: Sơn Lôi Di: Hồ Uyên nói: "Chén nằm trong đất, chưa mất, hãy đào sâu xuống 5 tấc góc Tây Nam chỗ ở chắc tìm được". Họ bèn cho đồ đệ đào lên, quả tìm được chén.

Đồ hình hướng không gian Trái đất Sơn Địa Bác:


Đồ hình hướng không gian trái đất Thiên Địa Bác
a. Nếu chi tiết hóa từng sự việc, cho biết:

Xem thế vận: hiện khó khăn, gian khổ. cần ẩn nhẫn chịu đựng.
Xem hy vọng: hiện tại không hy vọng.
Xem tài lộc: chưa có, gặp việc hao tổn.
Xem sự nghiệp: không thành, nên dừng lại.
Xem nhậm chức: khó thành.
Xem nghề nghiệp: không thành.
Xem tình yêu: không thuận, phía nam giới bị thiệt vì nữ giới.
Xem hôn nhân: trắc trở, không thành.
Xem đợi người: họ không tới.
Xem đì xa: không nên, nếu đi giữa đường gặp sự cố.
Xem pháp lý: bất lợi về mình.
Xem sự việc: khó khăn, vất vả.
Xem bệnh tật: bệnh nặng, khó qua với người già.
Xem thi cử: kết quả chưa đạt.
Xem mất của: của mất khó tìm.
Xem người ra đi: chuyến đi nguy hiểm đến bản thân. Đề phòng bất trắc.

b. Nếu dự báo theo từng hào động, cho biết:

Nếu hào 1 động: cho biết rơi vào tình trạng mình đang bị người khác lật đổ địa vị, nếu hành động chống đỡ họ ngay thì sẽ thất bại, bình tĩnh xem xét mà đối phó.
Cũng cho biết hiện họa vô đơn chí, bấp bênh. Nên sống ẩn nhẫn, thu mình chờ cơ hội, nếu không gặp họa.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: hiện không tốt, có gặp trở ngại, nên phòng bệnh.
- Xem khai trương: không nên khai trương.
- Xem buôn bán và giao dịch: nên thanh lý hàng hóa tồn kho.

Nếu hào 2 động: cho biết đã rơi vào tình trạng bị cô lập,
khó khăn, không nơi nương tựa, nên có phản ứng lại. Tốt nhất phải thận trọng, ẩn tránh, nếu không thất bại.
Cũng cho biết muốn thành công phải tự mình gắng sức nỗ lực hành động. Thời cơ hành động đã có. Mọi mưu sự nên tiến hành vào tháng Chạp mới hợp thiên thời.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: hiện không tốt, có người khác xâm hại lợi ích bản thân mình.
- Xem khai trương: không nên khai trương, đang gặp trở ngại.
- Xem buôn bán và giao dịch: trì trệ và sút kém.

Nếu hào 3 động: cho biết để qua khỏi khó khăn, cần chấp nhận sự thỏa hiệp với đối phương.
Cũng cho biết trong tình thế khó khăn cần bình tâm, không nôn nóng thì việc mới thành, mọi ước nguyện mối đạt.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: hiện không tốt.
- Xem khai trương: không nên khai trương
- Xem buôn bán và giao dịch: đang trì trệ và sút kém.

Nếu hào 4 động:
cho biết đang chịu thất bại, bản thân

mình phải gánh chịu hậu quả.
Cũng cho biết dù trong thời điểm chưa mấy thuận lợi, song công việc vẫn tiến hành được và kết quả trong tương lai sẽ tốt. Cần bình tâm, bền lòng, cầu công danh hợp.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: hiện không tốt, có thể mắc bệnh, hao tiền của.
- Xem khai trương: không nên khai trương
- Xem buôn bán và giao dịch: có tổn thất tiền của, phòng tai họa.

Nếu hào 5 động: cho biết do bản thân bình tâm hành động nên tình thế cũng được cải thiện theo hướng tốt. Có thể được người giúp đỡ.
Cũng cho biết: chưa có thể biết được hay hay dở, cát hay hung. Tình người khó lường, cần giữ chí cho bền, giữ tâm cho sạch thì mọi khó khăn đều qua.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: hiện khá vượng, hợp tác với người khác sẽ thu được lợi nhuận.
- Xem khai trương: khai trương rất tốt.
Xem buôn bán và giao dịch: thành công và vui vẻ, thu được lợi nhuận.

Nếu hào 6 động
: cho biết hãy vứt bỏ quá khứ, làm lại từ đầu, nhìn vào tương lai, sẽ có người đến giúp mình, việc tất thành.

Cũng cho biết mọi việc có thành hay không phụ thuộc vào có hay không mối quan hệ. cần xây dựng một nhóm làm việc đồng lòng, đồng tâm thì sự mới thành.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: hiện không tốt nhưng cần nỗ lực cho tài vận khởi sắc.
- Xem khai trương: không nên khai trương vì chưa có thực lực.
- Xem buôn bán và giao dịch: hàng bán ra thu được lợi nhuận, hàng mua vào gây tổn thất.


Nguồn: Quang Tuệ